צריך עיון > בין הסדרים > מדוע יציאת מצרים כה חשובה?

מדוע יציאת מצרים כה חשובה?

המסורת היהודית, כך נדמה, עומדת על זכרון יציאת מצרים. זכירת יציאת מצרים היא התשובה לשאלה מדוע לשמור תורה ומצוות, ועליה נשענת העברת המסורת מאב לבן. מדוע?

פרשת בא

"מה העבודה הזאת לכם?"

  • יציאת מצרים.

"מה זאת?"

  • יציאת מצרים.

"מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה ה' א' אתכם?"

  • יציאת מצרים.

בפרשתנו נראה כי יציאת מצרים היא מעיין "ג'וקר" – כל שאלה שתוכל לחשוב עליה, התשובה עליה תהיה "יציאת מצרים".

בספר הכוזרי עומד רבי יהודה הלוי על מקומה החריג של יציאת מצרים בעולם היהודי, ואומר לחבר כי חובתנו לשמירת תורה ומצוות מתחילה מיציאת מצרים, ולא מהאמונה שהקב"ה הוא בורא עולם או מנהיג הבירה וכיוצא בטיעונים אלו. הוא מסביר זאת בכך שיציאת מצרים היא עובדה היסטורית, ועם עובדות אי אפשר להתווכח. מה שאין כן תיאוריות תיאולוגיות, שאותם ניתן להפריך, ולכל הפחות להטיל בהם ספק. טענתו, בקיצור, היא שיש לאדם להתבסס על עובדות ולא על רעיונות.

דברי ריה"ל אודות חשיבות ההסתמכות על עובדות הינם אבן יסוד במסורת היהודית. עם זאת, נדמה שעיון בפסוקי התורה יכול ללמד אותנו דבר מה נוסף על החשיבות של יציאת מצרים.  מדברי הכתוב נראה כי יציאת מצרים אינה הוכחה בלבד, אלא היא סיבה לקיום התורה: "ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג ה' כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה"; "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". מצד אחד אומרת התורה כי הסיבה שהוציאנו ה' ממצרים הייתה שנקיים מצוותיו, ומצד שני, אנו מחוייבים לו משום שהוציאנו. בפרשת ואתחנן מוסיפה התורה נקודה נוספת:

כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה ה' א' אתכם. ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו ה' ממצרים ביד חזקה. ויתן ה' אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו. ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו. ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' א' לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה' א' כאשר צונו. (דברים ו)

התשובה לשאלת הבן, מה עניינם של העדות והחוקים והמשפטים, היא: הקב"ה הוציא אותנו ממצרים כדי לתת לנו חוקים ומשפטים "לטוב לנו כל הימים". נראה מתוך הפסוקים שיציאת מצרים חיונית עבור עצם החיוב בתורה ובמצוות. אם כן, איננו יכולים להסתפק בדברי ריה"ל על חשיבות ההוכחה ביציאת מצרים, אלא עלינו להבין כיצד יציאת מצרים נותנת תשובה לשאלה "מה זאת". לכאורה, התשובה לשאלה "מה העדות והחוקים והמשפטים" הייתה צריכה להיות: "ויצוונו ה' לעשות את כל החוקים האלה… לטוב לנו כל הימים". בשביל מה צריך את יציאת מצרים?

 

בשביל מה צריך את הקב"ה

למעשה, מדובר בשאלה עמוקה ונוקבת, שבאה לידי ביטוי בשאלה: "מה העבודה הזאת לכם". שאלה זו אינה רק בשביל מה צריך את יציאת מצרים, אלא בשביל מה צריך את הקב"ה. אפילו אם נאמר שיש במצוות תועלת מוסרית, אומר הבן הרשע, בשביל מה צריך את הקב"ה בתור מצווה? אם המצוות הם "לטוב לנו", הרי שנקיים אותם גם בלי שהקב"ה יגיד לנו. בשביל מה נצרכת "העבודה הזאת" – עבודת האל של הקורבנות בכלל וקרבן הפסח בפרט?

התשובה לשאלה זו היא יציאת מצרים: "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל".

אדם צריך להכיר שהוא קרוב להשתעבד, ולולא הקב"ה עומד עליו ומצילו, הוא אינו יכול לשמור אפילו על מצוות שבאות "לטוב לו". ישראל היו מעורים היטב במצרים, מחוברים ומשעובדים לתרבות המצרית, והיה צריך לפסוח על בתיהם על מנת להציל אותם. האדם חייב לזכור שהוא הצליח להשתחרר משעבוד מצרים רק באמצעות היד חזקה והזרוע הנטויה של הקב"ה שגאל אותו משם – סחב אותו בכוח כמעט מחשכת השעבוד אל אור הגאולה.

לכן חובה עלינו לזכור תמיד שהיה צריך להוציא אותנו ממצרים, ולא ליפול לשאננות המלווה את האדם בפרט בעתות הטובות שלו, ולחשוב שהוא יכול להבין לבד מה טוב עבורו. ללא הזיכרון המתמיד, האדם עלול לנטות אחר כל שטות והבל, ולהרפות מהדרך שהתווה לו ה' בצאתו ממצרים. הוא צריך לזכור שקרוב הדבר שיפול שוב לשעבוד כבד, ורק על ידי זיכרון יציאת מצרים הוא יכול להישמר מכך.

"אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם. אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו.  לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם. למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם. וישימו בא' כסלם ולא ישכחו מעללי א' ומצותיו ינצרו. ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו" (תהילים עח).

תמונה: Bigstock

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל