צריך עיון > בין הסדרים > ישמעאל, יצחק ובאר לחי ראי

ישמעאל, יצחק ובאר לחי ראי

ישיבת יצחק בבאר לחי ראי לאחר מות אברהם משקפת את ההבדל העמוק בינו לבין ישמעאל.

פרשת חיי שרה

"ויהי אחרי מות אברהם ויברך א' את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי"

באר לחי ראי הוא המקום שבו פגשה הגר את המלאך לאחר שגורשה מבית אברהם, ושם התבשרה על ברכת הילד שיצא מחלציה – ישמעאל. והנה, מספר לנו המקרא שלאחר מות אברהם, ולאחר שהקב"ה מברך את יצחק, חוזר יצחק אל המקום המזוהה עם ישמעאל – באר לחי ראי. מה עניין יצחק אצל באר לחי ראי?

כאשר נתבשר אברהם על הולדת יצחק, הוא מבקש" "לו ישמעאל יחיה לפניך". אך ה' עונה לו: "אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו".

כיוצא בו, כאשר מבקשת שרה מאברהם לגרש את ישמעאל, אברהם מתקשה בכך: "וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו". וגם שם, הקב"ה מחזק את ידיו ובוחר ביצחק: "ויאמר א' אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע".

הפסוק המובא למעלה הוא לכאורה סיום מהלך זה: הקב"ה מברך את יצחק עם מות אברהם ומבסס את מעמדו כממשיכו של אברהם. יצחק הוא בחיר האל.

אולם, יצחק אינו רוצה לקבל בחירה זו כמובנית מאליה. הוא אינו חפץ להתנהג כמי שזכאי לפריווילגיה מיוחדת מלדיתו, מעצם העובדה שהוא "נבחר". הוא רצה להבין מדוע הוא נבחר להיות ממשיכו של בית אברהם ולא ישמעאל. הוא חוזר לנקודת ההתחלה של ישמעאל, ל"באר לחי ראי". הוא מנסה להבין מי הוא ומה הוא. להבין מה בינו ובין אחיו שהוא נבחר ואחיו לא.

בכך מראה יצחק שהוא ראוי להיות יורשו של אברהם, בניגוד לבני ישמעאל, שהלכו לשכון בחצריהם ובטירותם. ישמעאל, על אף שנולד לאברהם וגדל תחת השגחתה של שרה, היה "מצחק", מקבל כל דבר בקלות דעת. זאת לעומת יצחק, שאינו מוכן לקבל דבר כמובן מאליו, וצריך לבחון כל דבר. גישה זו, שאינה רואה בזכות מולדת סיבה בלעדית להצלחה מאפיינת את בני אברהם.

Photo by Levan Badzgaradze on Unsplash

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל