צריך עיון > בין הסדרים > הברית והארץ

הברית והארץ

המצוות בספר דברים מתחלקות לשני חלקים עיקריים: המצוות של הברית והמצוות של הארץ.

פרשת ראה תשפ"ב

בפרשתנו נאמר: "אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן ה' א' אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה". החוקים והמשפטים שמשה מלמד אותם נועדו לשמירה בארץ דווקא. ואילו בפרשת ואתחנן נאמר: "ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם. ה' א' כרת עמנו ברית בחרב לא את אבתינו, כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים". הברית מיוחסת לחורב, והחידוש הוא שברית זו תקפה גם לבנים ולא רק לאבות. ישנם אפוא שתי בחינות של "החוקים והמשפטים" – יש את אלו שמכוונים אל הארץ, ויש את אלו שנובעים מהברית, ומשויכים דווקא לחורב.

עד פרשת ראה, משה מתייחס אל החוקים והמשפטים של הברית, שהיא הבסיס לכל התורה. הבחירה של ישראל, המתבטאת בברית, קודמת בסדר הדברים אל נתינת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ותן לנו את תורתו". ברית זו מושתתת על עשרת הדברים שנאמרו לישראל באופן ישיר על ידי ה', והם כתובים בלוחות הברית. החוקים והמשפטים שעליהם דיבר משה עד כה, היו אלו הכרוכים בשמירה יסודית של הברית. בפרשה זו, לעומת זאת, מתחיל משה לבאר את יישום הברית בארץ שבה חיים ישראל חיי אומה. אנו עוברים מעיסוק ביסודות הברית ובשמירה עקרונית שלה, ליישום בפועל של עקרונותיה.

יסוד הברית הוא שמי ששם אלוקי ישראל נקרא עליו מחויב בהנהגה אלוקית. הנהגה זו מבוססת על עשרת הדברים: הראשון מתייחס לעבודה זרה, השני אומר שאין לשאת שם ה' שנקרא על ישראל לשווא, השלישי קובעת מסגרת אלוקית כללית של השבת, ושאר הדברים קובעים יחסים בין אישיים שהם, ביחד עם השבת, מעצבים את צורת האומה האלוקית – אומה הנוהגת הנהגה אלוקית. כיוצא בו, כאשר הנביאים מבקשים לתאר בתמצית את צורה של איש האלוקים הם מתמקדים תמיד בהנהגה הבין אישית, כמדרש חז"ל בסוף מסכת מכות על הנביאים שהעמידו את התורה על מספר עקרונות מצומצם (דף כד).

אולם, ברית כללית זו אין בה די. כדי לחיות בארץ, צריך לדעת לבטא אותה באופן פרטני. הרבה רעיונות שנשמעים יפים מאד בקווים כללים מתפרקים על סלע המציאות כאשר מנסים ליישם אותם בפועל.

"רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה…ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל