צריך עיון > בין הסדרים > בין אברהם למתקני העולם

בין אברהם למתקני העולם

אברהם אבינו לא היה "מתקן עולם". האכפתיות שלו למתרחש בעולם נבעה מעמדה של ענווה ולא מעמדה של פטרונות.

פרשת וירא

"וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו"

השאלה הרטורית, "המכסה אני מאברהם?!", אינה מובנית מכמה היבטים. ראשית, "כיסוי" היא פעולה של הסתרת דבר מגולה, ואילו במקרה זה, מדובר בתוכניות לעתיד, שאינן גלויות לעין. לכאורה היה נכון יותר לומר: "וכי לא אגלה לאברהם".

מלבד זאת, הנימוקים שניתנים לשיתוף אברהם בתוכניות טעונות ביאור. הסיבה הראשונה היא: "ואברהם היו יהיה לגוי גדול ונברכו בו כל גויי הארץ". מה בכך שאברהם יהיה לגוי? כיצד הידיעה מראש על התוכנית להפוך את סדום תורמת במשהו לאברהם או לגוי שיצא ממנו?

הטעם השני שניתן לכך הוא: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". גם כאן, לא ברור כיצד העבודה שאברהם אמור להורות לבניו את דרך ה', הופכת אותו למישהו שאמור לקבל גישה בלתי מוגבלת לתוכניות אלוהיות עתידיות. הפיכת סדום אינה נוגעת לאברהם לכאורה, ואם יש מסקנות מוסריות שהוא יכול לקחת ממנה, הוא יוכל לעשות זאת גם לאחר מעשה. מדוע עליו לדעת מה עתיד להתרחש במקומות נדחים בעולם? מדוע שיהיה לו אכפת?

יש שלש גישות ביחס למעורבות בעולם: פטרונות, אכפתיות ואדישות.

הגישה הפטרונית, הידועה יותר בשם "תיקון העולם", רואה את האדם כמי שמופקד על תיקון פגמי העולם. האדם רואה בעולם מקום מקולקל, והוא מרגיש כי חובתו להשאיר אחריו עולם מתוקן יותר משהיה לפני בואו. תפיסת עולם ואדם זו יכולה לנבוע מגישה המכונה "דתית" או מגישה המכונה "חילונית", אך בסופו של דבר ניסוחה אחד: האדם בא לעולם על מנת לתקן אותו.

בניגוד לפטרונות של מתקני עולם, עומדת הגישה האכפתית, שיסודה בעמדה של ענווה. האדם מכיר בכך שהוא אורח בעולם, והוא מנסה להבין מיהו בעל הבירה: מי עיצב את העולם המופלא שהוא רואה סביבו. לאדם זה אכפת ממה שקורה בעולם: הוא מתעניין במהלכיו, ומבקש להבין אותו. הוא רואה בעולם תעלומה, ומבקש למצוא את דרכו בתוכו, על ידי הבנת מהלכו. הוא אינו מבקש לתקן את העולם, אלא להבין אותו כדי לכלכל צעדיו. הוא מניח שיש לעולם סדר, מובן ומשמעות, כלומר שיש בורא לעולם ושהוא מנהל אותו. הוא מבקש ללמוד ממנו את דרכו על מנת לתקן ולשפר את מעשיו שלו. גישה זו אינה יכולה להיות "חילונית", כזו שאינה מכירה בבורא המארגן את העולם. היא גם אינה של עבודה זרה, הסבורה שיש מאבק בין אלים ואין בעולם סדר יחיד. אין גישה זו אלא של מי שמכיר בבורא עולם, שברא עולם מתוקן שיש ללמוד את דרכיו. האכפתיות שלו נובעת מתוך הכרה זו: אכפת לו להכיר את העולם ואת כל אשר בו.

גישה אפשרית נוספת לעולם היא אדישות. האדם יכול להיות אדיש לעולם: לא להתעניין כלל במה שקורה סביבו, אלא בעולמו שלו. גם גישה זו, שהינה די נפוצה לצערנו, יכולה לנבוע מסיבות "דתיות" או "חילוניות".

נמצא אפוא שיש שנים שמתעניינים בעולם: מתקני העולם והמאמינים האכפתיים. דא עקא, דרכי ה' מכוסים מאתנו בדרך כלל. ומתוך שאומרת התורה: "המכסה אני", אנו למדים שדרכי ה' היו צריכות להיות גלויות לאדם, אלא שהוא מכסה אותן מהאדם.

מדוע הקב"ה מכסה את דרכיו?

אם הקב"ה מכסה דרכיו, כנראה הוא אינו רוצה שהאדם יכיר אותן. אבל איזה אדם? אם האדם האדיש, שאינו שאינו מתעניין במה שקורה בעולם, הרי שאין צורך בהסתרה. גם ככה הוא מרוכז בעצמו, וגם אם דרכי ה' היו גלויות לכל, הוא לא היה רואה אותן. אנשים אלו לא יהיו לגוי גדול, אלא יישארו בודדים בתוך עצמם ואולי עם משפחה קטנה. מאנשים כאלה אין טעם להסתיר, אבל – גם אין טעם לגלות.

אין זאת אלא שההסתרה נועדה למנוע מאנשים שמתעניינים בסביבה את ההבנה של דרכי ה'.

מי אלה אותם אנשים?

אנשים אלו הם "מתקני העולם". הם אינם דואגים לתיקון ביתם, ואינם מצווים את בניהם ובנותיהם לשמור את דרך ה'. הם אינם רואים כל צורך לעסוק בתיקון דרכיהם. הם הרי יודעים מה טוב ומה דורש תיקון. הם עסוקים בתיקון אחרים. הם הראשונים למצוא פגמים אמיתיים או מדומים באחרים ובעולם. מחמתם מכסה ה' את דרכו. הוא אינו רוצה שיבינו את הדרך שבה הוא פועל, כדי שלא יוכלו לעוות אותה באמצעות יומרות "תיקון" משונות.

אבל האדם האכפתי, שיהיה לגוי גדול שיברכו בו כל משפחות האדמה, מצווה את בניו וביתו אחריו לשמור את דרך ה'. הוא מבקש לתקן את דרכיו ואת ביתו, ולא "ליישר" את דרכי העולם. מאדם כזה לא ראוי לכסות את דרכי ה', אלא אדרבא, לגלות אותן בפניו.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל