בין פרישות לצניעות

מרים קסמן | כ"ד אב תשע"ח

הגשמיות היא מקום מסוכן. לאדם אורבת תמיד הסכנה להישאב לתוך עולם חומרי נטול רוחניות ולאבד...

להתעורר מהתרדמה האנושית

הרב דוד חיים לייבל | כ"ט ניסן תש"פ

ההנחה שהמגפה נובעת מהנהגה גבוהה שאינה שייכת אל החיים שלנו עלולה להביא אותנו לאדישות וקהות...

זאת חוקת התורה

הרב מנחם נאבת | א' אלול תשע"ח

גישה רווחת רואה בחיי תורה ומצוות צורת חיים חסרת תוכן: למצוות אין טעם ובתורה אין...

ביטחון בה' – הקשבה למציאות

הרב ראובן לויכטר | ג' אייר תש"פ

יש הסבורים שבטחון מאפשר לאדם לעצום את עיניו וללכת באש ובמים באמונה תמימה בישועת ה'....

אמונה כתפקיד ואמונה כבחירה

הרב אהרן שטרן | י"ד כסלו תשפ"ב

תהום עמוקה משתרעת בין כינון דימוי עצמי באמצעות מילוי התפקיד למגע עם העצמיות באמצעות הבחירה....