האם יש אפולוגטיקה טובה?

הרב מנחם נאבת | ט"ז חשוון תשע"ח

הבעיתיות באפולגטיקה נובעת מהתפיסה שהדת היא דבר שניתן להצדיקו באמצעות טיעונים לוגיים ומתמטיים. גישה מדעית...

וזאת התורה

הרב חנוך רוזנברג | ג' כסלו תשע"ט

עיון בפשוטו של מקרא הולך ונפוץ בשנים האחרונות בעולם התורה. עם זאת, קריאה ישירה של...

בשבח האמונה הפשוטה

הרב נועם פלאי | כ"א אלול תש"פ

במקום לנהל דיאלוג עם העולם החילוני-ליברלי, מוטב שנזכור שאנו עוסקים בדבר בעל משמעויות אחרות לגמרי...

בקרוב: ורוח אין בהם

הרב אייל טויטו | ד' אלול תשפ"א

ההתמקדות הקיצונית בעיון תלמודי-הלכתי, תוך זניחה מוחלטת כמעט של ההיבטים ההגותיים של התורה, היא תופעה...

מדוע חשוב ללמוד מקרא

הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | ג' כסלו תשע"ט

ישנה נטיה להדגיש את הסכנה בלימוד מקרא לפי פשוטו. אולם חשוב לזכור שלימוד מקרא אינו...

תשובה: קולו של היחיד

הרב אריה מאיר | ד' תשרי תש"פ

בעולם של תקינות דתית אין לכאורה מקום רב לביטוי אישי של האדם. עליו להישמע לצו...

הקרבה הפוליטית אל הקב"ה

ד"ר אביטל לוי | כ"ז אלול תש"פ

קרבת ה' בימים הנוראים אינה יחסי חיבה משפחתיים אלא יחסי קרבה פוליטיים בין מלך לעבדיו...

לאן נעלמה החכמה היהודית?

אליהו לוי | כ"ה אלול תשפ"א

הטענה שהתורה היא חכמה, שיש לה היגדים כלליים על המציאות הארצית ועל הקיום האנושי, אינה...