בית המדרש אינו היכל הרוח

משה שוחט | י"ח אלול תשפ"א

העיסוק בהגות מעולם לא היה חלק אינטגרלי מבית המדרש היהודי. גם אם היו הוגים שעסקו...

המצוות כזכות

הרב מנחם נאבת | ב' אדר תש"פ

גישה רווחת רואה במצוות התורה חובות שעל האדם למלא כדי "לצאת ידי חובתו". פרספקטיבה זו...

מדוע חשוב ללמוד היסטוריה

מעיין דויד | י"א חשוון תשפ"א

העיסוק בהיסטוריה בציבור החרדי חובבני, במקרה הטוב, ומסולף בכוונה, במקרה הגרוע יותר. להתעלמות זו מההיסטוריה...

מה חובתנו כלפי הבריאה?

הרב בניהו טבילה | ז' תשרי תשפ"ב

יציבותה ושלומה של הבריאה אינם מעסיקים היום את יושבי בית המדרש. חובתנו המוסרית והדתית, בהיותנו...

טוב לו השתיקה

יוסף גרין | כ"ג תמוז תשע"ח

הנצחה ציבורית היא תוצאה של הפקת לקח לאומי מהמאורעות ההיסטוריים, ונטילת אחריות על הישנותם. גודלה...

עומקו של מקרא

הרב יעקב צבי בוצקובסקי | י"ז כסלו תשע"ט

ריחוקם של בני ישיבות מעיסוק בפשוטו של מקרא אינו תוצאה של העדפת הדרש על הפשט....

מהותה של מגפה: מבט-על

הרב ראובן לויכטר | ח' ניסן תש"פ

רבים מבקשים למצוא משמעות למגפה בחשבונות פרטיים של שכר ועונש. אולם, מגפה היא אירוע החורג...

נצחיות, זמניות ופרשנות

אליהו לוי | כ"ה חשוון תשפ"א

האם התורה נצחית או שמא היא משנה את פניה במהלך ההיסטוריה? באופן פרדוקסלי, מסרבת המסורת...