ללמוד תנ"ך בארץ הקודש

הרב יצחק מאיר יעבץ | יא' כסלו תשע"ט

לימוד התנ"ך בארץ ישראל צריך להעשות מתוך מבט חדש. אנו חיים במקום שבו התרחשו אירועי...

נעשה, בלי לוותר על הנשמע

הרב יצחק רצקר | י"א שבט תש"פ

הביקורת שנמתחת על בתי מדרשות המחדשים בלימוד המקרא ובהעמקה בטעמי המצוות נובעת מסברה שהרצון להבנה...

ההיסטוריה של ההיסטוריה

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ג' חשוון תשפ"א

התחשבות בתהליכים היסטוריים הינה אבן יסוד במסורת התורנית. אולם, בעקבות המחקרים ההיסטוריים של ההשכלה, נטשו...

בית המדרש אינו היכל הרוח

משה שוחט | י"ח אלול תשפ"א

העיסוק בהגות מעולם לא היה חלק אינטגרלי מבית המדרש היהודי. גם אם היו הוגים שעסקו...

המצוות כזכות

הרב מנחם נאבת | ב' אדר תש"פ

גישה רווחת רואה במצוות התורה חובות שעל האדם למלא כדי "לצאת ידי חובתו". פרספקטיבה זו...