מה חובתנו כלפי הבריאה?

הרב בניהו טבילה | ז' תשרי תשפ"ב

יציבותה ושלומה של הבריאה אינם מעסיקים היום את יושבי בית המדרש. חובתנו המוסרית והדתית, בהיותנו...

טוב לו השתיקה

יוסף גרין | כ"ג תמוז תשע"ח

הנצחה ציבורית היא תוצאה של הפקת לקח לאומי מהמאורעות ההיסטוריים, ונטילת אחריות על הישנותם. גודלה...

עומקו של מקרא

הרב יעקב צבי בוצקובסקי | י"ז כסלו תשע"ט

ריחוקם של בני ישיבות מעיסוק בפשוטו של מקרא אינו תוצאה של העדפת הדרש על הפשט....

מהותה של מגפה: מבט-על

הרב ראובן לויכטר | ח' ניסן תש"פ

רבים מבקשים למצוא משמעות למגפה בחשבונות פרטיים של שכר ועונש. אולם, מגפה היא אירוע החורג...

נצחיות, זמניות ופרשנות

אליהו לוי | כ"ה חשוון תשפ"א

האם התורה נצחית או שמא היא משנה את פניה במהלך ההיסטוריה? באופן פרדוקסלי, מסרבת המסורת...

לקחי הגבורה היהודית

הרב ישראל גולדווסר | י"א תמוז תשע"ח

לקחי השואה בחברה החרדית שונים מאד מזו החילונית. החברה החרדית זוכרת את הגבורה היהודית של...