להפריד כדי לחבר

הרב ישראל הופריכטר | י"ז אייר תשפ"א

הוויכוחים העמוקים בין החרדים לחילונים לא ייפתרו מאליהם, והם מובילים להתנגשות בלתי נמנעת. במצב הנוכחי,...

שומרי החומות

הרב ישראל הופריכטר | ט"ז סיון תשפ"א

החברה החרדית משלמת מחיר כבד על הימנעותה משירות צבאי, מחיר מוסרי ומחיר אזרחי. ההימנעות משירות...