לפקח על הנפש

הרב ד"ר אבידן מילבסקי | י"ד תשרי תשע"ט

הימנעות מפניה לטיפול פסיכולוגי היא מסוכנת ועידוד אחרים לגישה זו היא עוול. מאמרו של הרשקוביץ...

סכנת הליברליזם ושברה

הרב יהושע פפר | ז' אלול תש"פ

עקרונות הליברליזם העכשווי - מה שמכונה לעתים "פרוגרסיביזם" - מאיימים על עצם קיומה של היהדות...

בשבח האמונה הפשוטה

הרב נועם פלאי | כ"א אלול תש"פ

במקום לנהל דיאלוג עם העולם החילוני-ליברלי, מוטב שנזכור שאנו עוסקים בדבר בעל משמעויות אחרות לגמרי...

חיוניות הבידול התרבותי

סיני נתנאל פרל | כ"א אלול תש"פ

חדירת ההשפעה הליברלית לציבור החרדי אינה נובעת מהעוצמה המוסרית של הליברליזם, אלא מתהליך טמיעה תרבותי....

בין ליברליזם לפרוגרסיביזם

משה קופל | כ"ה אלול תש"פ

הגישה הפוליטית של הליברליזם הקלאסי טובה ליהדות; מה שמסוכן עבורה הוא המשיכה לפרוגרסיביזם הליברלי. אלא...