מסע רגיש אל מידע נגיש

מלכה שחם | ט"ו סיון תשע"ח

הכנסת אינטרנט לבתים חרדיים שמרניים עלולה לייצר שינוים רבים. מחקר מעמיק בחן מספר משפחות חרדיות...

סופו של ארון הספרים?

הרב בניהו כהן | ג' סיון תשע"ח

מאגרי המידע התורניים מבשרים בעולם התורני שינוי לא פחוּת בעוצמתו ממהפכת הדפוס. השינון והזכירה יורדים...

כדי לתקן נדרשת העזה

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ו' ניסן תשע"ז

ההימנעות החרדית מפני התמודדות מושכלת עם אתגרי הזמן אינה פוגעת רק ביוצאים מן החומות אלא...

לחסידות אין חוקי יסוד

הרב שמואל זינגר | כ"ב שבט תשפ"א

מאמרו של הרב שווירץ מבקש לעצב מחדש את החסידות לפי עקרונות יסוד שהוא מחלץ מכתביהם...