צריך עיון > סדר שני > אחריות > הגיע זמן האחריות

הגיע זמן האחריות

הממשלה הדתית הנכנסת מעניקה הזדמנות אדירה לחיזוק המדינה היהודית. אולם, אם החרדים יעבדו, חלילה, בשיטות השבטיות והשתדלניות הישנות שלהם, הם עלולים להקדיח את תבשילם ברבים ולעורר שנאת דת איומה. עלינו לנער מעצמנו בדחיפות את התודעה השתדלנית ואת הנטיות השבטיות הרעות ולהתחיל לנהוג באחריות.

ט' חשון תשפ"ג

המהפך של תשפ"ג – כך ראוי לכנות את תוצאות הבחירות האחרונות. מדובר – מי היה מאמין? – בממשלה שמרבית חבריה שומרי תורה ומצוות. היינו כחולמים. תוצאה זו דרמטית בעיני הרבה יותר מהמהפך של 77, שבו הצליח הימין לראשונה להביס את ההגמוניה השמאלנית ששלטה במדינה מראשיתה. במהפך הנוכחי, שבו כפי הנראה יהיה ראש הממשלה נתניהו הסמן החילוני ביותר בממשלה, הדתיים אינם מיעוט יותר במדינת ישראל. הם הממשלה. הם הכוח הדומיננטי ביותר בפרלמנט הישראלי. זהו מהפך!

במשך שנים ארוכות המפלגות החרדיות היו הילד הסורר של הפוליטיקה הישראלית, שלא לדבר על הפוליטיקה החרדלי"ת והבן-גבירית שתמיד הייתה תלויה על חודו של אחוז החסימה. והנה, אנו הופכים ממיעוט סורר לרוב, מחצית מהממשלה המסתמנת. לא זו בלבד שהמפלגות הדתיות הן השותפות היחידות של הליכוד (שגם בו יש מספר היסטורי של חכי"ם שומרי מצוות) אלא שהליכוד עצמו הוא רק מחצית מהקואליציה. הממשלה הנכנסת היא אפוא "ממשלה דתית". מי היה מעלה זאת על דעתו?

לראשונה בתולדות מדינת ישראל נפתחת הזדמנות של ממש לשנות את המגמה החילונית ששלטה כאן ב-70 השנה האחרונות. עבור הממשלה החדשה, "הדתה" כבר לא תהיה מילה גסה. מרבית חבריה אינם שייכים לגוורדיה החילונית הישנה וגם אינם כנועים לה

לפי תוצאות הבחירות, לרוב גדול של היהודים החיים במדינת ישראל לא מפריע שהמדינה דואגת לכשרות, לשבת, לנישואים על פי ההלכה ולצביון יהודי של המרחב הציבורי. הפחד מ"הדתה" שייך למיעוט מכלל היהודים בישראל. מיעוט זה שולט עדיין בחינוך, בתרבות, במשפט, בתקשורת ובפקידות הגבוהה במדינת ישראל, זאת למרות נוכחות משמעותית של חובשי כיפה. הסיפור של פקידות משרד החינוך היא דוגמא מעולה לכך. שנים ארוכות של שלטון ימין לא עצרו את תהליך החילון המואץ של מערכת החינוך. המצב רק הלך והידרדר תחת משמרת הימין, כפי שהראה לאחרונה אברום תומר.[1] זהו בדיוק המצב שעשוי מעתה להשתנות – המצב לפיו "אתה מצביע ימין ומקבל שמאל", אותו תיאר ארז תדמור בספרו.[2]

לראשונה בתולדות מדינת ישראל נפתחת הזדמנות של ממש לשנות את המגמה החילונית ששלטה כאן ב-70 השנה האחרונות. עבור הממשלה החדשה, "הדתה" כבר לא תהיה מילה גסה. מרבית חבריה אינם שייכים לגוורדיה החילונית הישנה וגם אינם כנועים לה, כמו המפד"ל הישנה וכמו נסיכי ליכוד דוגמת בני בגין ורובי ריבלין. הם דתיים גאים.

לא תהיה כאן כפייה. התעמולה הארסית של התקשורת החילונית בימים האחרונים היא כוזבת ושקרית, מבוססת על רגשות בלבד ונעדרת בסיס עובדתי כלשהו. במישור האישי, לא יחול שינוי בחופש של אדם פרטי לעשות ככל העולה על רוחו. אין זה תפקיד הממשלה לומר לאנשים פרטיים איך לחיות, ואף אחת מהמפלגות הדתיות אינה סבורה אחרת. מה שעומד על הפרק הוא החלפה של מקבלי ההחלטות החילוניים במקבלי החלטות דתיים.

הועדות שממנות שופטים, כותבות תוכניות למערכת החינוך, מפקחות על ההשכלה הגבוהה ועל הקצאת התקציבים למוסדות חינוך, למיזמי תרבות, לעמותות אזרחיות ועוד – כל אלו עשויות אט אט לשנות את הרכבם. בפעם הראשונה נפתחה האפשרות לשלטון שלא ימשיך למנות את האליטה הפרוגרסיבית לכל עמדות ההשפעה במדינה. הממשלה הנוכחית היא ממשלה דתית עם ראש מורם. היא לא תיכנע בקלות למיעוט פרוגרסיבי החותר תחתיה.

בפעם הראשונה נפתחה האפשרות לשלטון שלא ימשיך למנות את האליטה הפרוגרסיבית לכל עמדות ההשפעה במדינה. הממשלה הנוכחית היא ממשלה דתית עם ראש מורם. היא לא תיכנע בקלות למיעוט פרוגרסיבי החותר תחתיה

נכון, הממונים על הסדר הישן מספרים לנו שאם הם, המיעוט, לא ימנו את השופטים והפקידות הגבוהה, הרי שמדובר באובדן הדמוקרטיה. ובכן – הם משקרים. דמוקרטיה אינה שלטון האליטות. זוהי אוליגרכיה. בדמוקרטיה, הממשלה הנבחרת אמורה לקדם את סדר היום האזרחי. העבודה שעד לאחרונה הצליחה האליטה הישנה לאחוז בעמדות הכוח, למרות עמדת המיעוט שלה, היא הדבר החריג. בדמוקרטיה מתוקנת, כאשר העם משנה את טעמו, סדר היום של הפקידות הגבוהה אמור להשתנות יחד אתו.

הבשורה הגדולה שיכולה לצאת מהממשלה הנוכחית היא שינוי המצב המביש הנ"ל. הגיע הזמן להחליף את האליטה החילונית הישנה במקבלי החלטות המשקפים את עמדת הרוב היהודי במדינה – מקבלי החלטות המחוברים יותר לעם שלהם, למסורת שלהם וליעוד הגדול של העם היהודי, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

 

 האם אנחנו מוכנים להפוך לרוב?

למרות המשמעות הסמלית האדירה של הניצחון הדתי, יש מקום רחב לדאגה. המפלגות הדתיות, ובעיקר החרדיות, התרגלו מידי הרבה שנים לפוליטיקה שתדלנית במקרה הטוב, ושבטית במקרה הגרוע. הם אולי זכו עתה בשלטון, אבל לא ברור עדיין שהם כשירים לכך. ההתבטאויות המביכות של יו"ר אגודת ישראל, יצחק גולדקנופף, מעוררות חוסר נחת עמוק, שמא הממשלה הדתית הראשונה בתולדות מדינת ישראל עלולה להיות מופע חילול ה' גדול מתחילה ועד סופה.

אם החרדים יעבדו, חלילה, בשיטות השבטיות והשתדלניות הישנות שלהם, הם עלולים להקדיח את תבשילם ברבים ולעורר שנאת דת איומה. כעת, עם כניסתם של המפלגות הדתיות לעמדת השלטון, עליהן לנער מעצמן בדחיפות את התודעה השתדלנית ואת הנטיות השבטיות הרעות. עליהן להתחיל לנהוג באחריות.

עלינו לשנות תודעה: איננו נכנסים אל הממשלה "להציל מידם". הממשלה היא אנחנו. הארמון שייך לנו עכשיו. אם נשכיל לטפח אותו, להגדיל את אוצרותיו, לנהל אותו באופן הולם, לשמור על הצורה והסדר שלו – הרי שנוכל ליהנות ממנו ימים רבים, כבעלי הבית ולא חלילה כבוזזים

נראה שיש מבין חברי הכנסת החרדיים הרואים בעצמם כנופיית שודדים שהצליחה לפרוץ לארמון של האיש העשיר בסביבה, ותוכניתם לכנסת הנוכחית היא לבזוז מכל הבא ליד – לפתוח את האוצרות ולמלא שקים גדולים לפני שיבואו השוטרים.[3] אם המפלגות החרדיות אכן ינהגו כך, האוצרות עתידים להתרוקן עד מהרה ויושבי הארמון – האזרחים – ימצו את הדין עם האחראים. עלינו אפוא לשנות תודעה: איננו נכנסים אל הממשלה "להציל מידם". הממשלה היא אנחנו. הארמון שייך לנו עכשיו. אם נשכיל לטפח אותו, להגדיל את אוצרותיו, לנהל אותו באופן הולם, לשמור על הצורה והסדר שלו – הרי שנוכל ליהנות ממנו ימים רבים, כבעלי הבית ולא חלילה כבוזזים.

זהו גם הזמן שלנו, ציבור שומרי התורה והמצוות, לשנות תודעה ולהתחיל לדרוש מהפוליטיקאים שלנו דין וחשבון. איננו כבשה בין שבעים זאבים. הסיפור לפיו הפוליטיקה החרדית מגנה על שארית הצאן מפני טורפים אימתניים נגמר – אם אינכם מאמינים, הביטו אל מפת הגושים. יהדות התורה שווה הרבה יותר מליברמן. ש"ס שווה יותר מהעבודה ומרץ ביחד. הציונות הדתית הביסה בפער גדול את המחנה הממלכתי. אנחנו הרוב. איננו המיעוט יותר. עכשיו הפוליטיקאים שלנו צריכים להתחיל לעבוד – בשביל כולנו.

בשורות הבאות ארצה למנות את ההזדמנויות ואת האתגרים שאני צופה לממשלה החדשה. מעתה האחריות מוטלת עלינו, ואנו נהיה האחראיים היחידים לתוצאות. אם נשכיל לנצל את ההזדמנות, נוכל להישאר בשלטון לעוד שנים רבות. אם נחמיץ אותה, חלילה, אנו עלולים לאבד את ההזדמנות מהר מאד. הדבר אינו תלוי אלא בנו.

 

אומרים די לשבטיות!

הסכנה המשמעותית ביותר הנשקפת מכיוון המפלגות החרדיות היא התרבות השבטית ששולטת בחלקים לא מבוטלים של הפוליטיקה החרדית. שבטיות זו אין לה דבר עם היהדות. היא נטייה אנושית קמאית שנוטה להתפתח כל עוד אין מסורת פוליטית חזקה שמאזנת אותה. נטייה זו מתבטאת בשני תחומים. האחת היא הנפוטיזם, פוליטיקה המגנה על מקורבים ועושקת חלשים. השנייה היא יחס אלים ועוין כלפי שבטים מתחרים.

בפוליטיקה השבטית החלשים נרמסים תחת מגף החזקים ודמעתם אינה נשמעת. זוהי פוליטיקה שרומסת אנשים כי הם לא נולדו למשפחה הנכונה. לא אכפת לה מהוגנות וצדק. היא אינה מנסה להיות הוגנת והרעיון של "משפט אחד יהיה לכם, לגר ולאזרח הארץ" רחוק מאד ממטרותיה.

בפוליטיקה השבטית החלשים נרמסים תחת מגף החזקים ודמעתם אינה נשמעת. זוהי פוליטיקה שרומסת אנשים כי הם לא נולדו למשפחה הנכונה. לא אכפת לה מהוגנות וצדק. היא אינה מנסה להיות הוגנת והרעיון של "משפט אחד יהיה לכם, לגר ולאזרח הארץ" רחוק מאד ממטרותיה

הפוליטיקה השבטית נוהגת איפה ואיפה באנשים שתחת חסותה. אם הם חזקים, היא תגן עליהם ותיטיב עמם. אם הם חלשים, היא תפקיר אותם להתעללות ולרמיסת כבודם. לא נעים להזכיר שוב את הפרשייה העגומה, אך זוהי בדיוק התרבות הפוליטית שרומסת את הגננות של בית-יעקב רק כי היא יכולה.[4] למי הרי אכפת מגננת – תפקיד שהחברה החרדית מועידה לאלו שנמצאים בתחתית שרשרת המזון השבטית? לעומת זאת, אם מדובר באישה חזקה, מנהלת בית-ספר, שפגעה ורמסה את כבודן של תלמידותיה באופן השפל והמגונה ביותר, המערכת השבטית עלולה חלילה להתגייס להגנתה רק כי היא משלנו,[5] מקורבת לאנשים החזקים בשבט.

בפוליטיקה השבטית, החוק השולט הוא טובת זקני השבט – האנשים המכובדים, הקרובים לצלחת. היא תעניק את כל ההקלות וההטבות לבעלי השררה ותעשה הכל כדי לכסות על הפשעים שלהם. פוליטיקה זו היא ההפך הגמור של החינוך התורני השם לנגד עיננו את טובת החלש, העני, היתום, הגר והאלמנה.

המאפיין השני של הפוליטיקה השבטית הוא הדאגה לבני השבט בלבד ושלילת הלגיטימציה של כל מי שמאיים עליו. כאשר מדובר במאבק בין קבוצות, הפוליטיקה השבטית היא נקמנית ונטרנית ואינה יודעת רחם. הדבר היחיד שעומד לנגד עיניה הוא טובת השבט. כאשר בא שבט אחר המאיים על התרחבות השבט שלה, היא תילחם בו עד חורמה. היא תרמוס אותו עד עפר ולא תבחל בשום אמצעי. היא תכה את זקני השבט האחר לעיני השמש. היא תחמוס מהם את אפשרויות הפרנסה ותעשה הכל כדי לדכא, להשפיל, להזיק, לפגוע, לעשוק ולהתעלל באלו שמאיימים על התרחבות השבט.

יתרה מזו, גם כאשר השבט אינו חש איום משבטים אחרים, הפוליטיקה השבטית דואגת רק לעצמה. פוליטיקה שבטית אינה חושבת במונחים של "עם", "מדינה", "אזרחים". היא חושבת במונחים משפחתיים של השבט שלי מול השבטים האחרים. בתפיסה השבטית, זירת המדינה היא בסך הכל הזדמנות לדאוג לבני השבט.[6]

לצערנו הרב, תסמינים שבטיים לא מעטים ניכרים בפוליטיקה החרדית. גם עם רוב מניין ובניין של הפוליטיקאים החרדיים אינו מתנהג כך ביום-יום, הכתם טרם הוסר. הנטייה הקמאית של דאגה לבני השבט בלבד חזקה מאד בתרבות הפוליטית החרדית, ובכל סכסוך בין-שבטי יגייס השבט בעל הכוח הפוליטי את כל משאביו על מנת למחוץ את השבט המתחרה, יהיו אלו הפורשים מגור, החרדים החדשים או אנשי "עץ". ברמה הפנים-קהילתית, הנפוטיזם והדאגה לחזקים נוכחים היטב בפוליטיקה החרדית; פרשת לייפר וחרפת ולדר הם רק קצה קרחון.

הביטוי המזעזע ביותר לשבטיות של הפוליטיקה החרדית היו מסרי הבחירות של "דגל התורה". בבחירות האחרונות, בכל אתר התנוססו שלטים עם תמונת ראש ישיבת פונוביז', הרב גרשון אדלשטיין, והכיתוב "בקולו תשמעון", לצד סלוגן הבחירות "לעשות רצונם הוא כל רצוננו". חילול הקודש שבסיסמאות אלו זועק עד לב שמים

ברמה הסמלית, הביטוי המזעזע ביותר לשבטיות של הפוליטיקה החרדית היו מסרי הבחירות של "דגל התורה". בבחירות האחרונות, בכל אתר התנוססו שלטים עם תמונת ראש ישיבת פונוביז', הרב גרשון אדלשטיין, והכיתוב "בקולו תשמעון", לצד סלוגן הבחירות "לעשות רצונם הוא כל רצוננו". חילול הקודש שבסיסמאות אלו זועק עד לב שמים. הסיסמא הישנה של "ועשית ככל אשר יורוך" לא הספיקה, עד שהיה צורך להפוך את הרב אדלשטיין לאלוהות בפני עצמה, ולהשתמש בפסוק המצווה על שמיעה בקול ה', כביכול מדובר בשמיעה בקולו של מי שמוצב בקודקוד הפירמידה השבטית. זכה הגר"ג למה שלא זכה משה רבינו בכבודו ובעצמו. אכשר דרא ולא צריך יותר את הקב"ה בסיפור. אנו מצווים לשמוע בקולם של זקני השבט לבדם. רצוננו כבר אינו לעשות רצונו ית' אלא "לעשות רצונם הוא כל רצוננו".

בעיני, חילול הקודש הזה מזעזע עוד יותר מהאלימות של גור ועץ או ההגנה על ולדר ולייפר. טמון בו שורש החטא של המפלגות החרדיות, שורש האלימות ורמיסת החלש, שורש האפליה של תלמידים ותלמידות ממוצא מזרחי, שורש ההתנהלות הזחוחה והמופקרת של שדרה עסקנית מסוימת . חטא זה מעיב על הזכייה המרגשת בבחירות האחרונות ומכתים אותה בכתם שיהיה קשה למחות.

כדי להתגבר על הנטייה השבטית נצטרך הרבה מאד עזרה מבחוץ. מוסדות המדינה הקיימים מכילים בתוכם גופי ביקורת שלטונית רבים – הפרקליטות, ועדות הכנסת, מבקר המדינה, התקשורת. בימים כתיקונם, גופים אלו אמורים להילחם בנטייה השבטית של הפוליטיקה ולדאוג שהממשלה תעשה את עבודתה לפי אמות מידה אחידות, באופן שקוף ופתוח לביקורת. לדאבוננו, בשנים האחרונות, גורמים מסוימים השתמשו בגופי הביקורת השלטונית ככלי ניגוח עבור האינטרסים הפוליטיים שלהם. הגופים המדוברים הפכו למכשירי עזר לקעקוע הלגיטימיות של הממשלה הנבחרת. הנזק ארוך הטווח של מהלך זה עלול להיות פגיעה בתפקיד החשוב מכל של גופי הביקורת השלטונית.

אחד התפקידים הראשיים של הממשלה הנכנסת יהיה אפוא לשקם את מנגנון הביקורת כדי שיוכל לבצע את תפקידו נאמנה ולמנוע חלילה מהתרבות השבטית לחדור לתוך פעילות הממשלה. לא סביר שהחרדים עצמם יזמו מהלך זה – כאמור, התרבות השבטית נוגסת בהם עמוקות. אולם, ראש הממשלה והשותפים האחרים בקואליציה יהיו חייבים לגלות ערנות ואחריות ולוודא שגופי הביקורת השלטונית עושים את עבודתם כדת וכדין.

 

מתחילים לקחת אחריות

המלכודת השנייה האורבת לפתחם של המפלגות החרדיות היא תודעת השתדלנות. במשך שנים ארוכות, התודעה של "כבשה בין שבעים זאבים" הכתיבה את סדר יומה של הפוליטיקה החרדית. התפיסה הציבורית, שבלטה בין השאר בתעמולה של הבחירות האחרונות, הינה שהפוליטיקה החרדית נועדה "להציל מידם" של מבקשי רעתנו, משל היו גפני ואייכלר מרדכי ואסתר המתחננים לפני אחשוורוש מפני גזירות המן.

התודעה השתדלנית מצמצמת, בהגדרה, את תחומי האחריות. כביכול, החרדים אינם מופקדים על העתיד הכלכלי של הדור החרדי הבא, ואין צריך לומר, על עתידה הכלכלי של כלל מדינת ישראל. המצב הכלכלי, הבטחוני, החברתי והרוחני של מדינת ישראל הופך להיות סוגיה שאינה שייכת אליהם

ראשית, זוהי תפיסה מעוותת של המציאות. כאמור, בסיטואציה הנוכחית, לא זו בלבד שהחרדים אינם מיעוט נרדף אלא שמספרם עולה בהרבה על המיעוט החילוני האנטי-דתי במדינה. מעבר לכך שזוהי הצגה מעוותת של העובדות, היא פוגעת עמוקות בחרדים עצמם. גישה זו פוטרת את החרדים מנטילת אחריות, בראש ובראשונה על עצמם, ולבסוף על שאר אזרחי המדינה.

התודעה השתדלנית מצמצמת, בהגדרה, את תחומי האחריות. כביכול, החרדים אינם מופקדים על העתיד הכלכלי של הדור החרדי הבא, ואין צריך לומר, על עתידה הכלכלי של כלל מדינת ישראל. המצב הכלכלי, הבטחוני, החברתי והתרבותי של מדינת ישראל הופך להיות סוגיה שאינה שייכת אליהם. הם אינם עוסקים בשליטה על המדינה, אלא בהגנה על עצמם מפני רדיפות. "הם", בני השבט האחר, "הגויים" – הם אלו שאמורים לשלוט. הדאגה להטיל מס על הארץ ואיי הים היא התפקיד של אחשוורוש בסיפור. לא שלנו, החרדים.

אולם, זוהי טעות חמורה שפוגעת בראש ובראשונה בנו. היא מונעת מאתנו להשתחרר מהפרובינציאליות וכובלת אותנו ל סגירות וצמצום מוחין, ללא אופק כלכלי משמעותי וללא מסלול התפתחות הנראה לעין. הדור החרדי הצעיר גדל לתוך מצב מתסכל מאד. הוא מרגיש מודר מכל זירות המדינה למרות שאין סיבה ממשית לכך. זהו מצב נפשי רעוע ומסוכן שעלול להוליד פירות באושים רבים.

יש הרבה פוליטיקאים חרדים מוכשרים ומסורים שיכולים לעשות עבודה נהדרת עבור כלל אזרחי המדינה. השאלה אם הם אכן יעשו זאת או יכנסו לנישה השתדלנית תלויה במידה רבה בדינמיקה הפנים-קואליציונית

אך אין שום הכרח שהדברים ייראו כך. הציבור החרדי אינו רוצה לשלוח את בניו ובנותיו לאקדמיה – ובכך הוא צודק במאה אחוז. האקדמיה היא המעוז האחרון של האליטה החילונית הישנה. היא מוסד פרוגרסיבי למהדרין שמעצב בצלמו את השקפת העולם של בוגריו, גם אם הם ממשיכים לשמור מצוות.. החיישנים החרדים מזהים זאת היטב ואינם נופלים בפח של "תוכניות השילוב". אולם, השלילה של האקדמיה אינה צריכה לתרגם את עצמה לתודעה פרובינציאלית. אם הגענו כעת לשלטון, הרי שאנחנו יכולים להציע אלטרנטיביות לאקדמיה. הלא מי סגר את כל תוכניות ההכשרה המותאמות לחרדים אם לא המל"ג שנשלט בידי האליטה הישנה? מי קבע שלא ניתן לעבוד בשירות המדינה אלא אם עברת שטיפת מוח במוסד אקדמי מוכר? אלו החלטות של האליטה החילונית הישנה שניסתה לשמר את כוחה על ידי תכסיסים שונים. כעת, ביכולתנו לשנות את המצב ולהציע לבנינו ולבנותנו אופק משמעותי בארץ הזאת.

מבחינה מעשית, הממשלה הנכנסת בראשות בנימין נתניהו צריכה לדרוש מהחרדים מעורבות פעילה בעבודת הממשלה. יש הרבה פוליטיקאים חרדים מוכשרים ומסורים שיכולים לעשות עבודה נהדרת עבור כלל אזרחי המדינה. השאלה אם הם אכן יעשו זאת או יכנסו לנישה השתדלנית תלויה במידה רבה בדינמיקה הפנים-קואליציונית. החרדים חייבים להבין שהכניסה לתוך חוג השלטון דורשת שינוי גישה לא רק מהשותפים לדרך. היא דורשת שינוי – שינוי עמוק ומהותי – גם מהם עצמם.

 


[1] https://hashiloach.org.il/post-zionism-and-post-excellence/

[2] https://mida.org.il/2021/01/21/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F/.

[3] בטור שפרסם ח"כ ישראל אייכלר בעיתון משפחה, הוא מצהיר שעלינו ללמוד ממנסור עבאס ולחלוב היטב את המדינה: "עלינו לשקול את האפשרות, ככל שיתקיימו מו"מ להקמת ממשלה, להסביר כי אין מבקשים שום תפקיד לעצמנו. אנו דורשים אך ורק הישגים עבור המגזר אותו אנו מייצגים. הישגים ישירים. כאלו שאפשר ללכת איתם למכולת, לא תפקידים על הקרח" (עיתון משפחה, ב' אדר א' תשפ"ב; https://he.mishpacha.com/column/%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%a8%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%9c%d7%a1/).

[4] https://www.bhol.co.il/news/749512.

[5] https://www.makorrishon.co.il/opinion/162251/.

[6] טורו של ישראל אייכלר שצוין לעיל, הערה 1,הוא דוגמה אחת לגישה זו.

תמונה: עמוס בן גרשום, לע"מ

50 תגובות על “הגיע זמן האחריות

 • יפה כתבת !

  הציפיות שלך הן אנטי מסורתיות ומודרניות לחלוטין. הלשם כך החזרנו עטרה ליושנה?

  וראה
  https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=3127113&whichpage=#R_9

 • אמירת די לשבטיות היא עזיבה של המנטליות החרדית ,אין מצב שזה קורה כשראש הרשימה מגיע כמשרתו של האדמו"ר מגור.מצטער לאכזב אותך מראש…

  • עצוב אבל אמיתי..

  • אוי !

   אבל בכל חברה מסורתית נפוטיזם הוא תכונה חיובית, ומבשרך אל תתעלם.

 • הימוש בסמלים שנכתבו על ה' לאנשים לא חדש, כבר בפטירתו של הגרא"מ שך נכתב עליו ש'לו דומיה תהילה' וזה מופיע ג"כ בשערי הספרים של אדמור"י בעלזא לדורותיהם

 • באמת בעיה חמורה, כל צורת המינוי של החכי"ם מנציחה שבטיות וזה גורם שהדי. אן. איי. של המפלגה הוא כזה. מסתבר מאוד שזה ההסבר מדוע אין גידול במצביעי המפלגה, וזה למרות שהציבור רואים שהמפלגות החרדיות בהחלט דואגות לאוירא דמדינת ישראל שיהיה טהור, אבל השבטיות מריחה לא טוב.

  • ממש אויר טהור, המוסדות והחברה החרדית הכי גזענים במדינה שלא לדבר על מגיני הפדופילים ואבירי ההשקפה הנכונה זצ״ל.

 • לימודים במוסד אקדמי מוכר נדרשים כדי לנהל כלכלה של מדינה מערבית מתקדמת ואינה איזה קונספירציה של ׳אליטה ישנה׳ – לצערי זאת קונספציה חרדית נפוצה.
  מלבד זאת, מילים כדורבנות.

  • חד משמעית! אך מאיזו סיבה שהיא המילה "פרוגרסיבי" הפכה גם אצל אנשי "צריך עיון" לקוד גנאי של המוסדות האקדמיים. ניתן בקלות להראות שהצדוקים היו המימסד האורתודוקסי השמרני בתקופת בית שני ואילו הפרושים היו הפרוגרסיבים שבזכות המתודה של ניתוח טקסט שלמדו מבתי המדרש של חכמי יוון, השכילו לחדש חידושים עצומים בהלכה.

 • מאמר מצוין חייב להגיע לדרגים הנכונים

  • אני מאחל לכותב שאם וכאשר יזדקק לרופא מומחה יילך לכזה שהוכשר במוסד אקדמי מוכר על יד המל"ג (של האליטה הישנה), ולא על ידי בוגר של "תכנית הכשרה מותאמת".
   ובאופן רחב יותר – נכתבו פה דברים רבים שקשה שלא להסכים להם. אבל האם יש סיכוי, ולו הקלוש ביותר, שכושי יהפוך עורו ונמר חברבורותיו? האם יש ראיות מספקות לכך שיש בכלל סיכוי לשינוי מגמה בקרב המנהיגות החרדית בסוגיות הכאובות של שבטיות ושתדלנות? האם מקרב 19 חברי הכנסת שייכנסו לתפקידם בעוד מספר ימים ישנם המנהיגים שיובילו לשינוי משמעותי? אני מתקשה לנקוב בשמם.
   נציגות הציבור החרדי ישבה כבר בממשלות רבות, ונהנתה פעמים רבות בעבר מכוח פוליטי ניכר. ניצני שינוי צריכים היו להיראות. עצוב לי לומר שאיני רואה שינוי בדפוסי ההתנהלות הציבוריים הללו, ובמובנים רבים ישנה אפילו נסיגה.

 • אליהו לוי מבקש מבין השורות שיקחו אותו לנהל חלק מהעניינים כי הוא ראש גדול. מציע להתרחק ממנו ומכל עורכי צריך עיון .

  • מעניין שאתה טורח לקרוא בעיון עתון שאתה כל כך עוין לו.
   מה בדיוק כואב לך חיזקי קלרמן? שיש חרדים שיודעים לכתוב דברי טעם בשפה עכשווית רהוטה? שיודעים לנתח מצבים ברמה גבוהה? שיש חרדים שהם ראש גדול?

 • אקדמחה לא חייבת להיות פרוגרסיבית!!
  האקדמיה באריאל אינה פרוגרסיבית כמו גם זו שבבר אילן.
  חבל שאתה מכוון את המאמר לאג'נדות המוכרות שלך שהם שלילת האקדמיה
  תזכור שבלי אקדמיה אין מחקר ובלי מחקר אין קידמה ובלי קידמה אין כסף ובלי כסף אין ביטחון

  • עקרונית אתה צודק.

   נשמת אפה של האקדמיה בימיה הטובים הייתה הטלת הספק. לצערנו, האקדמיה הפרוגרסיבית אף היא צורה של דת, ולכן ניתן לשאןול במה עדיפה הדת שלהם מהדת שלנו.

  • לא הבנתי – חרדים רוצים הטלת ספק?
   אפשר להטיל ספק בהכל? בתורה? בבורא עולם? ברבי?
   ברצינות, חרדיות בהגדרה אוסרת ספקות ולכן לא יכולה להתמודד עם אקדמיה ספקנית.

   ועדיין, אם היו מלמדים ליבה במערכת החינוך החרדית היו יכולים ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה שם הספק מופנה כלפי משפטים מתמטיים שדורשים הוכחות יצוקות בסלע כדי להתקיים ולא מתענינים בנושאים חברתיים/דתיים

 • צריך לזכור שלא שייך אצלנו מחאה. בעולם המודרני יהיו אנשים שיוצאו לרחובות. אבל כאן זה נגד התורה או ביטול תורה.
  ברגע שאין אפשרות להביע ביקורת פרט למאמר כזה או אחר, ובסוף ישימו את אותו הפתק. הרבה מן הכח בטל.

 • מאמר די מדוייק. לצערי, הנושאים שהזכרת הם בליבת האידאולוגיה החרדית וקשה לי להאמין שיחול שינוי בהם, כי זה מערער את יסודות החרדיות.

 • הישנה כושי עורו ונמר חברבורותיו? הייתכן שהפוליטיקאים החרדים יראו לנגד עיניהם את טובת עם ישראל מעבר להצהרה סתמית לתקשורת החילונית? כנראה שתרבות השבט תחמיר כעת והמפסידים העיקריים יהיו החרדים עצמם ודי לזכור את המורות החרדיות שלא קיבלו שכר במשך חודשים או ששכרן קוצץ על ידי עסקן זה או אחר ואין מרפא לעניין.
  העתיד ברור: ממשלה דתית תגרום לצעירים חילונים לסרב בשלב מסוים לשרת בצבא בהיותם נושאי הנטל היחידים. הפיכתם של הדתיים והחרדים לשלטון תגרום לעזיבת הארץ של צעירים חילונים מוכשרים שבלעדיהם אין כלכלה מודרנית. זה קרה בלבנון, ברוסיה ובטורקיה וגם יקרה כאן.

 • מאמר נוראי ומדכא . הכותב יוצא מאותה הנחת מציאות מוטעית של המפלגות החרדיות . הנחה שמהווה את המצע עליו נובטים שורשיה של העריצות המודרנית, והיא האמונה בכוחה של המדינה הכל יכולה אמונה בממשלה גדולה שתהיה אימנו רועתנו תזוננו ותפרנסנו . במקום שהכותב יעמיד במרכז את השקר שהנחילו לנו המפלגות החרדיות כביכול כל אורחות חיינו , דתנו, עולם התורה , והפרנסה תלויים בממשלה גדולה שבטובה הגדול תחון אותנו או חלילה תשלול מאיתנו את זכות קיומנו , במקום זאת הוא כותב איך עושים את זה נכון ??? שקול טיבותך ושדיא אחיזרי . אנחנו זקוקים למסרים שיובילו להקטנת אחריות של המדינה על חיינו , הקריאה שצריכה לצאת אחרי הפלת הממשלה הנוראית של בנט לפיד ועבאס היא למרד מיסים , להדגשת השמירה על הקנין , לשאוף לחיי פרט חופשיים מכפייה כלשהי . איזה מן עיצות אלו לקחת אחריות על חיי האזרחים על ידי השליטה הפוליטית במינויים בסקטור הציבורי?? לקחת שליטה על תקציבי חינוך ותרבות בזכות היותנו רוב שהגיע התור שלו?? להשתמש בעריצות השלטון כדי לשלוט ולהשחית כי כעת הגיע התור שלנו??? דוקא ציבור שסבל מתחת זרוע של שלטון אלים ועריץ בעל מערכת משפט פוליטית ומושחתת צריך לזעוק את זעקת החירות ממשטר ומשלטון . ולקרוא לצימצום עד מינימום הכרחי של תפקידי הממשלה ואילו הכותב קורא להיפך . איזה שברון לב רק לחשוב על הדברים שנכתבו. הכותב מגנה את השבטיות היות ובראשו קודחת אוטופיית האחידות המחשבה והשלטת דעה אחת ואילו אני סובר שיש להעצים את השבטיות ולחדד את הייחודיות שיש בכך שנבראנו שונים , אנחנו חושבים ונראים שונים היות שגם דעותינו שונות וריבוי של קהילות ודעות הוא חיובי כל עוד הוא וולונטרי ולא נכפה על ידי מדינה מושחתת . לסיום אי אפשר שלא להצטרף לזעזוע מהעבודת אלילים כפי שנראתה בקמפיין מפלגת ג אבל כידוע לא עבדו ישראל עז אלא כדי להתיר להם גע בפרהסיה וכל תכליתה של הפיכתם של רבני דגל לאלים יווניים היא רק אמצעי להגיע לשלטון ולהמשיך לשחת ולהשחית .
  אני קורא למי שנחשף למאמר זה לתת את דעתו על הדברים ולחשוב על מציאות מתוקנת בה לא נעשה שימוש במדינה בכדי להשחית ולשלוט . מציאות שבה אדם אדון לגורלו ולא גוזלים ממנו על ידי מערכת המס מס שולי שיכול להגיע ל70 אחוזים מפרי עמלו רק כדי להגשים חלום של שליטה בחיי האזרחים בחינוך בתרבות בתקציבים ובשאר תחומי החיים .

  • אז מה אתה מציע?
   אנרכיזם?

 • החלום שלי שהמפלגות החרדיות ימנו שרים חיצוניים מקצועיים,
  תחשבו על תסריט של שרת בריאות מקצועית מטעם יהדות התורה,
  מה גם שתמיד הייתה בעיה עיקרונית/אידולוגית לקחת תפקיד שר,
  כמה לזות שפתיים זה ימנע, כמה פיות זה יסתום.
  אני יודע שאין שום סיכוי לכך אבל לחלום מותר
  הלוואי שמישהו שם ייקח זאת לתשומת ליבו שיש כזאת אופציה לפחות
  ולגבי החוק הנורבגי החוק חל גם על סגן שר,
  זאת אומרת שר מקצועי מתחתיו סגן שר חרדי
  וחוק נורבגי על סגן השר

  • הלוואי הלוואי, אך כמו שאמרת אלו הם רק ח-ל-ו-מ-ו-ת! אנחנו הכי מוכשרים גם בלי ה׳אקדמיה׳ הארורה (איזו מילה גסה, אקדמיה), ואנחנו משלימים פערים של 15 שנות אי-לימוד בחצי שנה, אז למה שלא נאייש את המשרות באנשי שלומינו מהשטייטעל? או כמו שכותב המאמר מגדיר זאת: אופק משמעותי לילדינו….
   אוי ואבוי

 • דברים יח טו "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון".
  לי זה היה ברור כשראיתי את המודעות שהכונה למעין זה..
  ובאופן כללי, צריך לומר, יש לו לציבור החרדי את התכונה של שבט לוי, יעויין בברכות משה בסוף ספר התורה אודות ההתבדלות והניכור של שבט זה.. ועם כל הרצון ותחושת הצורך בחיבורו של ציבור זה לשאר השבטים בעם ישראל, עדיין, צריך להיות עם שכל בראש ולהבין שיש בזה גם עניין טוב. והמציאות עולה על כולנה, זה ברור שלא יפסקו בשנים הבאות עלינו לטובה כל המוני המוני לומדי התורה תלמידי הישיבות והכוללים, ולא ישתנו כל כך מהר ההשקפות שלהם..
  זה די מוזר לקרוא מאמר של חרדי שכל כך אפוף בשנאת חרדים.. כדאי להתיישב בדעת ולהשלים עם הציבור שממנו באים ובתוכו נמצאים.. בכלל, אף אחד לא ישתף פעולה כששונאים אותו בזים לו צועקים עליו ומדברים נגדו בפרצוף!
  אליהו לוי, אתה כל כך חכם! ועוד הרבה מעלות! רק תפסיק כבר להיות בתדר שלילי ומעיק.. בבקשה.. תצפה לטובה ולא לרעה!

 • ניכר שכף רגלו של כותב המאמר לא דרכה מעולם בתחומי מוסד אקדמי. אין כלל מקום לדעות פרוגרסיביות בתחומי מדעי הטבע, מדעי המחשב, הנדסה, רפואה וביולוגיה. ההתמקדות היא אך ורק בלמידה מכוונת מדע ולוגיקה מתמטית. אין כל מקום לדעות פוליטיות. על כן החשש מתחומי המדעים הוא חסרת כל ביסוס. לצערי, אולי בגלל דעות שכאלו, יש מחסור ניכר בתלמידים חרדים בתחומים הנ"ל.

  • אבל במדעי חברה וכדו כן יש השפעה לדעות פרוגרסיביות וכדו, מה תגיד שם?

  • לרוב המוחלט של בוגרי מערכת החינוך החרדית אין כישורים המאפשרים השתלבות בחוגים כמו מדעי המחשב או מתמטיקה באוניברסיטה ולכן הרבה יותר קל להמציא תירוץ מטופש על האקדמיה הגרועה וללכת ללמוד באיזה מוסד מפוקפק ואז להשתלב בשירות המדינה (משרות שמורות לאנ"ש).
   אז רק אזכיר שעובדי מדינה לא מכניסים כסף למדינה אלא מגזר ההייטק ששם הרבה יותר קשה להשתלב עם קומבינות.

   מה יקרה לכלכלת המדינה בעוד עשור או שניים כאשר מהנדסי ההייטק יצאו לגמלאות? מי יחליף את הרופאים שיצאו לגמלאות? מי יתכנן כבישים? מי יחזיק את התעשייה הביטחונית?

  • הטיעון נגד האקדמיה הוא הטיעון של השועל כלפי הכרם (ענבייך חמוצים).
   במדעי הטבע אין אידאולוגיה אלא מספרים ועובדות, אלא מאי בוגרי החינוך החרדי לא מסוגלים להתמודד עם לוגיקה מתמטית בלתי מתפשרת והולכים למקצועות ממדעי החברה כמו משפטים וסוציולוגיה ששם דוקא יש מקום לטיעונים אידיאולוגים

 • אחריות?
  תסתכל איזה ליצן עומד בראש יהדות התורה ותבין כמה אתה לא בכיוון. כח משחית את כולם אבל עסקנים חרדים שיושבים כבר 30 שנה בנחלותיהם ושקיפות איזונים ובלמים ושיתוף הציבור נשמעות להם כמו סינית מנדרינית יותר מכולם.

  • למיטב זיכרוני הכותב למד במכון שלם מוסד אקדמי מאוד מאוד יוקרתי משהו כמתכונת הקולג'ים הפרטיים בארה"ב שכפוף למל"ג האיום והנורא

 • רק היןם התפרסם שדגל התורה מכריזים שמסיבה אידיאולוגית אף אחד מהם לא יהיה שר.
  אם כך, הם האחרונים שיאמצו את מסקנות המאמר הנ"ל.

  נכון או לא?

 • כ"כ נכון ומדויק. הלוואי שיש מישהו שיקשיבף באופריה הנוכחית אני מסופקת לגמרי…

 • אויש, איך כל פעם שאני קורא כאן מאמר באתר המתיימר לייצג שינוי (כלשהו, למרות שבמצב שלנו צריך טלטול אדיר), אני מתמלא בתקווה עד שאני מגיע לפסקאות האחרונות.
  אקדמיה? מה פתאום? צודקים המתנגדים! (למה??? איך באירופה יש מלא חרדים רופאים, רוקחים, מהנדסים ורק כאן זה אוי ואבוי?).
  ומה מציע הכותב החכם? כמובן, משרות ממשלתיות. ברור, מה אם לא עוד פעם לקחת כסף ממשלם המיסים?
  נשלח לחילונים עשרות אלפי מבקשי מקצוע בלי שום הכשרה (אה כן, יעברו איזה קורס במכללה כלשהי) ושהם כבר יסתדרו איתם.
  זוהי ה׳אלטרנטיבה׳ וזהו ה׳אופק׳.
  ואתה הוא זה שמתיימר להציג את השינוי…

 • דרוש מאמר תגובה חריף, ולוואי שהיה לי זמן.

 • והנה החכם התורן, במעטה צידקות דביק (בעצם שטיפת מוח של עשרות שנים) שמסביר לנו איך לחמוס את הקופה הציבורית שאנחנו הכי פחות תורמים לה.
  אך מכיוון שצודקים המתנגדים לאקדמיה (אה כן? וכי למה? אני רואה כ״כ הרבה צעירים שמתבטלים בישיבה ושורפים את השנים הכי חשובות בחייהם בגלל חשיבה עקומה כזו) אז מה נעשה? הרי אנחנו עדינים וצדיקים. אה כן, יש את ה׳משרות הציבוריות׳ ש׳מגיעות לנו׳ שהרי אנו ובנינו מה זה מוכשרים גם בלי אקדמיה משוקצת!
  ולראיה, תלכו לראות איך מנוהלת עריית בני ברק, או איך ניהל יו״ר אגודת ישראל את רשת הגנים…
  שה׳ יצילנו מעצמינו

 • מאמר אמיץ שהלואי ופוליטיקאים חרדים יקראו..
  לגופו של ענין: אי אפשר לדרוש מהפוליטיקה החרדית להיות כלל ישראלית וממלכתית, אם כל כולה יציר המגזריות. החל מהחכי"ם שנקבעים לפי תת מגזר ועד עצם ההיתר להשתתף בכנסת החילונית.

  ההיתר מבוסס על תודעת מיעוט עמוקה שלא מאפשרת לסמוך על מפלגות אחרות, אלא מאלצת מציאות של מפלגות חרדיות בכנסת.

  אבל הסקטוריאליות עמוקה יותר מהפוליטיקה. תת-המגזריות קובעת לחרדי את כל היבטי חייו. החל מאיפה יתפלל, עבור לאיזה הכשר יאכל, וכמובן בסוג החיידר שבו ילמד. על שידוכים אין מה לדבר שהם פונקציה של תת-מגזריות מובהקת.

  אז אם הפוליטיקה החרדית, ולפניה כל חייו של חרדי, נקבעים לפי קריטריונים תת-סקטוריאלים, מה אתה מבקש מהפוליטיקאים החרדים! שפתאום יהיו בעלי גישה ממלכתית שדואגת לכלל האוכלוסיה? זה לא רק נוגד את החינוך שלהם כחרדים, כל עצמם לא נשלחו לכנסת אלא כדי ליצג קבוצות תת-מגזריות בתוך הציבור החרדי.

  ביום שבו חרדים יאכלו הכשר לפי ההידור ההלכתי שלו ולא לפי יצוג מגזרי, וישתדכו רח"ל עם חוגים אחרים יר"ש, וילמדו בחיידרים של השקופע לגיטימית אחרת, תוכל לבקש שגם המבט הפוליטי יהיה ממלכתי יותר.

  • חזק!!

 • פששש, זמן אחריות! איזו כותרת פצצה.
  ומה הכותב מציע? שניקח את עצמינו בידיים? שנפסיק לשלוח את כל הילדים באופן אוטומטי לישיבה למרות שזה מתאים למיעוט שבמיעוט? שנלמד אותם מקצוע מכובד כמו שכתוב בגמרא שאותה אנחנו היחידים שלומדים?
  איפה! הצחקתם אותנו. הרי באקדמיה (איכסה איכסה איכסה) מלמדים לימודי רפואה ׳פרוגרסיביים׳! לשם ילכו החילונים והציויינים הכופרים, ואנחנו ובנינו נכנס ונלך למשרות ממשלתיות ולחיים טובים ולשלום, ונמשיך לרכב על הגב של משלמי המיסים שטמאו את נפשם באקדמיה במקומינו. אחח איזה עולם נפלא…

 • מאמר מעולה.
  לצערי אלו חלומות באספמיה, אין שום סיכוי לשינוי.
  השבטיות, הנפוטיזם, (והשחיתות) נטועות עמוק עמוק במחננו.
  צדק כותב המאמר באמרו שזו כנופיית שודדים שהצליחה לכבוש את ארמונו של האיש העשיר וכו'.

 • בקיצור, לאחר קריאת המאמר הבנתי שאין תקווה שהציבור החרדי יתעשת.
  אם אלו שמתיימרים לייצג שינוי ממשיכים לפמפם את אותם השטויות: רק לא אקדמיה, כולם לישיבה, ש׳המדינה׳ תדאג לנו למשרות (רגע רגע, למה בעצם? מה אנחנו עושים בשביל המדינה???), ברור שהסיכוי לשינוי אפסי.
  מה שהחילונים בנו בעשר אצבעות לאחר 2000 שנות גלות ופוגרומים אנחנו נהרוס עם האידיאולוגיה המטופשת שלנו.
  כ״כ כואב לי הלב כשאני רואה במשפחה הקרובה שלי את כל הצעירים שהורגים את השנים הכי יפות בבטלנות בישיבה (אחוז קטן מהם לומד באמת ובכלל מתאים לחיי אברכות), כשרובם היו יכולים ללמוד מלאכה נקיה ולפרנס את משפחתם וגם לקבוע עיתים, אבל אנחנו כ״כ יותר צדיקים מהתנאים והאמוראים.

 • שאלה מנקרת במוחי:
  האם כבוד הרה"ג אליהו לוי העתיק את תכני המאמר מהפוסט "מלחמות הימין והשמאל כמלחמת חמולות" בבלוג שלי "הטליבאן והתנזים"? אם כן, אני שמחשהוא מוצא עניין בתכנים חשובים אלו, אך ראוי היה שייתן לי קרדיט. אם כבוד תורתו רוצה הוא גם יכול להזמין אותי לכתוב פה בשכר, כדרך גברין יהודאין דמפרסין בקשוט. אתיקה מקצועית היא עוד תחום שהחרדים אינם מקפידים עליו:
  https://goodtaliban.blogspot.com/2021/02/blog-post_11.html?m=1

  • אין כאן שום העתקה שניכם כתבתם על רעיון השבטיות ותו לא

 • התוצר לנפש במגזר החרדי היא 12,000 דולר, במגזר הערבי 17,000, במגזר היהודי הלא חרדי 50,000.
  התוצר במגזר ההייטק כבר נמדד במאות אלפי דולרים.
  מה הסיבה לתוצר גדול פי-4 אצל האוכלוסייה הלא חרדית?
  האם הם נולדים חכמים יותר? מוכשרים יותר? חרוצים יותר?
  או שאולי ההבדל נובע מפערי ההשכלה ובראשם האקדמיה השנואה?
  מה מביא עובד הייטק ממוצע לתוצר הגבוה פי 20 מחרדי ממוצע?
  רמז – המחלקות למדעי המחשב והנדסה בטכניון ובאוניברסיאות המובילות.

 • המספרים שלך לא נכונים לחלוטין .

 • אם הבנתי כראוי: ב"ה החרדים אינם צריכים להתקרב לאקדמיה, לצבא, ללימודי ליבה… יש לחרדים נציגי קהילות מבריקים (למשל גולדקנופף המייצג את גור), אשר בס"ד ייעשו כולם לאגודה אחת, ללא שמץ איבה ביניהם, ואז הם ישתלבו בשלטון וינהלו את המדינה בהצלחה ובהגינות – ללא מורא וללא משוא-פנים.
  כך יוכל להתקיים בנו "וגר זאב עם כבש" (ואפילו גור-נדל"ן עם גור-תורה), גם נוכל להצניח מינויים משתלמים בצבא ובמשטרה ובתעשייה, וגם נדאג לסבסד משפחות "אברכים" אשר בפועל אינם לומדים תורה ומעדיפים חיי בטלה המבוססים על קצבת כולל (ובזאת מוציאים שם רע לאברכים אמיתיים אשר בלימודם משמרים את התורה בעם-ישראל).
  שורה תחתונה נואשת: הבעיה בשבטיות החרדית אינה רק פיצול-עויינות-סגידה המאפיינים שבטים, אלא גם סגירות-אטימות-פיגור המאפיינים שבטים.

 • תראו, המחנה החרדי מתאים ככפפה לכל מה שמייצג הביביזם בימנו – שחיתות שלטונית ונפוטיזם, קשרי הון שלטון, חתירה תחת כל מנגנוני הרגולציה כנגד עריצות שלטונית, וגם כותב המאמר הוא חלק מאותו עולם ערכים ומנטליות – גם אם חשוב לו להצתייר כ"רפורמיסט". הבעיה היסודית היא שערכי החרדיות והחרדליו"ת הן פונדמנטליזם אלים וגזעני, הסתרה וצנזורה של כל דבר בהיסטוריה ובמדע הסותר את ההשקפה המעוותת, ואלו דברים המוטבעים באופן כה עמוק בנפש החיילים מילדותם שדבר לא יכול לשנות זאת. וכך גם אתר צ"ע עצמו, המבטא אמנם ביקורת כלפי הפוליטיקה החרדית, אבל משתמש באותן שיטות אלימות של שליטה וצנזורה כלפי תגובות הקוראים לדוגמא. כדוגמא – במקום למחוק תגובות חדות אך לגיטימיות באופן חוקי, צ"ע נוטה להשמיט חלקים מהתגובות, שזה אפילו גרוע יותר ממחיקה. אז מה אומר ? יופי לכם, נצחתם, אבל כולי תקווה שאף אחד לא יעזור לכם לשלוט במדינה, והמשכיל בעת ההיא יידום כמו שאומרים …

 • כשנראה אתכם בצבא וזה יחשב כלגיטימי להתגייס לצה"ל ולא חלילה לצבא הצאר הרוסי נבין שמשהו משתנה

 • ראוי ללמוד מנהל תקין והעדר משוא פנים מעיריית בני ברק, הלא היא אור לגויים (השוכנים בה)

 • אתה מציב יפה קוים לדמותו של המגזר החרדי בכללותו, מאפייניו ואמונותיו. הציפיה שהשינוי יבוא דווקא מהפוליטיקאים היא נאיבית, הם לא מנהיגי ציבור אלא משקפים את האופי שלו. השיניי צריך להתחיל מהאנשים עצמם, ומההנהגה שהם יקבלו על עצמם, ומשם זה יתבטא גם בפוליטיקה.

 • יפה דרשת, על החרדים לקחת אחריות על המדינה. זהו זה, ניצחתם, המדינה שלכם. קחו פיקוד על התעשיה, על האקדמיה, על האוצר, על יחסי החוץ, על גביית המיסים, על המשטרה, על בתי החולים, מערך הכליאה, הצבא, השב״כ, המוסד וכחות הבטחון. כל אותם תחומי עשיה שלא רק שהדרתם את רגליכם מהם מאז ומעולם, אלא הסתמכתם שאחרים יעשו עבורכם מקטן ועד גדול. יממנו אתכם בכספי מיסים, יגנו עליכם על ידי צבא, יטפלו בכם בבתי חולים בעוד אתם ספונים בישיבה ועוסקים בפלפול מצאת החמה עד שקיעתה. היכן השוטר החרדי? היכן הרופא החרדי במחלקה פנימית? היכן איש הצבא החרדי? הנה כי כן, לא תוכלו לברוח מאחריות יותר. המצב הזה יוכל להביא לשתי תוצאות בלבד – או שבאמת תצמחו ותקחו אחריות מלאה, ובכך תכפה עליכם יציאה מהחדר האטום שסגרתם את עצמכם זה שנות דור ובכך תשנו את אופיכם ותפיסת עולמכם עד שלא תהיו חרדים יותר. או שתשארו בתפיסת עצמכם כמיעוט חלש שצריך לדאוג לעצמו בלבד, גם כשאתם עמוק בתוך בכסא הפיקוד, ובכך תלהיטו את רוחות השנאה כלפיכם עד שבר. המצב בו הציבור החרדי מחליט בענייני מדינה, בינהם גם ענייני מלחמה, ויכול להגיע לסיטואציה בה הוא ישלח בני אחרים לקרב ולמוות בעוד שבניו יושבים לבטח בישיבה הוא מצב של עיוות מוסרי שאין נורא ממנו. הדם גועש בעורקים מול מחשבה כזו. עיני הציבור פקוחות – האם תשאו בנטל האחריות המוטלת עליכם? אני לא אופטימי לצערי. רוב הסיכויים שנגיע לכדי משבר קיומי.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל