צריך עיון > סדר שני > כלכלה > הכלכלה והחרדים: האמנם רדיפה?

הכלכלה והחרדים: האמנם רדיפה?

השפעת המגזר החרדי על הכלכלה הישראלית היא עובדה קשיחה שצריכה להטריד את כולנו, ולא תעמולה הנובעת משנאת חרדים. אנו רשאים לקבוע עד כמה אנו מעוניינים לתרום לכלכלה, אך עלינו לעשות זאת בעיניים פקוחות, מתוך הבנה מלאה של השלכות בחירותינו.

כ"א כסלו תשפ"ג

לפני מספר שבועות התייחסתי מעל במה זו (במאמר כדי לקחת חלק בתקציב עלינו לקחת חלק במדינה) לפן המוסרי של הסתמכות החרדים על קצבאות ממשלתיות. רבות מהתגובות שקיבלתי נגעו בהבטים בכלכליים של ההתנהלות החרדית והמעיטו מהשפעתה השלילית על המשק. במאמר להלן אבקש להראות כי ללא שינוי מהותי, שינוי שיבוא מתוך החברה החרדית, הכלכלה הישראלית לא תדביק את קצב התפתחותה של החברה החרדית, והתוצאה תהיה נזק לראשונה וקטסטרופה לשניה.

הנתונים שיובאו במאמר, המבוססים על מחקרים שנערכו בארץ ובעולם,[1] מחייבים את כל מי שהציבור החרדי (והישראלי) יקר לו לנקוט דרך פעולה. הם מחייבים אותנו בתשובות ברורות וקונקרטיות לגבי התכניות שלנו לעתיד (למעט תשובות מסוג "אתם מקשקשים שבעים שנה ולא עושים כלום. תנו לחרדים לנהל את המדינה ותראו מה יהיה.").[2] גם מי שאומר שהוא מקבל על עצמו את המחיר הכלכלי של ההתנהלות הנוכחית של החרדים, חייב להיות מודע לטיבו המדויק של המחיר. קל לומר, "יש לנו דברים חשובים יותר מצמיחה כלכלית." קשה יותר לומר, "אני מוכן לוותר על טיפול רפואי דחוף ליקרים לי", או "אין לי צורך במערכות הגנה שיגננו על הבית שלי מפני מתקפת טילים".

קל לומר, "יש לנו דברים חשובים יותר מצמיחה כלכלית". קשה יותר לומר, "אני מוכן לוותר על טיפול רפואי דחוף ליקרים לי", או "אין לי צורך במערכות הגנה שיגננו על הבית שלי מפני מתקפת טילים"

כמו המאמר הקודם, גם מאמר זה יוצא מנקודת מוצא שונה של רבים מהפרסומים בעיתונות הכללית, שיחסם הכללי לציבור החרדי מסויג במקרה הטוב, והם אינם מכירים במעלת לימוד התורה ואינם מעריכים תלמידי חכמים. כוונתי היא להציל את "יבנה וחכמיה" מפני מדיניות כלכלית חרדית אימפולסיבית, שאינה צופה פני עתיד ועלולה להמיט אסון על המגזר החרדי כולו, ובפרט על הישיבות ועל לומדי התורה.

חלק מהנתונים שאציג להלן הם מתוך כנס שערך העיתון הכלכלי "TheMarker" בשיתוף אתר הכלכלה החרדי "ביזנעס", שעסק במעורבות החברה החרדית ובתרומתה לשוק העבודה. בנאום המרכזי שנשא נגיד בנק ישראל אמיר ירון הוא הצביע על שתי דרכים להתייחס להשפעת החרדים על הכלכלה. הראשונה, להתייחס לכך שחלק לא מבוטל של החרדים אינם עובדים ונוטלים מהקופה הציבורית. דרך פופולרית זו טובה לפוליטיקאים הרוצים לקושש קולות. הדרך השניה היא לאתר את החסמים המעכבים את התרומה של חרדים לכלכלה ולתאר את התועלת שתיווצר ממימוש הפוטנציאל.[3] ברוח זו, דומני כי הצגה שקולה של העתיד הכלכלי של המדינה יכולה לתרום לדיון הרבה יותר ממאבק אמוציונלי בנוגע לכמה תורמים החרדים ואיך.

 

על כן יאמרו המושלים בואו חשבון

בשלב החישוב ניתן למספרים היבשים לדבר. להלן אציג תחזיות המבוססות על נתונים שנאספו בעשרות השנים האחרונות, בהנחה שלא יחולו שינויים מהותיים במגמות ובתהליכים המסתמנים מהן.

נתחיל בנתונים הדמוגרפיים: מספר החרדים במדינת ישראל בשנת 2021 היה 1.226 מיליון מתוך כ-9.5 מיליון אזרחי המדינה.[4] 13% מכלל האוכלוסיה או 16.5% ממספר היהודים במדינה. לשם השוואה, בשנת 2009 היה מספרם של החרדים 750,000, כ-10% מתושבי מדינת ישראל. קצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה החרדית בשנים האחרונות עומד על 4.2% לשנה, זאת לעומת הגידול השנתי של כלל אוכלוסיית מדינת ישראל – 1.9%, שמתוכם 1.4% באוכלוסיה היהודית הכללית.[5] אם מגמות הגידול הללו יימשכו, תכפיל האוכלוסיה החרדית את גודלה מדי 16 שנים. לשם השוואה – האוכלוסיה הישראלית בכללה צפויה להכפיל את גודלה מדי 37 שנים, והאוכלוסיה היהודית הלא־חרדית – מדי 50 שנה.[6]

בכנס שהוזכר לעיל הציג נגיד בנק ישראל את הנתונים הבאים: משק בית יהודי לא חרדי משלם בחודש מסים ישירים בסך של 4,371 שקל בממוצע, לעומת 1,517 שמשלם משק בית חרדי ו-1,587 שקל שמשלם משק בית ערבי. לפי חישוב גידול האוכלוסיה הצפוי, אם בשנת 2018 החרדים היו 7% ממשקי הבית בישראל,[7] ב-2065 הם יהיו 23%. בבנק ישראל חישבו ומצאו כי אם שיעור משקי הבית החרדיים כיום היה זהה לצפוי ב-2065, היתה נדרשת העלאה של 16% במסים הישירים כדי שתקציב המדינה ישאר ברמתו הנוכחית.

מי שחושב שיהיה אפשר להמשיך לממן את עולם התורה על ידי העלאות מסים בלתי פוסקות, הנופלות בעיקר על העשירונים העליונים (שבהם שיעור החרדים דליל עד לא קיים), ימשיך בהתנהלות הנוכחית. אולם מי שחושש שאין זו תכנית בת קיימא, יחשוב על דרכים שיגדילו את התרומה של הציבור החרדי לכלכלה

העלות של הגידול בדמוגרפיה החרדית, בהינתן ששיעור התרומה הכלכלית שלהם לא ישתנה, אינה כוללת רק ירידה בהכנסות לאוצר המדינה מחמת מסים ישירים ועקיפים פחותים, אלא גם הוצאה גדולה יותר על תשלומי העברה, כגון קצבאות למיניהן. על פי בנק ישראל, ההכנסה נטו של משק בית יהודי לא חרדי ב-2018 עמדה בממוצע על 18,603 שקל לחודש, 2,182 שקל מתוכה הם תשלומי העברה. לעומת זאת, אצל החרדים היתה ההכנסה החודשית הממוצעת 13,160 שקל לחודש, מהם 3,558 תשלומי העברה.[8]

החלק המעודד הוא שהמצב טוב בהרבה לעומת שני עשורים. אז תשלומי ההעברה היו 48% מההכנסה של משקי הבית החרדיים, וכיום היא 27% מהכנסתם. השינוי נובע מיציאה מוגברת לשוק העבודה, בעיקר של נשים חרדיות, ומעליית מספר המפרנסים במשק בית חרדי מ-0.76 בממוצע ל-1.32 בשני העשורים האחרונים.

עם זאת, אם מגמת השינוי תמשיך באותו קצב, ההשפעה הכלכלית של החרדים תמשיך לחייב צמצום דרמטי של התקציב או העלאה דרמטית של המסים. אם נתבונן בנתונים נראה, כי הכפלה כמותית של החברה החרדית בעוד כ-16 שנים תביא להכפלה של משקי הבית בעלי ההכנסות הנמוכות ולהקטנה משמעותית של המסים לקופת המדינה. כן יוכפל המימון של צרכי החברה החרדית על ידי הקופה הציבורית. זאת עוד לפני הדרישות התקציביות החדשות של חברי הכנסת החרדים בממשלה הנכנסת.

ראוי לציין, שאף שהקהל בכנס המדובר היה חרדי ברובו, איש לא הרגיש מותקף או פגוע. המסר שנגיד הבנק ביקש להעביר לא היה פטרוני או נוזף, אלא אנליטי וענייני. הוא לא ניסה לומר לאנשים מה לעשות בנתונים, אלא להציג בפניהם דברים כהוויתם. מה כל אחד עושה עם הנתונים הללו הוא עניינו. מי שחושב שיהיה אפשר להמשיך לממן את עולם התורה על ידי העלאות מסים בלתי פוסקות, הנופלות בעיקר על העשירונים העליונים (שבהם שיעור החרדים דליל עד לא קיים), ימשיך בהתנהלות הנוכחית. אולם מי שחושש שאין זו תכנית בת קיימא, יחשוב על דרכים שיגדילו את התרומה של הציבור החרדי לכלכלה.

 

מעמד נמוך או תופעה מגזרית?

אחת הטענות שמרבים להשמיע כנגד הצגה של השפעת החרדים על הכלכלה היא שמדובר בצביעה 'אנטישמית' של קבוצה מסוימת. איש לא היה מעלה בדעתו לסמן את התרומה הכלכלית של תושבי ירוחם ושדרות לעומת העלות שלהם ולעשות על כך כנסים וכותרות עיתונאיות. כך למשל הגיב חבר הכנסת ישראל אייכלר לדברי הנגיד:

כל ספירה של הציבור החרדי בנפרד היא אנטישמית ביסודה, ובראשה הספירה הדמוגרפית המאיימת בריבוי ילדים חרדים נובעת משנאה ועוינות כלפי הציבור החרדי. כבר שנים רבות שמכונים רפורמים עוסקים בספירת הציבור החרדי תחת קטגוריות שונות בהתנשאות יהירה ובגזענות אנטישמית שרואה בחרדים איום קיומי.[9]

לפי היגיון זה, החרדים שייכים אמנם לעשירונים התחתונים, אך אין להאשים אותם בהאטת הכלכלה. בכל כלכלה יהיו עשירונים נמוכים, ויהיה זה מגוחך לומר שהם אשמים בהאטת הכלכלה. במילים אחרות, צריך שיהיו במשק עבודות בשכר נמוך, ואם החרדים הם המאיישים עבודות אלו, אין לבוא אליהם בטענות, כפי שלא נבוא בטענות אל ה-40% מהעשירון התחתון הנמנים על הציבור הכללי, אף שהתרומה הכלכלית שלהם דומה לשל הציבור החרדי.

התרומה הנמוכה של החרדים לכלכלה נובעת בפשטות מכך שהם עובדים פחות. עלינו להודות בכך. אי אפשר לגזור מכך שחובה עליהם לצאת לעבוד. מה שכן, עובדה זו צריכה להסיר מעל השולחן את הטענה שסימון החרדים בתור קבוצה בעלת תרומה נמוכה לכלכלה נובע בהכרח משנאת חרדים

אולם האם התרומה הנמוכה של החרדים לכלכלה אכן נובעת רק מכך שהחרדים מועסקים בעבודות בשכר נמוך? בגרף הבא ניתן לראות השוואה של אחוז ההשתתפות בשוק העבודה במגזרים שונים בחברה הישראלית:

התרומה הנמוכה של החרדים לכלכלה נובעת בפשטות מכך שהם עובדים פחות. עלינו להודות בכך. אי אפשר לגזור מכך שחובה עליהם לצאת לעבוד (יתכן שיש חובה הלכתית כזו, אבל אין עדיין חוק במדינה המחייב אנשים לצאת לעבוד). אולם עובדה זו צריכה להסיר מעל השולחן את הטענה שסימון החרדים בתור קבוצה בעלת תרומה נמוכה לכלכלה נובע בהכרח משנאת חרדים. יש סיבה טובה להתמקד בציבור זה. המעמד הנמוך שלו אינו נובע רק מהמקצועות שהוא עוסק בהם, אלא מהעובדה הפשוטה שהוא עובד פחות. הדבר הקל ביותר לעשות כדי לשפר את המצב הכלכלי של החברה החרדית ושל המדינה כולה הוא לעודד את החרדים לעבוד יותר, ובכך גם להציל את "יבנה וחכמיה".

ואם כבר מדברים על טענות פופוליסטיות, טענה נוספת שחשוב להסיר אחת ולתמיד מהשולחן היא שההפרשים בין התרומה הישירה ממסים של החברה החרדית לשל החברה הכללית מתגמדים על ידי המסים העקיפים שמשלמים החרדים במע"מ: כיוון שיש לחרדים משפחות גדולות, הם צורכים יותר ולכן הם משלמים יותר מסים עקיפים. זו טענה מטופשת כל כך, שאין באמת צורך להפריך אותה, אך למרבה הצער היא נשמעת שוב ושוב. ההפרכה של טענה זו פשוטה מאין כמוה: מי שמרוויח פחות – מוציא פחות וחוסך פחות. החברה החרדית מרוויחה פחות, ולכן כוח הקנייה וההשקעה שלה נמוך בהרבה. וכדי לשכנע את מי שעדיין מפקפק בכך, ניתן לראות בגרף המצורף את ההוצאה לנפש מתוקננת (כלומר בהתחשבות בהוצאה הנמוכה יחסית לנפש, ככל שהמשפחה גדולה יותר) לפי חלוקה מגזרית:

ההוצאה לנפש מתוקננת בקרב משקי בית חרדיים היא הנמוכה ביותר, ועומדת על 3,280 שקלים, לעומת כ-3,800 שקלים בקרב מוסלמים ודרוזים, ו-6,101 שקלים בקרב יהודים לא חרדים.[10] כלומר, גם במסים עקיפים, החרדים מכניסים לקופת המדינה הרבה פחות מלא־חרדים.

***

כפי שחזרתי והדגשתי לאורך המאמר, מטרתי אינה לומר שיש בעיה מוסרית בכך שאנשים לא עובדים. העובדה שחרדים אינם תורמים הרבה לקופת המדינה אינה כשלעצמה נקודת חובה עבורם. אין כל מצוה בתורה לדשן את קופת המדינה או להימנות על העשירון העליון. משמעה הוא, שככל ששיעור החרדים באוכלוסיה יעלה, כך יפחתו השירותים שהמדינה תוכל לספק לאזרחים. זוהי משוואה פשוטה ביותר.

העובדה שחרדים אינם תורמים הרבה לקופת המדינה אינה כשלעצמה נקודת חובה עבורם. אין כל מצוה בתורה לדשן את קופת המדינה או להימנות על העשירון העליון. משמעה הוא, שככל ששיעור החרדים באוכלוסיה יעלה, כך יפחתו השירותים שהמדינה תוכל לספק לאזרחים

פעמים רבות אנו שומעים פוליטיקאים ועיתונאים מתבטאים ברוח זו: "שהמדינה תכניס את היד לכיסים העמוקים שלה ותדאג ל-X." לפעמים מדובר בנכים, לפעמים באמהות חד־הוריות, לפעמים בחינוך לגיל הרך ולפעמים בישיבות ובלומדי תורה. בכל המקרים הללו חשוב להבין שאין למדינה "כיסים עמוקים". מה שיש למדינה הוא אחוז מסוים ממה שהציבור מייצר. אם הציבור עובד פחות, הרי שהוא מייצר פחות, ואם הוא מייצר פחות, אז גם למדינה יש פחות. עובדות אלמנטריות אלו נעלמות לצערי הרב מאחוז די גבוה של הדוברים בשיח על תקצוב ממשלתי (ולא רק בהקשר החרדי).

אני סבור כי מי שחשובים לו ערכי הליבה של הציבור החרדי, לימוד התורה וקיומו של עולם הישיבות, וכן היכולת והזכות של מדינת ישראל להחזיק את עולם התורה העצום בארץ ישראל, חייב לתת את הדעת על הנתונים, ולחשב בהתאם את המדיניות הכלכלית לשנים הבאות.

אחתום בציטוט מדבריו של ידידי שלמה טייטלבאום בעיתון "כלכליסט", במאמר בכותרת "כוח גדול שווה אחריות גדולה – על החרדים לחדול מלראות עצמם כמיעוט":

הבריחה של החרדים מקבלת אחריות היא הסכם שהוא טוב גם לחרדים וגם לחילונים. החילונים אינם חשים בכוחם הפוליטי העצום של החרדים, והחרדים יכולים להמשיך להעמיד פנים כי הם "מיעוט נרדף בידי השלטון", אף כי זה שנים הם בעצמם השלטון. אלא שהבריחה הזו נעשית קשה יותר מיום ליום. הגידול הדמוגרפי כבר אומר את שלו, ותוצאות הבחירות האחרונות – לצד הכאוס הפוליטי – נתנו בידי החרדים כוח עצום, המקשה עליהם לשמר את התפיסה כי הם בשלטון רק כדי להגן על הזכויות שלהם.[11]

החברה החרדית גדלה והולכת. וככל שהציבור החרדי גדל, מתחדד הפער בין ההכנסות הנמוכות ממסים לבין תשלומי ההעברה הגבוהים. לפי הנתונים, ללא שינוי משמעותי, קשה להאמין שקופת המדינה תצליח להמשיך להחזיק את עולם התורה ואת מערכת הרווחה של הקצבאות, גם אם כוחם של החרדים בכנסת ימשיך לעלות.[12] עלינו להתחיל לחשוב באחריות, הן על החברה החרדית והן על החברה הישראלית.

 


[1] בין היתר על ידי ארגון ה-OECD.

[2] https://www.themarker.com/news/politics/2022-09-16/ty-article-magazine/.premium/00000183-4180-dfd0-a5f7-4f836e1d0000

[3] https://bizzness.net/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%93-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8/

[4] יש ארבע שיטות עיקריות להגדרת האוכלוסיה החרדית, המשמשות לאמידת גודלה ותכונותיה: דפוסי הצבעה – זיהוי האוכלוסיה על פי תפרוסת גיאוגרפית המבוססת על דפוסי הצבעה למפלגות חרדיות. בית ספר אחרון – במסגרת הסקרים של הלמ"ס נשאלים הנסקרים מהו בית הספר האחרון שבו למדו. משק בית מוגדר חרדי אם לפחות אחד מבני הזוג למד בישיבה גדולה או בסמינר חרדי. הגדרה עצמית – שאלה ישירה המוצגת בפני הנדגם, ובה הוא מתבקש להעיד על רמת הדתיות שלו. אחת האפשריות היא "חרדי". פיקוח מוסד הלימוד – אומדן גודל האוכלוסיה שלומדת או שלמדה במוסדות בפיקוח חרדי או עצמאי, לפי נתוני משרד החינוך על הלומדים במוסדות חינוך. לשיטה זו, בחירת מוסד לימוד בישראל היא אינדיקטור אמין לזיהוי רמת הדתיות של אדם. יש הבדלים בין שיטות המדידה, אבל לענייננו ומבחינה מספרית הם אינם משמעותיים דיים.

[5] במספרים אבסולוטיים גדל החינוך החרדי משנת 2000 עד שנת 2015 מכ-212 אלף תלמידים ל-404 אלף, גידול של כ-89%; נרי הורביץ, החברה החרדית – תמונת מצב 2016 (ירושלים: המכון החרדי למחקרי מדיניות, אוגוסט 2016).

[6] הנתונים לפי חישובי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך: לי כהנר וגלעד מלאך, שנתון החברה החרדית בישראל 2021 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2021).

[7] משק בית הוא יחידה משפחתית המורכבת ממפרנס אחד או שניים ומילדיהם. כך שהחברה החרדית היא 13% אחוז מתוך אוכלוסיית מדינת ישראל לפי מספר הנפשות, אבל 7% אחוזים ממספר משקי הבית.

[8] https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%93%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%93%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A8.pdf.

[9] https://www.inn.co.il/news/422997.

[10] איתן רגב, לגמור את החודש – הכנסות, הוצאות וחיסכון של משקי בית בישראל (ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות בישראל, דצמבר 2014).

[11] https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hyneuhsho.

[12] קיים גם סיכון לריאקציה פוליטית, שתגרום למפלגות החרדיות לשוב ולחבוש את ספסלי האופוזיציה, כפי שהיה עד לא מכבר.

Photo by: Nizzan Zvi Cohen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

71 תגובות על “הכלכלה והחרדים: האמנם רדיפה?

 • אני חושבת שעודה אחת ברורה, ב"ה בציבור החרדי יש פחות פשע, מול המעמד הסוציו-אקונומי שלו.

  הנקודה השניה היא בעיית השילוב. למה צריך להתאמץ ולשלב חרדים בהייטק ובמשפטים וכד'. אם הרבנים שלהם חושבים שזה לא בסדר לרכוש השכלה (מה שנקרא אצל הרב דסלר "שיטת הישיבות"), אז שיהפכו החרדים "לשואבי מים ולחוטבי עצים" של שאר הציבור, כמובן כמטפאורה (יכולים לעסוק כנהגי אוטובוס, פועלי תעשיה, נקיון, בניה, פקידות נמוכה וכד'). כמובן שאותם שיוכיחו את עצמם יתקדמו.

  את הכסף שאפשר להשקיע, צריך להשקיע במי שרוצה ללמוד.

  כמובן שאם יבוא פלוני ויבקש להשלים בגרויות בצורה מסודרת וללמוד לימודים אקדמאים מסודרים מרצונו, חייבים לעזור לו ככל תושב שקיבל לימודי תיכון, אבל לצאת בתוכניות מיוחדות עם שיעורי נשירה מטורפים זה סתם ביזבוז.

  זה גם מצד שני יסייע, כי אם "יזרמו" עם הנחיות הרבנים, אותם "שואבי מים וחוטבי עצים" יעשו מחשבה נוספת האם הם מסכימים עם אותם הנחיות לא לשלוח את הילדים ללמוד ליב"ה – דהיינו החיים יעבירו אותם למה שהרב דסלר כינה "שיטת פרנקפורט", מבלי שיא צורך לשחד אף אחד בנושא או להוריד את הרמה כי זה מה שביקשו הרבנים.

  • האמירה כי "בציבור החרדי יש פחות פשע" הינה אמירה פופוליסטית חסרת תימוכין. מה שאנחנו רואים (והדבר מתגבר ומתעצם עם השנים) זה את ההסתרה שהולכת ונשחקת.
   פשעים נעשים, אך מוסתרים מפאת כבודו של אדם/ייחוס/מעמד. פשעים מוכרים בזירה החילונית, אינם מוקעים בזירה החרדית, ונדרשים מאמצים רבים לחושפם קבל עם ועדה. אם אין שיתוף פעולה של האוכלוסיה להוקעת פשעים (דוגמת אלימות, שנאה, אפליה), לא תתאפשר חשיפתם.
   השתקת הקורבן הינה חזיון נפוץ בחברה החרדית, שדרכי הביטוי בה מוגבלות וממושטרות. וכיצד יתלונן אברך על תקיפתו, אם ראש הישיבה אינו מוכן לפעול? כיצד תתלונן נערה על הטרדה, אם הוריה ממאנים לתמוך בה?
   לעיתים נחשפים המעשים, אבל רובם ככולם מציגים תהליך ארוך של הסתרה, הכחשה והשתקה.
   הציבור החרדי מורכב מאנשים ככל אוכלוסיה אחרת, אין לו שום מנגנון המונע עבירות על החוק המבדיל אותו משאר עמי העולם.
   מה שיש לו, וזה מוכר מאוכלוסיות דתיות לאורך ההיסטוריה ובמרחבי תבל, אלו מנגנונים של כיסוי, הסתרה ושליטה בנתיבי אספקת המידע.

  • כמי שמכיר את הנתונים, בתחום "מעשים מגונים" יש יותר חרדים בכלא, מאשר חלקם באוכלוסייה רח"ל…

  • מאד כאוב לי שלאחר עמות החנוכה, לא הופנם יסודות היהדות בבריאה, ראשית עבור העובדות האמיתיות הלא מעוותות, כמה משכורות המשק החילוני מנופחות עד שיעור שלא קיים בעולם, משכורת שופטת העליון, משכורת נשיא המדינה, משכורת הרמטכ"ל. אבל אלו דברים שוליים, אולי יסתכלו כל מליוני דולרים כל ארגוני החסד הגדולים שהם נטו חרדים, חוסכים למדינה כסף, יד שרה, עזר מציון הצלה, זק"ה, שכל משכורות המשק אינם מכסות. ולדעת שהחרדים הם 16 אחוז מהמשק, איזה אבסורד, שכמה מהם אינם עובדים, וליותר מהכל, כידוע לכל מי שעמדו רבותיובהר סיני, הרי שעשירית העם מחזיקים את כל העם, וכי עשירית העם לומד, והיא מתעלמים מהעובדות המינימליות, עם כל ההערכה להשתדלות בכל תחומי החיים, האם יש בר דעת בעולם שיכול להסביר את תופעת קיומנו כאן בארץ ישראל כאשר מוקפים במאות מליוני חיות שכל מטרתם להשמידנו, וכי כל הכוחות הצבא (שהכרת הטוב ותפילה לסייתא דשמיא בפינו כל היום) האם זה לא נס גלוי, ארבעת האחים שלי היו במלחמות ומערכות המדינה, ואין ספור ניסים גלויים, נראו בהם ולעיניהם, האם אין לנו תורה שלימה שלימודה היא המגינה עלינו, הרי כל המאמר כאן הוא העתק הדבק מכלכליסט, ועיתון הארץ השוני דת הגדולים ביותר. האם לא הגיע הזמן של ויגבה ליבו בדרכי השם, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. מהיכן המשך קיום כלל ישראל.

  • זה שהפרזיטים דאגו להכשיר מספר פעולות בחוק, לא אומר שהם יותר נורמטיביים מאשר היהודים. כך, לדוגמה, פעילות גמ"חים פיננסיים שלא הייתה תחת פיקוח כל השנים, ברוב המדינות המתוקנות נחשבת לפלילית.

 • עוד נקודה למחשבה,
  גם לאחר יש תקציב מסויים השאלה מה תקציב זה מממן (מגרשי ספורט-אפרופו חנוכה ויוון) וכ"ו.
  יש פער גדול בין מה שהציבור החרדי מעונין להשקיע בו ולא מדובר על בטחון, איכות הסביבה (שזה חשוב אך יש פה גם סוג של עבודה זרה) וכ"ו
  מאמר מעניין.

 • התחזיות מתעלמות מהתנהלות הציבור החילוני ומניחות שימשיך ללמוד, לעבוד ולשלם מיסים בכל מצב.

  בעולם האמיתי שבו מצד אחד הציבור החילוני יצטרך לשלם יותר ויותר מיסים (כי צרכי עמך מרובים…) ומצד שני יקבל פחות ופחות שירותים (כי האוכלוסייה גדלה) תהיה נקודת שבירה שבה צעירים משכילים יחליטו שלא רוצים להחזיק מדינה שלמה לבדם ויעברו לחו"ל.

  כיום כל מהנדס תוכנה שעובד בחברה אמריקאית יותר משנה זכאי לויזת הגירה L1 שמאפשרת לו לעבוד בארהב אצל אותו מעסיק ובנוסף בן/בת הזוג יכולים לעבוד בכל עבודה.
  יש בעולם מחסור עצום בעובדי מערכת הבריאות – רופאים/אחיות/פיזיותרפיסטים/עובדי מעבדה וברוב מדינות המערב הם זכאים מיידית לויזת הגירה ותהליך איזרוח.

  ישנם בארץ כ-300,000 עובדי הייטק, אם החצי המוצלח(זה שמבוקש בחו"ל) יעזוב כל הכלכלה תקרוס ואז התחזיות השחורות של בנק ישראל יראו כמו גן עדן כי בלי הייטק כל הכלכלה תקרוס.
  בלי רופאים ואחיות לא יהיה מי שיטפל בחולים וישראל תוכל להשתלב כשווה בין שוות במזרח התיכון עם רמת חיים דומה למצרים וסוריה

  • יישר כוח על המאמר, שומר על רצילניוליות ונמנע מלהיכנס לתכנים אמוציונליים. מאד חשוב להרחיב את השיח על מנת לייצר מודעות למחוייבות הציבורית שלנו כחלק מאוכלוסיית מדינת ישראל. המודעות שאנחנו צומחים בכמות ובאיכות מחייבת אותנו לשיתוף פעולה ואחריות קולקטיבית

 • הנושא רחב ומטבע הדברים הכותב התייחס רק לחלק ממרכיבי ניהול כלכלה ברמה של מדינה מתפקדת.

  ודי ברמיזא
  בשל פרופגנדה רעשנית המטילה דופי במי שאינו סומך על הנס…

  • ויש להוסיף, כאשר כלל עולם התורה מתמסרת בכדי לשמור על הגחלת של היהדות בעולם שלא זכו עדיין לשמור ורה ומצוות, כאיילת השחר, ערכים, לב לאחים,,צוהר, הידברות ועוד הרבה, וכי אלו אנשים שיצאו מההיי טק האם עמודי התווך של שמירת הזהות היהודית, מי ערב לילדי העובדים שהם יש רו תורה ומצוות, אם לא עולם התורה. כולם יודעים שאנחנו ,עקבתה ד שיחה, ויש נסיונות הנשירה, שאגב גם בהם מי מטפל ועוזר, אנשי ההיי טק, אבל אם כל זה היש איזה שהוא יחסיות בדאגה של כל אמא יהודיה, איפה הילד שלי נמצא הלילה, ובנוסף מתי תנערו מדינות השמאל, מי השנוררים הגדולים ביותר במדיה, המדינה עצמה!נשות הדסה ארגוני הרפורמים (אנשי עולם הגדול), לפני כל מבצע צבאי למי מתקשרים שיתפללו על הצלחתם. אין שום הסבר טבעי על קיומינו כאן, הראיה הכי גדולה שרוב הרמטכלים, נהיים שמאלנים לרדת מהארץ להחזיר שטחים, לרקוד מה יפית בפני הערבים, כיון שהם יודעים יותר מכולם שאין קיום טבעי לעמינו בארץ ישראל, לולא שמירת התורה והכנעה לערכיה

 • כותב המאמר הנכבד מתעלם משיעור העליה בחלקם של החרדים בכלכלה שהרי הוא בעצמו מודה שתשלומי ההעברה אצל החרדים לפני שני עשורים היו ארבעים ושמונה % ואילו היום הם 27% וזאת בין היתר בשל עליה בשיעור בני הזוג העובדים, אבל למרות שהוא מודה בנתון הזה, הוא מחשב כאילו אנחנו נמצאים בשנת 2065 בלי לתת את הדעת כמה יגדל שיעור העובדים בצבור החרדים (כי אם בתוך עשרים שנה זה גדל לדבריו מ 0.76 ל 1.32 זאת אומרת כמעט בפי שתים א"כ הרי יש סבירות גדולה ש ב2065 יגדל עוד יותר חלקם של העובדים החרדים ויקטן חלק שיעורי תשלומי העברה כי מדובר בכמעט בעוד ארבעים שנה ואם בעשרים שנה גדלנו בשני שליש ממה שהיה נגדל עוד הרבה יותר בארבעים שנה הקרובות אז מה הדאגה?
  אותו צדיק ש"דואג" ללומדי התורה בתחילה בדרך "מוסרית" ואח"כ בדרך "ריאלית" שוכח משום מה לקחת בחשבון נתון פשוט כ"כ ומבודד אותו החוצה כך שהוא אומר אילו נמשיך באותו שיעור יהיה אוי ואבוי, ולמה הוא חושב שנמשיך באותו שיעור אם בעשרים שנה הקרובות ראינו שיש שינוי בשיעור הזה?
  כי אז לא נוכל להגיד שזה אוי ואבוי!
  למעלה מכך כל תחזיתני העתיד לא ממש יכולים לדייק כי יש הרבה נתונים שנסתרים מהם כמו לדוגמא מציאת הגז בא"י, או לדוגמא התחזיות על עומס בכבישים שלא לקחו בחשבון את המצאת הוויז מה שגרם שכבישים רבים שכבר לא היו בשימוש הפכו בחזרה להיות כבישים בשימוש כי הוייז מנווט חלק מהנהגים לפה וחלק לשם, מה שגרם להוזלה בעלויות שהמשק השקיע בכבישים במשך תקופה מסוימת, ועוד כהנה רבות לא ניתן באמת לחזות מעכשיו מה יהיה ב 2065 אז מה הטעם לקונן ולהזהיר בקול מפחיד שהחברה החרדית צריכה להזהר?
  כי אין זה אלא שנאת עמי הארץ לת"ח ולא מתוך דאגה כנה כמו שהוא מנסה להציג, ולכן צריך לדון בטענתו בזהירות כמו שדנים בכל טענה מעין זו.

  • מגיב לתגובת משה פרץ.

   המגמה של חיזוק והתגברות השתתפותם של החרדים בכלכלה היא מגמה שהיא רק בראשיתה, ויש הרבה כוחות שפועלים נגדה בכל מיני טענות ואמצעים ויש לתת על כך את הדעת.

   המאמר הנוכחי בכוונה נמנע מחיזוי העתיד שכן מאז חורבן בית המקדש, ניטלה נבואה מן החכמים.

   מטרתו של המאמר היא לחזק ולעודד את המגמה שתיארת ולהגדיר אותה כחיונית ביותר להישרדותה של מדינת ישראל בכלל ושל הציבור החרדי במדינת ישראל בפרט, דבר שאינו מובן מאליו בציבור שלנו, וכאשר מציגים אותו מולנו אנו נוטים להיכנס למגננה ולראות בכך אנטישמיות ושנאת חרדים.

   יישר כח לכותב המאמר שהאיר את תמונת המצב בצורה מפוכחת.

   הדבר ברור שחובה עלינו כהורים ועל רבנינו כמנהיגים רוחניים לעודד גם את "שבט זבולון", שמעמדו הוזנח אצלנו בעשורים האחרונים, ולרומם את רוחו, בכדי שיכיר בתפקידו בעולם וימלא אותו בהצלחה.

   בברכת שבת שלום וחנוכה שמח.

  • אני חושב שעצם כל ההתעסקות עם כל הכן להוציא חרדים לא להוציא נובעת מסוד חרדי אפל אחד קטן(אף שגם החילונים התחילו להפנים את הקונץ):רבים מיושבי הישיבות והכוללים לא לומדים היטב ברמות משתנות,ובוודאי שאת השעות שאותם אלה כן לומדים בסופו של דבר,אפשר להשלים גם במסגרת יום עבודה.
   לכן להגיד שהדאגה לעתיד הכלכלי היא שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים היא מביכה.
   האחוז הקטן האמיתי(שחייבים לשמור ולממן אותו)
   הוא קטן פי 100 בערך ממה שהחרדים מנסים להציג.

 • לא מספיק הובא בחשבון בני ישיבות שלומדים בארץ וגרים בחו"ל
  ערכם לא יסולה בפז (תרתי משמע)..
  תרומות אדירות לכל הישיבות שברובם ג"כ מגיעים מחו"ל

 • לצערי אחת ממאפיניי המנהיגות החרדית שהם צרובים חזק בכונן הקשיח היא כח אבסלוטי ( כמעט) ללא אחריות , יכול אדם לקבל הוראה מראש הישיבה שלו או מהאדמו"ר שלו או מסתם בבא שתביא עליו קטסרופה ואף אחד לא יעזור לו לצאת מהבור יאשימואותו יכחישו שפעל בהוראה מגבוה וכיו"ב הצביעות תחגוג והוא יטבע אם יש לו מזל אולי ארגון חסד כלשהו יצא לעזרתו ואם לא הוא ימצא עצמו על " ספסל ברבי עקיבא" כלשונם הזהב של ברדק. כל זמן שמנהיגים ימשיכו לנהוג כך (בהדגשה על דור שני כל מיני אדמו"ר בן אדמו"ר או רה"י בן רה"י שגדלו כילדי תפנוקים ומרגישים שברור שהם מבינים בכל נושא) והליכה אחריהם המרכיב של התחמקות מאחריות ישאר חלק מן הדוגמה האישית החרדית .עצוב אבל עובדה

  • אין לשום דמות רוחנית בעולם החרדי-דתי, כוח אבסולוטי.
   אין להם שום אמצעי אכיפה, מלבד רצון האנשים להקשיב להם.
   לכן להפך ממה שאתה טוען, אצל המנהיגות החרדית צרוב בקונן הקשיח, הצורך לשכנע את האנשים לפעול מרצונם.

 • שפתיים ישק!
  אך, כרגיל, המאמר ישכנע את המשוכנעים…
  והחכים החרדיים ימשיכו לבנות את עתידם הפוליטי המובטח על הבורות וחוסר הידע והמידע של רוב ההמון החרדי שפשוט אינו נחשף למאמרי העומק של צריך עיון וארגונים דומים.

 • מאמר יפה ונכון. כל הכבוד

 • כתבת שהחרדים עובדים פחות, מבחירה. אבל לא ציינת שגם כשהם עובדים זה בעבודות שהשכר עליהן נמוך, כי אין להם השכלה מקצועית. וממילא המיסים מהם נמוכים.
  במילים אחרות, מעט כוח עבודה שמניב פריון נמוך.
  הקשקושים על אנטישמיות כלפי חרדים יכולים לייאש: זו תמצית המחלה החרדית של לא לקחת אחריות על גורלם וחוסר מבט מערכתי צופה פני עתיד. הם נלעגים גם בעיני חרדים רבים.

  • לימודי ליבה אינם הכשרה מקצועית.
   כך שצודקים החרדים שהאשמות כלפיהם בנושא לימודי הליבה הם קשקוש אנטישמי.

  • לאדון קויפמן.

   חבל. להגיד עוד מאותו הדבר, כאן לפחות זה לא תופס.
   בא אדם ואומר לך נתונים שלמדינה יהיה פחות כסף עוד כמה שנים כי יהיו יותר חרדים והם פחות עובדים.
   ולכן היא גם תוכל לתת פחות, או שתצטרך לגבות יותר ואולי זה יפגע ביציבות המדינה.

   אז אפשר להגיד לא נורא נהיה יותר עניים.
   אפשר להגיד טוב אז בואו נעבוד יותר.
   ועוד.
   אבל להגיד נפלאות דרכי האל
   או התורה שומרת עלינו
   זה פשוט לא רלוונטי!!
   למה?
   כי גם אם נניח שיש אמת באמירות האלו, עדיין לא לקחת אחריות ולא להיות רציונלי זו בחירה שלא מכבדת את הבוחר בה , חילוני או חרדי.
   זה כאילו להגיד אני חי בשמיים , חוקי הארץ לא תוופסים עלי. אני קרוב/עם האלוהים.

 • מאמר מאיר עיניים ומטריד.
  הכותב לא התייחס לתפקיד החשוב של לימודי ליבה – כל לימודי הרפואה הם בשפה האנגלית (22% מהסטודנטים היום ערבים ורק-1% חרדים), כל עולם ההייטק נשען על מתמטיקה ואנגלית (אחוז חרדי נמוך מאוד).
  בניגוד לכל הפופליסטים, לא ניתן להתחיל ללמוד מתמטיקה ואנגלית בגיל 20 והתוצאה היא תקרת זכוכית של שכר נמוך לכל החיים (אחוזי הנשירה של חרדים במכינות אקדמיות נושק לחצי).
  עצוב מאוד

 • לפי דעתי הכותב טועה מהשורש .

  הציבור החרדי שונה לגמרי מהמדינה בתרבות שלו בערכים שלו וגם בכלכלה שהוא צריך .
  ולכן כל מה שנכתב ממש לא רלוונטי .
  נסתכל לרגע על שכנינו הרשות הפלסטינאית . שבמקום מסוים מבחינה תרבותית יותר קרובים לציבור החרדי מאשר למדינת ישראל .
  עם כלכלה של אחוזים בודדים ממדינת ישראל , אנשים חיים שם הרבה יותר טוב . עם משכורת ממוצעת של משפחה חרדית אפשר לחיות שם ממש טוב .

  הסיבה שמשפחה חרדית צריכה תמיכה היא רק בגלל שהמדינה גובה ממנה מיסים מכל משפחה באלפי שקלים בחודש ובנוסף גורמת לה נזק כלכלי ישיר של אלפי שקלים נוספים .

  ואכנס לרגע לפרטים .

  מדינת ישראל גורמת לנזק כלכלי ישיר ועקיף בסכומים אדירים לכל משפחה .

  עודף רוגלציה ושחיתות . גורם להתייקרות של המוצרים הבסיסייים במאות אחוזים .

  רק להזכיר את אותו היבואן שייבא אבקת כביסה אריאל במחיר מוזל . והיבואן הרשמי שלח אליו את פקחי משרד כלשהו על מנת לסגור לו את העסק, ועוד ועוד כהנה וכהנה .

  הפקקים בנמלים בחסות ההסתדרות ובית המשפט גורמת לנזק כלכלי ישיר של אלפי שקלים בשנה לכל משפחה .

  אזכיר כאן עוד דוגמא פשוטה אחת מיני אלף . המדינה קבעה שבכל בניין חדש יש צורך במערכת כיבוי אש . מה שמייקר את הדירה במאה אלף שקלים …. האם בשביל סיכוי אפסי ממש של הצלה מוצדק לחייב לגבות כזה מחיר ??
  אולי מספיק להתקין גלאי עשן בעלות של כמה מאות שקלים בודדים .

  יש להזכיר כאן את הפשע שמשתולל שבכל אתר בנייה משלמים פרוטקשן בעלות של מליונים . מי משלם את זה בסוף – הקונה של הדירה .

  וזה רק דוגמאות בודדות ישנם עוד מאות דוגמאות כאלו .

  הציבור החרדי היה מעדיף שהתקציב יהיה רבע ממה שהוא היום .
  הורדת מיסים ל10 אחוז ממה שמשלמים היום .
  הורדת הפיקוח והרגולציה והשחיתות הפקידותית ואז אף משפחה לא תצטרך עזרה מהמדינה .
  לא מדובשך ולא מעוקצך .

  המדינה גובה ממשפחה חרדית ממוצעת אלפי שקלים מיסים ישירים ועקיפים בחודש ובנוסף העלות של כל השירותים והמוצרים גבוהה מאד בגלל הרגולציה המיותרת . אני מעריך שזה מגיע לחצי ויתכן שהרבה יותר מההכנסה .

  ואחר כך צועקת את צעקת הקוזק הנגזל . תמיכות אתם צריכים .

  דבר נוסף . אמר החכם מכל אדם . טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב . עדיף כלכלה קטנה וישרה עם ערכים מתאימים . מאשר כלכלה שמנה מלאה בשחיתות .

  קשה רגע לעמוד ולצעוק המלך עירום ולא להיות מושפע מכל הצועקים בגדי המלך החדשים אבל מי שיתבונן באמת יראה שהצדק בדברי.

  • אולי זה רעיון… שהציבור החרדי יעבור לגור ברשות הפלסטינית. הוצאות זולות משמעותית. הכנסות יקבל במדינה היהודית ירגיש כמו מיליונר ואף אחד לא יגיד לו לצאת לעבוד.

  • אני מצטט את המגיב יוסף אפשטיין: "נסתכל לרגע על שכנינו הרשות הפלסטינאית . שבמקום מסוים מבחינה תרבותית יותר קרובים לציבור החרדי מאשר למדינת ישראל . עם כלכלה של אחוזים בודדים ממדינת ישראל , אנשים חיים שם הרבה יותר טוב . עם משכורת ממוצעת של משפחה חרדית אפשר לחיות שם ממש טוב ."
   אולי המגיב גר במקום מרוחק מאד מהמזרח-התיכון, כך שאינו בקי במתרחש שם. האמנם היה רוצה לחיות שם ברש"פ, המספקת שירותי בריאות כושלים, שירותי ביטחון רצחניים, אבטלה עצומה, שחיתות אינסופית, קרבות בין חמולות/ג'יהאד/חמאס/פת"ח? נראה שהשירותים המוצלחים היחידים שהרש"פ מספקת, הם חימוש ושכר למרצחים, חלוקת ממתקים לאחר רצח יהודים, וקיצבאות נדיבות למשפחותיהם של רוצחי יהודים…
   עוד ציטוט: "הורדת הפיקוח והרגולציה והשחיתות הפקידותית ואז אף משפחה לא תצטרך עזרה מהמדינה .
   לא מדובשך ולא מעוקצך ." כלומר, ואז החרדים יממנו לעצמם את שירותי הבריאות, ביטחון, חינוך, שיכון? לומר "תמהני" זו לשון המעטה…

  • אתה מבקש יותר שירותים (שיטור, כיבוי אש, דואר) בפחות כסף (פחות מיסים). מאיפה אתה מציע לגייס את כל השירותים האלה?
   שים לב שבאמת יש להשוות בין הרשות הפלסטינאית לחרדים: אלו שתי אוכלוסיות שנמנע מהן לעבוד (מסיבות שונות), ואחוז האבטלה בהן הוא גבוה (עד מרקיע שחקים). שתי האוכלוסיות נשמרות לאורך זמן על ידי תשלום נדבנים מבחוץ.
   הרשות הפלסטינאית נתמכת ע"י מדינות רבות בעולם – מדינות ערב, האיחוד האירופי, ארגון האומות המאוחדות ואף ארצות הברית. בלי התמיכה הזו, תתמוטט הרשות באופן מיידי. הם לא יכולים להחזיק את עצמם.
   האם באמת זו תכניתך לטווח ארוך?

  • גיל, נראה לי שלא הבנת את דבריו.
   הוא דורש שיפור בשירותים שהמדינה חייבת לספק לאזרח – כמו שיטור ואולי כיבוי אש.
   ושהמדינה לא תתעסק ולא תתערב בשום דבר אחר.
   ובכך, לא רק שהמון תקציבים יחסכו, אלא שהמדינה תעשה בהרבה פחות נזקי כלכלי לאזרחיה ולעצמה.

 • שיעור האבטלה בשטחים הפלסטיניים הגיע בסוף הרבעון השלישי של 2020 לכ-28.5%. ברצועת עזה עומד שיעור המובטלים על כ-49% ובגדה המערבית על כ-19%. שיעור העוני בשטחים עומד על כ-30%, וכ-1.4 מיליון פלסטינים חיים מתחת לקו העוני.
  ולמי פונים?
  אז ככה:
  הבנק העולמי: "מגפת הקורונה והשפעותיה החריפו את מצב הכלכלה הפלסטינית, שהיה קשה ומדאיג עוד קודם לכן" | דוח שפרסם הבנק קורא לישראל ולרשות לשתף פעולה על מנת לזרז את ההתאוששות
  https://www.davar1.co.il/284643/

  • מסתבר שגם אם מדובר במדע מדוייק מספרים הם דבר מתעתע. כל אחד מושך אותם לכיוון הרצוי מבחינתו. וגם אם מציגים טבלה מסודרת תמיד יהיה נתון סוציאלי/תרבותי שלא לוקחים בחשבון..
   הדבר העיקרי שלא הובא בחשבון במאמר הוא שמפתח הפרנסה נתון בידי הבורא, וכל בעל משק בית יכול להיווכח שאחרי כל ההשתדלויות בסוף זה ס"ד, ואין זה שונה כשמדובר בכלכלה מדינתית.
   נכון שצריכים אנו לכלכל את צעדנו מדין ההשתדלות, אך המאמץ העיקרי צריך להיות בשמירת התורה וקיומה

  • ומה שאנו רואים בחיים, ראובן איש מוסרי וזמרת הבטחון על דל שפתיו תמיד מגנה את רוב ההשתדלות ומתעב את הרדיפה אחר פרנסה, ואמנם הוא איש מצליח, ובחנותו לא יחסר לו לקוחות ואיננו זקוק לרב השתדלות, אמנם אוהב הוא את הבטחון כי הלא גם הבטחון מראה לו פנים שוחקות:
   והנה נפתענו פתאום לראות את ראובן הבוטח מתלחש עם נעריו ואנשי עצתו איך להפר עצת רעהו, האומר לפתוח חנות כמותו, והוא מלא עצב מזה, ובהיות תחלתו רק בחביון לבו ומתביש לגלות הדבר, פן יהי' לחרפה בעיני מכיריו, הולך ומאבד גם מדת הבושה בסופו, ומתחיל בהשתדלויות גלויות להניא מחשבת רעהו, ולאט לאט הולך ומתקדם בדרך עקלתון, ומדת הבושה תמס תהלך מקרב לבבו, ועושה בגלוי מעשים נבזים ופעולות שפלות לעין כל חי, וההתחרות שבינו ובין רעהו מתפרסמת תכלית הפרסום ונעשה לשיחת הימים, ולא ידע הכלם, ובודה טעמים ונמוקים אשר בשקר יסודם כדי להצדיק את מעשיו, עוד מתחכם להוסיף ביאורים חדשים לבקרים, שכל מה שמתחרה נגד רעהו הוא לשם שמים וע"פ תורת המוסר, ומשלה את עצמו להאמין כן, ומטעה גם זולתו קטני הדעת או אוהבי קטטות, ועל הרוב מתלקטים סביבו רודפי מריבה וחובבי רכיל והשטן מפיל שלו' ביניהם ונבנה על ידם מבצר קיים של קטטות ומריבות, לשון הרע, רכילות, שקר, שנאת חנם, מאריכי ימים ושנים, ואינו מן הנמנע להפגש בגורל הרע הזה גם בעמק רוחני לגמרי, באופנים מיוחדים, ובמקרים מעורפלים, וכל סדרי מחלוקת מתנהגים גם אצלם במשמר הנהוג דבר דבר על אפנו:
   (אמונה ובטחון פרק ב אות ג)

 • רציתי לחדד את דברי .
  משכורת ממוצעת במגזר החרדי 13500 ש"ח
  מתוכם כ60% להערכתי ויותר לוקחת ההתנהלות הכלכלית של מדינת ישראל .
  מיסים ישירים ועקיפים. רגולציה מטורפת. שחיתות הסתדרותית, משפטית, ופקידותית ,
  בכלכלה נכונה עם ערכים נכונים כפי שמתאים למגזר החרדי
  אף משפחה לא תצטרך קצבאות .
  בראייה אמיתית הציבור החילוני הוא זה שחי על חשבון הציבור החרדי .
  מי מממן את שכרם המנופח של כל עובדי המדינה שמאוגדים בהסתדרות עובדים בהגנה משפטית מושחתת . הציבור החרדי .
  מי שקצת יודע . לא דרוש כאן תוספת תקציב למשטרה אלא שינוי ערכים ומוסריות . כרגע אין משטרה בכלל במדינת ישראל . ויעיד על כך מי שגנבו לו פעם משהו .
  עם ערכים תקינים טיפול אכפתי ומוסרי בגניבה וכל פשע ירויח כל אזרח בישראל עוד סכום ניכר מאד בכל שנה .
  מי שינתח בראייה אמיתית בלי להתייחס לצעקות בגדי המלך החדשים יגיע למסקנות מפתיעות .

  • הציבור הכי מושחת בארץ מבחינת מנהל ציבורי ילמד אחרים איך לא להיות מושחתים?
   האירוניה פוטרה מהגן בסוף השנה כדי לא לצבור וותק.

  • ר' יוסף —
   את הפשט של דבריך, אפשר לרכז בציטוט קצר מתוכם: "בראייה אמיתית הציבור החילוני הוא זה שחי על חשבון הציבור החרדי".
   אולי יש לך הומור שנון המתנסח כ"איפכא מסתברא", אבל חוששני שאתה אכן מאמין לדבריך.
   האומנם הציבור החרדי, שרובו מאכלס את העשירונים התחתונים (היו"ר גולדקנופף ודומיו הם חריג), מממן את העשירונים העליונים!?
   לשיטתך, החרדים של ב"ב מממנים את ר"ג, החרדים של י-ם מממנים את ת"א וכן הלאה.
   ואם נרד לפרטים: משגיחי-כשרות מממנים את מהנדסי אלקטרוניקה… גננות חרדיות מממנות את מורות התיכונים הממלכתיים… ר"מים בישיבות מממנים את מדעני הטכניון ומכון-וייצמן…
   האומנם הציבור החרדי, שלא השכיל אפילו לשלוח את בניו ובנותיו למקצוע מכובד כמו רוקחות (בניגוד לציבור הערבי…), הוא מממן את הציבור החילוני!? (שלא לדבר על מקצועות של אחיות ורופאים, אשר בהם יש בעיית צניעות).
   אולי לצערנו הציבור החרדי אינו רוצה לעבוד, או אינו מוכן להתאמץ כדי להתפרנס בכבוד?
   האמת לאמיתה היא מה שציין כותב המאמר: "התרומה הנמוכה של החרדים לכלכלה נובעת בפשטות מכך שהם עובדים פחות. עלינו להודות בכך. אי אפשר לגזור מכך שחובה עליהם לצאת לעבוד (יתכן שיש חובה הלכתית כזו, אבל אין עדיין חוק במדינה המחייב אנשים לצאת לעבוד). אולם עובדה זו צריכה להסיר מעל השולחן את הטענה שסימון החרדים בתור קבוצה בעלת תרומה נמוכה לכלכלה נובע בהכרח משנאת חרדים".
   שבת שלום, חודש טוב וחנוכה שמח!

  • ליהודי ישראלי
   אמנם את המגזר הפרטי הציבור החרדי לא מממן באופן פרטני.
   אבל את כל משכורות העתק של עובדי המדינה, את כל הבזבוזים האדירים בצבא , במשכורות עתק לאנשים לא לוחמים שכמעט לא עושים כלום ,וגם כל התקציבים האדירים שמוזרמים למגזר הפרטי במכרזים , בבזבוזים אדירים . ובשחיתויות.
   הציבור החרדי כן מממן.
   כל משפחה חרדית משלמת ומוציאה כ6000 ש"ח בחודש על מיסים והוצאות למדינה ומתוכם כחצי הולך לממן את כל השחיתויות האלו .

  • כל כך לא נכון…. אתם יוצאים מנקודת הנחה שמישהו חייב לכם משהו. תחיו שנייה במדינה אחרת רגע: שם אין ביטוח בריאות ואין משטרה ואין כמעט שירותי כבאות. אין קצבאות, אין בתי חולים בשירות המדינה. אין בתי ספר חינם. אין כלום. הכל צריך לשלם מהכיס (למשל דרום אפריקה). ואז תבינו כמה אתם מקבלים ואיך אף אחד לא חייב לכם כלום. אי אפשר לגדל דור שלם על השקפה של ״פרנסה מן השמיים״ בלי לעשות שום השתדלות.

 • הכותב הנכבד מבסס את דבריו על נתונים יבשים . וראיה מאד מצומצמת .
  כדאי להרחיב רגע את המבט ולראות את הכלכלה החרדית בראיה רחבה יותר .

  הכלכלה החרדית מבוססת על ערכים ואנושיות לפני הכסף . לעומת הכלכלה החילונית שמבוססת על ראיית העולם דרך החור שבגרוש בלבד .

  כלכלה המבוססת על ערכים אולי תקטן [ לא בטוח בכלל ] אבל רווחת האזרח הקטן תגדל הרבה יותר .

  הכלכלה החילונית גורמת באופן ישיר לעניות בכלכלה החרדית .

  אין אפשרות לאדם חרדי להשיג מקצוע מכניס ללא תואר, שלימודים אליו מעורבים בתכנים ומסגרות בלתי אפשריות לאדם חרדי.

  השלטון בישראל החילונית הוא שלטון פקידותי צר אופקים , לא אנושי במקרה הטוב ומושחת במקרה הפחות טוב .

  אין לאדם ממוצע אפשרות לפתוח עסק בלי להיפגש במנגנון המסואב הפקידותי והכללי של הכלכלה החלונית שרק מנסה להצר את צעדיו.

  אביא לכך דוגמא קטנה .

  אני אדם חרדי בעל משפחה מתגורר בפריפריה . ורציתי לפתוח עסק למכירת מזון . לא היה לי כסף להשקיע . אז אמרתי שאפתח דוכן וכך נתקדם לאט לאט .

  אוקיי פניתי למקום בו יכול הדוכן להצליח [מקום חילוני] . ואמרו לי צריך אישור מהמועצה המקומית . בנוסף לתשלום נכבד [ על מה בדיוק התשלום ? לקחתי משהו ממישהו ?]

  פניתי למועצה ואמרו לי שצריך אישור ממטבח מאושר על ידי משרד הבריאות .

  אוקיי . חיפשתי בכל האזור שלי ומצאתי רק מטבח אחד . פניתי אליו והוא אמר שגם לו אין כרגע אישור, כי כל ביקורת של משרד הבריאות כרוכה בעלויות של תיקונים וסידורים של עשרות אלפי שקלים ויותר .

  כדאי להזכיר כאן שבכלכלה החרדית פועלות אלפי מסעדות ללא אישור ואף אחד לא קיבל שם הרעלת מזון . כל הרעלות המזון בשנה האחרונה היו במקומות מפוקחים ……

  השורה התחתונה שכמובן ירדתי מהעסק .

  זו רק דוגמא קטנה לכך שהכלכלה החילונית הלא אנושית היא הגורם הישיר לעוני במגזר החרדי שלא לדבר על הנזקים וההוצאות שאין לשער את היקפם.

  ראוי לציין את הטיפול במגפת הקורונה של הכלכלה החרדית – ארגון קטן במחסן [ ללא אישור כמובן , מה שהיה עולה מאות אלפי שקלים ] הציל את חייהם של אלפי אנשים על ידי אנושיות , בסכומים מזעריים . מה שהכלכלה החילונית עשתה במקביל בעלויות של עשרות מיליונים באשפוזים בבתי חולים . שלא לדבר על עליית מקרי המוות בטיפול של הכלכלה החילונית באלפי אחוזים .

  במדינות נחשלות לגמרי נותנים חשמל לאזרחים בחינם .
  וכאן שגילו מרבצי גז אדירים לא משתפים בכך את האזרח בכלום ורק כמה בעלי ממון מתחלקים בקופה . זוהי כלכלה חילונית של חוסר אנושיות .

  את האזרח הקטן רק מחפשים כל הזמן . לקחת לו ולהצר את צעדיו .
  והאנשים שעושים זאת מקבלים משכורות שמנות , פי שניים מהמקביל במגזר הפרטי . עם תפוקת עבודה של כחצי מהמגזר הפרטי .

  וכן תמיד צריך למצוא שעיר לעזאזל . כך לא תתגלה המערכת במלוא קלונה .
  והנה מצאו את הציבור החרדי כשעיר לעזאזל .

  מזכיר לי את הסיפור שפעם לא היה גשם ביער . התאספו כל החיות לדעת במי תלוי האשם .
  אמר האריה – פעם ראיתי ילדה קטנה וטרפתי אותה , אמרו החיות אינך אשם היית רעב . אמר הנמר פעם ראיתי אדם וטרפתי אותו . אמרו החיות אינך אשם היית רעב . וכך כולם .
  בסוף אמרה הכבשה . פעם ראיתי עשב ולא ידעתי אם הוא שייך למישהו וכיון שלא אכלתי יומיים אכלתי אותו . קפצו כל החיות ואמרו את אשמה וטרפו אותה.

  צר לי שהכותב הנכבד נסחף אחרי ההסתה המשתוללת כנגד הציבור החרדי . ולא בדק את הדברים לעומקם.

  • תשאל את רשתות הגנים ושאר הרשתות החינוכיות על הערכים והאנושיות.

   אכן, מרוב ערכים הם חושבים שהעובדים יעבדו בשביל ערכים וכמה בוסים יגזרו את הקופון.

  • ברור שגם במגזר החרדי יש חוסר אנושיות . זה טבעי .
   הבעיה היא שהשלטון מתנהל בחוסר אנושיות לא האזרח הקטן . שהפקידים הממונים על שמירה על הסדר והיושר, מתנהלים בשחיתות וחוסר אנושיות .
   זה שמתאפשר לרשת הגנים להתנהל כך . זה בעיה שלטונית , אם למישהו מהפקידים או הממשל היה אכפת זה היה נפתר ברגע .

  • דמגוגיה, המנגנון הבירוקרטי פועל כל המגזרים ועדיין זה לא מסביר את הפער בהכנסות בין שלל המגזרים, תל אביב אחראית ל50%מהתמג של ישראל, תבדוק איפה ממוקמת מודיעין עלית.
   משפחה חרדית לא מכניסה כששת אלפי ש"ח מסים זה שקר שאין לא ביסוס אשמח שתציג איך בדיוק הגעת לנתון הזה, ככלל הכנסות גבוהות מכניסות יותר מסים בציבור החרדי ההכנסה היא מאוד נמוכה שמתחלקת במשפחות עם נפשות רבות יותר באופן משמעותי, לידיעתך גננת ומורה היא עובדת מדינה, וככזו המדינה היא המעסיקה הגדולה ביותר בציבור החרדי שלא לדבר על מלגאות לכוללים.
   גם אם יש (ויש) שחיתות בשירות הציבורי מי שממן אותה זה תל אביב ולא ירושלים, אגב לפי הנתונים של בנק ישראל משפחה חרדית בעשירות העליון מדינת ישראל עושה לה דמי העברה של 1700 ש"ח לחודש, שלא לדבר על העשירונים התחתונים יותר

 • אני מעלה שאלה מאוד לא מנומסת ואקווה שאקבל עליה תשובה ולא רק קיתון של רותחים.

  שיער ילדים בעלי תסמונות שונות באוכלוסיה הכללית הולך ופוחת. אצל החרדים השיעור אינו פוחת והסיבות ידועות.

  אני לא מקנא באלו שנפל בגורלם לגדל ילד עם קשיים ותסמונות, אולם מה שקצת מקל על ההתמודדות הם התקציבים הנדיבים שניתנים לבעלי צרכים מיוחדים. ילד כזה מתוקתב בסדרי גודל שונים לךגמרי מאשר ילד רגיל.
  האם זה מוסרי להחליט שמולידים ילד עם תסמונת, כאשר ההוצאות נופלות על הקופה הצבורית?

  ב"ה חל שינוי גדול ביחס לילדים בעלי צרכים, אבל אנחנו יודעים היטב מה היה גורלם וגורל המשפחות עד לפני כמה עשורים.

  • אז מה המסקנה שלך: שצריך לעבוד כדי לממן ילדים מיוחדים או שצריך להרוג אותם בעודם עוברים כדי להקל את הנטל הכלכלי?

  • מומלץ לעשות בדיקות גנטיות לפני הנישואים ואם מתגלה מחלה במשפחה לאחר הנישואים יש דרך מותרת הלכתית כדי למנוע לידת ילדים חולים נוספים.
   כמובן שלא כל בעיה ניתנת לפיתרון.

  • לכן הגרמנים רצחו את כל הנכים והמפגרים כדי 'להשיח את הגזע' וגם חסכו כסף רב…
   אין שום היתר להרוג עובר בגלל העלות והקושי לגדלו.
   הריגת עובר היא גם רצח.

  • ההשוואה שלך לנאצים מקוממת ומטופשת
   השוואת בדיקות בחודשים המוקדמים להיריון, להיטלר
   במקרים מסויימים רבנים מתירים הפלה,
   ומבחינה הלכתית, עד הלידה העובר לא נחשב "אדם"

 • לא הצלחתי להבין מהי נקודת מבטו של כותב המאמר.

  אינני מדבר מהצד הכלכלי אלא מהכיוון הערכי, מהיכן הכותב גוזר את ערכיו? לפי מה הם נקבעים?
  משל למה הדבר דומה למי שאינו מרגיש טוב ביום כיפור, לאחר ביקור אצל הרופא הרופא ממליץ לו לאכול, אך הבעיה היא שהרופא לא לוקח בחשבון את הערך של צום ביום כיפור…

  הכותב הרי מאמין בתורה מן השמים, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, ולתורה הרי יש סט ערכים משלה, ומשכך הרי שכל הנתונים שהביא הם בעצם רק צד אחד בתוך מערכת השיקולים התורנית.
  חז״ל אומרים שכדי להכריע בשאלות הלכתיות על האדם להיות בגדר ״הגיע להוראה ומורה״ שזה אומר אדם שמבין את שורשי הסוגיות ואת הנגזר מהם ואת מערכת השיקולים ההלכתית. ק״ו לשאלה כללית שכזו.

  יכול להיות כמה דעות בעניינים כאלו כמו בכל מחלוקת הלכתית, אך רק דעתו של אדם שהוא ״מקצוען״ בתחום ההלכה יכולה להיות נספרת כמו כל מקצוע אחר. וגם אז ישנה מערכת שיקולים הלכתית כיצד לפעול כשישנם מספר דעות בנושא אחד.
  ואני שואל מהי הרמה התורנית הנדרשת כדי להכריע בשאלה רחבה שכזו [שבין השאר כוללת את שאלת הבטחון וההשתדלות], והאם לכותב [לא רק הספציפי הזה אלא אף לכותבים אחרים בבמות שונות ומפרסמים דעות מדעות שונות] ישנה הרמה התורנית הנדרשת לכך?

  העובדא היא שהתורה היא הסמכות היחידה של האדם המאמין.
  תורת ה׳ מן השמים מקיפה את כל שאלות החיים והקב״ה לקח בחשבון גם עולם כמו שלנו.

  ואם יבוא אדם ויטען שההכרעה של גדולי התורה בטעות יסודה אזי עלינו לבדוק האם הוא ברמה הנדרשת לחלוק, ואם כן הרי שזו זכותו ומחוייב לחוות את דעתו וכך אמור להיות [ולא כפי שחושבים לבלרים מסויימים] ואם לאו אזי לכל היותר דבריו הם בגדר דרוש וקבל שכר.

  ואם הוא יטען שאין להם את הנתונים הנדרשים ולכן הכרעתם בטעות יסודה, על זה אפשר לשאול זאת מנין לו שהיו חוזרים בהם, מי אמר לו שבאמת נתוניו היו משנים.
  ואם הוא שאל גדול בתורה, אזי באמת כך אמור להיות וזו שיטה בתורה.

  בכל אופן על אדם להיזהר מאוד לקחת אחריות להפצת דעות תורניות כשאינו באמה הנדרשת, וק״ו בשאלות כלליות, אם הוא לא בגדר ראוי להוראה.
  שוב, אינני מתכוון בדווקא על הכותב הספציפי הזה אלא על תופעה כללית.

  בסופו של דבר ההכרעה בשאלות ערכיות אלו היא בפרמטר תורני ולא כלכלי, למרות שברור מאליו שהנתון הכלכלי הוא חלק ממערכת השיקולים, אלו דברים פשוטים.
  וידוע דברי הנביא ירמיהו על צנצנת המן, זאת אומרת שישנם אופנים שמותר לסמוך על נס אלא שצריך לדעת אימתי וכמה, מ״מ התשובה לשאלת הבטחון וההשתדלות אינה כלכלית כי אם תורנית.

  • חיפשתי בכל המאמר
   ולא מצאתי שום שאלה הלכתית
   יש כאן עובדות ונתונים, שצריך לתת עליהם את הדעת
   ובאמת מעניין אם כל הפעילות של העסקונה החרדית היא לפי דעת תורה
   איזה אדמו"ר התיר לנציגים את ההתגרות בחילונים?
   איפה יש פבק הלכה שמתייחס לשאלות הציבוריות בארצנו?
   (אני נזכרת בסרטון איך סיפרו לרב קנייבסקי על ה"מגייפה" של הקורונה)
   אז יישר כח גדול לצריך עיון על המאמרים המחכימים
   ומקווה לראות התייחסות רצינית מצד הגורמים הרלוונטיים לחיים שלנו בארץ

  • מעניין אם לפי הגישה של "יהודי"
   הרמב"ם לא האמין בתורה מהשמים…
   באיזשהו שלב צריך לחזור למודל הבריא והנורמלי של פרנסה ולא תמיכה
   ואם לא, הדמוגרפיה תנצח את הכלכלה
   והראשונים שיסבלו מכך הם האברכים עצמם

  • זה לא מדוייק, שיטת הרמב״ם היא שהנאה מדברי תורה היא אסורה כמעילה מהקדש אך הוא בעצמו כתב בסוף הלכות שמיטה ויובל שלפעמים מותר לאדם לבטוח בה׳ וללמוד תורה. הרי ששיקוליו של הרמב״ם היו תורניים, והשיקולים הם שונים לגמרי ממה שהרבה חושבים.

   שנית, הרי אמרתי שהשיקולים צריכים להיות תורניים, לא אמרתי מה צריכה להיות ההכרעה, וכי מי שמגיע להכרעה הלכתית שונה מתוך בירור תורני אינו מאמין בתורה ח״ו?!
   כמובן שיכולת ההכרעה נתונה רק למי שהוא בגדר הגיע להוראה, ולא גרע מכל מקצוע אחר שההכרעה נתונה למקצוענים.

   מלבד זאת כפי שכבר כתבתי הרי שנתונים חשובים אלו אינם מהוים את מכלול השיקולים. והמשקל הניתן לכל ערך במערכת השיקולים הוא תורני, כגון סוגיית בטחון והשתדלות, ערך לימוד התורה וכו׳ וכו׳.

   לגבי עד כמה יודעים גדולי התורה מהמתרחש, הרי אין חולק על המשקל הערכי העצום שיש לדעתם ללימוד התורה ולכן השאלה עצמה ובמיוחד כשהיא שאלה ציבורית היא שאלה רחבה.

   שלא תהיה טעות, פרנסה היא מצוה מן התורה ומי שמביט על אדם שמתפרנס כחוטא וכדו׳ זאת רשעות וכפירה בתורה שאמרה ״ראה חיים עם אשה אשר אהבת״, והדברים מפורשים בפוסקים.

   אבל עדיין הרי עלינו להרגיש רק טוב וזכות מכך שזכינו בדורינו שמפרנסים את לומדי התורה.

   מקווה שהבהרתי את עצמי כיאות

  • אשמח אם תפנה אותי לגדולי התורה שהורו לכל עם ישראל רק ללמוד ולא לעבוד לנצח נצחים.
   איזה סוגייה זה בדיוק? אתה מכיר שאלה הלכתית האםל ללמוד או לעבוד? אין דיון כזה בשום מקום, זה לא מתחיל.

  • ראשית נתאר את הבעיה.
   לימוד התורה הרי היא מצוה ופרנסה הרי היא גם כן מצוה, לכן צריך לדעת מה קורה כאשר הם מתנגשים. שאלות מהסוג זה קיימות בהרבה מקומות בש״ס כמו עשה דוחה לא תעשה או גם בעוסק במצוה פטור מן המצוה. ואמנם חייב להיות פתרון מתוך תורת ה׳ לשאלה הזו. יכול להיות שהתורה אמרה שהפתרון לשאלה הזו היא שכלית ויכול להיות שהתורה עצמה נותנת גדרים, אך בוודאי ללא שום ספק שצריך לברר שאלה זו מתוך התורה ואין ספק שהפתרון נמצא מתוך דבריי התורה הקדושה.

   אף אחד לא טוען שבפרנסה מצד עצמה יש איסור של ביטול תורה. אמנם השאלה היא מכמה כיוונים. א׳ האם ועד כמה מותר לאדם לבטוח בה׳ כדי ללמוד תורה? ב׳ האם יש כאן שאלה של חילול ה׳ כשלומדי תורה חיים על חשבון הציבור ועד כמה צריך לחשוש על זה? ג׳ האם מותר ליהנות ולהתפרנס מדברי תורה או שזה איסור כמו מעילה? ד׳ האם שייך כאן העניין של עת לעשות לה׳ הפרו תורתך?
   כמו כן יש עוד שאלה, אדם שיכול ללמוד תורה ולהתפרנס בקלות ועדיין הוא מעדיף לעזוב את הלימוד ולהתפרנס האם הוא בכלל מי שיכול ללמוד ולא למד שדבר ה׳ בזה, או שלא נחשב מבזה דבר ה׳? השאלה על מה בדיוק נאמרה גמ׳ זו.

   כל השאלות דלעיל הינם שאלות תורניות מובהקות ונדונו בפוסקים ודורשים חקירה בירור וליבון.

   נביא כמה דוגמאות של מס׳ מראי מקומות, ראשית כדאי לראות את נושאי הכלים על הרמב״ם מה דעתם על שיטת הרמב״ם, יש גם בשו״ת התשב״ץ חלק א׳ סימן קמ״ב והלאה שחולק על דברי הרמב״ם ואילו ברע״ב על אבות הוא הולך בשיטת הרמב״ם.
   כמו כן כדאי לראות בספר עץ פרי את מאמריהם של ר׳ יצחק אלחנן ור׳ ישראל מסלנט. גם כדאי לראות בביאור הלכה סימן ש״ו סעיף ו׳ וברכת שמואל קידושין סימן כ״ז ובקובץ שיעורים חלק ב׳ סימן מֿ״ז.
   כולם מבררים את היסודות הנוגעים לשאלות מתוך הש״ס והפוסקים ולא מתוך השקפתם האישית.

   כפי שאמרתי, כמו בכל נושא בתורה סביר להניח שתהיינה מספר שיטות מהי הדרך הנכונה אך כולם יבררו את דבריהם על פי התורה הקדושה, לפעמים התשובה תהיה מתוך חוק פרטי מסויים בתורה ולפעמים מתוך חוק כללי מיסודי התורה, הצד השווה ששניהם הם מחלקי התורה.

   כל שאלה ערכית של טוב ורע פתרונה נמצא בתורת ה׳ [שבכתב ושבעל פה] שקבלנו בהר סיני רק צריך לעמול ולברר מה נאמר בתורה. וזאת היתה דרכם של גדולי התורה שבכל הדורות, בכל תחום ערכי והשקפתי, הם ביררו מהי דעת התורה ועל פיה הם בנו את אורח חייהם.

 • הכל שקר.
  בימי הביניים לא הרשו ליהודים לעסוק בשום דבר.
  ואחר כך האשימו אותם על שהם מתפרנסים מהלוואות בריבית.
  יש כאן שקר מאוד גדול
  לא מאפשרים לחרדים לעבוד בהרבה מהעבודות !
  מדוע עורך דין ישראלי צריך לדעת אנגלית ברמה אקדמית ?
  הרי הוא צריך לדעת את חוקי מדינת ישראל ?
  מדוע רואה חשבון כנ"ל.
  ככלל אנגלית אינה חלק מהתואר אלא אינה קשורה כלל לתואר.
  הרבה נושאים בכל מיני 'תארים' הם מתאימים רק למי שמוכן להשקיע 10 שנים מזמנו בלימודים ואפשר לקצר זאת.
  הרבה שקרים יש שבנו את שוק העבודה בצורה שלא מתאימה לחרדים ואחר כך צועקים.
  אם החרדים יהיו רוב הם ישנו כמה דברים
  א. הם לא ידרשו תנאי לדעת אנגלית לכל הלימודים [מי שיודע יש לו יתרון אבל אינו קשור לתואר].
  הם יוציאו כל מיני לימודים מיותרים בתואר.
  ידרשו תואר אקדמאי רק בקשר ישיר לעיסוק המדובר.
  ועוד כל מיני שינויים
  ואז החרדים יעבדו כמו כל הדורות

  • הדרישה לאנגלית הייתה לפני שהייתה לחרדים בעיה עם אנגלית. דרך אגב זה נמצרך בגלל שאנגלית היא לינגואה פרנקה.

   גם באירופה כשלא היה אנגלית היו לחרדים בעיות.

   למה חרדי צריך להיות עורך דין או רואה חשבון.

   למה הוא לא יכול להיות אינסטלטור או בנאי או מנקה או קופאי או נהג אוטובוס? זה תואם את ההשכלה שלו.

   גם הערבים מתקדמים עם הזמן ומתחילים יותר ויותר לרכוש השכלה אקדמית והם מפנים מקצועות אלו לחרדים ובכלל חלק מהמקצועות רצוי שערבים לא יעבדו בהם.

  • הפרוטוקולים של זקני ציון
   איך תכננו את שוק העבודה בצורה שתדפוק את החרדים
   שרק רוצים ללמוד ולעבוד, ולא נותנים להם, כמו בימי הביניים

  • הדרישות האקדמיות מחרדים הם הרבה פחות משל החילונים
   חרדים וחרדיות יכולים לסיים תואר, בלי לדעת כמעט אנגלית!

  • אני מכירה מתכנת שלמד מחשבים אבל לא יודע אנגלית והוא נאלץ לעבוד בבית חרושת למצות

  • ליהודי, השאלה שהבאת מהצד השני: "אדם שיכול ללמוד תורה ולהתפרנס בקלות ועדיין הוא מעדיף לעזוב את הלימוד ולהתפרנס האם הוא בכלל מי שיכול ללמוד ולא למד שדבר ה בזה" כוונה לאנשים שיודעים שעתידם הכלכלי המינימלי מובטח (ע"י תלות בחילונים נגד רצונם במקרה שלנו) ורק אז מתיישבים ללמוד? אם כן הרי שמדובר במקרה קלאסי של עושה תורתו קרדום לחפור בה שעליו אמר הילל: ואשתמש בתגא חלף.

 • תתביישו לכם כולכם!
  השם יתברך אדון הכסף והכלכלה אמר לנו שאם נשמור את מצוותיו ונאהב אותו ונעבוד אותו בכל ליבנו הוא יסדר לנו את העניינים הכלכליים באופן מושלם! והוא גם ארגן לנו שנזכור את המסר הזה חזק וציווה אותנו לומר זאת פעמיים כל יום. הלא זוהי פרשת והיה אם שמוע!
  ואתם חושבים כמו גויים גמורים!!
  איפה האמונה?! איפה היהודים?! איפה עם הסגולה של אדוננו יתברך בורא המציאות וחוקיה?!

  • נכון .
   אבל השם יתברך אדון הכלכלה צוה עלינו גם לעבוד וגם ללמוד תורה .

   כפי שנפסק בשולחן ערוך . "אחר שקבע עיתים לתורה יצא למלאכתו שאם לא כן העוני יעבירנו על דעתו ועל דעת קונו"

   הוא אמר לנו בתורה ,"אפס כי לא יהיה בך אביון " ודרשו חז"ל בגמרא שזו מצוה לדאוג שלא נהיה עניים.

   הוא צוה אותנו לפרנס את נשותינו ולא הפוך . "שארה כסותה ועונתה לא יגרע"

   אכן. מי שבאמת רוצה לעבוד את ה' , ילמד תורה וגם יעבוד ואז תתקיים ההבטחה של והיה אם שמוע .

  • בוא ניראה מה יש לגמרא הקדושה לומר על פרשת והיה אם שמוע…

   ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל?
   לפי שנא' (יהושע א, ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן?
   ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל
   ר"ש בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנא' (ישעיהו סא, ה) ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י עצמן שנא' (דברים יא, יד) ואספת דגנך ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן שנא' (דברים כח, מח) ועבדת את אויביך וגו'

   *אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן*
   א"ל רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא!

  • מה עם "ואספת דגנך תירושך ויצהרך"?מי זרע ושתל?ומי יאסוף?כנראה אתה צריך לעשות את זה

 • מדינת הרווחה ממסה את ההצלחה, החיסון, האחריות וההצלחה ומתגמלת כישלון וחוסר תפקוד.
  ובכך, בכל מקום בעולם זה מה שהיא מעודדת – מעבר של אנשים מתפקוד לחוסר תפקוד.

  לכן מדינת רווחה היא מדינה לא ברת קיימה.
  זה גם נכון למדינות בלי חרדים.

  המעשה האחראי והמוסרי יהיה לבטל אותה, במקום לחפש פלסטרים כמו ניסיונות "לשלב" חרדים, ערבים או אחרים, בהשתעבדות להמשך קיומה.

  • זה לא יכול לקרות בבת אחת, רק בהדרגה
   כשחלקים כ"כ גדולים תלויים בקיצבאות, ולא יכולים לצאת לשוק העבודה
   מה שצריך זה הכשרה מתאימה לעבודה, כך שעם הזמן תחוסל מדיניות הרווחה

  • אז מה שצריך זה הכשרה מקצועית ולימוד כישורי חיים חיוניים, כמו כישורים כלכליים, כלכלת בית, בישול, בריאות, וכדומה.
   לא מה שמלמדת מערכת החינוך הממלכתית, שזו בעיקר הכנה להפוך לאקדמאים.
   הדבר היחיד שמערכת החינוך הממלכתית עושה נכון, זה ללמד אנגלית, רק שגם בזה הם מפשלים ובגדול, שפה צריך להתחיל ללמד כבר מהגן.

 • אז מה שצריך זה הכשרה מקצועית ולימוד כישורי חיים חיוניים, כמו כישורים כלכליים, כלכלת בית, בישול, בריאות, וכדומה.
  לא מה שמלמדת מערכת החינוך הממלכתית, שזו בעיקר הכנה להפוך לאקדמאים.
  הדבר היחיד שמערכת החינוך הממלכתית עושה נכון, זה ללמד אנגלית, רק שגם בזה הם מפשלים ובגדול, שפה צריך להתחיל ללמד כבר מהגן.

 • הנתונים ידועים ומפורסמים גם פורום קהלת שלא נחשב לשמאלני הביא נותנים דומים ואף טוען שאחוזי ההשתתפות של חרדים בעבודה נעצרה.
  מלבד תשובות שבסוף מסתכמות על ל"סמוך על הנס" שכידוע חז"ל אמרו שלא לסמוך עליה, מה לדעתכם הולך להיות פה בעשורים הקרובים? האם השיח במרחב החילוני של לעשות אזרחות זרה היא כ"כ מנותקת?

  • נו. אז מה הולך להיות כאן?
   מה האסון הממתין לנו ומתי?

  • לא ידוע מה לומר זה הולך להיות מדינת עולם שלישית

 • מאמר נכון וחשוב. הבעיה – בידו לשכנע רק את המשוכנעים. קולות רבים שאני שומע מסביבי ברחוב החרדי תמיד מזכירים בערגה את ימי חזקיהו המלך שלא מצאו תינוק וכו' וכאן הבן שואל: האם אתה יכול להסתמך על אגדתא כהוראה למעשה לציבור שחיי אדם תלויים בה כפשוטו? ומה עם אגדתות אחרות כמו מחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י בברכות וכיוצא בהן? מה יכנו אותם אנשים- אנחנו מקשיבים לגדולי התורה. הבעיה שלמי גדולי התורה מקשיבים? לפוליטיקאים שלןחשים על אוזנם (אף אחד לא יכול להכחיש שכל הידע של ה'גדול' בהוויות הפוליטיקה נוסע מכל מיני עסקנים ומקורבים ופוליטיקאים – חד הם), וכך יש פה מעגל קסמים (לא ימצא בך… קוסם קסמים) שמזין את עצמו ואין רשות לאיש להרהר ולערער אחריו כי אחרת יחשד חלילה באי הקשבה לגדולי ישראל.

 • המאמר מסתמך על מחקרים בעייתים ביותר
  מחקר על משקי בית הוא של פרום קהלת הידוע באהבתו לחרדים ושבעצמם מודים שהוא רחוק מלהיות מדוייק….
  אחד המחקרים שהוא מביא הם מ2011 פשוט לא רלוונטי.
  חלק משמעותי ביותר מתקציב המדינה הוא למטרות שלחרדים אין שום עניין בהם וגם אין בהם צורך קיומי ולכן לבוא ולומר תקציב המדינה הוא כך וכך איך נממן אותו אם תמשיכו ככה? תשנה את התקציב למטרות הנכונות.
  ברור שהיקף העובדים החרדים הולך וגובר והם נכנסים לעוד ועוד תחומים של משרות נחשקות וזה נותן ויתן ביטוי גם ברמת השכר.
  יש אין ספור משתנים בכלכלת מדינה שלא נתנים לחיזוי עיין ערך מציאת הגז ועיין ערך וועידת הפסגה בלונדון בשנת 1886 על צעדים לקראת הקטסטורפה הצפויה בעיר לנדון שלפי המחקרים בשנת 1950 תהיה שקועה תחת 3 מטר צואת סוסים…
  לומר שמי שמרוויח פחות ממילא גם המיסים העקיפים שלו נמוכים יותר זה ממטופש כי השאלה איפה אתה מוציא את הכסף, משפחה חילונית גם כשהיא מרוויחה יותר רוב הכסף יוצא ברכישות באינטרנט ובחול.
  משפחה חרדית מרוויחה פחות אבל רוב רובו של הכסף אם לא כולו יוצא רק בארץ.
  ולא דיברנו על היקף העצום שאירגוני החסד בפעילותם חוסכים למדינה
  ולא דיברנו על הערך הגבוה של לימוד תורה עבור שמירת הזכות הפיזית והקיומית שלנו בארץ ישראל וכו וכו וכו
  מאמר לא רציני ואפילו בדיחה

  • התוצר לנפש של חרדי הוא פחות משליש ביחס לעמיתו היהודי הלא חרדי.
   כל ארגוני החסד ביחד אינם שקולים לשירות צבאי.
   כלכלה מודרנית לא בנויה על ארגוני חסד.
   "הכסף החרדי נשאר ברובו בארץ". כלכלה תחרותית בנוייה על יבוא ויצוא.

   הכי קל למחזר אפולוגטיקה חרדית, ולטעון שכל כלכלני הארץ וגם בעולם לא רציניים

 • לעניות דעתי יש כאן פספוס בכלכלה קפיטליסטית מתבססים על היד הנעלמה (האלוקים )שדואגת לסדר את הדברים כך שהם יסתדרו במידה והולכים בכיוון הקומוניסטי של מדנת רווחה וכסף שלא נוצר מעבודה אלא מכוח פוליטי יש בעיות ואחת הבעיות שנצרו זה של משרות מיותרות (לדוגמא שופט בית משפט עליון שמחייב לשלם לעובד זר משכורות מינמום הנהוגה בארץ במקום משכורת הנהוגה בחול ומקבל משכורת של בחודש80,000)ואנשים מחוץ למעגל העבודה בגלל גילדות והסתדרות ששומרת על מכסות וחסמים מסוגים שונים מה שנקרא נהול ריכוזי אני יחליט כמה ביצים ייצר כול משק ולקיבוצים אני יחלק קרקעות בחינם ותושבים הערים שיקנו עם משכנתא מדינת ישראל היא מין שילוב מוזר בין קפיטליזם לקומוניזם בנוסף הרמב"ם אמור שלולא המשתגעים היה העולם חרב האם זה אומר שכולנו צריכים להיות משוגעים ודאי שלא כך שתמיד יהיו אנשים שיסכימו לעבוד קשה ולהיות עשירונים עליונים למרות שהם בכלל יהנו ממעט מאוד ממה שהם עבדו(הקדמת הרמב"ם למשנה עיין שם)
  https://www.sefaria.org.il/Rambam_Introduction_to_the_Mishnah.17.39?lang=he פסקה לז
  כך שהטענה כלפי החרדים למה אתם לא עשירונים עליונים היא שקולה לזמן = כסף אבל מי שמחובר לתורה יודע זמן =חיים והתורה כל הכסף והזהב שבעולם לא שווה בעדה בעוד שהכסף הוא אמצעי עזר לשינוע ערך ממקום למקום ואין לו ערך אמתי אז נכון בלי קמח אין תורה אז צריך לדאוג לקיום ומה לגבי כלל החברה אל תדאגו משוגאים יהיו תמיד היד הנעלמה תדאג לכך כדברי חזל כי בן זומא היה עומד על הר הבית והיה רואה ישראל שעולים לחוג ואומר ברוך שברא כל אלה לשרתני. כי היה ע"ה יחיד בדורו.
  ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי:

  בריך רחמנא דסייען.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל