צריך עיון > סדר שני > קהילה וזהות חרדית > לחרדי העובד דרושה תורה

לחרדי העובד דרושה תורה

החרדי העובד אינו זקוק להשקפה, אך גם דיבורים מלאי פאתוס על ערך העבודה לא יועילו לו רבות. היהודי העובד זקוק ללימוד תורה, אלא שסגנון הלימוד הרווח בעולם הישיבות אינו מתאים לו עוד. עלינו לטפח לימוד תורה שלא רק "מגיע השמימה" אלא גם "מוצב ארצה".

ז' כסלו תשפ"ג

במאמר שפורסם לאחרונה מעל במה זו, לחרדי העובד דרושה השקפה, קורא ידידי אהרן זלץ לכינון תפיסת חיים מגובשת לבוגרי הישיבות שיצאו לעולם החולין. לתפיסת חיים זו יש ערך לחיי החולין, ויציאה לעבודה היא הגשמת יעוד ולא החמצתו. כנגדו עומד וטוען מנחם נאבת כי החרדי העובד אינו זקוק להשקפה, משום שהוא עושה את הדבר המובן מאליו. "השקפה" נועדה להצדיק את הדבר המחודש, את חיי ה"חרדי שאינו עובד".

ומה נענה אנן אבתרייהו? הלא, כפי שאומרת הקלישאה, שניהם צודקים. החרדי העובד אינו זקוק להשקפה באמת, ובכלל, אין "חרדי עובד", משום שהוא המצב הסתמי, הרגיל, ולא הראוי לציון. אבל במרחב ששולט הפאתוס קשה לקיים אתוס של סתמיות; יחסי הכוחות אינם שווים. מה עושים? האם אכן מול פאתוס יש לענות בפאתוס נגדי, בהשגבה של החול, של הארציות? הלנצח תאכל ההשקפה?

 

שתי דרכים בתורה

אני מבקש לנסות ולענות כי אכן, החרדי העובד אינו זקוק להשקפה; הוא זקוק לתורה. הוא זקוק לרוח בחיי העבודה, והתורה עשויה לנסוך רוח גם בחיים של חולין. נכון, אלו מילים שנלקחו בשבי הקלישאות ונארזו במארזי ענק בצרכניות הרוחניות ההמוניות, אך מותר לנו לנסות ולחלץ אותן משביין ולמצוא בהן את משמעותן העמוקה.

החרדי העובד אינו זקוק להשקפה; הוא זקוק לתורה. הוא זקוק לרוח בחיי העבודה, והתורה עשויה לנסוך רוח גם בחיים של חולין. נכון, אלו מילים שנלקחו בשבי הקלישאות ונארזו במארזי ענק בצרכניות הרוחניות ההמוניות, אך מותר לנו לנסות ולחלץ אותן משביין

בצעד ראשון נבחין בין לימוד תורה כפעילות – הקדשת זמן ומאמץ לשיעור תורה או ללימוד בחברותא, לבין לימוד תורה כתחום עיסוק או התעניינות.

לימוד תורה כפעילות אכן מספק זמן מסוים של התרוממות והתעלות מחיי העולם הזה לעבר הנשגב, הקדוש, הרוחני, לעבר חיי העולם הבא. זהו קסם שאינו מתפוגג בסיומו של הלימוד, אלא יוצר עוגן רוחני שהאדם נקשר אליו גם בעודו מבוסס בחיי החולין. האדם מתרחק אולי מהקודש עם צאתו מבית המדרש, אך נשאר קשור אליו כך שאינו יכול להתרחק יותר מדי. אם נחזור לטרמינולוגיה דלעיל, הפאתוס של התורה הנלמדת בגישה זו הוא פאתוס המבוסס על דרמה, על מתח, על צעידה מקוטב אחד למשנהו.

אבל יש גם פאתוס מסוג אחר; פאתוס שקט יותר, המחלחל עמוק מתחת לפני השטח של החיים. זהו לימוד תורה שאינו מוגבל לזמן או למקום ואינו מחייב ניתוק מהחיים – להפך, זהו לימוד המעורב בחיי האדם ומקיים אתם יחסי קרבה.

 

לימוד תורה בשפת עולם המעשה

לשם כך אני מבקש לעיין במאמר של אליהו קאופמן שהתפרסם מעל במה זו לפני מספר שנים, השיבה אל בית המדרש. קריאתו מתחילה לסוף תשלים את התמונה. ברצוני להעתיק ממנו קטע אחד, המבאר באופן מיטבי את אותו "פאתוס מסוג אחר" שיש בלימוד התורה:

לא מזמן ישבתי ללמוד עם חבר שהגיע מאחד מבתי המדרש הדתיים-לאומיים, והוא העיר כי "מהצליל של המשנה נשמע…". אחרי הלימוד ניגש אלינו בחור ישיבה ואמר שהוא נהנה לשמוע אותנו לומדים בשפה הזאת – בשפת בני אדם, בעברית. כלומר, הדבר מיד תפס את אזנו. הוא לא היה רגיל לשימוש במינוח כזה בהקשר של לימוד משנה.

דומני שלצד גילוי המשמעות הבלתי מובן מאליו שקאופמן מייחס לאותו "לימוד בעברית", הרי שיש כאן כיסוי שני טפחים של משמעויות עמוקות יותר. המילה "צליל" בהקשר הזה אינה רק מילה עברית עכשווית, אלא תודעת חיים שלמה. בחור הישיבה שעמד בצד זיהה מיד, אולי בתת-מודע שלו, את המיזוג של חיים אלה עם לימוד התורה. הוא שמע את הצליל של מילות המשפט "בצליל של המשנה נשמע".

המילה "צליל" בהקשר הזה אינה רק מילה עברית עכשווית אלא תודעת חיים שלמה. בחור הישיבה שעמד בצד זיהה מיד, אולי בתת-מודע שלו, את המיזוג של חיים אלה עם לימוד התורה

למזלו של קאופמן, הוא נתקל בבחור שקיבל יפה את אותו מיזוג תודעה של צלילים עם לימוד המשנה. הורדת מפלס המתח שבין הקודש לחול וביטולו של הפאתוס המבוסס על מתח זה היו עשויים לגרור תגובות עוינות. לא כל אדם כשיר לזהות את הפאתוס המחליף, המבקש להביא את החיים בשלמותם אל לימוד התורה.

ניתוק בין החיים לבין התורה נועד, אליבא דקאופמן, "להפריד את בחור הישיבה מטרדות החיים ולרוממו טפח מעל הקרקע, בשאיפה שלפחות בתקופה זאת של חייו, כשעדיין אין ריחיים על צווארו, הוא יוכל לשקוע כולו בעולם של תורה." ברם, כאן בדיוק מתפצלות הדרכים: לא הכל סבורים כמותו שהנתק נועד ל"בחור הישיבה" בלבד. רבים משוכנעים שמטרת הלימוד הבלעדית היא "לרוממו טפח מעל הקרקע".

קאופמן מתנסח בזהירות וכותב: "בשאיפה שלפחות בתקופה זאת של חייו, כשעדיין אין ריחיים על צווארו, הוא יוכל לשקוע כולו בעולם של תורה." מדוע "לפחות"? מן הסתם משום שאנו יודעים כי תכניתו של אותו בחור היא "לשקוע כולו בעולם של תורה" גם כאשר יהיו "ריחיים על צווארו": שאיפת הניתוק אינה בלעדית לעולם הבחרות, והיא מאפיינת גם את עולם הכוללים. אולם גם אם בסופו של דבר יפנה אותו בחור לעולם המעשה, הוא עדיין ייוותר ככל הנראה בשאיפה ששעת הלימוד המסוימת "תרוממו טפח מעל הקרקע" ותגרום לו בפרק זמן זה "לשקוע כולו בעולם של תורה".

 

שני סוגי יציאה מבית המדרש

אם נחזור למאמרו של זלץ, קריאתו לכינון תפיסת חיים הרואה את חיי חולין בעין יפה היא אלטרנטיבה לתפיסה הרווחת בין בוגרי הישיבות שיצאו לעולם החול. תפיסה זו משמרת את היחס לעולם הזה שעליו חונכו, יחס מזלזל ומהביל, חרף העובדה שהם שרויים בו. זלץ טוען שתפיסה זו אינה נותנת מענה לרבים המאמינים בחיים שיש בהם הרמוניה בין האידאולוגיה לבין אורח החיים ולא בחיי מתח ודיאלקטיקה, שלא לדבר על נתק מוחלט.

בתזמון מעניין, במקביל לפרסום המאמר המדובר התפרסם מאמר נוסף, מפרי עטו של מאיר הירשמן, המבחין בין "חרדים מודרנים" ל"חרדים ליברלים". להלן ציטוט:

בעקבות טענות עקרוניות נגד המערכת החרדית, התפתחה בקרב חלקים מהחרדים הליברלים סלידה של ממש מסמנני החרדיות והתנגדות אידאולוגית לרבים מערכיה הבסיסיים. לאותם חרדים, המפלגה היא התגלמות הסתאבות החרדיות, והיא מבטאת את כל מה שרע ורקוב במערכת. והם סבורים, שכל מי שדומה להם באורחות חייו, שמחזיק סמארטפון, עובד לפרנסתו, צורך תקשורת כללית ומנהל קשרי גומלין עם הציבור הכללי – בוודאי חש אותה סלידה מהמפלגות החרדיות.

מתברר שמרבית החרדים המודרנים מנהלים אמנם אורח חיים שונה ואף מלאים ביקורת על החרדיות, אך בשונה מהחרדים הליברלים הם מרגישים נטועים עמוק בתוך החרדיות על שלל מגרעותיה… החרדים הליברלים אינם מבינים כי בדברים החשובים באמת, המודרנים מזדהים אידאולוגית עם החרדיות הישנה.

לפנינו שני נביאים המתנבאים בסגנון אחד, והמצביעים בדרכם שלהם על חלוקה יסודית בתנועת היציאה מגבולות העולם החרדי התורני: יציאה מסויגת, השומרת על קשר אידאולוגי הדוק עם "החרדיות הישנה"; ויציאה משמעותית יותר, הרמונית יותר, המתבטאת גם בתפיסה אידאולוגית אחרת ביחס לעולם החול.

 

שני בתי מדרש

נדמה שחלוקה זו יפה גם בשאלת לימוד התורה של בוגר הישיבה השורה בעולם החול. "החרדים המודרנים", כפי שמכנה אותם הירשמן, יבקשו לימוד המוגבל לזמן ולמקום, המתקדש מן הנתק מחיי העולם; לימוד "כמו בישיבה". מעין כניסה למערתו של רשב"י, על מנת לצאת ממנה מיד עם סיום הלימוד. (שהלא במערה אין קליטה לסמארטפון, כזכור.) שעה זו של לימוד התורה תשאיר אותם קשורים לעוגן רוחני, שאתו הם ינהלו יחסים של מתח, של התרחקות עד הקצה, שיבה והתרחקות נוספת. לעומתם, על "החרדים הליברלים" (מונח שאין הדעת סובלתו, אגב) להתאמץ קצת יותר, ולייצר לימוד המתאים לאורח חייהם ולעולמם הפנימי.

נחזור אפוא למאמרו של קאופמן:

בתי המדרש של בני תורה עובדים אינם צריכים ללבוש צביון נוסטלגי, של מקום שאליו מגיעים כדי להזכר בשעות היפות של הלימוד בישיבה… הם צריכים להיות המקום שבו נלמדת תורת חיים, תורה הקשורה והאגודה בחיי המעשה. הלימוד בבתי מדרש אלו צריך לעסוק בסוגיות באמונה המתעוררות אצל אדם בצאתו לעבודה, בהחשפו לאורח חיים שונה.

אני מבקש להסכים עמו בחדא ולחלוק עליו בחדא. אכן, בתי המדרש המדוברים צריכים ללבוש צביון הקשור לעולם המעשה, לחיי החול של הלומדים; אולם לשם כך אין צורך, ואף לא כדאי, להצטמצם לתחומי לימוד אמוניים או אקטואליים. בית המדרש יכול וצריך להיות מקום שלומדים את כל התורה, אך בשפה אחרת ומתוך עניין מתאים. צריך לחדש אפיקים שבהם יש למשנה "צליל", שיש למציאות המתוארת בה ממשות, ושלבו של הלומד מתחבר. לימוד תורה זה עשוי להכניס פאתוס לחיי החולין, פאתוס המבוסס על הרמוניה ועל חיבור, פאתוס שאינו מייצר תחושה של החמצה ביציאה לחיי החולין אלא להפך – הוא תוצאה שלהם. אולי, במקום שהלומד יתרומם מעל הקרקע, תתרומם הקרקע שעלה הוא עומד; או שמא הוא יתרומם טפח מעל הקרקע בעודו מחובר אליה: סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה.

Photo by Nick Page on Unsplash

13 תגובות על “לחרדי העובד דרושה תורה

 • כתיבה מעניינת מתוחכמת אך מעייפת לחרדי העובד שרק רוצה לנוח בסוף יום של עבודה ותורה

  • החסרון הזה נכון לכל המאמרים בצריך עיון.

  • חרדי שיוצא לעבוד נתקל בעולם מעשי שבו לידע הנרכש יש מימוש בחיי היומיום ידע שמביא פרנסה ואילו הלמידה התורנית ברובה היא תיאורטית
   מי שישכיל לייצר מסגרת שבה הלימוד מביא לידי מעשה יצליח להביא את החרדי העובד לבית המדרש

 • אכן כתיבה מתנצלת , ההיפך , עולם התורה ברובו הגדול רדוד גם בענייני תורה והראייה שהרבה מהם לומדים דף יומי , ומתנערים מספרי שו"תים טור , שולחן ערוך ומחשבה . הרבה דרשנים מתעסקים בהלכה אם אמר כך או כך בקיום המצוות של תפילה ברכות והפסקים טכניים , אך לא מתעסקים בחושן משפט אבן העזר ויורה דעה , לדוגמא חו"מ סימן רכ"ח של"ז יו"ד = תערובות בשר וחלב , כיבוד הורים ורבו , כלאיים ותרומות ומעשרות
  והסיבה לכך, העולם המודרני הרדוד הגוזל את הרוגע והחשיבה וכל הזמן נתון לרעשים פרסומיים לאו דווקא למוצרים אלא לדרשנים הרואים בזאת פרנסה, גבייה , שיווק ותעשיית תפילות בציונים עם תמונות העטופים בראשם בטלית ,המתעלקים על הציבור

 • יישר כח על המאמר הנפלא
  העיסוק המרתק אודות העיסוק בההשקפה ובדרך הלימוד של החרדי העובד, מפספס בעיני את המוקד הכי משמעותי. והוא, היחס של הקהילה אל העובדים. והיכולת להמשיך להיות מזוהה עם הקהילה מבלי לחפש אחר זהות חדשה. ובאמת לקבל מקום של כבוד והערכה בסביבה הקרובת של החברים ומשפחה.
  אנשים מטבעם הרבה יותר עסוקים מבחינה נפשית בצורך בשייכות ובזהות. מאשר בחיפוש רעיונות והצדקה השקפתית לעשות בחיים את מה שמרגיש להם נכון.

  • אמת

 • מאמר מעניין, אבל נדמה לי שצריך להרחיב נקודה מסויימת . בד"כ מי שלא נשארים אברכים לשנים רבות יוצאים מן הישיבה עם כמות מאד צנועה של ידע ועוד יותר צנועה של גיוון שלו ישנן אותן מספר "ישיבעשה חקירות" מספר " קצותים" ור' חיים שכולנו שמענו אבל ידע מקיף באמת זה אנחנו משאירים לדמויות כמו ר' חיים קנייבסקי ובנתיים ניזונים מדרשנים בגרוש ( שיש שמכנים אותם רבני יוטיוב) בקיצור אנחנו חיים בעולם של כאילו לעומתנו אם נרצה נוכל לראות חברה מובחנת בתוך החברה הישראלית שכתוצאה מעבודה קשה חיה חיים שונים מן הישראליות השיטחית. כוונתי לחברה הרוסית שם כל מי המכבד את עצמו קרא ספרות משלהם דובר שפה משלהם השקיע מאמץ בלימודים גבוהים וההשגים בהתאם , אצלנו הכל חלטורה וכאשר החלטורה יוצאת מן החממה ככה זה נראה. בקיצור אין הרבה מעבר לנראות בחברה שלנו אדם יכול להיות ר"מ אם הוא מקושר ויודע מאיזה ספרים אפשר להכין שיעור הוא לא חייב לדעת ש"ס ובחברה שעיקרה בנוי כך ואין באמת בסיס תורני כמה אנשים רואים כיעוד לדעת ש"ס בין בתוך הישיבה בין אח"כ וכמה מתרגמים את הלימוד ל"שטעלע" , בקיצור אם רוסי עובד יכול להיות מונח ברוסיות שלו גם חרדי יכול היה אם היה יוצא עם מטען משמעותי .עד אז נוכל כולנו לשמוע דרשות של "מגידי מישרים" למיניהם ולדמיין שכך נראה לימוד תורה.

 • מאמר מעניין ונכון
  רק אני לא חושב שזה צריך להיות קצוות
  יכול אברך או עובד ללמוד לימוד מקדש ומרומם שיש בו צליל שנשמע
  וזה לא יסתור את הזילות לחיי החול ואת עליונות העיסוק רק בתורת החיים גם אם הי אתלמד עם צליל שנשמע

 • אינני מעוניין ואינני ראוי להתווכח מה חסר למי – תורה או השקפה או לאומיות או קנאות, לחרדי אברך או ליברלי או עובד או צבוע.
  אבל מפליאים אותי הדיונים המעמיקים והמתחכמים על "החרדי העובד" – כאילו זו מוטציה חריגה, כאילו השילוב של תומ"צ עם פרנסה בכבוד זו פתולוגיה הזקוקה לדיאגנוזה ולתרופות, כאילו "החרדי העובד" זקוק להתייחסות מיוחדת וחשדנית בקהילה צדיקה המתפרנסת מקצבאות, כאילו הוא "החוליה החסרה" שמחפשים הדרוויניסטים בין הקוף לבין אדם.
  ובכן, הבה ונתאפס קמעא: אדם עובד הוא המצב הטבעי והנורמלי, ת"ח אמיתיים שתורתם אומנותם הם החריגים הנשגבים, אבל הבטלים מעבודה, שאינם לומדים ביעילות בכולל ובעצם רק נגררים אחרי מוסכמות הקהילה – הם הם הפתולוגיה הזקוקה לדיאגנוזה ולתרופות!

  • כנראה קראת מלמעלה ולא שמת לב שזה מופיע כבר בהתחלה:
   "החרדי העובד אינו זקוק להשקפה באמת, ובכלל, אין "חרדי עובד", משום שהוא המצב הסתמי, הרגיל, ולא הראוי לציון"

  • תשובה לר' יצחק —
   אכן כתוב כך באותיות טל ומטר, אבל הכותרות מסבירות באותיות קידוש לבנה מה דרוש להשלמתו של החרדי העובד. אם אמנם חרדי עובד זו תופעה טבעית – מדוע הוא זקוק למאמרים שיסבירו כיצד לתחזק אותו? ומדוע ישנם מוסדות המפרידים את ילדיו?
   הנה אנלוגיה מעולם אחר: נניח שבארה"ב יצאו מאמרים שכותרותיהם "לשחורים דרושה הדרכה", "לשחורים דרושה תרבות". המאמרים יפתחו בנוסח כזה: כמובן שחורים הם כאחד האדם וצבעם הוא תופעה טבעית וחסרת-משמעות, וכמובן תרומתם לאמנות-צבא-פוליטיקה-מסחר-תעשיה היא כבירה, אבל ראוי להשלים את הווייתם ע"י הדרכה/תרבות… איך זה היה מתקבל שם?
   ובכן, מכבסת המילים אינה משכנעת, בקהילות רבות (בפרט "ליטאיות") חרדי עובד וילדיו נחשבים נחותים. הוא יזכה לכבוד אך ורק אם אלה ששנוררותם אומנותם יקבלו ממנו תרומה הגונה, ואז הוא ייקרא: הרה"ח רודצו"ח מוהר"ר וכו' (בדוק ומנוסה).
   ראוי לשבח את החרדים העובדים, שב"ה הם זוכים לאזן בהדרגה (אך באיטיות נוראה) את נוכחותם הדלה של חרדים בתחומי הרפואה (רופאים, אחיות, רוקחים), מדע והנדסה, תעשיה וייצור, צבא וביטחון.

 • כתיבה יפה ונכונה
  ניכר שהרב הכותב מושפע לטובה מספרו של
  הרב שג"ר זצ"ל "בתורתו יהגה"

 • בהקשר זה חובה להזכיר את מה שכתב הרב שג"ר זצ"ל "איזו תגובה אנו צריכים לנקוט מול ריבוי העולמות של תלמידנו ? הגישה החרד"לית מנסה לחזור ולהשתית את עולמם של התלמידים על הקודש בלבד, אולם אם היא תגשים חזון חינוכי זה עד סופו, סופה להגיע לתפיסה החרדית, ולוותר על המורכבות הקיימת בדרכו של הרב קוק, שנטה חסד הן להשכלה הן לרומנטיקה. וכו' כל זמן שלא תיפתר זיקת הגומלין שבין התרבות הכללית שבה חי הנער לבין עולמו הישיבתי לא תיפתר בעיית לימוד התורה. האם הדרישה הרווחת בעולם הישיבות, בהשראת העולם החרדי, התובעת מהתלמיד לזנוח את עולמו, היא אכן הפתרון? האם המהלך של כניסה לישיבה משמעו להתכחש לעצמי, להתנכר לחלקים מעצמי, מאישיותי? כמובן יש אמת בטענה הישיבתית על אודות הסתירה בין העולמות, ואולם העולם המערבי הוא חלק מאיתנו, ויתרה מכך, אנו רואים בהשכלה וברומנטיקה חלק אלוקי" [ בתורתו יהגה עמוד 196]

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל