צריך עיון > סדר שני > קהילה וזהות חרדית > למי מפריע שבן־גביר עולה להר הבית?

למי מפריע שבן־גביר עולה להר הבית?

עלייתו של השר לבטחון פנים, איתמר בן גביר, למקום מקדשנו, הביאה את שופרות ההשקפה החרדית להשמיע קול מחאה רם. על מה יצא הקצף, על כבוד שמים או על כבוד הבריות? האם כבוד הקודש והמקדש עמד על הפרק – או הידור במצות עשיית אגודות אגודות?

י"ב טבת תשפ"ג

השר לביטחון לאומי בממשלת ישראל הטריה עלה להר הבית. אירוע זה התרחש לראשונה מאז חורבן הבית, ובעצם מאז ומעולם, שהרי לפניו לא נשא איש בתפקיד המוגדר הזה שנוצר רק בשבוע שעבר. עלה השר ותהום תבל ומלואה. מועצת הביטחון מתכנסת על פי קריאה של סין הדמוקרטית, וביוזמת בת בריתנו, איחוד האמירויות, כשליחתה של הממלכה ההאשמית הידידה הנאמנה מעבר הירדן. ארה"ב מגנה והיקום כולו כמרקחה. בן גביר היה לגביר, השיל נעליו מעל רגליו ודרך על אדמת קודש.

אין צורך להכביר מילים על הצביעות העולמית, המתבטאת שוב בפעם המי יודע כמה. אין ממה או ממי להתאכזב, ולמען האמת אין גם ממה להתרגש. בסך הכל כל אחד עושה את תפקידו נאמנה. הרי לא יעלה על הדעת שבית המלוכה הירדני לא ישמיע קול מחאה, כי אז יספוג אש מכיוון האיסלאמיים הרדיקליים, וכך האמירתיים בתורם צריכים ליישר קו כדי לשמור על אינטרס זה או אחר. האמריקאים זקוקים למופע איזון בין הצדדים הנצים כדי להתמקם במשבצת נוחה להם, וכן על זו הדרך, כל שחקן ותפקידו בהצגה, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד. מה לנו ולמלחמות הגויים? על כל גל וגל ננענע בראשנו ולה' הישועה.

לו היו הדברים מסתכמים בסערה בינלאומית, לא היינו באים על כך בדברים. יעסקו בכך פרשנים ועיתונאים בזמנם הפנוי.

אלא שכהדהוד צלילי התזמורת העולמית, וגלי הקול המתנפצים ברעש מקומי של מפסידני השלטון ונציגיהם בתקשורת הארצית, ותהום כל העיר במתקפה משולבת רב חזיתית. זעקת מחאה נשמעת מתוך העולם הדתי, בעיקר החרדי. כמעט כל מה שתואר עד עתה, נכון גם כלפי חלק גדול מהזועקים האחרונים. אלה מחרים מחזיקים איש איש מכסאו אחרי זעקות השבר של דוברים מהארץ ומהעולם, המפריחים סיסמאות ריקות על הפרת הסטטוס־קוו, מבלי לטרוח לרגע לשאול מה הופר בכלל. בפן העובדתי דבר לא השתנה עדיין, למרבה הצער יש לומר, ומהפן המוסרי הרי אין למצב הקיים שום הצדקה, והקריאה היא למעשה לרצות את האלימות הרצחנית.

זעקת מחאה נשמעת מתוך העולם הדתי, בעיקר החרדי. כמעט כל מה שתואר עד עתה, נכון גם כלפי חלק גדול מהזועקים האחרונים. אלה מחרים מחזיקים איש איש מכסאו אחרי זעקות השבר של דוברים מהארץ ומהעולם, המפריחים סיסמאות ריקות על הפרת הסטטוס־קוו

עובדות מכאן ושיקולים ענייניים מכאן, ואולם הזועק החרדי בשלו, הוא נכנס לתוך הדמות שיצר לעצמו, חובש מיד את הכובע רחב התיתורה של קנאי ירושלים, וצונף לראשו של כבוד השר את כובעו ההדור של סר משה מונטיפיורי, עולה הוא על במת ההצגה, ופוצח בשחזור המחאה כפי ששמע בילדותו מפי ההיסטוריוגרפים שעיצבו את הסיפור ההוא ברוח התקופה: "הלא ידעת, אדוני השר, אם לא שמעת, כי אסור באיסור חמור מן התורה לעלות להר הבית, זהו איסור כרת! מיום שחרב בית המקדש לא עלה איש להר הבית וחי." סיים המוחה את דבריו מרוצה מעצמו, הוא קיים את המצוה וייזכר בדברי הימים במחיצה אחת עם המוחים נגד השר היהודי הקדום.

המחאה מבוססת כמובן על עובדות שנבדקו בחריצות תוך עיון מדוקדק במקורות, ברם למרבה הצער והבושה העיון לוקה בחסר. הוא אינו כולל גמרא ערוכה בסוף מסכת מכות, המספרת על רבי עקיבא וחבריו שעלו ובאו להר הבית בחורבנו, אינו כולל את הרמב"ם בהלכותיו, הכותב שדיני הכניסה למקדש ולעזרות זהים בחורבנו ובבניינו, אינו כולל את תאורו הברור באגרתו המובאת בספר חרדים, על מעשה שעשה שנכנס להתפלל שם ביום ששה לחודש מרחשון ועשאו יום טוב, אינו כולל את תשובת הרדב"ז, שישב בירושלים לפני כחמש מאות שנה, והנחה את הנכנסים הלכה למעשה כמה מרחק עליהם לשמור ממבנה הכיפה, אינו כולל גם את ההלכה הפשוטה, שאין ענוש כרת אלא משער ניקנור ולפנים, ומי שטבל כדין מותר בהר הבית לכתחילה וגם לאו אין בו. זו הרי רק משנה, לא מאמר בעיתון הקדוש, אי לך בורות קדושה.

דומה שהזעקה שלפנינו אינה עניינית כי אם רפלקס מותנה, שליפה אוטומטית ישירות מקנה המנגנון ההשקפתי, וכאמור לגבי מתקפת הדיפלומטים הבינלאומית, כך גם הזעקה המגזרית. מטרתו המידית של הזועק התורן היא בעיקר שחרור קיטור והגנה אישית מפני מתקפה עורפית. הרי אם עיתון זה לא יעיר שהדבר אסור, ויותיר את הזירה למתחרהו מוביל ההשקפה הטהורה, כי אז תירשם נקודה לחובתו שהוא לא מחה על כבוד שמי החרדיות. אם ח"כ זה ימלא פיו מים, או אז יירשם בגליונו התואר פשרן, איך לא נזעק על חילול הקודש כמו מוסלמי טוב.

***

שאלת העלייה להר הבית היא סוגיה טעונה וכבדת משקל. דווקא הפן ההלכתי הצרוף הוא הפחות מורכב לבירור ולהסקת מסקנות כדרכה של הלכה. השאלה המשמעותית היא החשש מפני הכשלת המונים העולים בטומאה לדאבון הלב. טוענים המתנגדים לעלייה, שאם לא יעלו העולים בטהרה, יימנעו אחרים מלעלות בטומאה. אפשר שכך הם פני הדברים ואפשר שדוקא להפך. זוהי שאלה של הערכת מציאות, שכרגיל נכון לבררה מתוך הכרות קרובה עם השטח ולא מתוך היצמדות לקריאות קרב שאולי חלף זמנן. יש להתיישב בדבר מבלי להקל ראש ומבלי לבקש פולמוסנות.

ניתן להבין לרוחו של אדם החושש לנפשו, החש כי אינו בקי בהלכה זו, או שרבותיו הורו לו להימנע מפני שספק בידם. אולם עד כדי כך בטוח הוא באי ידיעתו, שלא עולה על דעתו שיש מי שכן יודע?

ניתן להבין לרוחו של אדם החושש לנפשו, החש כי אינו בקי בהלכה זו, או שרבותיו הורו לו להימנע מפני שספק בידם. אולם עד כדי כך בטוח הוא באי ידיעתו, שלא עולה על דעתו שיש מי שכן יודע? משול הוא לאותו אשכנזי הזועק נגד שכנו התימני: כיצד מעז אתה לאכול בשר מנוקר, הרי אנו האשכנזים איננו יודעים לנקר, ואם אנו איננו יודעים כי התמעטו הדורות, כיצד מעז אתה לסמוך על מסורת עדתך שלא זכתה לאותה ירידת דורות מופלאה? וכי אנו יתמי דיתמי ואתה מתיימר לקיים את התורה כצורתה? בוש לך! טבעו של עולם שאמירת "איני יודע" נאמרת במבוכה שקטה, ואילו כאן פותחה אמירה גאה ונחרצת, הנאמרת בתרועת ניצחון: "איני יודע, ומי אתה כי תדע?"

ומה נעשה לצפצוף הזרזיר הידוע, אותו זרזיר המתחנן והמתחטא בפיו שלוש פעמים בכל יום: "והשב את העבודה לדביר ביתך… ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", ומכוון בלבו: "חוס נא ורחם עלינו ולא תביא עלינו פורענות זו של גאולה, הנח לנו בגלותנו אצל החילונים המצילים אותנו מידך הגואלת." לא חל ולא מרגיש כי למעשה גוזר הוא כליה על החלום להשבת העבודה ולחזרת התורה לתפארתה בבניית המקדש. מי יהיה אותו משיח שיצליח לחמוק מגידופיו של הקנאי? והרי בן דוד זה יעלה להר הבית ויבנה בו מקדש. שומו שמים על זאת!

לא חל ולא מרגיש כי למעשה גוזר הוא כליה על החלום לזכות להשבת העבודה ולחזרת התורה לתפארתה בבניית המקדש. מי יהיה אותו משיח שיצליח לחמוק מגידופיו של הקנאי? והרי בן דוד זה יעלה להר הבית ויבנה בו מקדש. שומו שמים על זאת!

תשובת הזועק ברורה: הבל בפיך! כאשר ייפתחו השמים ויתגלה משיח, או אז מים יבשים יטוגנו על גבי אש צוננת, כדור הארץ יהיה רבוע, הכוכבים יעמדו על רגל אחת, יקום אחר יהיה כאן. הר הזיתים יימס והיה למים, לא נכיר את עצמנו כלל, בבת אחת נהיה ליצורים אחרים. מה לעולמנו האפל ולעולם הגילוי ההוא.

ברם אנו אין לנו עסק בנסתרות, ובהדי כבשי דרחמנא למה לנו. אם נצטווינו בתרי"ג מצוות, אם נפסקה הלכה ברורה שמצות בניין בית הבחירה מוטלת על ישראל היושבים על אדמתם, מי הוא היכול ברוב ענוותו ותחושת אפסותו לאזור עזוז מלחמה ולגזור בתער השכירה גופי תורה מתוך הספר ולהשליכם לאח הבוערת? קיבוץ גלויות שהובטח בתורה ובנביאים, ונדמה היה על פי פשטי המילים כי רק משיח עני ורוכב על חמור יחולל אותו, הנה התרחש לעינינו ולעיני אבותינו בדורות האחרונים בחמלת ה' עלינו. מדינה יהודית קמה והיא מאפשרת לנו לקיים מצוות ציבוריות רבות, אך אנו בשלנו, כולנו סאטמר. אמנם מצביעים בבחירות מי יהיה הפריץ, אבל זוהי גלות מדאורייתא, וכל הפורש ממנה כפורש מן החיים. מוזר שיש לגולים האומץ להטיח דברים בפני השליטים. הן גלות היא, ובגלות הרי התרגלנו לשתוק פן יבולע לנו. האם אין בכך חשש מרידה באומות, לזעוק בקול רם נגד הציונים?

שמא תאמר, כל גדולי הדורות הסכימו על איסור העלייה להר, ולכשתמצי לומר גם על החיוב להישאר במסגרת הגלות הציונית על אדמת הקודש, כמו גם על איסור התגרות באויב הערבי וסיפוק הצדקה עבורו לרצוח יהודים. הרי כל עוד אנחנו רק גרים כאן אין לערבים שום בעיה. גם להתפלל בכותל המערבי הם מאשרים לנו בטובם בדרך כלל, תלוי כמובן מאיזו דרך מגיעים, ולמעט מדי פעם כשהמופתי קם על צד שמאל וקצת כועס. רק חציית קו הכותל היא המסכנת את העם היושב בגלות ציון. כך כאמור פסקו כל הפוסקים, והעובדות הפשוטות חשובות פחות.

אמנם מצביעים בבחירות מי יהיה הפריץ, אבל זוהי גלות מדאורייתא, וכל הפורש ממנה כפורש מן החיים. מוזר שיש לגולים האומץ להטיח דברים בפני השליטים. הן גלות היא, ובגלות הרי התרגלנו לשתוק פן יבולע לנו. האם אין בכך חשש מרידה באומות, לזעוק בקול רם נגד הציונים?

האמנם כל הפוסקים? הבה נאזין לקולות המוחים עצמם, העונים ואומרים בקול ענות חלושה: נכון שהשר כאיש פרטי סמך על דעת מיעוט, אבל כעת – וכאן הטון עולה – הוא מייצג את כולנו, ועליו להישמע לדעת הרוב. ובכן, מכל שלושים שרי הממשלה החדשה לא עבר איש על דעת רבני ישראל בשום נושא ועניין, לא בחייו הפרטיים ולא בחייו הציבוריים, כולל יו"ר הכנסת הזוכה לחיבוק חביב, או לכל היותר להפניית ראש קלה ונבוכה, עד שקם לו בחוצפה סר איתמר בן גביר, והעז לשמוע לרבו הגדול כמנהגו מימים ימימה. על זה אבדה הארץ, על כך תפרוץ אינתיפאדה שתשטוף את המזרח התיכון החדש והמשגשג, בשל כך תגנה מועצת הביטחון את ישראל לראשונה מיום הקמתה, ועוד תיפול על כך ממשלת הימין־חרדים על כל השגיה. כל זה איננו שווה לי, כי יש מישהו השומע לקול רבו וההולך לאור פסיקתו.

הלא דבר הוא. מה פשר הזעקה הבלתי הגיונית הזו? מה עומד בבסיסה? האמנם כל מה שאמרנו עד כה נסתר מעיני החכמים והנבונים?

***

דומה שלבישת אדרת קנאי ירושלים של מעלה אינה תמימה. כל דרדק יודע כי הנסיבות אינן זהות. מה שלא היה ידוע אז על גבולות ההר ועל דרגות הקדושה ידוע היום לכל המעיין במפה. משה מונטיפיורי עלה כנראה בשגגה בלי טבילה, בניגוד לדעת רוב הפוסקים, ומבלי להתייעץ כראוי, ואילו בן גביר עלה כהלכה אחרי שאלת חכם שהגיע להוראה ושקטנו עבה ממותני רוב הזועקים. הקרב המתנהל עתה אינו על השאלה הגורלית, אם מספר היהודים העולים להר הבית כהלכה יפחת באחד, השג מרשים בעיני אנשים כלשהם משום מה.

נראה כי המאבק הוא על לבו של הציבור החרדי הצעיר, ההולך ורואה בבן גביר את נציגו, ולא במתיימרים לייצג אותו דרך המפלגות החרדיות. קול המחאה נגד עלייתו של בן גביר הוא הקול המחפש בנרות היכן ניתן לנגח את נציגי המפלגות הדתיות שמעבר לגדר המגזרית

נראה כי המאבק הוא על לבו של הציבור החרדי הצעיר, ההולך ורואה בבן גביר את נציגו, יותר ולא במתיימרים לייצג אותו דרך המפלגות החרדיות. קול המחאה נגד עלייתו של בן גביר הוא הקול המחפש בנרות היכן ניתן לנגח את נציגי המפלגות הדתיות שמעבר לגדר המגזרית. קול זה הוא המשכה של הזעקה ממערכת הבחירות שאך זה תמה, לבל יעלה על לב איש להצביע למפלגה דתית שאינה בת מגזרו. הרי מסיני ניתנה יהדות התורה לאשכנזים וש"ס לספרדים, וכל המעלה על דעתו כי מפלגה שלישית תייצג אותו הריהו כופר בעיקר, ממש כמו אשכנזי המצביע ש"ס רח"ל, ונחלקו בשאלת ספרדי המצביע ג', אלא אם כן לומד הוא בכולל ערב אשכנזי.

אין זה רק החשש מהמשך הזליגה בבחירות הבאות (מי יודע מתי תיפול הממשלה, ואם לא תיפול מעצמה, אפשר יהיה להפיל אותה בעלייה הבאה של השר או של אשתו, כפוף לסקרים של אותה שעה). החשש האמיתי הוא מאבדן הזהות המגזרית, מהתפתחותה של אלטרנטיבה שאינה ממסדית. הפחד הוא שמא יעלה מאן דהוא על דעתו שמותר לסמוך על הוראתו של חכם היודע ארבעת חלקי שלחן ערוך על בוריים, גם אם למד בישיבת מרכז הרב, ולא היא!

מישהו עוד יחשוב חלילה שמותר לא לזלזל במי שחושב ופוסק אחרת, אף שהוא עושה זאת מתוך בקיאות בסוגיה, בקיאות שאולי עולה על זו של המבטל (שכן הוא לא תמיד טרח לעיין, אלא "הסתמך על אלה שעיינו"). על כך לא ניתן לעבור בשתיקה. על חילול שבת, על תועבה ועל פריצות ניתן לשתוק כי התרגלנו, וכי אין בהן אלטרנטיבה, או לפחות כך נדמה למישהו. אבל אם אדם בא לכבד את קונו על פי הוראת רבותיו, על כך לא ניתן לעבור לסדר היום. מי יודע, בגישה חצופה כזו שמא ואולי עוד מישהו יטיל פתיל תכלת בציציתו, ואנה אנו באים.

ועל כך נענה ונאמר: בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם!

Photo by: Gary Todd from Xinzheng, China, CC0, via Wikimedia Commons

29 תגובות על “למי מפריע שבן־גביר עולה להר הבית?

 • דברי פי חכם חן

 • כל מילה פנינה!

  • דברים נפלאים
   יישר כח גדול!!!

 • כתיבה נפלאה ר' יצחק מאיר
  תמשיך בדרך אמת זו

 • אכן דברים כדורבנות, בפרט הסיומת עם התכלת, אלא שלצערינו כל אותם 'אנטי מימסדיים' במשך הדורות סיימו כאינם שומרי תורה ומצוות, לכן למרות הטיעונים המבריקים, אנו נושאים עינינו אל העבר [כידוע ההיסטוריה חוזרת על עצמה] ולכן מי שילך בדרכו של ר' יצחק מאיר יש סיכוי סביר מאד שיסיים כאינו שומר תורה ומצוות.
  בכביש כידוע אין צורך להיות צודק אלא דווקא חכם, והחכם שרוצה לשמור על עצמו יודע שאחת הדרכים הטובות יותר לשמור על עצמו היא 'בתוך עמי אנוכי יושבת' להתנהג כמו שכל הציבור מתנהג ואז יש מי ששומר על עצמו אבל מי שסומך על עצמו ועל בינתו מפסיד את השמירה הציבורית ולכן פעמים רבות הוא מתדרדר.
  לכן אליכם אישים אקרא בקול גדול סורו נא מעל אהלי האנשים החטאים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תיספו בכל חטאותם!

  • לא מדובר כאן באנטי ממסדיות
   ועל זה בדיוק מדבר הרב יצחק
   מדובר על פסיקה והשקפה שונה אבל מאוד מסודרת
   השר בן גביר הולך אחר פסיקת רבו ורואה עצמו מחוייב להלכה ודרכה

 • לא מזלזל במי שחושב אחרת ממני. רק קשה לי להעריך את מי שחושב שהוא יכול לכתוב מאמר דעה בצריך עיון נגד עמדה של כל כך הרבה גדולי תורה (העמדה היא לא רק איסור העלייה, אלא גם המחאה כנגד מי שכן עולה). לכן כל ההשוואות לחילול שבת וכדומה הם לא במקום

  • למרבית הצער, דיברתי עם כמה גדולי תורה שליט"א וזצ"ל (בעיקר פוסקי הלכה מובהקים) שדעתם לא הייתה נוחה מפרסומי "יתד נאמן" אודות האיסור לעלות להר. הם ידעו ויודעים היטב שאין איסור הלכתי כלשהו לעלות להר כדין (כך דעתם, בכל אופן), וגם בנושא הציבורי הם לא הסכימו עם הקו של "יתד", אך הם כמובן חששו וחוששים לומר את דבריהם בגלוי. ועל דא קבכינא.
   אינני תומך בן-גביר, סגנונו אינו סגנוני. מצד שני, כמה חבל שאת הצד השני לפרסומים המטעים של "יתד" אפשר לקרוא רק בבבמה המשובחת של צריך עיון. במצב הנתון, ולמרות הערתך נועם שבעין בלתי מזוינת הדברים יוצאים נגד גדולי התורה, אין לי אלא לתת קרדיט לר' יעב"ץ על פרסום הדברים.
   אגב, הייתי שמח שמישהו יכתוב מאמר שמצדיק את גישת יתד נאמן. האם אין בכך עבירה על "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה" (שדברי המהרש"ל כלפיו ידועים). מהם גבולות הסילוף הלגיטימיים?

  • כולם יודעים מה עולה בגורלו של פורץ גדר וגם אם הוא מתחבא מאחרי סינר של "רב גדול" שהרי פשוט שרב עם השקפה מעוותת תורתו מהשפה לחוץ
   הניסיון להגן על השקפה קלוקלת זו שגונתה על ידי כל גדולי הדור מאז פרוץ ההשכלה הוא עלוב וחובבני
   אפשר להתיר את השרץ בק"נ טעמים
   אבל בסופו הוא נשאר שרץ
   יש הרבה דרכים בעבודת הבורא וכולם מקובלות
   אבל ניסיון לחתור תחת ההשקפה הטהורה של גדולי ישראל באמתלאות הלכתיות מורה על קלקול גדול בנפש האדם שהורעל מחצי הציונות וההשכלה

 • " …וחקרת וידעת את השם אלוקיך.."
  רוב האנשים לא חוקרים ולא מגיעים לרמה של "ידיעה". לכן ראשי קהילות מנצלים זאת ואוסרים עלייה להר הבית. רוב הציבור מסתמך על הוראות הרבנים מבלי לחקור ולגלות את האמת. החרדים בהחלט חוששים לאבד את הצעירים שתומכים בבן גביר, שנוגע בבעיות קיומיות של ביטחון אישי ומשילות וגם מביא פתרונות מעשיים. כולם מנצלים את התקשורת כדי לקדם רעיונות תוך כדי הטעיית הציבור. למשל, כשאומרים באופן גורף שיש איסור הלכתי לעלות להר הבית מבלי לגלות שזה לא נכון. זה בדיוק כמו שהערבים מתסיסים את ההמון כשמתראיינים ואומרים שהיהודים "עולים" ל… אל אקצה. זהו שקר ! היהודים עולים להר הבית. אל אקצה (הקצה) נמצא בשולי הר הבית ולא מעניין את היהודים שעולים להר. אבל המאזינים לא יודעים את האמת. בפועל, המוסלמים מתפללים ומשתחווים לכיוון מכה, כשאחוריהם לכיוון כיפת הסלע…

 • הכותב מתמם ומפלפל בענין הבידול המגזרי של הציבור החרדי.
  כן, הבידול הזה קיים וחשוב. הוא הציל מציל ויציל מהשתייכות למגזר שמבולבל ולא מבדיל בין טוב לרע.
  זה השורש להתנגדות לבן גביר ודומיו.
  הכותב עצמו עבר והחליף מגזרים, ולכן הוא נוגע בדבר.
  בן גביר הוא לא מבטא שום תנועה מלבד פופוליזם, וזגזוג מאייטם לאייטם.
  ובכלל חיפוש מצוות חדשות מגלה יבשות בתורה הקיימת, בעיה נכונה אבל לא זה הפתרון.
  ויש להאריך

  • הבידול כבר לא מגן כמו שהגן, והבלבול חי וקיים. החרדים שמצביעים בן גביר ומאיימים על הממסד הישן הם ביטוי לכך.
   לא מדובר על החלפת מגזרים אלא על התבגרות של מגזר. המגזר נעשה צמא יותר ויותר לתוכן ולא רק לסיסמאות.
   הכותב מדבר דברי טעם וחבל שאתה לא עונה לגופו של עניין

  • "חיפוש מצוות חדשות", כמו למשל – ה"איסור" לעלות להר הבית?

 • עם כל הזדהותי עם התפיסה החרדית באופן כללי של דרך התורה והמצוות, בנוגע להר הבית כולם יודעים שיש חלקים בהר הבית שבהחלט מותר להגיע אליהם. מכאן ואילך הכול פוליטיקה ושיקולים מעשיים. התפיסה החרדית גם חששה לפני 100 שנה להתגרות באומות, עד שהיהדות החילונית הביאה להם את המדינה מוכנה כפרי בשל וכעת הם נהנים ממנעמיה, משליטים את דרכם עליה, ולא מספרים לילדיהם בזכות מי הוקמה המדינה. כך יהיה גם עם הר הבית. החרדים מפחדים להתגרות באומות, בן גביר וחבריו יגישו להם את הר הבית כפרי בשל, וברבות הימים החרדים ישתלטו על הר הבית ויקבעו למי מותר להיכנס ולמי אסור

  • ישר כח על הדברים!
   וישר כח לכל אלו שמחמירים על עצמם, קמים מוקדם בבוקר, רוחצים, טובלים כהלכה, עולים להר הקודש לתפילה מידי יום ויום, ומיד כל מזג אוויר.
   השם יחזקם וימלא כל משאלות ליבם לטובה
   , אמן.

 • דומה קצת לציניות של הרב מיכי. מאמר יפה

 • אהבתי את הסגנון הציני תלמודי -דומה קצת לביטאון "העדה" או "החומה" (משהוא כזה של נטורי קרתא) אם כי קשה להתחרות ולהשתוות לכותבים הפובלציסטים של העדה או נטורי שהכתיבה שלהם זה משהוא מושך ומרתק אפילו במודעות רחוב.

  • עצוב מאוד ש"צריך עיון" נותן את ידו לנירמול העלייה להר הבית.
   אנשים מסוגו של הכותב עושים פלפולי הלכה והשקפה, אך מתעלמים מהעובדה הפשוטה והיא שמשחקים בהר הבית עלולים להצית מלחמת דת אכזרית מול 1.6 מיליארד מוסלמים.
   אין צורך להיות מומחה לאסלאם כדי לדעת שהעליות הללו מתדלקות את נרטיב "אל אקצא בסכנה" ומכאן קצרה הדרך לקנאות דתית לשם הגנה על המקום הקדוש (לא רק אצל היהודים יש מכבים הקנאים למקדש עד כדי נכונות למסירות נפש. . ובידוע שאין אומה שיכולה להתחרות בתאוות החרב של המוסלמים, קל וחומר אם ההחזקה בחרב נדרשת לשם מטרה קדושה עבורם…)
   בקיצור, אין כאן שאלה של מה צודק אלא של מה חכם. ולא נראה לי שמישהו מעוניין לחזור בשקית של זק"א עבור צילומי טיק טוק של בן גביר משוטט בהר הבית.

 • אני שאלה
  הרי ברור וידוע לכולם ללא חולק שהר הבית כיום פרי יצירה של הורדוס שמילא עפר את הוואדי והגדיל את הר הבית,
  כמו כן ברור לכל מומחה מתחיל איפה גבולות הר הבית הישן וגם אם לא ברור ניתן להניח שכמה עשרות מטרים מכל צד זה תוספת חדשה של הורדוס – אז איזה בעיה יכולה להיות בכלל כשהולכים בסגנון שבן גביר ואחרים הולכים בקצוות ליד החומה ? הרי זה אפילו לא להיכנס לאזור הר הבית המקורי ?

  • א. הורדוס הרחיב משלוש צדדים – לא מצד מזרח. זה יוצר מורכבות לגבי הסיבוב.

   ב. לזב אסור לעלות גם להרחבה, וטהרה מטומאת זיבה זה סיפור עם כ"כ הרבה פרטים ובעיות, שבדור שלא חי סביב זה כמו בדורות עברו קשה מאד להאמין שכל העולים יודעים להיטהר מזה כמו שצריך. ראה למשל פה עמוד 10. https://col.org.il/files/uploads/original/2020/01/5e2ff021c00fd_1580199969.pdf

   ג. עצם העליה והקמפיין סביבה גורמת לעוד אנשים לעלות, ולא בטהרה. למשל: https://har-habait.org/articleBody/31570. אין בידינו היום סמכות לגזור גזירות חדשות, אבל ההיגיון שהנחה את רבה לבטל מצוה מדאורייתא בשביל שיהודי אחד לא יחלל בטעות שבת קיים פה ובבן בנו של קל וחומר.

  • תודה, הרב יצחק מאיר, על דברים נכוחים. חיכיתי לשמעם (אף שאיני עולה להר הבית מספקות שטרם נבררו לי כל צרכם, אך מעולם לא חששתי לפקפק ולו לרגע בכשרותם של העולים כדין

 • כדאי לשים לב לדבר מעניין בעניין יחס החרדים לעליה להר הבית.
  בן גביר גביר תושב חברון.
  הרב של חברון הוא הרב דוב ליאור שהוא גאון ות"ח עצום בכל סדר גודל.
  מן הסתם בן גביר שואל אותו בהלכות שבת טהרה וכו' [שהם איסורי סקילה או כרת]
  הרב ליאור הוא זה שמתיר את העליה להר הבית ולא איזה רב לא ידוע שמצאו לסמוך עליו.
  ולכן מאוד תמוהה תמיהת החרדים בענין

  • ועדיין עם כל הכבוד יש גבולות שפוסק מוניציפלי כמו הרד ליאור לא יכול לפרוץ. כפי שלא יכול להשיג גבול ראשונים וגאונים

 • כל החרדיות מובנית על הקשבה לגדולי ישראל, רב גדולי הדור החרדים התנגדו לעליה להר הבית, לפני שאתה מדבר על זה שאל למה אנשים בוחרים להיות חרדים, להיות חרדי אמיתי פירושו לקבל מרות של גדולי ישראל

  • טיעון מעגלי.
   לקבל מרות של גדולי ישראל שמקבלים מרות של גדולי ישראל. ולא חלילה לקבל מרות של גדולי ישראל (כדוגמת הגר"ד ליאור) שאינם מקבלים מרות של גדולי ישראל המסויימים שעיתונים מסויימים הגדירו הגדולים ישראל.

 • כמה הערות.

  1. כותב המאמר כדרכו הנלוזה מתמיד, מתנשא על ציבור שומרי התורה הטיפשים והבורים . רק הוא יודע טוב מהם מהי ההלכה ומהי הצביעות . חושב הוא שאחרי שגילה את האור הגדול במשנתם של הדל"ים כעת הגיע תורו של הציבור החרדי הנבער, שוכן המערות, שיבוא הוא "רם ומתנשא שוכן שחקים" ויפרוש חביב את סוכת שלומו .

  2. סגנון כתיבתו המתפייט בלהגי קדמונים תוך סתימות וחרוזים , אף הוא דוחה עד כדי גועל . שהרי נושא זה של עליה להר נמצא עמוק בסוגיות של עבודת אלילים לעץ ואבן ורחוק תק אמה מסוגיית גבולות המותרים לעלייה בהר.

  3. המוטיבציה של העובדים לעץ ולאבן תחת ההר הרם הינה טיפשותם בדבר קדושתו של ההר ולא חרדתם לקיים את דבר השוכן איתם בתוך טומאתם . ה"בעל" הלאומי בשמו הם מקיזים את דם עמנו חפים מפשע זה עשרות שנים הוא הדגשת הריבונות החלולה שלהם על הר כזה או הר אחר ולפיכך לא משנה להם פסיקתם של גדולי קדמונינו נגד העליה להר .
  4. המייחסים קדושה לאבנים דוממות באמת סובלים מההרחקה הפיזית שנכפית עליהם עד כדי כך שמסכנים את יושבי כל הארץ במעשי נקם בשל הדחף שלהם לנשק ולחבק את יראתם כיפי דארעא .

  5. כותרת מאמרו מניחה שלמישהו מהחרדים מפריעה עלייתו להר . ובכן עם כל הצער בדבר עוברי כריתות המיוחסים לעמנו ,עדיין, אינני מכיר ולו מאחד מהחרדים שאכפת לו אם יעלה או יירד מההר . רק שלמיטב ידיעתי לא תעמוד לו בבא היום טענת לתיאבון אכלתי, היות ובעליה להר אין הנאה פיזית שתהווה נסיבת שוגג מקילה וכל כולה בלהכעיס יסודה , וה' הטוב יכפר על השוגגים, ויתנקם במזידים ומחללי ה'.

 • אתה מיתמם כאילו זה לא טאבו שנפרץ.
  למה זה מפריע לך? להם מפריע בן גביר ולך מפריע אנשים אחרים. שחרר.

 • פשוט בהלם. מי זה הכותב הזה שמעיז לצאת כנגד תלמידי חכמים גדולים שרוב שנותיהם לומדים תורה ומתנזרים מהבלי העולם הזה. כמה למדת? איזה ויתורים עשית למען חיי תורה ? אתה מדבר כאילו הינך רשכבהג. אינני בקיאה בהלכות אלו וגם לא מתיימרת לומר. פשוט בהלם מעזוץ המצח של כותב. נשמע שהוא דתי לאומי המתיימר לחנך את החרדים

 • כמי שגר בוויליאמסבורג כבר התרגלתי לסגנון כתיבה דוחה כזה מהצד הקנאי, היום גליתי שגם אצל הנאורים יש כאלה.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל