תחרות הכתיבה: הזוכים

פרס ראשון: הרב מנחם נאבת

במאמרו "לחיות את נוכחותו של האל בעולם", מתייחס הרב נאבת לשאלת מעמד החיים הארציים בעולמו של היהודי התורני. הרב נאבת ניתח סוגיה זו בעמקות, ביסודיות ובטוב טעם והציע תפיסת עולם של חיי תורה שאינם מחייבים פרישות מן העולם.

פרס שני:

חיים בארון

במאמרו "בינו שנות דור ודור – על המשבר הבין דורי בחברה החרדית", נוגע בארון בפער שבין הדור הצעיר לדור המבוגר בחברה, בשפה, בתפיסת העצמית וביחס לעולם. הוא מצביע על הצורך למצוא שפה משותפת, שתאפשר לדור המבוגר להדריך את הדור הצעיר באתגריו ומבוכתיו

מעיין מאיר (דויד)

במאמרה "בין יהדות לחרדיות", מבקרת מאיר את קידוש הנורמות החברתיות בחברה על פני חובת ההלכה והמסורת. היא מצביעה על כך שבעקבות נסיבות היסטוריות ניטעה בנו חרדה חברתית מוגזמת הגורמת לנו לקדש נורמות סוציולוגיות שאינן תורניות

אליהו פולק

במסתו "רווקות מאוחרת בציבור החרדי", מתאר בחן ובאומץ את שאלות הזהות של בחור חרדי צעיר העוזב את מסגרת הישיבה ונאלץ להתמודד לבדו מול מבוכות העולם הגדול

מזמינים אתכם להמשיך לכתוב לנו.
מחכים למאמרכם