לקחי הגבורה היהודית

הרב ישראל גולדווסר | י"א תמוז תשע"ח

לקחי השואה בחברה החרדית שונים מאד מזו החילונית. החברה החרדית זוכרת את הגבורה היהודית של...