י"ב סיון תשפ"ג
נהניתי כרגיל לקרוא את דבריו המקוריים והרהוטים של הרב אליהו לוי. תיאור הפיצול בין היהודי־של־חול והיהודי־של־שבת נפלא, והוא מגדיר את הבעיה היטב. אולם אני סבור כי המאמר מגזים בתיאור המציאות בנוגע ל'איבוד הגובה' של החברה...
ראשי
י"ט סיוון תשפ"ג
בתקופה האחרונה, ובפרט ערב העברת תקציב המדינה על-ידי הממשלה החדשה, נשמעו אמירות חריפות נגד החברה החרדית בחלל הציבוריות הישראלית. חלק אף גבלו על הסתה. שלטי ענק בהפגנות בבני ברק – ממתי באמת אזרחים מפגינים נגד...