כסלו תש"פ: מעורבות פרלמנטרית

פוליטיקה ללא בלמים

מאיר הירשמן | ד' כסלו תש"פ

החברה החרדית צריכה לחשוב מחדש על האסטרטגיה הפוליטית שלה

החרדים והחוקה: שלשה פרקים בהלכות מדינה

מאמר תגובה | דבורה בלוך | ז' כסלו תש"פ

יחס החרדים למדינת ישראל: מפת דרכים

מאמר תגובה | אלי ליפשיץ | י"ד כסלו תש"פ

בקרוב: "במה אתם יהודים?": פוליטיקה של סולידריות

מאמר תגובה | הרב דוד פישהוף

בקרוב: אומנות האיזון: המציאות החברתית והזירה הפוליטית

מאמר תגובה | שמואל ליטוב

סדר שני

להפריד את הפמיניזם מהדת

גרשון פרוש | י"ד כסלו תש"פ

בתקופה האחרונה נשמעים קולות של נשים חרדיות...

המהפכה השקטה: "שפת העצמי" בעולם החרדי

חוי בר-זאב | ל' חשוון תש"פ

בחייה של משפחה, בשביל לקום ולעשות מעשה...

"אני ישנה ולבי ער": נשירה בקרב נערות חרדיות

חנה לאה רוטנברג | ל חשוון תש"פ

חמישי בלילה. אחרי חצות. עלטה סמיכה אופפת...

לקראת נישואים של שותפות

מתי הורוביץ | ט"ז חשוון תש"פ

אחד מעמודי התווך של הקיום היהודי הוא...