מרחשוון תשע"ט: כלים ללימוד גמרא

סדר שני

והעלהו שם לעולה: ייעודם הקרבני של ישראל

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | י"ב מרחשוון תשע"ט

עם ישראל הוא עם שבע סבל ותלאות....

המקדים רחמים לרוגז

הרב יהושע פפר | ה' תשרי תשע"ט

בהלכות תשובה דוחק בנו הרמב"ם לחזור בתשובה...

יש דין ויש דיין: המשפט שבתוך האדם

הרב ישי ליפשיץ | כ"ה אלול תשע"ח

תפיסת רווחת של האל רואה בו ישות...

להיות בעינינו כאנשים: על אופן העמידה לפני ה'

רחל גרוזמן | י"ח אלול תשע"ח

לא פעם ארע לי לשוחח עם אנשים...