מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדיים, הקריה האקדמית אונו.
מרצה למשפטים, מומחה לדיני קניין ויחסי דת ומדינה וחוקר החברה החרדית.