חניך ישיבות פונוביז' בריסק, ייסד את עמותת בית הוועד לעריכת ספרים תורניים לקידום המחקר התורני והטמעתו בעריכת ספרי הקדמונים. ייסד את אגודת מטמוני ארץ להרחבת תחומי דעת תורניים בעולם התורה. כיום, מלווה מיזמים של התחדשות עירונית.