מסע רגיש אל מידע נגיש

מלכה שחם | ט"ו סיון תשע"ח

הכנסת אינטרנט לבתים חרדיים שמרניים עלולה לייצר שינוים רבים. מחקר מעמיק בחן מספר משפחות חרדיות...