חניך ישיבת חברון ומתלמידי הגר"ד כהן שליט"א, בעל כושר לרבנות ודיינות, לשעבר ראש ישיבת "דרכי הלל", וכיום ר"מ בישיבת "חדוות התורה". בעל תואר בחינוך, ומרצה בחינוך במכללות בית וגן ,אחיה, ומכון למורים. כמו כן מוסר שיעורים לנוער מתמודד ומאתגר.

ראשית הוראה – יראה

הרב רפאל נחומברג | ח' מרחשוון תשע"ט

הזנחת לימוד הפשט בישיבות אינה תוצר של העדר מיומנות ללימודו. היא נובעת מתוך זלזול בידיעת...