צפורה גוטמן היא יזמית חברתית בקהילה החרדית ומתמקדת בפיתוח מענים והטמעתם בעיקר בנושאים הנוגעים לאוכלוסיות בקצה הרצף. היא קידמה שינוי מדיניות בקהילה החרדית בנוגע לטיפול וענישה של פוגעים מינית. צפורה ייסדה וניהלה את מרכז עדי לנערות במצבי סיכון בבני ברק מסגרת לימודית עם מעטפת טיפולית לנערות מבתים חרדיים שנשרו ממסגרות הלימוד הפורמליות. לצפורה תואר ראשון בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית והיא בוגרת בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית. ציפורה ייסדה ומנהלת את "כפר שירה" - תיכון כפרי לנערות חרדיות. תמונת כותבת: צולם ע"י בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית.

קול צעקת הנערות

צפורה גוטמן | י"ג שבט תשע"ח

מצוקתן של נערות חרדיות הנמצאות במצבי סיכון היא ייחודית. היא שונה מזו של נערים חרדיים...