מפקח כולל במשרד החינוך על בתי"ס יסודיים, בעבר ניהל בתי"ס ובכללם מסגרת לחינוך מיוחד ונוער נושר. עסק ביעוץ ארגוני (( M.Aלמוסדות חינוך, והרצה במכון "אחיה" להכשרת מורים. בעל תעודות מגשר, מטפל CBT ובוגר תכנית "מובילים" של גו'ינט- אשלים.

לתקן את דרכי החינוך

יוסף גולדרינג | י"ב שבט תשע"ח

טיפול בנשירה מתחיל בתיקון של דרכי החינוך, כדי שלא יאבדו את הפוטנציאל בילדים בעל הפרעת...