דרושים עובדי מדינה חרדיים

חיים לאוסתריה | ב' טבת תשפ"א

הריחוק בין הציבור החרדי לשירות המדינה פוגע בסופו של דבר בציבור החרדי עצמו. הוא משמר יחסי עוינות...