הרב יוסף נתן מילר הוא סטודנט לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ומלמד תורה במדרשת באר, בתכנית שלוחי ציבור ובמסגרות נוספות.