עורך תורני ופובליציסט

קול דמי אחינו זועקים

שלמה קופרמן

לא עברו עדיין שנתיים מאסון מירון, אך עבור הפוליטיקאים שלנו, העסקים ממשיכים כרגיל: חלוקת הג'ובים...