כיצד שבים אל הכלל?

הרב שריה ניצן | י' כסלו תשפ"ד

כדי לקחת חלק בכלל ישראל לא חייבים לצאת מבית המדרש. אנחנו יכולים וצריכים לקחת את...