כבר לא למצוינים בלבד

הרב משה גרין | כ"ג תמוז תשפ"ג

הישיבות זנחו את האידאל המכונן שלהן, להיות מוסד לטיפוח הצטיינות תורנית, והפכו למוסד לימודים סטנדרטי,...