כבר לא למצוינים בלבד

מאמר תגובה ל"האם תיתכן ישיבה מסוג אחר?"

הישיבות זנחו את האידאל המכונן שלהן, להיות מוסד לטיפוח הצטיינות תורנית, והפכו למוסד לימודים סטנדרטי, שמטרתו העיקרית מניעת נשירה.

כ"ג תמוז תשפ"ג

ידידי הרב צבי וינטר העמיד את הישיבה החרדית על יסוד הטוטאליות. יסוד זה יוצר את ההסתייגות של הישיבות מקביעת השגים מדידים, מלימוד הלכה, מעיסוק בחלקים בעבודת ה' שיש בהם מקום לנפש כמו תפילה ושמחה, וכן מלימוד חלקי תורה אחרים: תנ"ך, מחשבת ישראל ואמונה.

אני מקבל את עיקרה של טענתו, שהישיבות בנויות על אתוס של התמסרות טוטאלית ללימוד תורה. אולם איני סבור שעולם הישיבות של ימינו מקיים זאת הלכה למעשה. את ההסבר למבנה הקיים של הישיבות יש למצוא לדעתי במקום אחר.

הטוטאליות של הישיבות, הרעיון של "תיבת נח", הוא יותר מיתוס מאתוס. לו היינו מנסים להכניס אותה למים, "תיבת נח" של הישיבה לא היתה מצליחה אפילו לצוף

איני מסכים לניתוח שלו מסיבות אחדות. ראשית, טענתו שאתוס הטוטאליות שולל לימוד תכנים נוספים אינו עולה בקנה אחד עם העובדות. לימוד ההלכה רווח מאד בכוללים, אף שגם הם לפי שיטת הרב וינטר חלק מאתוס הטוטאליות. כמו כן, העמדה הרשמית של הישיבות מזדהה עם תנועת המוסר, הנותנת מקום חשוב מאד לנפש, לפיתוח האדם ולעבודת ה'. נוסף לכך, ההסתייגות מלימוד חלקי תורה אחרים אינה מוגבלת רק לתנ"ך, מחשבה והלכה. היא כוללת כל מה שאינו חלק ממסגרת הלימודים בישיבה, לרבות מסכתות אחרות, אף אם הן יילמדו בסגנון הישיבתי המקובל.

אולם המציאות חשובה מן התיאוריה. גם אם נסכים שהאתוס המכונן של הישיבות הוא הטוטאליות, הוא אינו ליבת החיים של ישיבות זמננו.

כפי שהרב וינטר עצמו מעיד, יש מספר לא מבוטל של תלמידים שאינם מוצאים את מקומם בתכנית הישיבתית הקיימת. הרב וינטר טוען שהם אינם עומדים בדרישות הטוטאליות. אולם האם הישיבות הן באמת מוסדות טוטאליים? האם לאידאולוגיה המנתקת את הישיבה מחיי המעשה יש אחיזה במציאות?

מי מן הקוראים שהוא אב לבנים בישיבות, או שעדיין לא שכח את תקופת לימודיו בישיבה, יודע לומר שהמציאות בשטח רחוקה מטוטאליות כרחוק מזרח ממערב. סוד גלוי הוא שחלק גדול מתלמידי הישיבות מעורבים היטב בתרבות החוץ, מכירים היטב את סדרות הטלויזיה ואת סרטי הקולנוע העכשוויים, בקיאים בשמות הזמרים ובשיריהם, ויודעים היטב את טבלאות הספורט. מפעם לפעם מתפרסמים מופעים מגוחכים כמו ריקודים בישיבה מובילה בעת זכיה באירוויזיון. אבל גם בלי לגחך, לא מדובר בחברה בדלנית שחיה ביקום מקביל, אלא, אם נמשיך את הדימוי, בלוויין תרבותי הנע סביב השמש.

חשוב להדגיש, המעורבות בתרבות החוץ אינה נחלתם של תלמידים כושלים. מכרים באחת הישיבות המובילות בציבור, שכל תלמיד ישיבה קטנה שואף בסתר להתקבל אליה, סיפרו שאין כמעט תלמיד בישיבה שלא צפה במשחק הגמר של המונדיאל (!). סביר שמדובר בהערכה מוטית, אולם גם ההטיה מלמדת רבות. אם מאורע מסוג זה יכול לרוקן את בית המדרש, אנו רחוקים מאד מהדמיון של "טוטאליות".

נכון אמנם שתמונת מצב זו משקפת את המציאות בישיבות הפתוחות יחסית, ה"מודרניות", הירושלמיות. בישיבות בני־ברקיות המצב שונה מעט. אולם הבדלים אלו אינם קשורים, גם לדעת הרב וינטר, לאתוס הישיבה. ההבדלים בין "אורחות תורה" ל"חברון" אינם באתוס הטוטאליות ובשיטת הלימוד בישיבה אלא בתפיסות עולם שאין להן דבר עם לימוד תורה.

הטוטאליות של הישיבות, הרעיון של "תיבת נח", הוא יותר מיתוס מאתוס. לו היינו מנסים להכניס אותה למים, "תיבת נח" של הישיבה לא היתה מצליחה אפילו לצוף. כמה יכולה אפוא טוטאליות תיאורטית להציק? קשה לקבל את התזה של הרב וינטר, שהבעיה של עולם הישיבות היא הטוטאליות.

להלן אציע הסבר חלופי למצב שמתאר הרב וינטר. להבנתי, מצב הישיבות הוא תוצר של זניחת הרעיון שעליהן להיות מוסד למצוינים, ושל הפיכתן בצוק העתים למוסד לימודים סטנדרטי לכל נער חרדי, שתכליתו העיקרית לוודא שהתלמיד נשאר במסגרת.

 

אגדת המצוינות

כפי שכבר מציין הרב וינטר, הישיבות נחשבו מתחילה למוסדות לתלמידים מצוינים. הדבר מאושר היטב בדברי גדולי ישראל. הרב שך כותב: "כי תפקידה של ישיבה הוא להעמיד תלמידים גדולי תורה, ואם כי רק אחד יוצא להוראה והיתר הם רק צוותא להגדול… אבל הישיבה עצמה תפקידה לגדולות."[1] נימוק זה שימש הצדקה לתכנית הלימודים הישיבתית המהודקת – היא נועדה להעמיד גדולי תורה ולא בעלי בתים. כך מצטט ר' שלמה לורינץ מפי החזון אי"ש, בתגובה להצעתו לייסד בישיבות תכנית המתאימה לגידול בעלי בתים יראי שמים: "לא יתכן דבר כזה, עלינו מוטל לדאוג לכך שכל אחד יהיה גדול בתורה… אנחנו מצווים לשאוף לכך שיהפך לגדול בתורה."[2]

הרעיון שתפקידה של הישיבה הוא הצמחת גדולי התורה של הדור הבא מכתיב את המדיניות הציבורית הרשמית. אולם למעשה מדובר באגדה אורבנית. הישיבות של ימינו הן כל דבר פרט למוסד לטיפוח מצוינות תורנית

נימוקים אלו מצדיקים עד היום את נפקדותם של לימודי חול מתכנית הלימודים החרדית. כך, בנאום שנשא לאחרונה נשיא מוסדות "אחוות תורה", הרב דוד לייבל, הוא קרא להכיר בלגיטימיות של מוסדות חרדיים המלמדים לימודי ליבה. לא כל אחד צריך לצאת גדול הדור, אמר. צריך שתהיה להורה יכולת להחליט אם בנו מתאים למסלול של מצוינות תורנית או הוא מתאים יותר להיות בעל בית העובד לפרנסתו. בתגובה לדברים פרסם עיתון "יתד נאמן" כתבה ארוכה המבהירה כי רעיון זה סותר את ההשקפה החרדית:

אין ספק שלא כל ילדי ישראל נועדו לגדלות בתורה שהרי אלף נכנסים למקרא ואחד יוצא […] אבל איש אינו מוסמך לגזול מבנו את הסיכוי להיות גדול הדור ולקטוע באבו את צמיחתו. אף אחד לא יכול להציב את עצמו בקצה מסילת רכבת חייו של הבן שאולי עדיו לגדולות, ולהראות באצבע שמאלה או ימינה ולבצע סלקציה נוראה של "רצח" גדול הדור הבא (יתד נאמן, כ"ז סיון תשפ"ג, עמ' 13).

כלומר, הרעיון שתפקידה של הישיבה הוא הצמחת גדולי התורה של הדור הבא מכתיב את המדיניות הציבורית הרשמית עד עצם היום הזה.

אולם למעשה, מדובר באגדה אורבנית. הישיבות של ימינו הן כל דבר פרט למוסד לטיפוח מצוינות תורנית. אפשר להתנגד למסגרות לימוד המערבות לימודי חול בטענה שהן יחלישו את הקשר של החניכים לעולם התורה, כלומר שמי שיינזקו מפתיחת האפשרות ללימודי חול יהיו הבינונים, שכעת שמורים במסגרת המגוננת של הישיבה. אולם הטענה כי המפסידים הם המצוינים, גדולי התורה העתידיים, אין לה על מה לסמוך. ההפך הוא הנכון. דוקא הם ניזוקים ממצב הישיבות בדורנו.

 

כיצד הפכו הישיבות למוסד למניעת נשירה

בימינו, המבנה של הישיבות עצמן מקשה על ההצטיינות הלימודית. תכנית הלימודים בישיבות אינה דורשת מצוינות משום בחינה. קצב הלימוד האטי, הדגש הרב בשיוף הלמדנות, והעובדה שהלימוד אינו מכוון להשגים ושאין אמת מידה ברורה לבחון את התקדמות התלמיד, אינם מאפשרים לישיבות להוביל את תלמידיהן למצוינות. לא מעט תלמידי ישיבות מגיעים להשגים תורניים מיוחדים, אולם אין זה בזכות המדיניות הלימודית בישיבות. פעמים רבות אותם תלמידים ייחשבו דוקא עוף מוזר בנוף הישיבתי. בחור בעל בקיאות בש"ס ובפוסקים והבנה מעמיקה בדרכי הוראה אינו התוצר הסטנדרטי של הישיבות אלא דוקא היוצא מן הכלל.

סוד ההצלחה של ישיבות דורנו אינו החינוך למצוינות והשאיפה לטוטאליות אלא דוקא הוויתור עליהן […] מתי לאחרונה שמענו על תלמיד שנשר מהישיבה כיוון שהדרישות הלימודיות היו גבוהות מדי והוא לא הצליח לעמוד בהן?

בפועל, הישיבות של ימינו מכוונות למכנה המשותף הרחב ביותר של התלמידים. לא רק שהן אינן מכוונות למצוינות, אלא שהמטרה הראשית שלהם היא להחזיק את התלמידים בתוך המסגרת. התפיסה כי יציאה מחוץ לגבולות הישיבה משמעה ניתוק מחיי תורה ומצוות מכתיבה מאמץ למנוע נשירה בשל חוסר הצלחה בלימוד. המכנה המשותף הלא מדיד והלא השגי שפיתחו הישיבות מאפשר לכל תלמיד להישאר חלק מהישיבה, גם אם מאמציו ויכולותיו נמוכים מאד.

צא ולמד: כיום, שנתון העולים לישיבות הליטאיות מונה כ־4300 תלמידים. למעלה ממחציתם פונים לישיבות הנחשבות ישיבות 'שורה ראשונה': חברון, פוניבז', תפרח ומקבילותיהן.[3] ישיבות 'השורה הראשונה' נחשבות פחות או יותר שוות ברמתן, והבחירה ביניהן מתבססת על מידת הפתיחות של הישיבה והסגנון החברתי שלה. משמעות הדבר היא, שישיבות 'השורה הראשונה' הן לכל היותר ישיבות החציון העליון של עולם הישיבות. הן אינן מוסד למצוינים בהגדרה. הן אינן יכולות להיות מוסדות בעלי דרישות גבוהות מהתלמידים, המטפחים את העשירון בעל הכישורים הטובים ביותר והמובילים אותו למצוינות, שכן נמנים עליהם כמחצית מתלמידי הישיבות. הן צריכות לכוון את עצמן לחציון העליון, לכישורים שלו וליכולות שלו. הן אינן יכולות לדרוש יותר מכך.

סוד ההצלחה של ישיבות דורנו אינו החינוך למצוינות והשאיפה לטוטאליות אלא דוקא הוויתור עליהן. אי אפשר להיכשל בישיבה מבחינה לימודית, כיון שאין כל אמת מידה להצלחה. מתי לאחרונה שמענו על תלמיד שנשר מהישיבה משום שהדרישות הלימודיות היו גבוהות מדי והוא לא הצליח לעמוד בהן? תלמיד המתקשה ללמוד כל היום פשוט מוצא דרך להעביר את הזמן בלי לעזוב את הישיבה. איש לא יבוא אליו בסוף החודש ויבחן אותו על החומר הנלמד. למרות הרטוריקה המוצהרת, הישיבה אינה מוסד לימודים המבקש לטפח מצוינות אלא מוסד למניעת נשירה דתית וקהילתית. היעדר יעדים לימודיים, שעליו הצביע וינטר, מבטיח זאת.

מי שמשלמים את המחיר המשמעותי ביותר על מצב הישיבות הם דוקא התלמידים בעלי הפוטנציאל למצוינות, שבמקרים רבים אין אפילו מי שיספר להם על כך, ימפה את הכישורים הייחודיים שלהם ויכוון אותם לתחום שיאפשר להם להצטיין

מטרה זו חיובית, אולם יש לה מחירים. חלק מהמחירים מיוצגים בתופעות שהצביע עליהן הרב וינטר: אבטלה סמויה וחוסר מיצוי. חשוב להדגיש שתופעות אלו אינן פוקדות רק תלמידים שאינם מסוגלים להצטיין ולהשקיע בלימודים, כפי שמשתמע מדבריו של וינטר. גם הטובים ביותר עשויים לאבד עניין, כיון שאינם רואים שהנוכחות בסדר א' מעלה או מורידה. בחור מוכשר ושאפתן עלול לאבד בקלות את המרץ אם הוא אינו רואה שהשקעה בלימודים תקדם אותו באופן כלשהו. אם אותה סוגיה נלמדת במשך חודש שלם, לא יקרה כלום אם הוא יפסיד ימים אחדים… מצב זה משרה אווירה של חוסר רצינות, אינו מאפשר תחושת הצלחה למי שכן מצטיין מבחינה תורנית, ומאבד רבים שאכן היו יכולים לצמוח להיות גדולי תורה. האווירה בישיבות פשוט אינה מעודדת זאת.

מי שמשלמים את המחיר המשמעותי ביותר הם דוקא התלמידים בעלי הפוטנציאל למצוינות, שבמקרים רבים אין אפילו מי שיספר להם על כך, ימפה את הכישורים הייחודיים שלהם ויכוון אותם לתחום שיאפשר להם להצטיין.

 

דרושה ישיבה למצוינים

אני מסכים לדבריו של וינטר שיש צורך בפתיחת ישיבות חדשות. אולם אני חלוק עליו בנוגע לסוג הישיבה הדרוש. לדעתי יש צורך אקוטי דוקא בישיבות הפונות לעשירון העליון של עולם הישיבות, ישיבות שידגישו את המצוינות התורנית, ולא בישיבות נוספות עבור מי שמסלול הלימודים בישיבה לא נועד עבורם מלכתחילה. דוקא הם מוצאים את מקומם היטב בישיבות הבינוניות של דורנו.

אני מקווה ליום שיהיה ניתן להבחין בין ישיבה לישיבה לפי מידת ההשגיות והמצוינות שאליהן הן מכוונות, לפי הסגנון התורני של החינוך שלהן, ומעל הכל, לפי ההצלחות המוכחות של בוגריהן

הישיבה הנדרשת צריכה להתמקד בראש ובראשונה במצוינות תורנית. אני מקווה ליום שיהיה ניתן להבחין בין ישיבה לישיבה לפי מידת ההשגיות והמצוינות שאליהן הן מכוונות, לפי הסגנון התורני של החינוך שלהן, ומעל הכל, לפי ההשגים המוכחים של בוגריהן. כיום מסתכמים ההבדלים בין הישיבות השונות באורך הבלורית ובמידת ההכרות עם כוכבי פופ ישראלים, או כמו שמכנים זאת בישיבות, מידת ה"מודרניות". מבחינת סגנון הלימוד וההשגים, אין הבדל של ממש בין ישיבה לישיבה.

כאמור לעיל, פיתוח ישיבות השגיות מכריח לקבל את אפשרות הכישלון. רק שכישלון זה איננו צריך להיות כישלון דתי. שכן במקביל אליהן יש לפתח ישיבות שמרכז הכובד התורני שלהם שונה, הפונות גם לתלמידים שמצוינות לימודית אינה יעד מבחינתם, כפי שמציע הרב וינטר. לאלו יידרש לפתח תכנית תורנית שונה, במגוון דרכים, ביניהן גם שילוב לימודי מקצוע.

 


[1] מכתבים ומאמרים א-ב, נג, עמ' קט. ראו וכן מכתבים ומאמרים ג, שכא, עמ' מא. דברים דומים אצל הרב שטיינמן, ימלא פי תהילתך תורה, עמ' רעא-רעד.

[2] במחיצתם של גדולי ישראל, עמ' 33-30.

[3] כך עולה מניתוח נתוני התפלגות התלמידים למוסדות לשנת תשפ"ב, כמופיע באתר https://archive.jdn.co.il/special/1561073/. הגדרת 'שורה ראשונה' היא סובייקטיבית מעט ויתכן גם שלא כל הנתונים מדויקים, אולם המגמה ברורה.

תמונה: יוסי לוי 461, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

14 תגובות על “כבר לא למצוינים בלבד

 • האם יתכן כי קבלתם המלאה לישיבה בלי לבחון את יכולותיהם נובעת מסיבה שלא פןרטה במאמר? מלבד הרצון למנוע זליגה אל מחוץ לתחום החרדי תתכן סיבה נוספת. האם התקצוב, שחלקו נעשה במסתרין, ושמשפיע רוב טובה בדרכים הסמויות מן העין, והתלוי במספר הרשומים, אינו משפיע לעתים?

  • קלמן, נכון אתה לא חרדי ?
   כי אין לזה שום קשר,
   [ואם יש מקום יחיד שכן ישנה איזה שהיא בדיקה של יכולתיהם זה בקבלה בישיבה. (אבל כמובן אין שום בדיקה על יכולת לימודית כלשהיא ב6 שנים מאחרי הקבלה לישיבהועד העזיבה החתונה..)]
   הישיבות הגדולות והותיקות מתנהלות ביושר, ומתבצעות בדיקות תדירות מטעם נותני התקציבים, תמיד יכול להיות שוליים שמנצלים בגנבה תקציבים שלא כהוגן אבל אין זה מלמד כלל על הכלל.

 • ישר כח על המאמר.

  לדעתי, שני המאמרים שהתפרסמו משלימים זה את זה,
  כשהישיבות היו למעשה ישיבות למצויינים – למי שבחר ללכת אליהם בשאיפה למצוינות תורנית – אז הטוטליות של הישיבה, השאיפה למצינות שלה, של תלמידיה, עמדה בהגיון רב עם שלילה של כל הכנסה / שילוב של משהו מלבד לימוד התורה.
  אבל, כשהישיבה נהיתה ברירת המחדל למי שנולד להורים חרדים, (ולמען האמת גם הכולל…), והפכה ממוסד למצוינות לימודית למוסד למניעת נשירה, או אז הופכת הטוטליות של הישיבה וההתעלמות מכך שרוב הבחורים אינם עומדים להיות גדולי תורה לחסרת הגיון – כלכלית אנושית וחברתית.

 • נהנתי לקרא.

  זה מה שנקרא להכניס מתחת לחגורה…
  אתם באים בטענות על "הריגת גדול הדור הבא"? אדרבא נחזי ונראה מי הוא זה שהורג את גדול הדור הבא…

  (אלא שלא נראה לי שמי מגדולי התורה קורא את המאמרים האלו, וחבל)

 • כל מילה כסלע
  עוד בלוף רווח שמן החובה לפוצץ הוא בלוף האנו רצים והם רצים.
  אחת התמות המרכזיות בשיחות משגיחות ממוצעות הוא תיאור העולם שבחוץ כאסופת בטלנים ששקועה בסרטים סמים הנאות והמסתעף בעוד הישיבע בוחער שלנו בונה את העולם.
  בעוד שבמציאות האפרורית המצב הוא הפוך לחלוטין. נער ישראלי נורמטיבי ממוצע עומס על שכמו מחויבויות שהישיבע בוחער שלנו אפילו לא יודע כיצד הוגים את שמן. בגרויות, לימודים, עבודה, צבא, וכו' לישיבה בוחער אין שום סדר יום מוגדר שום תוכנית לימודים מוגדרת שום מחויבות לשום דבר אלארק אם הוא מרצונו מחליט להעמיס על עצמו אחת כזאת.
  הפתרון למצב הזה הוא ישיבות תיכוניות חרדית שיהפכו את אלה שאינם מתאימים לטוטליות הישיבתית לבעלי בתים תורניים ובעיקר יקנו להם מיומנויות חיים בסיסיות של מחויבות אחריות אישית וכדומה
  אבל כולנו יודעים שזו פנטזיה שלא תתממש בעתיד הנראה לעין.

  • המשך לדברי
   מערכת החינוך החרדית לבנות מוכיחה שלימודי חול כשלעצמם לא גורמים לגלי נשירה המוניים.
   התפיסה שישיבות שמשלבות לימודי חול הן רק ללא יוצלחים היא הרסנית ונוראית, ישנם מספיק נערים מוכשרים וחכמים שרוצים להצטיין בתחום ידע כללי כלשהו ועדיין להישאר נאמנים לה' ולתורתו.

 • המשפט מטיל המורא ביותר בכתבה הוא, הציטוט הבא:
  כי תפקידה של ישיבה הוא להעמיד תלמידים גדולי תורה, ואם כי רק אחד יוצא להוראה והיתר הם רק צוותא להגדול… רק בני לוויה… נספחים… מצע גידול…
  ובנוסח הקיצוני שלבשו הדברים באותו עיתון: …חלילה מלבצע סלקציה נוראה של "רצח" גדול הדור הבא.
  ההשקפה החרדית איננה ראויה לשם השקפה באשר במקרה הזה איננה אלא הימור. הימור על עתידם של אלפים, הימור לאורך ולרוחב כל קשת חייהם. והכל תמורת אותו גדול עתידי.
  אין זו אלא ביצה שלא נולדה ושלא באה לעולם.

  לא יאומן שהתודעה הקיצונית הזאת מחזיקה על כרעיה הרופפים את כל הקיום החרדי.
  כי אתם, אתם אלו שעושים סלקציה… מורים באצבע ומאבדים את כל מי שאינם ׳מצוינים׳
  מאבדים מהם את העולם הזה, וגם את הבא. מהמרים על חייהם, על משרתם, פרנסתם שלום-ביתם, קדושתם, ועוד היד נטויה.

  ולכן, הפתרון בעיני צורם ומגוחך לא פחות.
  יישארו הבינונים והריקים והקלים בישיבותיהם האפרוריות.
  והמצוינים שעוד הפיחו קצת צורה ורוח חיים ילכו להם לעשירון העליון והמסופק. שגם יקבל קעסט ודירה בהתאם… ומשרה עתידית.
  ומה עם כל שאר הנשמות?

  אתמהה.

  • קראת את סוף המאמר ?
   "כאמור לעיל פיתוח ישיבות הישגיות מכריח לקבל את אפשרות הכישלון. רק שכישלון זה איננו צריך להיות כישלון דתי. שכן במקביל אליהם יש לפתח ישיבות שמרכז הכובד התורני שלהם שונה, ופונה גם לתלמידים שמצוינות לימודית אינה יעד מבחינתם, כפי שמציע הרב וינטר. לאלו יידרש לפתח תוכנית תורנית שונה, במגוון דרכים, ביניהם, גם בשילוב לימודי מקצוע."

 • אינני מסכים כלל שישיבות אינם מגדלים גדולי תורה, אמנם מסגרת הלימודים בישיבות היא מסגרת שאולי כובלת ומצמצמת את אותו גדול בתורה מבחינת תכנית הלימודים אולם מי מדבר על התכנית? מדברים על הרוח! ברוב הישיבות למרות כל מגרעותיהן שהובאו במאמר ישנה רוח ואוירה של "לכך נוצרת", האווירה היא זו שמגדלת דורות של תלמידי חכמים. אותו בחור מתמיד שלומד בבין הסדרים מסכתות אחרות ולכאורה אינו בקו הישיבתי הרגיל מסופקני אם היה מגיע לכך במקום אחר שאין אווירה כמו בישיבות, לענ"ד זו גם הייתה כוונת כותב המאמר הקודם שדיבר על הטוטליות של הישיבות, נכון שבחלק גדול מהישיבות התלמידים מצויים בהוויות העולם אולם עדיין האווירה והרוח נשמרות בדיוק כמו בדורות קודמים.
  ומי שלא מאמין שיצא לסיבוב בישיבת מיר בירושלים.. מציאות כזאת של ניתוק אצל אברכים מכל הבלי העולם תיתכן רק במקום שבו ישנה טוטליות ואוירה שמאפשרת את זה.

 • אכן, מי שמחפש 'גדולי תורה' כאלה שקטנים מהם יכולים למדוד אותם מחפש את ה'בקיאים' אבל עם ישראל מחפש בעלי הבנה ולא דווקא בקיאים שאמנם ניתן למדוד את בקיאותם אבל כשזה מגיע להבנה הם נאבדים לגמרי, ואכן את התוצרים של הישיבות ניתן למדוד בקלות מי התקדם בשדה הלמדנות ומי לא, אלא שלא דווקא לקטנים מהם, למעלה מכך כידוע החזו"א כתב שהעם מכיר את גדוליו וכך למרות שהכותב בטוח שהגדולים הם רק הבקיאים ויש להם הבנה בהלכה עם ישראל בוחר פעם אחר פעם גדולים מסוג אחר והבקיאים לא כל כך מצליחים להיות 'גדולים' [יש חריגים כמו הגר"מ גרוס ולאחרונה הגר"ע פריד]

 • הכותב צודק, אלא ששכח לכתוב שאת רוב שאר הישיבות שאינו מוכוונות מצויינות יש להפוך למוסדות עם לימודי חול

 • אני קורא את המאמרים ומתמלא חרדה, חרדה מגורל "עולם התורה", וחרדה על ילדי לכשיגיע זמנם להיכנס לישיבה. ישיבה אשר ע"פ הנאמר מסרסת ומעקרת את נערי ישראל מכוחם התפתחותם ועתידם. אך אז עולה וצפה לה התמונה, הניגון, החמימות וההתענגות. לילה כיום יאיר וביהמ"ד מלא מפה לפה. אמנם כאן יש קבוצה המפטפטת ושם אחדים מתפלחים לאיזה בילוי לילי, אך הדרך היא אחת. הדרך העולה בית א-ל. עשרות ומאות שכל אחד מפני עצמו וכולם יחד מחפשים עובדים ועמלים להשתייך לגבוה מהם, הבלתי מושג בתכלית. ואיש לאחיו יאמר חזק.
  אפשר וודאי שישנם בעיות כפי שהיטבתם לציין, ויש ליתן את הדעת על פתרונם ואפשר אף כדרככם, אך עולה הרושם ועולה החוויה שאין אתם מכירים ברום העניין. אתם מתעסקים ביקר לנו מכל. אם נראה רק את חסרונותיו של אותו עולם איך נכיר בגדלותו? אם נתבונן נפרט ונצקצק את פגמיו מאין יבואו התעצומות לתקנו?
  לכן אני מציע לכל אחד לבחון קודם את ה"ישיבה" (אני קצת תוהה על השיח והשם המכליל "עולם הישיבות" כנראה מן המאמרים כל אחד מדבר מהכפר שלו ומצפונות ליבו )על מעלותיה. הגן עדן שבה, חשיבותה מעבר לאכסניה ולמקום המחנך ומכשיר לחיים, אלא כמקום השראת השכינה וכמקום ביקוש ה'. ואח"כ לתרום את רעיונותיו לאותם מבקשים אשר לא באו על סיפוקם.

  • בשביל מעלותיה של הישיבה אין צורך לפלטפורמה הנוכחית,
   ישנם הרבה פלטפורמות נפוצות, שדואגים להביא את מעלותיה וחשיבותה (תוך התעלמות והכחשת כל ביקורת וחיסרון),
   הפלטפורמה היחידה הקיימת המאפשרת ביקורת (ענינית) היא "צריך עיון".

 • פעם ראשונה שאני רואה תגובה המניחה את הדעת בקשר לסוגיית הבחורים הלא מצוינים בלימוד.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל