מה קרה לרעיון החסידי?

הרב שלמה שווירץ | ח' שבט תשפ"א

בשורתה של החסידות הייתה ביטול הדיכוטומיה בין גשם לרוח, באמצעות גילוי האלוקות בתוך העולם הגשמי....