רב ומחנך, ראש ישיבה וראש כוללים.
למד בישיבת פוניבז' כתלמיד קרוב של הרב שך זצוק"ל. ראש רשת הכוללים "דרוש וחידוש" בירושלים , בני ברק, אלעד, מודיעין עילית וכן בשטרסבורג שבצרפת. ראש ישיבת ר' חיים, ועומד בראש רשת הכוללים "אחוות תורה" לחרדים עובדים המעוניינים ללמוד גמרא בעיון לאחר שעות העבודה. בנוסף, ייסד את עמותת "אברטק" המכשירה אברכים לעסוק בעולם ההיטק, ואת חברת "רבטק" המעסיקה את הבוגרים ממכללת "אברטק".