עורך ספרות תורנית

גן עדן של ילדות

הרב דוד פישהוף | י"ט תמוז תשע"ז

הספרות החרדית היא השתקפות מדויקת של גישת החינוך החרדית. היעדר ספרות מבוגרים חרדית אינו נובע...

מיעוט המתנהל כרוב?

הרב דוד פישהוף | כ"ג ניסן תשע"ח

בשנים האחרונות חל שינוי בהתנהגות החברה החרדית. אם בעבר היא דאגה להגן על זכותה לחיות...