עורך תורני במכון "עבודה ברורה"

האם אנחנו חברה מוסרית?

הרב חיים רובניץ | כ"ד סיון תשע"ט

ציבור בני התורה בימינו מדקדק בקלה כבחמורה. על כל סימן בשולחן ערוך מתחברים ספרים להודיע...