עורך תורני במכון "עבודה ברורה"

האם אנחנו חברה מוסרית?

הרב חיים רובניץ | כ"ד סיון תשע"ט

ציבור בני התורה בימינו מדקדק בקלה כבחמורה. כיצד יתכן אפוא שרבים בציבור זה אינם מוטרדים...