ללבות את "הנקודה הפנימית"

הרב משה רויטמן | כ"ט שבט תשפ"א

קריאתו של הרב שווירץ להחזיר את עטרת החסידות ליושנה היא צו השעה, אבל הדרך לעשות...

בקרוב: יסוד החסידות ושורש העבודה

הרב משה רויטמן