מה האחריות שעלינו לקחת?

משה שפר | ט"ז טבת תשפ"ד

התורה מלמדת אותנו לקחת אחריות על כל מאורע המתרחש בסביבתנו, וקל וחומר אם הוא קשור...