בין חולין לחילון

ד"ר עמוס בר-דע | ז' סיון תשע"ט

שחרור המדע משירות הדת בעת החדשה אינו מאיים על האמונה, אלא משחרר גם אותה. כל...