בין חולין לחילון

ד"ר עמוס בר-דע | ז' סיון תשע"ט

שחרור המדע משירות הדת בעת החדשה אינו מאיים על האמונה, אלא משחרר גם אותה. כל...

קריאה להתחדשות

ד"ר עמוס בר-דע | כ"ח תמוז תשפ"א

השינויים החברתיים והדמוגרפיים מחייבים את היהדות החרדית להשתנות. אך היא אינה צריכה לאמץ את דרכה...