בקרוב: The Individual Voice

| Adar 5781 / February 2021

במקום לדבר על "גורמי סיכון" ו"מניעת נשירה" ולצבוע באדום ילדים טובים וכשרים, עלינו לחשוב על...

The Scourge of Silence

Nir Stern | Sivan 5782 / June 2022

What happens to the soul of victims of sexual abuse? How is it different from...

Receiving Through Strength

Etty Heizler | Nissan 5781; March 2021

The female tendency to accept and receive is an important virtue, but it is crucial...