שובו של חזון "מדינת התורה"

אליעזר פויכטונגר | ט"ז אב תשפ"ג

העיסוק התורני בשאלה כיצד להנהיג מדינה על פי התורה מתעורר לרוב מהשטח, מהתמודדות מעשית של...