חילוניות חדשה – סכנה ישנה

הרב מיכאל נכטילר | י"ד אלול תש"פ

האיום של החילוניות הליברלית היום אינו איום מוסרי אלא אותו הפיתוי הישן לפריקת עול: הרצון...

עקומת התמורה של החרדיות

הרב מיכאל נכטילר | כ"ט שבט תשפ"א

מאורעות התקופה האחרונה עוררו ביקורת רבה על הציבור החרדי, אולם אסור שהביקורת תשכיח ממנו את...