מצוות וקרבת א-להים

מראה מקום

בחיים היהודיים יש מתח בין שתי גישות הפוכות אל האלוהות. אחת מרחיקה ומעלה את הקב"ה...

גדולי ישראל ויום ירושלים

מראה מקום | כ"ח אייר תשע"ז

בשבוע זה מלאו יובל שנים לשיבה אל ירושלים העתיקה. המקומות הקדושים, הכותל המערבי, קבר רחל...

מהותה של אבלות החורבן

מראה מקום

בנוהג שבעולם, אבלות מבטאת את הצער המיידי על אסון קרוב. אולם, בשלושת השבועות אנו מזכירים...