השמחה ביהדות ובנצרות

מראה מקום

השמחה היא עיקר חשוב בדת, זאת יודעים כולם, אולם ישנם שני מובנים עיקרים לשמחה הדתית:...

ארכיאולוגיה ותנ"ך

מראה מקום

מטרתם של סיפורי התנ"ך אינה לימוד היסטוריה אולי, אבל עדיין חשוב להראות את כי הנתונים...

האם החרדיות מתפרקת?

מראה מקום

"ישנם שלשה סוגי שקרים", אומר בנימין ד'יזראלי, "שקרים, שקרים ארורים וסטטיסטיקה". לאחרונה מתפרסמים מחקרים שונים...

פוליטיקה של גלות

מראה מקום

האם יש דבר כזה פוליטיקה יהודית? במשך שנים נחלקו החוקרים לשתי כתות, כאלה שמדברים על...

האמונה והלוגיקה

מראה מקום

האם א-להים יכול לגרום למשולש להיות בעל ארבע צלעות? האם הוא יכול ליצור משוואה של...

האתיקה של "שימען"

מראה מקום

האם יהודי חסידי, שהתורה האתית שלו התגבשה מתוך הווי השטיבל, פחות מוסרי מסטודנטית ליברלית באוניברסיטה...

מי צריך לימודי ליבה?

מראה מקום

אחת הטענות הפופולריות של המתנגדים ללימודי ליבה במערכת החינוך החרדית היא, שגברים חרדים מפתחים כישורי...