אל תחטאו בילד

הרב דן טיומקין | א שבט תשע"ח

תהליך הנשירה מתעורר לרוב מטראומה או קושי הפוקדים את הילד, אבל לא הם אלה שגורמים...

קול צעקת הנערות

צפורה גוטמן | י"ג שבט תשע"ח

מצוקתן של נערות חרדיות הנמצאות במצבי סיכון היא ייחודית. היא שונה מזו של נערים חרדיים...

עניין של תקשורת

אהרן זיידמן | י"ט שבט תשע"ח

עם התקדמות הטכנולוגיה, נוצרו פערי שפה בין דור האבות לדור הבנים. הפער הטכנולוגי, היוצר צורה...

לתקן את דרכי החינוך

יוסף גולדרינג | י"ב שבט תשע"ח

טיפול בנשירה מתחיל בתיקון של דרכי החינוך, כדי שלא יאבדו את הפוטנציאל בילדים בעל הפרעת...