עניין של תקשורת

אהרן זיידמן | י"ט שבט תשע"ח

עם התקדמות הטכנולוגיה, נוצרו פערי שפה בין דור האבות לדור הבנים. הפער הטכנולוגי, היוצר צורה...

לתקן את דרכי החינוך

יוסף גולדרינג | י"ב שבט תשע"ח

טיפול בנשירה מתחיל בתיקון של דרכי החינוך, כדי שלא יאבדו את הפוטנציאל בילדים בעל הפרעת...

מצוה גדולה לספר כל זה

ד"ר ליאור אלפרוביץ | א' תמוז תשע"ח

אופייה ההיסטורי חסר התקדים של השואה מחייב לזכור אותה. הציבור החרדי בישראל, אשר הוקם על...

תלמידת הסמינר על כורסת המטפל

אורית ג'ושוע | י"ח שבט תשפ"ג

הרפורמה המבקשת לאפשר הכשרת מטפלות במסגרת הסמינרים מאיימת על איכות הטיפול ועל החינוך בסמינרים כאחד....

לקחי הגבורה היהודית

הרב ישראל גולדווסר | י"א תמוז תשע"ח

לקחי השואה בחברה החרדית שונים מאד מזו החילונית. החברה החרדית זוכרת את הגבורה היהודית של...

מקצועיות אינה סוגיה פוליטית

חגית קופרמן | ט"ז אדר תשפ"ג

המאבק על חוק מקצועות הבריאות נעשה למאבק בין הגופים המקצועיים לפוליטיים. סיטואציה זו טומנת בחובה סכנה למקצוע...