יש נושאים רבים שהדיון יפה להם. ויש כאלה שלא. מול צער תהומי שנגרם מידי שנה למשפחות יקרות שבנותיהן נדחות ממוסדות הלימוד, וכאשר הקריטריון הטוב ביותר לקבצן יחד הוא עדתן, אין מקום לדיון. מול הלבנת פנים, ולעתים שפיכות דמים ממש, אין מקום למשא ומתן. הוא יכול רק להזיק: אם יש צדדים לכאן יש גם צדדים לכאן. הקריאה היחידה צריכה להיות פשוטה בתכלית: חשבון נפש וחזרה בתשובה.

ה' אדר ב' תשע"ט

מי שאינו מונע עצמו מן ההיגיון מוזמן לעצום עיניים ולדמיין את נביאי ישראל, ממשה דרך ישעיה וירמיה ועד זכריה ומלאכי, נושאים דברים בעצרת התעוררות באחת השכונות החרדיות. על מה ידברו? על חומרות המתחדשות בכל יום בעניינים השונים, או על קלונן של בנות ישראל הספרדיות, שעורן כהה ופניהן שחורות מצער? כשלעצמי, אין לי ספק כלל. ההתעמרות באותן בנות ישראל הפכה לעניין שבשגרה, חלק מאורחות החיים הרגילים, ואולי אפילו לדבר מצוה שיש להדר בו ולהשתדל בעבורו, "להתחזק" בעניינו גם כנגד מי שלא מבין אותו ומנסה לשרש אותו. התעמרות זו בבנות ישראל תיראה בעיני נביאי ישראל הפשע הגדול ביותר שיש למחות. לפני כל דבר אחר, ובכלל זה חומרות הלכתיות רבות שבהן אנו נוהגים להתפאר. מטרתי במאמר קצר זה קשה מעט להשגה. אבקש לטעון שבנוגע לקלונה של תופעה זו, ההתעמרות בתלמידות ספרדיות, מתקיים הכתוב: "ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל". עם כל הכבוד לכתב העת "צריך עיון" ולמטרותיו הטובות, עצם הדיון בגנות התופעה הוא בעייתי, שבכך הוא מראה לה פנים: הרי אם אפשר לטעון כך, ודאי אפשר לטעון אחרת. מסיבה זו, דומני כי הדרך היחידה להתמודד אתה על מנת לנצחה היא בתוכחה פשוטה – "מאי דעלך סני, לחברך לא תעביד". זה הניסוח היהודי, שלנו, לכלל הזהב של האתיקה. היית רוצה שינהגו כך בבתך? שיגלגלו עיניים כנגדה, שישקרו לה, יבזו אותה וישחקו למשבתה? מובן שלא. היכבד אפוא והילחם נגד העושים כך לבנותיהם של אחרים.

"מאי דעלך סני, לחברך לא תעביד". זה הניסוח היהודי, שלנו, לכלל הזהב של האתיקה. היית רוצה שינהגו כך בבתך? שיגלגלו עיניים כנגדה, שישקרו לה, יבזו אותה וישחקו למשבתה? מובן שלא. היכבד אפוא והילחם נגד העושים כך לבנותיהם של אחרים.

הנשיאה והנתינה בעניין, והעלאת הצדדים לכאן ולכאן, אינן אלא אחיזת עיניים. מוטב להיסמך על "ועשית הישר והטוב" שהצטווינו בו. סמכו עלינו שנדע לבד מהו אותו "ישר וטוב", ואכן אנו יודעים היטב. כל אחד וכל אחת מאתנו יודעים שהתעללות בתלמידות בנות 13-12 – אמנם הנוהל של משרד החינוך קובע שיש לקיים את הליך הקבלה בכיתה ח', אך בפועל רשימות המתקבלות נערכות בכיתה ז', ובכיתה ח' מתקיים ההליך למראית עין בלבד, וכדי בזיון וקצף – ביושן, ערעור ביטחונן העצמי והשפלתן, אינם "הישר והטוב". מדוע אפוא אין הציבור מוקיע התנהגות זו? משום שהציבור נוהג ברשעות בעניין זה, ועליו לשוב בתשובה. יש להבין, בפשטות, שכל ההסברים הנפתלים להתעמרות אינם יכולים להפכה לכלל "הישר והטוב".

זוהי אפוא מטרתי: לא להוסיף תגובה לדיון אלא לשלול אותו כליל, ובמקומו לקרוא לחשבון נפש ולחזרה בתשובה.

 

לא זו היהדות

זכינו לראות את הציבור התורני הולך מתעצם בדורות האחרונים – בכמות ובאיכות. מספר לומדי התורה כיום עולה כנראה על מספרם מאז ומעולם. ועם זאת, עדיין לא בוטל יצר הרע כליל. גם לציבור החרדי יצר הרע, ובכלל זה תאוה להתעמר בחלש יותר. זוהי תכונה אנושית, שיש להילחם בה, לא להתדיין עמה.

בשיח עם בני תורה מן היישוב קשה להניח את האצבע על נקודה זו ממש, של החטא המוסרי הברור. לעולם היא תוסט לשיקולים משיקולים שונים, משניים וטפלים לעיקר: ענייני נוהג ומנהג, טרמינולוגיה ומנטליות, התערבות אמתית ומדומיינת בחינוך הטהור, ועוד. העיקר לא לדבר על הדבר עצמו – על החינוך הטהור גופא. על עד כמה הוא טהור בהקפידו על מכסה שרירותית של שלושים אחוז, שכל שנה מחדש, באורח נס, מסתדרים ציוני התלמידות כך שלא תופר. קשה לבני תורה לשמוע שהעניין נעוץ, בסופו של דבר, ביצר אנושי פשוט: להתנשא, לפסוע על ראשם של אחרים (או, מוטב, ראשן של אחרות) ולעתים גם להתעלל ממש.

בשיח עם בני תורה מן היישוב קשה להניח את האצבע על נקודה זו ממש, של החטא המוסרי הברור.  קשה לבני תורה לשמוע שהעניין נעוץ, בסופו של דבר, ביצר אנושי פשוט: להתנשא, לפסוע על ראשם של אחרים, ולעתים גם להתעלל ממש.

יש בינינו מי שנהנים מכך, כשם שיש סדיסטים בכל חברה. אלא שהם מוקפים במערכת של הצדקות מפולפלות ובגלגולי עיניים שאין להם סוף, ואין מי שמעמיד מראה מול פניהם ומעורר אותם לשוב בתשובה. ומה יהיה אם לא נזכה להתעוררות תשובה בנושא זה? חזות קשה נצבת לנגד עינינו. לא מעט תלמידים ותלמידות מואסים בדרך זו של רשע, מסיקים מסקנה שאינה מתחייבת, ופורקים עול תורה ומצוות. כדאי לשוחח עם יוצאים בשאלה. רובם, להתרשמותי, מדברים קודם כל על החוליים המוסריים של החברה החרדית: על האפליה וההתעמרות בספרדים ובבעלי תשובה (ובמי שאתרע עליו גורלו וחל בו "איסור על איסור" והוא בעל תשובה ספרדי), ועל הצביעות שבהתייחסות לסוגיה וגלגול העיניים לשמים. לפני הקשיים האמוניים שהיו להם, או שיקולים אחרים.

אני נזכר בדבריו של חבר, שהיה אברך תלמיד חכם ובוגר ישיבה מהמעלה הראשונה, לאחר הפגנת הרבבות בעד (!) עצורי פרשת עמנואל. "אם זו היהדות," אמר, "אני לא בפנים." מאז, אותו אברך יקר הסיר את הכיפה, לדאבון הלב, וחדל לשמור תורה ומצוות. אבל הוא טעה, כמובן. זו לא היהדות.

 

הסמינרים לא חייבים להיות אשכנזים

יש המסכימים כי מדובר בעוול שצריך לתקנו, אך חוששים שהתיקון יביא אתו שינוי לרעה בצביון המוסדות. כדי לפייס את דעתם אוסיף נקודה נפלאה בשם הכתב סופר.

לפני כמה שנים, עסקתי בפרשה כאובה זו בשיג ושיח עם מנהלי סמינרים ידועים. אחד המפורסמים שבהם אמר לי כהאי לישנא: "הרי גם אם כולם צודקים, ואנחנו צריכים לקבל את כל מי שמתאים בלי שום שיקול עדתי, בתי הספר שלנו ישתנו. זכותנו לעמוד על כך שיישארו כמו שהם." אתה צודק, אמרתי לו, הם ישתנו קצת. בתי ספר שילמדו בהם ארבעים או שישים אחוז בנות ספרדיות יהיו מקומות אחרים ממה שהם היום: ידובר בהם על מנהגים שונים, יסופרו בהם סיפורים על מסורות נוספות, ספרי הלימוד (המדירים כיום את יהדות ספרד כמעט לחלוטין) ישתנו. ואולי גם, חזון אחרית הימים, חדרי המורות יהיו מגוונים יותר וליד אותו שולחן תשבנה גם מחנכות ספרדיות בהתאם לכישוריהן (וקרדיט למי שכבר עשה צעדים לקראת מימוש החזון). שינוי זה, מעצם טיבו, יביא רווח לאינטרס החינוכי של מנהלי המוסדות, מנקודת מבטם הם, כשם שיביא הפסד כלשהו.

איזה רווח יבוא מכניסתן של מי שהיו דחויות עד עתה? אפשר להבין זאת דרך עיון בדברי חז"ל על ראשיתו של החינוך הציבורי בעם ישראל:

אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה […] עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע (בבא בתרא כא, א).

בלעדי יהושע בן גמלא, היתה תורה משתכחת מישראל, חלילה. ויש לתמוה: הלא לצד כמה תלמידים שאין להם אב, אם בשל פטירתו ואם בשל היותו טרוד בטרדות החיים כך שאין בידו סיפק לחנך את בניו, לתלמידים רבים אחרים בהחלט יש אב! מה אפוא הסכנה שתשתכח תורה מישראל? אלה לא ילמדו, אחרים כן ילמדו! כדי להבין היטב את דברי רב, נתבונן בביאור נפלא של הכתב סופר, למאורע הידוע של ריבוי ספסלי בית המדרש, עם מינויו של רבי אלעזר בן עזריה לנשיא במקומו של רבן גמליאל. פעולתו הראשונה היתה לסלק את שומר הפתח, מסלק הלא-ראויים, ולהרבות לומדים בבית המדרש. הגמרא בברכות מביאה שתי דעות על אודות מספר הלומדים שהתווספו:

ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי. אמר רבי יוחנן: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, חד אמר: אתוספו ארבע מאה ספסלי; וחד אמר: שבע מאה ספסלי (ברכות כח, א).

הכתב סופר תמה: מה אכפת לנו מספרם המדויק של הספסלים שהתרבו? ומדוע בכלל נחלקים בעניין שבעובדה? על כן הוא מפרש שאין מדובר במחלוקת, אלא "מר אמר חדא ומר חדא ולא פליגי". לדעה אחת, יש למנות רק את אלו שנוספו על הראשונים. לדעה שניה, יש למנות בתור חדשים גם את הספסלים הישנים. גם חובשי הספסלים הישנים נחשבים לחדשים עם פתיחת שערי בית המדרש. ההתחדשות מקיפה את הכל. ומי גרם להתחדשות זו? אותם שנדחו קודם לכן מלהיכנס לבית המדרש.

…כשיסולקו שומרי הפתח מן הסמינרים, או, למצער, יקבלו על עצמם לעבוד לפי קריטריונים ענייניים בלבד, ההתחדשות תקיף את כלל הלומדות בהם, לא רק את המצטרפות החדשות.

כך גם יקרה כשיסולקו שומרי הפתח מן הסמינרים, או, למצער, יקבלו על עצמם לעבוד לפי קריטריונים ענייניים בלבד. ההתחדשות תקיף את כלל הלומדות בהם, לא רק את המצטרפות החדשות. נחזור לתקנת יהושע בן גמלא. בזמן שנלמדת התורה רק על ידי "מי שיש לו אב", שיכול להכניס אותו לבית הספר, עשויה תורה להשתכח מישראל. כך גם בסמינרים, כל זמן שהם פתוחים רק למי "שיש לו אב", למי שנולד למשפחה הנכונה, הרי שהתורה משתכחת מישראל.

 

פסיקת הלכה כבית שמאי

שכחת התורה, ערכיה ועקרונותיה הבסיסיים ביותר, נגלית לנגד עינינו בעניין זה עצמו, ובאופן מכאיב במיוחד. לא פעם אנשים חרדים לדבר השם אינם מבינים כלל מה הבעיה בכך ששבטים אינם מותרים לבוא זה בזה, והם שואלים, כביכול בתמימות: מה הבעיה בהתעמרות, בגאוה ובשקר?

להתנהלות זו, שלמרבית הכאב היא הנוהג הרווח, קשה למצוא לימוד זכות כלשהו. במאמץ גדול ובדוחק רב, אולי ניתן בכל זאת להיתלות בשיטת בית שמאי שבאבות דרבי נתן. שם מובאת מחלוקת בינם לבין בית הלל בשאלת החניך הראוי:

"והעמידו תלמידים הרבה" – שבית שמאי אומרים: אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר. ובית הלל אומרים: לכל אדם ישנה. שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים (אבות דרבי נתן ב).

והנה, על אף שבכל מקום הלכה כבית הלל, נראה שבכמה מקהילותינו רווחת בעניין זה הלכה דווקא כבית שמאי, ובהיפוך סדר הדברים (שהרי מעלת העושר עשויה לעתים לחפות על חסרון בקריטריונים האחרים). בקבלת הבנות הספרדיות לסמינרים נבדקים המוצא והמצב הכלכלי, ולאחריו יש "מבחן" (שנעשה לרוב למראית עין, לאחר שדינה של הבת כבר נגזר בשל מוצאה) הבוחן "חכמה" וכן ריאיון הבוחן "ענוה".

בית שמאי, שדבריהם דחויים בדרך כלל מן ההלכה, התקבלו כאן בגרסה מחודשת, שאין ללמד אלא למי שהם עשירים ובני אבות, חכמים וענווים.

 

להיות יהודים טובים

נחזור לעיקר: לתופעה עצמה. לאחריות שלנו כלפיה.

המכירים את הנושא מקרוב יודעים כמה צער תהומי נגרם בכל שנה למשפחות יקרות שבנותיהן נדחות. להורים, ולבנות עצמן. דימוין העצמי של הבנות מתערער, דווקא בגיל שבו הוא כל כך חשוב. בגלל מבנה מערכת החינוך החרדית, לאחר שנים רבות של לימוד ומשחק בצוותא עם שכנותיהן (בבתי יעקב היסודיים הקבלה שוויונית יותר ומבוססת על אזורי רישום) נוצרת הפרדה מלאכותית בכיתות, בחצרות ובגני המשחקים בשכונות. הפרדה סמויה ואז גלויה, נלחשת ואז מדוברת, מביכה ואז נעשית לעניין שבשגרה (ואצל המחמירים: לעניין שבגאוה), בין בנות שהקריטריון הטוב ביותר לקבצן יחד בקבוצות נפרדות הוא עדתן. הלבנת פנים נעשית לעניין שבשגרה, ואף שפיכות דמים ממש. לעוסקים בתחום מוכרים מקרים של הורים שלא עמדו בבושה ולבם נדם.

אין מקום אפוא, צריכים אנו לשוב ולומר, למשא ומתן של טוען ונטען בהלכות שפיכות דמים. דרושה חזרה בתשובה.

אין מקום אפוא, צריכים אנו לשוב ולומר, למשא ומתן של טוען ונטען בהלכות שפיכות דמים. דרושה חזרה בתשובה.

מישהו עשוי לומר: זוהי דמגוגיה. צריך לדבר לגוף העניין, לא על דמעות ושערות לבנות. לא נכון. זה עצמו גוף העניין. ראוי לדיון המוסרי בכלל ולדיון בסוגיה נפתלת זו בפרט לפתוח בצערן של הבריות, בפרט במקומות שבהם מדובר במעשה ידי אדם ולא בגזירת שמים. "מאי דעלך סני, לחברך לא תעביד." אם אנו רוצים לקיים ציווי זה כפשוטו, והרי אין שום דרך אחרת לקיים אותו, עלינו להבין מה קורה לשכנים שלנו. איך הם מרגישים? האם היינו אנו מוכנים להרגיש כך? ואז, השאלה החשובה ביותר: האם היינו מוכנים להרגיש כך בהינתן ההסבר הנפתל שאנו משמיעים לעצמנו ברהיטות כשמדובר באחרים? ודוק: יש טעם בהסברים השונים רק אם האדם מסוגל לומר ביושר שהוא מוכן שהם יהיו מוחלים גם עליו.

הנוהג הרווח גורם לצער עמוק ליהודים רבים. שימורו אף כרוך בהשחתת המידות ובשקר. חובתנו להעבירו מן העולם ולשוב בתשובה שלמה. על מי מוטלת החובה הזו? על כל אחד ועל כל אחת. בכל הזדמנות שעולה הנושא אין לדון בו מצדדי צדדיו, אלא להאיר את הנקודה הפשוטה: ואהבת לרעך כמוך. עלינו להיות יהודים טובים.


תמונה: Bigstock

38 תגובות על “מה ששנוא עליך

 • כתבת מעולה, כל מילה פנינה ולוואי שיכנסו לליבם של מנהלי המוסדות.
  מעולם לא הבנתי מדוע כן ללמוד את המחנה אפרים, אור החיים ושיטה מקובצת כי הם למשל אחרונים ספרדים שכן מוכרים לליטאים ואילו אחרונים ספרדים כמו ר חיים פלאג'י , ר יהודה עייש וכדומה שפחות היו מוכרים לא ללמוד.
  הרי אם יפתח ויעיין מנהל המוסד בספריהם הוא יראה עושר תרבותי גדול יותר לפעמים מאשר אצל חכמי אשכנז אז בשם ת"שימור התרבות" לשמר רק תרבות אחת? ואהבת לרעך כמוך. אם יענה הכסיל "תפתח ותלך למוסדות שלכם", נסביר לו כי לא יקרה כלום אם ילדיו ילמדו על הבן איש חי ומרן הגר"ע יחד עם החפץ חיים והחזון אי"ש. רב תרבותיות בסיסית שעם רצון טוב תוכל לקרות בחברה החרדית בשנים הקרובות.

  • זה אכן מביא עושר תרבותי. אבל למציאות שלא לומדים אין סבות לוגיות.
   מנהל המוסד לא מכיר את הספרים שציינת ולא גדל עליהם. בדרך כלל מלמדים מה שמכירים…
   גם במוסדות ספרדים לא מלמדים ספרים של חסידות ויזניץ, ואין תלונה עליהם.
   המצב הזה הוא לא אידיאלוגיה, אלא מציאות פרקטית. לטוב ולמוטב.

 • עצוב מאוד.
  ניכר שהדברים יוצאים מן הלב.
  הלב הזה שקצת איבדנו אותו באמתלאות צדקניות ומעושות.
  אני באמת מייחל שנגיע ליום בו נחיה עם קצת יותר לב יהודי רחום. קצת פחות אשכנזי. שנלמד קצת מהפשטות והחמימות היהודית של אחינו הספרדים. שיום אחד באמת נרגיש – ולא רק כביטוי – שהם אחים שלנו ממש.

 • בהיר ומטלטל וחבל שרבנים שלנו לא מדברים ככה יותר בדרשות.

 • הכאב המובע במאמר הוא נורא ואין ספק שלזה כוונת הנביא ישעיה באמרו "הלזה צום אבחרהו וכו פתח חרצובות רשע וכו'".
  אבל הרעיון הזה לבא ולומר לאנשים אין דיון, אין משא ומתן, רק לחזור בתשובה, הוא רעיון נאיבי וכפייתי. אין דבר כזה לומר לבן אדם שלהרגשתו ותחושתו יש מקום לדיון לבא ולומר לו: אין לי דיון אתך, אין לי משא ומתן אתך, רק תחזור בתשובה. אדם עם הרגשת כבוד מינימלית לא יקבל צורה כזו.
  בפרפזה על מה שנכתב כאן אפשר לומר לספרדים: אין דיון, אין משא ומתן, כדי למנוע שפיכות דמים של אחינו שלא מתקבלים למוסדות אשכנזיים, כולם הולכים רק למוסדות ספרדיים.
  אולי זה יצליח אצל הספרדים? האם אולי חזון הנביאים ידבר אליהם? ברור שלא. כך גם לאשכנזים.

 • הטיעון פשוט מאוד, חבל שתחמיץ אותו:
  חובה לעשות טוב ("ועשית הישר והטוב").
  'טוב' ביחס לאחר הוא מה שהיית רוצה בשבילך.
  איש אינו רוצה שיתעללו בילדיו.
  לכן: אין להתעלל בילדיהם של אחרים.
  התשובות הנפוצות לזה אינן ממין העניין.

  • לכן כל הורה ספרדי שאינו רוצה להתעלל בילדיו ישלח אותם למוסדות ספרדים ובכך יקיים ועשית הישר והטוב.
   ואולי הנביאים יתריעו על כך, שעבור כבוד מדומה הורים ספרדים מתעקשים לשלוח את ילדיהם למקומות אשכנזים ומתעללים בילדיהם בצורה נואשה. הרי ברור שהנזק שנעשה לילדים הוא קשה מאוד.
   מי יותר אכזר? מי ששולח את ילדיו שלו למתעלל ידוע או מי שמתעלל בעצמו? לא יודע ולא כל כך משנה.

 • יחסית למי שביקש דיון מסודר ולוגי עאלק כדאי לך להמנע מכשלים נפוצים

  https://he.unionpedia.org/i/Whataboutism

 • יישר כוח, חבל שלא פורסם קודם למניפט העילג והמביך של קודמך, שמא היה קורא במאמרך והרהורי תשובה היו מתנוצצים ועולים בו והיה נמנע מהעלאת הגרה האנטישמית שבקעה ממקלדתו ולמרבה התדהמה והבושה עדיין מתנוססת באתר כאילו במאמר לגיטימי עסקינן ולא בגזענות קלאסית ונמוכה על גבול הפלילית.

 • הכת החרדית מלבד חב"ד שכל החרדים שונאים… מבוססת על גאווה וגזענות, ואילו היו רק מקיימים את התורה לא היתה גזענות. לפעמים אני חושב כמה מסכנים הם… הם חושבים שיכולים לסבן את הקב"ה שרואה את ניסתרות ליבם…. כן חרדים אשכנזים הגהינום יהיה הסמינר היחיד שיקבל אותכם בכל מאת האחוזים.

 • השיח הזה מלמד שהעדתיות חיה ובועטת, ביום שדיון כזה לא יהיה אקטואלי יהיה אפשר לומר שהגזענות כלתה. זה לא יקרה ביום שיקבלו 50% ספרדיות לסמינר אשכנזי זה יקרה ביום שלא נשתמש במונחים עדתיים בכלל בשביל להגדיר בית ספר או כל מוסד אחר.

 • כל הנושא הזה נדוש כבר לפחות 65 שנה אם לא יותר אבל עם עובדות לא מתווכחים יש לי חבר שלמד לפני קרוב ל50 שנה בבית הספר יסודי התורה בתל אביב שהיה בזמנו תלמוד תורה של החינוך העצמאי בתקופה ההיא כמעט וספרדים [או בלשון המקובלת פרענקים] כמעט לא שלחו למוסדות מסוג זה למעט משפחות מכובדות מאוד דוגמת טולידאנו ואבו חצירא וכן בעיקר החלבים. במשך הזמן בעיקר לאחר מלחמת יום הכיפורים כשהחלה תנועת התשובה הרבה מאלו החליטו לשלוח ליסודי התורה והמנהל כמובן קרב אותם וזה גרם שילדים ממשפחות חסידיות וליטאויות אליטיסטיות שלחו לבעלזא בתל אביב. ולידיעתכם אפילו באוסטרליה הרחוקה חל פילוג ושם אמר לי אב לילדים שהוציא את ילדיו מהתלמוד תורה הכללי של עדת ישראל שאינו מעוניין למשל שילד או ילדה יספרו לילידיו על אימם שהיא בהריון חינוך ילדיו חשובות לו מליארד מונים מכל הקלישאות האלו. תראו איך מבחינת אידישקייט חב"ד שונה מכל הקהילות החרדיות הנשים שם נראות יותר נשות הוליווד מאשר נשים חרדיות. זה המצב.

  • אילו היה מדובר על חוזרים בתשובה את צודקת אבל האפליה היא גם על חרדים 2\3 דורות !!! בנים של אברכים יר"ש שהתחנכו במוסדות אשכנזים !!! ומצד שני יש המון המון משפחות אשכנזיות מודרניות

   כשאני יוצא עם הילדות לטיול בארץ אני חושב פעמיים מה יראו שם ואיך ישפיע על החינוך – אבל חצי כיתה של ביתי נופשים באירופה \יוון \ קפריסין … וכולן אשכנזיות…

   אצלנו מחשב זה רק בחופש או במקרי חירום ורק סרטים חרדים (שמוקרנים בסמינרים) אבל בהרבה בתים אשכזנים המחשב פתוח חופשי… אבל כשנגיע לסמינרים האשכנזיות….

 • טענה שלא ממין העניין.
  כל המציאות הפנים חרדית מאופיינת בקונפרמיות כפייתית.
  אלוקים והתורה וערכי היהדות משחקים ככינור שני במקרה הטוב.
  טענות כמו שההפליה אינה רצון ה' ושהיא מנוגדת להלכה לא רלוונטיים או רלוונטיים בעוצמה נמוכה. גם טיעונים של הדרה ושל ושל גזענות לא תופסים יותר מידי משמעות אצל אנשים שמתהדרים בקידמה של שנות השלושים של המאה שעברה.
  זה נכון שיש הבדלי תרבויות. אבל הדעה הרווחת של הדרת לפחות מחצית המחבר הבשל הבדלים תרבותיים ויצירת חיץ שלא כל בסיס ענייני מתיאמה לכובשים מלפני מאה שנה. הציבור החרדי מאופיין מאד גם בשמירה הדוקה על מסורות ועל חוסר קבלה של שינויים וכך למעשה נדפק באידאולוגיה שמזמן פג תוקפה.
  המסקנות שלי:
  1. החרדיות חדלה מלייצג את היהדות.
  2. למוסדות חינוך בני העדה הספרדית להיות גאים בעצמם ולא להתפתות לנסות למצוא חן בעיני האשכנזים.
  3. למצוא ולייצר יש מאין פלטפורמה חדשה וצודקת לעיגון חברתי של הדת היהודית מבלי להזדקק למסגרת החרדית המיינסטרימית.

  • 1. לא הבנתי מדוע החרדיות חדלה לייצג את היהדות. החרדיות האשכנזית חדלה לייצג.
   2. נפלא
   3. מדוע החרדיות המיינסטרימית היא האשכנזית ולא הספרדית, ולמה יש צורך לייצר יש מאין? אדרבה המורשת הספרדית המפוארת היא 'יש' גדול מאוד ואין צורך ליצור פלטפרומה חדשה וצודקת?

 • קראתי את האידאולוגיה של הניאו נאצים בארופה פשוט בארץ אלו שסבלו שם מאפליות מהם במאות השנים הגיע ולעשות לבני דודיהם הספרדים את אותו האדאולוגיה אחד לאחד ובאותם מונחים אפילו הם משתמשים של מנטליות שונה ושהבן שלי שונה ולא יכול להיות עם ספרדים, פשוט לא יאמן והכל בחיפוי דתי כביכול.

 • יש אמצעי שמכשיר את המטרה ויש אמצעי שמכשיל את המטרה. עם אמצעי שכזה מגיעים לסוף הדרך ולא למטרה, לכן מעדיף אני להיות מהנרדפים והנדחים, ולא בצד השני. רחמים על בנות ישראל הנרדפות ויותר על אלו שבצד השני.

 • לא מבינה איך אין להם אימה מיום הדין… הרי הגיהנום ממתין לכל מי שמצער יהודי ואלו מצערים נשמות אינספור על לא עוול בכפם… מדור שביעי בגיהנום.
  ריבוי האסונות במגזר החרדי, ילדים, פעוטות, הורים… הולכים ולא שבים ככפרה על נהר הדמעות של בעלי תשובה וספרדים במוצאם.
  בשום מקום לא מצינו שיהודי שמגיע לעולם הבא נשאל למוצאו.. את הקב"ה מעניין הלב הטהור של יהודי, מעשיו הטובים והתורה שבידו. זהו.
  זו הסיבה שלעולם לא אהיה חרדית על אף שמשפחתי חזרה בתשובה לפני שנים, כולנו מצאנו מסגרות דתיות חלופיות רק לא ללכת לחרדים… תעודת עניות למגזר שלם.

  • למה שלא תהיי חרדית ספרדית, ותשלחי את ילדיך למוסדות הספרדיים המצוינים הממשיכים את המסורת המפוארת של יהדות ספרד וכפי שמרן הרב עובדיה טרח על כך להחזיר עטרה ליושנה וב"ה הצליח בצורה יוצאת מן הרגיל?

 • השטן מנהל את מנהלי החיידר והמוסדות… יש לי ילד בן 4.5 מקסים וחכם שיושב בבית והכל בגלל מנהלים מושחתים פחדנים ורשעים. השם ישלם להם אחד אחד.

  • אני חושב שהגזענות האמיתית והרוע האמיתי הן להשאיר בבית ילד רק כדי לשלוח אותו למקום שהשטן מנהל ועוזריו המושחתים הפחדנים ורשעים, ולא לשלוח אותו לחדר ספרדי מפואר.
   דע לך שהשטן מגלה למנהלים מה אתה חושב וכותב עליהם ולכן הם לא מקבלים את הילדים שלך!

 • מאמר מאוד יפה ומיוחד ורואים שהכותב הוא אדם בעל ערכים טובים. אך לצערינו השנאה המטורפת לספרדים בלי הצדקה אמיתית היא חולנית. זה לא ישנה שום דבר עד כמה הבחורה עדינת נפש ממשפחה טובה – היא מבחינתם תמיד תשאר ספרדיה פרענקית, ובזה נגמר הסיפור.
  אין לי ספק שכל ראשי הישיבות ומנהלי הסמינרים כשהם מגיעים לשמיים אין להם שום שכר על מה שעשו כביכול בשביל לחנך את בחורי ישראל או בנות ישראל ובטח שלא על הכבוד המדומה שיש להם בעולם הזה שהקימו מקום של תורה. מספיק יהודי אחד שמוריד דמעות בגלל שלא קיבלו את בנו או ביתו וכיום הילדים האלו ברחובות, זה מספיק שאותו מנהל סמינר יקבל גהינום לנצח.

  • אתה כל כך צודק, אני בחיים שלי לא הייתי שולח את הילדים שלי למוסדות שהמנהל שלהם יקבל גיהנום לנצח.

 • מסכימה עם כל מילה!
  העובדה שלחרדים מסויימים יש איזושהי תחושת עליונות והתנשאות על החרדים הספרדים והמורשת המזרחית היא יותר ממזעזעת! והנורא ביותר הוא שאותם מנהלי מוסדות מתירים לעצמם להתעלל ולפצוע את נפשותיהן של הבנות הספרדיות, ולהצדיק זאת בשלל תירוצים ואמתלות הזויות המנסות להציג את מעשיהם האכזריים כמעשים הנעשים מתוך יראת שמיים וכוונות נעלות כביכול.
  להיכן נעלמו כל הציוויים והערכים המרכזיים כל כך ביהדות 'ואהבת לרעך כמוך', 'מה ששנוא עליך', 'המלבין פני חברו' וכו'???

 • מאמר כל כך פטרוני ומתנשא מזמן לא קראתי, כנראה ככה זה שלומדים אצל הגזע הנחות ולא הולכים למוסדות הספרדים.
  במקרה בדקתי בפרק הראשון של נביאי התוכחה, וזה מה שיצא (במקום לדבר בשמם של הנביאים:
  שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים…

 • אני ספרדיה – מרוקאית אך החזות שלי אשכנזיה בכל מובן! כיום אני אפילו נשואה לאשכנזי.
  ויש בי חרטה שלא למדתי בסמינר ספרדי! מקום שהיו אוהבים אותי יותר. למרות שלא סבלתי בסמינר אשכנזי שהוא מהטובים. אבל יש לי אחות שכן למדה בספרדי וכ"כ נהנתה שם כל החברות שלה מכל השכבות כ"כ מפרגנות וחברות אמתיות גם 12 שנים אחרי שסיימו לימודים החמימות והסגנון חברות כ"כ שונה מחברותי האשכנזיות שגם אני אחרי 15 שנה עדיין בקשר עם לפחות חצי כיתה זה פשוט לא זה!! אין על הספרדיות!! שדרך אגב 90% מהן נשות אברכים וגאווה לתרבות הספרדית! אפילו בעלי האשכנזי מודה בכך!! ואומר לי בדיוק בגלל זה התחתנתי עם מרוקאית;)

 • רק שאלה: ומדוע אתם עדין כל כך כמהים ללמוד במוסדות של אותם אשכנזים שפלים, גזעניים וגסי רוח? אני לעולם לא הייתי שולחת את ילדי ללמוד במוסד של אנשים שזו דעתי עליהם.

  • לא תמיד יש ברירה אחרת

  • א. המוסדות הם לא 'של אשכנזים' אלא של הציבור (גם אם המנהל/יו"ר העמותה וכד' הוא 'אשכנזי').
   ב. בד"כ אלו מוסדות מעורבים שי בהם מכמה וכמה עדות (אלו שאין בהם 'ספרדים' בכלל א"א לא רוצה ללמוד שם) וההיגיון אומר שעדיף מוסד הטרוגני ממוסד שהוא למעשה 'גטו' לתלמידים ממוצא מסוים.

 • מאמר מאוד יפה וחשוב, גם אם לא הסכמתי עם הכל. בעיקר נהנתי מזה שמשהו מדבר על גזענות מבלי להשתמש בכותרת הזו – אלא משייך את הדיון לקטגוריה תורנית וערכית. זאת לדעתי הבשורה הגדולה של המאמר הנ"ל.
  שתי נקודות שבכל זאת רציתי להעיר:
  א. זה מאוד יפה לומר ש"אין מקום לדיון", אבל אז בסוף לא אומרים כמעט כלום. ישנם ערכים שהם כל כך פשוטים, עד שכל אחד יכול לקרא אותם ולהזדהות – כמו למשל: "מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך". אף בת לא רוצה שיסרבו לקבל אותה למוסד, אבל האם זה אומר שצריך לקבל כל אחת? ואם לא צריך לקבל כל אחד, אז הערך היפה והנכון הזה לא הועיל כמעט, כי חזרנו לנקודת המוצא בה איש הישר בעיניו יעשה. אני לא אומר שחסרים אנשים שכדאי מאוד שיקראו את הביקורת הנוקבת כאן, אבל קשה לראות איך מצורת התייחסות כזאת אפשר להגיע לידי פתרון.
  ב. נקודה שנייה נוגעת לאותו "תלמיד חכם ובוגר ישיבות מהשורה הראשונה" שטען לאחר ההפגנות בעמנואל ש"אם זו היהדות אני לא מזדהה אתה". זה פשוט חילול השם לקרא ליהודי כזה שהוכיח סופו על תחילתו: "תלמיד חכם". זה תיאור של אדם קטן אמונה ובעל גאווה, והוא לא מלמד על שום דבר. מלבד זאת, הכותב טוען ש"זו לא היהדות". אני אנני מתיימר לקבוע מי זו היהדות ומי לא, ובאמת אין לי דעה על אירוע שבפרטיו אני לא בקי, אבל רק אזכיר למי ששכח שמי שהורו על ההפגנות היו אנשים שקצת יותר מבינים ביהדות מכל מי שנוטל חלק בפורום זה. אני לא אומר בגלל זה שאי אפשר לפתוח דיון ולהביע דעה, אבל לזכור עם מי מתווכחים. אני לא צריך להזכיר איזה תלמיד חכם ספרדי חשוב תקף בחריפות רבה את מי שעמדו מהצד השני באותה העת. שוב – אני לא בא להכריע מי היה צודק באותו אירוע, אבל אפשר היה להגיד את כל הדברים שנאמרו (ובטעם רב) מבלי להכנס לפינה של התנגחות בגדולי ישראל שלא לצורך.

  • קונפליקט 22:
   אם ההפגנה בעד אסירי עמנואל צודקת מכח התורה שנותנת לרבנים לקבוע הכל — הרי שכל היהדות זה שקר אחד גדול.
   ולכן אין משמעות לתורה ולרבנים ומימילא אין מושג כזה כח מיוחד לרבנים וממילא אין הוכחה שהיהדות זה שקר וממילא התורה אמת ויש כח לרבנים לקבוע עובדות כמו תמיכה באסירי עמנואל וחזר הדין.
   לכן הברירה היחידה היא שיש עסקנים מושחתים כירבעם בן נבט ששובים את הרבנים ומחייבים אותם באיומים לאשר פשעים כמו התמיכה באסירי עמנואל.

 • אני לא מבין, אם ספרדי מתחננן להכנס למוסד אשכנזי, זה אומר שהוא נחות יותר, זה אומר שאין לו מוסדות ספרדיים טובים, זה הכל תלוי בך , אםתסתכל על עצמך ותרדוף אחרי אשכנזים, אז אוליי אתה באמת נחות, אף אחד לא רוצה נחות במוסדות שלו, אז אוליי פשוט לפתוח מוסדות ספרדיים ברמה גבוהה, חשבו על זה? ואם יש כאלו ואתה עדיין רוצה אצל האשכנזים, מה זה בעצם אומר עלייך?
  תבין אתה מייצר את עצמך, אתה משווק את עצמך, כל עוד תמשיך לרדוף, ולהרגיש נחות, ולהתלונן , ככה תשאר, תתעלה ותציג משהו יפה ותן לאחרים לרדוף אחריך.

 • כל מילה שנאמרה בכתבה זו אמת לאמיתה .
  מנהלי הסמינרים ואני מדברת בכלליות על כל הסמינרים ובעיקר האשכנזים נהיו גסי רוחו בלי טיפת בושה

  • אני מצטט מהמאמר השכן של יהודית דיין:
   אני רוצה לנצל במה זו כדי לפנות לרבנים הספרדיים, לנבחרי הציבור הספרדי ולכל הנושאים בתפקידים ציבוריים: אתם הראשונים הנדרשים ליטול צעדים אלה. הציבור מושפע מבחירותיכם בנושא רגיש זה, ואתם הנושאים באחריות למצב הקיים. כל זמן שהרבנים והפוליטיקאים הספרדיים ימשיכו לשלוח את ילדיהם ואת נכדיהם למוסדות אשכנזיים, וימשיכו להפעיל את כובד משקלם עבור מעגל המקורבים, לא יועילו דיבורים ואף מעשים של אזובי קיר כמוני. כן, זה דורש אומץ, זה דורש נחישות. אך כמה זמן, כמה תסכול, כמה סבל עוד צריכים אנו לעבור? ושמא דווקא לעת כזאת הגעתם למלכות.

   אברהם יוסף!
   ההבנת מי אשם בסבל של הבנות הספרדיות? הרבנים והפוליטיקאים הספרדים.

 • הכותב בהחלט צודק שהציבור החרדי לוקה בגאווה ובהתנשאות על חשבון האחר אבל ברשותך כותב יקר אשאל מס׳ שאלות;
  א. למה אין סמינרים לספרדים ולעדות המזרח?
  ב. בבתי כנסת אשכנזיים רבים אם עולה חזן ספרדי הוא מתפלל לפי הנוסח שלו למרות מנהג המקום למה שזה לא יקרה בסמינרים?
  ג. מה יקרה אם סמינר אשכנזי יקבל יותר מ-50% בנות ספרדיות אשכנזיות לא יגיעו ואז השם שלו ירד וגם ספרדיות לא יגיעו נכון?

 • מעניין שאתר שאמור להיות "בימה לחשיבה חרדית" מושך כל כך הרבה קוראים [וגם חלק מהכותבים] שהם או לא חרדים בעליל או במקרים רבים שונאי חרדים ברמה שלא הייתה מביישת אנטי-שמיים מובהקים מאומות העולם [ללא קשר למאמר אלא לסוג התגובות של מאמר זה וכל האחרים].

 • הקולר העיקרי תלוי בצווארי הרבנים והעסקנים הספרדים. שמתעקשים לשלוח למוסדות הנשלטים על ידי אשכנזים.. ואינם מוכנים לשאת בעול עם חבריהם מכריהם ובני משפחתם הספרדים.. למה הם מלינים על אחרים בזמן שהם עצמם לא מוכנים לשלוח לישיבות ספרדיות.? . יש להטיל חרם ונידוי על אותם רבנים ועסקנים ספרדים. העומדים על דם אחיהם עצמם ובשרם. מה עוד שהם נכשלים ומכשילים את מקורביהם בהרשמה לישיבות אשכנזיות. בשעה שכבר אין צורך. ונוהגים שם על פי קולות האשכנזים בתפילה במזון ועוד. וכתב מרן החיד"א הקדוש. שספרדי שנהג כקולת מור'ם(רמ"א). ולהיפך. צריך סליחה וכפרה.. וכמו כן נוטשים את שיטת לימודם של ארזי הלבנון רבותינו הספרדים. והעושר הבלתי נתפס בפרשנות בפסיקה בהגות בפיוט ובכל מכמני התורה. מעין גנים באר מים חיים ותוססים שלא נס ליחם וששים ושמחים כנתינתם.. שכדאי שישימו עיניהם וליבם שם כל הימים. .. כדי שתחכים פתיים שכמותם. המשליכים אוצרות עבור נזיד עדשים של חשיבות חברתית בהכשר אשכנזי

 • החרדים לא מייצגים יהדות ככה צריך לחנך את הילדים שלא יפגעו יתר על המידה לא החרדים האשכנזים ולא הספרדים עם הפה המלוכלך (מצטער אבל זו האמת) להראות לילדים את דרך האמת כפי שמורה לנו התורה וכפי שהורו לנו חזל ועל כל המעוותים למיניהם לומר לילדים שהם בסך הכל מסכנים כי הם מחללי שם שמים גדולים ואת השנאה בציבור הם רכשו בכבוד.
  אגב בדתי לאומי יותר נורמלי וגם יותר תואם את דרך התורה מנסיון אני אומר זאת בהצלחה.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל