גזענות אשכנזית: האמנם?

מאמר תגובה ל"האם ניתן למנוע את העוינות העדתית?"

הרב משה יצחק פרקש אברך, מתלמידי הגר"מ שפירא זצוק"ל

תופעת האפליה והגזענות קיימת ונוכחת בציבור שלנו. אפילו נוכחת מאד. אולם מי שברצונו לעקור את התופעה צריך לטפל בשרשי הבעיה, ולא לצעוק על האשכנזים, להטיח בהם את רוע תכונותיהם ולכנות אותם בשמות גנאי. ככל שהציבור האשכנזי חש תחושות שליליות ביחס לאחיו הספרדים, הוא ימצא סיבות לדחות את קבלת ילדיהם למוסדות הלימוד. טיפול בתופעה דורש את העלאת הסיבות העומדות מאחורי התופעה לדיון - מלאכה לא נעימה, אבל נחוצה.

ג' אדר ב' תשע"ט

המשימה להגיב למאמר בנושא גזענות של אשכנזים כלפי ספרדים לא הסבה לי עונג רב. קשה לצאת מתוך אתגר כזה ללא פגע, כפי שבוודאי עוד יובהר לי. אני אף מניח שלא היה קל למערכת "צריך עיון" למצוא מגיבים המוכנים להעלות את הרהוריהם בסוגיה עלי כתב. עם זאת, נעניתי לאתגר, מתוך תחושה שמדובר בנושא חשוב ובדיון שראוי שיתקיים. אני תפילה שלא תצא תקלה מתחת ידי, וישמחו בי חברי, אף שמכלל חשש כבד – לא יצאתי.

שלשה סוגים של תגובות יתכנו למאמרו המקיף של אליהו לוי. האחד: הצדקה של תופעת הגזענות; השני: התכחשות להנחה שיש גזענות; השלישי: טענה שאפשר להבין את הגזענות גם אם אין להצדיק אותה. המשמעות של תגובה מהסוג השלישי היא אכזרית במיוחד, משום שמושא הגזענות קורא את הדברים ורואה בהם הצדקה לגזענות כלפיו. אדגיש אפוא בפתח הדברים שהנמען של מאמרי זה הוא דווקא הציבור האשכנזי. מטרתו היא לסייע לנו להבין את עצמנו, להגדיר את התחושות שלנו כלפי הציבור הספרדי (במקום להדחיק את התחושות לשולי ההכרה), ולאפשר את הטיפול בהן כראוי.

הורדת הגזענות למחתרת לא תועיל. ככל שהציבור האשכנזי חש תחושות שליליות ביחס לאחיו הספרדים, הוא ימצא עוד אלף סיבות לדחות את קבלת ילדיהם למוסדות הלימוד. טיפול בתופעה דורש את העלאת הסיבות העומדות מאחורי התופעה לדיון, גם אם כאמור הדבר כרוך במחיר משמעותי ובסכנה אישית

יבוא הטוען (המוכר היטב) ויטען: "מה יצא מתוך דיבורים? דיבורים כבר שמענו – צריכים מעשים!" ובכן, צודק הטוען – בהחלט צריכים מעשים. אך מעשים הם תולדות של דיבורים, של חשיבה, של רעיונות, של תודעה אישית וציבורית. תקוותי ותפילתי שהדיבורים במאמר זה יהיו לתועלת, בכל הנוגע לסוגיה כאובה זו.

***

אפתח במקרה אמתי שאירע לי בשבוע שעבר.

נסעתי באוטובוס מבית וגן ורציתי לשבת בכיסאות שמול כיוון הנסיעה. מולי ישבו שני בני ישיבה, בעלי חזות עדינה למדי, ורגליהם פרוסות על המושבים שלפניהם. כשהתיישבתי אמרתי להם בחיוך שאני לא יודע "את מי לדפוק" (דהיינו, מי מהם ייאלץ לקפל את רגליו). ענה לי האשכנזי שבהם: "שב מולו, הוא ספרדי!", תוך שהוא מצביע על חברו. הזדעזעתי מהתגובה, ומיד מחיתי בו. הבחור פטר אותי בקש, והפציר שזו היתה סתם בדיחה. הפליא אותי ביותר לראות שהבחור הספרדי קיבל את ההתבטאות בשוויון נפש וכלל לא נפגע, ואף ניסה לגמד את העוול בפיטומי מילים שהוא כבר רגיל, וזה כמו בדיחות של אחיו. אמרתי להם שזה סיפור מזעזע, ועוד אכתוב על זה מאמר. והנה אני מקיים את דברי.

אמרתי לנוסעים הצעירים שלכל בדיחה יש מסר מסוים, והמסר של הבדיחה הזו הוא דה-הומניזציה של הספרדי. לעומת האשכנזי, הספרדי אינו בן אדם שראוי שלא ידפקו אותו. יתרה מזו, הוא כל כך לא בן אדם, שאפשר לומר לו את זה בפניו. הסברתי לבחור הספרדי שהסיבה שהוא לא נפגע מהבדיחה היא עגומה עוד יותר, שכן הוא כבר רואה בדה-הומניזציה שלו דבר כה פשוט, עד כדי כך שהוא לא נפגע ממנה. הוספתי שזה שהוא הרגיל את עצמו שלא להיפגע מבדיחות כאלה, הוא מנגנון הישרדותי בתוך חברה שבדיחות מהסוג הזה הן שכיחות בה.

אנקדוטה זו קוראת לי לציין שתי נקודות קצרות.

כן, תופעת האפליה והגזענות קיימת ונוכחת בציבור שלנו. אפילו נוכחת מאד. יש הסבורים, כך נדמה, שאם רק נצעק "גזענות" מספיק חזק ומספיק פעמים, התופעה פשוט תיעלם. זוהי טעות. מי שברצונו לעקור את התופעה צריך לטפל בשרשי הבעיה, ולא לצעוק על האשכנזים, להטיח בהם את רוע תכונותיהם ולכנות אותם בשמות גנאי. אלו לא יעזרו מאומה. גם הורדת הגזענות למחתרת לא תועיל. ככל שהציבור האשכנזי חש תחושות שליליות ביחס לאחיו הספרדים, הוא ימצא עוד אלף סיבות לדחות את קבלת ילדיהם למוסדות הלימוד. טיפול בתופעה דורש את העלאת הסיבות העומדות מאחורי התופעה לדיון, גם אם כאמור הדבר כרוך במחיר משמעותי ובסכנה אישית.

כן, מדובר בהכללות. גם התורה מדברת בהכללות ביחס לאופיים של עמים וקבוצות, שכן זוהי דרכו של עולם. לאדם באשר הוא אין אפשרות לחיות בעולם ללא הכללות… אין לנו אפשרות להתייחס לכל אדם כאילו הוא דף חלק

וכן, מדובר בהכללות. גם התורה מדברת בהכללות ביחס לאופיים של עמים וקבוצות, שכן זוהי דרכו של עולם. לאדם באשר הוא אין אפשרות לחיות בעולם ללא הכללות. אני רואה אדם דתי-לאומי, ובאופן אינטואיטיבי מתייחס אליו בתור שכזה: מצביע בנט, ימני, מתנחל וכך הלאה. כך כשאני רואה אדם חילוני אני מתייחס אליו כאל חילוני. וכן ביחס לכל חוג, חברה ועדה. אין לנו אפשרות להתייחס לכל אדם כאילו הוא דף חלק. כולנו למשל קובעים בלי למצמץ שליוצאי גרמניה ("יקים") יש אופי מסוים. כך גם ליוצאי הונגריה. וכך אנו סבורים בנוגע לספרדים, יוצאי ארצות ערב – אלא שאסור לומר זאת בקול רם בגלל חשש מהאשמה בגזענות. מובן מאליו שיש ספרדים רבים החורגים מההגדרה, באותה מידה שיש יוצאי גרמניה רבים שאינם מסודרים. היוצא מן הכלל אינו שולל את הכלל, ודברי להלן אמורים ביחס לכלל.

כעת אגש לעיקר העניין.

***

במסה חשובה ניסה אליהו לוי לעמוד על ההבדל בין הצורך האנושי בחיבור למעגלי קרבה שונים (וההעדפה הלגיטימית שלהם על-פני אחרים או קבוצות אחרות) לבין גזענות. אכן, הבדל זה חשוב מאד, ועליו להיות אבן יסוד בחשיבה של כל בן אנוש בכלל, ושל יהודי בפרט. אלא שהמציאות שתוארה במאמר רחוקה מלשקף את הפערים בין העדות שבהן הוא עוסק, ורחוקה עוד יותר מלשקף את האופן שבו נתפס ספרדי בעיניים אשכנזיות. משכך, המסקנות העולות חריפות מדי, מאשימות מדי, ובעיקר אינן מתכתבות עם המציאות – ולכן לוקות בחוסר רלוונטיוּת.

לאחרונה שודרה כתבה שעסקה ביחס המזלזל של העוסקים בעליית יהודי צפון אפריקה לארץ, ובביטויים הלא מחמיאים בעליל שרווחו ביחס אליהם (הובא בעיתון "יתד נאמן"). מובן שכולם גינו את התופעה, מחו עליה בחריפות ובקשו סליחה מאחינו המזרחיים. ואני לתומי שואל: מה היו העובדות? מה באמת היה מצבם? האם התיאורים הללו משקפים את המציאות ששררה אז, של קהילה בעלת מאפיינים שונים מאד משל יהדות אירופה?

מן הראוי להבין את הפערים כדי לעמוד על הרקע של יחס העוסקים במלאכה לעולים מארצות ערב. אלא ששאלות אלו כלל לא עלו, מסיבה פשוטה: ההיצמדות לניסוח "פוליטי קורקט" גוזרת על כולם סגנון מחשבה ודיבור מסוים ואחיד, ואילו המציאות עצמה נדחקת לשולי הדיון

אינני טוען שיש במצב כזה להצדיק את הביטויים שהופיעו בכתבה, אלא שבכל אופן מן הראוי להבין את הפערים כדי לעמוד על הרקע של יחס העוסקים במלאכה לעולים מארצות ערב. אלא ששאלות אלו כלל לא עלו, מסיבה פשוטה: ההיצמדות לניסוח "פוליטי קורקט" גוזרת על כולם סגנון מחשבה ודיבור מסוים ואחיד, ואילו המציאות עצמה נדחקת לשולי הדיון, אם בכלל. אני במקרה נפגשתי בספרות המתארת את המצב החברתי-תרבותי ששרר אצל העולים, והוא לא היה מזהיר במיוחד, בלשון המעטה – אך עניין זה לא קיבל כל ביטוי בכתבה.

על אותה הדרך, בתחילת מאמרו סיפר אליהו לוי שמערכת "צריך עיון" צנזרה תגובות "גזעניות" מהסוג שנכתבו על-ידי "זעליג". לדעתי, צנזור זה אינו אלא בריחה מהעובדות, או לפחות מהרגשות האשכנזיים הנפוצים כלפי הספרדים. וכמו שכתבתי, צורה זו של התמודדות, או יותר נכון של חוסר התמודדות, לא תפתור את הבעיה; היא לכל היותר תחביא אותה.

להלן אטען את הטענות הבאות:

 • הפער המנטלי בין אשכנזים לספרדים הוא גדול מאוד; מובן מאליו שהוא מעורר רגשות ותחושות, ואין לתמוה על כך – היה הדבר תמוה יותר אילו הפערים לא היו מעלים את התחושות הרווחות.
 • יש לתת את הדעת לשני נושאים פרטיים שעלו במאמרו של לוי, ולא זכו לטיפול ההולם את מורכבותם: קבלה למוסדות ונישואין.
 • אין הדבר אומר שהגזענות אינה בעיה; היא בהחלט בעיה, ודרושה מחשבה מעמיקה כיצד למגר אותה ולקדם יחס ומדיניות שוויוניים יותר.

אין מן הראוי לכנות כל מדיניות המפלה בין אשכנזים לספרדים בתואר "גזענות". גזענות הראויה לשמה מפנה אצבע מאשימה ליחס שאינו ענייני לקבוצה זו או אחרת, תוך ייחוס תכונות אופי שאינן משקפות את פרטי החברה הרלוונטית. יש בהחלט שוני ענייני בין הציבור הספרדי לבין הציבור האשכנזי, והפערים הרלוונטיים עשויים להצדיק נקיטת מדיניות מסוימת, למשל בעניין קבלה למוסדות או לנישואין בין-מגזריים

כלומר, טענתי על קצה המזלג תהיה שאין מן הראוי לכנות כל מדיניות המפלה בין אשכנזים לספרדים בתואר "גזענות". גזענות הראויה לשמה – לא אכנס כאן לדיון על המשמעות הרשמית של המילה – מפנה אצבע מאשימה ליחס שאינו ענייני לקבוצה זו או אחרת, תוך ייחוס תכונות אופי שאינן משקפות את פרטי החברה הרלוונטית. יש בהחלט שוני ענייני בין הציבור הספרדי לבין הציבור האשכנזי, והפערים הרלוונטיים עשויים להצדיק נקיטת מדיניות מסוימת, למשל בעניין קבלה למוסדות או לנישואין בין-מגזריים. עם זאת, אין הדבר גוזר את הלגיטימיות של שנאה, חלילה, כלפי הציבור הספרדי, או של "אפליה עיוורת" שאינה נסמכת על טיעון ענייני כלשהו.

 

הפער המנטלי

להלן אזכיר כמה נקודות המשקפות פערי מנטליות בין הציבור האשכנזי למזרחי. אדגיש שאין מדובר במחקר אמפירי, ואין כאן טענה לנתונים אובייקטיביים כלשהם. הנקודות משקפות את האופן שבו נתפסים הספרדים בעיני האשכנזים, או ליתר דיוק בעיני אשכנזים רבים. כן, מובן שמדובר בהכללות גסות. אך כאמור לעיל, בכך אין דופי: כולנו חיים עם הכללות, ומי שמתכחש לכך אינו רואה (או אינו מוכן לראות) את המציאות. הנקודות אינן בעלות עוצמה שווה, יש בעלות עוצמה גבוהה יותר, ויש שפחות – אך כולן מתקיימות בדימוי של האשכנזי ביחס לאחיו בני עדות המזרח. עוד אדגיש שהנקודות מתייחסות בעיקר לציבור המזרחי המשתייך לחברה החרדית, המשמרת – לטוב ולמוטב – את ההבדלים התרבותיים שבין הציבורים השונים. לא כולן תתקיימנה מחוץ לחברה החרדית.

ואלו הן:

 • פערים אינטלקטואליים. יש פער אינטלקטואלי ניכר בין ספרדים לאשכנזים. 22.5% ממקבלי פרס נובל לדורותיהם הם יהודים. כמה מתוכם הם בני עדות המזרח? כמה מבין שופטי בית המשפט העליון הם ספרדים? המנטליות האשכנזית שואפת לאינטלקטואליות ומעריכה אותה – לטוב, ולעתים למוטב. לתכונה זו יש השלכות. תכניות הלימוד האקסקלוסיביות עבור חרדים, אם אלו של "קרן תקוה" ואם של גופים אחרים, משוועים ללא הצלחה לשלב כמה שיותר משתתפים ספרדיים בין שורותיהן. הסיבה לתת-הייצוג הרווח ברורה: אצל אשכנזים השאיפה האינטלקטואלית מרכזית ונוכחת יותר, ולכן האשכנזים מראש נרשמים יותר לתכניות אלו (מבדיקה, בכמה מאות אחוזים יותר), וכן מתאימים להן יותר. מובן שלא חידשתי בעניין זה דבר; התופעה ידועה ומוכרת לכל.
 • צניעות. מושגי הצניעות של האשכנזים שונים מאוד ממושגי הצניעות של הספרדים (איני קובע כאן הלכות אלא מדבר על מנטליות). אזכיר שני הרגלים מהעבר. הבן איש חי פוסק שמקום ההנקה אינו מקומות מכוסים כי כל הנשים מיניקות בגלוי. כמו כן בקרב הציבור הספרדי בחו"ל היו שהיה מקובל עליהם שהחתן לאחר החתונה "פורש את השמלה" כפשוטו, לעיני ההורים והעדים. אין כל כוונה לקבוע מהי ההתנהגות הנכונה והראויה, ואין גם אפשרות לקבוע זאת. הנקודה היא, שבעיניים אשכנזיות הדבר נחשב ברבריות. יש למנטליות הזו השלכות רבות גם היום, אלא שנמנעתי מלפרט.
 • עממיות. מרוב פשטותה אין צורך להאריך בנקודה זו. הציבור המזרחי מאופיין בעממיות. הן הרבנים הספרדים, מש"ס ועד "מרביצי", והן הציבור המזרחי הרחב, מדברים בשפה שלאוזני האשכנזים מוגדרת שפה נמוכה ומביכה. יש לכך דוגמאות רבות מספור, שאין מן העניין להעלות עלי כתב.
 • גבולות. בהמשך לנקודה הנ"ל, הציבור הספרדי מאופיין בחוסר גבולות, דבר הבא לידי ביטוי בתחומים רבים: יחסים בין שכנים, קשרי משפחה (למשל יחסים עם קרובי משפחה חילוניים), יחס לרבנים (טפיחה על שכמו של הרב), וכן הלאה. התנהגות זו נראית זרה לעיניים אשכנזיות, ובמקרים מסוימים אף חמורה.
 • מוחצנות. ידועה הבדיחה שהאשכנזי חוסך לקנות בית והספרדי חוסך לקנות ג'יפ. לא נמצא חתונה אשכנזית שבה מכריזים מתחת לחופה על סכומי עתק הרשומים בכתובה. נושא זה בא לידי ביטוי אף באופי השונה של החתונה עצמה בין אשכנזים לספרדים (כאשר מדובר במעמד כלכלי דומה). תופעות מעין אלו נתפסות אצל האשכנזים ראוותנות.
 • יוזמה והתבכיינות. כבר שבעים שנה מאז שהספרדים עלו לארץ, והם ממשיכים להתבכיין על קיפוח. במקום לעשות וליצור לעצמם, הם מחכים לממשלה שתגאל אותם ממצבם השפל (בעזרת ח"כים ממפלגת ש"ס). מהצד השני של אותו המטבע, רוב מוחלט של הארגונים והמוסדות האשכנזיים והספרדיים (גם אלו למשל במרוקו בשנות הששים) נוסדו על ידי אשכנזים: ישיבות, בתי ספר, ארגוני קירוב רחוקים, וכן מוסדות לא תורניים בתחומי החסד והרפואה. אם יש ארגונים שהוקמו על-ידי ספרדים, כמעט כולם משרתים רק את הציבור המזרחי, שלא כמו מוסדות שהוקמו על-ידי אשכנזים. אלו משרתים את כלל הציבור, חלקם משרתים דווקא את הציבור הספרדי.
 • פשע ונשירה. כשהקים את תנועת ש"ס, קבל הרב יצחק פרץ על כך שתשעים וחמשה אחוזים מהאסירים בבתי הכלא הם ספרדים. הוא הגזים, כמובן, אבל האמירה לא צמחה בחלל ריק. בקרב דיווחים, לדאבון לב, על אירועים פליליים קשים של ארגוני פשע בישראל, ייצוגם של שמות משפחה אשכנזיים קטן מאד. במקביל לכך, שיעורי נשירה במשפחות ספרדיות חרדיות (בכל פרמטר של נשירה) הם פי כמה מהמקביל במשפחות אשכנזיות.
 • קבלת ביקורת. כל מורה חרדית בישראל מכירה את ההבדל ביכולת קבלת ביקורת בין הורים אשכנזיים לבין הורים ספרדיים. והאם אפשר לדמיין את הספרדים מבקרים את עצמם על כך שהם גזעניים, כפי שנעשה על-ידי כותבים אשכנזיים על גבי במה זו? או בכלל מבקרים את עצמם ברבים בצורה רצינית?

הבדלי מנטליות אלו, כפי שהם נתפסים על-ידי אשכנזים רבים, יוצרים יחס של "אחרוּת" כלפי הציבור המזרחי. יחס זה בהחלט טבעי. טבעי שחברה שמעריכה חריצות תחוש אחרוּת כלפי קבוצה שאינה חרוצה; טבעי שחברה שמעריכה גבורה תרגיש תחושות דומות ביחס לקבוצה פאסיבית; וטבעי שהציבור האשכנזי, המעריך תכונות כמו אינטלקטואליות, יוזמה וכו', ירגיש אחרות במידה מסוימת כלפי הציבור הספרדי, ככל שהוא אינו מייצג את אותם הערכים. אדגים בסיפור אישי נוסף.

הבדלי מנטליות אלו, כפי שהם נתפסים על-ידי אשכנזים רבים, יוצרים יחס של "אחרוּת" כלפי הציבור המזרחי. יחס זה בהחלט טבעי. טבעי שחברה שמעריכה חריצות תחוש אחרוּת כלפי קבוצה שאינה חרוצה; טבעי שחברה שמעריכה גבורה תרגיש תחושות דומות ביחס לקבוצה פאסיבית; וטבעי שהציבור האשכנזי, המעריך תכונות כמו אינטלקטואליות, יוזמה וכו', ירגיש אחרות במידה מסוימת כלפי הציבור הספרדי

בילדותי גרו הורי בנתיבות, שהיא כידוע עיר בעלת צביון ספרדי מובהק, ובפרט בשנות השמונים של המאה הקודמת. חיינו עם ספרדים, התפללנו אתם, וחלק גדול מידידי הורי היו ספרדים, ומעולם לא היו בתודעתי בתור ילד קטן מושגי דחיה או אפליה כלפי ספרדים. בהיותי בערך בן שבע התלוויתי לאבי לביקור אצל הבבא סאלי זצוק"ל, דמות מופת שהיתה נערצת על כולם. הבבא סאלי הושיט לי את ידו שאנשק אותה, כנהוג. בתור ילד אשכנזי מימי לא ראיתי ולא שמעתי שמנשקים מישהו שאינו מהמשפחה הקרובה. הבנתי שאין לי דרך לצאת מזה, ועד היום אני זוכר את הדחיה העצומה שחשתי מול המטלה. עד היום כשאני נזכר בסיטואציה אני חש את רגשי הדחיה שחוויתי.

סיפור זה מדגים את המציאות שתחושת דחיה ואחרות אינה בהכרח עניין של שיפוטיות, בוודאי לא של גזענות ושנאה. היא נובעת מהבדלי מנטליות ותרבות, בנפרד מהשאלה מי "טוב יותר" ומי "טוב פחות". הדיון על יחס הציבור האשכנזי כלפי הציבור הספרדי אינו יכול להתעלם מהפערים האמורים. אלו חייבים להיות נקודת המוצא לדיון. גם אם נשלול את לגיטימיות האפליה מכל וכל, הטיפול בתופעה חייב להתחיל מניתוחה המדויק ומהבנת שורשיה. כאמור, מול תחושת בוז ודחיה לא יעזרו כינויי גנאי של "גזען", "רשע" וכדומה. נדרש סוג פעולה מתוחכם יותר.

 

תחומי האפליה

לעתים גורמים חוסר ההכרה או חוסר המוכנות להכיר בהבדלים בין ספרדים לבין אשכנזים להשמעת טענת הגזענות שכבר נעשתה שגורה ומקובלת במחננו. כפי שיבואר בסמוך, במאמרו של לוי מוזכרים שני תחומים מרכזיים שבהם הועלתה טענת הגזענות שלא כדין: נישואין, וקבלה למוסדות הלימוד. כלשונו, "מדיניות האפליה הגורפת כלפי ספרדים בשידוכים ובקבלה למוסדות החינוך, שקיימת באופן רשמי ומודגש רק בציבור החרדי, מעידה כאלף עדים שמדובר בנגע עמוק." אני חולק על הגדרה זו. התבוננות קצרה תגלה שתופעות אלו אינן מעידות על "נגע עמוק" של גזענות, אלא על שיקולים ראויים ומוצדקים, גם אם לעתים ההשלכות אינן נעימות לעין.

 • קבלה למוסדות

טענה רווחת בציבוריות החרדית היא שמנהלי המוסדות מפלים לרעה תלמידים ספרדיים. הטענה הזאת נשמעת לעתים בבוטות ובגסות רוח, ולעתים בעדינות (כמו למשל אצל אליהו לוי, הקורא לחשבון נפש פנימי). לאמתו של דבר, אין מדובר בגזענות כלל ועיקר, אלא בשיקולים ענייניים שכל אדם, גם ההגון ביותר, עשוי לפעול לפיהם. אין לדעתי מנהל מוסד אחד שנמנע מלקבל תלמיד ספרדי רק כי הוא ספרדי. הסיבה שלא מקבלים תלמידים ספרדיים היא כפולה.

טענה רווחת בציבוריות החרדית היא שמנהלי המוסדות מפלים לרעה תלמידים ספרדיים… לאמתו של דבר, אין מדובר בגזענות כלל ועיקר, אלא בשיקולים ענייניים שכל אדם, גם ההגון ביותר, עשוי לפעול לפיהם. אין לדעתי מנהל מוסד אחד שנמנע מלקבל תלמיד ספרדי רק כי הוא ספרדי

השיקול הבסיסי ביותר הוא שתלמידים ספרדיים באופן כללי אינם תורמים להצלחתו של המוסד, ובאופן יחסי יוצרים בעיות יותר מהאחוז היחסי שלהם בין התלמידים. ברור שיש אשכנזים שאינם תורמים למוסד וספרדים שתורמים הרבה, וכן שיש תלמידים אשכנזים רבים שמאכילים את מנהלי המוסדות מרורים וספרדים שהם תענוג למוריהם ולמנהליהם. אבל באופן כללי המציאות היא כפי שכתבתי: התלמידים הספרדיים נוטים להיות חלשים יותר בלימודים, נוטים יותר להתנהגות "בעייתית" (אלימות מילולית ואפילו פיזית), ונוטים ליצור קבוצות של תלמידים מרקע מזרחי (לעתים בגיבוי הורי) המקשים על סדר הלימודים התקין.

השיקול השני, הנובע במידה רבה מהשיקול הראשון, הוא ש"הציבור קובע". גלוי וידוע שגם הורים ספרדיים אינם מוכנים לשלוח את ילדיהם למוסד שיש בו אחוז "גבוה מדי" של תלמידים ספרדיים. מה אפוא על מנהל מוסד לעשות, ומה לנו להלין על מדיניות הקבלה ה"מפלה" שבה הוא נוקט? כפי שאמר לי מנהג מוסד אחד, "המוסד שלי הוא ביזנס, וכדי שהביזנס שלי יתקיים אסור לי לקבל יותר מאחוז X של תלמידים ספרדיים." או כלשון הבדיחה על אודות מנהל מוסד שפנה להורה ספרדי בשאלה: "מדוע אתה רוצה להתקבל למוסד שלנו?" הלה ענה שהוא מעוניין במוסד אשכנזי. הגיב המנהל: "גם אני רוצה מוסד אשכנזי, ולכן אינני יכול לקבל אותך!" לא ניתן לצפות ממנהלי המוסדות לחנך את הציבור כולו; הם מגיבים לציבור, ואינם קובעים לו תפיסות ודעות.

ומה באשר לציבור – האם הציבור כולו, כולל הציבור הספרדי, לוקה בגזענות נגד הספרדים? אליהו לוי כמובן יטען שהתשובה לכך היא חיובית. אין זו דעתי. יש שיקולים ענייניים וידועים לכל שבגינם גיבש הציבור את עמדותיו. אמנם לא נעים להעלות אותם, ובוודאי אין זה הולם את חוקי ה"פוליטיקלי קורקט", אך כאמור לאורך המאמר, עדיף להסתכל על המציאות בעיניים, וכך יהיה ניתן לפעול לטובת העניין.

יש לציין שהמדיניות שנוקט הציבור הספרדי מול המוסדות האשכנזיים אינה מועילה לנושא. משפחות ספרדיות בהמוניהן דופקות על דלתות המוסדות האשכנזיים בניסיון להתקבל אליהם, ומובן מאליו שרבות מהן יידחו. תמונת מצב זו גורמת להשפלת הציבור הספרדי כולו (שמעדיף שבניו ובנותיו ילמדו במוסד אשכנזי ב"ליגה ג'" במקום מוסד ספרדי בכיר), וגורם למתחים בין הציבורים, לסבל ולעגמת נפש של משפחות ותלמידים, ולהנצחת הנחיתות הספרדית מול הציבור האשכנזי.

 • נישואין

הצורה שבה משתדכים זוגות במגזר החרדי נועדה ליצור מצב שבו הזוג לא נפגש לפני שנבדקת התאמה כללית של בני הזוג זה לזה. הסיבה לכך פשוטה והגיונית, שכן כאשר נוצרת הכרות ישירה בלי סינון מוקדם, קשה לבחון את השידוך בצורה הגיונית, ולעתים יתכנו שידוכים לא מתאימים שנוצרו מהתלהבות רגעית. אם בחור מעוניין למשל בבחורה "מודרנית" (לבושה לפי האופנה, פתוחה יחסית),  סביר שלא לנסות הצעות של משפחות שאינן מודרניות, שכן מן הסתם הן לא תתאמנה. האם מדובר בתיאום של מאה אחוזים? כמובן שלא. יש בנות מודרניות שצמחו במשפחות לא מודרניות, ויש משפחות מודרניות ולהן בת שפנתה לכיוון לא מודרני. גם זה ניתן לברר. אבל בדרך כלל הולכים לפי הרוב, ודי בכך כדי ליצור נקודת פתיחה סבירה.

בכל הנוגע לאשכנזים וספרדים, הפער המנטלי המשמעותי ביניהם גורם לכך שכל הצעה ספרדית נפסלת מראש. גם כאן ייתכן שהפער אינו קיים – שמדובר במשפחה ספרדיה או בבחורה יוצאות דופן. אבל מטבע הדברים הולכים לפי הכלל: קשה לברר על כל משפחה ומשפחה שמא מדובר ביוצא מן הכלל, וכמו התורה עצמה, הציבור נוהג על דרך הרוב

בכל הנוגע לאשכנזים וספרדים, הפער המנטלי המשמעותי ביניהם גורם לכך שכל הצעה ספרדית נפסלת מראש. גם כאן ייתכן שהפער אינו קיים – שמדובר במשפחה ספרדיה או בבחורה יוצאות דופן. אבל מטבע הדברים הולכים לפי הכלל: קשה לברר על כל משפחה ומשפחה שמא מדובר ביוצא מן הכלל, וכמו התורה עצמה, הציבור נוהג על דרך הרוב (ועם כל זה, לעתים ישנם מקרים שחורגים מהרוב, אם כי הדבר נדיר).

בנושא של שידוכים יש משמעות עמוקה ביותר להבדלי המנטליות. אין ספק שהבדלי המנטליות בין אשכנזים לספרדים ניכרים באופן בולט במערכת היחסים בין בעל לאישה. פערים אלו נובעים מתוך מסורת של מאות שנים, החל ב"חרם דרבנו גרשום" ששדרג את מעמד האישה האשכנזית ביחס למקבילתה הספרדית, ועד לתרבות האשכנזית שפיתחה את מעמד האישה במשך דורות רבים. הציפיות, הרצונות, השאיפות הגלויות והסמויות, המוסכמות – כל אלה שונים במידה ניכרת בין זוג אשכנזי לזוג ספרדי. בשל ההבדלים הבולטים הנהוגים ביחסי זוגיות, אין פלא ששידוכים בין ספרדים לאשכנזים אינם דבר שבשגרה (בפרט במגזר החרדי, שם ההבדלים המנטליים נשמרים על-ידי הקהילות הנפרדות).

אגב, הדבר נכון במידה רבה גם ביחס לציבורי החסידי: אשכנזים ליטאיים בדרך כלל יפסלו על הסף הצעה של שידוך עם משפחה חסידית, משיקולים דומים.

לוי במאמרו הזכיר את האפליה הקיימת גם ביחס ל"משתכנזים", ספרדים המקבלים על עצמם תפיסות עולם ואורחות חיים אשכנזיים. ראשית, למראית עיני, ככל שאדם או משפחה ספרדיים מתקרבים יותר לתרבות ולתפיסות אשכנזיות, כך מידת הדחיה של החברה האשכנזית תפחת. האפליה קיימת על רקע מנטלי ותרבותי, ולא על רקע גזעי. אך שנית, בנושא השידוכים הנושא אכן מורכב במיוחד.

באופן טבעי, אדם מחקה את הוריו בזוגיות שלו עצמו, ומפתח ציפיות בהתאם למה שהיה נהוג בבית שבו גדל. זוגות מבוגרים נדהמים לגלות עד כמה המודל של הוריהם השפיע על המערכת הזוגית שלהם ועל הציפיות שלהם מחיי הנישואין. מכאן שבכל הנוגע לשידוכים, גם כאשר מדובר בבחור "משתכנז", רוב מכריע של משפחות אשכנזיות יעדיפו שלא להשתדך עמו – גם אם מדובר בתלמיד שהתקבל בזרועות פתוחות למוסדות אשכנזיים מובילים. מערכת זוגית אינה מערכת גלויה שקל לאמץ, הן משום שמטבעה היא שייכת לבית פנימה, והן משום שמערכת זוגית מורכבת מאין ספור ניואנסים עדינים וסמויים שקשה מאוד אפילו ל"משתכנז" מצוי לאמץ.

לדעתו של אליהו לוי, "כאשר משפחה אשכנזית מסרבת להשתדך עם משפחה ספרדית מעולה בשל קשירת נחיתות אינהרנטית למוצא התרבותי שלהם, ללא כל סיבה עניינית, גם זה פשע." חבל שלוי בוחר להוציא את הציבור האשכנזי כולו "פושע". כאמור, לא זו הדרך לשפר את המצב הקיים ולהתקדם למצב מתוקן יותר; הדרך לכך היא דווקא על-ידי הבנת שורשי הדברים, ומשם לטיפול בנושאים שבאמת צריכים טיפול. לכך נבוא כעת.

 

הגזענות האשכנזית

עסקתי עד כה בהבדלים שבין ספרדים לאשכנזים, וביארתי למה הבדלים אלו מצדיקים, לפחות במידה מסוימת, את המדיניות המוסדית והחברתית של הציבור האשכנזי כלפי הציבור הספרדי.

חלילה להבדלים אלו לגרום לנו – לציבור האשכנזי – להתנשא או לבוז לציבור הספרדי. עם כל מה שכתבתי, ברור שהספרדים הם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב. עלינו לאהבם כנפשנו. כל גילוי של חוסר אחוה כלפיהם אינו מדרכם של יהודים באשר הם יהודים

אך חלילה להבדלים אלו לגרום לנו – לציבור האשכנזי – להתנשא או לבוז לציבור הספרדי. עם כל מה שכתבתי, ברור שהספרדים הם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב. עלינו לאהבם כנפשנו. כל גילוי של חוסר אחוה כלפיהם אינו מדרכם של יהודים באשר הם יהודים. הגזענות היא מילת כיסוי למידות רעות השוכנות בלב האדם, שמוצאות מימוש באפיק הגזעני בלי להרגיש נקיפות מצפון מיותרות. אין ספק שהגזענות מושרשת עמוק אצל האשכנזים, ובתודעה או בתת-התודעה שלנו קיימת דה-הומניזציה של אחינו הספרדים. חוץ מהדוגמא הפותחת אכתוב שתי דוגמאות נוספות שיבהירו לעצמנו כמה אנו נגועים בתפיסה לא אנושית של האדם הספרדי.

כאשר אדם נתפס בתור שונה, קל וחומר כשהוא נתפס פחוּת במידה זו או אחרת, יש נטיה להתייחס אליו כאל אדם מסוג שונה ולהתעלם מהעובדה הפשוטה שגם לו יש רגשות ורגישויות בדיוק כמונו. התעלמות זו מאפשרת לנו לפגוע בו או להתייחס אליו בצורה שלא היינו מתייחסים לאדם אחר. אצייר דוגמא שלמרבית הצער נראית לי נפוצה מאוד. מנהל מוסד דן בקבלת התלמידים שנרשמו למוסדו. המהירות שבה הוא יסנן את ה"פרענקים" – בהינף יד ממש – תהיה שונה לחלוטין מזו שבה הוא יסנן את האשכנזים. כאשר הוא מסנן תלמיד אשכנזי הוא חש הרבה יותר את הפגיעה והעלבון שיגרמו לאותו תלמיד (או למשפחה) בתשובה השלילית, מאשר הוא חש כלפי הספרדי.

זוהי גזענות אמתית – גזענות שאינה רואה בספרדי אדם עם רגשות בדיוק כמו האשכנזי, שמייחסת לו איכשהו תכונות אופי תת-אנושיות. בטוחני שגם אם השיקולים להגביל את קבלת הספרדים למוסד הם נכונים, וכפי שכתבתי לעיל, תשומת לב לרגשות ההורים מצד מנהלי המוסדות היתה מביאה אותם להתייחס לאי קבלת ספרדים בהרבה יותר רגישות וזהירות

זוהי גזענות אמתית – גזענות שאינה רואה בספרדי אדם עם רגשות בדיוק כמו האשכנזי, שמייחסת לו איכשהו תכונות אופי תת-אנושיות. בטוחני שגם אם השיקולים להגביל את קבלת הספרדים למוסד הם נכונים, וכפי שכתבתי לעיל, תשומת לב לרגשות ההורים מצד מנהלי המוסדות היתה מביאה אותם להתייחס לאי קבלת ספרדים בהרבה יותר רגישות וזהירות.

דוגמא נוספת, מלפני שנים רבות, הוכיחה לי כמה הגזענות מושרשת בתוכנו. ידיד קרוב, אחד האנשים האינטליגנטיים ביותר שאני מכיר, ובעל מידות טובות ורגישות לזולת, קרא ספר של סופרת כלשהי, ומאוד נהנה ממנו. תוך כדי שיחה נודע לו שהמחברת היא ספרדיה, והוא מיד הגיב בתחושה של בושה על כך שהוא נהנה מספר של ספרדיה. שום טענה מהטענות שהעליתי לעיל אינה תקפה לעניין זה. הגזענות הפסולה אכן מושרשת עמוק בתוכנו.

לצד הכרה בערכים היקרים לנו, הנהוגים בקרב הציבור האשכנזי, עלינו לדאוג ליחס שווה ומכבד של הציבור הספרדי. מה שנראה לנו מעלה אינו מצטייר אצלם (בהכרח) מעלה, ומובן מאליו שהם תופסים תכונות מסוימות הנהוגות אצלם בתור מעלות, ואת העדר התכונות הללו אצל הציבור האשכנזי בתור חיסרון. קיצורו של דבר: לא כל תופעה של אפליה היא גזענות, אך כל גזענות אמתית היא רוע, ויש להוקיע תופעות של גזענות ככל שניתן.

 

בזכות הספרדים

כיצד ניתן להתמודד עם התופעה – עם בעיית הגזענות המאפיינת את הציבור האשכנזי?

מול שאלה זו, ישנם אלה שמיד נכנסים למגננה: הרי גם בציבור הספרדי יש גזענות חמורה. ואכן יש. כולנו מכירים את מילות הגנאי העסיסיות הנדבקות לאשכנזים, וכולנו יודעים שכולל שאינו מקבל ספרדים הוא "כולל גזעני" ואילו כולל שאינו מקבל אשכנזים הוא "כולל ספרדי" (הערה של פ' חובב בטור שהתפרסם ב"יתד נאמן"). אך גזענות של ספרדים כלפי אשכנזים אינה נושא המאמר, ובוודאי אין בה הצדקה לגזענות אשכנזית כלפי ספרדים. וכאן הבן שואל: כיצד נמגר את התופעה?

ברור לי שהצעד הראשון לקראת טיפול בתופעה הוא מודעות עצמית. אני תקוה שמאמר זה (לצד עוד מאמרים המתפרסמים בחודש זה על גבי במת "צריך עיון") יוכל להגביר, במידה כלשהי, את המודעות העצמית שלנו כלפי התופעה, ומכאן לאפשר את הטיפול בה. אך ברור גם שמודעות עצמית היא תחילת הדרך ולא סופה. נדרשת השקעה משמעותית כדי לצאת מן הגזענות. פתרון מוכן ומזומן – אין לי.

צעד הראשון לקראת טיפול בתופעה הוא מודעות עצמית. אני תקוה שמאמר זה (לצד עוד מאמרים המתפרסמים בחודש זה על גבי במת "צריך עיון") יוכל להגביר, במידה כלשהי, את המודעות העצמית שלנו כלפי התופעה, ומכאן לאפשר את הטיפול בה. אך ברור גם שמודעות עצמית היא תחילת הדרך ולא סופה. נדרשת השקעה משמעותית כדי לצאת מן הגזענות

עם זאת, אציין תובנה קטנה שאולי תועיל במשהו. במבט כללי על התפתחות היהדות הספרדית בארץ ישראל אפשר לראות שהחרדים האשכנזים הם אלו שבעיקר דאגו לאורך שנות קיום המדינה,  עד לפני הקמת תנועת ש"ס, להצלת הספרדים מהחילון ולקירובם לעולם התורה. בכך אין ספק. אבל יש גם מבט הפוך.

נתאר לעצמנו איך היו חיי החרדים במדינה ללא העליות של בני עדות המזרח. החל ממימי בן גוריון שאמר שבמפא"י יש יותר דתיים מכל המפלגות הדתיות גם יחד, הספרדים היו בהחלט ה"מזוזה של המדינה", במובן של אנשי דת ומסורת המשולבים במפלגות הגדולות כמו מפא"י ולאחר מכן הליכוד. שמירת הזהות היהודית במדינת ישראל נזקפת אפוא במידה רבה לזכותם של הספרדים, כך שתנועת הליכוד של היום היא מסורתית ברובה, וכמובן רחוקה מאד מהחרות הרביזיוניסטית שהיתה אנטי-דתית באותה מידה כמו מפא"י.

אילו האשכנזים היו שולטים כאן במדינה, ללא השפעת המסורת המכריעה של בני עדות המזרח, היינו נראים אחרת לגמרי, ועמדותיו האנטי-דתיות של יאיר לפיד ושל פוליטיקאים דומים בני האשכנזיות החילונית היו מתקבלות בהערצה והופכות את ארחות חיינו החרדיים לבלתי נסבלים. לא אאריך בניתוחים פוליטיים; די לענייננו בהערה שבמבט מפוכח, קיומם של החרדים בארץ התאפשר דווקא בזכות הציבור הספרדי.

אני אומר לעצמי ולחברי: הבה נעזוב את המבט המתנשא והמבזה על אותם יהודים תמימים שבזכותם הגענו למה שהגענו. הבה נחבק אותם כמות שהם. כן, יש לנו לדבוק בנכסי צאן ברזל הדתיים והתרבותיים של יהדות אשכנז. אך לצד זאת, יש להכיר בכך שחלק מאותם נכסי צאן ברזל צריכים להיות האהבה והכבוד לכל יהודי, גם אם אינו שותף לתפיסות עולמנו ולאורחות חיינו.

196 תגובות על “גזענות אשכנזית: האמנם?

 • זו בדיוק התגובה של "זליג" מהמאר של לוי אבל ביותר ארוך. לא יתואר

  • בול.

   ושוב עוד מאמר שאתה שואל את עצמך מה הוא בא לומר? מה האג'נדה של הכותב?

  • במחשבה שניה, עליתי על זה:
   כותב המאמר הוא "זעליג", ואליהו לוי ביקש ממנו לכתוב במאמר את רעיונותיו.
   חבל חבל חבל, מרדד את השיח, מוציא (או ממציא) שדים, וסוחף למחול עוועים.
   לדעתי למאמר כזה אפילו לא צריך להגיב.

  • שרי, מה שבעינייך פשוט, בעיני אחרים לא.
   תגובה "לא צריך להגיב" היא בסה"כ בריחה

  • גיבוב של גזען בכתבה ניבזית. אני עברתי גזענות שרצתה להרוס את חיי. ב-1970 סיימתי את בית הספר היסודי בהצטיינות. בית ספר שאר ישוב בשיכון ה' בבני ברק. רציתי ללמוד אלקטרוניקה חלום חיי…. היה צריך לקבל אישור ממחלקת החינוך בעיריית בני ברק כדי שאוכל ללמוד בבית ספר בתל אביב, דרך אגב דתי. מנהל המחלקה חרדי שעד היום לא שכחתי את שמו…. ברשעות אמר לי שלא יאשר לי ללמוד בתל אביב, ועדיף שאלך לעבוד. אך אישר לכול חבריי האשכנזים. אפילו שהיו תלמידים גרועים. אבי ז"ל היה צריך לקחת עבודה נוספת כדי לשלם לבית הספר מכיסו. גמרתי את הלימודים בהצטיינות. גוייסתי לחיל האויר ונשלחתי לארה"ב ללמוד החזקת F15 שישראל קיבלה שנה אחרי. אחרי צבא יצאתי ללמוד בארה"ב .הקמתי עסק עם מעל ל-2000 עובדים. יש לי קשרים עם חברי קונגרס סנטורים שאני תורם להם ביד רחבה. זאת ההוכחה שכל מה שכתבת זה גיבובי מעשיות. אם לא מאפשרים לילדים לצמוח הם נובלים ואשכנזים הם דו תחמוצת הפחמן לילדים וילדות ספרדים. לא אסתיר זאת: יש לי שנאה לאנשים כמוך ואת עונשכם תקבלו כאשר תקבלו סלקציה בעולם הבא.

  • יהודי אמיתי
   יקירי, שלום לך!
   ראשית, אני שמח מאוד על הצלחתך הכלכלית הגדולה למרות העוול הגדול שעשו לך בצעירותך. גם כאבך הגדול והתוסס עדיין מהעוול שעשו לך, ניכר מכל מילה שכתבת. אבל אמור נא לי, היכן מצאת במאמרי שמגנה בכל תוקף גזענות וכל אפליה על רקע גזעני, הצדקה כל שהיא לעוול שנעשה לך, מה שגורם לך לשנוא אותי כל כך? אני משער שלא קראת את מאמרי מתחילה ועד סוף, משום שאם היית קורא אותו, נוכח היית לדעת עד כמה המאמר וכותבו שותפים לכאב שלך ומוחים על התנהגות כזו בכל תוקף. יתירה מזאת, המטרה הברורה והמוצהרת של המאמר, היא לבער תופעות אכזריות כאלו ממחוזותינו.
   שבת שלום ושלוה
   באהבה
   משה יצחק

  • אין כמו רעש נקישות המקלדת ליצור השליה כאילו יצרת מאמר אקדמי מבוסס וראוי, אז לא, הקדימו אותך גדולים וחכמים בחוקרם את תנועות הימין הקיצוני ברחבי העולם ואחת המסקנות הברורות הם שהגזענות בבסיסה באה ממקום של תפיסת עולם אולטרא שמרנית (מה שמסביר אולי את מה שקורה אצלנו).
   אבל בוא אל תלך רחוק כל כך למקום שבאו ממנו יוצאי עדות המזרח. בוא תדבר על חבריך לספסל הישיבה/הלימודים/העבודה, חכם ומוכשר שכמוך. פשוט סיימת כל קורס או מסכת בציון גבוה יותר. וכשאתה מדבר אתם על פוליטיקה וסתם על החיים אתה פוגש בני אדם שלא עלינו לומדים בספר בן איש חי, ועדיין נשארים לא פחות מתורבתים ממך.

 • מאמר שבעיני, לא ראוי להתפרסם בפלטפורמה כזו ולא בפלטפורמה אחרת, מכותב המתיימר להקרא רב.
  מאמר רווי בגזענות, בהאשמת המדוכא, בהתנשאות, ב"האחרת" המזרחיים, בניסיון ליצירת פלוג ושנאת ישראל.
  כותב המאמר מציין את ההשלכות של מצב המזרחיים כגורמים לגזענות. (פרט למה שהוא מציין כמאפיינים תרבותיים, שבעיני לא אמורים ליצור אפליה אם יש כבוד, קבלה והבנה של תרבויות אחרות. )
  חסרה לו ראיה של תהליכים חברתיים. הבנה לעומק.

 • המאמר אינו מחמיא לכותבו.
  רוב האמירות בטעות מקורן ונראה שנכתבו ללא בדיקה וללא מחשבה אלא על סמך רגשות ותחושות בטן בלבד,
  לא נעשה ניתוח של התופעות שצויינו ולכן לא ניתן להסיק דבר לגבי התרבות הספרדית.
  מענין לעשות סקר שיבדוק כמה מן האשכנזים חשים כך.

 • אתה מתאר לעצמך שטיעוניהם הגזעניים של משטרים אפילים פסו מן העולם. ואז אתה מגלה שיש במדינת ישראל אנשים שטוענים כי הספרדים הם גזע נחות.

  • ממש דומה.
   לפי ההיגיון הזה, תוך כמה שנים, האשכנזים מכניסים את הספרדים לתאי גזים,
   (או הספרדים כלפי התימנים והאתיופים)

 • מאיץ בכותב לחזור בו מהדברים על פסיקת הבן איש חי. מיהו הכותב להעז לזלזל ולהביע דעה בכלל על פסיקתו?
  אני מוחה בתוקף על הזלזול בכבוד התורה! של נעליך מעל רגליך כשאתה מעלה את כינויו על דל שפתיך.

  וזה ללא קשר לשאר המאמר שאינו ראוי לתגובה.

  • הלכות צניעות הם לפי הנורמה המקומית.
   הכותב הנכבד הראה בבקיאותו, שהנורמה בארצות המזרח היתה שונה. זה הכל, וחבל להסתיר זאת.

  • בעיה פעוטה: אין בן איש חי כזה… מדובר בטעות ישנה שהשתרשה והפכה לאגדה אורבנית ועכשיו לך תוכיח…
   יואיל הכותב ה'נכבד' לפתוח את הבא"ח במקורו (לגבי הסתכלות באשתו נידה) לפני שהוא מצטט בשמו דברים שהוא לא אמר.

 • מענה לטיעוניך החלולים:

  פערים אינטלקטואליים: מקבלי פרס נובל:
  אתה טוען לפערים אינטלקטואליים. לדידך, בטח קל לדמיין את יהודי מזרח אירופה,שבין סחיבת דלי מים אחד לצליפת שוט בסוס הסורר, הוגים ועוסקים במכניקה קוונטית, או בתורות פילוסופיות אחרות. לולא הבעל שם שבבשורתו הגדולה אסף אותם מהשדות, היהדות הזו הייתה נטמעת בגויים הכפריים.

  לגבי הטיעון על בית המשפט העליון: זה כמו לקחת אדם, לקטוע את רגליו, ולשאול איך הוא לא מצליח ללכת. הפערים שיצרו כאן במדינה בין ספרדים לאשכנזים, עדיין מקשים על ספרדים להגיע לעמדות מפתח. כל הסיבה היא אפלייה, לא חוסר שאיפה לאינטלקטואליות. שכן, אם לספרדים יש פחות שאיפה לאנטלקטואליות, מדוע בצרפת נפוצים שמות של פרופסורים ומומחים בעלי-שם ממוצא צפון אפריקאי? כי שם לא הייתה האפלייה שקיימת כאן.

  כשהאשכנזים עסקו בחטיבת עצים בימי הביניים, יהדות ספרד הוציאה מקרבה אינספור רבנים שהיו אינטלקטואלים, הוגים פילוסופיים ואנשי מדע. גם אחרי גירוש ספרד, רבי יוסף קארו היה זה שכתב את השולחן ערוך, וכך גם רוב הספרות הרבנית והיהודית נוצרה בידי רבנים, מפרשים והוגים ספרדים. גם במאה ה -19, כשיהודי אירופה בחרו להיות עם ככל העמים, הקדימו את הרצל יהודים ספרדים כדוגמת הרב יהודה אלקלעי בהגיית רעיונות ופתרונות למדינת יהודים.

  לגבי זוכי פרס נובל, להלן קטעים מתוך מאמרו של פרופ׳ עמוס נוי (כן, אשכנזי): בסה״כ זכו 165 יהודים בפרס נובל (מתוכם פרסי השלום שזכו בהם יצחק רבין ושמעון פרס יחד עם ערפאת, ובגין עם סאדאת). אכן, תשמח לדעת שאשכנזים זכו בפי 15 פרסים מיהודים ספרדים, אך תצטער בו-זמנית להבין כי ההבדל, הוא זה גם שהשתקף בפערי האוכלוסיה: ב-1938 היו 16.5 מליון יהודים בעולם, מתוכם לא יותר ממליון וחצי ספרדים. יהודים ממוצא מזרח אירופי היו 12 מליון ויותר, ביניהם ארבעה מליון יהודים בארצות הברית לבדה (המדינה שממילא זכתה במספר הגדול ביותר של פרסים מכל ארצות העולם, בשל התשתית המדעית המפותחת ביותר מכל ארצות העולם). יוצא, שיהודים ספרדים ואשכנזים זכו בפרסי נובל בדיוק ביחס זהה למספרם באוכלוסיה. דוגמה להצלחה, למרות פערי האוכלסיה, ניתן לראות בשלושה זוכי פרס נובל יוצאי מרוקו: סרז' הרוש, קלוד כהן-טנוג'י וברוך בנאסרף. בהתחשב בכך שקהילת יהודי מרוקו לא עלתה על 200,000 איש באמצע המאה העשרים, ההישגים של הקהילה הזו מבחינת פרסי נובל לגולגולת עולים על זו של כל קהילה יהודית אחרת.

  צניעות: אכן, צודק אתה שמושגי הצניעות של האשכנזים שונים מאוד ממושגי הצניעות של הספרדים. כי אם לא הליטאים, אז מי הם אלו שדגלו בחבישת פאה ככיסוי ראש? ועוד, תוכל לראות כי נשות הספרדים הגיעו ארצה עם בגדים מכף-רגל ועד ראש, עם שאלים וכיסויים רבים, בשונה מאוד מנשות אשכנז.

  לקחת כדוגמה את הבן איש חי, וממנו הסקת על קהילות שלמות, שונות בהרבה. זו בורות. כל קהילה הייתה שונה במנהגיה ובהלכותיה לגמרי, שכן בכל קהילה פעלו פוסקים בעלי ראש על הכתפיים, שלא היו צריכים לחכות לייבוא רב מהערים הגדולות (של מדינות אחרות, כמו בסיפורי השטעטעל הנודעים). מה גם שדי להביט בתמונות מכפרי מזרח אירופה שלפני השואה, של יהודים/ות מתגוללים בצידי רחובות העיר, ובעירום שניבט מהן, כדי להבין שטענותיך שגויות. וגם, איך אפשר לפספס את גולת הכותרת של יהדות אירופה, תעשיין המין שרווחה בה, והתרחבה לדרום אמריקה במאה ה-20 (קצת גוגל בנושא, ותבין במה מדובר), ובשפחות-המין-מרצון של הנאצים.

  עממיות: פירושה פשטות. אין מעמדות, אין הבדל בין אדם שלמד דף גמרא לש״ס שלם. כולם יהודים בפני בורא עולם ובפני הרב. זו הגישה היהודית האמיתית. הדקדוק וידיעת השפה הם חלקים חשובים אצל הספרדים. אצל האשכנזים, ״שפתם הגבוהה״ מתבטאת בחוסר דקדוק, ובהגייה לא נכונה של מילים. ואין צורך בדוגמאות, כי כל בר-דעת רואה זאת.

  גבולות: אם למדת ליבה (אשכנזי=אינטלקטואל, לא?), אתה בטח מכיר מעט היסטוריה. הציבור הספרדי לא הצמיח מקרבו רפורמים, קונסרבטיבים, נאולוגים או כל זרם אחר. הסיבה לכך פשוטה: הספרדים דוגלים ב״ימין מקרבת״, ולא ב״שמאל דוחה״, כמו שדגלו רבני אירופה. ה״שמאל הדוחה״ של רבני אירופה הצמיח את דור המשכילים הנ"ל, את זרמי היהדות האלטרנטיביים, בעוד שה״ימין המקרבת״ אצל הספרדים, בגישה יהודית אמיתית, מאפשרת להם להישאר בקשר עם בני משפחתם, ולקרבם ככל האפשר. צא ולמד איך הריחוק של קהילות בין יהודים באירופה גרם לדור ההשכלה וההתבוללות. לדידי, חוסר גבולות וחוסר טאקט לדוגמה, זה לקחת תלמיד חכם מבוגר, שכל חשקו ורצונו הוא לעסוק בתורה, ולהצמיד לו נכד שיכתיב לו מה לומר ומה לדבר, וגם לחתום בשמו אינספור פעמים על מכתבים והמלצות שמשרתות את האינטרסים שלו ומנפחות את חשבון הבנק שלו. זה בוודאי גרוע יותר מאשר לנשק את ידו של הרב, או לטפוח לו על השכם כאות הערצה לגדול בישראל.

  מוחצנות: הראוותנות האמיתית היא של בחורי הישיבה הליטאיים, שברוב חוצפתם דורשים דירה עוד לפני שסגרו תנאים אחרים בדרכם לחופה. המוחצנות האשכנזית מעודדת אדם להתגאות בעצמו ולהרים את אפו יתר על המידה, אם הוא תלמיד ישיבה שלמד דף גמרא כלשהו. לא נמצאה חתונה ספרדית שבה החתן לובש חליפה ארוכה (ששמורה לתלמידי חכמים אמיתיים), ומודעות-ענק שממלאות את דפי העיתונות החרדית, ומפארות את החתן כאחרון גדולי הדור.

  כל תורת הליטאיות היא החיצוניות והמוחצנות. זו האשכנזית סוברת שאם אתה לבוש כחרדי, אז אתה יכול לעשות ככל העולה על רוחך. העיקר שתלבש מגבעת וחליפה. אצל ספרדי שפרק עול, מיד תראה שהוא לא ימשיך ללבוש לבוש חרדי, בשונה מאשכנזים, שיכולים לכפור בכל התורה, העיקר שהם ילבשו מגבעת, ויניעו את האגודל בתנועות סיבוביות.

  יוזמה והתבכיינות: כבר שבעים שנה מאז שסתיימה השואה ואתם עדיין ממשיכים להתבכיין על מה שנעשה לכם. אולי כבר מספיק? בכל פעם שנעשה לעצמנו, יקום גזען תורן כמוך ויאמר שאין טעם למקומות כאלו, כי יש שוני מנטלי ועוד הבלים. ספרדים הגו, בנו והקימו מוסדות טובים משלהם לשמחתנו.

  הטיעון על מרוקו הוא שגוי. יש מחקרים וספרים בעניין, מוזמן לקרוא: יהדות אירופה עלתה כולה באש, והרבנים הניצולים חיפשו תלמידים שישקמו את עולם הישיבות. כך מרוקו היוותה עבורם טרף קל.

  לגבי ארגונים שמסייעים רק למזרחים – בתחילת המאמר טענת שיש אפלייה, אז איך הארגונים האשכנזים יעזרו לספרדים? לא מסתדר. ואם כבר דיברת על המושג הזה של אשכנזים שייסדו מוסדות לספרדים, יש לו שם: פטרונות.

  אה, ואיך שכחתי. האשכנזים, היו ראשוני מייסדי הארגונים בעד היציאה בשאלה, בעד ההתנגדות לדת, ועוד ועוד. תתגאה בזה גם.

  פשע ונשירה: כשהקים את תנועת הנאציזם בגרמניה, טען היטלר כי היהודים הם מקור כל הרוע, ושהם אחראים לכל השחיתות, ואיך לא – הם אוהבים כסף. הוא הגזים, כמובן, אבל האמירה לא צמחה בחלל ריק. הפשע בישראל נוצר בשל הפערים שיצרה המדינה בין האוכלוסיות. כשיזרקו את הוריך בחור נידח, ללא עבודה, ללא פרנסה, והם יצטרכו להילחם על קיומם, ולא יהיה להם זמן לחנך אותך, ולא תהיה לך תקווה, כנראה שתפנה לפשע. אפלייה=פשע. זה מוכח מחקרית. תבדוק.

  בנוגע לשיעורי הנשירה, אנו שוב חוזרים לעניין החיצוניות. ראשית, חוזר בשאלה אשכנזי, לרוב הוא קודם כל כופר מוצהר, והוא גם יצהיר על כך מעל גבי האתר. עד שהוא יעשה את זה, הוא ישתדל להתכסות במגבעת ובחליפה עד כמה שאפשר, כי הוא לא רואה בזה ניגוד – כל עוד הלבוש נכון, הכל נכון. כך מוצאים עצמם הרבה חוזרים בשאלה אשכנזים אנוסים בתוך לבוש חרדי, ולכן הדבר לא ניכר. לעומת זאת, אצל ספרדי שחוזר בשאלה, הוא לרוב מומר לתיאבון. הוא ימשיך להאמין ולשמור חלק מהמצוות. לפני כן, הדבר הראשון שהוא יעשה, זה לשנות את לבושו, בגלל הבנתו את הסתירה שבין הלבוש למגזר שאליו הוא משתייך.

  קבלת ביקורת: אלו אולי השורות הראשונות שהיו צריכות להיכתב במאמר שלך: קשה לכם, כאשכנזים, להפנים שאתם גזענים ואכולי שנאת חינם ליהודים. אתם, אלו שחוויתם השמדה כמעט טוטאלית בגלל גזענות, ממשיכים להיצמד לתורות הגזע הללו ולהשתמש בהן לטובת תירוצים כמו חוסר התאמה ושינויי מנטליות.

  • תכננתי להגיב באריכות וחסכת לי, תודה וישר כח.

  • פשוט מעולה!

  • בסך הכל הסברת מצוין עד כמה הפער (לטובת המזרחיים ) עמוק ורחב ומצדיק היפרדות מוחלטת מהאשכנזים שכל דבר רע נפוץ אצלם. איך בכלל אפשר לדמיין נישואין בין עדתיים כשההבדל כה עמוק?

  • חסידשער,
   (וספרדי?…)

   חלק מן הטיעונים שלך נכונים, וחלקם נכונים חלקית.
   אינטלקטןאלית. יהדות אירופה לא כוללת רק את מזרח אירופה, יהודי מרכז אירופה נחשבו למשכילים ולא רק סבלו משוט פריץ.
   .
   יהדות ספרד הוציאה מקרבה אינספור רבנים בימי הביניים, אבל במאות האחרונות ארצות צפ אפריקה הפכו לחלשות יותר בתחום, לא רק יהדות, אלא מדינות צפ אפריקה עצמן, גם ספרד לא מדינת ההשכלה של אירופה, פעם ספרד, כיום מדינות אחרות, ויהודי מדינות אלו מושפעים מכך, אז מה? אין כאן טענות, יש כאן שינויים סוציולוגיים כלליים.
   .
   צניעות. על דא קא בכינא…על דור שהגיע לבוש שאלים ונכדיו כבר לא… ומשום כך, להוקיר את חולצות הטריקו והגינס, כי סבא שלהם לבש שאל?
   .
   עממיות, יש כאן וכאן. תלוי עדה.
   .
   גבולות. אכן, ספרדים נוקטים בימין מקרבת, מצד שני, דווקא העובדה שתמיד מקבלים נותנת אפשרות לקפטץ לחוץ יותר בקלות, הרי לא יזרקו אותו…
   גם כאן, צדדים לכאן ולכאן. לא אמרו רק ימין מקרבת, אלא גם שמאל דוחה. לכל צד טיעונים.
   .
   יוזמה והתבכיינות. ציטוט, "אתם ממשיכים להתבכיין"
   מי זה אתם, ומאיפה הכעס והטרוניות, הקטע הזה, מלא בכעס לא מוסתר וגובל ב…. כן, כן, גזענות…
   .
   פשע ונשירה. צריך לבדוק, אין לי נתונים כרגע.
   .
   בקורת. יש לציבור האשכנזי מה לתקן. אבל להציגו כריקא אחד גדול, גם זה הבל.
   יש בכל ציבור מה לתקן, ואולי שגוי להכות ציבור על רעהו.
   .
   אין חולק על גדולת יהדות ספרד, פוסקים ספרדים ועוד, אין חולק שתהליכים הסטוריים לא השאירו מצב זה, ויהדות צפון אפריקה הגיעה מרוששת יותר ופחות מתוחכמת, ויש לזה המשך.
   מותר להכיר בו, ואפשר לתקן ולחזור ולא רק להתרפק על עבר. לשחזר אותו.

  • תשובה למרים ג׳:

   יהדות מרכז אירופה, ובייחוד האליטה המשכילה, היגרה לארצות הברית. רוב החרדים הליטאיים בישראל עלו ארצה ממקומות נכשלים ושכוחי-אל (שעד היום רובם נשארו כאלו), ולשם כוונו הדברים. אז ככה, שאין טעם לשחק אותה ולחשוב שהם באו ממעוזי הציוויליזציה. הם חיים בסרט, אבל שיבדקו היטב באיזה בית מרזח התרועע סבא שלהם במשך רוב חייו…

   הבורות שלך בטענה על יהדות צפון אפריקה זועקת מתגובתך. יהדות צפון אפריקה הוציאה מקרבה החל מימי הביניים ועד ימינו אנו אלפי רבנים, שהיו דמויות בולטות מאוד, הן בפסיקה, בפירוש, בהגות ובמדע. תחפשי בויקיפדיה את קטגוריית רבני מרוקו, כדוגמה, ותיווכחי בטעותך.

   לגבי הצניעות. יש לך הוכחות ברורות לכך שנשות הספרדים הולכות בחוסר צניעות יותר מאשר אצל האשכנזים? אף אחד לא מוקיר ג׳ינס או טריקו, אבל מתי תשכילו להבין שמגבעת וחליפה זה לא לבוש אלוהי או נעלה יותר מאשר ג׳ינס וטריקו? את החליפה והמגבעת המציאו משכילים אנטישימיים באירופה, כך שכנראה יש לחשוש יותר ללבוש אותם, מאשר ג׳ינס וטריקו. הבעש״ט לימד אותנו שכל יהודי אהוב לפני השי״ת, ולא משנה הצבע, או אם הוא לובש ג׳ינס, סיים את כל הש״ס, או שיש לו זקן ארוך. ועוד דבר, נשות הספרדים הגיעו לכאן צנועות לפחות, אולם נשות האשכנזים התרועעו עם גברים גרמנים, תוך התבוללות עצומה (תבדקי נתונים, הם קיימים. זה יצר בעיות רבות של ייחוס היום ל״ע). האמהות שלכן כבר עלו ארצה בחוסר צניעות. זה ניבט מהתמונות, הן מדברות בעד עצמן, ולא צריך לחפש מתחת לאדמה.

   הלוחמים הכי גדולים ביהדות ובתורה הם יהודים אשכנזים. אין על כך חולק. אז לכי תחפשי למי להטיף על צניעות ואדיקות.

   הציטוט ״אתם ממשיכים להתבכיין״ נועד ללגלג על כותב המאמר, שביקש שספרדים יפסיקו לבכות כי. זה ״קרה ממש מזמן״. אז אם אתה דורש מהם, אז תפסיקו גם אתם כאשכנזים לבכות על השואה, כי זה ״קרה ממש מזמן״.

   יהדות צפון אפריקה הגיעה ארצה עם עושר רוחני ופיזי, ורוששה בידי הציונות האשכנזית הגזענית. אחרת, איך תסבירי שאלו שהגיעו לצרפת וקנדה במקום לישראל, פרחו והגיעו לעמדות מפתח? או איך תסבירי ש-3 זוכי פרס נובל הוציאה יהדות מרוקו במאה ה-20, למרות שהיא מנתה רק 200,000 נפשות בלבד? זה הישג שאין לו תקדים באף קהילה אחרת (גם לא יהודית).

  • מחזק את מרים ג', אתה אכן צודק בהרבה דברים, אבל אין צורך "לשרוף את המועדון".
   כבר ציינתי באחת הכתבות שאני ספרדי מסורתי שנשוי לשאכנזיה, רוצה לשתף אתכם שלראות את אביה מברך בערב שישי זה אחד הדברים המחממים בחיי, הלחן שונה אבל הלב אותו לב.

  • יפה כתבת!

  • נהדר. תודה.

  • אני פשוט המום שתוכן גס וגזעני כל כך מתפרסם בישראל תשעט.

  • מדהים!
   כתבת בצורה יוצאת דופן.
   במהלך הקריאה של המאמר של הרב פרקש ולאחר מכן התגובה שלך נדהמתי לגלות על עצמי כמה מהתפיסות שהעלה הרב פרקש נכנסו לי לראש, כשלמדתי אצל האשכנזים, ועד כמה הגזענות האשכנזית הצליחה להכניס לי לראש את כל הסטריאוטיפים על המזרחים.
   לגזור ולשמור.

  • חסידישר יקר, בתור ספרדי, הייתי נפגע מאוד שזה הכתב הגנה.
   ירדת לרמה הרבה יותר נמוכה מהכותב, דבריך רצופים אלימות מילולית וחוסר דיוק משווע
   דוגמא אחת מזעזעת: כתבת על "שפחות המין מרצון של הנאצים", האין לך בושה? על פי חוקי הגזע הרשמיים, היה אסור מגע בין גרמני ליהודי, כמובן שהיו מקרים של אונס אבל וודאי לא מרצון, ו"בית הבובות" של ק. צטניק, מלבד שהיה באונס, איו הסכמה בין ההיסטוריונים אם היו בו יהודיות, ואם כן כמה.
   הרומנטיזציה למרוקאים מחד, והשחרת האחר האשכנזי מאידך, רק מחזקים את המבט של אחינו האשכנזים.
   אני קורא להתבדלות תרבותית, כך שלא יהיה אכפת לנו מה הם חושבים עלינו, כמו שדעתם לא חשובה לחסידים, שיש להם מוסדות נפלאים משלהם, וראשיהם שולחים את ילדיהם למוסדות הסגורים של החסידות.

  • לידיעתך, חלק מיהודי מרוקו היו אשכנזים שהיגרו לשם במאה ה-19 ואילך, בפרט לאחר שהפכה למדינת חסות צרפתית.
   והחינוך המרוקאי היהודי חייב את הצלחתו האינטלקטואלית לחינוך המערבי שהגיע מצרפת
   אגב, הגיטו הראשון בעולם הוקם במרוקו – ה"מלאח"

  • תגובה לספרדי גאה:

   כספרדי גאה, מעניין שלא הייתה לך טיפת מוסר וביקורת כלפי המאמר הגזעני שלעיל.

   תגובתי באה להגחיך את דבריו, בין היתר בהקצנת העובדות.

   אתה מוזמן לבדוק מי הייתה ידידתו הטובה של היטלר. וגם לא חסרים סיפורים על נשים יהודיות שקיימו מערכות יחסים עם הנאצים.

  • היסטוריון, אתה באמת יודע היסטוריה שאתה ממציא שטויות? יהודי אירופה (מלבד ספרד) לא היגרו למרוקו.

   בגטו היהודי הראשון, שלטענתך הוא המלאח, לא כונסו יהודים לצורך הפתרון הסופי.

  • בעניין טענת פרסי הנובל – מפנה למאמר שעסק בתחום: https://bit.ly/2F9x6ti.

  • יפה כתבת

  • היתה כתבה של עדן אבוטבול על גזענות ושם הגבתי.
   אני פשוט יעשה העתק הדבק על התגובה הדברים נכונים לכל דיון בנושא.
   ציטוט:
   "עדן קודם כל ישר כח על ההשקעה סגנון כזה של כתיבה דורש ימים של הכנה.
   ועכשיו לענין:ואולי זה הענין שזה לא הענין, ואני אסביר.
   אתה והקוראים והמגיבים דנים ומתחבטים בשאלה או בקביעה של האם קיימת גזענות ו/או מדוע?!
   לכולנו יש את הסיבות והתירוצים ואפשר להמשיך להתכווח עליהם מכאן ועד לאמריקה..
   אך אם נרצה להפיק תועלת אמיתית עם תקווה לשינוי צריכים אנו לברר את הנקודה שבה תלוי הדבר באמת ללא סיבות ותירוצים שהם אולי נכונים אך לא יסוד ההגדרה שממנה נובעת הבעיה.
   ובתור אחד שעבר הכל, יותר ממה שאי מי מהקוראים יעלה בדעתו, אני אומר את הדברים.
   הסיבה היא: שאין יראת שמים!! אין יראת שמים אמיתית!!!
   הכל צביעות! מרוב הצביעות בציבור החרדי אנשים הצליחו לבלבל את עצמם! (כפשוטו) עד כדי כך.
   אם אתה לא צבוע תשאל את עצמך איך אתה כאדם ״בן תורה״ בז לפסקים ולפוסקים ספרדים?! בעיקר אחרונים.
   כמו אותה הבדיחה על הליטוואק שיושב בגן עדן ומתפלפל בדברי הרמב״ם והנה בא איזה אדם עם דורבן על הראש ומסביר לו הפשט הליטוואק מרים עיניו ומסנן בבוז אל האיש מה ״פרענק״ מבין ברמב״ם?! עונה לו האיש פרענק פרענק אבל אני הרמב״ם.
   רק התורה שבאה מליטא היא תורת משה?! הרי זה לא היה בשום דור ככה וגם בדורנו אנו גדולי ופוסקי הדור האמיתיים מחשיבים ומצטטים ומתנהגים לרבנים הספרדים ולפוסקי עדות המזרח כשווים בין שווים.
   אלא מה?! הצביעות, אוי הצביעות. מול מי?! מול בשר ודם? היום כאן מחר בקבר? נראה אותך הצבוע אשכנזי או ספרדי עומד מול ספר תורה פתוח בהיכל לבד ב12 בלילה ואומר להקב״ה ׳אני לא גזען׳ כל יהודי באשר הוא שווה בעיני וכך אני מחנך את ילדי.אם יש בך היסוס ופחד תדע שאתה צבוע! לא קרה כלום לא מתים מזה לפחות לא פיזית אבל רק שתדע שזו הנקודה,הצביעות.
   למה לא מתחתנים אחד עם השניה? התירוץ של הבדלי מנטאליות בין המשפחות הוא נכון אבל עדיין הוא רק תירוץ. בני זוג בלבד אמורים להתאים ביניהם רק הם הולכים להיות 24/7 ביחד, לא ההורים. מתי כבר מחותנים נפגשים פעם בשנתיים באיזה חתונה במקרה הטוב?! אם הזוג מתאימים וטוב להם, אין שום דבר בעולם שיכול להפריע להם במנטאליות השונה בין המשפחות.
   אלא מאי?! מה יגידו השכנים? זה לא מקובל…אז תמשיך להיות צבוע תמשיך לגדל זקן מכאן ועד הטבור אבל בפנים הכל רקוב והקב״ה כפי שכולנו יודעים מסתכל פנימה על הריקבון וכמו שאמרו רז״לינו ״הכובע לא כובע והמעיל לא מועיל וגם לתיש יש זקן״.
   למה הציבור הדתי לאומי הצליח להקים דור בלי גזענות? כי אין שם צביעות אין שם חיצוניות כל החינוך שם הוא שורשי יותר, עמוק יותר, לא מושתת על מה יגידו ומה יאמרו אלא על ״מה ה׳ דורש מעמך״.
   מה? לזוג דתי (שגדלו במוסדות מקבילים מבחינת רמה תורנית ושאיפותיהם דומות) שהבחור תימני והבחורה פולניה אין הבדלי מנטאליות בין המשפחות?! בטח שיש!
   רק שזה לא מעניין אף אחד אז אין להורים מה לדבר שעות ארוכות ברביצה על הכורסאות בשבת שבע ברכות נו? ואז?!
   כאילו שלכל המחותנים הליטאים החרדים יש שפה משותפת להפליא…
   אנשים הולכים ברחוב וכל ישותם מכף רגל ועד ראש מרגע שנולדו עד הרגע שימותו זה מה יאמרו ואיך הם נראים בעיני אחרים. זה מזעזע לחשוב על זה, בן אדם שלא חי את עצמו בכלל הוא בתחפושת שלא יכול להשחרר ממנה מקובע במין פחדים ומוסכמות שככה צריך כי ככה צריך בלי טיפת חשיבה עצמית!איפה האני שלך? איפה אתה עצמך כאן בתמונה? מה הפחד לבא ולהגיד את האמת בפנים אני לא גזען!לא אומר שמחר תרוץ לעשות שידוך עם כל העדות בלי שום בירור אבל לפחות ברמה הפנימית של הדעה העצמית אל תבוז לשונה ממך.
   כל אחד נחשב בזכות עצמו הוא, ולא משפחתו ולא מוצאו ולא צבע עורו.
   ברגע שהצבועים יורידו את המסכות פתאום לא יהיו חרדים כולם יהפכו ציונות דתית.
   כן, אני די מכליל, כי זו המציאות. החרדיות של ה100 שנים האחרונות מבוססת על גזענות זה בדנ״א שלה, ולא יעזרו טענות עם עובדות לא מתווכחים.
   וכבר לימדנו אברהם אבינו ע״ה ״רק אין יראת ה׳ במקום הזה והרגוני״!

 • מזדהה עם כל הנכתב, דברי חכמה והגיון, טוב שיש מי שאומר את הדברים.

  • תגובה חזקה וטובה,
   רק להוסיף דבר אחד ישיבות במרוקו היו הרבה לפני הגעת האשכנזים במתכונת קצת שונה מהשיטה האירופאית,
   כאשר יש רב שמלמד בבית מדרש עם קבוצת תלמידים שלומדים ממנו מרצונם החופשי ללמוד ולגדול בתורה,
   יעידו על כך מאות גדולי תורה שהיו במרוקו ובשאר ארצות המזרח כמו שהשאירו לנו כתבים וספרים שהם אבן דרך בכל ההלכה היהודית, בהם רמב"ם רי"ף הר"י מגרש, אבודרהם, אלפי ספרי הלכה ושו"ת, האשכנזים הקדמונים היחידים זה רש"י ומשפחתו, אם אפשר לקרוא להם אשכנזים, גם הרא"ש בדוחק גדול אפשר לקרוא לו אשכנזי, כאשר את רוב תורתו קיבל בספרד,
   בקיצור כל גדולי התורה בהלכה ובגמ' הכל מתחיל מספרד ובבל,
   במרוקו היו גולים למקום תורה, ובעלי בתים היו מחזיקים בביתם את הבחורים שהיו מגיעים מעיר אחרת,
   כאשר בעל הבית היה חושק בחתן ת"ח היה לוקח את בחור הישיבה לחתן שלאחר מכן שימש רב באיזו קהילה,
   בנוסף היו מעל 200 כפרים יהודיים רק באזור מרקש,
   שבכל כפר היה רב מוהל ושוחט שהיה ממומן ע"י בעלי הבתים בכפרים,
   לא הייתה עיירה וגם אם היה שם רק 20-30 משפחות יהודיות שלא החזיקה רב שוחט ומוהל,
   לא ראינו כאלו דברים באירופה,
   יהודים גרו שם בתוך בתי מזיגה בלי רב בלי מניין ובלי ספר תורה רק בחגים היו מגיעים לעיר להתפלל,
   ומזה נוצר מנהג היזכור של אשכנזים בחגים,

  • אלי, דבריך רצופים בורות היסטורית ו/או שנאה לשמה (למדת מהאשכנזים?)
   רק דוגמא אחת: הרא"ש היה אשכנזי, בנו בעל הטורים אסף את כל פסקי ההלכה האשכנזים, ועליו חיבר הב"י את ספרו ההלכתי. כאשר הרא"ש בא לספרד, מחמת רדיפות רבו מהר"מ מרוטנבורג, נטשו את הפסיקה לפי הרמב"ם ועברו לפסוק כמוהו (ואולי מכאן טעותך)
   חכמי אשכנז מתחילים ממשפחת קלונימוס בסביבות המאה התשיעית, ראה במגילת אחימעץ, ואח"כ רבינו גרשום מאור הגולה, שבזכותו הספרדים לא נושאים שתי נשים, בעלי התוס' שהאירו את העולם, 800 בעלי תוס' ובראשם רבינו תם ור"י הזקן, 300 בעלי תוס' שעלו לא"י…
   שלא לדבר על חסידי אשכנז, רבי יהודה החסיד הרוקח ותלמידיהם.

 • אני מסכם כאן את טענותי במאמרי בצורה לוגית. אם יש אי מי שרוצה להגיב בצורה מסודרת על טענותי בבקשה.
  אפשר לטעון כך : הנחה א בטענה שניה אינה נכונה כי כך כך, או המסקנה בטענה שלישית אינה נכונה.
  טענה ראשונה
  הנחה א. יש פערי מנטליות גדולים בין אשכנזים לספרדים.
  הנחה ב. בנישואין יש משמעות גדולה לפערים מנטליים גם מבחינה מעשית וגם מבחינה רגשית.
  לכן (סביר) אשכנזים שאינם נושאים ספרדים עושים זאת משיקולים ענייניים ולא מגזענות.
  טענה שניה
  הנחה א. מוסדות שמרבית תלמידיהם אשכנזים עם צוות אשכנזי הם בדרך כלל מוצלחים יותר ממוסדות שמרבית תלמידיהם ספרדיים ואף ספרדים רבים עושים מאמצים ללמוד שם.
  הנחה ב. מוסדות שמרבית תלמידיהם אשכנזים רוצים לשמור על ההצלחה שלהם ולכן לא מקבלים הרבה ספרדים.
  לכן (סביר) אי קבלת תלמידים ספרדיים למוסדות היא שיקול ענייני ולא גזעני.
  טענה שלישית
  הנחה א. האשכנזיים גזעניים.
  הנחה ב. הספרדים מרגישים מופלים בתחומים רבים.
  לכן (סביר) יש באפליית הספרדים שיקולים גזעניים.
  טענה רביעית
  הנחה א. הספרדיים גזעניים. (כשהכח בידים שלהם וכאשר הם לא צריכים את האשכנזים)
  הנחה ב. מרבית מוקדי הכוח נמצאים אצל האשכנזים (רק כך הם יכולים להפלות ספרדים)
  לכן (בהכרח) טענת הספרדיים על גזענות היא טענה פוליטית שמנסה להשיג הישגים (מוצדקים ולא מוצדקים) ולא טענה ערכית.
  טענה חמישית
  הנחה א. גזענות היא בעיה רגשית חמורה.
  הנחה ב. בעיות רגשיות אסור להדחיק.
  לכן צריך להציף את הרגשות, להניח אותם על השלחן וכך לטפל בהם.

  • ואז זה קורה.
   לאחר מספר תגובות זועמות, מנסה הכותב למשטר את הדיון אל הצורה השיטתית (או ה"לוגית", כפי שהוא מכנה אותה משום מה). ניתן להבין שאופן ואופי התגובות היו שלא לרוחו.
   גם במהלך מאמרו, ממשטר הרב פרקש את הדיון, וקורא שלא לכנות את הגזעניים בכינוי גנאי, או חלילה להטיח בהם את דבר גזענותם. טענתו היא, כי הדבר אינו יעיל.
   ואני רוצה לשאול: באיזה זכות?
   באיזה זכות ניתן לומר לנו איך למחות וכיצד לכנות את אלה שפגעו ופוגעים בנו?
   האם הכותב חווה את חייו בהרגשה שהוא סוג ב' בחברה אליה הוא שייך?
   יש לו הבנה מהם ההשלכות לחוויה שכזאת?
   ואולי גם נמאס לנו לחשב חישובים קרים של "יעילות התגובה". אולי אנחנו פשוט רוצים להישיר מבט אל החברה שפגעה בנו ולומר את הדברים בצורה פשוטה ונקייה?
   האין זאת זכותנו?
   האין זאת חובתנו?
   (ולגוף המאמר אני מוצא זכות וחובה שלא להתייחס)

  • מצער שצריך עיון נאלץ להוריד את רמת המאמרים רק כדי להגדיל את נפח התנועה באתר. חופש הביטוי לא אמור להכניס בדלת האחורית מאמרים כה רדודים המעידים על כותבם אך כעת גם על האתר כולו.

  • ל Eli USA אתה כותב שבמזרח אירופה יהודים גרו בתוך בתי מזיגה בלי רב בלי מניין ובלי ספר תורה רק בחגים היו מגיעים לעיר להתפלל, ומזה נוצר מנהג היזכור של אשכנזים בחגים, מענין מי היה בערים הגדולות שם בטח גרו יהודים צדיקים ממרוקו ……

  • מר פרקש היקר, ראשית המאמר כתוב יפה, ברור ומזמין.
   דווקא אני מסכימה איתך בחלק מהדברים, הצגת עובדות שגם אם לא מוכחות מחקרית יש בהם הרבה מן האמת. אני חושבת שהמתלהמים והמגיבים בזעם הם פנאטים הרבה יותר ממך ולא נותנים לעוד דעות להישמע . לענייננו, אני אשכנזיה,אקדמאית, מיוחסת ומשתדלת לאהוב ולכבד כל אדם ללא קשר למוצאו מינו או דתו. אין זה אומר שאנשא לכל אחד כזה או ארצה שילדיי יתחברו עם ילדיו ,אבל כבוד והערכה להונו האנושי,יש! עם זאת,דווקא בחרתי לשלוח את ילדיי "הארים" לגן תורני ספרדי למהדרין הן משיקולים של קרבה ונוחות אבל בעיקר כי אין תחליף לחינוך הספרדי. וכעת ברשותך גם לי יש רשימת מכולת על ספרדים רק מעט שונה;
   החינוך- חם אוהב,פשוט ספוג באהבת תורה ויראת שמיים מלא שמחה ותמימות, בשונה מחינוך קר ויבש של אשכנזים ( אמרת שראוי להכליל אז יאללה הולכת על זה).
   היחס לנשירה – בעוד אנחנו האשכנזים, עומדים נבוכים ועלובים מול גל הנשירה שצורף כן כן גם אותנו בחדרי חרדים, ספרדים דווקא בשל הפשטות והאהבה דווקא מתמודדים על זה בהצלחה ובגאון שומרים על קשר עם הילדים ואף פעמים רבות הילד נשאר שומר מסורת .
   השמחות- חייבת לציין שאני חובבת ארועים ספרדים פי כמה מהאירועים האשכנזים המשעממים חסרי השמחה , הארועים ספרדים יודעים לכבד אותך לשמוח באמת לפרגן לרקוד , לאכול, הכל מכל הלב.
   היחס למבוגרים ולתלמידי חכמים- בעוד האשכנזים רווי ציניות וזלזול הגדולים שלהם, הספרדים יודעים לכבד את המשמעות של המסורת והדרך בה הם מתייחסים לדור המבוגר מעוררת השראה.
   האוכל- נכון,קצת גשמי אבל בכז ! אנחנו עדים לתופעה מדהימה ומשעשעת של עקרות בית ממוצא אשכנז שעמלות לחקות את החריימה, המטבוחה וכו' ופחות רואים ג׳דות מרוקאיות מתאמצות לחקות את הגפילטע…
   אה ואגב כפי שהחסידישער ציין אם מדינת ישראל הייתה קמה כמה מאות שנים קודם , אזי כותב המאמר היה אברג׳ל ולא פרקש מהסיבה הפשוטה שאתה כנראה לא היית יודע קרוא וכתוב בדיוק כמו סביך הגליצינער או הצ׳כי וכו'…אז הכל עניין של טיימינג לא באמת הרבה מעבר…
   אפשר להמשיך אבל המסר הובן.
   מה המסר? שלכל חברה יש ערכים שבהם היא מתמקדת וערכים אחרים היא מותירה בצד כך שאין שום מקום לגזענות הפרט שאנחנו אותו עם,אנשים אחים אנחנו ! יותר מזה,אבותינו היו מזרחיים ואברהם אבינו היה כנראה הרבה יותר דומה בהליכותיו לחכם כלשהו ופחות לר חיים…
   בואו נפתח את הלב והראש לשני וכן אפשר בהחלט להתחתן גם אחד עם השני, אין לנו ארץ אחרת ואין לנו עם אחר!

  • נחמה יקרה, מדהים שחסידת אומות העולם כמוך שכותבת מילים יפות על מזרחים, נוקטת בפרקטיקה סטריאוטיפית ומאשימה מגיבים למאמר פוגעני וגזעני, רדוד ושטחי שלא עומד בשום מתודולוגיה אקדמאית, באלימות והתלהמות.

   אני רוצה לראות אותך מגיבה בנינוחות למאמר מיזוגני ששולח נשים למטבח כי הפערים המנטליים והיכולות הנשיות מתאימות לבישול ולשטיפת כלים ואין לנשים מה לחפש בחוץ או מאמר המאשים את קורבן האונס באינוסה, כי ההתנגות שלה הזמינה את האונס? ממתי אקדמאית יכולה לסבול האשמת הקורבן?

 • נכתבו כאן בעיקרון דברים נכונים. כששוללים גזענות, רק טיפשות [של עידן הפי. סי.] היא להתעלם מההבדלים המנטליים, אבל אני חושב שזאת בכלל לא הנקודה ואין שום טעם להיכנס לזה; יותר נראה שהכותב חיפש שנים בָּמָה לנפנוף בכל העליונות שלו על הספרדים והנה הוא מצא. מאחר ולכל ציבור יש מעלות ויש חסרונות [כפי שהכותב הסכים לתרום בפסקה אחת], אין שום עניין לנבור בעדיפות של הספרדי על האשכנזי או של האשכנזי על הספרדי. אפשר לכתוב את אותו המאמר על הצד השני.
  סבורני כי מאחר וכיום הגזענות אצל החרדים או אצל הדתיים חזקה יותר מבציבור הכללי, לכן הנקודה היא אחרת לגמרי. והיא שככל שהנוסח, ההלכה והמנהג תופסים מקום יותר, כך הפערים ניכרים יותר. מבחינה טכנית, לאדם שדבוק בכל רגע במנהגים או בנוסח, קשה עד מאוד לחיות עם בן זוג ששונה ממנו בתכלית השינוי, זה מתנגש להם בכל רגע. בזעיר אנפין זה מופיע גם במוסדות לימוד, כאשר הנוסח שונה, המנהגים שונים מאוד, ואפילו דרך הלימוד יכולה להיות שונה בדווקא. יש ציבורים שמכירים יותר בנוסח אחיד או בהסתגלות למנהגים או בקלילות מבורכת בדברים שאינם עקרוניים הלכתית, ולכן קל להם יותר לגשר על פערים. אם אדם מוכן למסור את נפשו על כל מנהג זניח, הוא גם יעקוד על קידוש "השם" את הקשר בינו לבין יהודי נוסף. אצל מי שמחק את כל ההיסטוריה הרוחנית, ה"גזענות" [אני נצמד לביטוי המדובר הגם שאיני מסכים עמו] נוכחת הרבה פחות. [ולחובבי המיסטיקה, דומני שהמהר"ל מבחין במצב ה'בדיעבד' הזה שעד שמשיח יבוא אנחנו מחולקים לשבטים ולשינויים רבים.]
  זאת המציאות ולא שייך להתעלם מנקודה זו, לכל הפחות לתת לה מקום.
  הפתרון הוא כמובן חינוך. כן, חינוך. זה מתחיל מילדות, לגלות אפס סובלנות כלפי כל גילוי טינה על רגע עדתי. אם שומעים מבוגרים שמתבטאים בזלזול על יהודים מעדה אחרת, האם פלא שהילדים גם ידברו כך?! ולעולם לא מאוחר.

 • צריך לדון בכל טענה לגופה, אבל כל הכבוד על האומץ.

 • טענה שניה הנחה א: "מוסדות שמרבית תלמידיהם אשכנזים עם צוות אשכנזי הם בדרך כלל מוצלחים יותר ממוסדות שמרבית תלמידיהם ספרדיים ואף ספרדים רבים עושים מאמצים ללמוד שם."
  אינה נכונה והראיה: חיידר "חוות דעת" מקבל ספרדים בודדים בלבד לכיתה וכך גם ישיבת "שנקר" וראה זה פלא, רוב מוחלט של הספרדים לא מעונין ואף מתנגד לשלוח למקומות הללו. החיידר אינו מניב ת"ח מופלגים יותר ובחורים יראי שמים יותר אולי יש לו שם יותר טוב, אבל כידוע חיצוניות אינה מהווה פרמטר אצל ספרדים.

 • אני ספרדי טהור שגדל אצל ליטאים ולא נתקלתי עד כה במאמר כ"כ גזעני, מה שמעיד רק על עמדות הגזעניות של הכותב שנובעות מגזענות מושרשת.
  בעניין הטענות, כבר ענו לך קודמי, אני רק אשלח אל ההיסטוריה הלא רחוקה בה הספרדים עד לפני 200 שנה שלטו לאורך כ1000 שנה בעולם התורה חרף העובדה שהיו מיעוט מספרי כלפי אחיהם האשכנזי, מספיק לראות שאוצר הספרים החסידי והליטאי מלא ברובו בראשונים ואחרונים (כן, גם אחרונים – בדוק אותי בוויקיפדיה בכל ספר שתוציא מהאייצר שלך) ספרדים טהורים.
  השיקולים באי קבלה למוסדות היא ברוב המקרים גזעניים נטו מאחר וכיום, רוב התלמידים שאינם מתקבלים למוסדות הליטאיים ועדיין מתדפקים אליהם הם ספרדים עם מנטליות זהה או ורמת משכל גבוהה יותר מהמנהל שיושב מולם ואני אומר לך את זה מהיכרות בנושא. בנושא הנישואים אני סבור שאפשר להבין את הרצון להשתדך עם אדם שדומה לך, זה קיים גם אצל הספרדים עצמם והחסידים, בציבור המודרני תוכל לראות לעיתים מקרים של שידוך בין מגזרי.
  בשאר המגזרים כיום אין שום אפליה וכיום 50% מהסטודנטים במדעים ומקומות נוספים באקדמיה הם ספרדים מה שמוכיח – כאשר הקבלה למוסד היא רק משיקול מקצועי התוצאה בהתאם.
  הפיתרון הוא קבלה למוסדות לימוד משיקול מקצועי בלבד כפי שהיה צריך להיות בעבר וכפי שקורה בשאר המגזרים, בושה שהכותב ורבני הציבור הליטאי צריכים ללמוד את מצוות ואהבת לרעך כמוך ממגזרים אחרם, מקצועי זה גם מידות, יראת שמיים, אפילו מנטליות שתהיה פחות או יותר מתאימה אבל בלי פסילה על הסף לפי גזע.
  העליונות שחש הציבור הליטאי בחלקו כלפי כל מי שהוא לא הוא היא הזויה וראוי שתיעלם מן העולם על ידי לימוד מוסר ויישום הלימוד באופן מעשי, שים לב דרך אגב שעליונות הליטאית כלפי החסידים היא גדולה בהרבה מאשר כלפי הספרדים כאשר מדובר בתיירה נטו ולא פערי מנטליות..
  לפני מאתיים שנה החידא לקח חתן דווקא אשכנזי כי אף אחד בארץ ישראל לא רצה לישא אותם בתואנה שמבני עניים תצא תורה, ראה את מאמר הרב מקוטנא לפני 150 שנה על ציפורם של חכמי הספרדים שעבה יותר מכירסם של חכמי האשכנזים, ראה את ספריו של מרן הגרע שעשו מהפכה בעולם התורה וממרן השו"ע (למעט הרעק"א) לא קם לעם היהודי פוסק בקנה מידה שלו.
  מקווה שהכותב יפנים את התגובות כאן ויכתוב מאמר קצת יותר מתאים לתקופה…

  • ספרדי טהור
   חבל שתגובתך הנסערת מוציאה דברים שאינם נכונים בעליל.
   מה שכתבת שממרן הב"י עד הגרע"י לא קם כמוהו מלבד רעק"א, היא טיפשות או בורות או שניהם יחד (ודי שאזכיר את הגר"א מוילנא)
   ההתנהגות שלך ושל כמה מהכותבים הנכבדים כאן, נעשית בסגנון "לא רק אתם יודעים ללכלך, אנחנו יודעים יותר טוב"
   ועל טענת העליונות, ממכם היא באה, אם כנים הדברים, מפני מה מחלים הספרדים את פני האשכנזים שיואילו בטובם להביט לכיוונם?

  • אם הורה סבור שחינוך במוסד אשכנזי יותר טוב עבורו מבחינה תרבותית וכדומה אז אין לך ושכמותך כולל מנהל המוסד זכות לערער על כך.
   לא נדבר על תקצוב וגניבה של כספי משרד החינוך כאשר מפלים בין דם לדם בניגוד להנחיות.
   הטענה של "גם אנחנו יודעים ללכלך" לא במקום, מאחר ורק בצורה כזו הליטאים לומדים להעריך, מניסיון.
   כאשר הורה מגיע למנהל מוסד ומתחנן אז הוא בז לו וגם אם מקבל אותו לאחר תחנונים ושליחת רבנים שידברו על המשפחה זה מתוך פטרונות.
   אך כאשר באים אליך ואומרים "אתה לא יותר טוב ממני גם לי יש תרבות לא פחות מפוארת והראיה שרוב התורה הליטאית מבוססת עליה" אז אתה תעריך יותר, כך הרושם שיש לי מליטאי גזען, כמובן שיש הרבה אנשים טובים בכל מקום.
   בכלל, כדאי שתלמד את ספרי הגר"ע לעומק לפני שתנסה להשוות אותו לאחרונים אחרים, בכלל כדאי שתפתח ספרי אחרונים ספרדים ותעיין בהם באמת.בצורה פתוחה ואז אולי תלמד להעריך.
   מקווה שתוציא את השנאה מהלב ותלמדו קצת רב תרבותיות מהחילונים והמזרחי.
   בנוגע למוסדות החסידיים שהזכירו כאן – אף ספרדי לא מנסה ורוצה (!!) ללמוד שם כי זה באמת פער תרבותי עמוק אז אין כלל גזענות.

  • ס"ט
   אתה מדבר גבוהה על התרבות הספרדית העליונה אז לך לשם ולמוסדות שהקים מרן הרב עובדיה ועזוב אותנו.
   כבר כתבתי שאותי לא מעניין התרבות האשכנזית והתרבות הספרדית ומי יותר גדול הרב עובדיה או איזה רב אשכנזי, מעניין אותי מי עושה לי צרות בחיידר ולמי יש רמה נמוכה.
   וזה בצורה ברורה לספרדים.

 • לק"י, שלום עליכם,
  1. ראוי שכתב העת יתחזק מאד באיכות המאמרים שמפרסם.
  2. גופא לעניין ה"מאמר" ראוי שהכותב ישתלם ויקרא כמה מאמרי יסוד בסוציולוגיה, ניכר שלא מכיר מושגים כמו משבר הגירה, דיכוי, יחסי קולט נקלט ומבקש לסגל מעין עמדה פסאודו משכילית המצוי בעולם המחקר. מעבר לכך, כל עניין לכאורה הפגמים שנותן בספרדים אני בהחלט מאמין לו שכך חושבים עלינו חלק מאחינו האשכנזים – אומללים. ואומללים יותר הספרדים המבקשים ללכת בחוקותם. סוף דבר יש להתפלל על אותם אומללים בשם ובמלכות בבחינת בורא נפשות רבות והדגש על חסרונן.
  3. אני תקוה שבעז"ה, יזכו אותם יהודים יוצאי אירופה למסור וכן הספרדים הנצמדים להם.

 • המאמר הזה הוא חרפה.
  עידוד לשנאת חינם. בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך.

  אני מתקשה גם לפרש פרשנות של חסד את הפרסום, כאילו מטרתו להעמיד עמדה לא-מוסרית במובהק כדי לשוללה, משום שלפי הגיון כזה כדאי לפרסם בחודש הבא מאמר עם עובדות על יהודים וכסף, יהודים וסביבה היגיינית, יהודים ורשתות זנות (צבי מגדל) ויהודים ופשע (מאיר לנסקי) במאה העשרים כדי להבין את האנטישמיות. ולהשאיר מקום לתגובות קשות.

  האנטישמיות בעולם נפוצה מאוד. הדרך להתמודד איתה לא עוברת בהפרכה של טענות עובדתיות, מדויקות או מופרזות, אלא בהצבעה על הבעייתיות המוסרית שבה. וכך גם כאן.

  לא אתאפק גם מלהעיר בשוליים, כדי לא לשתוק למחרפים, בעניין פריסת השמלה. מדובר במנהג מקומי (ששורשיו במקרא, אם כבר) בקהילות נדחות מסויימות בהרי האטלס, לא משהו נפוץ כמנהג ספרדי. זה כמו להפוך את מנהגי השמירה מפני עכברים בקהילות טרנסילבניה למנהג אשכנז. ואגב, הפסיקה הספרדית הרווחת להמנע מחדר ייחוד מגלה רגש צניעות ברור ביחס לליל החתונה. מה פרטי ומה לא.

  ולעניין דברי מרן הבא"ח. פשטות דבריו בפרשת בא על אשה בביתה. מניקה בשוק נמנית לגנאי בגמרא בסוף גיטין והבא"ח מן הסתם לא חולק על זה.

  • המחבר הראני משו"ת רב פעלים שנראה שהמנהג להראות דם הבתולים היה נוהג גם בבגדד. עמו הסליחה בנקודה זו.

   אך אין סליחה ומחילה לתועבה וחילול השם שבפרסום מאמרו זה. ובזה אשים קנצי למילין.

  • חדר ייחוד הוא מנהג אשכנזי, לכן בהכרח הוא משהו ראוי וצנוע. פרישת השמלה היא מנהג מזרחי ולכן היא משהו המוני וברברי…
   הכותב חושב ומגבש את המציאות דרך התפיסות הגזעניות שלו, במקום לגבש את התפיסות שלו לאור המציאות.

  • סליחה? בא נשליך את מנהג גור ועוד כמה חסידויות להתקשר למדריך חתנים לקבל אישור לשמש עם האשה, כמה ומתי ולמה על כל יהדות אשכנז, צניעות?
   אמותינו בתימן לבשו שני כיסויי ראש ומכנסיים מתחת לשמלה, באשכנז היתה צניעות כזו?
   אנחנו עם בעיית צניעות? אנחנו הבאנו את הפאה והלבוש הצמוד מארצות האסלם?

 • התגובה המידית שלי למאמר המחליא והנורא הזה היא מחאה נמרצת.
  אך במחשבה שניה, אני שמח שעקרונות התפיסה האשכנזית-גזענית עלו סופסוף על הכתב בצורה מפורטת ואף פורסמו.
  כשאי מי ישאל: גזענות אשכנזית, האמנם?
  נפנה אותו למאמר הנ"ל.
  ובנימה אישית:
  חוסו על כבוד הגר"מ שפירא זצ"ל שהכותב מתקרי "תלמידו". בטוחני כי אם היה בין החיים היה אף הוא מוחה מחאה כנה בדברים המסולפים, השטחיים והפוגעים.

  • וכשאי מי ישאל, גזענות מזרחית, האמנם? נפנה אותו לתגובות דכאן שחלקן מלאות גזענות ובוז נגד עדות אשכנז.

  • נראה שהכותב/ת הנכבד/ה לא הכיר את רבי משה שפירא ע"ה

  • רק אציין, שבישיבה שר' משה הקים והשקיע בה את תמצית דם ליבו- היו אנשי צוות אשכנזים וספרדים בשווה.

 • לצערי הרב אני מסכים עם יואל, קצת מצחיק שהלנת על "פוליטקלי קורקט" כאשר הכנת לך מראש הצדקות מוסריות לכל שלב ושלב, אהבתי יותר את הישירות של זליג.

 • החרדים האשכנזים זכו בכל כך הרבה פרסי נובל ומונו לשופטי ביהמש העליון בכמויות מטורפות, שממש נהיה קשה כאן למצוא חרדי אשכנזי פשוט שרק לומד בכולל.

 • מטורף! מי חשב שקמפיין הבחירות של ש"ס יכול להיות עד כדי כך מתוחכם.
  גאונים הספרדים האלה.

  • ש"ס עומדת להיעלם מהמפה הפוליטית, בדיוק בגלל אי-פעילותה

  • ש"ס כבר שלושים שנה 'עומדת להיעלם' ולא מצליחה… עוד כישלון ספרדי…

 • קריאת המאמר נונתנת תחושה של ארוחת צהריים בכולל שאחד מדבר על גזענות והשני משיב לו אבל באמת הם שונים וכו'… דומני שבשביל זה לא צריך את צריך עיון.
  לגופו של ענין, הבאת דוגמא של "פרישת השמלה" שאני לא מכיר ספרדי שזה לא זר לו כמו לאשכנזי היא לדעתי מעשה גזעני דוחה.
  לא הבנתי איך מצד אחד אפשר לכתוב שהוא לא חושב שאף מנהל מוסד לא מקבל למוסד מישהו רק בגלל שהוא ספרדי ומצד שני לדבר אח"כ על זה שאותו מנהל מוסד הרבה פחות אכפת לו מהרגשות של הורים ספרדים. משהו כאן נראה לי סותר.
  כל הטיעונים על ההבדלים הם כמו לנתח בעניים גבריות התנהגויות נשיות מסוימות וכן להיפך אצל נשים, ולהסיק מכך שאל לנו להתחתן איתם או איתן. כל מוסד הנישואין הוא להיפתח לאחרות ולקבל מהקול שכנגד עולם שלם יותר. ולכן מגוחך לדבר בנושא של נישואין על הבדלי מנטליות כי אם היה אימון שיש מה לאשכנזי לקבל מהעולם הספרדי, ההבדלים האלו לא היו מהווים סיבה להימנע מלהתחתן. דומני שאני יכול למצוא הבדלים הרבה יותר משמועתים בין גברים ונשים מאשר ההבדלים שאפילו לשיטתו כותב המאמר מצא. לכן עצם הטיעון הזה מקורו בגזענות באי היכולת לתת אפשרות לקול אחר להישמע.

 • לגופו של עניין, בשל היותה חברה מסורתית המנסה לשמר לא רק את הדת, אלא גם את התרבות הישנה, מתבצרת בכל קהילה תחושת עליונות תרבותית. כך בקרב התימנים, כך בקרב העירקאים, כך בקרב הליטאים, וכך הלאה. בכל קהילה ישנה תחושת בוז עמוקה כלפי שאר הקהילות, ק"ו כלפי תרבויות שונות לחלוטין.
  מתוך ידיעה והתנסות אישית – לספרדים אין פחות תיעוב כלפי האשכנזים. זה לא מצדיק שום גזענות, אבל זו עובדה. צאו ותשאלו את האשכנזים שניסו לשלוח את בנותיהם לסמינר המהולל "בנות אלישבע" בניהול בני הרב יעקב משה הלל (שכל משפחתו דוברת אידיש רהוטה, תוצאה של חינוך בתלמוד תורה "מאה שערים"), שנחשב בין הטובים בתחום, והם יספרו לכם על הגזענות השורשית כלפי האשכנזים, המתקבלים במשורה ובשל שיקולים תועלתניים גרידא.
  כך גם בנוגע למוסדות ספרדיים אחרים, שאשכנזים מתדפקים על דלתותיהם.
  העובדה המעציבה, שבמקרה יש לאשכנזים יותר מוסדות מבוקשים (וזה כן עניין של דיכוי ולא עניין של גנטיקה) ולכן הם מבצעים גזענות-מעשית יותר מאשר הספרדים, לא הופכת את הספרדים לטלית שכולה תכלת.
  הספרדים בינינו מכירים היטב את השיחות הסגורות, בהן צוחקים במלוא הפה על הנאיביות והמוגבלות השכלית של האשכנזים, ויש דברים בגו. עם זאת, מאפיינים אלה לא מצדיקים גזענות.
  שוב, הנסיון לשמר את המאפיינים התרבותיים מביא בכנפיו גם גזענות פסולה, וזה ראוי להוקעה במאה העשרים ואחת.
  לכן אין הצדקה שלא לקבל למוסדות חינוך, גם אם זה מוצדק מן השיקולים הצרים. מאידך, פתטי לדרוש מנערה אשכנזית להינשא לספרדי בגלל טעמי פי.סי. ועוד לראות בזה "פשע".
  הערה אחרונה: התמונה הכללית מגוחכת. כל הפולנים הגיבנים מהשטעטל, הליטאים הנבערים מהביצות וההונגרים המגושמים מהקרפטים הפכו פתאום למבחר המין האנושי-האירופאי ומתהדרים בשם המדע, אותו דחו כל כך ולחמו בו בעוז.

 • לכותב הנכבד, האמת מרוב התפלפלויות וניסוחי לשון מפולפלים המאפיינים אנשים שמנסים להסביר תופעות שגויות, השתעממתי ולא קראתי בדקדוק ועיון. לדעתי על רצף הזמן בהם דורות מתמזגים ונטמעים העיסוק בנושא מיותר. הפערים הם סיבה לייצר גיוון ושוני ולא צריך לתת להם משקל כל כך רב. כמו במגזר הכללי כך גם בדתי מן הראוי שנתעסק בעיקר ולא בטפל במאחד ולא במפריד. הגענו יחד לארץ ישראל בוא נבנה חיים משותפים בלי אפליה וגזענות גם אם יש לה הסברים טובים או ממולחים כפי שכתבת…

 • רק נקודה אחת (כי יצירת מופת כזו של שנאת חינם אינה ראויה ליותר מכך). אני נכדה ליוצאי ג'רבה. קהילה של רבנים מופלגים שסירבו לעשות תורתם קרדום לחפור בה, של נוהגי צניעות שמביישים אפילו את מאה שערים (חתונות, למשל, היו מתקיימות כשהגברים והנשים חוגגים כל אחד בבית נפרד. נשים לא היו הולכות לשוק משום צניעות, והן היו מכוסות מכף רגל ועד ראש פלוס), של תלמידי חכמים שפגשתי ברחובות נתיבות בילדותי והם מהלכים בבגדים פשוטים כאחד האדם, עם ברט על ראשם, ומתרחקים מכבוד ומפאר ככל שיכלו. אף לא מילה אחת משורת החסרונות 'המזרחיים' שמנה כאן הכותב חלה על אנשי הקהילה הזו – כמו גם על קהילות ספרדיות רבות אחרות. זהו האסון האמיתי של הגזענות החרדית: היכרות חלקית מאד זעיר-פה זעיר-שם של מנהגים ודפוסים בקהילות מסוימות מאד, ואז החלתם על ציבור ענק ומגוון. באותה מידה יכולים המזרחיים לטעון שכל האשכנזים שומרים רק שעה בין בשר לחלב, שבכל קהילות אשכנז נהגו לתת סנדקאות לנשים (שמצידן לא כיסו את ראשן), ושלאשכנזים יש נטייה מדאיגה להפוך למוסרים.

 • אני מנסה לסכם לעצמי מה קראתי ואני לא מצליח לתפוס נקודה של תוכן. גבוב מילים ומילים ומילים שנע במעגלים מכלום לשום מקום.
  בשלוש מילים הגזענות החרדית לא נובעת מרוע רק מהליכי חשיבה אדיוטים ומיושנים כפי שמודגם בטקסט הארוך והלא מי יודע מה אינטלקטואלי.

 • ניתן להבין כי הכותב שואף להגיע להסבר אינלקטואלי שיהיה מיושב על הדעת על השוני בין העדה האשכנזית למזרחית,
  אך תיצלינה אוזני השומעים והקוראים את הסיפור על הבבא סלאי גדוך בישראל – על אשר הובא באופן מגונה.
  והציטוט מאת הבן איש חי שהובא בחציו ולא כולו על מנת להקטין את ערך הצניעות ח"ו, אין זו אלא מונפלציה המביאה את הקורא להאמין שאכן כך דברי הבא"ח – אך לא, לא אתם הקוראים תהיו תמימים לקבל את הדברים כתורה למשה מסיני,
  כיון שהדברים הובאו בסילוף.
  קריאת המאמר עם מעט עיון תיתן לקורא להאמין שהכתיבה אינה מהימנה ומגיעה מתוך מקום להשריש את הגזענות,
  ולהביא הצדקה מוטעת לטענות מסויימות עם מעטה של גנות אודות גדו"י.
  לדאבון לב.

 • וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

  כשהיהדות הפכה לביזנס ושכחו שמדובר פה בנשמות ישראל ובעם ישראל ומה תכלית כל התורה והמצוות.

  קב"ה לא שריא באתר פגים.

  "פרום" – פול רשעות וויניגע מצוות

 • תודה, עשית שירות חשוב למתנגדי הגזענות.
  בעיני זה "מאמר" שצריך ללמד בכל בית ספר ואז להסביר לאט וברור למה זה הטקסט הכי רדוד, עלוב ושקרי בעולם.

 • מגיבים רבים טוענים שוב ושוב נגד טיעונים שבמאמר. אתם בכלל לא מכירים…
  אין לכם מושג, כותבים מגיבים, אלו קהילות היו במרוקו ובאלגיר ובכלל בצפון אפריקה, אלו אנשים תמימים, איזה מנהגים ואיזה צניעות…
  ובכן, גם אתם מודים כי לצערנו, נוער מעדות המזרח נוטה יותר לנשור. בואו נאמר, בגלל תהליכים הסטוריים. בגלל תמימות של דור העולים ועוד.
  גם אתם מודים שלצד עולם התורה יש מה לתקן, שעל כל בחור בישיבה יש אחרים בתיכון או ברחוב.
  ובכן, אדרבה, אם כך ויש לכם כזו מורשת, קומו ותקנו, הפער בין מורשת שאתם מזכירים ובין נוער ברחובות, לא קטן. אם כך, יש לכם לאן לכוון, תקנו אותו.

  ייחוס, כבר אמר פעם רבי אשכנזי אחד, דומה לאפס, וכשמוסיפים ספרה יש לו משמעות.
  גם אתם, יש לכם יחוס, זכרונות? זה מחייב אתכם.
  לא להתעלם, אלא לעשות.
  אם כנים דבריכם וכך נראו קהילות מרוקו, עשו הכל, להחזיר עטרה ליושנה.
  קראו את התגובות, צאו לרחוב, ואדרבה, החזירו עטרת קהילותיכם ליושנה. ואז, שום מאמר לא יטריד אתכם.

  • העטרה לא צריכה לחזור ליושנה, כי היא קיימת בגאון. את זו שממשיכה להפציץ פה בורות, מעצם זה שאת לא מכירה מספיק את יהודי צפון אפריקה. לפני שתכתבי שטויות, תשבי לקרוא, להשכיל, ללמוד, ותביני היטב מי היא יהדות צפון אפריקה.

   על איזה ייחוס את מדברת? על ההתבוללות שלכם באירופה? בצפון אפריקה הייתה אפס התבוללות. אצלכם זה היה 1 וכמה אפסים אחריו. לא אצלנו היו 40 אחוזי התבוללות, אלא אצלכם. טלי קורה מבין עינייך.

   מי שמוטרד כאן זו את וכותב המאמר. מרגישים שגנבו לכם את המדינה? תחזרו לאירופה, שם תראו רק בהירי עור שדומים לכם במעשיכם. אנחנו כאן כדי להישאר.

 • מבחינתי האישית הגיע העת להפסיק את השיח על אשכזנים וספרדים ולהתחיל להתייחס אלינו כיהודים. אפשר לומר שהמאמר רלוונטי לשנת 2000. לצד זה אני עורג ליום שבו יהדות המזרח תחזור להאיר ולהיות הפנים של היהדות בעולם. זה יפחית את רמת האנטי דת בעם ישראל. זכרו את הלוויתו של מרן ואת הפיספס האנושי המדהים שליווה אותו בדרכו האחרונה. רבי עובדיה יוסף נהג בדרכו של הלל הזקן וזה עבד.

 • אינני רוצה להתייחס לגופו של כותב כפי שעשו חלק לפני אלא להתמודד עם הנכתב.
  ציטוט:
  אין לדעתי מנהל מוסד אחד שנמנע מלקבל תלמיד ספרדי רק כי הוא ספרדי…
  אז בוא אספר לך מה שבדידי הווא עובדה, כשהלכתי לרשום את בני לחיידר שבעליו הוא הגבאי של בית הכנסת שבו התפללתי עם כסא קבוע, אמר לי בפגישה מנהל החיידר באלו המילים " אין לי שום בעיה איתך או עם הסגנון של הבית,אם היית אשכנזי היית מתקבל מייד,אבל לצערי עברנו את המכסה "

  ציטוט נוסף ממאמרך:
  באופן כללי המציאות היא כפי שכתבתי: התלמידים הספרדיים נוטים להיות חלשים יותר בלימודים, נוטים יותר להתנהגות "בעייתית" (אלימות מילולית ואפילו פיזית), ונוטים ליצור קבוצות של תלמידים מרקע מזרחי (לעתים בגיבוי הורי) המקשים על סדר הלימודים התקין.
  אשמח לדעת על בסיס מה נכתב הקטע ההזוי הזה?

  דבר נוסף שדיי דילגת עליו וזהו מרחק השנים,עד מתי נמשיך לייחס תכונות אופי בין שהיו נכונות בעבר ובין שהומצאו ע"מ לעשות דה-הומניזציה לקבוצות אלו, האם לאדם שנמצא כמה דורות בארץ הזאת יש בכלל נקודת התייחסות דומה להתנהלות שהייתה בדור אחר ובאקלים אחר?

  וכאן אני רוצה לומר גם לאחיי הספרדים,בואו תסתכלו רגע במראה האם אצלנו לא מפלים את העדה התימנית במוסדות ובעיקר בנישואין?

  • בקשר לסיפור עם בנך, המאמר מתמודד עם הטענה הזו בצורה ברורה. אינך חייב להסכים עם הטענות במאמר אבל אינך יכול להתעלם מהם.
   והנה ציטוט מהמאמר:
   השיקול השני, הנובע במידה רבה מהשיקול הראשון, הוא ש"הציבור קובע". גלוי וידוע שגם הורים ספרדיים אינם מוכנים לשלוח את ילדיהם למוסד שיש בו אחוז "גבוה מדי" של תלמידים ספרדיים. מה אפוא על מנהל מוסד לעשות, ומה לנו להלין על מדיניות הקבלה ה"מפלה" שבה הוא נוקט? כפי שאמר לי מנהג מוסד אחד, "המוסד שלי הוא ביזנס, וכדי שהביזנס שלי יתקיים אסור לי לקבל יותר מאחוז X של תלמידים ספרדיים." או כלשון הבדיחה על אודות מנהל מוסד שפנה להורה ספרדי בשאלה: "מדוע אתה רוצה להתקבל למוסד שלנו?" הלה ענה שהוא מעוניין במוסד אשכנזי. הגיב המנהל: "גם אני רוצה מוסד אשכנזי, ולכן אינני יכול לקבל אותך!" לא ניתן לצפות ממנהלי המוסדות לחנך את הציבור כולו; הם מגיבים לציבור, ואינם קובעים לו תפיסות ודעות.

 • לאחר שהשתכנעתי שהאשכנזים (ובפרט הליטאים) אינם נוהגים כהוגן, לא ברור לי מפני מה הספרדים כה טורחים להתדפק על דלתות מוסדותיהם ובנותיהם?
  בנוסף, ידועה אמירתו של הרב שך, ש"הספרדים לא ראויים להנהגה", ושהקמת ש"ס לא היתה באה לעולם לולי תמיכתו של הרב שך.
  ופוק חזי, אותו פוליטיקאי שמסופר שהרב שך העריך מאוד, הפנה לו את גבו, ומחמת קפידא זו נכנס לכלא (ויוכיח גם מספר ההרשעות בפלילים של חברי התנועה הקדושה).
  אני אישית מסתייג משימוש במושג "גזענות", אם כבר "משפחתיות". אני כליטאי, לעולם לא אחשוב לקחת חתן חסיד סלונים שבליטא, ואעדיף בעלי מנטליות וזהות הדומים לשלי ככל האפשר. (ומצינו כן גם במקרא ובתלמוד).

  • איני יודע אם הרב שך אמר אכן את המיוחס לו אבל גם אם כן זה לא הופך זאת לנכון, להפך, זה מראה שהסטריאוטיפ הגזעני משפיע גם על ת"ח. בעניין ש", היא קמה בלי הרב שך וגם תמיכתו בה בבחירות '84 לא נועדה אלא למחאה באגודת ישראל ולא כדי לסייע לספרדים, אם כי חלק מראשי ש"ס אז היו סרים למרותו ברמה כזו או אחרת (ש"ס הייתה מקבלת מנדט פחות בלי תמיכתו). הטענות על דרעי ש'בגד' ברב שך הם פיקציה ועלילה של מי שחוששים להאשים בהאשמות אלו בדיוק את הגר"ע יוסף ומעדיפים 'להרוג את השליח' במקום זאת (וכמובן שבקשת המחילה של דרעי היא לכל היותר אינדיקציה למצבו הנפשי ערב כניסתו לכלא ולא לשום דבר אחר). לגבי המורשעים והנחקרים בש"ס, רצוי לקרוא את מאמריו של ד"ר אבישי בן חיים (וגם את ספרו של פרופ' דניאל פרידמן) כדי להבין שניתן לגזור מעובדה זו בדיוק את ההפך, את רדיפת האליטות כלפי הפוליטיקה הספרדית. ואכמ"ל.

 • "לשון הרע הוא אפילו על אמת" (ספר חפץ חיים).
  אין שום סיבה שבעולם לעלות על הכתב חסרונות של עדות אחרות במסווה של "לא להדחיק את הרגשות", זוהי בדיוק הנקודה של לשון הרע, כך מלבים שנאה ריחוק דחיה וכיו"ב.
  כי הרי ברור שלכולם יש חסרונות ומעלות, אז מדוע להוריד את הרמה של הציבור לאפס ולהתחיל ללבות יצרים ולפתוח מלחמה מי יותר ברברי ומי יותר חכם.
  על זה התורה התכוונה כשאמרה על תלך רכיל באמת.
  הדברים אמורים גם לגבי רוב כותבי התגובות פה שחגרו חרבם לקרב וההתחרו בכותב מי יותר בור וטיפש ולא יודע ולא מבין דבר.

  • זה לא לשון הרע.
   רגשנות זה תכונה. אופי מאופק זו תכונה.
   יש דורשין לשבח, ויש לגנאי.
   הטענה שהספרדים "שונים", לא חלילה "רעים"

  • כל מילה בסלע.

 • בעניין המוסדות, זכותו של בעל המוסד לקבוע את כללי ההתקבלות, ומי שלא טוב לו, יתכבד ויקים מוסד בעצמו.
  בעיני זו חוצפה שמנהל מוסד שבנה אותו בעשר אצבעות ומכתת רגליו לביסוסו, וברצונו לשוות למוסד סגנון מסויים, צריך להצטדק בפני נהנתנים היושבים על סיר הבשר ונהנים מעמלו, ומכנים אותו בכינויי גנאי.
  זאת ועוד, אף אחד לא בא בטענות לאחינו החסידים, שמוסדותיהם על טהרת ה"גזענות", ומי שאינו חסיד מאותה עיירה פלונית באונטר-לאנד או גליציה תחתית, לא יתקבל למוסדותיהם, מנער ועד זקן, גן ת"ת סמינר וישיבה.
  עצתי לאחי הספרדים, התנערו מעפר, הרימו בעוז את קרן תורתכם ומידותיכם התרומיות, ותבנו מוסדות מוצלחים שהאשכנזים יתדפקו על דלתותיכם, וכך באמת תוחזר העטרה ליושנה!

  • צודק לגמרי בעניין המוסדות – לולא היו אלה ממומנים על ידי המדינה. כן, אפילו מוסדות פטור מתוקצבים באופן משמעותי על ידי משרד החינוך. רוצה אדם להקים מוסד המיועד רק ליוצאי קהילת קודש שטעטל איקס? שיהיה לו לבריאות. לא יעלה על הדעת, עם זאת, שהמדינה תממן אותו ואת העדפותיו הייחודיות. (כמובן, מוסדות אשכנזיים מתוקצבים לא פעם גם בעזרת המשפחות הספרדיות שבניהן התקבלו בזכות מענק שמן. אני יודעת מידיעה אישית, למשל, שבתלמוד תורה ליטאי ירושלמי מוכר החליטו השנה להפסיק לקבל ספרדים, אולם נכדיו של רב ספרדי התקבלו אחרי שהוא שלשל 100 אלף שקלים לקופת המוסד, דבר שהמנהלים מודים בו בהקלטות שהלוואי והייתי מקבלת רשות לפרסם…)

  • מעיין, תודה על התגובה המכובדת.
   הכסף הממשלתי מחולק פר-תלמיד. כלומר, על כל תלמיד במוסד, הממשלה משלמת נניח 100 ש"ח לחודש. על כן טענתך לא במקומה, היות ומנהלי המוסדות לוקחים את כספי הממשלה של התלמידים שבחרו לבוא ללמוד אצלם, ומי שיפתח ת"ת ליוצאי מרוקו, יקבל את אותם תנאים. זאת בניגוד לחינוך העצמאי, שהוא "שייך למדינה", ובאמת מתקבלים שם כולם/ן.
   דווקא הכסף אינו בעיה, כל זמן שזה ניתן למוסד פרטי. (ואם כבר עוול, זה לשני הצדדים, הנותנים והמקבלים כאחד)

  • לא מדוייק בכלל. המדינה לא מתקצבת רנדומלית פר תלמיד, שאם כך היה הרי הורי החינוך הביתי היו מקבלים תקציבים על ילדיהם המתחנכים בבית (הייתי אם בחינוך ביתי לזמן מה, המדינה לא העבירה לי שקל…). המדינה מתקצבת לפי חוק חינוך חובה חינם מוסדות שעונים להגדרות מסוימות, כשמוסדות ה'פטור' הם חריגה מיוחדת שנוצרה לצורך תלמודי התורה, אבל המדינה יכולה לשלול מהם את כל התקציב בנסיבות קואליציוניות מסויימות ובית המשפט לא ינקוף אצבע בעניין. חד משמעית, המדינה לא מחויבת לתקצב חינוך פרטי בלתי מפוקח, שזו בדיוק ההגדרה של מוסדות פטור. אגב 'החינוך העצמאי ששייך למדינה ולשם מתקבלים כולם'- אני מניחה שאתה זוכר שגם הסמינרים שייכים לחינוך העצמאי?

  • לא נכון. יש לא מעט תקציבים והקצאות וכו' שאינם פר תלמיד.

 • האמת היא שהרבה זמן לא נתקלתי במאמר ונשתוממתי על הבורות והטינופת שבו אבל זה בדיוק מה שקרה לי כעת. אבל האמת תיאמר שכותב המאמר מייצג נאמנה תפיסות רווחות בעולם האשכנזי החרדי, אך כשהדברים עולים עלי הכתב אני משתומם לראות את עוצמת הבורות השנאה והקיטוב. מאמר זה, ותסלחו זה על הפופליזם יכול היה להתפרסם בקלות בעיתון כמו 'הדה שטימר' ואכמ"ל.
  ולגופו של עניין – כבר כאשר קראתי בשורה הראשונה של הטיעונים על הפערים 'האינטלקטואליים' כלשונו של הכותב בין המגזר האשכנזי למגזר הספרדי לא מצאתי ידיים ורגליים מרוב השתוממות על הבורות העמוקה. וככל שהמאמר התקדם השתוממתי יותר יותר לקרוא שחור על גבי לבן את 'הבורות' כפי שמתבטאית בכל שורה ושורה.
  המחבר חושב שהוא המציא את הגלגל והוא מנסה לנתח את 'ההבדלים' אבל קדמוהו כל כך הרבה גזענים שאילו היה רק קורא מעט היסטוריה היה מייד רואה באיזה צד הוא.
  אני גם גדלתי על ברכי הגזענות בישיבות הטהורות ובחסדי השם יצאתי מהן והלכתי לאוניברסיטה שם ראיתי והבנתי שכולם שווים. פשוט כל הפחד, הדעות הקדומות, והגזענות קורסים אל מול המציאות והאמת הפשוטה והטבעית.
  אני ממש מברך עכשיו 'שלא שם חלקנו כהם'.

 • עבר כתבתי במאמר הקודם שכ-ו-ל-ם גזענים האם בישיבה ספרדית יקבלו אתיופי ולו אחד? אני כבר לא מתכוון למכסות, התשובה היא לא ולא!! חד לחלק! אז איך תבוא בטענות לאחרים?

  • מקבלים ועוד איך. איפה לדעתך לומדים אתיופים חרדים? בחברון?
   (יש לי שכנים כאלו, כל ילדיהם במוסדות של ש"ס).

  • בוודאי שיש בחורים אתיופיים בישיבות ספרדיות. אלא איפה לומדים האתיופים החרדים לדעתך, בפוניבז'? כמובן, אין הרבה אתיופים חרדים. ואכן, קשה להם לעיתים יותר להתקבל למוסדות. אבל המוסדות הספרדים הם היחידים שקולטים אותם בציבור החרדי, ובוודאי אי אפשר לומר 'לא יקבלו אפילו אחד'. ראה את הכתבה הזו שמתארת מחד את האפליה שהם סובלים ומאידך את העובדה שאכן אתיופים לומדים במוסדות ספרדים מוכרים, מרשת החינוך של ש"ס ועד ישיבת פורת יוסף. https://www.hidabroot.org/article/136830

   בהחלט מסכימה שהנטייה לגזענות אוניברסלית ונמצאת למרבה הצער בכל עדה, אבל מגוחך להאשים את המוסדות הספרדיים בהפניית עורף לאתיופיים כשהמוסדות האשכנזיים לא קולטים אותם כלל, גם לא את אלה שעברו גיור לחומרא.

 • לצערי, גזענות חמורה יותר מופעלת ע"י המוסדות הספרדיים, כלפי תלמידים ממוצא תימני, ועוד יותר כלפי האתיופים.
  אז לכמה מגיבים שמעלי אנא, קשטו עצמכם תחילה, (או תדמיינו את התגובה שלכם למי שיציע לכם חתן אתיופי)

 • בא נניח לרגע בצד את נושא המוסדות והשידוכים, ונשאל שאלה אחת פשוטה, במשך ה70 שנה אחרונות ישנם רבים מבני עדות המזרח שלמדו בישיבות אשכנזיות ואימצו את דרך הלימוד ואת ההנהגה האשכנזית בכל דבר וענין, ועתה פשוט נבדוק כמה מהם קבלו משרות בישיבות אשכנזית? התשובה ידועה, למעט מקרים בודדים ממש, אין בכל עולם הישיבות האשכנזיות אני צוות ספרדים. הבוגרים הספרדים המוצלחים של אותם מוסדות מכהנים בהצלחה רבה בישיבות ספרדיות, אבל לא בישיבות אשכנזיות, כאן כל התירוצים הגאוניים של כותב המאמר הזה וחבריו, לא רלוונטים.
  חוץ מגזענות צרופה וטהורה אין לזה שום הסבר.

  • מי שמקבל את המשרות זה על פי רוב בני וחתני ראשי הישיבות הקודמים (ראה בפוניבז', סלבודקא, חברון לענפיה וכו')
   אז יש גזענות כלפי מי שלא מיוחס? או שזה לא תואם את האג'נדה לתקוף את האשכנזים על "גזענות" כלפי ספרדים.
   (כפי שכתבו קודם, איפה היחס בין עדה לעדה בתוך הספרדים, תימנים, איפה החתן האתיופי של ללום ודומיו??

  • קשקוש מוחלט, יש בעולם הישיבות בכללותו אחרי כל הפרוטקציות הרבות שפע של משרות שמקבלים אנשים שאין להם קשרי משפחה
   שלא לדבר בישיבות קטנות שם יש עוד פחות פרוטקציות יחסית.
   ואם זה שגם ללום גזען עושה לך טוב שיהיה לך לבריאות. אבל אל תכחיש את הגזענות שלך.

  • הסיבה שאין אנשי צוות ספרדים זה בעיקר בגלל הספרדים, שהרי הספרדים מאוד רוצים להגיע למוסדות שיש שם צוות אשכנזי (ואם לא מקבלים אותם הם מתבכיינים והולכים לבית משפט) ואם יהיו אנשי צוות ספרדים הספרדים לא יבואו לשם.

 • מצורף כאן קטע מפוסט שהועלה בעבר לאינטרנט ובו דיון על דרכי ההתמודדות עם גזענות, ובו נטען שהתמודדות עם גזענות בלי להתמודד עם התפיסות שיוצרות אותה היא חסרת תועלת.

  מהותנות אסטרטגית

  הרבה פעמים, הדיון על האופן שבו אנו תופסים קבוצות חברתיות יכול להיות דומה מאוד לדיון במאפיינים האמיתיים והמהותיים של קבוצות חברתיות, לכאורה. האם סוג הדיון הזה לא מעמיק את הפערים האלו, במקום לצמצם אותם?

  זוהי עמדתו של הליברליזם הקלאסי, עיוור הצבעים. הליברליזם הזה אומר – הדבר היחיד שצריך לעשות כדי להביא לשוויון, הוא להתעלם לחלוטין מהבדלי מוצא, מגדר, אתניות ועוד. אם רק נתייחס לכל בני האדם באופו שווה – נגיע לשוויון.

  זו עמדה שנשמעת מאוד הגיונית וסבירה. יש איתה רק בעיה אחת – היא לא עובדת. לא משנה עד כמה נסביר לאנשים שצריך להתעלם מהבדלי צבע ומין, עדיין נמצא את השחור בעבודות הניקיון, ואת הלבן בעמדת המנהל.

  ההסבר הפוסטקולוניאלי לתופעה הזו הוא, כמובן, זה שמופיע לעיל. העובדה שאנחנו משתדלים להתעלם מאבחנות של צבע, לא אומרת שבהכרח נצליח, מכיוון שהאבחנות האלה מוסטות לכיוונים אחרים, בדרך כלל לא מודעים: גם אם נגיד לעצמנו אלף פעם שמזרחים אינם טפשים יותר מאשכנזים, אם הסטריאוטיפ החברתי כלפי מי שמדבר בח’ וע’ גרוניות הוא שהוא טיפש יותר, אנחנו נעריך פחות את מי שמדבר כך, גם אם לא נתכוון. עיוורון הצבעים לא מביא לפתרון הבעיה, הוא מביא לשעתוק שלה.

  אז מה הפתרון? לדבר על זה. לדבר על האופנים השונים שבהם אנחנו תופסים קבוצות חברתיות שונות. אבל לדיבור הזה – שכמו שאמרנו, יכול להישמע דומה מאוד לדיבור האפלייתי הרגיל – יש מטרה שונה בעליל. יש לו מטרה אסטרטגית (ולכן הוא נקרא ‘מהותנות אסטרטגית’).

  אנחנו חייבים לדבר על האופנים השונים שבהם אנו תופסים קבוצות חברתיות שונות, כי הדרך היחידה להילחם בסטריאוטיפים הללו היא להיות מודעים להם. להיות מודעים לכך שכשאנחנו שומעים אדם מדבר בח’ וע’ גרוניות, יש לנו נטייה להעריך אותו בחסר. רק מודעות כזו לתהליכים האפלייתיים תאפשר לנו להתגבר עליהם, ולהתייחס באופן שוויוני לכ-ו-ל-ם.

  אבל מהותנות אסטרטגית היא רלוונטית, כמובן, לא רק ליחס שלנו כלפי ‘שחורים’, אלא גם ליחס שלנו כלפי לבנים. לא רק להימנע מלהעריך בחסר אדם רק כי הוא מדבר בח’ וע’, אלא גם להימנע מלהעריך ביתר אדם, רק בגלל שהוא מכיר בעל פה את כל שירי אריק איינשטיין. כי אלה כמו אלה, שניהם תהליכים אפלייתיים. לכן חשוב לשאול ‘’ – כדי לפצח את הקודים התרבותיים שבעזרתם אנחנו מעניקים פריבליגיה, ולאפשר לנו להילחם בהם.

 • יצחק מאיר פרקש אכן הצלחת לעורר שיח! אך להבנתי מאמר זה סובל מאי דיוקים רבים, חוסר בהבנה של התהליכים חברתיים, הסתכלות על הקולקטיב, ואינו יורד לעומק הבעיה. הגם שחלק מהדברים שנאמרו אכן נוגעים בנקודה וראויים להתייחסות. אך אין זה המקום לפרט ולהרחיב בכל הנושא הטעון הנל. אך כן ברצוני ליטעון ולומר שלאחינו האשכנזים יש את הצורך לשמר את ההגמוניה והעליונות כלפי הספרדים ועל כן נכתבים מאמרים רדודים וחלולים מן הסוג הנל אך ורק להצדיק התנהגות שרלטנית ומתנשאת כלפי ציבוריים מסוימים, לעולם הציבור האשכנזי לא יתייחס לציבור הספרדי כשווה בין שווים הגם שהציבור הספרדי הוא איכותי עם מאפיינים תרבותיים וחברתיים מיוחדים, ואף עבר תהליכים חברתיים עמוקים (וקשים) והיום הציבור הזה לא פחות טוב מהציבור האשכנזי.
  ויש לי רעיון בשבילך לעוד נושאים שיש בהם צורך בהול ודחוף לכתיבת מאמרים (בתקווה שיהיו יותר יסודיים נכונים ומבוססים) מה את אומר על מאמר כמו " מה מוביל חברה להיות גזענית? או " הצביעות של החברה האשכנזית" " או
  "תהליכי ההתחלנות, והחזרה בשאלה בקרב החרדים באשכנזים" וכן הלאה.

  • אם אתה מדבר על התחלנות, אני יכול לומר לך בתור עובד נוער שתנסה לנחש מה המוצא של הרוב המוחלט של היוצאים/שבבניקים.
   ואם כבר גזענות, זה להאשים מנהלי מוסדות במקום לפתוח מחוסדות לבד כמנהג החסידים יע"א

 • ובאשר לפערי מנטליות בין הציבור האשכנזי למזרחי, שהוכחו כביכול באמצעות כמה פרמטרים:
  מספיק לראות את המזרחיים בקנדה, בצרפת ובארצות הברית, את שגשוגם הכלכלי ואת מקומם האינטלקטואלי באוניברסיטאות ובישיבות, כדי לדעת שכל התיאוריה הזו חסרת שחר.
  בקרב היהדות החרדית בארה"ב ישנה גזענות מופחתת בהרבה (מלבד בחצרות החסידים) והמזרחיים נטמעים לגמרי בין האשכנזים בישיבות כגון לייקווד. הספרדים מקבלים משרות ונחשבים כשווים בין שווים. ישנם אפילו נישואין מעורבים (ה"י רח"ל היל"ת) ואף אחד (נעבאך) לא הרגיש בפערים המנטליים. הנתונים הללו ניתנים לבדיקה מהירה.

  • תגובות שעניינם בהיסטוריה התרבותית והאנטלקטואלית של האשכנזים והספרדים ומה שקורה בצפוצות ן תגובות חסרות משמעות ביחס לדיון כאן. יש כאן דיון פשוט כאן ועכשיו, והטענה שראוי להתוכח עליה האם יש פער אינטלקטואלי והשגי משמעותי בין תלמידים ספרדים לאשכנזים. מנהלי מוסדות רבים טוענים שכן וכדי לא להוריד את הרמה הם מגבילים את מספר התלמידים.
   אפשר להתווכח על הקביעה שההשיגים של התלמידים הספרדים נמוכים משמעותית ואפשר להתווכח שגם אם הקביעה הזו נכונה מהי הדרך הישרה. אבל מה כל זה קשור לגזענות ולמדידת הכושר האינטלקטואלי של ההיסטוריה.
   ינסה כל אחד לברר אצל מנהלי מוסדות אשכנזיים האם אכן הישגי התלמידים נמוכים באופן משמעותי.

  • כותב ה'מאמר' התעקש להתייחס לכל מיני סטיגמות שמקורן בעלייה ובתפוצות וכו' ולכן השיבוהו משם.
   לגבי הטענות 'כאן ועכשיו' הרי שהמוציא מחברו עליו הראיה, שיוכיח שיש הבדלים/בעיות אצל התלמידים ה'ספרדים' ואז נדון ולא יטיח האשמות ויגלגל עיניו בצדקנות. בפרט שגם אם זה נכון אין בזה שום תירוץ לאפליה משום שהיא אסורה בכל מקרה (העונש הקבוע בחוק על כך הוא עד שנת מאסר!).

  • "ספרדי",
   אתה מסיק מתוך המציאות הנתונה על המהות הפנימית של הנפש הספרדית ומכאן על העתיד. זאת קפיצה לוגית פשוטה. ולכן אני מראה לך שמהות זו אינה נכונה, כי עובדה שבתפוצות הספרדים לא פחות מוכשרים מן האשכנזים, לכן יש לחפש סיבות אחרות למציאות העכורה כאן.
   סמי מכאן היסטוריה של האינטלקטואליות, כי אף אחד לא דיבר על כך.

  • האם שמעתם אשכנזי שמברר האם המשפחה מוצאה מהונגריה מפולין או מגרמניה? האם באגודת ישראל כיום יש חלוקה בנושאי התפקידים לפי מוצא (מה שהיה פעם)? בש"ס עד היום יש נציג עירקי, מרוקאי, תימני, בוכרי, וכו'. כמה נישואין מעורבים מצאתם בין מזרחיים כלליים לתימנים? בין העדות השונות השיח על המוצא קיים כשמדובר בנישואין. האם מרוקאי מקזבלנקה כ"כ בקלות ישתדך עם שלוחים? מרוקאי ממקנס ישתדך עם מרוקאי ממרכש? (יש כבר נישואין כאלו אך עדיין זה נושא אמיתי בבחירת שידוך.) פרסי מטהרן יתחתן עם משהדי? האמת צריכה להיאמר שהשיח בציבור המזרחי בינו לבין עצמו במקרים רבים מפלה מבדיל ומתנשא, רק ששם יש שני צדדים למטבע וכל צד מרגיש שווה. הבעיה מול האשכנזים שכולם מרגישים נחותים מולם.

 • אסור בשום אופן לאשכנזי לומר דברים כאלו.
  היחידים שמותר להם והם אומרים את זה במעשים אם לא במילים, אלו הספרדים שמתעקשים על הסתופפות בצל האשכנזים. הם אלו שטוענים להבדלי המנטליות התרבותיים בעצם הרצון שלהם לא להישאר בין ספרדים.

 • לצערי התגובות למאמר רק מחזקות את טענתו. כותב המאמר טוען שלצעוק גזענות או אפליה לא פותרת בעיות לצורך כך ניסה הכות להביא דוגמאות לשינויים מנטליים תרבותיים כאלו ואחרים על מנת שהעיסוק יהיה במהות בהבנה של השוני כדי לתקן. אמנם אני לא חייב להסכים עם הדוגמאות שהביא הכותב אך לרעיון שהשוני קיים ודווקא מתוך הכרת השונות נביא את התיקון והבשורה אני מאוד מתחבר. חלק מהתגובות מתייחסות לדוגמאות שלא חייבים להסכים עליהן בכולן . אך חלק מהתגובות מעוניין לחזק את טענת והרגשת הקיפוח מה שלא בהכרח אינו נכון אך בהכרח לטענת הכותב לא מוביל לפתרון

  • אז זהו שהוא מביא 'שינויים מנטליים ותרבותיים' שלדעתו מבוססים ואמיתיים ולא קורא להם 'שינויים 'גזעניים' שאשכנזים חושבים. כי אם הוא היה בודק מחקרית, אמפירית – כפי שהוא בעצמו כתב שלא עשה זאת – היה מבין שזו דרך חשיבתו של כל גזען 'להאמין' שיש שינויים כאלה ועוד ללכת ולמצוא להם הצדקות

 • אני חושב שיש במאמר ובתגובות הרבה מלל בלי תוכן קונקרטי.
  נדבר על אפליה. היום אלי ביתאן בתכנית מנדי ביתאן התבכיין איך מפלים ילדה בת שש ספרדיה תמימה?
  נשאל כך מה הסיכוי שהילדה הספרדיה התמימה הזו תתחיל לדבר על עניינים שהצניעות יפה להן בכיתה ז או ח'? תשובה: צאו ושאלו מורות בבתי ספר יסודיים מי הן בעיקר (ודאי שיש אשכנזיות) הבנות שעוסקות ומכניסות כיתות לסחרור בנושאים אלו הן הבנות הספרדיות במוחלט.
  מדוע שמנהלת בית ספר (נעזוב כרגע את הנושא של הכסף הממשלתי) תרצה לקבל בנות ספרדיות תמימות שיש סיכוי גבוה שיעשו לה צרות בכיתה ז'. וכמובן ככל שאחוז הספרדיות גדול כך הסיכוי לכך גדל. לכן גם מקצת הספרדיות שמתקבלות זהו חסד גדול שעושים להם.

  • תחליט, אתה לא מתפלא שספרדיות הן מיעוט בבתי ספר, בגלל שרוב הבנות שמדברות על דברים שהצניעות יפה להם (מה כוונתך?) הן ספרדיות. איך הטיעון הזה הגיוני? אם הן מיעוט, הן לא יכולות להיות רוב. תחזור קצת לכויילל להתפלפל עוד קצת, ותחזור עם הגיון ברור יותר.

   ואגב, אין לכם מונופול על מה מותר ומה אסור לדבר. לא כל דבר שהחלטתם שהוא לא ראוי לדיבור, הוא באמת לא ראוי. מרוב שאתם מטאטאים דברים מתחת לשטיח, נערמת לכם שמה מתחת מזבלה גדולה.

  • שימו לב לתגובה:
   ראשית, הכותב חסר הבנה הנקרא מינימילית בקשר לרוב ומיעוט.
   שנית, התוספת תחזור לכויילל וכו' היא תגובה גזענית ומכלילה מהנוסח הירוד ביותר.
   שלישית והיא העיקר, גם רוצה להכנס למוסד אשכנזי וגם לא מוכן להתיישר עם נורמות הצניעות של המוסד ועוד מעוניין שיקבלו את הילדים שלו למוסד אשכנזי.
   פשוט בכיינות לשמה

  • למה לעזוב לרגע את עניין הכסף הממשלתי?

   אתה טוען שהספרדים הם תלמידים גרועים בעלי בעיות התנהגות ופוטנציאל לערער את יציבות המוסד. נו, כל אחד והאשליות שהוא זקוק להם כדי לשגשג בחייו. (איך אמר פושקין? 'עדיפות אשליות המרוממות אותנו מאלף אמיתות'…) אולם בתי ספר בישראל – בוודאי בתי ספר של החינוך העצמאי – הם לא המועדון הפרטי של אף קהילה. לכן מה שהמנהלת רוצה או לא רוצה אינו רלוונטי כלל.

   בתי הספר החרדים לומדים זאת בשנים האחרונות דרך 'יעד ההכלה' של משרד החינוך, שמאלץ אותם להשאיר בין כותלי בית הספר תלמידים שבעבר היו מוסללים במהירות לחינוך מיוחד. גם בתחום זה, כמובן, המנהלים רוצים רק: 'מוסד שקט ומצליח', אבל את משרד החינוך זה לא מעניין, ובצדק. מה לעשות שבתי ספר הממומנים על ידי הממשלה הם שירות עבור הילדים במדינת ישראל (במקרה זה: הילדים במגזר החרדי) ולא עבור המנהל שוחר התהילה? ממילא, אגב, גם המתקבלים לא מתקבלים 'בחסד': כמו כל אזרח, יש להם זכות שווה להתקבל למוסד שמתקיים בכלל בחסדה של המדינה.

   אין לי עניין לשכנע מישהו שתפיסותיו הגזעניות אינן מוצדקות, אבל אם אכן יש ציבור שסבור שהתלמידים הספרדים כה מסוכנים לחינוך הטהור של ילדיו, אדרבה – יתכבד ויקים מוסדות פרטיים (שיוכלו באמת להתקרא 'אשכנזים', בניגוד לבית יעקב שבהגדרה חוקית איננו אשכנזי יותר, לצורך העניין, מבית חולים ממשלתי או סניף של דואר ישראל), מתוקצבים נוסח נטורי-קרתא. אם צרת הספרדים כה גדולה, מה זה כבר לוותר על התקצוב של המדינה כדי להגן על טוהר נפשם של הילדים?

  • גב' מעין דוד
   חבל שאת קוראת אשליות למציאות ברורה ופשוטה לכל מחנך ומחנכת בחינוך האשכנזי ולכן אם טוב לך האשליה שזה לא כך וזה עושה לך חיים טובים יחד עם האמרה של פושקין שיערב לך. רק אל תשלחי למוסדות האשכנזים את ילדיך והכל בסדר, אתה יכולה להמשיך לדמיין שהספרדים הם הכי מוכשרים וצייתנים.
   לגבי הנושא של הכסף, הטענה פשוטה מאוד, יש כאן דיון האם אי קבלת ספרדים למוסדות היא עניינית או גזענית. התשובה שלי שהיא עניינית בגלל שהספרדים באופן כללי ברמה נמוכה ועושי בעיות (סטיטיסטית מצוי אצלם יותר). כעת ישנה שאלה אחרת האם יש להם זכות לעשות זאת במוסד ציבורי שמקבל כסף מהמדינה? זו שאלה קשה, הרב אלישיב טען שבכסף ציבורי אין רשות לעשות כך וזה מאוד הגיוני.
   אבל צריך להתמקד בעצם הדיון האם זו 'גזענות' או לא. ולא השאלה האם זה 'גזל' או לא.
   גזענות זה לא.

  • בניגוד אליך, אני לא נוטה לדמיין שדווקא אנשים מעדה איקס או וואי הם נעלים יותר. למעשה, כפי שציינתי במקום אחר כאן, הייתי בעבר אם בחינוך ביתי, ובאידיאולוגיה עדיין מאמינה שכל המוסדות (וודאי כפי שהם נראים היום) הם בדיעבד. אלא שכפי שכתבתי במפורש: מצידי יחזיק כל אדם בתיאוריה על עליונות העדה, המשפחה, השכונה, או הקומה הספציפית שבה הוא גר. אני מוחה על האופן בו תיאוריות כאלה מתרגמות לכדי 'עושים להם חסד' כאילו שאת המוסד הקים המנהל המתנשא מהעודף שמצא במגירת הגרביים שלו.

   לכן, אין פה שאלה של 'ענייניות או גזענות': בוודאי, לפי ההלכה והחוק (ויפה ציינת את הרב אלישיב, שהחמיר מאד בדינא דמלכותא) מדובר בהתנהלות אסורה ושערורייתית. התנהלות, אגב, שהיא עיקר הסיבה למרמור הבין עדתי בציבור החרדי (כי בוא נודה על האמת, הרוב המוחץ לא באמת מוטרד משאלת הנישואים הבין עדתיים או מכך שעדות אחרות סבורות שרק אצלם יש תרבות ואינטליגנציה, אלא מההשלכות המעשיות בחיי היומיום, וזו העיקרית שבהן). אתה מנסה להקים מציאות היפותטית: 'לו יצויר שהמוסדות היו ממומנים בכסף פרטי בלבד, התנהלות כזו לא היתה גזענית, כי יש לה סיבות אמיתיות'. ומההיפותזה הזו עובר להצדיק מצב אחר לחלוטין הקיים היום ומתאר קבלת תלמידים במוסדות כפי שהם באמת כ'כחסד גדול'. רוצה לטעון שתלמידים ספרדים חלשים ובעיתיים יותר? אדרבה, הבא נתונים, לא 'כל מורה יודע' (מה לעשות שגם אני מכירה אנשי חינוך רבים במה שהיית מכנה 'מוסדות אשכנזיים', כולל בעלי…). בהתחשב בכך שנתונים מהחברה הכללית מעידים על סגירת הפער האקדמי בין אשכנזים וספרדים, האם באמת פער לימודי נותר בעינו בחברה החרדית? ואם רק כאן ולא בשום מגזר אחר, האם זה מלמד על המגזר החרדי או על הספרדים? אולם דיון כזה לעולם צריך להתקיים רק לאחר ההקדמה הנדרשת: אין דבר כזה בכלל 'מוסדות אשכנזיים' אצל הבנות, יש דבר כזה תחת הגדרה מוגבלת מאד אצל הבנים (=גם מוסדות הפטור כפופים לכל החוקים למניעת אפליה וממומנים בכספי המדינה), וכל העדפה כזו או אחרת של מנהל 'הרוצה מוסד שקט' היא קודם כל פלילית וכפי שאתה כותב נכון – גזל. אחרי שהגדרנו את העבריינות של ההתנהגות הזו, במציאות האמיתית ולא זו שביקום אלטרנטיבי, נתח כרצונך את הנחיתות הספרדית בעיניך. אני וודאי לא אפריע לך בזה.

  • גב' מעיין אני דוקא ממש מסכים איתך שזה עבירה פלילית לא לקבל ספרדים למוסדות. אבל המציאות היא שכל המוסדות האשכנזיים עושים כל שביכלתם לא לקבל ספרדים/יות ואחרי שנשארים ספרדיות שלא מתקבלות ויש לחץ פוליטי עושים מלחמת עולם בין הסמינרים להכניס אותם כי שום מוסד אשכנזי לא מעוניין בהם.
   האשכנזים מדמיינים שהם תרבות עילית והספרדים מורידים להם את הרמה במוסד, הכל כמו שכתבת, ולדעתך התרבות הספרדית אינה נחותה במאומה מהתרבות האשכנזית. וגם כתבת שבעיניך שידוכים זה לא בעיה רצינית ועיקר הקטביות בין אשכנזים לספרדים באה על רקע אי קבלה למוסדות, אז אולי נעשה לזה סוף, הפסיקו לחנך את האשכנזים לא לעבור עבירות פליליות, לכו למוסדות שלכם והכל יהיה בסדר. למען השם ותורתו, למען השלום, והספרדים הרי הם אנשי שלום (דרעי ואלי ישי) אז לכו למוסדות שלכם וזהו. מה הצורך הנפשי, להתעלק עלינו האשכנזים בכח?

 • עם אג׳נדה כזאת לא מקרבים רחוקים (כפי שעשה ר' מוישה). וככה מקרבים את הגאולה? אוי לנו! אין פלא למה עם ישראל החופשי לא חוזר בתשובה. מזל שאני לא שייך למגזר החרדי… אם ככה אז אני מבין עכשיו בצורה בהירה יותר איך החילונים (אשכנזים וספרדים גם יחד למקרה ששאלתם) תופסים את החרדים… אוי גאוועלד!

 • עובדתית כל הנ"ל לא מתקיים בציבור החרד"לי, שם נושא העדתיות כלל לא תופס שום מקום של אפליה משום סוג.

  הכותב הרהוט מעדיף להשתבלל בטיעונים פסאודו-סוציולוגיים ע"מ להצדיק סוציופתיה חשוכת מרפא שהציבור החרדי הנפלא והאהוב לקה בה בחלקים עצומים לדאבון הלב.

  לפני שאתם טוענים כנגד, קפצו לישיבת רמת גן, ממש סמוך לגבול בני ברק המעטירה, ותראו איך מרבית משפחות הקהילה מעורבות מכל עדות ישראל ומבלי לוותר על נאמנות לחיי קדושה ע"פ ההלכה. מקום שהצמיח מתוכו דור של אנשים יראי שמים שמשפיעים בכל תחומי החיים לצד ת"ח עצומים שמפיצים תורה בכל הארץ

  עזבו את הויכוחים והעלבונות. עברו למקום של קדושה שמכבד אתכם ע"פ המעשים שלכם, ולא ע"פ דמיונות מפותחים ומסועפים שנזרעו בהגותו הרהוטה של אלפרד רוזנברג.

 • מזכיר לצערי את תורת הגזע של תקופות אפלות.
  מה הקשר? ובכן, תורת הגזע היא בדיוק עם כל התירוצים האלה.
  תמהתני. איך יהודים כותבים ומאמינים בכאלה דברים על יהודים?
  בדיוק כל ההצדקות של תורת הגזע הארי.
  לעצם העניין?
  ובכן, הגיבו פה מספיק, אך נראה שה'רב' שמייחס עצמו כתלמיד של הרב שפירא זצק"ל, לא מעניין אותו ללמוד, להבין, להכיר ולדעת – למרות שהוא עושה עצמו פסאודו מבין עניין ומחקר. בושה. פשוט בושה.

 • אני מנהל חיידר לא יודע מה האשכנזים עשו לספרדים ומה הספרדים עשו לאשכנזים וגם לא מעניין אותי, לא מבין בהיסטוריה ובסוציולוגיה, לא יודע מה קורה אצל החרדלי"ם ולא בחוץ לארץ, אני רוצה שני דברים חדר מצליח ושקט. הילדים שנרשמים לחדר הם בגיל שנתיים וחצי, אי אפשר לדעת עליהם כלום. אני מסתכל על הכתות הגבוהות ואני רואה שרוב הבעיות הם מהילדים הספרדים, גם בעיות התנהגות ומשמעת וגם חולשה בלימודים. זו עובדה וכך גם מנהלי חדרים אחרים אומרים לי. כיון שאני רוצה חיידר מצליח ושקט אני משתדל לקבל כמה שפחות ספרדים. אם זה נקרא אפליה גזענית, אני לא יודע ולא מבין בהגדרות האלו, אני פשוט רוצה שקט.

  • זה יכול היה להישמע כך, לפני קצת יותר מ-70 שנה:

   ״אני מנהל בנק בכיר, חבר במפלגה הנאצית. לא יודע מה עשו היהודים לנאצים, מה עשו הנאצים ליהודים. לא מבין בגזע, בסוציולוגיה ובכל שאר הדברים שאלו שאינם לומדים ליבה לא יודעים. אני רוצה דבר אחד, שקט כלכלי.

   היהודים שהם לקוחות הבנק, הם בתחילת פעילותם העסקית. אי אפשר לדעת עליהם כלום. אני מסתכל על הלקוחות הותיקים, ואני רואה שרוב העסקים בגרמניה נמצאים בידיהם. על הכל הם שולטים. גם בעיות אהבת-יתר של כסף, גם שקרים וגם רפי-שכל. זו עובדה, וכך גם כל מנהלי הבנקים האחרים והכלכלנים בגרמניה אומרים כבר תקופה. כיון שאני רוצה כלכלה שוויונית ובטוחה לכולם, אני משתדל להלשין על כמה שיותר יהודים, ולהסגיר אותם לגסטאפו. אם זה נקרא נאציזם או אפלייה על בסיס גזע, אני לא יודע ולא מבין בהגדרות האלו, אני פשוט רוצה את גרמניה נקיה מיהודים.

  • בהשוואה לגרמניה הנאצית לכל היותר לא הייתי מקבל יהודים לעבודה בבנק שלי. מנהל המוסד לא טען שצריך לפגוע בספרדים או לעשות להם עוול, בס"ה הם מזיקים לאינטרס שלו והוא לא רוצה לקבל אותם. נא לעשות השוואות בפרופרציה.

  • מסכנים הילדים הספרדים שלומדים בחיידר שלך…
   עם כזה מנהל ומאמין שגם שאר הצוות לוקה בגזענות כמוך, מה אתה מצפה שיצא מילד שמראש קבעו שהוא בעייתי? אח"כ תתלוננו על בעיות ונשירה.

  • רפאל היקר!
   אתה כל כך צודק, ולכן אל תשלחו את ילדיכם למוסדות שלי ושל חברי ואז גם לא תהיה בעיה של נשירה לפי דבריך.
   איזה רשעות זה לשלוח ילדים ספרדים טהורים ומתוקים למוסדות אשכנזים שגורמים נשירה לספרדים שם, לכו למוסדות שלכם, שם יש כידוע אפס נשירה והכל יבא על מקומו בשלום. אין גזענות, אין אפליות, ונחיה יחד כמו אחים טובים.

 • אז זו טענה לתורת גזע? זה אומר שהDNA של הספרדים לא מוצלח.
  שריבונו של עולם ברא יהודים עם DNA נחות מאחרים?
  ה' ישמור.

  • ממש לא טוען לשום תורת גזע, ואפילו לא מבין את המילים באנגלית שכתבת. גם לא חושב שהספרדים נחותים, פשוט לא חושב כלום. מנסיוני ונסיון מנהלי מוסדות רבים, הספרדים חלשים יותר לימודית ובעלי הפרעות התנהגותיות יותר ולכן אני לא מקבל אותם כי אני רוצה מוסד מצליח ושקט.

  • לא כל כך מבין את הטענה איך יכול להיות שהקב"ה ברא יהודים עם DNA נחות מאחרים?
   הרי בתוך אותה משפחה יכול להיות ילד מוכשר ורגוע ואחד חלש ומופרע. ברור שיש להם DNA שונה שממנו נובע השונות שלהם.
   וכך יש משפחות שבאופן כללי יותר מוכשרות ויש משפחות שפחות.
   הייתכן כיצד הקב"ה ברא יהודים עם DNA נחות יותר מאחרים?
   אז אני רוצה להבין הקב"ה יכול לברא משפחות מוכשרות יותר ופחות ולא יכול לברא עדות מוכשרות יותר ומוכשרות פחות.
   אולי העדות השונות התפתחו ממשפחות שונות?
   הקב"ה יכול לברא עדות שחורות ועדות לבנות, עדות שסובלות ממחלות גנטיות כאלו ועדות שסובלות ממחלות גנטיות אחרות, עדות שבאופן כללי הם גבוהים ועדות שבאופן כללי נמוכות, עדות שיש להם שער מקורזל ועדות שיש להם שער חלק, וכו' וכו' , ורק עדות שמוכשרות יותר ועדות שמוכשרות פחות הוא לא יכל לבראת?
   הגיון מעניין?!

  • סליחה, שכחתי הוא ברא עדות עם מדות טובות וענווה (ספרדים) וברא עדות שאין להם את המעלות האלו.
   כמובן: רק זה לא יתכן שהוא ברא עדה מוכשרת וחכמה יותר מעדה אחרת.

 • הטענות המלומדות כאן נגד אפליית ספרדים הם טענות דומות לטענות השמאל הליברלי (אוהבי אירן שונאי ישראל) באירופה ובארצות הברית כדי להצדיק את ההגירה המוסלמית למדינות אלו. קרן תקוה שהיא המוציאה לאור של 'צריך עיון' קמה גם כדי להלחם בשמאל הליברלי ובטענות אלו ולכן לא פלא שהיא מפרסמת מאמר כזה.

 • ס"ט כתב:
  אם הורה סבור שחינוך במוסד אשכנזי יותר טוב עבורו מבחינה תרבותית וכדומה אז אין לך ושכמותך כולל מנהל המוסד זכות לערער על כך.

  אך כאשר באים אליך ואומרים "אתה לא יותר טוב ממני גם לי יש תרבות לא פחות מפוארת והראיה שרוב התורה הליטאית מבוססת עליה" אז אתה תעריך יותר, כך הרושם שיש לי מליטאי גזען, כמובן שיש הרבה אנשים טובים בכל מקום.
  בכלל, כדאי שתלמד את ספרי הגר"ע לעומק לפני שתנסה להשוות אותו לאחרונים אחרים, בכלל כדאי שתפתח ספרי אחרונים ספרדים ותעיין בהם באמת.בצורה פתוחה ואז אולי תלמד להעריך.

  ס"ט היקר אולי תשכיל אותנו בצורה מפורטת מדוע לאחר כל התרבות הספרדית המפוארת שכל התורה הליטאית בנויה עליה עדיין הורה ספרדי מעונין בתרבות אשכנזית שלא כל כך מעריכה את התרבות הספרדית ובודאי לא הוגה בספרי הרב עובדיה יוסף כמו שכתבת.
  מה, מה בדיוק מושך את אותו ספרדי גאה בתרבות האשכנזית? האשכנזים לא רוצים אותך, התרבות שלך נעלה ביותר, מה, מה אתה מחפש אצל אשכנזים?

  • ס"ט
   בכלל אני לא מבין אותך, ההורה הספרדי רוצה תרבות אשכנזית משיקוליו שלו ולא את התרבות המפוארת הספרדית, כיון שגם המוסד האשכנזי מעוניין בתרבות אשכנזית משיקוליו שלו ולא בתרבות הספרדית המפוארת, לכן הוא לא מקבל את הספרדים במיוחד את אותם אלו שהם גאים בתרבות המפוארת שלהם, וזאת כדי שהם לא יכניסו את התרבות המפוארת שלהם לתרבות האשכנזית, ואז…. מסכן ההורה הספרדי שמשיקוליו שלו רצה תרבות אשכנזית ויקבל תרבות ספרדית.

 • א. חלק גדול מהליטאים כן הוגים והגו בספרי מרן הגר"ע, עיין ערך ר צ"פ פראנק, הגרש"ז, ציץ אליעזר, אג"מ.ראשי ישיבת חברון וכו'. ואם תרצה תפנה אליי בפרטי ואתן לך רשימה של 100 גדולי תורה ליטאים שהוגים בקביעות, תקרא עבודות דוקטורט והקדות של ליטאים לספריו ואולי תשנה דעתך. המחלקות שלו היו בעיקר פוליטיות (הרב שך) והלכתיות (סטייפלר,חזו"א), בגלל שלא היה מוכן להיות כיפוף זו לא סיבה להתעלם מאדם גדול לכל הדעות,.
  חסידים ודאי תמיד הגו וכיבדו (עכשיו תגיד כי אין לחסידים גדולי תורה וכו' וכל טענות הפטרון הליטאי)
  ב.לעניין:תרבותית אדם מעוניין נניח שמוסד אשכנזי שלדבריך יותר מעודן, יותר חכם וכו' , אולי גם קרוב יותר לבית.
  לך אין זכות להפלות אותו ולמנוע ממנו להתקבל לשם..
  או שאתה גנב או שאתה אכזר.
  בכל מקרה, אנו מדברים על משפחה שעומדת בקריטריונים של המוסד.
  אצל החילונים והדת"ל זה עובד נהדר אז גם אצלך זה יעבוד נפלא.
  כשאתה טוען שספרדי חלש יותר בלימודים או עם בעיות התנהגות זה כי אתה בוחר לראות זאת, לא כי הוא כזה.
  יש לכך מיליון דוגמאות.
  רק תחשוב מה היה קורה אם פוניבז היתה ישיבה ספרדית אלימה או כל הפדופילים הליטאים והחסידים שנתפסו בערי הקודש היו חלילה ספרדים מה היית טוען.
  אני באמת מנסה להסביר לך בצורה עניינית שתיכנס לראש פעם אחת של משפחה שסבלה מדחייה של מוסד כלשהוא ותכיל ותבין.

 • אני לא כתבתי בשום מקום שמוסד אשכנזי מעודן וחכם יותר, אני שואל את אותו ספרדי שנלחם להכנס למוסד אשכנזי, מדוע הוא נלחם על כך גם אם המוסד לא קרוב לבית שלו, ולמה הוא מוכן להשאיר את הבת שלו בבית כמה חודשים רק כדי להכניס את הבת שלו למוסד אשכנזי וזונח את המסורת המפוארת של יהדות ספרד ושל מרן הרב עובדיה שלא קם כמותו מהב"י עד היום. מה, מה יש אצל האשכנזים שכל כך קורץ ללמוד איתם בפרט לאור שלל החסרונות שיש בהם כפי שהובהר בתגובות כאן בהרחבה? מדוע האליטה הספרדית בזה לשולחיה ושולחת את ילדיה למוסדות אשכנזים? מה יש באשכנזים הללו שכדאי לנהל מלחמות עולם, להוציא את כל הכביסה המטונפת החוצה, רק כדי להכנס למוסד אשכנזי?
  מה, מה כל כך טוב באשכנזים האלו? הרי רוב הכותבים כאן מתנגדים בחריפות לעובדה שיש פערים אינטלקטואלים והתנהגותיים בין הספרדים לאשכנזים, והתרבות והמורשת שלכם לפי דברי הכותבים כאן מפוארת הרבה יותר ממקבילתה האשכנזית, אז על מה אתם רבים יומם ולילה, בפרט שהרי הספרדים הם אנשי שלום שלא כמו האשכנזים, אז באמת על מה אתם רבים? בכלל הרי כפי שכתבו כאן בישיבות האשכנזיות מתנכרים למורשת הספרדית וכפי שכבר התריע על כך מרן הרב עובדיה ועוד, אז למה לריב ועל מה אתם רבים?
  הערת אגב: מלחמת החורמה שהספרדים מנהלים על כניסתם למוסדות אשכנזים רק מטפחת את האגו האשכנזי לשיאים כאלו שרק מלאך מסוגל לא להתנשא על ספרדים.

 • 1. אכן, יש צורך לשים את הדברים על השולחן ולדון בהם בצורה גלויה.
  2. המאמר מיקד את בעיית הגזענות במקומות שאין שום נימוק ענייני. אבל גם במקומות שבהם יש נימוקים עניינים, יש מקום רב לחשוד שהגזענות משפיעה באופן משמעותי, וגורמת לתת לנימוקים אלה משקל לא פרופורציונלי. נראה לי, שהבעיה המשמעותית יותר נמצאת דווקא שם.
  3. יש ציבורים שבהם המצב מבחינה יחסי אשכנזים-ספרדים טוב בהרבה. צריך לתת את הדעת מה גרם לכך, והאם ניתן לאמץ משהו מהגישה שלהם.
  4. מלבד תרומתם של הספרדים לחיזוקו הכמותי של ציבור שומרי המצוות, יש דברים בייחודיות הספרדית, שראוי להוקיר, ואפילו לשקול לאמץ באופן חלקי.
  [היבטים מסויימים של העממיות, דגשים מסויימים בלימוד התורה וכדו'].

 • באתר "צריך עיון" הועלה מאמר גזעני במיוחד. המאמר משקף קול די דוחה ופרסומו עורר סערה בקרב רבים מחבריי. היו שטענו שאסור לתת במה לקול חשוך שכזה בעוד שחלק טענו שחשוב מאוד להעלות אל פני השטח דווקא את הקול הזה, הנאמר בדרך כלל בדלתיים סגורות. זו הזדמנות מצוינת להתמודד עם הקול הזה, גם אם הוא מעורר אי נוחות, אמרו.

  בהתחלה לא חשבתי שיש לי מה לומר על כל זה. בסך הכל גדלתי איכשהו כילד מזרחי במסלול החינוך הליטאי כשהגזענות חולפת לידי.
  מצד שני, עצם העלאת הנושא על סדר היום, העלתה אצלי מחשבה שהדברים קיימים וחשוב מאוד שייפתחו אחת ולתמיד בצורתם האמיתית.

  נזכרתי שכבר בכיתה א' ניגש אלי ילד לבנבן בן טובים והטיח בי "אתה בצבע חום, אתה **י". תודה לאמא שטפטפה לי כל יום כמה אני יפה, כך שזה די חלף לידי, אבל עובדה, אני זוכר את זה עד היום.

  נזכרתי גם בסלוגן "ג' לגובה ש"ס לג'ורה", באמירה הזו ש"ש"ס ר"ת שירותים סתומים" (ופעם ענתה ילדה לחברי "ומי סתם אותם? ג' הגדולים!)

  נזכרתי גם ברבה דויטש, הצ'אלמר עם הזקן הלבן שאמר פעם לאמא שלי "משפחת מתן, כאלה עדינים! ממש אי אפשר להאמין שאתם ספרדים"… הוא התכוון להחמיא ורק אני ראיתי שכשהגענו הביתה היו עיניה של אמי דומעות.

  נזכרתי במבחנים לישיבה קטנה, כשאמרו מפורשות להוריי שרק אם יבואו איתי עוד שלושה אשכנזים אוכל להתקבל לישיבה. וכשכבר באו איתי האשכנזים והתקבלתי, פגשתי את הבחור החשוב ההוא משיעור ג' שתלש את ההסכמה של הרב עובדיה יוסף מהספרים בהם הופיעה. "עבדללה יוסוף" הוא כינה אותו והוא לא היה היחיד.

  וכשהייתי אני בשיעור ג' דיברו שאני הכי מתאים להתמנות לגבאי אבל לא ראוי שבחור ספרדי יהיה גבאי.

  ובשלב המבחנים לישיבה הגדולה, אמרו לי בישיבה אליה הכי רציתי להתקבל שאי אפשר. "כי למרות שאתה היית הכי טוב במבחן, צריך 3 אשכנזים והתקבלו רק שניים, אז פשוט אי אפשר". למזלי היו עוד שלוש ישיבות שרצו אותי, בחרתי אחת ולשם הלכתי.

  אבל גם שם פגשתי חבר שבאמת אינני מאשים אותו, ככה גדל. הוא, בכל הזדמנות היה אומר לי "פרענק נשאר פרענק". הוא חשב שזה מצחיק. אז הוא חשב.

  בפעמים המעטות בהן יצא לי לפתוח את זה לדיון ענייני, היתה טענת הבדלי המנטליות תופסת מקום מרכזי. הפיוטים, האוכל, המנהגים, סגנון הדיבור. ואני, רק על עצמי לספר ידעתי ובבית בו גדלתי לא היה דבר מכל אלה.

  כשהגעתי לתקופה בה מקובל לצאת ולראות בבנות הארץ, היה לי קשה מאוד להגדיר את עצמי.
  תכלס זו בדיוק היתה הבעיה שלי כשהגעתי לשידוכים: מצד אחד על התווית שלי היה רשום: ספרדי, בני ברקי, שחום וכו' וכו', מצד שני לא הצלחתי ממש להתחבר לסגנון לתחומי העניין של הבחורות שעונות כמוני להגדרות הללו.
  הייתי בברוך.
  בצר לי, בנסותי להגדיר לאמי כיצד להגדיר אותי, אמרתי בהומור שחור "אמא, את יודעת את ההבדל בין ערבי מוסלמי וערבי נוצרי? אז אני ספרדי נוצרי"…

  אז כשסוף סוף עולה מאמר שמציף ומנקז קול ששנים היה לכולנו נוח להתעלם ממנו, אני שמח. אני מברך.
  ולכל המצקצקים גיבורי המקלדת אקרא ואומר, יש לכם תגובה הולמת? אף אתם הקהו את שיניו! כי לצערנו הקול הזה אינו חריג ומותר לבוא בקהל.
  כולי תודה למערכת "צריך עיון" על העלאת הסוגיה הכואבת במערומיה, ללא כחל וללא שרק.
  יישר כוח!

  • יעקב, אני מקווה שמצאת בסוף משו, מסכן אחד… כנראה אתה נורא מיוחד!

 • יעקב היקר! כואב לי על מה שהרגשת. וזה בדיוק טענת המאמר שקראת לו שלא בצדק "גזעני". המאמר טען שאכן קיימת אצל אשכנזים גזענות לא עניינית וצריך לטפל בה והמאמר מספר בדיוק סיפורים שמאפיינים את התחושות שלך ואת גועל הנפש מהאופן בו התנהגו אליך.
  אבל הייתי רוצה להבין לעומק את מה שכתבת שלא מצאת בבנות הארץ בנות כלבבך, במילים פשוטות לא ערבה עליך התרבות הספרדית. כלומר הייתי שייך למנטליות האשכנזית ולא הצלחתי למצוא בבנות הארץ הספרדיות מענה מתאים לי.
  מתוך דבריך הכואבים עולה שאתה מסכים עם זה שיש מנטליות ספרדית ויש אשכנזית ואתה עם מנטליות אשכנזית וחיפשת בחורה עם מנטליות אשכנזית ולא מצאת, ואשכנזיות לא מצאת.
  ראשית תאר לך שהיית ממש אשכנזי עם מנטליות אשכנזית והיו מציעים לך בחורה ספרדיה ולא היית רוצה לגשת לזה היית נקרא בפי רוב המגיבים כאן גזען היות ואתה לא מוכן להתחתן עם ספרדיה, והנה אתה עם מנטליות אשכנזית לא מצאת בבנות הארץ הספרדיות את מבוקשך מדוע ישנה ציפיה שאשכנזי מבית ומלידה כן ימצא את מבוקשו אצל הבנות הספרדיות, ברור שלאור נסיונך הוא מראש ימנע לגשת למפגשים שלכאורה אין להם סיכוי.
  אם אתה מסכים עם זה שזה לא גזענות כאשר אשכנזי שלמד מנסיונך ונסיון אחרים לא ניגש לשידוכים ספרדים מראש, אתה יכול להסכים שלא לקבל ילדים ספרדים למוסדות אשכנזיים משום שאין למנהלי המוסד אפשרות לדעת מה תהיה המנטליות של הילד בעתיד. לא כולם מצליחים להטמע במנטליות האשכזית כמוך.
  ולגופם של הדברים שעברו עליך, לפי איך שאתה מספר הם גזענות בעלת מידות רעות ביותר וכפי שכתבתי במאמרי שראויה היא לכל גנאי. שים לב לסיפור הפותח מהאוטובוס.

  • למה כל כך חשוב לכם לשמר מנטליות ? למה לא לחשוב שיש לך דברים להעריך ולאמץ ממנטליות שונות ?
   למה שמנהל מוסד אשכנזי לא יחיה בשלום עם מנטליות ספרדית או להפך? למה בכלל הספרדים צריכים להיטמע בכם? למה הם לא יכולים להיות ספרדים שמעריכים את הלמדנות של האשכנזים ומשתפרים בעזרתם בתחום הזה?
   ודרך אגב, העובדה שאתם באתם עם המבנה הארגוני לא מעיד על חכמה יתרה, זה כן מעיד על משאבים,במעט השנים שביליתי בספסלי האקדמיה, יצא לי לפגוש אינסטלטורים שהיו יותר חכמים מפרופסורים, כנראה שיש לנו פרמטרים שונים שבעזרתם אנו מודדים חכמה ואינטליגנציה.

   בתור אדם שאינו מגיע מהעולם החרדי תמיד הערכתי חרדים על המסירות והלמדנות שלכם,אני מעריץ כל אדם שיכול לשבת וללמוד כל היום, אפשר להתרכז בעובדה שאתם לא עושים צבא(לפחות כך היה בזמני), אבל זה יגרום לכם רע וגם לי, תחפש רע תמצא, תחפש טוב תמצא.

   ורוצה להעלות בפנייך עוד נקודה שמנקרת במוחי, לדעתי האפליה של הספרדים בחברה החרדית היא נזק כפול לחברה החרדית, פעם לספרדים, ופעם לכולכם יחד, כי כשמסתכלים על זה מבחוץ עולה השאלה, אלה יראי שמיים? מבלי להעליב אף אחד, אבל באמת שאני לא מבין איך כל מה שאתם לומדים ומשננים כל היום, ובוודאי יודעים הרבה יותר טוב מעם הארץ כמוני, מתיישב עם הגזענות שמקורה בגאווה שאתם מטיפים נגדה בוקר ולילה.

  • למה בכלל המוסדות מחולקים לפי הגדרות עדתיות?! זוהי פרספקטיבה גזענית כשלעצמה. הגענו לארץ ממקומות שונים ועם הבדלי מנטליות ותרבות בשביל לחזור ליהיות עם אחד כל אחד מוסיף לעיסה את התרבות והשפה שלו וביחד קוראים לזה עם ישראל האידאולוגיה אמורה ליהיות צמצום הפערים ולא עמידה על הפער עדיין לא השכלנו להבין את מה שהבינו בשאר הקהילות בישראל מהחילוני המובהק ועד החרד"ל. יום אחד זה יקרה האבולציה האתית לא פוסחת גם על הקהילות השמרניות ביותר זה פשוט קורה לאט לאט.

  • ז כתב:
   במעט השנים שביליתי בספסלי האקדמיה, יצא לי לפגוש אינסטלטורים שהיו יותר חכמים מפרופסורים, כנראה שיש לנו פרמטרים שונים שבעזרתם אנו מודדים חכמה ואינטליגנציה.
   ממש מסכים איתך, ולכן אני מציע לפתוח שני מסלולים למוסדות שבאחד מהם יקבלו לפי הפרמטרים שלך לחכמה ואינטלגנציה ואחד לפי הפרמטרים של האשכנזים. והחלוקה תהיה מעניינת, במוסדות שיוקמו לפי הפרמטרים שלך ילמדו האינסטלטורים החכמים ובניהם, ובמוסדות האשכנזיים ילמדו אנשים חכמים לפי פרמטרים אחרים, ושם הפרופסורים ובניהם ושלום על ישראל. יש בזה איזה בעיה.
   בצורה כזו הפרופסורים לא יפגשו את האינסטלטורים ולא יריבו, למעט הזמן בו תהיה לפרופסור בבית סתימה בביוב והאינסטלטור יבא לתקן, ואז האינסטלטור יראה לפרופסור כמה הוא חכם והפרופסור טפש, ושלום על ישראל

  • תגובה לשלוחי
   אתה מודד חכמה ואיטלגנציה ע"פ תואר אקדמאי ? ד"ר לביולוגיה יכול להיות אדם שב 20 שנה האחרונות חוקר את אותו רצף של גנים, אכן דבר שיש להעריך מבחינות שונות, אך אין הדבר מעיד על נחיתות שכלית של אינסטלטור.
   אני משתדל לשפוט אנשים ע"פ מוצא פיהם ולא על פי התואר שלהם, תנסה מדי פעם, אולי האינסטלטורים עוד יפתיעו אותך…..
   ודרך אגב למה לעצור שם ? אולי על בסיס ההיגיון שהצגת, נאמר שגם החרדים בעלי אינטלגנציה פחותה כיוון שאינם לומדים לימודי חול ?נדמה לי שגם זה לא נכון (האתר הזה באופן ספציפי מוכיח זאת)

   והאמת שלא אכפת לי מה תעשו במוסדות שלכם, תקבלו את מי שאתם רוצים, זאת לא בעיה שלי, אני חיי בשלום עם צבע עורי "והמנטליות" שלי, זאת בעיה שלכם בגלל הסיבות שנזכרות בתגובתי הראשון.

   דבר אחרון, בספסלי האקדמיה הבחנתי שחצי מהסטודנטים הם מזרחיים, כנראה שהפערים שאתם מציינים קיימים רק אצל ספרדים חרדיים, או שזה פשוט נובע מהגזענות שלכם…..

 • אמר לי מנהל תיכון של בנות שרוב הבנות החלשות ובנות 07 הן ספרדיות. לדבריו, ברמות הגבוהות של ההקבצות באנגלית ובמתמטיקה אין כמעט בנות ספרדיות. הוא לא יודע לאבחן מדוע (מן הסתם האשכנזים אשמים בזה). כמובן, גם בעיות התנהגות וכו' יש אצלם במידה ניכרת. הוא משתדל לקבל כמה שפחות ספרדיות. אפליה גזענית או לא גזענית, לא מעניין אותו, זכותו לקבל בנות שתורמות להצלחת המוסד.

  • עוד רגע תגיד שאתה גם מנהל תיכון, בנוסף לחיידר שדמיינת שאתה מנהל.
   אצלי בכיתה בסמינר החדש בירושלים הבנות הספרדיות היו מהחזקות בכיתה מבחינה לימודית…

  • אני מכירה אישית ילדה ספרדייה ממוצעת (לא מאד מוכשרת אבל גם בככל לא מתקשה) שהסמינר הסכים לקבל רק בתנאי שהיא תוגדר כ07 וככה יקבלו עליה תקציב.
   בושה וחרפה.

  • אביטל.
   נכון בושה וחרפה, אבל מדוע הוריה והיא גורמים לעצמם השפלה כזו? עזבו את האשכנזים הגזעניים וזהו.

 • שימו לב ! כמעט כל הכותבים באתר הם אשכנזיים …..חחח…אתר גזעני

  לכותב המאמר ולעורכי המערכת!
  בטח לא תפרסמו את תגובתי בשל אהבתכם לשקר. אך בכל זאת אציין מספר דברים שלא ציינו בתגובות על הכתבה המחליאה.
  בשם מרוקאית משני הצדדים אני רוצה לציין שאני מרחמת על העולם הבא של הכותב, שיצטרך לתת דין וחשבון על ביזוי צדיקים, רבנים ותלמידי חכמים. רק המחשבה על המשפט שיצטרכו לעשות לו עושה לי צמרמורת, על זה שהעז לדבר ככה על הבבא סאלי, על רבנים גדולי דור פוסקים, גדולים וקטנים, על תלמידי חכמים שיושבים באהלה של תורה, עמלים, יגעים ומקבלים מילים משפילות כאות "תודה", כל זאת מכוון שהקב"ה החליט שסבם וסבותם יגיעו מארצות המזרח. מגירוש ספרד הגיעו כמעט כולם, מגורשים שהתפזרו.
  אז בתור מרוקאית כפי שציינתי, בעלת תשובה, שעזבה את עולמה לטובת כביכול חברה טובה, מתוקנת במידותיה, נקייה, אני מבינה כעת למה משיח לא בא! לא בגלל משפחתי החילונית!! לא בגללם! בגלל אנשים כמותם!! כותבי המאמר ואלו שאישרו להעלות מאמר כזה באתר, באתר שמצריך עיון גדול, מצריך עיון בעוונות שלכם!! בגללכם! כתבה כזו מתאימה לעיתון הארץ ולכותבים ללא כל קשר ליהדות. אחרי כותב המאמר עומדים אנשים במערכת של צריך עיון שתומכים ואף מעודדים את תפיסתו המעוותת.
  אני קוראת לכל מי שכותב בצריך עיון להחרים את האתר הנלוז הזה!! ולזה שקורא עכשיו את מה שנאמר כאן ומחליט האם להעלות אותו כתגובה באתר או לא. תבחר לפרסם את התגובה. תעשה "שיויתי את השם לנגדי תמיד" ואם לא תמיד אז לפחות עכשיו.

  .

  • לשני,

   דווקא בתור אשכנזי שמזועזע ממש כמוך ממאמר החלאה הזה (ושותף לדעה שלך לגבי העולם הבא של אותם אשכנזים גזעניים), אני שמח מאוד שפורסם כזה מאמר. סוף סוף יש מישהו אשכנזי שמוכן לכתוב את השיטה הגזענית ולתעד זאת.

   תארי לעצמך שהיטלר לא היה מפרסם את 'מיין קאמפף'. היה יותר קשה להוכיח את טענות הגזענות שלו (נניח לרגע את השמדת היהודים בפועל ונתבונן רק על תורת הגזע של היטלר).

   לפי דעתי, זה היה השיקול של מערכת 'צריך עיון' בפרסום מאמר זה.

   חשוב מאוד לתת ביטוי גם לדעות החשוכות והנוראיות שיש בתוכנו. לא בכדי לתת להן לגיטימציה אלא בכדי להציף אותן כתמונת מראה של החברה שלנו.

   כבן להורים חוזרים בתשובה, אני מקווה שאת עושה כמוני את ההבחנה בין ערכי היהדות האמיתיים לבין אותם גזעניים.

 • שני,
  החברה החרדית מיטבה לטאטא כביסה מלוכלכת בפנים.
  עד היום היו בחברה הזו פדופילים רבים לדוגמא ובשנים האחרונות הוחלט להילחם בתופעה באמצעות תקשורת נכונה, שיח גלוי ופירסום.
  כך גם לגבי הנ"ל.
  אמנם רבים וטובים בחברה הליטאית אינם חשים שום עליונות אך עבור אלו שחשים הכתבה בהחלט במקום בשביל עתיד טוב יותר.
  האמיני לי שעל גדולי תורה ליטאים וחסידים הם מדברים בצורה הרבה פחות מכבדת מאשר לבאבא סאלי אז אל לך להעלב.
  בהצלחה

 • כל מי שעוסק בתחום הנשירה יודע שמרבית הנושרים הם ספרדים. (אי אפשר להגיד שמות כי הרי יעשו להם לינץ' כמו שעושים פה לכותב המאמר) אמר לי ראש ישיבה קטנה: עומדים לפני שני נערים אחד ספרדי ואחד אשכנזי, שניהם בעלי נתונים שווים ודאי שאקבל את האשכנזי כי הסיכוי שיהיה לי צרות ממנו הוא פחות מהסיכויים שיהיה לי צרות מהספרדי. הרי נשירה לא מתחילה ביום אחד ועד שהספרדי ינשור הנשמה תצא לי. מה אני מזוכיסט? מחפש לעצמי צרות.

  • האשכנזי יכול להתקלקל, לחלל שבת ולעשות את כל העבירות שבעולם ועדיין להישאר בלבוש חרדי.
   הספרדי לעומת זאת, לא יעשה שקר בנפשו אם הוא נכנע ליצרו הרע.

   עצוב נורא שיש כזה ראש ישיבה כמו שתיארת. שמעדיף את השקט התעשייתי ואת האשכנזי הזה שכלפי חוץ הוא ישיבע בוחר ולא חושב באמת על נשמות הבחורים שהוא מתיימר לחנך.

   ואגב, מי שעושה לינץ' באמת אלו לא המגיבים פה באתר אלא המציאות בשטח כפי שהיטיב לבטא אותה כותב המאמר הבא – אברהם יוסף.

  • דוד
   אתה צודק! עצוב נורא שיש ראשי ישיבות כאלו ועצוב עוד יותר שכמעט כל ראשי הישיבות האשכנזיות מפלים ספרדים מסיבות כאלו ואחרות.
   ולכן אני ממליץ לכל הספרדים, הרחיקו רגליכם מנתיבתם! פתחו מוסדות לעצמכם עם ראשי ישיבות הגונים, ויהיה נפלא לכולנו.

 • מנהל מוסד יקר.
  מאד נעים היה לקרוא את טענותיך המבוססות על ראיה סלקטיבית.
  אני לא מבין מה אתה ושכמותך רוצים מהספרדים.
  צאו להם מהוורידים!!!!
  קח את הרמבם, את השו"ע , את האור החיים הקדוש ואת כל גדולי התורה שמפארים את ארון הספרים שלך ותוציא אותם החוצה.
  הם גדלו במדינות ערביות כולם, בטוח ישפיעו עליך ועל התלמידים לרעה, קו החשיבה שלהם בטח מעוות כמו של הערבים מהמדינות שהם הגיעו.
  זרוק אותם כבר , תוציא מהוורידים.
  תבין, אם ילד נושר אתה הבעיה , לא הוא.
  ואם תברח מהבעיה אתה הכי רחוק מאיש חינוך.
  תוציא את השנאה שקיבלת מההורים.

  • למה? למה שאזרוק את כל גדולי התורה הספרדים, חלילה וחס הם צדיקים וקדושים, וגם לא פוגעים ברמה הלימודית של המוסד שלי וגם לא עושים לי בעיות התנהגות.
   איני יודע מה אתה רוצה מחיי על חשיבה ערבית וקו חשיבה מעוות, מעולם לא כתבתי על זה, אני כתבתי דבר אחד אני צריך רמה ושקט.
   ובאמת, אם אני הבעיה שילד נושר, אני ממליץ לכל הספרדים לעזוב מהר את המוסד שלי ואת שאר המוסדות האשכנזים כיון שכול מנהלי המוסדות חושבים כמוני והראיה לכך שאין מוסד אשכנזי ראוי לשמו שאינו מפלה את הספרדים.
   דרך אגב, תוצאות מבחנים זה ראיה סלקטבית? יומן הפגישות עם הורים לילדים בעייתים זה ראיה סלקטיבית?

  • במוסדות של החרדים המודרניים הספרדים אינם מופלים ופורחים שם היטב, הרבה יותר מחבריהם האשכנזים.
   אצל החילונים והמזרחי הם פורחים , בכל האקדמיה הם פורחים. גם במוסדות הליטאיים יש רבים שהם המצטיינים בכיתה. אתה מפלה אדם בשל המוצא שלו , אתה עבריין ולא יעזור שום תירוץ של חלשים ובעיות התנהגות וכדומה ואם אתה אדם מאמין (אני בטוח שלא), אתה יודע שבעולם האמת ישקפו לך את כל הנשמות שהרסת.
   מקווה בשבילך שהטענות החלולות יתקבלו.
   אם היית מקבל לצוות שלך מלמדים על בסיס מקצועי נטו המקום היה פורח הרבה יותר ממה שהוא היום.
   אל תגדל ילדים לשנאה וגאווה.
   האידיאל הוא מיזוג של חסידים, ליטאים וספרדים יחד כשכל אחד מכבד את תרבותו של חבירו ולומד עליה וממנה, בדיוק כמו בשאר המקומות.

  • תראה את המציאות בעינים כתב:
   במוסדות של החרדים המודרניים הספרדים אינם מופלים ופורחים שם היטב, הרבה יותר מחבריהם האשכנזים.

   שולי כתבה:
   אז זו טענה לתורת גזע? זה אומר שהDNA של האשכנזים לא מוצלח.
   שריבונו של עולם ברא יהודים עם DNA נחות מאחרים?
   ה' ישמור.

 • כל השיח הזה מעלה נקודת קונצנזוס אחת המוסדות החרדים מחולקים לפי הגדרות עדתיות זה כשלעצמו פרספקטיבה גזענית ומיושנת . לדעתי מוסד צריך ליהיות מוגדר בצורה מקצועית לפי התוכן שלומדים לפי הרמה הלימודית וכו' למה שסמינר יהיה מוגדר כאשכנזי או כספרדי למה הוא לא יכול ליהיות בית ספר לאומניות או למדעים… כמו בכל חברה מתוקנת רוב התגובות שקראתי מתעסקות במצב הנוכחי שיש חלוקה בין העדות ובציפייה לשיווין בתהיליכי הקבלה אני חושב שצריך לשנות את כל הפורמט הפרמיטיבי הזה מהשורש

 • הרב משה פרקש. "אברך, מתלמידי ר' משה שפירא". איך לא תתבייש להתעלל בכבודו של רבי ומורי רש"י הרב משה שפירא זצוק"ל ולהסתתר מאחורי דמותו כעלה תאנה לעיוותיך? של נעלך. כתוב באומץ ואל תתלה באילנא רברבא ותוריד גם אותו לגינהם התודעתי שלתוכו נולדת. בברכה, גיל. תלמיד של ר' משה שגם למד ממנו משהו…

 • כאשכנזי, לעניות דעתי מאמר זה מוטב שלא היה נכתב. האם יש במאמר אמיתות? ייתכן, אך ההכללות הגורפות צורמות מאוד.

  מה שבעייתי והכותב לא מפספס, הוא שבמקום לייצר רשימות מכולת של הבדלים בין עדות, יש פתרון פשוט לעניין והוא – כור היתוך והשתלבות.

  אני חולק עליך שנישואין בין עדתיים לא קורים מסיבות ענייניות בלבד. הגישה בקרב רבים היא שזה דבר שלא יעלה על הדעת כלל, כמעט שווה ערך להתבוללות. אם הממסד החרדי היה רואה כערך את ההשתלבות, נישואין בין עדתיים היו נפוצים הרבה יותר.

  לדעתי על ראשי הציבור לעודד "עירבוב" בין עדתי. הגדלת כמות המשפחות ה"מעורבות" תביא למזיגה בין הדברים הטובים שבכל העדות, ותביא לכך שבתוך דור רבים מההבדלים המוזכרים במאמר ובתגובות יטושטשו.

  כיום, לצערי, לא רק שאין שאיפה לאחדות אלא ה"הפרדה" מתוחזקת כערך, מה שגורם להנצחת המצב הקיים ולהתבוססות כל עדה בפגמיה, במקום ללמוד מהאחר.

  • מי שמתמצא בעניני הסמינרים יודע שהממשלה מממנת לימודי תוכנה והלימודים האלו מכניסים לסמינרים רווח גדול. הקבלה למסלולים אלו נעשית אובייקטיבי על פי מבחני תיל וכדומה. צאו וראו כמה ספרדיות מצליחות להשתחל ללימודי תוכנה. מעט מאוד אם בכלל. לא יודע למה זה כך אבל זו עובדה. למה שמנהל סמינר יקבל בנות ספרדיות כאשר בנות אשכנזיות מכניסות לו יותר כסף? הוא לא גזען הוא פשוט אוהב כסף. מי לא אוהב?

 • הרבה מהדוברים כאן מדברים על 'רב תרבותיות'. בהקשר לזה צריך לדעת:
  א. הליטאיות האשכנזית שוללת את הערך הזה מכל וכל גם לא בהקשר לספרדים, הצורה הזו בה יש דרך אחת נכונה ואמיתית היא אבן בסיס בהשקפה הליטאית האשכנזית הקלאסית. באים כאן אנשים שרוממות 'רב תרבותיות' בגרונם ורוצים לכפות בכח את ה'רב תרבותית' על אנשים שאינם מאמינים בערך הזה. אנא בשם ה'רב תרבותית' כבדו את התרבות האשכנזית ששוללת באופן ברור את ה'רב תרבותיות' ותפסיקו לנסות לכפות על חברה ערכים שהיא אינה מאמינה בהם. זו תשובה לכל אלו שטוענים למה אצל החילוניים זה אחרת? זה אחרת בגלל שאצל האשכנזים קיימת שלילה עמוקה של הערך שנקרא 'רב תרבותיות'. לא מוצא חן בעיניכם? כבדו אותנו בבקשה והניחו לנו!
  ב. מרן הרב עובדיה היה מייצג בולט של חוסר 'רב תרבותיות', הוא נסה לכפות על כל הספרדים פסיקה אחידה, יש קלטות בהן הוא בז ליוצאי מרוקו שנהגו ח"ו כמו הרמ"א בכמה עניינים, הוא יצא נגד הבן איש חי בצורה חריפה מאוד, ולדעתו גם האשכנזים בארץ היו צריכים לקבל עליהם את פסיקת השלחן ערוך כיון שהוא מרא דארעא דישראל.
  אני כלל לא מבקר אותו רק אלו שרוממות 'רב תרבותיות' בגרונם יסתכלו בבקשה במראה.
  ג. במוסדות הספרדיים ישנה 'רב תרבותית' מיוחדת במינה וכל מה שחסר כרגע זה להכניס רב תרבותית למגזר האשכנזי.

  • א. יתכן ונכון
   ב. אל תעז לדבר על הרב עובדיה, פשוט טכנית עלול לא להיות משתלם
   ג. באוזניים שלי עוד מהדהדות שאגות השמחה שבקעו מישיבת חברון המעטירה באותו לילה בו נציגת ישראל זכתה בתחרות האירוויזיון… לא רואה איזה עוד 'רב תרבותיות' נשאר להכניס למגזר האשכנזי.

 • יש לציבור הספרדי יצר הרע ובכלל זה צורך עז להתבכייין ולהאשים אחרים בכשלונותיהם, זוהי תכונה אנושית שיש להלחם בה, לא להתדיין עמה.

 • תתעורר! אתה עיור ולא רק עיור צבעים. אתה עוד רגע לא רואה מרוב שאתה רואה…
  מי שמתמצא בעניני סמינרים יודע שלמסלולים הנחשבים מתקבלים לפי פרוטקציה, בדיוק כפי שמתקבלים לסמינר עצמו.

  אני נורא רוצה לקיים את מאמרו של שלמה ולהצליח לענות לך על כל טענותיך כפי הראוי לך,
  אבל בן אדם, זה פשוט הולך ונהיה בלתי אפשרי להצליח לרדת לרמה כזו של איוולת.
  כנראה צריך להיות שלמה המלך בשביל זה…

 • אני רוצה להתייחס דווקא לסיפא של דברי האברך החשוב, כותב המאמר.
  מסקנת דבריו הם כדלקמן:
  למרות כל האמור במאמר, דברים נכוחים ומוצקים על נחיתותם האובייקטיבית של הספרדים (אין שיפוטיות הרי…) ועל חוסר האנושיות שלהם.
  בכל זאת, בואו, אחי ורעי האשכנזים, טהורי הגזע, פטרוני הארץ ואציליה, נתעלה על עצמינו, ועל זוטות כמו מידות רעות וכו, ונדבק במידותיהם של האבות, (הרי אנחנו, ורק אנחנו, בני אברהם יצחק ויעקב. מודעות עצמית אמרנו, לא?!), ומתוך דביקות בנכסי צאן ברזל של יהדות אשכנז (שהרי ידוע לכל ינוקא שהתורה ניתנה בפולין, במעמד סגור ליהודי אשכנז בלבד, והם שומריה ומעביריה הבלעדיים) ונעשה חסד עם 'יהודים תמימים', למרות היותם נאלחים, שפלים ובזויים, כפי שהוכח קודם.
  נשנס מתנינו, לא מתוך חתושת עליונות או התנשאות חס ושלום,
  נחבק אותם (אפילו שהם לא קרובי משפחה, אופס… למדנו מהם משהו)
  נשדר אהבה וכבוד לכל יהודי, כן גם זה הפרימיטיבי, שוכן המערה, אשר אור ההשכלה והתרבות לא הגיעו למחוזותיו, זו שאשתו הולכת בריש גלי עם 'מקום ההנקה' גלוי (סליחה על הביטוי, אך אם לאברך האשכנזי החשוב והנאור יש את הפריוילגיה לנקוט במילים אלה על גבי במה זו, אז כנראה גם לי, ספרדייה חסרת אינטלגנציה ועממית, מותר), כן, גם אותו נקרב, נחבק ונאמץ אל ליבנו השופע אהבת ישראל.
  וכמובן, במעשה נאצל זה שלנו, כפטרונים ואדונים, החורצים גורלות, נדאג להם, נציל אותם, נגאל אותם (והרי הלכה למשה מסיני היא שהאדם הלבן הנאצל אמור לדאוג ולפרוס את חסותו על בני הגזע הנחות).
  אז קדימה, אשכנזים יקרים, ניתנה האות, קחו פיקוד, פרסו את חסותכם על הספרדים הנחותים, המשיכו לשלוט ביד רמה, אבל תשתדלו לעשות זאת בנחמדות, תשדרו אהבת ישראל. זכרו: בלעדינו, אין מי שישמור את מורשת האבות, אברהם יצחק ויעקב…

 • ההגדרה של גזענות: גִּזְעָנוּת היא עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים קשר הכרחי בין מוצאם לבין תכונות אופי מסוימות, או לעיתים גם כישורים שכליים. היחיד אינו נשפט על פי ייחודו האישי אלא על פי השתייכותו לקבוצה בלבד. ברוב המקרים משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת צידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של בני קבוצה אחת על בני הקבוצה האחרת. (ויקיפדיה)
  מחוסר זמן אני אתייחס רק לטענתך השנייה, שהיא לפי ראות עיני גם הכואבת ביותר.
  כותב המאמר מצדיק את מנהלי המוסדות הגזענים בטענה ש"התלמידים הספרדיים נוטים להיות חלשים יותר בלימודים, נוטים יותר להתנהגות "בעייתית" (אלימות מילולית ואפילו פיזית), ונוטים ליצור קבוצות של תלמידים מרקע מזרחי (לעתים בגיבוי הורי) המקשים על סדר הלימודים התקין." ולכן לדעתו האפליה מוצדקת ואף כל אדם הגון היה נוהג כך.
  ודאי שיש משפחות "חלשות" ו"פרמיטיביות" שאינן תואמות את הלך הרוח של חיידר אשכנזי קלאסי, אך הכללה גורפת של כל הציבור הספרדי, בעקבות אותם משפחות – זוהי גזענות מובהקת!
  אם מנהל מוסד עשה בדיקה עניינית של דברים כמו כישורים ורמה דתית ומצא שהילד לא מתאים, אדרבה, הוא אדם הגון שדואג למוסד שלו. אך מנהל שמסרב לקבל, או מקבל לפי מכסות (בד"כ אחד לשלוש) רק בגלל מוצאה של משפחת הילד הוא פושע וגזען. אתמהה על כותב המאמר איך אפשר להגן ולהצדיק אנשים מעוותים שכאלו?
  כיון שלא שכותב המאמר לא הציג נתונים לשום טענה שלו, שזה דבר לא הגיוני, ומחליש מאוד את טענותיו.
  אשתף בסיפור אישי שלדעתי מציג תמונה ברורה מאוד של הגזענות החרדית: כשהייתי בכיתה ח', בתלמוד תורה אשכנזי, נרשמתי לאחת הישיבות הקטנות האשכנזיות הידועות באזור שבו גרתי, עברתי את המבחן (לדעתי בהצלחה רבה), ואף קיבלתי תשובה חיובית ונלהבת מהרב שלי בתלמוד תורה שבו למדתי כי התקבלתי לישיבה זו (ראוי לציין שעדיין לא התקבלה תשובה רשמית מהישיבה). אך התשובה איחרה לבוא, בסוף התברר שבחור ספרדי אחר שלא התקבל שילם סכום גדול של כסף כדי שיקבלו את בנו, הישיבה הסכימה בחפץ לב, אך במקביל לא הסכימה לרדת מהמכסות של ספרדי אחד על כל שלושה אשכנזים, וכך לאחר סחבת הודיעו לי שאני בחוץ.

  • באמת נורא. מזעזע.
   אבל תודה לה' שלא קבלו אותך למקום המושחת הזה. כנראה שזה הטוב האמתי הן לך והן לחבריך.

  • אני לא חושבת שזה חדש שספרדים צריכים לשלם בכסף מלא בכדי שבינהם ילמדו במוסדות אשכנזים.
   עבור הבן שלי שילמנו 10,000 ש"ח כדי שיזכה להסתופף בחיידר אשכנזי – כיתה א'.
   סיפורים כאלה רווחים בין מכרים ספרדים וקרובים מהמשפחה המורחבת, על תשלומים של הון תועפות ממשפחות שלא גומרות את החודש וזאת בכדי שיזכו שבנם יכנס למוסד ליטאי כלשהו.

  • ההמשך של הסיפור היה ששום ישיבה אשכנזית כמובן לא הסכימה לקבל בחור ספרדי ללא בחורים אשכנזים שיבואו איתו, אני מצידי לא הייתי מוכן "להתפשר" וללכת לישיבה ספרדית ששונה מאוד מהחינוך שקיבלתי בתלמוד תורה, בשלב מסוים אנשים "יקרים" אפילו הציעו לאבא שלי לשלם סכום כדי להתקבל לישיבה פלונית, כמובן שלא הסכמתי לכך בשום אופן.
   בסופו של דבר הלכתי לישיבה תיכונית חרדית, בהתחלה זה לא היה קל, אבל אני מודה לה', כיום אני סטודנט לתואר ראשון. את הילדים שיהיו לי בעזרת ה' אשלח למוסדות שלא מסתכלים על ארץ המוצא של הסבא אלא על התלמיד עצמו, אני רואה את הפתרון לגזענות החרדית בצורה של הקמת מוסדות עניינים ומקצועיים, כמו בתי ספר ממלכתיים חרדיים איכותיים שבאמת יהוו אלטרנטיבה שפויה לחיידרים ולתלמודי התורה. התהליך הזה כבר קורה,

 • האם אצל החילוניים זה באמת אחרת? נכון, אצל החילוניים אין אפליה בקבלה למוסדות וישנם הרבה נישואין בין עדתיים, אבל ההתייחסות למאפיינים האשכנזיים והספרדיים אינה כה שונה. מצרף קישורים להתרשמות – שימו לב לתגובות שדי מקבילות לאלו שמועלות כאן.
  https://www.themarker.com/news/1.1976460
  https://www.themarker.com/news/1.2086691
  https://www.globes.co.il/news/allresponses_g.aspx?did=1000667952

 • אני רק מעלה לכאן: קטעים מתוך העין השביעית
  בית חם.
  "חם, כי לא היה מזגן. מכל בחינה אחרת קר עד צונן. לא חיבקו אותנו, לא אהבו אותנו, לא ספרו אותנו. ככל שזה נוגע אלינו, מיתוס המשפחה המרוקאית החמה הוא שמועה או בלוף. גם המשפחות של הורינו היו מתחשבנות, מסתכסכות ושרויות בריבים מתמידים. הרבה חום ואהבה לא ראינו גם אצלם".
  כולכן התחתנתן עם אשכנזים. אתן בעצם ממחישת את מודל השדרוג של צעירי הפריפריה באמצעות נישואים בין-עדתיים.
  "גם אחינו הצעיר התחתן עם אשכנזייה, אבל שלא כמונו, הוא ממשיך לשאת את שם המשפחה. בדרך כלל מקובל להציג את האשכנזים כגזענים, אבל הבית שלנו היה גזעני לא פחות, אם לשפוט על-פי שני המסרים שחזרו והחדירו בנו. 1. חייבים ללמוד. 2. אל תתחתנו עם מזרחים".
  ללמוד זה ברור, אבל למה לא נישואים בתוך העדה?
  "אמא שלנו עבדה בבתי אשכנזים וצפתה שם בדפוסי חיים אחרים. פחות אלימים, פחות בוטים. היא ראתה גברים שמעורבים בחינוך ילדיהם, ומושג הכבוד לגבר המזרחי, האפנדי שצריך לשרת אותו, הלך והתערער אצלה. היא רצתה שנחיה וניראה כמו אלה שאצלם עבדה".
  אבא שלכם היה גבר כזה?
  "הוא לא היה כזה. חיי הבית התנהלו סביב העדרו, וכשבא, הגיע לזמן קצוב והיה מנסה לחטוף שעות מנוחה. אמא שירתה אותו כי הוא היה המפרנס.
  מקור: https://www.the7eye.org.il/74506

 • יש צביעות והתכחשות לתוצאות הבחירה.
  מדוע החוזרים בתשובה ספרדים מצטרפים בוחרים דווקא להתחבר לאשכנזים. איזה מסר יש בזה?
  למי נתנו את הכח. מדוע ויתרו על עצמם ובו בזמן שונאים אשכנזים. מדוע הצטרפתם לאילו שחושבים אותכם לנחותים
  היהדות שהתפזרה ברחבי העולם, קיבלה על עצמה הסתגלות למדינה בה חיו. אירופה היתה ברנסס ואילו שליטי ארצות ערב בחרו דכוי פן תאיר ההשכלה את מציאות חייהם.
  מדוע לאפשר לשליטי בארץ לנוות את הספרדים לפי צרכיהם הפוליטים כדי לפמפם את האש.
  בחר מה שמטיב איתך מה שטו לך אישית
  ולא מה שמטיב עם השליט התורן

  • שולמית, זו השיטה.
   להתחנן לאשכנזים שיקבלו למוסדות (כולל שלוחי דציבורא)
   לבקש מוסדות אשכנזים שיש "כמה שפחות ספרדים"
   לבוז לאשכנזים הפרימיטיביים, מאירופה הנחשלת
   ולבסוף – להתלונן על גזענות.
   מצער

 • יש כאן עוול שזועק לשמיים.
  מנהלי מוסדות נותנים את נפשם להקמת בסגנון מסויים, ומוכנים לקבל כמות מסויימת של תלמידים מסגנון אחר, ויש כאלה שברוב חוצפתם לא מספיק להם, והם דורשים לשנות את כל סגנון המוסד, ו"אפילו ששישים אחוז יהיו ספרדים" (כדברי בעל המאמר הבא ב"צריך עיון") אתמהה!?
  למישהו נראה הגיוני, שלמוסד של חסידות בעלז או וויזניץ, ייכנסו 60 אחוז ליטאים ויבטלו את צביון המוסד, ואם ההורים או המנהל יסרבו, יאשימו אותם בגזענות?
  האם מישהו מונע בעד אותם 60 אחוז לפתוח מוסד כאוות נפשם, ולא להנות מן המוכן ממוסדות שהוקמו בסגנון מסויים, ולחיות כל הדמן כדחויים ו "סוג ב'", להתעלל בילדים שמשאירים אותם בבית במקום לשלוח למוסדות שיקבלו את ילדיהם בשתי ידיים?
  במקום כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, קיבלנו יְדֵי נָשִׁים רַחֲמָנִיּוֹת בִּשְּׁלוּ יַלְדֵיהֶן.
  אוי מה היה לנו

  • מדובר בד"כ בתלמידים שהתחנכו מגיל קטן במוסדות ליטאיים, ובימינו ישנן משפחות ספרדיות ותימניות רבות שההורים ואפילו הסבים כבר קיבלו חינוך כזה. התלמידים מחוברים ומעדיפים את הדרך הזו, ובטח שלא באים לשנות אותה. לדחות תלמיד כזה רק בשל ארץ המוצא של סבו זו גזענות לשמה.

 • מי שעשה יותר מכולם כדי לשקם את הציבור הספרדי, זה הציבור החרדי הליטאי הקלאסי. הם תרמו את הכסף שלא היה להם, אספו מאות מיליונים (בדרך כלל מעוד חרדים אשכנזים), הפגינו והוכו באכזריות למענם, הוציאו אותם מהמעברות, תרמו מזמנם בלי סוף, לקחו חלק מרכזי בהקמת ש"ס, הכל כדי לבנות את הציבור הספרדי מחדש.

  נעשה תרגיל מחשבתי לרגע. האם יעלה על הדעת שהיטלר היה עוזר ככה ליהודי גרמניה? האם הלבנים הדרום אפריקאים היו עוזרים ככה לשחורים?

  לקום ולהאשים דוקא ציבור זה בגזענות, לא רק שהוא חסר היגיון, אלא הוא במידה מסויימת חוסר הכרת הטוב.

  אז אם כן, מה פשר היחס של הציבור החרדי האשכנזי אל אחיהם הספרדים?

  המאמר של הרב פרקש בא לתת תשובה לשאלה זו.

  כיון שאני מכיר את הרב פרקש, אני יכול להעיד עליו שאינו גזען בשום אופן, אלא רחוק מכך.

  המציאות היא, שמתי שכן שולבו ילדים ספרדים לתלמודי תורה אשכנזים, זה גרם לבעיות. לא קל לגשר בין הבדלים תרבותיים.

  מאמרו של הרב פרקש בא לפרט את ההבדלים התרבותיים האלו.

  המאמר נכשל, לא בגלל החומר אלא בגלל הצורה. זאת אומרת, התזה המרכזית שיש הבדלים תרבותיים בין האשכנזים לספרדים, זה נתון שאי אפשר לערער עליו, וזה מה שעומד בבסיס היחס של האשכנזים אל הספרדים. אבל איך שהרב פרקש הציג את הדברים, בזה הוא החטיא את המטרה.

  מקריאת המאמר נראה, שהאשכנזים סבורים שהם "טובים יותר" מהספרדים, בעוד שהאמת היא, שמדובר בשתי קהילות שונות, שלכל אחת מעלות וחסרונות.

  מקריאת המאמר נראה, שכל הספרדים הם סגנון אחד, בעוד שלמעשה הציבור הספרדי הוא רב-גוני, וחלקים ממנו בהחלט מתאימים למוסדות אשכנזיים יותר ממוסדות ספרדים.

  מקריאת המאמר נראה, שהיחס של כל החרדים הוא ענייני, בעוד שלמרבה הצער ישנם שוליים (רחבים?) שאינם בעלי כוונות טהורות, והם בהחלט נגועים בגזענות.

  המאמר הוא שחור ולבן, ולא משאיר מקום לגוונים, וזו הסיבה שהוא היה פוגעני כל כך וגרם לכזו סערת רגשות.

  • תגובתך נותנת לי מקום להבהיר דברי במאמר.
   כתבתי במפורש שהאשכנזים נגועים בגזענות, שמעורבת בהחלטות שונות בקשר לספרדים.
   ציינתי וכפי שנראה בתגובות כאן בעליל, שהספרדים נגועים בגזענות לא פחות אלא שבמצב הנתון כעת האשכנזים לא סובלים מזה.
   טענתי ואני שב וטוען שהמכסה לקבלת תלמידים ספרדיים למוסדות אשכנזיים היא דבר מוצדק ביותר במצב העניינים הנתון היום. גם הסירוב להתחתן עם ספרדים הוא שיקול נכון וענייני ואינו מטעמי גזענות.
   וכאן אני שב לטענה הפותחת של המאמר. האשכנזים נגועים בגזענות. מה זה אומר? טפשי לומר שאשכנזים שונאים ספרדים סתם כי מוצאם מאיזור גלובלי אחר. ברור שלאשכנזים יש דימוי מסויים שמייצג בעיניהם את ה'ספרדי' וזו הדמות שציינתי את מאפייניה במאמרי. להפתעתי, גם במגזר החילוני, כפי שהביא כאן אחד המגיבים קישורים, הדימוי של הספרדי דומה ממש לתיאור שנתתי כך שכמעט שאפשר לומר שאין הבדל בין אשכנזים חילונים לאשכנזים חרדים בדימוי המייצג של ספרדי. התיאור של פעילי העליה את היהדות הספרדית חריף הרבה יותר מהתיאור שנתתי. אבהיר, אצל החילוניים כיום יש פחות גזענות מאשר אצל החרדים אבל הצד השווה שהגזענות מלווה בדימוי מייצג של ספרדי שמאפייניו דומים לתיאורי.
   אין במאמר טענה עובדתית שכך הם פני הדברים במציאות, המאמר טוען שכך הספרדים נראים בעיני האשכנזים.
   אוסיף כאן שאולי הספרדים לא חשים זה אבל האשכנזים כשהם מגיעים לאינטראקציות שונות עם ספרדים הם מרגישים בצורה מאוד מוחשית שהספרדי שעומד מולם אכן תואם את הדימוי המייצג של ספרדי כפי שכתב כאן אחד המגיבים שהתגובות על מאמרי מצדיקות את הדימוי המייצג של ספרדי.
   אפשר לטעון שזה נובע מדעות קדומות, מהתנשאות, גזענות ומדות רעות, אבל טענות אלו לא יגרמו לאשכנזי המצוי לזנוח את התחושה שלו שזו המציאות, לכל היותר הוא יסתיר זאת.
   השאלה הפתוחה שהמאמר השאיר כדי לקבל עליה תשובה היא כיצד לגרום לכך שהמבט האשכנזי הטבעי על הספרדי יהיה שונה ממבטו היום. כלומר, גם אשכנזי שמודה שהוא גזעני ומתנשא, קשה לו מאוד לראות את המציאות באופן שונה ממה שנראה לו כמציאות מוחשית חיה וקיימת.
   תשובה עניינית לשאלה זו עדיין לא קיבלתי.
   בתקוה להבנה

  • "השאלה הפתוחה שהמאמר השאיר כדי לקבל עליה תשובה היא כיצד לגרום לכך שהמבט האשכנזי הטבעי על הספרדי יהיה שונה ממבטו היום".

   עם כל הכבוד, זו שאלה שהגזענים צריכים לפתור בעצמם, בתוך עצמם. אותי באופן אישי לא מעניין איך 'המבט האשכנזי הטבעי' (סליחה, זו הוצאת דיבה. 'המבט האשכנזי החרדי הנפוץ ברוב הקהילות החרדיות') יהיה שונה. בדיוק כפי שלא אכפת לי איך נשנה את תפיסת הנשים של השוביניסט הממוצע או תפיסת הכסף-ששייך-לאחרים של הגנב הממוצע. כל מה שמעניין אותי הוא שזכויותיהם של אחרים לא ייפגעו בגלל התפיסות היצירתיות הללו. לכל אחד מאיתנו יש מספיק עבודת המידות לעשות גם בלי לדאוג למידותיהם של אחרים, ולהפיל על אנשים כואבים שזכויותיהם נרמסו את האחריות על 'איך באמת תשנו אותם, מבפנים, על-באמת' זה אקט נאיבי עד מרושע. האם מאמר כזה מקדם במשהו הגנה על זכויותיהם של נפגעי אפליה עדתית בלתי מוצדקת? לא. מה הוא כן עושה? הוא מנסה ללטף את הגזען הממוצע על לחיו ולהסביר לו: 'אתה צודק, חמוד. הם באמת מפחידים ופרימיטיביים ולא מתורבתים כמוך. אבל מתוקף עליונותך האינטלקטואלית ואישיותך המעוצבת יותר – בכל זאת סבא-רבא שלך היה קבצן בהרי הקרפטים ולא בהרי האטלס – אני מצפה ממך להפגין גדלות נפש ולא לשנוא אותם'. במילים אחרות, המאמר הצליח להיות פטרוני ומתנשא הן כלפי האשכנזים והן כלפי הספרדים. וזה, יש להודות, הישג מרשים בכל קנה מידה.

  • מעיין דויד! את כותבת מדוע את צריכה לקרא מה האשכנזים חושבים עליך. את לא צריכה לקרוא, בתחילת המאמר נכתב שהוא מיועד דווקא לאשכנזים. המאמר הראשון קרא לאשכנזים לעשות חשבון נפש על הגזענות שלהם, והמאמר הזה התייחס למאמר הראשון, וענה לו שלצעוק זה לא יעזור, וצריך להבין את השרשים לכך. לא ראינו אותך מזדעקת על המאמר הראשון: גם אם האשכנזים גזענים, מדוע מפרסמים מאמר שמסית עדה אחת בשניה? לא ראינו אותך ושכמותך צועקים, איך מותר לומר לשון הרע על יהודים טובים, ואם יש בעיה של גזענות דברו ביניכם לבין עצמכם. רק כאשר מישהו מגלה טפח מהפרצוף הספרדי בתיאור לא מחמיא במיוחד, את יוצאת מכליך.
   אין אפליה בלתי צודקת, יש נסיון מרושע לכפות על אנשים שהקימו מערכת חינוך מפוארת לקבל תלמידים שהורסים את מפעל חייהם, וזאת על ידי התבכיינות אנחנו מקופחים.
   במר ליבך כתבת על הסבא רבא הקבצן מהרי הקרפטים, שזו התבטאות גזענית לעילא. אבל אנחנו כבר יודעים, לספרדים מותר הכל רק לאשכנזים אסור.
   רציתי לעדכן אותך, שהנכדים של הקבצנים מהרי הקרפטים הצליחו להקים מוסדות חינוך מפוארים, עד כדי כך שהנכדים והנכדות של הצדיקים ושל הנשים הצנועות מג'רבא (ואחיהם הספרדים מכל אתר ואתר) עומדים מושפלים להתחנן לפני הנכדים של הקבצנים מהקרפטים שיקבלו אותם למוסדותיהם.

  • האמת שעוד לא הצלחתי להחליט אם אתה טרול מקצועי או לא, ולכן לא הגבתי לך עד כה. רק למקרה שמישהו לא הבין כמוך את הדוגמה על הקבצנים, אני מבהירה כאן: בכל עדה היו עשירים ועניים, חכמים ושוטים. העובדה שסבא רבא של מישהו נולד בהרי הקרפטים ולא בהרי האטלס לא אומרת שהוא לא יכול היה להיות קבצן – או דברים גרועים הרבה יותר (וכך גם להפך, ולכן הזכרתי את שני המיקומים). מציעה לך לקרוא את 'היהודי הנודד הגיע' של אלבר לונדר, עיתונאי צרפתי גוי שביקר קהילות יהודיות רבות באירופה בשנים שבין שתי מלחמות העולם, והתיאורים שהוא מביא שם היו בוודאי גורמים לכמה מאניני-העליונות-העדתית להתעלף.

   אישית אין לי מושג באיזה הרים, גיאיות או גיטאות התרוצצו הסבים והסבתות של מנהלי המוסדות שלומדים בהם ילדי, אבל אני שמחה לדווח שלכל העדות יש שם ייצוג שוויוני בערבוב שמח ומעשיר. ואיכשהו בסמינר בית יעקב שבו למדתי שיעור הספרדיות במחזור שלי אפילו חצה את חמישים האחוזים, והמנהל לא קרס מעוגמת נפש על התמוטטות מפעל חייו. איש מוזר.

  • מעיין דויד!
   שימי לב שבכל תגובה שלך באופן שיטתי את מוסיפה עוד סטריאוטיפ גנאי לאשכנזים, את כאילו מבהירה ושולחת אותנו לעיין בעוד איזה ספר שיסביר לנו כמה נחותים וגרועים היינו.
   את פשוט גזענית מן הסוג הגרוע ביותר, מפיצת שנאה, בלבוש אינטלקטואלי.

  • כשאין תגובה לעניין אפשר פשוט לזעוק את זעקת הקוזק הנגזל, מסתבר.

   אתה מוזמן לצטט סטריאוטיפ אחד שכתבתי כאן לגבי אשכנזים בכללם. יש לי בעיה ספציפית עם גזענים כמוך לא בגלל מה שהם חושבים אלא בגלל הכאב שהם ממיטים על אנשים יקרים בהתנהלות בלתי הוגנת, והגינויים שלי נכתבו במפורש אך ורק כלפיהם. אלא אם כן נפגעת מהעובדה ההיסטורית שציינתי על קיומן של קהילות חרדיות ולמדניות להפליא בקרב עדות המזרח, או מעובדה היסטורית אחרת לפיה גם בעדות אשכנז היו עוני ובורות בשפע. אבל למה כבר אפשר לצפות ממישהו שמחפש להוכיח עליונות אינטלקטואלית דרך מוצאם של שופטי בית המשפט העליון? כקרובת משפחתו של אחד מהשופטים המזרחיים בבית המשפט העליון, שגדל ביחד עם אימי באותה תנועת נוער ובאותה שכונה, הרשה לי להבטיח לך שיש עפרונות מחודדים ממנו במשפחה, שלא לדבר על תלמידי חכמים גדולים יותר. אבל היי, לפחות הוא רכש לעצמו הערכה בקרב אברכים חרדים מסויימים, שכנראה אפילו לא למדו ליבה אבל שמחים לנכס לעצמם את הישגי התרבות המערבית – ולמדוד אינטלקטואליות (של אחרים, כמובן) בקנה המידה שלה.

 • אכן, הרגשתי בקריאת המאמר תחושה של התנשאות ופטרנליזם. (ואינני ספרדי.).
  השאלה היא, אם ספרדים כל כך נחותים בהנהגותיהם, מדוע הבעיה שאנו דנים בה איננה קיימת (לכאורה) בציבור הדתי לאומי? שם לכאורה אין אפליה. וכן מתחתנים עם ספרדים, אפילו במשפחות החשובות של דתיים לאומיים? אם אני לא צודק, תקנו אותי.
  לגופו של עניין, כבר כתב הסופר האנגלי רודיארד קיפלינג "מזרח זה משהו אחד, מערב זה משהו אחר". לא יותר טוב, לא פחות טוב. פשוט משהו אחר. ותו לא מידי.

  האם פרסי נובל וכמות השופטים בעליון הם ראיה לנחיתות אינטלקטואלית? נראה שבעיני הכותב זה היה כל כך פשוט, שלא טרח להמציא לזה ראיה נורמלית.

  אני מכיר הרבה תלמידי חכמים גדולים מאוד, ובקיאים גם בחכמות והוויות העולם. למרות שהדרישות שלי בעניין הזה מכל הסובבים אותי הן גבוהות מאוד מאוד.
  נכון, לא הרבה יחכמו, אבל לא אלמן ישראל.

  הטענה שלי תהיה, שעם כל ההבדלים המנטליים האלה, החברה הספרדית יכולה להצמיח אליטות שלא תהיינה נחותות, ואף תהיינה יותר מעולות מאשר הממוצע בציבור האשכנזי.
  צריך לזכור, שעד לכיבוש מחדש של ספרד על ידי הצלבנים, מה שנקרא "תור הזהב", מרכז החכמה וההשכלה ושל כל דבר טוב, היה דווקא בארצות ערב. ולא מן הנמנע, שדברים כאלה יקרו עוד הפעם
  חכמי ישראל שבטורקיה, לא נפלו בחשיבותם מחכמי אשכנז.
  מה עם "שער המלך" על הרמב"ם, שהגאון רבי עקיבא אייגר עבר על כולו והשאיר את הגהותיו. מה עם "מחנה אפרים" לרב אפרים נבון? מה עם "שדי חמד" לרבי חזקיהו מדיני. אטו כרוכלא לילך וליזיל?

 • פרקש
  א. – נקודה צדדית אבל קשה להתאפק מלהעלותה – נקבת בהיעדר יוזמה והתבכיינות –גישה חרדית להפליא. זה מה שאנו עושים כלפי החילונים כל הזמן.
  ב. לגבי נישואין אתה צודק חלקית. אכן טבעי שאדם מעדיף את הדומה לו. מצד שני פסילה גורפת ומחיקה של כל מי שאינה אשכנזיה מזעיקה לפוסל. מי יודע כמה בנות זוג מעולות הוא פסל.
  ג. מוסדות חינוך – מי שניזון מכסף ציבורי שיתכבד ויתן הזדמנות שווה לכולם. ואגב – מוסד אמור להמדד לא רק בשעורי ההצלחה שלו (שאגב, במוסדות שלנו לפחות אצל הבנים כמעט ואינם מדידים ומתבססים הרבה על שיוך משפחתי) אלא בשעורי ההשפעה הכללית על התלמידים. כמה שפרת את התלמידים. ושאף אחד לא יספר לי שספרדים מקלקלים. אני בילדותי למדתי בת"ת בני ברק שהיה בו מיקס.
  ד. לטענות 3-4 – רק הערה צדדית שהגזענות ההדדית הינה סימפטום של פרימיטיביות מסויימת.
  ה. טענה אחרונה – הבעיה אינה בעיה רגשית של הספרדים אלא בעיה ציבורית ממדרגה ראשונה והזנחתה היא פשע מנהיגותי. עדיף שמנהיגי הדור היו מתעסקים בה יותר ופחות בכל מיני נושאים אחרים.

 • כל הכבוד על מאמר אמיץ וכנה שיתרום יותר מכל מאמר אחר לנושא.

  אני חולק על חלק מהמאמר, אולי אפילו על הרוב. אבל מסכים לנקודה העיקרית – צריך לדבר על הסיבות לגזענות. ויש כאלו.

  כל הכבוד ותודה רבה.

 • כותב המאמר הנכבד רצה לצאת נגד הגזענות אך בפועל לצערנו נפל בעצמו בזה.
  גזענות היא לא רק תוצאה מעשית כמו של ישיבה באוטובוס, גזענות היא ראשית כל להסתכל על האדם מחמת גזעו ולא מחמת כישוריו ומעשיו.
  אין בעיה שלא יקבלו תלמידות ספרדיות, אך ורק אם באותה מידה לא יקבלו תלמידות אשכנזיות. כלומר, שהפרמטר יהיה ציון או התנהגות אבל לא מחמת גזע, מה שלא קורה היום כלל.

  ברוך ה' זכיתי ואני ממוצא ספרדי וגאה בשורשי, אבותי ואבות אבותי היו רבנים גדולים בכל קנה מידה, וכל משפחתי ומשפחת אמי מכהנים בתפקידי רבנות, וברוך ה' גם משפחת אשתי. בתלמוד תורה המקומי בו למדתי, שהיו התלמוד תורה היחידי בשכונה והיה אשכנזי, זכיתי במשך כמה שנים להיות חתן תורה של החיידר, מה שלא מנע ממני לקבל הערות גזעניות בישיבה, (בתלמוד תורה כמעט ולא היה גזענות).
  וכאן הבעיה מתחילה, בכל חברה יש אפליה, אך כשהאפליה היא על רקע מעמד חברתי או כישורים זה דבר אחד, וכשהאפליה היא על רקע גזעי – זוהי גזענות טהורה.

  הכותב הנכבד מציין שהרבה מהתלמידים הספרדים הם עם ציונים נמוכים – זוהי טענה גזענית הזועקת לשמים.
  סטיסטית, רוב הנבחנים בלימודי הרבנות הם ממוצא ספרדי, ציוניהם גבוהים במאד, ולכל הדעות זה מבחן קשה ביותר.
  רבים מהבנות במכללות האקדמאיות הם ספרדיות, וציוניהן בפסיכומטרי גבוה ביותר, וזו מבדיקה קטנה שעשיתי.
  רק מה, יש פעמים שהמנהלים דואגים שלבנות ספרדיות יהיו ציונים נמוכים בכדי שיהיה תירוץ על מנת שלא לקבלם, וכבר היה תחקיר על זה.

  ושוב, אין בעיה שתלמידה עם ציון נמוך תדחה מבית ספר הנחשב למעולה, אך שזה יהיה בגלל הציון ולא בגלל מוצאה! וכאן נעשה מבחן פשוט, האם שתי תלמידות, האחת ממוצא אשכנזי והאחת ממוצא ספרדי, ושניהן ממוצא ציוניהם יהיה 75. מי תתקבל למוסד? דומני שתשובה ברורה לכל בר בי רב דחד יומא.

  יש גזענות מובנת בחברה החרדית, ויש גזענות ברורה גם במאמר שלך.
  לקחת תיאור של צניעות מעיר מסויימת ולהשליך על כלל הציבור, זוהי גזענות, כי באותה מידה ניתן לקחת דוגמאות מעיירות אשכנזיות שלא נהגו במקווה ולהשליך על כלל הציבור האשכנזי – דבר שבוודאי לא יעשה.
  לקחת דוגמא מפרישת שמלה, בה בשעה שהיו קהילות אשכנזיות שנהגו להראות דמיהם לאמם ושהיא תחשב להם ענייני צניעות, אך כשם שזה לא מלמד על הכלל, כך גם זה לא מלמד על הכלל. עצם הלימוד על הכלל מקהילה אחת- זו גזענות.

  לצערנו לאחרונה היו הרבה מקרים שנתפסו אנשים שהתנהגותם לא הייתה בקנה מידה עם ההלכה בענייני צניעות, כשזה קורה ממוצא אשכנזי, אז ההגדרה היא של מישהו שמעד, כשקורה ממוצא ספרדי ההגדרה ברחוב החרדי "א פרענק הזה", וזוהי גזענות.

  כיצד יתכן שבציבור שאינו דתי, במקצועות החופשיים הספרדים הצליחו, רבים מהטייקונים ומבעלי החברות הגדולות במשק הם ממוצא מזרחי, וכן עורכי דין גדולים ביותר. האם ספרדי הוא לא ב'גדול' עם ציון נמוך?
  כיצד יש מאות ספרי הלכה ושו"תים לאברכים ורבנים ספרדים בדורנו אנו על אף "ציוניהם הנמוכים"?
  אולי די לגזענות?

  כיצד יתכן שיש משפחות שהילד שלהם 'נתקע' בשידוכים, ויעדיפו מישהו עם הורים בעיתיים וספק יהודים מאשר בחורה ספרדית (מקרה שאני מכיר מקרוב).

  כיצד יתכן שיש משפחות שיהיו חברות ביניהם וללא שום הבדל אך בשידוך לא יסכימו אפילו לשמוע, ושוב אין בעיה לפסול, אבל על רקע חוסר התאמה ולא על רקע מוצא.

  יש לי עוד הרבה להאריך, ואולי בהמשך. אך יש לי חלום שיבוא יום ובני אדם יחשבו רק על פי מעשיהם וכישוריהם ולא על פי מוצאים וצבע עורם.

  פנחס,

 • בפורום כאן והשכן ישנם כאלו שמתלוננים שיש מנהלי מוסדות אשכנזים שמקבלים כסף תמורת קבלת תלמידים ספרדים למוסדותיהם.
  אם כנים הדברים, כפי שמספר עדויות מוכחיות, הרי שזה יהיה שטות מצד מנהלי המוסדות להפסיק את המכסות לספרדים: זה יגרום למזומנים להפסיק לזרום. נמצא שהכסף הספרדי הוא זה שמתדלק את האפליה.
  והספרדים: חלק משלמים וחלק מתבכיינים….

 • כותב המאמר הנכבד.
  אני חסיד חב"ד ממוצא ספרדי.
  אצלנו ברוך ה' כל המוסדות מעורבים יחד, הישיבות והסמינרים ללא מכסות. מנהלי בתי ספר של חב"ד אחוז גבוה מאד מהם מזרחיים, וכן רמ"ים בישיבות.

  אני למדתי בתלמוד תורה שרובו ילדים אשכנזיים., המנהל הרוחני היה תימני, והמורים היו חלק אשכנזים, חלק ספרדים, חלק גרוזינים ללא הבדל גזע. גם בישיבה בה למדתי שהיא הישיבה הנחשבת בחב"ד הר"מ האהוב היה ממוצא ספרדי.

  אצלי במשפחה, אנחנו עשרה זוגות אחים, מחציתם נשואים למשפחות ממוצא אשכנזי ומחציתם למשפחות ממוצא ספרדי, לא שחיפשו אשכנזיים, אלא ככה יצא, וכולם חיים באושר וב"ה אין הבדלים בין הזוגות.
  כולנו יחד מתארחים אצל ההורים בחגים ורק נביא יכול להגיד מי ממוצא אשכנזי ומי ממוצא ספרדי.
  לדעתי, יש אפשרות שיש מי שדואג להנציח את האפליה אצל מגזר החרדי הליטאי.

  במחקרים רבים טוענים על הגזענות שמקורה מפחד, כלומר, שהאליטה הותיקה מפחדת שהיא תחולף ולכן שונאת כל גזע זר, יש מצב שזה גם כאן, האליטה האשכנזית שהיא הותיקה במוסדות תורה בארץ דוחה את החדשים מפחד על מקומה. לכן בארצות הברית ובדרום אמריקה, ששם אין ותיקים כי כולם הגיעו יחד, אין אפליה.

  מה שבטוח, שזה רעה חולה, ולבוא ולהגיד על הבדלי תרבויות אחרי 70 שנה יחד בארץ, ויש כאלה אחרי 100 שנה, זוהי בדיחה עצובה. צא ולמד מהמגזר החילוני, הדתי לאומי, החרד"לי, החב"די וכעת אף בחו"ל, ששם משום מה אין הבדלי תרבויות.

  החרדים יכולים להתגאות בדברים רבים, אבל בנוגע ל"לא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובנו לא תקח לבתך", כשמקיימים לאו זה בהידור רב בנוגע לכאלה שמתאימים להם אבל ממוצא מזרחי זה נורא.
  ופוק חזי, שיש מקרים שיש התאמה אך לא יציעו בגלל המוצא.

  כשמסתכלים במשקפיים של חסידות, שכל ישראל אחים וחלק אלוקה ממעל ממש, אין הבדל יהודי למשנהו, ואז כולנו משפחה אחת באמת.

  מעניין באמת לשמוע מה היו אומרים תנאים ואמוראים על קבוצות שחיות יחד מעם ישראל אבל לא מתחתנות אחת בשניה. אולי זה הסיבה שכולם חוץ מהחרדים חוגגים ט"ו באב, אצל החרדים עדיין לא הותרו שבטים לבוא זה בזה.

  ונסיים בדברי הרבי מליובאוויטש כששאלו אותו על שידוך בין אשכנזים לספרדים, הוא עודד זאת מאד בהרבה מכתבים ואף בהוראות אישיות, ובאחד המכתבים כתב: "בנוגע לשאלתו, לעשות שידוך עם בית ממשפחה ספדיה, לפי מה שרואים בזמן האחרון, יש הרבה שידוכים בין אשכנזים לספרדים וברוך ה' שני הצדדים מרוצים. כי האשכנזים זה לא כמו האשכנזים של פעם והספרדים זה לא כמו הספרדים של פעם. היום זה מציאות שונה אצל כולם".

  וכהנה רבות.

  • היות והדיון כאן הפך ליותר מכובד וענייני, ממילא הוא הופך לפורה יותר, ובכך הוא יכול לתרום לכל אחד מן הצדדים להבין את השני טוב יותר וגם את עצמו.
   אתיחס בדברי לדברי אריה על התיאור שלו כיצד נראים הדברים בחב"ד, ותגובתי תכלול גם התייחסות למגיבים אחרים.
   ראשית, אני שמח שבחב"ד זה אכן כך כפי שמתואר, ובודאי שיש לקב"ה נחת רוח מהמציאות הזו יותר מאשר מהמצב אצלנו.
   ולגוף הענין:
   הרבה מן המגיבים כאן התפארו במורשת יהדות ספרד לאורך הדורות ושכל התורה האשכנזית מבוססת על הספרדית. עצם התגובה הזו מראה על חוסר הבנת הענין. הציבור האשכנזי הליטאי מעולם לא חש איזו עליונות על המורשת התורנית הספרדית, אדרבא לומדים בתורתם של גדולי הדורות בלי שימת לב מוחלטת למוצא המחבר. (התודעה הזו שכעת אני לומד מחבר ספרדי או אשכנזי היא מאוד זרה ללימוד הליטאי הישיבתי. תיאור ההתפתחות ההיסטורית של תודעה זו דורש מאמר בפני עצמו) דעת כותב השורות מזה שנים רבות שדרך לימודנו בישיבות הם בדרך רבותינו הספרדים, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א והר"ן. כך שתגובות המציגות את העולם הרבני הספרדי המפואר אינם תורמות כלל לויכוח, ואשכנזי שקורא אותם לא מבין מה הקשר בין מה שהוא חש כלפי הספרדים היום לרבני הספרדים לדורותיהם. כך גם כל הקינטורים מסוג 'קבצן מהרי הקרפטים', 'שואב מים' וכהנה בשפע כפי שאפשר לראות בתגובות כאן, שחוץ מהפצת שנאה וגזענות אינן תורמות מאומה. תפיסת העליונות האשכנזית האינטואיטיבית אינה נובעת מתפיסה היסטורית כלשהיא אלא מתפיסה מאוד עכשוית ופרקטית.
   אין לי ברירה אלא לרדת לשורש הענין, ואבקש שוב את סליחת הקוראים. מתוך התגובות כאן אפשר להבין שהספרדים לא מבינים בכלל את מה שהאשכנזי הממוצע (או לפחות אשכנזים רבים) חש ביחס אליהם. בדעתם הוא מתנשא עליהם כי הוא חושב שתרבותו היא תרבות עליונה או שהוא משתייך לאיזה גזע נבחר. ממש לא! אלא, שיש אינטראקציות רבות שבהן חש האשכנזי פער תרבותי בינו לבין אחיו הספרדים (כמובן, לא עם כל הספרדים ולא בכל האינטראקציות). הסיפור שהבאתי על הנשיקה לבבא סאלי בא להדגים את הרעיון: מדובר בדחיה מהתרבות הספרדית הקדומה בהרבה להבחנה המודעת שבין ספרדים לאשכנזים. זה לא עניין שכלי אלא עניין תרבותי-חווייתי, וילד קטן יחוש את זה הרבה לפני שהוא בכלל יודע לקרוא לתופעה בשם. בצורה כזו מתפתח הדימוי המייצג, מתוך אינספור פרטים שילד אשכנזי רואה אצל אחיו הספרדי, ובצורה אינדוקטיבית הוא מגבש את דעתו.
   אין בתים אשכנזים נורמליים שמחנכים את הילדים שהאשכנזים הם גזע עליון, או שהם מתווים לילדיהם הבחנות באשר לתכונותיהם של הספרדים. אך מה לעשות – הילדים האשכנזים כבר בגילאים נמוכים חשים את ההבדלים. (יש לי דוגמאות, אבל ההנהלה לא מרשה לי לכתוב אותם, וחבל.) גם אשכנזים בוגרים אינם מדברים עם ספרדים עם תחושת עליונות מראש, אלא שהספרדים (לא כולם אבל מדגם מייצג רחב ביותר) פעמים רבות מאוד, מפגינים את הספרדיות שלהם עם המאפיינים שתיארתי במאמרי, עד שמגיעה התגובה האשכנזית הפנימית והשנואה.
   שיהיה ברור, אשכנזי שמגיע לאיזו אינטראקציה עם ספרדי אינו מגיע כלל עם תחושה של עליונות מראש, אבל הספרדי בהתנהגות שלו (ואולי האשכנזי גורם לספרדי להתנהג כך, איני יודע) גורם לאשכנזי לגמור את השיחה ולומר לעצמו: טוב, מה אפשר לעשות ….
   עד כאן תיאור העובדות המתרחשות במוח האשכנזי כשהוא בא באינטראקציה עם ספרדי. מכאן מתפתחת באופן טבעי ואנושי למדי תופעת הגזענות, שהיא דבר פסול הנובע ממידות רעות שעלינו לעבוד עליהם.
   בקיצור: אני טוען שהגזענות האשכנזית היא אינדוקטיבית ולא דדוקטיבית, כלומר היא באה מאין ספור פרטים מוחשיים אל הכלל, ולא מאיזה כלל שעובר במסורת מדור לדור וממנהל מוסד למנהל מוסד.
   אשמח לשמוע מהקוראים הנבונים ניתוח אחר של הסיבות או פתרון אפשרי לבעיה.
   אין ספק שהתופעה שבה הספרדים מתחננים ומאלצים את האשכנזים לקבלם למוסדות שלהם במקום ללכת למוסדות משלהם מעצימה את תפיסת העליונות האשכנזית כך שיש לספרדים הרבה מקום להלין גם על עצמם.
   וכעת אתייחס לתיאור על הנעשה בחב"ד ואבאר מדוע בחב"ד התופעה אינה קיימת או לפחות אינה זועקת.
   חב"ד היא קהילה עם מנטליות משלה במשך מאות שנים. כאשר ספרדי מגיע לחב"ד, באופן טבעי הוא מנסה בכל כוחו להיות חלק מהמנטליות החבדי"ת, וזאת מתוך רצון להתערות בחברה הזו. הוא מתפלל בנוסח חבד"י, מסגל לעצמו דיאלקטים חבדיי"ם, לבוש וכו'. יתירה מזו, גם התודעה העצמית שלו עוברת שינוי ואנסה להדגים זאת. מי שקצת מבין בתורת חב"ד יודע שחב"ד תופסת את עצמה החל מהבעש"ט ודרך אדמורי חב"ד כזרם העיקרי ביהדות, והדרך המרכזית להביא לגילוי המשיח על ידי יפוצו מעינותיך חוצה. רבי ר"ת ראש בני ישראל. הדברים הללו ידועים. ספרדי חבדניק אינו בז חלילה למורשת הספרדית אבל הוא רואה את עצמו חלק ממסורת תורנית – תרבותית וכחלק ממהלך משיחי שהתחיל בבעש"ט ועובר דרך אדמורי חב"ד. הוא מרגיש קשור הרבה יותר לישיבת תומכי תמימים ברוסטוב מאשר לישיבה ספרדית ממקום מוצאו. השינוי התרבותי הזה הוא משמעותי מאוד משום שהוא מעצב את החבדני"ק עם תודעה ומנטליות כמעט זהה לחבירו החבדני"ק האשכנזי.
   אפשר לראות את הניגוד לכך, בברסלב ששם הספרדים שומרים על יחודיות בפני עצמה עם מניינים בפני עצמם ובכך מנכיחים באופן בולט את הבדלי המנטליות.
   לעומת זאת, בחברה הליטאית, כשהספרדים מגיעים לשם הם אינם רוצים ומוכנים לשנות את התודעה העצמית והמנטליות שלהם, כפי שתיארתי אצל החבדניקי"ם. ולחוסר הרצון הזה יש דרגות רבות שאחת מהן הגיעה לידי ביטוי כאן בצורה הקיצונית שלה, בשני כותבים שכתבו שהאשכנזים יקבלו את הילדות שלנו והם לא יכתיבו לנו על מה צנוע לדבר ועל מה לא צנוע לדבר. אני בטוח שאצל החבדניקים לא מגיעה דרישה מהחבדניקים הספרדים ללמד במוסדות החינוך החבדי"ם על המורשת הספרדית ועל התרבות הספרדית. ברור ששם התרבות והמורשת השלטת במוחלט היא התרבות החבדי"ת. לעומת זאת בתגובות הספרדים כאן ובמיוחד הטענה המרכזית של המאמר השכן היא 'רב תרבותית', מה איכפת לכם להכניס גם את המורשת הספרדית לתכני הלימוד ולהפוך את מוסדות הלימוד לרב תרבותיים. אין ספק שאם בחב"ד היתה דרישה כזו מצד הספרדים שם, הם היו מוצאים את עצמם בחוץ תיכף ומיד ממש.
   בקשר לתיאוריה הסוציולוגית שהעלית, אני מניח שאתה גם יודע שהסיבה שיש רק אדמורים זכרים, רק רבנים זכרים, הגבר עושה קידוש ויושב בראש השלחן, רק הגברים מצטרפים למנין, רק גברים מקדשים ורק גברים מגרשים, כל העליונות הגברית ביהדות, כל הדימויים הקבליים של זכר ונקבה, ובכלל עצם ההתייחסות לקב"ה כזכר נובעת מהרצון של הגברים לשמר את ההגמוניה הזכרית. אז אנא בבקשה נעזוב תיאוריות כאלו.
   ועוד פעם אסיים בתקווה להבנה ובאהבה לכל עם ישראל,
   משה יצחק

 • למדתי בבית ספר עירוני- איזורי- המוגדר אשכנזי. (בכיתתי חצי מהבנות היו מבנות אשכנז והחצי האחר בנות עדות המזרח) בתעודה הופיע, תחת קטגוריית 'הליכות', סעיף 'מתפללת בלשון הקודש', בו קיבלו ציון רק הבנות שהתפללו בהברה אשכנזית.
  אבי שלח מכתב להנהלת וביקש לשנות את הניסוח ל'הברה אשכנזית'. (שימו לב, הוא לא ביקש התייחסות הולמת לכל העדות, כפי שמתבקש מבית ספר אזורי, אלא רק- פשוט- שהמציאות לא תעוות בגליון הציונים שביתו מקבלת. ) בקשתו נענתה בהתעלמות. זה נשאר כך עד היום.
  לשון הקודש, ע"פ אידאולוגיית בית הספר בו חונכתי, שייכת לעדה אחת בלבד, והשאר מתפללים בלע"ז.

  למרות ההקדמה הזאת, ודאי תשמחו לשמוע גדלתי שמחה ומאושרת, בטח בזכות הבית והמשפחה ופחות בגלל בית הספר (האזורי, יש להדגיש) שהצוות ברובו הגדול בו היה אשכנזי, נוסח התפילה והלימוד- אשכנזי, לימוד ההלכות- אשכנזי אפילו מבלי להזכיר שקיימת אופציה אחרת. וכאשר בהיותי בת 10 החלטתי -על דעת עצמי- לעבור להתפלל לפי נוסח עדות המזרח, קמה עלי חצי כיתה אשכנזית וכמעט החרימה אותי, ואילו החצי השני- המזרחי- עמדו מבולבלות וחסרות מושג כיצד להגיב לסיטואציה בה קם המלפפון על הגנן, או משהו כזה.
  שמחה לבשר שהתפללתי בנוסח עדות המזרח מאותו יום, גם כשנקראתי להתפלל כ'חזנית'. עדיין נפלא בעיני כיצד המורות האשכנזיות 'עכלו' את התופעה. אני זוקפת זאת לאופיי החזק ולתמיכה הערכית שקיבלתי מהבית, בזכותה היה ברור לי שמותר לי בהחלט להתפלל בקול בנוסח עדתי, עבור חצי מבנות הכיתה שעושות כך גם הן, בשקט.

  כשקראתי את מאמרו של הרב פרקש, התלבטתי איך והאם להגיב.
  איך מגיבים?
  איך מתחילים, אם בכלל, לגשת לטענותיו ההזויות, שרובן בוססו על תחושת בטן והשקפות עולם, ופחות על עובדות?

  זה הזכיר לי סיטואציה מכיתה ח', בה בשיעור הכנה לסמינרים מנהלת בית הספר ביקשה מבנות הכיתה בלשון זאת: "אמרו כמוני בלשון נקיה, 'אשכנזים', ו'לא אשכנזים'."
  אני זוכרת איך האזניים שלי צללו, התקשיתי לעכל את העובדה שאני חווה את הסיטואציה ההזויה הזאת.
  גם אז, בניגוד לאופיי, פשוט ניטעתי על מקומי ושתקתי.
  לא היה לי מושג מאיפה, אם בכלל, להתחיל להגיב.
  אני לא בן אדם שהיה שותק על עיוותי מציאות/ חוסר צדק/ טיפשות באופן כללי, וכשמורה אמרה משהו מהסוג הזה בד"כ הייתי מרימה את האצבע ומעירה בנימוס כשאני מוסיפה 'אולי' בהתחלה ו'סליחה ותודה' בסוף.
  עם זאת, בסיטואציה הזאת בה עמדה המנהלת והרצתה את משנתה החינוכית בנוגע לקבלת בנות מכל העדות למוסדות מסוימים- וסיכמה את השקפת העולם האליטית שלה, תוך בקשה מבנות חסותה להתייחס בצורה מכבדת לאלו שלא שפר עליהם גורלם להסתופף תחת העדה בעלת הדם הטהור יותר- פשוט איבדתי את יכולת הדיבור.

  כך בדיוק אני מתכוננת להגיב על המאמר הזה.
  אני מקווה שאצא בקרוב משלב ההכחשה, ואעבור במהירות את שאר 4 השלבים: כעס, מיקוח, סרקזם, השלמה.

  אציין שאין בדברי כוונה לפגוע במוסד הלימודים בו התחנכתי, ולא במורות או במנהלת שעצבו את השקפת עולמי הסובלנית והמקבלת, אמנם בדרך אחרת ממה שהייתי מעדיפה- אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבית הספר היסודי הוא חלק ממה שאני היום.
  ואני מקווה שזהו חלק טוב.

  • לא הבנתי מה אמרה המנהלת…

 • רבות מדובר על הגזענות נגד המגזר הספרדי,
  אף אף אחד לא מדבר על גזענות בתוככי המגזר האשכנזי.
  אני אשכנזייה ובעלי אשכנזי ובנינו בית חסידי לחלוטין, אך כשבאתי להכניס את הבן שלי לחיידר עברנו מסכת התעללות שלא מאחלת לשונאים שלי.
  העבירו אותנו הלוך חזור, תבקשו אישור מפה ותחתימו את ההוא וכו
  הכמויות בכי שבכינו בתקופה הזאת
  על מה???
  שרצינו שהבן שלנו יקבל חינוך חסידי טהור?
  אני לא מודרנית וגם בעלי לא
  אולי אנחנו קצת פתוחים יותר מהקהילה
  אבל שום דבר שחורג מגדר הנורמה
  אני הולכת עם לבוש צנוע לכל הדעות, אין אינטרנט בבית וכו
  לדעתי כל הגזענות גם כלפי ספרדים וגם אשכנזים נגד אשכנזים זה שיש אנשים שהם חושבים שהם יחליטו מי טוב יותר ומי פחות
  גם בציבור הליטאי אתה רואה את זה
  אני לא אשכח שסיפרתי לחברה לעבודה שמגיעה מבית ליטאי שבעלי עובד היא הסתכלה עליי במבט כאילו סיפרתי לה שהוא אוכל חזיר
  חבל מאד שיש כמה אנשים אינטרסנטיים שקובעים לציבור שלם איך להיות ואיך להתנהג ומי טוב יותר ומי פחות

 • כמו אותה הבדיחה על הליטוואק שיושב בגן עדן ומתפלפל בדברי הרמב״ם והנה בא איזה אדם עם דורבן על הראש ומסביר לו הפשט הליטוואק מרים עיניו ומסנן בבוז אל האיש מה ״פרענק״ מבין ברמב״ם?! עונה לו האיש פרענק פרענק אבל אני הרמב״ם.

 • הרב פרקש היקר,
  כמענה על התגובה האחרונה שלך אסביר לך מדוע אתה טועה.
  כשבחור ספרדי יעשה טעות או מקרה חמור כלשהוא , יגיבו השומעים (חלקם, לא כולם) – "פרענק, מה אפשר לעשות" – מוכח שהגיעו עם דיעה קדומה , בניגוד לאשכנזי שיעשה את אותו מעשה ויגידו שחריג וכדומה.
  בנוגע לחב"ד – הם מכבדים את האחרונים הספרדים ולומדים אותם, אתה ציינת רק ראשונים ספרדים שנלמדים בישיבות ובתלמודי התורה הליטאיים ומצפה שספרדי שמעוניין להיטמע בחברה החרדית יוותר על המורשת שלו ויקבל את ההליכות האשכנזיות כתורה משמים, אני לא מדבר על כך שהאחרונים הספרדים אינם נופלים במאומה מעמיתהם האשכנזים ואכן חלקם הקטן נלמד בתלמודי התורה (בעיקר אלה שהיו מוכרים לחזו"א ולמשנ"ב) אלא שניתן ללמוד גם בתלמודי התורה הליטאיים יותר אחרונים ספרדים ו"וועדה הרוחנית" של המוסד צריכה ליזום את זה.

 • הרב פרקש היקר,
  בבקשה, אני מגיבה בענייניות על הכתבה שלך. אנא תענה לי.
  קודם כל לגבי ההנחה הבסיסית שלך, שההפליה נובעת מפער מנטלי בין העדות (שאני לא מתכחשת לכך שהיה בזמן העלייה לארץ) , שתי נקודות חשובות, שמפריכות אותה לגמרי:
  – אם יש פער תרבותי כה עמוק, איך בחברה החילונית מגשרים עליו בקלילות כזאת בנוגע לספסל לימודים ולמקומות עבודה ואפילו לנישואין.
  – אם הבעיה הייתה תרבותית, מנטלית, הרי אחרי כמה דורות בארץ, למשפחות שהתערו בציבור האשכנזי ואימצו לגמרי את אורח חייהם, היה היום קל בהרבה להכניס למוסדות לימוד אשכנזים ולא להפך. והמציאות היא הפוכה לגמרי, שלבעלי שלמד בישיבה אשכנזית מעולה קשה הרבה יותר להכניס את הבן שלו (מצוין לגמרי!) לישיבה אשכנזית, הרבה יותר קשה ממה שהיה לו לפני 30 שנה, כשאז הפער התרבותי היה עמוק יותר.
  משני נקודות אלה, אפשר להגיע למסקנה אחת- זו גזענות טהורה, שאינה תלויה באף שיקול ענייני אחר. נקודה.

  עוד נושא, שהייתי רוצה להעלות, אתה כותב, להלן אזכיר כמה נקודות המשקפות פערי מנטליות בין הציבור האשכנזי למזרחי, ואז מתחיל למנות רשימה ארוכה ומשפילה של סטראוטיפים גזעניים לחלוטין. איך היית מגיב אם היה גוי כותב בדיוק ככה, רק בשינוי קל: להלן אזכיר כמה נקודות המשקפות פערי מנטליות בין הציבור היהודי לכללי:
  – היהודי, אוהב כסף, ערמומי ונוכל.
  – היהודים מה לעשות פחות יפים מהגויים ובעלי אף ארוך במיוחד.
  -היהודים מלוכלכים ומפצי מחלות
  וכן הלאה, כיד הדמיון האנטישמי לדורותיו.
  מה ההבדל? גם הגוי בטוח, שיש בכך צדק, גם אם זה לא בצורה מוחלטת. כך בדיוק נבנית גזענות, בצורה של סטראוטיפים דוחים, שגורמים לגזען להרגיש צודק בתיעוב שהוא חש כלפי הגזע השני.
  מחכה לתגובה

 • הגדרה של גזענות מווקיפדיה, מועתק מילה במילה:
  גִּזְעָנוּת היא עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים קשר הכרחי בין מוצאם לבין תכונות אופי מסוימות, או לעיתים גם כישורים שכליים. היחיד אינו נשפט על פי ייחודו האישי אלא על פי השתייכותו לקבוצה בלבד. ברוב המקרים משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת צידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של בני קבוצה אחת על בני הקבוצה האחרת.

  האם, זה תוכן המאמר, לפי הגדרה זו, אינו תואם אחד לאחד לגזענות?

 • הבנתי את הצורך של המערכת לתת במה למאמר כזה נבזי – כדי לגרוף רייטינג. בושה וחרפה!!
  בתוך המאמר מצוין שהכותב הגיע מנתיבות …. וכאן הכול מובן למי שמבין. מסכן!

 • אני חושב שכותב המאמר פיספס את הנקודה המרכזית והיא שזה לא רלוונטי האם יש יתרונות או חסרונות בעדה כזו או אחרת משום שזו אכן עובדה קיימת' וזה גם לא חשוב כלל אם סך היתרונות או החסרונות גדול יותר. כלומר, גם אם נניח לצורך העניין שלעדה האשכנזית ישנם יתרונות ברמת התרבות, חכמה, עדינות נימוסים וכו' (טיעון שכשלעצמו אינו מחזיק מים מאחר aכל התיחסות כזו הינה יחסית לתקופה ולתרבות שבה אנו חיים, ואינה אבסולוטית כפי שניתן להניח שלפני כמה מאות שנים יהודי ספרדי בירושלים היה בעל מעמד הרבה יותר בכיר ומקובל מרעהו האשכנזי וכו' כמו גם יהודים בגולת ספרד היו חשובים ומשכילים לאין ערוך מרעיהם הנבערים באירופה).
  אולם הנקודה החשובה היא: האם יתרונות כאלה עושים אותי חשוב יותר? האם ערך האדם נמדד על פי כישוריו, השכלתו, יופיו, נימוסיו וכו'? אם התשובה היא כן, אזי זה הפירוש הפשוט של גזענות = עליונות של גזע (לא בהכרח במובן של שוני גזעי אלא תרבותי מנטלי חברתי וכו'). וזו בעצם היתה התפיסה של הנאצים ימ"ש (כמובן שמדובר בקצה התחתון שלה), שכולנו יודעים לאן היא הובילה.
  קשה עד בלתי אפשרי לחנך לשוויון זכויות כאשר תודעתית קיימת תפיסה של "אני שווה יותר", וכאן טמון ההבדל בין יוצאי אשכנז לספרד. אכן גם בעדה הספרדית לסוגיה קיים מדרג חברתי כזה או אחר, אולם הוא לא מרגיש שבשל כך הוא שווה יותר. לדוגמה ניתן לראות את היחס של עדות ספרד ליוצאי אתיופיה, כאשר למרות שלכאורה ניתן לראות שישנם פערים גדולים במגוון תחומים וכו' אולם היהודי המזרחי יתייחס אל היהודי האתיופי כשווה זכויות, ולא יחוש שהוא עליון עליו, למרות שסביר שלא ירצה לבוא עמו בקשרי חיתון בשל פערים מנטליים ותרבותיים. זוהי זכות לגיטימית להתחבר אל מי שקרוב אליך יותר, אך עדיין זה לא מקנה לי שום זכות יתר בשום נושא שהוא.
  אולם אם נבחן את הדברים כלפי עדות אשכנז, נגלה שתודעתית ישנה חשיבה של אנחנו "שווים יותר", מה שמוביל לחוסר רגישות כלפי האחר והשונה, אפלייה וכו'. אם למרות השוני שהוא לגטימי התודעה היתה שאנו שווים לא היינו רואים את תופעת האפלייה כפי שהיא קיימת היום.
  לצורך המחשת העניין ניקח כדוגמה עצירת טרמפ ליהודי אתיופי. ניתן להיווכח שאחוז החסידים האשכנזים שיעשו זאת יהיה האפסי לעומת עדות המזרח (למרות השוני שקיים גם שם) משום שבעיני היהודי החסיד האשכנזי (אני בטוח שיש יוצאים מן הכלל) צערו או רגשותיו של היהודי האתיופי חשבוים בעיניו כקליפת השום והוא לרגע לא מאמין שהרגשות שלו הם בדיוק אותו דבר כמו רגשותיו שלו.
  כאן יקום הקורא וישאל: האם אמנם כולנו שווים? האם אין חשיבות יתר לאדם משכיל יותר, עדין יותר, חכם יותר וכו'? ובכן זו שאלה פילוספית שניתן להאריך בה מאוד ואכמ"ל בזה, אולם ייאמר בקצרה לפי תפיסת התורה חביב אדם שנברא בצלם וערכו האמיתי של האדם הוא רק כלפי הקב"ה, משום שזה הערך האמיתי כאשר כל השאר הוא יחסי ובידוע שלפני הקב"ה האדם החכם והמשכיל ביותר שווה בדיוק כמו האדם הנבער ביותר כאשר כל ההבדל הוא רק ביחס לאדם עצמו ולקיום התורה והמצוות. ניתן להאריך בזה לאין שיעור אולם לסיכום אומר כי כותב המאמר חטא בנקודה האמורה ועולה מדבריו כי הוא חש חשיבות יתר בשל תכונות ואופי כזה או אחר, ואכן זהו בדיוק פירושה של גזענות = עליונות על האחר שמובילה בהכרח להשלכות מעשיות כפי שראינו בשואה הארורה. מותר שיהיה שוני תרבותי וכו' ומותר לי גם לא לאהוב ולא להתחבר לאנשים עם אופי כזה, כל עוד שבתודעה אני והם שווים לחלוטין.

 • רציתי להגיב בארוכה, אך כבר כתבו חלק גדול ממה שהיה צריך להגיב, ויבורך כותב המאמר שהציף את רגשותיו – ונתן לנו הצצה למבואות האפלים שלו ושל חבריו, לרגשות העלובים שעומדים מאחורי הקטסטרופה הזו.

  ככלל לראות אדם נבון שטועה בגדול, מזכיר מאוד את השמאל הישראלי שעל אף שהוא חכם יותר טועה יותר. לדעתי השורש של שניכם הוא אחד, חוסר היכולת להשתחרר מהתפיסה שיש אנשים נחותים ממכם, כנראה שזה דבר שמושרש בכם עמוק והוא בבסיס הביטחון העצמי ותחושת הקיום שלכם, וקשה לכם לראות שהדבר הזה הוא לא עקרוני, ואנשים לא יישארו טיפשים לנצח, מה שגורם לכם להרגיש שאתם מאבדים אותם – קרי הפטרונות עליהם, ובעיקר את עצמכם כגזע עליון, כי זה מוכיח שאינטליגנציה זה דבר נרכש, ושדווקא תכונות בסיסיות ורגשות טבעיים נאבדו לכם היכן שהוא.

  זה גם מזכיר את ההיאחזות של השמאל בשלטון החוק, בזמן שלא חסרים דוגמאות שהשמאל פוגע בשלטון החוק לא פחות, בוודאי בשנים שהיה בשלטון. מקובל לראות זאת כצביעות, אבל לדעתי זה לא האמת השלמה, השמאל באמת חושב שהימין צריך את שלטון החוק, בגלל שהוא צריך ריסון, ובעיקר את הריסון שלהם, ובלעדיו הוא יתדרדר לפי פחת.

  שורש החטא הוא חוסר האימון באדם, השאיפה לנקיות יתר ובדיקה עצמית חטטנית, נובעת מחוסר אימון באדם שיש בו אהבה לאמת ולטוב. הגזענות, סימוי העיניים ועוות המציאות, זה כבר העונש.

  רק נקודה אחת חשובה שמשום מה נראה שהציבור התרגל להתייחס אליו בשוויון נפש – אך הנושא של קבלה למוסדות בציבור האברכים – בעיקר תלמודי תורה – הוא אחד הטרגדיות שחווה כל אברך ספרדי. קשה לתאר זאת במילים, אך מדובר על מסע השפלה שמתחיל מתחילת שנת הרישום של הילד בן השלוש, ונגמר במקרה הטוב בסוף השנה אחרי תחנונים, התבזות, תשלום של עשרות אלפי שקלים למנהלים! ובמקרה הגרוע – במעבר דירה לעיר אחרת לנסות את מזלו שם [קורה כל שנה לכמה אנשים לפחות, באחריות!], או בהשארת הילד בבית כמה חודשים!

  כל מנהל מוסד יודע שעל כל ילד ספרדי שהוא לא מקבל, הוא יזכה בכבוד מלכים, הוא נהיה מחוזר על ידי ראשי ישיבות ח"כים נדיבים ועוד, מתחיל משא ומתן על מגרשים, תקציבים תרומות וטובות הנאה רבות, כשבמקרים רבים אף נאמר כן להורה המתחנן במפורש, אם פלוני ייתן לנו את מגרש פלוני אתה בפנים, אם לא לא!

  אם מישהו יחקור את זה יגלה מציאות מזעזעת, משפחות שנשברו, אנשים שחלו במונו, נדודי שינה, אנשים שעיצבו לעצמם תפיסת עולם מפוחדת ונרדפת, כשכל זה מדובר על אנשים צעירים ביותר, יושבי אוהל, שאין להם שום כלים להתמודד מול הממסד הענק. הם אינם מוציאים את זה לתקשורת מחשש חילול השם, אינם פונים למשרד החינוך בגלל שאינם רוצים להרוס את עצמאות התלמודי תורה, הם יושבים בבית ובוכים! [אמתי].

  קל לשפוט ולומר שזה בעיה שלהם שהם לא שולחים למוסד ספרדי, אך בפועל ברוב המקרים זה לא אפשרי מכמה סיבות: א. לעיתים אותו אברך אין לו שום זהות ספרדית לפעמים אפילו את נוסח התפילה הוא שינה מחמת ההרגל בישיבה שלמד, ולא נשאר לו אלא שמו בלבד. ב. ברוב המקומות המוסדות האשכנזיים מבוססים היטב עם בנינים רחבי ידיים, עם גב כלכלי, וניסיון רב, ואילו המוסדות הספרדים רק בשלבי הקמה. ג. בחלק מהמקרים אין די ספרדים ברמה הרוחנית הרצויה כדי להקים מוסד נפרד.

  לכל הנושא הזה יש קשר שתיקה מוחלט בתקשורת החרדית, ובמפלגות החרדיות כולל ש"ס שמעדיפה שילכו למוסדות ספרדים, מכמה סיבות.

  כל הנ"ל הוא על קצה המזלג, והחוויה האישית של המתמודדים בוודאי קשה הרבה יותר, מי שחווה זאת מקרוב מוזמן להעלות על הכתב.

  עצוב מאוד!

  • אכן, משום מה נשכחת נקודה חשובה: לעיתים קרובות אין בכלל אופציה למוסד אחר.

   כשגרתי בעיר חרדית והבכור שלי הגיע לגיל שלוש, המוסד הספרדי שהציעו לנו מטעם העיריה היה כמעט במרחק של שלושה קילומטרים מביתנו. ילד בן שלוש צריך לנסוע מרחק כזה כל יום בהסעה מסוכנת לפי עדות ההורים, כשיש לו מוסד שתי דקות מהבית? כשאמרנו לעיריה שתפקידם לדאוג שיהיו גנים בכל אזור ושלפחות יפתחו סניף גנים של המוסד הספרדי באיזור שלנו, הם אמרו שמבחינתם הם עשו את שלהם בכך שיש באיזור גן של חב"ד… לא בדיוק רלוונטי לבן של בוגר פוניבז', מה לעשות.

   לגבי 'קשר השתיקה של התקשורת החרדית', אני חייבת להגיד שעיתון משפחה כן מדווח כמיטב יכולתו, וכיסה ספציפית את המצב בעיר בה גרתי. למעשה, אפילו ניסו לשחד אותי ברגע האחרון ולהציע שיקבלו את הילד אם הכתבה הביקורתית לא תתפרסם. העדפתי לוותר על הטובה, ולבסוף הילד ועוד שניים נוספים, ילדים של חברים ספרדיים גם הם, התקבלו בהתערבות משרד החינוך. (מנהל המחוז החרדי דאז היה מאיר שמעוני. זהבי, מנהל המחוז היום, רוצה שקט ושינה את כל נוהל העררים כדי שלא יצטרך להתערב במוסדות החרדים).

   מהיכרותי את המצב בשטח, ממש לא מומלץ כיום למשפחות חרדיות ספרדיות להתגורר בערים חרדיות באיזור בו לא יהיה מעשי מבחינתן לשלוח לת"ת ספרדי, אלא אם יש להן קשרים סופר-מעולים או הרבה כסף.

 • מתייחסים ל"הבדלי מנטליות" כאל עובדה קיימת. בעיניי זה מגוחך ושגוי.

  אחי נשוי לאשכנזיה. שם משפחתו הוא שם הנעורים של אשתו ( אילוצים חברתיים, אתם יודעים…). חבריו לכולל, שחושבים אותו ל'אחד משלהם' מדברים גם איתו על הספרדים ועל "הבדלי המנטליות הבולטים". מאוד בולטים, מאוד. עד כדי כך שאם המראה לא מסגיר, ושם המשפחה לא שולח לצפון אפריקה – אפשר להניח שהוא אשכנזי.

  ובכלל, המשפחה שלי מאוד מעורבת, ואני יכולה לומר באופן חד משמעי: כאשר מתחתנים עם אנשים מאותה רמה סוציאלית אין שום הבדלי מנטליות. הבדלי המנטליות הם בין הקצוות. רוב הציבור (הירושלמי בכל אופן) נמצא אפשהו באמצע ובנקודה הזאת צריך להתקיים דיון.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל