גזענות אשכנזית: האמנם?

מאמר תגובה ל"האם ניתן למנוע את העוינות העדתית?"

תופעת האפליה והגזענות קיימת ונוכחת בציבור שלנו. אפילו נוכחת מאד. אולם מי שברצונו לעקור את התופעה צריך לטפל בשרשי הבעיה, ולא לצעוק על האשכנזים, להטיח בהם את רוע תכונותיהם ולכנות אותם בשמות גנאי. ככל שהציבור האשכנזי חש תחושות שליליות ביחס לאחיו הספרדים, הוא ימצא סיבות לדחות את קבלת ילדיהם למוסדות הלימוד. טיפול בתופעה דורש את העלאת הסיבות העומדות מאחורי התופעה לדיון - מלאכה לא נעימה, אבל נחוצה.

ג' אדר ב' תשע"ט

המשימה להגיב למאמר בנושא גזענות של אשכנזים כלפי ספרדים לא הסבה לי עונג רב. קשה לצאת מתוך אתגר כזה ללא פגע, כפי שבוודאי עוד יובהר לי. אני אף מניח שלא היה קל למערכת "צריך עיון" למצוא מגיבים המוכנים להעלות את הרהוריהם בסוגיה עלי כתב. עם זאת, נעניתי לאתגר, מתוך תחושה שמדובר בנושא חשוב ובדיון שראוי שיתקיים. אני תפילה שלא תצא תקלה מתחת ידי, וישמחו בי חברי, אף שמכלל חשש כבד – לא יצאתי.

שלשה סוגים של תגובות יתכנו למאמרו המקיף של אליהו לוי. האחד: הצדקה של תופעת הגזענות; השני: התכחשות להנחה שיש גזענות; השלישי: טענה שאפשר להבין את הגזענות גם אם אין להצדיק אותה. המשמעות של תגובה מהסוג השלישי היא אכזרית במיוחד, משום שמושא הגזענות קורא את הדברים ורואה בהם הצדקה לגזענות כלפיו. אדגיש אפוא בפתח הדברים שהנמען של מאמרי זה הוא דווקא הציבור האשכנזי. מטרתו היא לסייע לנו להבין את עצמנו, להגדיר את התחושות שלנו כלפי הציבור הספרדי (במקום להדחיק את התחושות לשולי ההכרה), ולאפשר את הטיפול בהן כראוי.

הורדת הגזענות למחתרת לא תועיל. ככל שהציבור האשכנזי חש תחושות שליליות ביחס לאחיו הספרדים, הוא ימצא עוד אלף סיבות לדחות את קבלת ילדיהם למוסדות הלימוד. טיפול בתופעה דורש את העלאת הסיבות העומדות מאחורי התופעה לדיון, גם אם כאמור הדבר כרוך במחיר משמעותי ובסכנה אישית

יבוא הטוען (המוכר היטב) ויטען: "מה יצא מתוך דיבורים? דיבורים כבר שמענו – צריכים מעשים!" ובכן, צודק הטוען – בהחלט צריכים מעשים. אך מעשים הם תולדות של דיבורים, של חשיבה, של רעיונות, של תודעה אישית וציבורית. תקוותי ותפילתי שהדיבורים במאמר זה יהיו לתועלת, בכל הנוגע לסוגיה כאובה זו.

***

אפתח במקרה אמתי שאירע לי בשבוע שעבר.

נסעתי באוטובוס מבית וגן ורציתי לשבת בכיסאות שמול כיוון הנסיעה. מולי ישבו שני בני ישיבה, בעלי חזות עדינה למדי, ורגליהם פרוסות על המושבים שלפניהם. כשהתיישבתי אמרתי להם בחיוך שאני לא יודע "את מי לדפוק" (דהיינו, מי מהם ייאלץ לקפל את רגליו). ענה לי האשכנזי שבהם: "שב מולו, הוא ספרדי!", תוך שהוא מצביע על חברו. הזדעזעתי מהתגובה, ומיד מחיתי בו. הבחור פטר אותי בקש, והפציר שזו היתה סתם בדיחה. הפליא אותי ביותר לראות שהבחור הספרדי קיבל את ההתבטאות בשוויון נפש וכלל לא נפגע, ואף ניסה לגמד את העוול בפיטומי מילים שהוא כבר רגיל, וזה כמו בדיחות של אחיו. אמרתי להם שזה סיפור מזעזע, ועוד אכתוב על זה מאמר. והנה אני מקיים את דברי.

אמרתי לנוסעים הצעירים שלכל בדיחה יש מסר מסוים, והמסר של הבדיחה הזו הוא דה-הומניזציה של הספרדי. לעומת האשכנזי, הספרדי אינו בן אדם שראוי שלא ידפקו אותו. יתרה מזו, הוא כל כך לא בן אדם, שאפשר לומר לו את זה בפניו. הסברתי לבחור הספרדי שהסיבה שהוא לא נפגע מהבדיחה היא עגומה עוד יותר, שכן הוא כבר רואה בדה-הומניזציה שלו דבר כה פשוט, עד כדי כך שהוא לא נפגע ממנה. הוספתי שזה שהוא הרגיל את עצמו שלא להיפגע מבדיחות כאלה, הוא מנגנון הישרדותי בתוך חברה שבדיחות מהסוג הזה הן שכיחות בה.

אנקדוטה זו קוראת לי לציין שתי נקודות קצרות.

כן, תופעת האפליה והגזענות קיימת ונוכחת בציבור שלנו. אפילו נוכחת מאד. יש הסבורים, כך נדמה, שאם רק נצעק "גזענות" מספיק חזק ומספיק פעמים, התופעה פשוט תיעלם. זוהי טעות. מי שברצונו לעקור את התופעה צריך לטפל בשרשי הבעיה, ולא לצעוק על האשכנזים, להטיח בהם את רוע תכונותיהם ולכנות אותם בשמות גנאי. אלו לא יעזרו מאומה. גם הורדת הגזענות למחתרת לא תועיל. ככל שהציבור האשכנזי חש תחושות שליליות ביחס לאחיו הספרדים, הוא ימצא עוד אלף סיבות לדחות את קבלת ילדיהם למוסדות הלימוד. טיפול בתופעה דורש את העלאת הסיבות העומדות מאחורי התופעה לדיון, גם אם כאמור הדבר כרוך במחיר משמעותי ובסכנה אישית.

כן, מדובר בהכללות. גם התורה מדברת בהכללות ביחס לאופיים של עמים וקבוצות, שכן זוהי דרכו של עולם. לאדם באשר הוא אין אפשרות לחיות בעולם ללא הכללות… אין לנו אפשרות להתייחס לכל אדם כאילו הוא דף חלק

וכן, מדובר בהכללות. גם התורה מדברת בהכללות ביחס לאופיים של עמים וקבוצות, שכן זוהי דרכו של עולם. לאדם באשר הוא אין אפשרות לחיות בעולם ללא הכללות. אני רואה אדם דתי-לאומי, ובאופן אינטואיטיבי מתייחס אליו בתור שכזה: מצביע בנט, ימני, מתנחל וכך הלאה. כך כשאני רואה אדם חילוני אני מתייחס אליו כאל חילוני. וכן ביחס לכל חוג, חברה ועדה. אין לנו אפשרות להתייחס לכל אדם כאילו הוא דף חלק. כולנו למשל קובעים בלי למצמץ שליוצאי גרמניה ("יקים") יש אופי מסוים. כך גם ליוצאי הונגריה. וכך אנו סבורים בנוגע לספרדים, יוצאי ארצות ערב – אלא שאסור לומר זאת בקול רם בגלל חשש מהאשמה בגזענות. מובן מאליו שיש ספרדים רבים החורגים מההגדרה, באותה מידה שיש יוצאי גרמניה רבים שאינם מסודרים. היוצא מן הכלל אינו שולל את הכלל, ודברי להלן אמורים ביחס לכלל.

כעת אגש לעיקר העניין.

***

במסה חשובה ניסה אליהו לוי לעמוד על ההבדל בין הצורך האנושי בחיבור למעגלי קרבה שונים (וההעדפה הלגיטימית שלהם על-פני אחרים או קבוצות אחרות) לבין גזענות. אכן, הבדל זה חשוב מאד, ועליו להיות אבן יסוד בחשיבה של כל בן אנוש בכלל, ושל יהודי בפרט. אלא שהמציאות שתוארה במאמר רחוקה מלשקף את הפערים בין העדות שבהן הוא עוסק, ורחוקה עוד יותר מלשקף את האופן שבו נתפס ספרדי בעיניים אשכנזיות. משכך, המסקנות העולות חריפות מדי, מאשימות מדי, ובעיקר אינן מתכתבות עם המציאות – ולכן לוקות בחוסר רלוונטיוּת.

לאחרונה שודרה כתבה שעסקה ביחס המזלזל של העוסקים בעליית יהודי צפון אפריקה לארץ, ובביטויים הלא מחמיאים בעליל שרווחו ביחס אליהם (הובא בעיתון "יתד נאמן"). מובן שכולם גינו את התופעה, מחו עליה בחריפות ובקשו סליחה מאחינו המזרחיים. ואני לתומי שואל: מה היו העובדות? מה באמת היה מצבם? האם התיאורים הללו משקפים את המציאות ששררה אז, של קהילה בעלת מאפיינים שונים מאד משל יהדות אירופה?

מן הראוי להבין את הפערים כדי לעמוד על הרקע של יחס העוסקים במלאכה לעולים מארצות ערב. אלא ששאלות אלו כלל לא עלו, מסיבה פשוטה: ההיצמדות לניסוח "פוליטי קורקט" גוזרת על כולם סגנון מחשבה ודיבור מסוים ואחיד, ואילו המציאות עצמה נדחקת לשולי הדיון

אינני טוען שיש במצב כזה להצדיק את הביטויים שהופיעו בכתבה, אלא שבכל אופן מן הראוי להבין את הפערים כדי לעמוד על הרקע של יחס העוסקים במלאכה לעולים מארצות ערב. אלא ששאלות אלו כלל לא עלו, מסיבה פשוטה: ההיצמדות לניסוח "פוליטי קורקט" גוזרת על כולם סגנון מחשבה ודיבור מסוים ואחיד, ואילו המציאות עצמה נדחקת לשולי הדיון, אם בכלל. אני במקרה נפגשתי בספרות המתארת את המצב החברתי-תרבותי ששרר אצל העולים, והוא לא היה מזהיר במיוחד, בלשון המעטה – אך עניין זה לא קיבל כל ביטוי בכתבה.

על אותה הדרך, בתחילת מאמרו סיפר אליהו לוי שמערכת "צריך עיון" צנזרה תגובות "גזעניות" מהסוג שנכתבו על-ידי "זעליג". לדעתי, צנזור זה אינו אלא בריחה מהעובדות, או לפחות מהרגשות האשכנזיים הנפוצים כלפי הספרדים. וכמו שכתבתי, צורה זו של התמודדות, או יותר נכון של חוסר התמודדות, לא תפתור את הבעיה; היא לכל היותר תחביא אותה.

להלן אטען את הטענות הבאות:

 • הפער המנטלי בין אשכנזים לספרדים הוא גדול מאוד; מובן מאליו שהוא מעורר רגשות ותחושות, ואין לתמוה על כך – היה הדבר תמוה יותר אילו הפערים לא היו מעלים את התחושות הרווחות.
 • יש לתת את הדעת לשני נושאים פרטיים שעלו במאמרו של לוי, ולא זכו לטיפול ההולם את מורכבותם: קבלה למוסדות ונישואין.
 • אין הדבר אומר שהגזענות אינה בעיה; היא בהחלט בעיה, ודרושה מחשבה מעמיקה כיצד למגר אותה ולקדם יחס ומדיניות שוויוניים יותר.

אין מן הראוי לכנות כל מדיניות המפלה בין אשכנזים לספרדים בתואר "גזענות". גזענות הראויה לשמה מפנה אצבע מאשימה ליחס שאינו ענייני לקבוצה זו או אחרת, תוך ייחוס תכונות אופי שאינן משקפות את פרטי החברה הרלוונטית. יש בהחלט שוני ענייני בין הציבור הספרדי לבין הציבור האשכנזי, והפערים הרלוונטיים עשויים להצדיק נקיטת מדיניות מסוימת, למשל בעניין קבלה למוסדות או לנישואין בין-מגזריים

כלומר, טענתי על קצה המזלג תהיה שאין מן הראוי לכנות כל מדיניות המפלה בין אשכנזים לספרדים בתואר "גזענות". גזענות הראויה לשמה – לא אכנס כאן לדיון על המשמעות הרשמית של המילה – מפנה אצבע מאשימה ליחס שאינו ענייני לקבוצה זו או אחרת, תוך ייחוס תכונות אופי שאינן משקפות את פרטי החברה הרלוונטית. יש בהחלט שוני ענייני בין הציבור הספרדי לבין הציבור האשכנזי, והפערים הרלוונטיים עשויים להצדיק נקיטת מדיניות מסוימת, למשל בעניין קבלה למוסדות או לנישואין בין-מגזריים. עם זאת, אין הדבר גוזר את הלגיטימיות של שנאה, חלילה, כלפי הציבור הספרדי, או של "אפליה עיוורת" שאינה נסמכת על טיעון ענייני כלשהו.

 

הפער המנטלי

להלן אזכיר כמה נקודות המשקפות פערי מנטליות בין הציבור האשכנזי למזרחי. אדגיש שאין מדובר במחקר אמפירי, ואין כאן טענה לנתונים אובייקטיביים כלשהם. הנקודות משקפות את האופן שבו נתפסים הספרדים בעיני האשכנזים, או ליתר דיוק בעיני אשכנזים רבים. כן, מובן שמדובר בהכללות גסות. אך כאמור לעיל, בכך אין דופי: כולנו חיים עם הכללות, ומי שמתכחש לכך אינו רואה (או אינו מוכן לראות) את המציאות. הנקודות אינן בעלות עוצמה שווה, יש בעלות עוצמה גבוהה יותר, ויש שפחות – אך כולן מתקיימות בדימוי של האשכנזי ביחס לאחיו בני עדות המזרח. עוד אדגיש שהנקודות מתייחסות בעיקר לציבור המזרחי המשתייך לחברה החרדית, המשמרת – לטוב ולמוטב – את ההבדלים התרבותיים שבין הציבורים השונים. לא כולן תתקיימנה מחוץ לחברה החרדית.

ואלו הן:

 • פערים אינטלקטואליים. יש פער אינטלקטואלי ניכר בין ספרדים לאשכנזים. 22.5% ממקבלי פרס נובל לדורותיהם הם יהודים. כמה מתוכם הם בני עדות המזרח? כמה מבין שופטי בית המשפט העליון הם ספרדים? המנטליות האשכנזית שואפת לאינטלקטואליות ומעריכה אותה – לטוב, ולעתים למוטב. לתכונה זו יש השלכות. תכניות הלימוד האקסקלוסיביות עבור חרדים, אם אלו של "קרן תקוה" ואם של גופים אחרים, משוועים ללא הצלחה לשלב כמה שיותר משתתפים ספרדיים בין שורותיהן. הסיבה לתת-הייצוג הרווח ברורה: אצל אשכנזים השאיפה האינטלקטואלית מרכזית ונוכחת יותר, ולכן האשכנזים מראש נרשמים יותר לתכניות אלו (מבדיקה, בכמה מאות אחוזים יותר), וכן מתאימים להן יותר. מובן שלא חידשתי בעניין זה דבר; התופעה ידועה ומוכרת לכל.
 • צניעות. מושגי הצניעות של האשכנזים שונים מאוד ממושגי הצניעות של הספרדים (איני קובע כאן הלכות אלא מדבר על מנטליות). אזכיר שני הרגלים מהעבר. הבן איש חי פוסק שמקום ההנקה אינו מקומות מכוסים כי כל הנשים מיניקות בגלוי. כמו כן בקרב הציבור הספרדי בחו"ל היו שהיה מקובל עליהם שהחתן לאחר החתונה "פורש את השמלה" כפשוטו, לעיני ההורים והעדים. אין כל כוונה לקבוע מהי ההתנהגות הנכונה והראויה, ואין גם אפשרות לקבוע זאת. הנקודה היא, שבעיניים אשכנזיות הדבר נחשב ברבריות. יש למנטליות הזו השלכות רבות גם היום, אלא שנמנעתי מלפרט.
 • עממיות. מרוב פשטותה אין צורך להאריך בנקודה זו. הציבור המזרחי מאופיין בעממיות. הן הרבנים הספרדים, מש"ס ועד "מרביצי", והן הציבור המזרחי הרחב, מדברים בשפה שלאוזני האשכנזים מוגדרת שפה נמוכה ומביכה. יש לכך דוגמאות רבות מספור, שאין מן העניין להעלות עלי כתב.
 • גבולות. בהמשך לנקודה הנ"ל, הציבור הספרדי מאופיין בחוסר גבולות, דבר הבא לידי ביטוי בתחומים רבים: יחסים בין שכנים, קשרי משפחה (למשל יחסים עם קרובי משפחה חילוניים), יחס לרבנים (טפיחה על שכמו של הרב), וכן הלאה. התנהגות זו נראית זרה לעיניים אשכנזיות, ובמקרים מסוימים אף חמורה.
 • מוחצנות. ידועה הבדיחה שהאשכנזי חוסך לקנות בית והספרדי חוסך לקנות ג'יפ. לא נמצא חתונה אשכנזית שבה מכריזים מתחת לחופה על סכומי עתק הרשומים בכתובה. נושא זה בא לידי ביטוי אף באופי השונה של החתונה עצמה בין אשכנזים לספרדים (כאשר מדובר במעמד כלכלי דומה). תופעות מעין אלו נתפסות אצל האשכנזים ראוותנות.
 • יוזמה והתבכיינות. כבר שבעים שנה מאז שהספרדים עלו לארץ, והם ממשיכים להתבכיין על קיפוח. במקום לעשות וליצור לעצמם, הם מחכים לממשלה שתגאל אותם ממצבם השפל (בעזרת ח"כים ממפלגת ש"ס). מהצד השני של אותו המטבע, רוב מוחלט של הארגונים והמוסדות האשכנזיים והספרדיים (גם אלו למשל במרוקו בשנות הששים) נוסדו על ידי אשכנזים: ישיבות, בתי ספר, ארגוני קירוב רחוקים, וכן מוסדות לא תורניים בתחומי החסד והרפואה. אם יש ארגונים שהוקמו על-ידי ספרדים, כמעט כולם משרתים רק את הציבור המזרחי, שלא כמו מוסדות שהוקמו על-ידי אשכנזים. אלו משרתים את כלל הציבור, חלקם משרתים דווקא את הציבור הספרדי.
 • פשע ונשירה. כשהקים את תנועת ש"ס, קבל הרב יצחק פרץ על כך שתשעים וחמשה אחוזים מהאסירים בבתי הכלא הם ספרדים. הוא הגזים, כמובן, אבל האמירה לא צמחה בחלל ריק. בקרב דיווחים, לדאבון לב, על אירועים פליליים קשים של ארגוני פשע בישראל, ייצוגם של שמות משפחה אשכנזיים קטן מאד. במקביל לכך, שיעורי נשירה במשפחות ספרדיות חרדיות (בכל פרמטר של נשירה) הם פי כמה מהמקביל במשפחות אשכנזיות.
 • קבלת ביקורת. כל מורה חרדית בישראל מכירה את ההבדל ביכולת קבלת ביקורת בין הורים אשכנזיים לבין הורים ספרדיים. והאם אפשר לדמיין את הספרדים מבקרים את עצמם על כך שהם גזעניים, כפי שנעשה על-ידי כותבים אשכנזיים על גבי במה זו? או בכלל מבקרים את עצמם ברבים בצורה רצינית?

הבדלי מנטליות אלו, כפי שהם נתפסים על-ידי אשכנזים רבים, יוצרים יחס של "אחרוּת" כלפי הציבור המזרחי. יחס זה בהחלט טבעי. טבעי שחברה שמעריכה חריצות תחוש אחרוּת כלפי קבוצה שאינה חרוצה; טבעי שחברה שמעריכה גבורה תרגיש תחושות דומות ביחס לקבוצה פאסיבית; וטבעי שהציבור האשכנזי, המעריך תכונות כמו אינטלקטואליות, יוזמה וכו', ירגיש אחרות במידה מסוימת כלפי הציבור הספרדי, ככל שהוא אינו מייצג את אותם הערכים. אדגים בסיפור אישי נוסף.

הבדלי מנטליות אלו, כפי שהם נתפסים על-ידי אשכנזים רבים, יוצרים יחס של "אחרוּת" כלפי הציבור המזרחי. יחס זה בהחלט טבעי. טבעי שחברה שמעריכה חריצות תחוש אחרוּת כלפי קבוצה שאינה חרוצה; טבעי שחברה שמעריכה גבורה תרגיש תחושות דומות ביחס לקבוצה פאסיבית; וטבעי שהציבור האשכנזי, המעריך תכונות כמו אינטלקטואליות, יוזמה וכו', ירגיש אחרות במידה מסוימת כלפי הציבור הספרדי

בילדותי גרו הורי בנתיבות, שהיא כידוע עיר בעלת צביון ספרדי מובהק, ובפרט בשנות השמונים של המאה הקודמת. חיינו עם ספרדים, התפללנו אתם, וחלק גדול מידידי הורי היו ספרדים, ומעולם לא היו בתודעתי בתור ילד קטן מושגי דחיה או אפליה כלפי ספרדים. בהיותי בערך בן שבע התלוויתי לאבי לביקור אצל הבבא סאלי זצוק"ל, דמות מופת שהיתה נערצת על כולם. הבבא סאלי הושיט לי את ידו שאנשק אותה, כנהוג. בתור ילד אשכנזי מימי לא ראיתי ולא שמעתי שמנשקים מישהו שאינו מהמשפחה הקרובה. הבנתי שאין לי דרך לצאת מזה, ועד היום אני זוכר את הדחיה העצומה שחשתי מול המטלה. עד היום כשאני נזכר בסיטואציה אני חש את רגשי הדחיה שחוויתי.

סיפור זה מדגים את המציאות שתחושת דחיה ואחרות אינה בהכרח עניין של שיפוטיות, בוודאי לא של גזענות ושנאה. היא נובעת מהבדלי מנטליות ותרבות, בנפרד מהשאלה מי "טוב יותר" ומי "טוב פחות". הדיון על יחס הציבור האשכנזי כלפי הציבור הספרדי אינו יכול להתעלם מהפערים האמורים. אלו חייבים להיות נקודת המוצא לדיון. גם אם נשלול את לגיטימיות האפליה מכל וכל, הטיפול בתופעה חייב להתחיל מניתוחה המדויק ומהבנת שורשיה. כאמור, מול תחושת בוז ודחיה לא יעזרו כינויי גנאי של "גזען", "רשע" וכדומה. נדרש סוג פעולה מתוחכם יותר.

 

תחומי האפליה

לעתים גורמים חוסר ההכרה או חוסר המוכנות להכיר בהבדלים בין ספרדים לבין אשכנזים להשמעת טענת הגזענות שכבר נעשתה שגורה ומקובלת במחננו. כפי שיבואר בסמוך, במאמרו של לוי מוזכרים שני תחומים מרכזיים שבהם הועלתה טענת הגזענות שלא כדין: נישואין, וקבלה למוסדות הלימוד. כלשונו, "מדיניות האפליה הגורפת כלפי ספרדים בשידוכים ובקבלה למוסדות החינוך, שקיימת באופן רשמי ומודגש רק בציבור החרדי, מעידה כאלף עדים שמדובר בנגע עמוק." אני חולק על הגדרה זו. התבוננות קצרה תגלה שתופעות אלו אינן מעידות על "נגע עמוק" של גזענות, אלא על שיקולים ראויים ומוצדקים, גם אם לעתים ההשלכות אינן נעימות לעין.

 • קבלה למוסדות

טענה רווחת בציבוריות החרדית היא שמנהלי המוסדות מפלים לרעה תלמידים ספרדיים. הטענה הזאת נשמעת לעתים בבוטות ובגסות רוח, ולעתים בעדינות (כמו למשל אצל אליהו לוי, הקורא לחשבון נפש פנימי). לאמתו של דבר, אין מדובר בגזענות כלל ועיקר, אלא בשיקולים ענייניים שכל אדם, גם ההגון ביותר, עשוי לפעול לפיהם. אין לדעתי מנהל מוסד אחד שנמנע מלקבל תלמיד ספרדי רק כי הוא ספרדי. הסיבה שלא מקבלים תלמידים ספרדיים היא כפולה.

טענה רווחת בציבוריות החרדית היא שמנהלי המוסדות מפלים לרעה תלמידים ספרדיים… לאמתו של דבר, אין מדובר בגזענות כלל ועיקר, אלא בשיקולים ענייניים שכל אדם, גם ההגון ביותר, עשוי לפעול לפיהם. אין לדעתי מנהל מוסד אחד שנמנע מלקבל תלמיד ספרדי רק כי הוא ספרדי

השיקול הבסיסי ביותר הוא שתלמידים ספרדיים באופן כללי אינם תורמים להצלחתו של המוסד, ובאופן יחסי יוצרים בעיות יותר מהאחוז היחסי שלהם בין התלמידים. ברור שיש אשכנזים שאינם תורמים למוסד וספרדים שתורמים הרבה, וכן שיש תלמידים אשכנזים רבים שמאכילים את מנהלי המוסדות מרורים וספרדים שהם תענוג למוריהם ולמנהליהם. אבל באופן כללי המציאות היא כפי שכתבתי: התלמידים הספרדיים נוטים להיות חלשים יותר בלימודים, נוטים יותר להתנהגות "בעייתית" (אלימות מילולית ואפילו פיזית), ונוטים ליצור קבוצות של תלמידים מרקע מזרחי (לעתים בגיבוי הורי) המקשים על סדר הלימודים התקין.

השיקול השני, הנובע במידה רבה מהשיקול הראשון, הוא ש"הציבור קובע". גלוי וידוע שגם הורים ספרדיים אינם מוכנים לשלוח את ילדיהם למוסד שיש בו אחוז "גבוה מדי" של תלמידים ספרדיים. מה אפוא על מנהל מוסד לעשות, ומה לנו להלין על מדיניות הקבלה ה"מפלה" שבה הוא נוקט? כפי שאמר לי מנהג מוסד אחד, "המוסד שלי הוא ביזנס, וכדי שהביזנס שלי יתקיים אסור לי לקבל יותר מאחוז X של תלמידים ספרדיים." או כלשון הבדיחה על אודות מנהל מוסד שפנה להורה ספרדי בשאלה: "מדוע אתה רוצה להתקבל למוסד שלנו?" הלה ענה שהוא מעוניין במוסד אשכנזי. הגיב המנהל: "גם אני רוצה מוסד אשכנזי, ולכן אינני יכול לקבל אותך!" לא ניתן לצפות ממנהלי המוסדות לחנך את הציבור כולו; הם מגיבים לציבור, ואינם קובעים לו תפיסות ודעות.

ומה באשר לציבור – האם הציבור כולו, כולל הציבור הספרדי, לוקה בגזענות נגד הספרדים? אליהו לוי כמובן יטען שהתשובה לכך היא חיובית. אין זו דעתי. יש שיקולים ענייניים וידועים לכל שבגינם גיבש הציבור את עמדותיו. אמנם לא נעים להעלות אותם, ובוודאי אין זה הולם את חוקי ה"פוליטיקלי קורקט", אך כאמור לאורך המאמר, עדיף להסתכל על המציאות בעיניים, וכך יהיה ניתן לפעול לטובת העניין.

יש לציין שהמדיניות שנוקט הציבור הספרדי מול המוסדות האשכנזיים אינה מועילה לנושא. משפחות ספרדיות בהמוניהן דופקות על דלתות המוסדות האשכנזיים בניסיון להתקבל אליהם, ומובן מאליו שרבות מהן יידחו. תמונת מצב זו גורמת להשפלת הציבור הספרדי כולו (שמעדיף שבניו ובנותיו ילמדו במוסד אשכנזי ב"ליגה ג'" במקום מוסד ספרדי בכיר), וגורם למתחים בין הציבורים, לסבל ולעגמת נפש של משפחות ותלמידים, ולהנצחת הנחיתות הספרדית מול הציבור האשכנזי.

 • נישואין

הצורה שבה משתדכים זוגות במגזר החרדי נועדה ליצור מצב שבו הזוג לא נפגש לפני שנבדקת התאמה כללית של בני הזוג זה לזה. הסיבה לכך פשוטה והגיונית, שכן כאשר נוצרת הכרות ישירה בלי סינון מוקדם, קשה לבחון את השידוך בצורה הגיונית, ולעתים יתכנו שידוכים לא מתאימים שנוצרו מהתלהבות רגעית. אם בחור מעוניין למשל בבחורה "מודרנית" (לבושה לפי האופנה, פתוחה יחסית),  סביר שלא לנסות הצעות של משפחות שאינן מודרניות, שכן מן הסתם הן לא תתאמנה. האם מדובר בתיאום של מאה אחוזים? כמובן שלא. יש בנות מודרניות שצמחו במשפחות לא מודרניות, ויש משפחות מודרניות ולהן בת שפנתה לכיוון לא מודרני. גם זה ניתן לברר. אבל בדרך כלל הולכים לפי הרוב, ודי בכך כדי ליצור נקודת פתיחה סבירה.

בכל הנוגע לאשכנזים וספרדים, הפער המנטלי המשמעותי ביניהם גורם לכך שכל הצעה ספרדית נפסלת מראש. גם כאן ייתכן שהפער אינו קיים – שמדובר במשפחה ספרדיה או בבחורה יוצאות דופן. אבל מטבע הדברים הולכים לפי הכלל: קשה לברר על כל משפחה ומשפחה שמא מדובר ביוצא מן הכלל, וכמו התורה עצמה, הציבור נוהג על דרך הרוב

בכל הנוגע לאשכנזים וספרדים, הפער המנטלי המשמעותי ביניהם גורם לכך שכל הצעה ספרדית נפסלת מראש. גם כאן ייתכן שהפער אינו קיים – שמדובר במשפחה ספרדיה או בבחורה יוצאות דופן. אבל מטבע הדברים הולכים לפי הכלל: קשה לברר על כל משפחה ומשפחה שמא מדובר ביוצא מן הכלל, וכמו התורה עצמה, הציבור נוהג על דרך הרוב (ועם כל זה, לעתים ישנם מקרים שחורגים מהרוב, אם כי הדבר נדיר).

בנושא של שידוכים יש משמעות עמוקה ביותר להבדלי המנטליות. אין ספק שהבדלי המנטליות בין אשכנזים לספרדים ניכרים באופן בולט במערכת היחסים בין בעל לאישה. פערים אלו נובעים מתוך מסורת של מאות שנים, החל ב"חרם דרבנו גרשום" ששדרג את מעמד האישה האשכנזית ביחס למקבילתה הספרדית, ועד לתרבות האשכנזית שפיתחה את מעמד האישה במשך דורות רבים. הציפיות, הרצונות, השאיפות הגלויות והסמויות, המוסכמות – כל אלה שונים במידה ניכרת בין זוג אשכנזי לזוג ספרדי. בשל ההבדלים הבולטים הנהוגים ביחסי זוגיות, אין פלא ששידוכים בין ספרדים לאשכנזים אינם דבר שבשגרה (בפרט במגזר החרדי, שם ההבדלים המנטליים נשמרים על-ידי הקהילות הנפרדות).

אגב, הדבר נכון במידה רבה גם ביחס לציבורי החסידי: אשכנזים ליטאיים בדרך כלל יפסלו על הסף הצעה של שידוך עם משפחה חסידית, משיקולים דומים.

לוי במאמרו הזכיר את האפליה הקיימת גם ביחס ל"משתכנזים", ספרדים המקבלים על עצמם תפיסות עולם ואורחות חיים אשכנזיים. ראשית, למראית עיני, ככל שאדם או משפחה ספרדיים מתקרבים יותר לתרבות ולתפיסות אשכנזיות, כך מידת הדחיה של החברה האשכנזית תפחת. האפליה קיימת על רקע מנטלי ותרבותי, ולא על רקע גזעי. אך שנית, בנושא השידוכים הנושא אכן מורכב במיוחד.

באופן טבעי, אדם מחקה את הוריו בזוגיות שלו עצמו, ומפתח ציפיות בהתאם למה שהיה נהוג בבית שבו גדל. זוגות מבוגרים נדהמים לגלות עד כמה המודל של הוריהם השפיע על המערכת הזוגית שלהם ועל הציפיות שלהם מחיי הנישואין. מכאן שבכל הנוגע לשידוכים, גם כאשר מדובר בבחור "משתכנז", רוב מכריע של משפחות אשכנזיות יעדיפו שלא להשתדך עמו – גם אם מדובר בתלמיד שהתקבל בזרועות פתוחות למוסדות אשכנזיים מובילים. מערכת זוגית אינה מערכת גלויה שקל לאמץ, הן משום שמטבעה היא שייכת לבית פנימה, והן משום שמערכת זוגית מורכבת מאין ספור ניואנסים עדינים וסמויים שקשה מאוד אפילו ל"משתכנז" מצוי לאמץ.

לדעתו של אליהו לוי, "כאשר משפחה אשכנזית מסרבת להשתדך עם משפחה ספרדית מעולה בשל קשירת נחיתות אינהרנטית למוצא התרבותי שלהם, ללא כל סיבה עניינית, גם זה פשע." חבל שלוי בוחר להוציא את הציבור האשכנזי כולו "פושע". כאמור, לא זו הדרך לשפר את המצב הקיים ולהתקדם למצב מתוקן יותר; הדרך לכך היא דווקא על-ידי הבנת שורשי הדברים, ומשם לטיפול בנושאים שבאמת צריכים טיפול. לכך נבוא כעת.

 

הגזענות האשכנזית

עסקתי עד כה בהבדלים שבין ספרדים לאשכנזים, וביארתי למה הבדלים אלו מצדיקים, לפחות במידה מסוימת, את המדיניות המוסדית והחברתית של הציבור האשכנזי כלפי הציבור הספרדי.

חלילה להבדלים אלו לגרום לנו – לציבור האשכנזי – להתנשא או לבוז לציבור הספרדי. עם כל מה שכתבתי, ברור שהספרדים הם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב. עלינו לאהבם כנפשנו. כל גילוי של חוסר אחוה כלפיהם אינו מדרכם של יהודים באשר הם יהודים

אך חלילה להבדלים אלו לגרום לנו – לציבור האשכנזי – להתנשא או לבוז לציבור הספרדי. עם כל מה שכתבתי, ברור שהספרדים הם אחינו בני אברהם יצחק ויעקב. עלינו לאהבם כנפשנו. כל גילוי של חוסר אחוה כלפיהם אינו מדרכם של יהודים באשר הם יהודים. הגזענות היא מילת כיסוי למידות רעות השוכנות בלב האדם, שמוצאות מימוש באפיק הגזעני בלי להרגיש נקיפות מצפון מיותרות. אין ספק שהגזענות מושרשת עמוק אצל האשכנזים, ובתודעה או בתת-התודעה שלנו קיימת דה-הומניזציה של אחינו הספרדים. חוץ מהדוגמא הפותחת אכתוב שתי דוגמאות נוספות שיבהירו לעצמנו כמה אנו נגועים בתפיסה לא אנושית של האדם הספרדי.

כאשר אדם נתפס בתור שונה, קל וחומר כשהוא נתפס פחוּת במידה זו או אחרת, יש נטיה להתייחס אליו כאל אדם מסוג שונה ולהתעלם מהעובדה הפשוטה שגם לו יש רגשות ורגישויות בדיוק כמונו. התעלמות זו מאפשרת לנו לפגוע בו או להתייחס אליו בצורה שלא היינו מתייחסים לאדם אחר. אצייר דוגמא שלמרבית הצער נראית לי נפוצה מאוד. מנהל מוסד דן בקבלת התלמידים שנרשמו למוסדו. המהירות שבה הוא יסנן את ה"פרענקים" – בהינף יד ממש – תהיה שונה לחלוטין מזו שבה הוא יסנן את האשכנזים. כאשר הוא מסנן תלמיד אשכנזי הוא חש הרבה יותר את הפגיעה והעלבון שיגרמו לאותו תלמיד (או למשפחה) בתשובה השלילית, מאשר הוא חש כלפי הספרדי.

זוהי גזענות אמתית – גזענות שאינה רואה בספרדי אדם עם רגשות בדיוק כמו האשכנזי, שמייחסת לו איכשהו תכונות אופי תת-אנושיות. בטוחני שגם אם השיקולים להגביל את קבלת הספרדים למוסד הם נכונים, וכפי שכתבתי לעיל, תשומת לב לרגשות ההורים מצד מנהלי המוסדות היתה מביאה אותם להתייחס לאי קבלת ספרדים בהרבה יותר רגישות וזהירות

זוהי גזענות אמתית – גזענות שאינה רואה בספרדי אדם עם רגשות בדיוק כמו האשכנזי, שמייחסת לו איכשהו תכונות אופי תת-אנושיות. בטוחני שגם אם השיקולים להגביל את קבלת הספרדים למוסד הם נכונים, וכפי שכתבתי לעיל, תשומת לב לרגשות ההורים מצד מנהלי המוסדות היתה מביאה אותם להתייחס לאי קבלת ספרדים בהרבה יותר רגישות וזהירות.

דוגמא נוספת, מלפני שנים רבות, הוכיחה לי כמה הגזענות מושרשת בתוכנו. ידיד קרוב, אחד האנשים האינטליגנטיים ביותר שאני מכיר, ובעל מידות טובות ורגישות לזולת, קרא ספר של סופרת כלשהי, ומאוד נהנה ממנו. תוך כדי שיחה נודע לו שהמחברת היא ספרדיה, והוא מיד הגיב בתחושה של בושה על כך שהוא נהנה מספר של ספרדיה. שום טענה מהטענות שהעליתי לעיל אינה תקפה לעניין זה. הגזענות הפסולה אכן מושרשת עמוק בתוכנו.

לצד הכרה בערכים היקרים לנו, הנהוגים בקרב הציבור האשכנזי, עלינו לדאוג ליחס שווה ומכבד של הציבור הספרדי. מה שנראה לנו מעלה אינו מצטייר אצלם (בהכרח) מעלה, ומובן מאליו שהם תופסים תכונות מסוימות הנהוגות אצלם בתור מעלות, ואת העדר התכונות הללו אצל הציבור האשכנזי בתור חיסרון. קיצורו של דבר: לא כל תופעה של אפליה היא גזענות, אך כל גזענות אמתית היא רוע, ויש להוקיע תופעות של גזענות ככל שניתן.

 

בזכות הספרדים

כיצד ניתן להתמודד עם התופעה – עם בעיית הגזענות המאפיינת את הציבור האשכנזי?

מול שאלה זו, ישנם אלה שמיד נכנסים למגננה: הרי גם בציבור הספרדי יש גזענות חמורה. ואכן יש. כולנו מכירים את מילות הגנאי העסיסיות הנדבקות לאשכנזים, וכולנו יודעים שכולל שאינו מקבל ספרדים הוא "כולל גזעני" ואילו כולל שאינו מקבל אשכנזים הוא "כולל ספרדי" (הערה של פ' חובב בטור שהתפרסם ב"יתד נאמן"). אך גזענות של ספרדים כלפי אשכנזים אינה נושא המאמר, ובוודאי אין בה הצדקה לגזענות אשכנזית כלפי ספרדים. וכאן הבן שואל: כיצד נמגר את התופעה?

ברור לי שהצעד הראשון לקראת טיפול בתופעה הוא מודעות עצמית. אני תקוה שמאמר זה (לצד עוד מאמרים המתפרסמים בחודש זה על גבי במת "צריך עיון") יוכל להגביר, במידה כלשהי, את המודעות העצמית שלנו כלפי התופעה, ומכאן לאפשר את הטיפול בה. אך ברור גם שמודעות עצמית היא תחילת הדרך ולא סופה. נדרשת השקעה משמעותית כדי לצאת מן הגזענות. פתרון מוכן ומזומן – אין לי.

צעד הראשון לקראת טיפול בתופעה הוא מודעות עצמית. אני תקוה שמאמר זה (לצד עוד מאמרים המתפרסמים בחודש זה על גבי במת "צריך עיון") יוכל להגביר, במידה כלשהי, את המודעות העצמית שלנו כלפי התופעה, ומכאן לאפשר את הטיפול בה. אך ברור גם שמודעות עצמית היא תחילת הדרך ולא סופה. נדרשת השקעה משמעותית כדי לצאת מן הגזענות

עם זאת, אציין תובנה קטנה שאולי תועיל במשהו. במבט כללי על התפתחות היהדות הספרדית בארץ ישראל אפשר לראות שהחרדים האשכנזים הם אלו שבעיקר דאגו לאורך שנות קיום המדינה,  עד לפני הקמת תנועת ש"ס, להצלת הספרדים מהחילון ולקירובם לעולם התורה. בכך אין ספק. אבל יש גם מבט הפוך.

נתאר לעצמנו איך היו חיי החרדים במדינה ללא העליות של בני עדות המזרח. החל ממימי בן גוריון שאמר שבמפא"י יש יותר דתיים מכל המפלגות הדתיות גם יחד, הספרדים היו בהחלט ה"מזוזה של המדינה", במובן של אנשי דת ומסורת המשולבים במפלגות הגדולות כמו מפא"י ולאחר מכן הליכוד. שמירת הזהות היהודית במדינת ישראל נזקפת אפוא במידה רבה לזכותם של הספרדים, כך שתנועת הליכוד של היום היא מסורתית ברובה, וכמובן רחוקה מאד מהחרות הרביזיוניסטית שהיתה אנטי-דתית באותה מידה כמו מפא"י.

אילו האשכנזים היו שולטים כאן במדינה, ללא השפעת המסורת המכריעה של בני עדות המזרח, היינו נראים אחרת לגמרי, ועמדותיו האנטי-דתיות של יאיר לפיד ושל פוליטיקאים דומים בני האשכנזיות החילונית היו מתקבלות בהערצה והופכות את ארחות חיינו החרדיים לבלתי נסבלים. לא אאריך בניתוחים פוליטיים; די לענייננו בהערה שבמבט מפוכח, קיומם של החרדים בארץ התאפשר דווקא בזכות הציבור הספרדי.

אני אומר לעצמי ולחברי: הבה נעזוב את המבט המתנשא והמבזה על אותם יהודים תמימים שבזכותם הגענו למה שהגענו. הבה נחבק אותם כמות שהם. כן, יש לנו לדבוק בנכסי צאן ברזל הדתיים והתרבותיים של יהדות אשכנז. אך לצד זאת, יש להכיר בכך שחלק מאותם נכסי צאן ברזל צריכים להיות האהבה והכבוד לכל יהודי, גם אם אינו שותף לתפיסות עולמנו ולאורחות חיינו.

436 תגובות על “גזענות אשכנזית: האמנם?

 • זו בדיוק התגובה של "זליג" מהמאר של לוי אבל ביותר ארוך. לא יתואר

  • בול.

   ושוב עוד מאמר שאתה שואל את עצמך מה הוא בא לומר? מה האג'נדה של הכותב?

  • במחשבה שניה, עליתי על זה:
   כותב המאמר הוא "זעליג", ואליהו לוי ביקש ממנו לכתוב במאמר את רעיונותיו.
   חבל חבל חבל, מרדד את השיח, מוציא (או ממציא) שדים, וסוחף למחול עוועים.
   לדעתי למאמר כזה אפילו לא צריך להגיב.

  • שרי, מה שבעינייך פשוט, בעיני אחרים לא.
   תגובה "לא צריך להגיב" היא בסה"כ בריחה

  • גיבוב של גזען בכתבה ניבזית. אני עברתי גזענות שרצתה להרוס את חיי. ב-1970 סיימתי את בית הספר היסודי בהצטיינות. בית ספר שאר ישוב בשיכון ה' בבני ברק. רציתי ללמוד אלקטרוניקה חלום חיי…. היה צריך לקבל אישור ממחלקת החינוך בעיריית בני ברק כדי שאוכל ללמוד בבית ספר בתל אביב, דרך אגב דתי. מנהל המחלקה חרדי שעד היום לא שכחתי את שמו…. ברשעות אמר לי שלא יאשר לי ללמוד בתל אביב, ועדיף שאלך לעבוד. אך אישר לכול חבריי האשכנזים. אפילו שהיו תלמידים גרועים. אבי ז"ל היה צריך לקחת עבודה נוספת כדי לשלם לבית הספר מכיסו. גמרתי את הלימודים בהצטיינות. גוייסתי לחיל האויר ונשלחתי לארה"ב ללמוד החזקת F15 שישראל קיבלה שנה אחרי. אחרי צבא יצאתי ללמוד בארה"ב .הקמתי עסק עם מעל ל-2000 עובדים. יש לי קשרים עם חברי קונגרס סנטורים שאני תורם להם ביד רחבה. זאת ההוכחה שכל מה שכתבת זה גיבובי מעשיות. אם לא מאפשרים לילדים לצמוח הם נובלים ואשכנזים הם דו תחמוצת הפחמן לילדים וילדות ספרדים. לא אסתיר זאת: יש לי שנאה לאנשים כמוך ואת עונשכם תקבלו כאשר תקבלו סלקציה בעולם הבא.

  • יהודי אמיתי
   יקירי, שלום לך!
   ראשית, אני שמח מאוד על הצלחתך הכלכלית הגדולה למרות העוול הגדול שעשו לך בצעירותך. גם כאבך הגדול והתוסס עדיין מהעוול שעשו לך, ניכר מכל מילה שכתבת. אבל אמור נא לי, היכן מצאת במאמרי שמגנה בכל תוקף גזענות וכל אפליה על רקע גזעני, הצדקה כל שהיא לעוול שנעשה לך, מה שגורם לך לשנוא אותי כל כך? אני משער שלא קראת את מאמרי מתחילה ועד סוף, משום שאם היית קורא אותו, נוכח היית לדעת עד כמה המאמר וכותבו שותפים לכאב שלך ומוחים על התנהגות כזו בכל תוקף. יתירה מזאת, המטרה הברורה והמוצהרת של המאמר, היא לבער תופעות אכזריות כאלו ממחוזותינו.
   שבת שלום ושלוה
   באהבה
   משה יצחק

  • אין כמו רעש נקישות המקלדת ליצור השליה כאילו יצרת מאמר אקדמי מבוסס וראוי, אז לא, הקדימו אותך גדולים וחכמים בחוקרם את תנועות הימין הקיצוני ברחבי העולם ואחת המסקנות הברורות הם שהגזענות בבסיסה באה ממקום של תפיסת עולם אולטרא שמרנית (מה שמסביר אולי את מה שקורה אצלנו).
   אבל בוא אל תלך רחוק כל כך למקום שבאו ממנו יוצאי עדות המזרח. בוא תדבר על חבריך לספסל הישיבה/הלימודים/העבודה, חכם ומוכשר שכמוך. פשוט סיימת כל קורס או מסכת בציון גבוה יותר. וכשאתה מדבר אתם על פוליטיקה וסתם על החיים אתה פוגש בני אדם שלא עלינו לומדים בספר בן איש חי, ועדיין נשארים לא פחות מתורבתים ממך.

  • כתבה מלאה בגזענות מחרידה בדמיונות מזוועים…בושה וחרפה!! מי שחושב שהספרדים נחותים מהאשכנזים יש לו בעיה עם עצמו! בני התורה האמתיים הם ספרדים. רוב הכוללים מלאים בספרדים, ואילו האשכנזים שלומדים בישבות וכו' לומדים מהרבנים שלנו!! הרמב"ם וכו..זה שהפרסי נובל הם של אשכנזים כי זה מה שהשקיעו האשכנזים בהשכלה ואקדמיה וכו' לעומת ספרדים שהם לומדי התורה! לא חכמים פחות בכלום! הספרדים צריכים להפסיק לדפוק בדלתות האשכנזים יש לנו עולם מופלאה משלנו חבל להתקלקל אצלהם..ואל תשכחו שהאשכנזים הם המצאה של השנים האחרונות!!! וחלקם בכלל בחזקת גרים…(אל תשכחו את ההתבלולות המחרידה שהביאה לשואה כן?) ובכלל להציג את הספרדים כלא צנועים? ועוד בשם גדולי העולם? בושה חרפה ובזיון. את כל החוסר צניעות האמיתית האשכנזים יודעים להסתיר ולחפות. אצלנו הרבנים אמתיים מלאים תורה ויראת שמים ולא כמו האדמורות שעוברת בירושה שכמובן יש אדמורים אמתיים וצדיקים…אל תשחכו עוד פרט קטן הקיבוצים והשמולנאים הם רק אשכנזים!! אז לכו תעשו בדק בית, הדיבורים האלה מוכיחים את הסיבה האמיתית למה אנחנו בגלות!!

  • רב? תלמיד ישיבה?
   חבל, יש מפלגות באירופה שישמחו לצרף כותב כזה לשורותיהם….
   יש לי תמיהה ואכזבה גדולה על הבמה שניתנה לו כאן.
   צריך עיון צריך לחשב מסלול מחדש!!!
   כואב מאוד לדעת שאתם בסופו של יום, לא מחדשים כלום, מקדשים את אותו חילול קודש, אתם חרדים אשכנזים פעילים למען….???
   הצלחתם תמורת מעט כבוד אשכנזי מינסטרימי ליפול לעומק המלכודת.

  • כתבה גזענית קישקוש אחד גדול הרבה מלל ריק מתוכן פעם לא רצו לקבל ספרדי לפוניבז החזון איש פנה לאותו רב ושאל למה הלה ענה לא רוצה ספרדים אם כך תוציא את כל ספרי הרמ”בם הרשבא וכמובן את הש”ס הבללי טען האב לעומתו לא ישאר לנו במה ללמוד ענה לו החזון איש הרי אתה לא רוצה ספרדים בישיבה אם כן תוציא גם את הספרים להם הבין הרב בטעותו וקיבלו לישיבה
   וכן אמר הרב שטיימן זצל לראש מוסד שלא רצה ספרדים זו גאווה אתה גזלן אתה מקבל כספים מהמדינה שהם גם משלמים א״כ אתה גזל לכן כל המאמר לעייל הוא מאמר שמוכיח שמי שכתבו חסר הרבה ידע הסטורי ומה יש לך להגיד על יהודיות סוריה חלאב שעשירה מחזקים את כל עולם התורה כמה שנוררים אשכנזים ורשאי מוסדות אשכנזים אלא שלא מקבלים ספרדים באים אלא כעני הוצג בפתח כדי לקבל תמיכה ושוב פעם יוצא כסף ספרדי מתקבל בשמחה ללא הבדלי מהטנליות וכל הגיגי השטיות שכתבה ובאותו כסף בונים מוסד שלא מקבלים ספרדים מזה אם לא שקר גזלה ורמאות

  • שלום לכולם, תגובתי היא לתגובה הראשונה שמופיעה לא כתגובה לכותב שלה, אלא מכיוון שברצוני שיראו את ההודעה.
   אנוכי צעיר בגילי וסמוך שישנם גדולים ממני בהרבה בתורה ובמידות, ובגלל כך איני רוצה להתפרש כמטיף מוסר או משהו דומה לכך. אבל אני חייב לכתוב את זה אחרי עיון בכל המאמר ובחלק מן התגובות.
   בקריאתי את המאמר רציתי למחות על כמה דברים מתוכו או להצדיק, ובעיוני בתגובות השתנתה כוונתי.
   יהודים יקרים!
   לצערי הדיון הזה בעיניי מיותר ומעמיק את הקרע הכה מיותר שיכול להיות בתוכנו עם ישראל, הרי מובן העניין גם בפי כותב המאמר שאין עליטה אחת ואין גזע עליון.
   בואו נעזוב את הדיון הכעסני הזה ונבין שאין זו מטרתנו בעולם. כולנו יצאנו מאבות אבותינו אברהם יצחק ויעקב וכולנו אחים. הבדל תרבותי כזה או אחר אינו משנה ולו במעט את העובדה שלכולנו מטרה משותפת וכולנו עם אחד.
   אני רוצה לסיכום, להניח כאן דברים של ערוך השולחן שאגב הבאתי אותם מהוצאת קורן ירושלים של המשנה תורה לרמב"ם- בדברים אלו מדובר שעל אף שישנה מחלוקת לגבי עדיפותם של הנוסחים השונים בתפילה יש שהדגישו דווקא את המאחד בין כל הנוסחים והדגישו שההבדלים ביניהם הם בפרטים קטנים בלבד. וכך הוא כותב: "ומה בכך, ולכולנו תורה אחת ומשפט אחד ותפילה אחת ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ,וחלילה וחס לעשות פירוד או לאמר שחס ושלום יש פירוד בין עם ישראל והאומר כן הוא כסיל ובער (ערוה"ש או"ח סח,ג).
   עלינו למחות על עצם קיום דיון של ויכוח ושנאה. ולהשאיר אותו דיון שמטרתו בסך הכל לאחד בינינו יותר. תגובתי נרשמה יותר משנה לאחר כתיבת המאמר אני מקווה שתקרא ותשפיע במשהו קטן.
   אחיי ואחיותיי אני מעריך אתכם ומקווה שאחדותנו תתחזק. תודה לכל הקוראים.

   נ.ב
   * בתגובתי אין מטרה להשמיץ, אני יודע שמאחורי כל תגובה פה יש מטען רגשי ומטרות טובות.
   * הובא קטע בעניין התפילה גם מכיוון שבתחילת מאמרו של כ' הכותב יש תמונה של סידור נוסח אשכנז וברור שלנוסחים השונים יש אוליי חלק קטן בחיזוק תחושת השייכות לקהילה מסויימת. לכן אגב, דווקא כאן בדיון על אפליה כזו או אחרת על רקע כזה או אחר יש לדבריו מקום חשוב מאוד ויש לקרוא אותם.
   חזק וברוך!

  • רק אל תשכח שהקב"ה לא מדבר ליחידים אלא רק אל כלל ישראל וככה אי אפשר להתקדם לשום מקום ואף אחד לא רוצה שה' יקדם אותנו עם "מקלות"… כבר היה לנו נסיון מר מאוד לפני כמה עשרות שנים.

  • איכס, זה מה שאתם חושבים עלינו? אוףףף. בחיים לא העלתי בדעתי שבן אדם הולך ברחוב וככה הוא חושב עלי בראש שלו, אני לא חושב ככה על אף אחד! עצוב לי.

  • במאמר זה אני לא יודע מה יותר, הבורות, או היהירות או שניהם ביחד.
   הכותב קצת התבלבל, וחיבר כמה קהילות ביחד, הכותב כתב שמקבלי פרס נובל הם אשכנזים, רק שכח לכתוב, שהם לא באו מהקהילות החרדיות, הרי אין שום זוכה פרס שהגיע מהציבור החרדי. אלא אם כן הוא היה מתבולל מלכתחילה, ורק בסוף ימיו התקרב ליהדות באיזו שהיא צורה.
   ומכיוון שאנו עוסקים בציבור החרדי לכן צריך להתמקד ולהבין את שתי הציבורים, האשכנזים והמזרחים החרדים. אצל כל העדות גדלו גדולי ישראל עובדי ה', כל אחד בשיטתו ובדרכו.
   הציבור המזרחי על כל גווניו, שמר על המסורת לאורך כל הגלויות, הציבור האשכנזי, מה לעשות לא כל כך, המדינה שלנו נבנתה עם התפיסה של תרבות אירופה, שהציבור האשכנזי הגיע אתו, לכן הוא הצליח להתחיל מלכתחילה, מעמדה הרבה יותר טובה. בעניין זה ,הראיה הכי גדולה, שמשפחות שהגיעו מצפון אפריקה (מרוקאים), אותה משפחה, אותו חינוך, אלו שעברו לצרפת, התקדמו ונהיו רופאים וכ"ו, ואלו שעלו לארץ, נשלחו לעבודה פשוטה, ובזויה, ואף מצאו את עצמם בכלא וכ"ו
   אגב, יכול להיות שבהתחלה היו רוב האסירים בני עדות המזרח, אבל אל דאגה האשכנזים הצליחו לצמצם פערים, בעיקר בעברות בתחום טוהר המידות וד"ל.!!
   הכותב מנסה להסביר, למה לא רוצים את המזרחים בישיבות האשכנזיות, בגלל שהם "הבעייתיים". כדאי שיבדוק, המזרחים הם המובילים בישיבות!! בדרך כלל, הרמה שלהם הרבה יותר גבוהה, מהממוצע בישיבה. כאן המקום להזכיר שהיום בחורי ישיבות ספרדיות, הולכים בגב זקוף לישיבות ספרדיות מוצלחות, לא פחות, ואפילו יותר, מהישיבות האשכנזיות, ראו את ישיבת קול יעקב שהייתה ישיבה טובה חצי אשכנזים חצי ספרדים, שהלכה וירדה, ובשביל להרים אותה מחדש, הפכו אותה לישיבה ספרדית. היום יש יותר בחורי ישיבה ספרדים מאשר אשכנזים, כן ירבו, – צריך גם לקחת בחשבון, שהרבה מעצמות רומי, יון ,רוסיה הקומוניסטית. בסוף נפלו כי הציבור מאס בהם, אנו היום בעידן הקורונה, ורואים שהישיבות שנחשבות איכותיות בשורה הראשונה, מתכחשים לתלמידים הבוגרים שלהם, ומשאירים אותם ברחוב- כפשוטו, וכנראה שרבני הישיבה, יודעים דברים על תלמידים אלו, שאנו לא יודעים! לעומת זאת בישיבות הספרדיות יש משמעת וכבוד לרבנים.
   היה לכותב גם ביקורת על תנועת ש"ס, שהיא מנציחה את הגזענות והאפליה, לולא שש"ס דואגת לציבור שלה, אף אחד לא היה דואג כולל האשכנזים, שהכותב מנכס להם את העזרה והסיוע, שכביכול רק הם עוזרים לבני עדות המזרח, את המשרות והתפקידים במוסדות שנבנו על ידי האשכנזים לספרדים כביכול, נתנו לאנ"ש וד"ל. ראו בוועדת הקורונה "ששכחו" לקחת נציג ספרדי.
   ונסיים בעניין החתונות של אשכנזים וספרדים. אצלנו החרדים, אחד העקרונות זה לשמר את המסורת מדור לדור, ההלכות והמנהגים, טוב שאין ערבוב, וכך כל שבט ושבט שומר על עצמו, לא חושב שמשהו רוצה בערבוב בין העדות.

  • לאחר קריאת המאמר אני יכול לומר בבירור שהבן אדם אידיוט גמור

  • כל התיאורים המנטליים של הספרדים שנכתבו כאן במאמר לא קשורים כלל לעדה התימנית שמהווה אחוז ניכר מהמזרחיים. לא בהתנהגות, לא בשפה וכו'. לדעתי, העדה התימנית שימרה את המנטליות היהודית שהכי נאמנה למקור, לחז"ל. זו העדה היהודית שכל העדות היו צריכות ללמוד ממנה, בין אשכנזים ובין ספרדים. אבל האגו המנופח של האחרים לא איפשר זאת

 • מאמר שבעיני, לא ראוי להתפרסם בפלטפורמה כזו ולא בפלטפורמה אחרת, מכותב המתיימר להקרא רב.
  מאמר רווי בגזענות, בהאשמת המדוכא, בהתנשאות, ב"האחרת" המזרחיים, בניסיון ליצירת פלוג ושנאת ישראל.
  כותב המאמר מציין את ההשלכות של מצב המזרחיים כגורמים לגזענות. (פרט למה שהוא מציין כמאפיינים תרבותיים, שבעיני לא אמורים ליצור אפליה אם יש כבוד, קבלה והבנה של תרבויות אחרות. )
  חסרה לו ראיה של תהליכים חברתיים. הבנה לעומק.

 • המאמר אינו מחמיא לכותבו.
  רוב האמירות בטעות מקורן ונראה שנכתבו ללא בדיקה וללא מחשבה אלא על סמך רגשות ותחושות בטן בלבד,
  לא נעשה ניתוח של התופעות שצויינו ולכן לא ניתן להסיק דבר לגבי התרבות הספרדית.
  מענין לעשות סקר שיבדוק כמה מן האשכנזים חשים כך.

 • אתה מתאר לעצמך שטיעוניהם הגזעניים של משטרים אפילים פסו מן העולם. ואז אתה מגלה שיש במדינת ישראל אנשים שטוענים כי הספרדים הם גזע נחות.

  • ממש דומה.
   לפי ההיגיון הזה, תוך כמה שנים, האשכנזים מכניסים את הספרדים לתאי גזים,
   (או הספרדים כלפי התימנים והאתיופים)

  • עורכי האתר 'צריך עיון',
   לא חכמה לשחרר לענן כזה מאמר לא מצונזר ולא מבוקר ואח"כ לערוך את כל התגובות….
   בין אם בשוגג ובין אם בכוונה תחילה, איפשרתם למאמר כזה לראות אור על הבמה שלכם אז עכשיו תעמדו מאחוריו ותיתנו לאנשים להגיב בלי לשנות ולערוך את תגובותיהם.
   מאוד אהבתי את התגובה של 'משתכנז'. למה הרסתם?

  • ידידי, למה אתה מנסה להשתכנז אם הכל רק בלוף? אולי תקרא לעצמך אחרת..

 • מאיץ בכותב לחזור בו מהדברים על פסיקת הבן איש חי. מיהו הכותב להעז לזלזל ולהביע דעה בכלל על פסיקתו?
  אני מוחה בתוקף על הזלזול בכבוד התורה! של נעליך מעל רגליך כשאתה מעלה את כינויו על דל שפתיך.

  וזה ללא קשר לשאר המאמר שאינו ראוי לתגובה.

  • הלכות צניעות הם לפי הנורמה המקומית.
   הכותב הנכבד הראה בבקיאותו, שהנורמה בארצות המזרח היתה שונה. זה הכל, וחבל להסתיר זאת.

  • בעיה פעוטה: אין בן איש חי כזה… מדובר בטעות ישנה שהשתרשה והפכה לאגדה אורבנית ועכשיו לך תוכיח…
   יואיל הכותב ה'נכבד' לפתוח את הבא"ח במקורו (לגבי הסתכלות באשתו נידה) לפני שהוא מצטט בשמו דברים שהוא לא אמר.

  • עיין בן איש חי פרשת בא אות י'

 • מענה לטיעוניך החלולים:

  פערים אינטלקטואליים: מקבלי פרס נובל:
  אתה טוען לפערים אינטלקטואליים. לדידך, בטח קל לדמיין את יהודי מזרח אירופה,שבין סחיבת דלי מים אחד לצליפת שוט בסוס הסורר, הוגים ועוסקים במכניקה קוונטית, או בתורות פילוסופיות אחרות. לולא הבעל שם שבבשורתו הגדולה אסף אותם מהשדות, היהדות הזו הייתה נטמעת בגויים הכפריים.

  לגבי הטיעון על בית המשפט העליון: זה כמו לקחת אדם, לקטוע את רגליו, ולשאול איך הוא לא מצליח ללכת. הפערים שיצרו כאן במדינה בין ספרדים לאשכנזים, עדיין מקשים על ספרדים להגיע לעמדות מפתח. כל הסיבה היא אפלייה, לא חוסר שאיפה לאינטלקטואליות. שכן, אם לספרדים יש פחות שאיפה לאנטלקטואליות, מדוע בצרפת נפוצים שמות של פרופסורים ומומחים בעלי-שם ממוצא צפון אפריקאי? כי שם לא הייתה האפלייה שקיימת כאן.

  כשהאשכנזים עסקו בחטיבת עצים בימי הביניים, יהדות ספרד הוציאה מקרבה אינספור רבנים שהיו אינטלקטואלים, הוגים פילוסופיים ואנשי מדע. גם אחרי גירוש ספרד, רבי יוסף קארו היה זה שכתב את השולחן ערוך, וכך גם רוב הספרות הרבנית והיהודית נוצרה בידי רבנים, מפרשים והוגים ספרדים. גם במאה ה -19, כשיהודי אירופה בחרו להיות עם ככל העמים, הקדימו את הרצל יהודים ספרדים כדוגמת הרב יהודה אלקלעי בהגיית רעיונות ופתרונות למדינת יהודים.

  לגבי זוכי פרס נובל, להלן קטעים מתוך מאמרו של פרופ׳ עמוס נוי (כן, אשכנזי): בסה״כ זכו 165 יהודים בפרס נובל (מתוכם פרסי השלום שזכו בהם יצחק רבין ושמעון פרס יחד עם ערפאת, ובגין עם סאדאת). אכן, תשמח לדעת שאשכנזים זכו בפי 15 פרסים מיהודים ספרדים, אך תצטער בו-זמנית להבין כי ההבדל, הוא זה גם שהשתקף בפערי האוכלוסיה: ב-1938 היו 16.5 מליון יהודים בעולם, מתוכם לא יותר ממליון וחצי ספרדים. יהודים ממוצא מזרח אירופי היו 12 מליון ויותר, ביניהם ארבעה מליון יהודים בארצות הברית לבדה (המדינה שממילא זכתה במספר הגדול ביותר של פרסים מכל ארצות העולם, בשל התשתית המדעית המפותחת ביותר מכל ארצות העולם). יוצא, שיהודים ספרדים ואשכנזים זכו בפרסי נובל בדיוק ביחס זהה למספרם באוכלוסיה. דוגמה להצלחה, למרות פערי האוכלסיה, ניתן לראות בשלושה זוכי פרס נובל יוצאי מרוקו: סרז' הרוש, קלוד כהן-טנוג'י וברוך בנאסרף. בהתחשב בכך שקהילת יהודי מרוקו לא עלתה על 200,000 איש באמצע המאה העשרים, ההישגים של הקהילה הזו מבחינת פרסי נובל לגולגולת עולים על זו של כל קהילה יהודית אחרת.

  צניעות: אכן, צודק אתה שמושגי הצניעות של האשכנזים שונים מאוד ממושגי הצניעות של הספרדים. כי אם לא הליטאים, אז מי הם אלו שדגלו בחבישת פאה ככיסוי ראש? ועוד, תוכל לראות כי נשות הספרדים הגיעו ארצה עם בגדים מכף-רגל ועד ראש, עם שאלים וכיסויים רבים, בשונה מאוד מנשות אשכנז.

  לקחת כדוגמה את הבן איש חי, וממנו הסקת על קהילות שלמות, שונות בהרבה. זו בורות. כל קהילה הייתה שונה במנהגיה ובהלכותיה לגמרי, שכן בכל קהילה פעלו פוסקים בעלי ראש על הכתפיים, שלא היו צריכים לחכות לייבוא רב מהערים הגדולות (של מדינות אחרות, כמו בסיפורי השטעטעל הנודעים). מה גם שדי להביט בתמונות מכפרי מזרח אירופה שלפני השואה, של יהודים/ות מתגוללים בצידי רחובות העיר, ובעירום שניבט מהן, כדי להבין שטענותיך שגויות. וגם, איך אפשר לפספס את גולת הכותרת של יהדות אירופה, תעשיין המין שרווחה בה, והתרחבה לדרום אמריקה במאה ה-20 (קצת גוגל בנושא, ותבין במה מדובר), ובשפחות-המין-מרצון של הנאצים.

  עממיות: פירושה פשטות. אין מעמדות, אין הבדל בין אדם שלמד דף גמרא לש״ס שלם. כולם יהודים בפני בורא עולם ובפני הרב. זו הגישה היהודית האמיתית. הדקדוק וידיעת השפה הם חלקים חשובים אצל הספרדים. אצל האשכנזים, ״שפתם הגבוהה״ מתבטאת בחוסר דקדוק, ובהגייה לא נכונה של מילים. ואין צורך בדוגמאות, כי כל בר-דעת רואה זאת.

  גבולות: אם למדת ליבה (אשכנזי=אינטלקטואל, לא?), אתה בטח מכיר מעט היסטוריה. הציבור הספרדי לא הצמיח מקרבו רפורמים, קונסרבטיבים, נאולוגים או כל זרם אחר. הסיבה לכך פשוטה: הספרדים דוגלים ב״ימין מקרבת״, ולא ב״שמאל דוחה״, כמו שדגלו רבני אירופה. ה״שמאל הדוחה״ של רבני אירופה הצמיח את דור המשכילים הנ"ל, את זרמי היהדות האלטרנטיביים, בעוד שה״ימין המקרבת״ אצל הספרדים, בגישה יהודית אמיתית, מאפשרת להם להישאר בקשר עם בני משפחתם, ולקרבם ככל האפשר. צא ולמד איך הריחוק של קהילות בין יהודים באירופה גרם לדור ההשכלה וההתבוללות. לדידי, חוסר גבולות וחוסר טאקט לדוגמה, זה לקחת תלמיד חכם מבוגר, שכל חשקו ורצונו הוא לעסוק בתורה, ולהצמיד לו נכד שיכתיב לו מה לומר ומה לדבר, וגם לחתום בשמו אינספור פעמים על מכתבים והמלצות שמשרתות את האינטרסים שלו ומנפחות את חשבון הבנק שלו. זה בוודאי גרוע יותר מאשר לנשק את ידו של הרב, או לטפוח לו על השכם כאות הערצה לגדול בישראל.

  מוחצנות: הראוותנות האמיתית היא של בחורי הישיבה הליטאיים, שברוב חוצפתם דורשים דירה עוד לפני שסגרו תנאים אחרים בדרכם לחופה. המוחצנות האשכנזית מעודדת אדם להתגאות בעצמו ולהרים את אפו יתר על המידה, אם הוא תלמיד ישיבה שלמד דף גמרא כלשהו. לא נמצאה חתונה ספרדית שבה החתן לובש חליפה ארוכה (ששמורה לתלמידי חכמים אמיתיים), ומודעות-ענק שממלאות את דפי העיתונות החרדית, ומפארות את החתן כאחרון גדולי הדור.

  כל תורת הליטאיות היא החיצוניות והמוחצנות. זו האשכנזית סוברת שאם אתה לבוש כחרדי, אז אתה יכול לעשות ככל העולה על רוחך. העיקר שתלבש מגבעת וחליפה. אצל ספרדי שפרק עול, מיד תראה שהוא לא ימשיך ללבוש לבוש חרדי, בשונה מאשכנזים, שיכולים לכפור בכל התורה, העיקר שהם ילבשו מגבעת, ויניעו את האגודל בתנועות סיבוביות.

  יוזמה והתבכיינות: כבר שבעים שנה מאז שסתיימה השואה ואתם עדיין ממשיכים להתבכיין על מה שנעשה לכם. אולי כבר מספיק? בכל פעם שנעשה לעצמנו, יקום גזען תורן כמוך ויאמר שאין טעם למקומות כאלו, כי יש שוני מנטלי ועוד הבלים. ספרדים הגו, בנו והקימו מוסדות טובים משלהם לשמחתנו.

  הטיעון על מרוקו הוא שגוי. יש מחקרים וספרים בעניין, מוזמן לקרוא: יהדות אירופה עלתה כולה באש, והרבנים הניצולים חיפשו תלמידים שישקמו את עולם הישיבות. כך מרוקו היוותה עבורם טרף קל.

  לגבי ארגונים שמסייעים רק למזרחים – בתחילת המאמר טענת שיש אפלייה, אז איך הארגונים האשכנזים יעזרו לספרדים? לא מסתדר. ואם כבר דיברת על המושג הזה של אשכנזים שייסדו מוסדות לספרדים, יש לו שם: פטרונות.

  אה, ואיך שכחתי. האשכנזים, היו ראשוני מייסדי הארגונים בעד היציאה בשאלה, בעד ההתנגדות לדת, ועוד ועוד. תתגאה בזה גם.

  פשע ונשירה: כשהקים את תנועת הנאציזם בגרמניה, טען היטלר כי היהודים הם מקור כל הרוע, ושהם אחראים לכל השחיתות, ואיך לא – הם אוהבים כסף. הוא הגזים, כמובן, אבל האמירה לא צמחה בחלל ריק. הפשע בישראל נוצר בשל הפערים שיצרה המדינה בין האוכלוסיות. כשיזרקו את הוריך בחור נידח, ללא עבודה, ללא פרנסה, והם יצטרכו להילחם על קיומם, ולא יהיה להם זמן לחנך אותך, ולא תהיה לך תקווה, כנראה שתפנה לפשע. אפלייה=פשע. זה מוכח מחקרית. תבדוק.

  בנוגע לשיעורי הנשירה, אנו שוב חוזרים לעניין החיצוניות. ראשית, חוזר בשאלה אשכנזי, לרוב הוא קודם כל כופר מוצהר, והוא גם יצהיר על כך מעל גבי האתר. עד שהוא יעשה את זה, הוא ישתדל להתכסות במגבעת ובחליפה עד כמה שאפשר, כי הוא לא רואה בזה ניגוד – כל עוד הלבוש נכון, הכל נכון. כך מוצאים עצמם הרבה חוזרים בשאלה אשכנזים אנוסים בתוך לבוש חרדי, ולכן הדבר לא ניכר. לעומת זאת, אצל ספרדי שחוזר בשאלה, הוא לרוב מומר לתיאבון. הוא ימשיך להאמין ולשמור חלק מהמצוות. לפני כן, הדבר הראשון שהוא יעשה, זה לשנות את לבושו, בגלל הבנתו את הסתירה שבין הלבוש למגזר שאליו הוא משתייך.

  קבלת ביקורת: אלו אולי השורות הראשונות שהיו צריכות להיכתב במאמר שלך: קשה לכם, כאשכנזים, להפנים שאתם גזענים ואכולי שנאת חינם ליהודים. אתם, אלו שחוויתם השמדה כמעט טוטאלית בגלל גזענות, ממשיכים להיצמד לתורות הגזע הללו ולהשתמש בהן לטובת תירוצים כמו חוסר התאמה ושינויי מנטליות.

  • תכננתי להגיב באריכות וחסכת לי, תודה וישר כח.

  • פשוט מעולה!

  • בסך הכל הסברת מצוין עד כמה הפער (לטובת המזרחיים ) עמוק ורחב ומצדיק היפרדות מוחלטת מהאשכנזים שכל דבר רע נפוץ אצלם. איך בכלל אפשר לדמיין נישואין בין עדתיים כשההבדל כה עמוק?

  • חסידשער,
   (וספרדי?…)

   חלק מן הטיעונים שלך נכונים, וחלקם נכונים חלקית.
   אינטלקטןאלית. יהדות אירופה לא כוללת רק את מזרח אירופה, יהודי מרכז אירופה נחשבו למשכילים ולא רק סבלו משוט פריץ.
   .
   יהדות ספרד הוציאה מקרבה אינספור רבנים בימי הביניים, אבל במאות האחרונות ארצות צפ אפריקה הפכו לחלשות יותר בתחום, לא רק יהדות, אלא מדינות צפ אפריקה עצמן, גם ספרד לא מדינת ההשכלה של אירופה, פעם ספרד, כיום מדינות אחרות, ויהודי מדינות אלו מושפעים מכך, אז מה? אין כאן טענות, יש כאן שינויים סוציולוגיים כלליים.
   .
   צניעות. על דא קא בכינא…על דור שהגיע לבוש שאלים ונכדיו כבר לא… ומשום כך, להוקיר את חולצות הטריקו והגינס, כי סבא שלהם לבש שאל?
   .
   עממיות, יש כאן וכאן. תלוי עדה.
   .
   גבולות. אכן, ספרדים נוקטים בימין מקרבת, מצד שני, דווקא העובדה שתמיד מקבלים נותנת אפשרות לקפטץ לחוץ יותר בקלות, הרי לא יזרקו אותו…
   גם כאן, צדדים לכאן ולכאן. לא אמרו רק ימין מקרבת, אלא גם שמאל דוחה. לכל צד טיעונים.
   .
   יוזמה והתבכיינות. ציטוט, "אתם ממשיכים להתבכיין"
   מי זה אתם, ומאיפה הכעס והטרוניות, הקטע הזה, מלא בכעס לא מוסתר וגובל ב…. כן, כן, גזענות…
   .
   פשע ונשירה. צריך לבדוק, אין לי נתונים כרגע.
   .
   בקורת. יש לציבור האשכנזי מה לתקן. אבל להציגו כריקא אחד גדול, גם זה הבל.
   יש בכל ציבור מה לתקן, ואולי שגוי להכות ציבור על רעהו.
   .
   אין חולק על גדולת יהדות ספרד, פוסקים ספרדים ועוד, אין חולק שתהליכים הסטוריים לא השאירו מצב זה, ויהדות צפון אפריקה הגיעה מרוששת יותר ופחות מתוחכמת, ויש לזה המשך.
   מותר להכיר בו, ואפשר לתקן ולחזור ולא רק להתרפק על עבר. לשחזר אותו.

  • תשובה למרים ג׳:

   יהדות מרכז אירופה, ובייחוד האליטה המשכילה, היגרה לארצות הברית. רוב החרדים הליטאיים בישראל עלו ארצה ממקומות נכשלים ושכוחי-אל (שעד היום רובם נשארו כאלו), ולשם כוונו הדברים. אז ככה, שאין טעם לשחק אותה ולחשוב שהם באו ממעוזי הציוויליזציה. הם חיים בסרט, אבל שיבדקו היטב באיזה בית מרזח התרועע סבא שלהם במשך רוב חייו…

   הבורות שלך בטענה על יהדות צפון אפריקה זועקת מתגובתך. יהדות צפון אפריקה הוציאה מקרבה החל מימי הביניים ועד ימינו אנו אלפי רבנים, שהיו דמויות בולטות מאוד, הן בפסיקה, בפירוש, בהגות ובמדע. תחפשי בויקיפדיה את קטגוריית רבני מרוקו, כדוגמה, ותיווכחי בטעותך.

   לגבי הצניעות. יש לך הוכחות ברורות לכך שנשות הספרדים הולכות בחוסר צניעות יותר מאשר אצל האשכנזים? אף אחד לא מוקיר ג׳ינס או טריקו, אבל מתי תשכילו להבין שמגבעת וחליפה זה לא לבוש אלוהי או נעלה יותר מאשר ג׳ינס וטריקו? את החליפה והמגבעת המציאו משכילים אנטישימיים באירופה, כך שכנראה יש לחשוש יותר ללבוש אותם, מאשר ג׳ינס וטריקו. הבעש״ט לימד אותנו שכל יהודי אהוב לפני השי״ת, ולא משנה הצבע, או אם הוא לובש ג׳ינס, סיים את כל הש״ס, או שיש לו זקן ארוך. ועוד דבר, נשות הספרדים הגיעו לכאן צנועות לפחות, אולם נשות האשכנזים התרועעו עם גברים גרמנים, תוך התבוללות עצומה (תבדקי נתונים, הם קיימים. זה יצר בעיות רבות של ייחוס היום ל״ע). האמהות שלכן כבר עלו ארצה בחוסר צניעות. זה ניבט מהתמונות, הן מדברות בעד עצמן, ולא צריך לחפש מתחת לאדמה.

   הלוחמים הכי גדולים ביהדות ובתורה הם יהודים אשכנזים. אין על כך חולק. אז לכי תחפשי למי להטיף על צניעות ואדיקות.

   הציטוט ״אתם ממשיכים להתבכיין״ נועד ללגלג על כותב המאמר, שביקש שספרדים יפסיקו לבכות כי. זה ״קרה ממש מזמן״. אז אם אתה דורש מהם, אז תפסיקו גם אתם כאשכנזים לבכות על השואה, כי זה ״קרה ממש מזמן״.

   יהדות צפון אפריקה הגיעה ארצה עם עושר רוחני ופיזי, ורוששה בידי הציונות האשכנזית הגזענית. אחרת, איך תסבירי שאלו שהגיעו לצרפת וקנדה במקום לישראל, פרחו והגיעו לעמדות מפתח? או איך תסבירי ש-3 זוכי פרס נובל הוציאה יהדות מרוקו במאה ה-20, למרות שהיא מנתה רק 200,000 נפשות בלבד? זה הישג שאין לו תקדים באף קהילה אחרת (גם לא יהודית).

  • מחזק את מרים ג', אתה אכן צודק בהרבה דברים, אבל אין צורך "לשרוף את המועדון".
   כבר ציינתי באחת הכתבות שאני ספרדי מסורתי שנשוי לשאכנזיה, רוצה לשתף אתכם שלראות את אביה מברך בערב שישי זה אחד הדברים המחממים בחיי, הלחן שונה אבל הלב אותו לב.

  • יפה כתבת!

  • נהדר. תודה.

  • אני פשוט המום שתוכן גס וגזעני כל כך מתפרסם בישראל תשעט.

  • מדהים!
   כתבת בצורה יוצאת דופן.
   במהלך הקריאה של המאמר של הרב פרקש ולאחר מכן התגובה שלך נדהמתי לגלות על עצמי כמה מהתפיסות שהעלה הרב פרקש נכנסו לי לראש, כשלמדתי אצל האשכנזים, ועד כמה הגזענות האשכנזית הצליחה להכניס לי לראש את כל הסטריאוטיפים על המזרחים.
   לגזור ולשמור.

  • חסידישר יקר, בתור ספרדי, הייתי נפגע מאוד שזה הכתב הגנה.
   ירדת לרמה הרבה יותר נמוכה מהכותב, דבריך רצופים אלימות מילולית וחוסר דיוק משווע
   דוגמא אחת מזעזעת: כתבת על "שפחות המין מרצון של הנאצים", האין לך בושה? על פי חוקי הגזע הרשמיים, היה אסור מגע בין גרמני ליהודי, כמובן שהיו מקרים של אונס אבל וודאי לא מרצון, ו"בית הבובות" של ק. צטניק, מלבד שהיה באונס, איו הסכמה בין ההיסטוריונים אם היו בו יהודיות, ואם כן כמה.
   הרומנטיזציה למרוקאים מחד, והשחרת האחר האשכנזי מאידך, רק מחזקים את המבט של אחינו האשכנזים.
   אני קורא להתבדלות תרבותית, כך שלא יהיה אכפת לנו מה הם חושבים עלינו, כמו שדעתם לא חשובה לחסידים, שיש להם מוסדות נפלאים משלהם, וראשיהם שולחים את ילדיהם למוסדות הסגורים של החסידות.

  • לידיעתך, חלק מיהודי מרוקו היו אשכנזים שהיגרו לשם במאה ה-19 ואילך, בפרט לאחר שהפכה למדינת חסות צרפתית.
   והחינוך המרוקאי היהודי חייב את הצלחתו האינטלקטואלית לחינוך המערבי שהגיע מצרפת
   אגב, הגיטו הראשון בעולם הוקם במרוקו – ה"מלאח"

  • תגובה לספרדי גאה:

   כספרדי גאה, מעניין שלא הייתה לך טיפת מוסר וביקורת כלפי המאמר הגזעני שלעיל.

   תגובתי באה להגחיך את דבריו, בין היתר בהקצנת העובדות.

   אתה מוזמן לבדוק מי הייתה ידידתו הטובה של היטלר. וגם לא חסרים סיפורים על נשים יהודיות שקיימו מערכות יחסים עם הנאצים.

  • היסטוריון, אתה באמת יודע היסטוריה שאתה ממציא שטויות? יהודי אירופה (מלבד ספרד) לא היגרו למרוקו.

   בגטו היהודי הראשון, שלטענתך הוא המלאח, לא כונסו יהודים לצורך הפתרון הסופי.

  • בעניין טענת פרסי הנובל – מפנה למאמר שעסק בתחום: https://bit.ly/2F9x6ti.

  • יפה כתבת

  • היתה כתבה של עדן אבוטבול על גזענות ושם הגבתי.
   אני פשוט יעשה העתק הדבק על התגובה הדברים נכונים לכל דיון בנושא.
   ציטוט:
   "עדן קודם כל ישר כח על ההשקעה סגנון כזה של כתיבה דורש ימים של הכנה.
   ועכשיו לענין:ואולי זה הענין שזה לא הענין, ואני אסביר.
   אתה והקוראים והמגיבים דנים ומתחבטים בשאלה או בקביעה של האם קיימת גזענות ו/או מדוע?!
   לכולנו יש את הסיבות והתירוצים ואפשר להמשיך להתכווח עליהם מכאן ועד לאמריקה..
   אך אם נרצה להפיק תועלת אמיתית עם תקווה לשינוי צריכים אנו לברר את הנקודה שבה תלוי הדבר באמת ללא סיבות ותירוצים שהם אולי נכונים אך לא יסוד ההגדרה שממנה נובעת הבעיה.
   ובתור אחד שעבר הכל, יותר ממה שאי מי מהקוראים יעלה בדעתו, אני אומר את הדברים.
   הסיבה היא: שאין יראת שמים!! אין יראת שמים אמיתית!!!
   הכל צביעות! מרוב הצביעות בציבור החרדי אנשים הצליחו לבלבל את עצמם! (כפשוטו) עד כדי כך.
   אם אתה לא צבוע תשאל את עצמך איך אתה כאדם ״בן תורה״ בז לפסקים ולפוסקים ספרדים?! בעיקר אחרונים.
   כמו אותה הבדיחה על הליטוואק שיושב בגן עדן ומתפלפל בדברי הרמב״ם והנה בא איזה אדם עם דורבן על הראש ומסביר לו הפשט הליטוואק מרים עיניו ומסנן בבוז אל האיש מה ״פרענק״ מבין ברמב״ם?! עונה לו האיש פרענק פרענק אבל אני הרמב״ם.
   רק התורה שבאה מליטא היא תורת משה?! הרי זה לא היה בשום דור ככה וגם בדורנו אנו גדולי ופוסקי הדור האמיתיים מחשיבים ומצטטים ומתנהגים לרבנים הספרדים ולפוסקי עדות המזרח כשווים בין שווים.
   אלא מה?! הצביעות, אוי הצביעות. מול מי?! מול בשר ודם? היום כאן מחר בקבר? נראה אותך הצבוע אשכנזי או ספרדי עומד מול ספר תורה פתוח בהיכל לבד ב12 בלילה ואומר להקב״ה ׳אני לא גזען׳ כל יהודי באשר הוא שווה בעיני וכך אני מחנך את ילדי.אם יש בך היסוס ופחד תדע שאתה צבוע! לא קרה כלום לא מתים מזה לפחות לא פיזית אבל רק שתדע שזו הנקודה,הצביעות.
   למה לא מתחתנים אחד עם השניה? התירוץ של הבדלי מנטאליות בין המשפחות הוא נכון אבל עדיין הוא רק תירוץ. בני זוג בלבד אמורים להתאים ביניהם רק הם הולכים להיות 24/7 ביחד, לא ההורים. מתי כבר מחותנים נפגשים פעם בשנתיים באיזה חתונה במקרה הטוב?! אם הזוג מתאימים וטוב להם, אין שום דבר בעולם שיכול להפריע להם במנטאליות השונה בין המשפחות.
   אלא מאי?! מה יגידו השכנים? זה לא מקובל…אז תמשיך להיות צבוע תמשיך לגדל זקן מכאן ועד הטבור אבל בפנים הכל רקוב והקב״ה כפי שכולנו יודעים מסתכל פנימה על הריקבון וכמו שאמרו רז״לינו ״הכובע לא כובע והמעיל לא מועיל וגם לתיש יש זקן״.
   למה הציבור הדתי לאומי הצליח להקים דור בלי גזענות? כי אין שם צביעות אין שם חיצוניות כל החינוך שם הוא שורשי יותר, עמוק יותר, לא מושתת על מה יגידו ומה יאמרו אלא על ״מה ה׳ דורש מעמך״.
   מה? לזוג דתי (שגדלו במוסדות מקבילים מבחינת רמה תורנית ושאיפותיהם דומות) שהבחור תימני והבחורה פולניה אין הבדלי מנטאליות בין המשפחות?! בטח שיש!
   רק שזה לא מעניין אף אחד אז אין להורים מה לדבר שעות ארוכות ברביצה על הכורסאות בשבת שבע ברכות נו? ואז?!
   כאילו שלכל המחותנים הליטאים החרדים יש שפה משותפת להפליא…
   אנשים הולכים ברחוב וכל ישותם מכף רגל ועד ראש מרגע שנולדו עד הרגע שימותו זה מה יאמרו ואיך הם נראים בעיני אחרים. זה מזעזע לחשוב על זה, בן אדם שלא חי את עצמו בכלל הוא בתחפושת שלא יכול להשחרר ממנה מקובע במין פחדים ומוסכמות שככה צריך כי ככה צריך בלי טיפת חשיבה עצמית!איפה האני שלך? איפה אתה עצמך כאן בתמונה? מה הפחד לבא ולהגיד את האמת בפנים אני לא גזען!לא אומר שמחר תרוץ לעשות שידוך עם כל העדות בלי שום בירור אבל לפחות ברמה הפנימית של הדעה העצמית אל תבוז לשונה ממך.
   כל אחד נחשב בזכות עצמו הוא, ולא משפחתו ולא מוצאו ולא צבע עורו.
   ברגע שהצבועים יורידו את המסכות פתאום לא יהיו חרדים כולם יהפכו ציונות דתית.
   כן, אני די מכליל, כי זו המציאות. החרדיות של ה100 שנים האחרונות מבוססת על גזענות זה בדנ״א שלה, ולא יעזרו טענות עם עובדות לא מתווכחים.
   וכבר לימדנו אברהם אבינו ע״ה ״רק אין יראת ה׳ במקום הזה והרגוני״!

  • הכל נכון מאד, ויפה מאד! מסכימה עם כל מילה.
   חוץ מעניין השואה וההתבכיינות על מה שעשו לנו, נרצחו 70 מליון יהודים!!! ונמשיך להתבכיין עד סוף הדורות,תזהר לפני שאתה מלגלג ,שלא תצא כמו כותב המאמר הנבה הזה…
   נמשיך להתבכיין עד סוף כל הדורות, כמו שאנחנו מתבכיינים אלפי שנה על חורבן הבית וכמו שאנחנו זוכרים אלפי שנה את עמלק.
   זכור ואל תשכח! זה המעט שאנחנו יכולים לעשות…
   התנצלות תהיה מכובדת.

  • 2 הערות לחסידשער:

   1) סרג' הרוש הוא חצי אוקראיני, מה שמשנה קצת את היחס בין זוכי פרס נובל מהעדות השונות…

   2) חוששני שלא כ"כ הבנת את כוונת כותב המאמר לגבי נושא ההתבכיינות: הביקורת שלו היא על כך שהספרדים לא יוזמים, שינויים מוסדיים וארגוניים במצבם, כשחלפו שבעים שנה מאז נחתו למציאות של מדינת ישראל בתהליך הקמתה.

  • ועוד הערה או שתיים לחסידשער על תגובתך בהמשך:

   מאיפה לקחת את זה שיהדות מרכז אירופה היגרה לארה"ב?!
   חלק גדול מיהודי אוסטריה גרמניה וצ'כיה, ואולי רוב אלו מהם ששרדו את השואה האיומה, עלו לארץ והם נמצאים בכל שדרות החברה כולל בחברה החרדית. רוב יהודי ארה"ב כולל המצליחים ביותר שבהם הם דווקא יוצאי מזרח אירופה הנכדים של "מושקה העגלון של הפריץ שלא ידע קרוא וכתוב" כמו שכתבת בבורות. כשיהודי פולין וליטא הצטיינו בלימוד ובשינון התלמוד והפוסקים, חלק גדול מיהודי המזרח והמערב לא ידע כלל קרוא וכתוב. היו בהם שנשארו כך ממש עד ימינו אלה…

  • אדיר! כתיבה נאה ומשובחת.

  • כל הכבוד!!!
   הדברים מדויקים להפליא.
   "אל תסתכל בקנקן…ויש חדש שאפילו ישן אין בו"
   הגר"מ שפירא זצוק"ל אמר פעם בשיעור שעשיו קיבל את החיצוניות. מדהים לראות שמי שבא דוקא מגלות עשו אוחז אומנות זו בידו כלפי בני עמו.
   אנ"ש… מי המציא את זה? אבל כשזה מגיע לקבל תרומות מספרדים פתאום אנחנו "אחים יקרים". לשיטת כותב המאמר ודומיו אין בעיה לפסוע "עושה שלום במרומיו" כאשר עומד אחריו ספרדי מהסיבה הפשוטה שלא יתכן שהשכינה תהיה כנגד ברברי ונחות שכזה… לאכול מהכשר בד"ץ ספרדי זה כמו לאכול משחיטה של מישהו שצריך גיור לחומרה ושומר נפשו ירחק.
   הר"מ של בני קרא לו בפני חבריו האשכנזים "פויער", נבער מדעת. חודש לאחר מכן קיבל הצטיינות מרה"י על כך שסיים מסכת בהספק אדיר! הכיצד?! אתמהה.
   היריעה קצרה מלהכיל את העוול, הצער והכאב שגרמו, גורמים וכנראה גם ימשיכו לגרום "אחינו הנאורים" לציבור הספרדי. את תחושת העליונות המתנשאת הם מקבלים דרך חבל הטבור עוד בהיותם במעי אימם. זה "בילד אין" אצלם. אוי לו לדור שכך עלתה בימיו.

  • תגובה מעולה.
   הוספה קטנה בקשר לפשע ונשירה, קטע היסטורי לא כל כך מפורסם (ולא בכדי) הוא הפשיעה המאורגנת היהודית בארה"ב במחצית הראשונה של המאה העשרים, תופעה עצומה בכמותה ובאיכותה, למעשה ניתן לומר שהיהודים הם אלו שלימדו את האיטלקים והאירים ודומיהם כיצד לארגן את הפשיעה ואף קבעו את נורמות ההתנהגות בעולם התחתון, אין ספק שחלק זה מתודות העם היהודי אינו מוסיף לנו כבוד כלל וכלל, אך כמובן הרקע והתנאים שגרמו לצמיחת הפשיעה היהודית היו העוני הקשה ומאבק האיתנים לשרידה באטמוספרה עוינת לחלוטין שהיו מנת חלקם של מיליוני המהגרים היהודים בעולם החדש, מה שמחזיר אותנו לפשיעה במדינת ישראל שלצערנו היתה נפוצה יותר באוכלוסיה המזרחית מאותן הסיבות, יש בכך בעיקר תעודת עניות נוראה לממסד האשכנזי המתנשא והבז ברובו על האופן שבו קלט את העולים.

  • חזק ביותר אין מילים אכן מכת מחץ לגזען

  • תקשיב אתה פשוט כישרון מטורף….אמרת את שעל ליבי

  • הגבת באריכות וטוב שכך, אבל על הדרך – חטאת בחטא של הכותב.
   "שפחות המין מרצון של הנאצים?" לא הצלחת למצוא משהו חסר בסיס וגרוע יותר לכתוב? לך תלמד משהו על שפחות המין הללו (ואגב נדמה לי של'כאן11' היתה כתבה בנידון). אנשים ונשים שעד מותם או עם חיים אז כל יום ויום סובלים סבל רב ממה שעברו.
   מה בדיוק הרווחת מלכתוב את השטות הזו?

  • כל הכבוד, איזו תגובה בדיוק לעניין!!!!!
   איך לא התבייש הכותב לכתוב כתבה כזאת, פשוט לא נתפס!!!
   לא יעזור לאשכנזים עד שיקשטו את עצמם ויפנימו את העייות שהם עושים לספרדים בדיוק אותו הדבר כפי שעשו הגרמנים הנאצים ליהודים!!!
   עד אז אין שום סיכוי לשינוי, תמיד יהיו להם תירוצים.
   אבל החוצפה הגדולה היא להעלותם על הכתב ולהבין אותם כביכול, זו ממש עליית מדגה.
   ה׳ ירחם על עמו ישראל במהרה.

  • שכחת להוסיף שרוב הפשע המאורגן מתחילת המאה שעברה היה רובו ככולו בראשות גברי יהודאי יוצאי ליטא ופולין המעטירה

 • מזדהה עם כל הנכתב, דברי חכמה והגיון, טוב שיש מי שאומר את הדברים.

  • תגובה חזקה וטובה,
   רק להוסיף דבר אחד ישיבות במרוקו היו הרבה לפני הגעת האשכנזים במתכונת קצת שונה מהשיטה האירופאית,
   כאשר יש רב שמלמד בבית מדרש עם קבוצת תלמידים שלומדים ממנו מרצונם החופשי ללמוד ולגדול בתורה,
   יעידו על כך מאות גדולי תורה שהיו במרוקו ובשאר ארצות המזרח כמו שהשאירו לנו כתבים וספרים שהם אבן דרך בכל ההלכה היהודית, בהם רמב"ם רי"ף הר"י מגרש, אבודרהם, אלפי ספרי הלכה ושו"ת, האשכנזים הקדמונים היחידים זה רש"י ומשפחתו, אם אפשר לקרוא להם אשכנזים, גם הרא"ש בדוחק גדול אפשר לקרוא לו אשכנזי, כאשר את רוב תורתו קיבל בספרד,
   בקיצור כל גדולי התורה בהלכה ובגמ' הכל מתחיל מספרד ובבל,
   במרוקו היו גולים למקום תורה, ובעלי בתים היו מחזיקים בביתם את הבחורים שהיו מגיעים מעיר אחרת,
   כאשר בעל הבית היה חושק בחתן ת"ח היה לוקח את בחור הישיבה לחתן שלאחר מכן שימש רב באיזו קהילה,
   בנוסף היו מעל 200 כפרים יהודיים רק באזור מרקש,
   שבכל כפר היה רב מוהל ושוחט שהיה ממומן ע"י בעלי הבתים בכפרים,
   לא הייתה עיירה וגם אם היה שם רק 20-30 משפחות יהודיות שלא החזיקה רב שוחט ומוהל,
   לא ראינו כאלו דברים באירופה,
   יהודים גרו שם בתוך בתי מזיגה בלי רב בלי מניין ובלי ספר תורה רק בחגים היו מגיעים לעיר להתפלל,
   ומזה נוצר מנהג היזכור של אשכנזים בחגים,

  • אלי, דבריך רצופים בורות היסטורית ו/או שנאה לשמה (למדת מהאשכנזים?)
   רק דוגמא אחת: הרא"ש היה אשכנזי, בנו בעל הטורים אסף את כל פסקי ההלכה האשכנזים, ועליו חיבר הב"י את ספרו ההלכתי. כאשר הרא"ש בא לספרד, מחמת רדיפות רבו מהר"מ מרוטנבורג, נטשו את הפסיקה לפי הרמב"ם ועברו לפסוק כמוהו (ואולי מכאן טעותך)
   חכמי אשכנז מתחילים ממשפחת קלונימוס בסביבות המאה התשיעית, ראה במגילת אחימעץ, ואח"כ רבינו גרשום מאור הגולה, שבזכותו הספרדים לא נושאים שתי נשים, בעלי התוס' שהאירו את העולם, 800 בעלי תוס' ובראשם רבינו תם ור"י הזקן, 300 בעלי תוס' שעלו לא"י…
   שלא לדבר על חסידי אשכנז, רבי יהודה החסיד הרוקח ותלמידיהם.

 • אני מסכם כאן את טענותי במאמרי בצורה לוגית. אם יש אי מי שרוצה להגיב בצורה מסודרת על טענותי בבקשה.
  אפשר לטעון כך : הנחה א בטענה שניה אינה נכונה כי כך כך, או המסקנה בטענה שלישית אינה נכונה.
  טענה ראשונה
  הנחה א. יש פערי מנטליות גדולים בין אשכנזים לספרדים.
  הנחה ב. בנישואין יש משמעות גדולה לפערים מנטליים גם מבחינה מעשית וגם מבחינה רגשית.
  לכן (סביר) אשכנזים שאינם נושאים ספרדים עושים זאת משיקולים ענייניים ולא מגזענות.
  טענה שניה
  הנחה א. מוסדות שמרבית תלמידיהם אשכנזים עם צוות אשכנזי הם בדרך כלל מוצלחים יותר ממוסדות שמרבית תלמידיהם ספרדיים ואף ספרדים רבים עושים מאמצים ללמוד שם.
  הנחה ב. מוסדות שמרבית תלמידיהם אשכנזים רוצים לשמור על ההצלחה שלהם ולכן לא מקבלים הרבה ספרדים.
  לכן (סביר) אי קבלת תלמידים ספרדיים למוסדות היא שיקול ענייני ולא גזעני.
  טענה שלישית
  הנחה א. האשכנזיים גזעניים.
  הנחה ב. הספרדים מרגישים מופלים בתחומים רבים.
  לכן (סביר) יש באפליית הספרדים שיקולים גזעניים.
  טענה רביעית
  הנחה א. הספרדיים גזעניים. (כשהכח בידים שלהם וכאשר הם לא צריכים את האשכנזים)
  הנחה ב. מרבית מוקדי הכוח נמצאים אצל האשכנזים (רק כך הם יכולים להפלות ספרדים)
  לכן (בהכרח) טענת הספרדיים על גזענות היא טענה פוליטית שמנסה להשיג הישגים (מוצדקים ולא מוצדקים) ולא טענה ערכית.
  טענה חמישית
  הנחה א. גזענות היא בעיה רגשית חמורה.
  הנחה ב. בעיות רגשיות אסור להדחיק.
  לכן צריך להציף את הרגשות, להניח אותם על השלחן וכך לטפל בהם.

  • ואז זה קורה.
   לאחר מספר תגובות זועמות, מנסה הכותב למשטר את הדיון אל הצורה השיטתית (או ה"לוגית", כפי שהוא מכנה אותה משום מה). ניתן להבין שאופן ואופי התגובות היו שלא לרוחו.
   גם במהלך מאמרו, ממשטר הרב פרקש את הדיון, וקורא שלא לכנות את הגזעניים בכינוי גנאי, או חלילה להטיח בהם את דבר גזענותם. טענתו היא, כי הדבר אינו יעיל.
   ואני רוצה לשאול: באיזה זכות?
   באיזה זכות ניתן לומר לנו איך למחות וכיצד לכנות את אלה שפגעו ופוגעים בנו?
   האם הכותב חווה את חייו בהרגשה שהוא סוג ב' בחברה אליה הוא שייך?
   יש לו הבנה מהם ההשלכות לחוויה שכזאת?
   ואולי גם נמאס לנו לחשב חישובים קרים של "יעילות התגובה". אולי אנחנו פשוט רוצים להישיר מבט אל החברה שפגעה בנו ולומר את הדברים בצורה פשוטה ונקייה?
   האין זאת זכותנו?
   האין זאת חובתנו?
   (ולגוף המאמר אני מוצא זכות וחובה שלא להתייחס)

  • מצער שצריך עיון נאלץ להוריד את רמת המאמרים רק כדי להגדיל את נפח התנועה באתר. חופש הביטוי לא אמור להכניס בדלת האחורית מאמרים כה רדודים המעידים על כותבם אך כעת גם על האתר כולו.

  • ל Eli USA אתה כותב שבמזרח אירופה יהודים גרו בתוך בתי מזיגה בלי רב בלי מניין ובלי ספר תורה רק בחגים היו מגיעים לעיר להתפלל, ומזה נוצר מנהג היזכור של אשכנזים בחגים, מענין מי היה בערים הגדולות שם בטח גרו יהודים צדיקים ממרוקו ……

  • מר פרקש היקר, ראשית המאמר כתוב יפה, ברור ומזמין.
   דווקא אני מסכימה איתך בחלק מהדברים, הצגת עובדות שגם אם לא מוכחות מחקרית יש בהם הרבה מן האמת. אני חושבת שהמתלהמים והמגיבים בזעם הם פנאטים הרבה יותר ממך ולא נותנים לעוד דעות להישמע . לענייננו, אני אשכנזיה,אקדמאית, מיוחסת ומשתדלת לאהוב ולכבד כל אדם ללא קשר למוצאו מינו או דתו. אין זה אומר שאנשא לכל אחד כזה או ארצה שילדיי יתחברו עם ילדיו ,אבל כבוד והערכה להונו האנושי,יש! עם זאת,דווקא בחרתי לשלוח את ילדיי "הארים" לגן תורני ספרדי למהדרין הן משיקולים של קרבה ונוחות אבל בעיקר כי אין תחליף לחינוך הספרדי. וכעת ברשותך גם לי יש רשימת מכולת על ספרדים רק מעט שונה;
   החינוך- חם אוהב,פשוט ספוג באהבת תורה ויראת שמיים מלא שמחה ותמימות, בשונה מחינוך קר ויבש של אשכנזים ( אמרת שראוי להכליל אז יאללה הולכת על זה).
   היחס לנשירה – בעוד אנחנו האשכנזים, עומדים נבוכים ועלובים מול גל הנשירה שצורף כן כן גם אותנו בחדרי חרדים, ספרדים דווקא בשל הפשטות והאהבה דווקא מתמודדים על זה בהצלחה ובגאון שומרים על קשר עם הילדים ואף פעמים רבות הילד נשאר שומר מסורת .
   השמחות- חייבת לציין שאני חובבת ארועים ספרדים פי כמה מהאירועים האשכנזים המשעממים חסרי השמחה , הארועים ספרדים יודעים לכבד אותך לשמוח באמת לפרגן לרקוד , לאכול, הכל מכל הלב.
   היחס למבוגרים ולתלמידי חכמים- בעוד האשכנזים רווי ציניות וזלזול הגדולים שלהם, הספרדים יודעים לכבד את המשמעות של המסורת והדרך בה הם מתייחסים לדור המבוגר מעוררת השראה.
   האוכל- נכון,קצת גשמי אבל בכז ! אנחנו עדים לתופעה מדהימה ומשעשעת של עקרות בית ממוצא אשכנז שעמלות לחקות את החריימה, המטבוחה וכו' ופחות רואים ג׳דות מרוקאיות מתאמצות לחקות את הגפילטע…
   אה ואגב כפי שהחסידישער ציין אם מדינת ישראל הייתה קמה כמה מאות שנים קודם , אזי כותב המאמר היה אברג׳ל ולא פרקש מהסיבה הפשוטה שאתה כנראה לא היית יודע קרוא וכתוב בדיוק כמו סביך הגליצינער או הצ׳כי וכו'…אז הכל עניין של טיימינג לא באמת הרבה מעבר…
   אפשר להמשיך אבל המסר הובן.
   מה המסר? שלכל חברה יש ערכים שבהם היא מתמקדת וערכים אחרים היא מותירה בצד כך שאין שום מקום לגזענות הפרט שאנחנו אותו עם,אנשים אחים אנחנו ! יותר מזה,אבותינו היו מזרחיים ואברהם אבינו היה כנראה הרבה יותר דומה בהליכותיו לחכם כלשהו ופחות לר חיים…
   בואו נפתח את הלב והראש לשני וכן אפשר בהחלט להתחתן גם אחד עם השני, אין לנו ארץ אחרת ואין לנו עם אחר!

  • נחמה יקרה, מדהים שחסידת אומות העולם כמוך שכותבת מילים יפות על מזרחים, נוקטת בפרקטיקה סטריאוטיפית ומאשימה מגיבים למאמר פוגעני וגזעני, רדוד ושטחי שלא עומד בשום מתודולוגיה אקדמאית, באלימות והתלהמות.

   אני רוצה לראות אותך מגיבה בנינוחות למאמר מיזוגני ששולח נשים למטבח כי הפערים המנטליים והיכולות הנשיות מתאימות לבישול ולשטיפת כלים ואין לנשים מה לחפש בחוץ או מאמר המאשים את קורבן האונס באינוסה, כי ההתנגות שלה הזמינה את האונס? ממתי אקדמאית יכולה לסבול האשמת הקורבן?

  • אז הנה תגובה לוגית כבקשתך.-

   טענת ההקדמה- "ספרדים נחותים מבחינה אינטלקטואילית" או בתרגום (לספרדים כנראה) אשכנזים חכמים יותר. והראיה מכמות שופטים/אמנים וכ'ו . "לוגית" אינה נכונה ואין הנידון דומה לראיה. קח פולני בן יומו וגדל אותו באפריקה ומרוקאי בן יומו ותשכן אותו בחברת מהנדסים מעמק הסיליקון. מן הסתם המזרחי- מהנדס והפולני כורה פחם.

   מה שכן אין חולק על כך "שרוב" עדות המזרח באו מארצות נחשלות טכנולוגית. והשכלה כללית פחותה יותר. אממה רוב ההשכלה בארצות אשכנז הייתה אצל "ה-מ-ש-כ-י-ל-י-ם" ולא אצל ציבור שומרי המצוות (כדרכך זו הכללה אמנם אך לא ממש גסה). שלא נדבר על מזרח אירופה….. מושקה-פריץ-עגלון.

   אז לתלות ה-כ-ל. בהבדל מנטלי קצת דחוק.

   מה שכן אחיי הספרדים. אי הכרת המציאות והתבכיינות והקמת "איגוד המופלים" לא תעזור הרבה. אכן כמות העילגים במיוחד בדור הקודם ובדור העליה. הייתה גבוהה מאשר אחינו האשכנזים.

   ועכשיו לטענה השניה.

   ההבדל במנטליות אכן קיים במידה מסויימת. ויפה ציינת את הבדלי המנטליות העצומים בין חסידים-לליטאיים כדוגמא. מה שכן את ההצדקה לגזענות על בסיס מנטלי הייתי מקבל עד דור אחד לאחור. כן בדיוק כמו שמרוקאים ורוסים לא ממש הסתדרו והיום תראה אינספור זוגות מעורבים ממגזרים אלו.

   כאן יש יותר מכך. מישהו דואג "לתחזק" את הגישה הזו.

   כתבת כמה פעמים במאמר שההבדלים /אפליה במוסדות הם ענייניים. אז לא!!!! זה שישנה גזענות טהורה והתנשאות שנעשתה כהיתר. (ואני מצדיר אותך אין להתעלם מכך-זה קיים) לא הופך את התוצאות -לשיקול ענייני. עדיין לא מינו אותי בבי"ד של מעלה אבל לעניות דעתי. טענה אמיתית וטהורה של מנהל מוסד "שאינו נגוע משיקולי גזענות". ששמירת יוקרת המוסד וכ'ו הייתה השיקול הענייני לרמוס בת/בן ישראל -לא תתקבל!!! תחזוק מעשה מגונה אינו שיקול ענייני. נקודה.

   אנקדוטה- למדתי ביש"ק ספרדית נחשבת- כי היא מצליחה להכניס להרבה "אשכנזיות". ועדיין אני זוכר את הר"מ הליטאי ששימש בתפקיד "הדוחף המקושר" . אדם שאני מעריך מעריץ ומכבד. מסביר לנו לינוקות בני ה16 בעדינות שלא נפגע. שבהירי העור הינם בעלי סיכויים גדולים יותר… כי זה נראה טוב יותר בעין…. ומי שמתפלל עם טלית על הראש ולא עם כובע שלא יתפלא…ומי שמניח תפילין של יד בישיבה ליטאית (כמנהג ע"מ) הוא בדין "רודף" למוסד.

   אבהיר- אותו ר"מ השקיע בנו את נשמתו הוא עשה זאת (ואני מעריך אותו על כך) בשביל להכין אותנו ולו במעט לשיקולים ה"עניניים" שבחוץ .

   טענה שלישית- נכון.

   טענה רביעית –
   ספרדים גזענים כאן התשובה היא כן ולא. כלפי האשכנזים זה לא נכון. זו סמפטום של קבוצות חלשים. ולכך אשכנזי שימצא במוסד ספרדי יסבול מהצקות ללא הרף. שנובעות כולם מרגשי נחיתותת וההזדמנות ל"החזיר להם"

   כלפי קבוצות אחרות- זה נכון היחס לאתיופים למשל ואכמ"ל. בעיניי צפיתי בספרדי מטיח באברך אשכנזי את דעותיו בקינוח "אתם (האשכנזים) חושבים שאנחנו אתיופים! אנחנו לא" – פשוט טיפשות מזוקקת.

   הנחה ב'- מרבית מוקדי הכח אצל אשכנזים. נכון! ומכאן הקריאה לאחיי הספרדים תעשו משהו עם עצמכם. ובאמת זה מתחיל לקרות כיום יש ישיבות וכוללים ברמה לימודית – ערכית – אינטלטית ברמה מספקת. אמנם לא כמו … אבל לילדיי יהיה מבחר מספק מאשר ניתן לי.

   טענה חמישית. הכל נכון.

   האמת הגבתי בקיצור. סיכום הדברים מבחינתי הוא. פחות להתבכיין יותר לעשות. ולתת לזמן לעשות שלו.

  • ליצחק כהן היקר!
   אני שמח על כך שהגבת בצורה מסודרת שמקילה עלי לענות ובעיקר להבין גם את הצד השני. עיקר מטרת מאמרי היתה ליצור שיח על הרגשות ולא להתעלם מהם ובכך ליצור הבנה בין הצדדים.
   ראשית, אני מתחרט על הראיה שהבאתי משופטים ומקבלי פרס נובל, הדוגמאות הללו רק החטיאו את כוונתי והסיטו את הדיון.
   כוונתי בכל אופן בענין זה לא היתה למידת הכשרון אלא למידת השאיפה האינטלקטואלית וזו היתה אצל אשכנזים באופן כללי יותר מאשר ספרדים גם בחו"ל וגם בארץ. (ברור שהיו שואבי מים וחוטבי עצים אשכנזים אבל המבחן לדברים כאלו הוא בשכבה התרבותית העירונית) עצם האמירות שהובאו כאן בתגובות, שאיני חולק על כך שיש בהן הרבה מן האמת, כמו יש דברים שיותר חשובים מלהיות למדן גדול וכו', יש בהן משהו שמבטא חוסר שאיפה אינטלקטואלית. ואפשר לראות את זה בדוגמאות רבות מחיי היום יום שלספרדים באופן כללי ישנה פחות שאיפה אינטלקטואלית. יש עוד דוגמאות במאמרי אבל חבל להתפס לדוגמאות.
   בהקשר להבדלי המנטליות, אין ספק שבדורנו פערי המנטליות הם פחות מדור שעבר אבל עדיין קיימים. מתוך התגובות כאן מתגלה וויכוח גדול האם קיימים פערי מנטליות משמעותיים או לא, אז ברצוני לומר לך שלפחות בעיניים אשכנזיות קיימים פערי מנטליות משמעותיים ביותר, שאשכנזי מרגיש בהם ממש תוך רגעים ספורים (כתבתי על כך תגובה ארוכה) ומה שלמדתי מהתגובות כאן שהספרדים לא חשים בפערי המנטליות ביניהם לבין האשכנזים בעצמה רבה כמו שהאשכנזים חשים אותם.
   מה שכתבת שיש מי שדואג לתחזק את זה, זו פשוט אמונה באיזו קונספירציה או לכל היותר הקמפיינים של ש"ס שזועקים עדתיות קיפוח ואפליה (ראה קמפיין השקופים) דואגים לתחזק את זה כי אחרת לא יהיה להם בוחרים.
   בקשר לטענת על אפלייה בקבלת תלמידים. בדברי כתבתי שני דברים א. שיש שיקולים ענייניים ב. שהשיקולים אינם רק ענייניים אלא שמעורב בהם גזענות והשפלה והתייחסות לא אנושית. כל זה כתוב במאמר בהרחבה ובטענה ג. ומה לך כי תלין עלי אם גם אתה מסכים עם זה?
   בקשר לצבע העור ולשאר סימנים חיצוניים שדיברת עליהם אין ספק שאין להם כל משמעות לאי-קבלה או לקבלה למוסד לימודים. אנסה להסביר זאת ומהיכן זה נובע, אבל בבקשה נסו להבין!. שמעתי ממו"ר הגר"מ שפירא זצוק"ל אין כמו העינים שכוחם להטעות את האדם ולתת לו תחושה של מציאות קיימת ואיתנה. חטא אדם הראשון התחיל מ'ותרא האשה', חטא העגל התחיל מ'וירא העם כי בושש משה לבוא' ובחז"ל שהשטן הראה להם את מיטתו של משה רבינו. כך היא התכונה של העין שהיא מטעה את האדם. הדמיון שלנו מזהה תמיד את היפה עם הטוב אפילו שאין לזה קשר בכלל. אוכל המוגש בצורה נעימה לעין נותן תחושה של טעים יותר. באופן אישי כמה שאני מודע להטעיה הזו אני לא מסוגל להתנתק ממנה בתחומים שונים. ולעניינינו, האשכנזי שיש לו רגש/ דעה שלילית על ספרדים, ככל שהמראה החיצוני או ההתנהגות החיצונית ייראו ספרדיים יותר באופן אסוציאטיבי הוא יקשר את המראה החיצוני לסטריאוטיפ השלילי שיש לו כלפי הספרדי. אין בכך חידוש והתנהגות זו מלווה אותנו כל הזמן, יוצאים לקניות נמשכים אחר העטיפה היפה אפילו שאין שום אינדיקציה מהעטיפה לכך שהמוצר טוב יותר או טעים יותר. ככה אנחנו כבני אדם, ומוטל עלינו להתמודד עם החולשה הזו כפי שכתבה התורה ולא תתורו וכו' אחרי עיניכם. אשכנזים הם לא מלאכים ולכן גם להם יש את החולשה הזו, אבל מכאן ועד לחשוב שיש גזענות אשכנזית בגלל צבע העור או טלית על הראש זה מוגזם ביותר. (מכאן, תשובה למאמר הפריבילגיה הלבנה)
   אם אתה מסכים עם הטענה החמישית שרגשות אסור להדחיק, אז מדוע יצא הקצף על מאמרי? אני בטאתי את הרגשות האשכנזים המקובלים, תוך הודאה מפורשת שהרגשות הללו מביאות אותנו להתנהגות גזענית. השיח אודות הרגשות האלו הוא בריא ביותר ,משום שכדי להתמודד עם רגשות שליליים לעולם תמיד צריך לתת להם הבנה והכלה. ילד טוען שהוא מפחד מהחושך, לא צועקים עליו: מה אתה תינוק אל תפחד!. ראשית צריך הכלה לפחד, מותר לפחד, זה נורמלי שאתה מפחד, לשאול אותו מה מפחיד אותך כל כך? ממה אתה חושש? ורק אחר כך מנסים להתמודד עם הפחד. גם היחס לרגשות שלילים אצל מבוגרים צריך לעבור תהליך דומה. לעניינינו, אם האשכנזים מרגישים רגשות שליליים כלפי הספרדים צריך לטפל בהם כמו כל רגש אחר. הבנה לרגשות שלהם, הכלה לכך שזה טבעי שהם מרגישים כך, ואחר כך לנסות להתמודד עם הרגש השלילי כמו כל רגש שלילי אחר. כל המגיבים כאן במכלול המרשים של כינויי הגנאי שספגתי כאן – לא פגעו אלא בעצמם. הם פגעו ביכולת של כל אשכנזי לבא ולומר אני מרגיש כך וכך כיצד מתמודדים עם זה, כי לא לכל אחד יש את כוחות הנפש לעמוד מול הלינץ' שנעשה לי כאן. כאשר מניחים את הרגשות השלילים שכנגד הצד השני על השולחן, פעמים רבות לצד השני ישנה אפשרות להסביר את עצמו ובכך הרגש השלילי נפתר מעצמו, לפעמים הצד השני תופס שגם לו יש מה לעשות כדי לשפר את התחושה של המתלונן, וכמובן שעם רגש שלילי צריך להתמודד בתחכום ולא בצעקות ובכינויי גנאי.
   אוסיף עוד, שכמה העירו כאן על ההתנשאות שבסוף מאמרי כאילו אני קורא לאשכנזים ממרום דרגתם להתייחס לספרדים כבני אדם. נכון, הם צדקו בהבנה אבל לא בפגיעה. אי אפשר להדחיק רגשות צריך לטפל בהם, ולכן אם אומר לאשכנזי אתה גזען, מתנשא, לא ארויח כלום בזה. שיטה נכונה להתמודד עם רגשות שליליים היא לא להתנגד אליהם אלא להנמיך אותם, לתת זוית ראיה אחרת. בדברי אלו לא התעמתתי עם רגש העליונות האשכנזי כי התמודדות ישירה עם רגש מאוד חזק אין בו תועלת, ולכן כתבתי לאשכנזי: אני מבין את הרגשתך כשייך לתרבות עליונה ואני לא מתווכח על זה, אבל אנא הסתכל על צדדים אחרים של המציאות ותראה שגם לך יש מה לקבל מאותם 'נחותים' כביכול. אי אפשר גם להתעלם, וכבר כתבו על זה כאן רבים, שהספרדים במלחמות שלהם להכנס למוסדות אשכנזיים מטפחים במו ידיהם את הרגשת ה'עליונות האשכנזית'. אין בכך הצדקה להפליה אבל ניתן להבין את התחושה של ה'עליונות האשכנזית'.
   פורים שמח לכל עם ישראל

  • פרקש, עם כל תגובה שלך אתה מוסיף עוד שמן למדורה ומחצין עוד יותר את עוצמת הגזענות שבך.

   אחת הבעיות שלכם וגם שלנו הספרדים היא שאנחנו מסווגים את בני האדם לפי צבע העור שלהם והמראה הכללי, ובהתאם לסטריאוטיפים שגדלנו עליהם. כך יוצא שהספרדים שנראים "טוב" משוייכים בטעות למגזר האשכנזי וממילא אלו שמסווגים כספרדים הם ה"פרענקים" ולא האנשים הנאורים. את בני התורה הספרדים יותר קשה לזהות כספרדים ולכן נראה שאין הרבה ספרדים נורמטיבים וממילא הסטריאוטיפים מתדלקים את עצמם.

  • רפי היקר!
   התובנה שהעלית היא תובנה מעניינת שצריך לחשוב עליה.
   בקשר לתגובתך שאני מחצין את הגזענות שבי, אני איני סבור כך, בכל אופן כוונתי היא להציב מראה מול המציאות ולפחות כפי שהיא נראית בעינים אשכנזיות. הדרך האחרת, להתעלם או להכחיש לא הביאה לפתרון הבעיה. שימת הדברים על השלחן צריכה להביא ל"שיח" ולא להתלהמות. תגובות מסוג האשמה בגזענות הן לא תורמות אלא מדכאות את הבעיות.
   בתקוה להבנה
   משה יצחק

  • לרב משה פרקש שליט"א

   על מה שכתב כת"ר שהשאיפה לאינלטלקטואליות הייתה יותר נפוצה אצל האשכנזים, שאלתי היא מינין?

   האם כב' בכלל מכיר, לדוגמא, את כל חכמי חלב במאתיים שנה האחרונות (וגם יש לקחת בחשבון שבחלב לא היו אף פעם יותר מעשרה אלף יהודים אז לפי האחוזים אולי החכמים הם יותר מכל חכמי ליטא), האם כב' בקי בספרי כל חכמי מרוקו? אז לפי חומרי הלימוד שהיה להם (התורה הקדושה) הם הציגו חברה השוטפת לאינלטלקטואליות גבוהה באחוזים גבוהים.

   האם ללמוד אותם דפים עם אותם הקושיות והתירוצים כמו שלומדים בישיבות הליטאיות עכשיו היא שאיפה לאינלטלקטואליות תורנית? והאם באמת רוב הלומדים בישיבות הליטאים הם באמת אינטלקטואלים?

   אני הייתי ולמדתי בישיבות הליטאיות וקשה לומר שהם אינטלקטואלים.

   ועוד שאלה חשובה, מה הן הפירות התורניות של העולם התורה הליטאי בחמישים השנים האחרונות ביחס לספרדים (ובאחוזים). על זה צריך להשיב וכשנבדוק נפתע על התוצאות.

  • שלום יהודי חלבי!
   שמח לפגוש אותך שוב כאן.
   אחזור ואענה עד שיתלבנו הדברים.
   הבאתי דוגמאות וכבר כתבתי שאני מתחרט עליהן משום שהן מסיטות את הענין. כתבתי ואני לא חוזר בו כי זו התחושה שלי מהספרדים כיום. אני נפגש עם אנשים בצמתים שונים ולא מזהה אינטלקטואלים ספרדים. כמובן שיטענו לי שאתה מסתובב בחברה אשכנזית ולכן כך, אבל זו תשובה לא נכונה לחלוטין. אפשר לתת לזה דוגמאות רבות. אחת מהן היא שבישיבות הרי יש ספרדים ומן הסתם הטובים יותר התקבלו לישיבות אשכנזיות אפשר לראות פער אינטלקטואלי משמעותי. אבהיר כשאני אומר פער אינטלקטואלי איני מתכוון שהאשכנזים יותר משכילים מהספרדים אלא זה ביטוי לצורת החשיבה האשכנזית שהיא שונה לטובה גם כשהיא סגורה ומצומצמת בתוך החברה החרדית. אפשר גם לראות שחשיבה הגיונית קיימת באופן בולט יותר אצל אשכנזים.
   אבל נניח שכל זה לא נכון, וזה רק הדמיון שלי ושל הרבה אשכנזים שחושבים כמוני, אבל זו לא איזה מחשבה תיאורטית אלא כפי שכתבתי כמה פעמים, התפיסה אודות הפערים בין אשכנזים לספרדים לא מגיעה מתיאוריה כלשהיא אלא פשוט מהתנסות אחת ועוד אחת, וההתנסויות הללו ממשיכות ולא פוסקות. (כך גם בכל המאפיינים הספרדים שכתבתי, ברור שלא כל המאפיינים אצל כל הספרדים) אני מדגיש כאן פעם נוספת שכנראה משום מה, האשכנזים חשים בפער הזה הרבה יותר מהספרדים, כשכתבתי לא האמנתי שהספרדים יתכחשו למה שכתבתי, מה שנראה בעיני פשוט ביותר.
   מאוד מעניין אותי לקיים אתך דיון אקדמי אודות השאלה היכן היו יותר אינטלקטואלים, ובכלל כשאנו מדברים על אינטלקטואל על מה בדיוק אנחנו מתכוונים, אבל כל זה לא נוגע לשאלה הארצית שרציתי להתמודד איתה כאן והיא כיצד מתמודדים עם כך שלאשכנזים יש תחושה של פערים שכליים ומנטליים משמעותיים בינם לספרדים.
   אז במקום לדון דיון תיאורטי נחשוב ביחד כיצד מטפלים בבעיה? אולי צריך לצאת לשטח ולבדוק אולי נעשה נסיון לבדוק האם הפער בנושאים שונים הוא נכון או רק תחושה סובייקטיבית, אם זה נכון, נחשוב מה צריך לעשות? ואם זה לא נכון, נחשוב מה גורם לאשכנזים לחוש כך? אם נחשוב מה גורם לאשכנזים לחשוב כך אולי נמצא פתרון לבעיה, ואולי גם חס ושלום וחס וחלילה אם הספרדים יבינו מה מפריע לאשכנזים, הם יפסיקו להבליט את זה? אולי אם האשכנזים יבינו מה המקור או הצורך של הספרדים להתנהגויות ספיציפיות זה יפריע להם פחות?
   שיח מסוג זה רציתי מאוד לפתח, בו כל אחד מהצדדים יכול לשבת ליד השלחן, להגיד מה הוא חושב? מה הוא מרגיש? ולומר זאת בצורה פתוחה בלי להרגיש מותקף או מאויים בגלל שהוא חושב כך או מרגיש כך. ואז בהבנה הדדית אפשר לחשוב בצורה שקולה על המחשבות והרגשות, מהו מקורן? מה נכון מהם? וכו' וכו'.
   ניסיתי לעשות משהו שכמדומה עדיין לא נעשה אף פעם, לא להתכחש לגזענות האשכנזית, אבל מצד שני להבהיר את הרגשות האשכנזיים, לנסות לדון מהן שיקולים ענייניים ומהן אפליות. כמובן שאפשר לחלוק עלי, להעמיד על טעויות אבל כל זה כאשר מתפתח שיח מכבד, שיח שנותן לכל צד להעלות ללא חשש את מה שהוא מרגיש, רגשות לא עוברות שצועקים עליהם שאסור להרגיש כך.
   לצערי עדיין לא התפתח כאן שיח משחרר כזה, אני מדמיין שיעלו כאן אשכנזים ויבטאו בכנות רגשותיהם כלפי ספרדים, וכולנו אשכנזים וספרדים ננסה להבין את מקורן ואיך להשתחרר מהן או לטפל בהן, וגם לפעמים להודות שיש ברגשות האשכנזיים משהו ואולי כדאי לספרדים להשתפר בכמה דברים.
   גם לי יש חלום, אבל לא חלום אוטופי שיבוא יום ולא יהיה שום פערים בין אשכנזים לספרדים ולא תהיה אפליה, החלום שלי קטן הרבה יותר, רק שתהיה אפשרות לשבת על שולחן אחד ולדבר על אפלייה, על מכסות, על גזענות, על רגשות שליליים בחפשיות, מתוך רצון להבין ובלי פחד להיות מותקף, ולדעתי רק כך אפשר לחשוב על תיקון אמיתי.
   אם תרצו אין זו אגדה!
   ואסיים עוד פעם בתקוה גדולה להבנה.

  • לכב' הרב משה פרקש שליט"א

   תודה גדולה על תשובת כת"ר המשמחת את הלב!

   ממש אהבתי מאד מה שכב' פתח שיח פתוח וכנה בדברים הללו והדבר הזה הוא חיובי ונצרך מאד כמו שכתב כב'. לעצם מטרת כת"ר בענין הזה אני עם כב' ומעריץ את כב' שנכנס לענין כבד ומסובך כזה, חזק ואמץ אל תערוץ ואת תחת כי עמך ה' אלוקך בכל אשר תלך!

   גם אהבתי מה שכתב כב' בענין מה שחושבים בדרך כלל האשכנזים על הספרדים, וגם אם נאמר שהדברים מוטעים, בכל זאת חשוב להציגם, כי החשיבה הזאת היא מציאות בראש שלהם, למרות שאינה בהכרח מציאות במציאות האמפירית עצמה.

   אלא שאני נכנסתי לעניין הצדדי שכתב כב' בענין הפער האינטלקטואלי שיש כביכול בין הספרדים לאשכנזים אשר בדעת כת"ר. באמת שזה עניין צדדי, אבל כאב לי לשמוע את זה (כי אני ספרדי…). אולי בזה, הן מסיבות תועלתניות והן מסיבות מוסריות, לא היה כדאי לכתוב מה שכב' חושב אישית על הספרדים, אלא היה מספיק לכתוב מה חלק גדול מהאשכנזים חושבים על הספרדים, כי במה שכתב על חשיבתו האישית של כת"ר פגע באלפי ספרדים (ואני בתוכם) ומיעט בזה את הדיון האובייקטיבי.

  • (המשך)

   מדברי כב' יוצא, שהרגשתו האישית היא שהספרדים הכי מוצלחים ומוכשרים בעולם החרדי הישראלי פחותים מבחינה אינטלקטואלית באופן משמעותי מחבריהם האשכנזים. לדעתי הדבר פלא עצום, ממה שאני מכיר הן ספרדים והן אשכנזים מכל העולם אני לא רואה פער באינטליגנטיות כשלעצמה, אלא הבדלים תרבותיים ותו לא. ונראה להסביר את דעת כב' בכמה אופנים שונים (אפשר שכל הטעמים דלקמן קיימים ביחד במשקל שונה):

   א. כב' שמורגל בסגנון האינטליגנציה הליטאית רואה בספרדים הנכנסים לשיח עם כב' בדרך כלל כפחות אינטליגנטים. יכול להיות מסיבות שהספרדים הנ"ל שבארץ נכנסו רק לפני דור אחד או שניים בתוך השיח המסויים הזה. זה כמו שלמדן ליטאי עצום יגיע לשערי האוניברסיטה במחלקה לתלמוד שאנשי האקדמיה יראו אותו כפחות אינטליגנטי, אבל הדבר נובע כי הלמדן הליטאי אינינו באותו שיח איתם (ולדעתם גם הוא מוטעי מעיקרו). זה גם נוגע להסתכלות על החיים, על החברה, על המשפחה וכו' כל אחד עם ההנחות שלו, עם צורות התפיסה שלו, עם הערכים שלו, שבדרך כלל הבדלים דקים בעיניינים הללו גורמים שכל אחד לא יבין בדיוק את השני ולפעמים יחשוב על השני כחסר דעת. אז לענ"ד הכל תלוי בהרגלי ובצורת חשיבה אחרים, אלא שכצפוי כל אחר רואה את צורת חשיבתו כיותר נכונה היורדת לעומק הענין.

   ב. גם יכול להיות קשור להתפתחות החברתית-אינטלקטואלית שמשום מה בחברה החרדית בסביבת כב' נעצרו הספרדים במקומם, בשונה ממקומות אחרים שהספרדים הצליחו ועלו לפסגות הגבוהות של החברה (כמו ג' פרסי הנובל המרוקאים בצרפת)

   ג. אולי יש לכת"ר (כמו שיש לכל אחד) דעות קדומות על החברה הספרדית ולכן רואה אותם בנטיה מסויימת, כמו, להבדיל אלף הבדלות (ורק כדוגמה בעלמא), לאנטישמים משכילים (משכילים מהרמה הראשונה בעולם) שחשבו וחושבים עלינו היהודים לפי דעות קדומות ותמיד כאשר נפגשים איתנו רואים את אותם החסרונות.

  • (המשך)

   ודרך אגב, מבחינת הסתכלות מערבית, אני מעדיף את דרכו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף מדרך הלימוד הליטאי. בדרכו של הרב עובדיה יש ראייה היסטורית של ההלכה והתפתחותה, הוא מציג לך את כל השיטות שנאמרו אצל הראשונים והאחרונים בצורה מסודרת ומובנת, מציג לך הדברים כפשוטן, ומתוך קשת השיטות והצדדים ההלכתיים השונים שנאמרו לאורך ההיסטוריה ההלכתית, מברר לך הלכה ברורה וחתוכה על ידי כלים הלכתיים ברורים (בבלי נגד ירושלמי, קבלת מרן, מנהג, ספק ספקא וכו'). דרך הלימוד הזה נראה יותר רציני וקרוב יותר לעולם האקדמיה המערבית, מההברקות התלמודיות של העולם הליטאי, שבדרך כלל הם "מהלך" מסויים ואינדיבידואלי בסוגיא ותו לא, בלי לקחת בחשבון את תהליך התפתחותה של ההלכה לאורך הדורות לפי המקומות השונים. בכל זאת, דרכו של הרב עובדיה הקרובה לענ"ד יותר לאקדמיה, בעולם הישיבות הליטאי רואים אותו כפחות אינטליגטני כי אין לו את ההברקות של העולם הליטאי, שבדרך כלל יכול להיות שאין להם בסיס רציני במקורות ההלכה הראשונים.

   (אגב, אולי כדאי ש"צריך עיון" יקדיש פעם פאנל בסוגיית דרך הלימוד והעיון התלמודי והלכתי)

  • (המשך)

   ולענ"ד באשר לסוגיא הזאת עצמה, נראה ש"הבעיה" של הקבלה למוסדות והשידוכים, לאו דוקא חייבת להיות קשורה לגזענות, אלא קשור בעיקר למה שהחברה הליטאית רוצה לשמור את תרבותה בטהרה, והתרבות לא נגמרת בכשרון בלימודים וביראת שמיים, אלא קשורה לצורת החיים אשר בכל ענפי החיים ובזה הספרדים שונים מהאשכנזים, בלי קשר לעליונות של אחד על השני.

   אלא שכנראה יש כמה ספרדים שעם הזמן הזדהו עם העולם התרבותי של הליטאים ולשם שאיפתם. פה הבעיה. בגלל זה הספרדים הללו נשארו תקועים באמצע, הם רוצים ליכנס אצל הליטאים והליטאים לא רוצים לקבל אותם באופן טוטאלי כדי לשמור את תרבותם.

   בהערכה ובתודה רבה על כל השיח הזה אשר בזכות כב'!

   יהודי חלבי מארגנטינה

  • הסיכום הזה היה חשוב מאוד, חבל שהטוענים והמתמרמרים נתפסים להיגדים על השונות, ולא רוצים להבין שהשונות הזאת היא הסבר העובדה על מה ולמה נוצר הפער, ולא היתה מטרת הכותב להכפיש את הציבור המזרחי. חבל גם שהציבור המזרחי מגיב באופן שעלול לחזק את טענת הכותב שיש פער תרבותי, המתבטאת למשל בכתיבה לא מכובדת. בכלל, הכתיבה שלנו ברשות הרבים, חייבת להתאפיין בהרבה כבוד הדדי, גם אם אין אנו מסכימים עם הכותב. אין שום סיבה להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה כשאפשר לעשות זאת בצורה יותר מכובדת.

 • נכתבו כאן בעיקרון דברים נכונים. כששוללים גזענות, רק טיפשות [של עידן הפי. סי.] היא להתעלם מההבדלים המנטליים, אבל אני חושב שזאת בכלל לא הנקודה ואין שום טעם להיכנס לזה; יותר נראה שהכותב חיפש שנים בָּמָה לנפנוף בכל העליונות שלו על הספרדים והנה הוא מצא. מאחר ולכל ציבור יש מעלות ויש חסרונות [כפי שהכותב הסכים לתרום בפסקה אחת], אין שום עניין לנבור בעדיפות של הספרדי על האשכנזי או של האשכנזי על הספרדי. אפשר לכתוב את אותו המאמר על הצד השני.
  סבורני כי מאחר וכיום הגזענות אצל החרדים או אצל הדתיים חזקה יותר מבציבור הכללי, לכן הנקודה היא אחרת לגמרי. והיא שככל שהנוסח, ההלכה והמנהג תופסים מקום יותר, כך הפערים ניכרים יותר. מבחינה טכנית, לאדם שדבוק בכל רגע במנהגים או בנוסח, קשה עד מאוד לחיות עם בן זוג ששונה ממנו בתכלית השינוי, זה מתנגש להם בכל רגע. בזעיר אנפין זה מופיע גם במוסדות לימוד, כאשר הנוסח שונה, המנהגים שונים מאוד, ואפילו דרך הלימוד יכולה להיות שונה בדווקא. יש ציבורים שמכירים יותר בנוסח אחיד או בהסתגלות למנהגים או בקלילות מבורכת בדברים שאינם עקרוניים הלכתית, ולכן קל להם יותר לגשר על פערים. אם אדם מוכן למסור את נפשו על כל מנהג זניח, הוא גם יעקוד על קידוש "השם" את הקשר בינו לבין יהודי נוסף. אצל מי שמחק את כל ההיסטוריה הרוחנית, ה"גזענות" [אני נצמד לביטוי המדובר הגם שאיני מסכים עמו] נוכחת הרבה פחות. [ולחובבי המיסטיקה, דומני שהמהר"ל מבחין במצב ה'בדיעבד' הזה שעד שמשיח יבוא אנחנו מחולקים לשבטים ולשינויים רבים.]
  זאת המציאות ולא שייך להתעלם מנקודה זו, לכל הפחות לתת לה מקום.
  הפתרון הוא כמובן חינוך. כן, חינוך. זה מתחיל מילדות, לגלות אפס סובלנות כלפי כל גילוי טינה על רגע עדתי. אם שומעים מבוגרים שמתבטאים בזלזול על יהודים מעדה אחרת, האם פלא שהילדים גם ידברו כך?! ולעולם לא מאוחר.

 • צריך לדון בכל טענה לגופה, אבל כל הכבוד על האומץ.

 • טענה שניה הנחה א: "מוסדות שמרבית תלמידיהם אשכנזים עם צוות אשכנזי הם בדרך כלל מוצלחים יותר ממוסדות שמרבית תלמידיהם ספרדיים ואף ספרדים רבים עושים מאמצים ללמוד שם."
  אינה נכונה והראיה: חיידר "חוות דעת" מקבל ספרדים בודדים בלבד לכיתה וכך גם ישיבת "שנקר" וראה זה פלא, רוב מוחלט של הספרדים לא מעונין ואף מתנגד לשלוח למקומות הללו. החיידר אינו מניב ת"ח מופלגים יותר ובחורים יראי שמים יותר אולי יש לו שם יותר טוב, אבל כידוע חיצוניות אינה מהווה פרמטר אצל ספרדים.

 • אני ספרדי טהור שגדל אצל ליטאים ולא נתקלתי עד כה במאמר כ"כ גזעני, מה שמעיד רק על עמדות הגזעניות של הכותב שנובעות מגזענות מושרשת.
  בעניין הטענות, כבר ענו לך קודמי, אני רק אשלח אל ההיסטוריה הלא רחוקה בה הספרדים עד לפני 200 שנה שלטו לאורך כ1000 שנה בעולם התורה חרף העובדה שהיו מיעוט מספרי כלפי אחיהם האשכנזי, מספיק לראות שאוצר הספרים החסידי והליטאי מלא ברובו בראשונים ואחרונים (כן, גם אחרונים – בדוק אותי בוויקיפדיה בכל ספר שתוציא מהאייצר שלך) ספרדים טהורים.
  השיקולים באי קבלה למוסדות היא ברוב המקרים גזעניים נטו מאחר וכיום, רוב התלמידים שאינם מתקבלים למוסדות הליטאיים ועדיין מתדפקים אליהם הם ספרדים עם מנטליות זהה או ורמת משכל גבוהה יותר מהמנהל שיושב מולם ואני אומר לך את זה מהיכרות בנושא. בנושא הנישואים אני סבור שאפשר להבין את הרצון להשתדך עם אדם שדומה לך, זה קיים גם אצל הספרדים עצמם והחסידים, בציבור המודרני תוכל לראות לעיתים מקרים של שידוך בין מגזרי.
  בשאר המגזרים כיום אין שום אפליה וכיום 50% מהסטודנטים במדעים ומקומות נוספים באקדמיה הם ספרדים מה שמוכיח – כאשר הקבלה למוסד היא רק משיקול מקצועי התוצאה בהתאם.
  הפיתרון הוא קבלה למוסדות לימוד משיקול מקצועי בלבד כפי שהיה צריך להיות בעבר וכפי שקורה בשאר המגזרים, בושה שהכותב ורבני הציבור הליטאי צריכים ללמוד את מצוות ואהבת לרעך כמוך ממגזרים אחרם, מקצועי זה גם מידות, יראת שמיים, אפילו מנטליות שתהיה פחות או יותר מתאימה אבל בלי פסילה על הסף לפי גזע.
  העליונות שחש הציבור הליטאי בחלקו כלפי כל מי שהוא לא הוא היא הזויה וראוי שתיעלם מן העולם על ידי לימוד מוסר ויישום הלימוד באופן מעשי, שים לב דרך אגב שעליונות הליטאית כלפי החסידים היא גדולה בהרבה מאשר כלפי הספרדים כאשר מדובר בתיירה נטו ולא פערי מנטליות..
  לפני מאתיים שנה החידא לקח חתן דווקא אשכנזי כי אף אחד בארץ ישראל לא רצה לישא אותם בתואנה שמבני עניים תצא תורה, ראה את מאמר הרב מקוטנא לפני 150 שנה על ציפורם של חכמי הספרדים שעבה יותר מכירסם של חכמי האשכנזים, ראה את ספריו של מרן הגרע שעשו מהפכה בעולם התורה וממרן השו"ע (למעט הרעק"א) לא קם לעם היהודי פוסק בקנה מידה שלו.
  מקווה שהכותב יפנים את התגובות כאן ויכתוב מאמר קצת יותר מתאים לתקופה…

  • ספרדי טהור
   חבל שתגובתך הנסערת מוציאה דברים שאינם נכונים בעליל.
   מה שכתבת שממרן הב"י עד הגרע"י לא קם כמוהו מלבד רעק"א, היא טיפשות או בורות או שניהם יחד (ודי שאזכיר את הגר"א מוילנא)
   ההתנהגות שלך ושל כמה מהכותבים הנכבדים כאן, נעשית בסגנון "לא רק אתם יודעים ללכלך, אנחנו יודעים יותר טוב"
   ועל טענת העליונות, ממכם היא באה, אם כנים הדברים, מפני מה מחלים הספרדים את פני האשכנזים שיואילו בטובם להביט לכיוונם?

  • אם הורה סבור שחינוך במוסד אשכנזי יותר טוב עבורו מבחינה תרבותית וכדומה אז אין לך ושכמותך כולל מנהל המוסד זכות לערער על כך.
   לא נדבר על תקצוב וגניבה של כספי משרד החינוך כאשר מפלים בין דם לדם בניגוד להנחיות.
   הטענה של "גם אנחנו יודעים ללכלך" לא במקום, מאחר ורק בצורה כזו הליטאים לומדים להעריך, מניסיון.
   כאשר הורה מגיע למנהל מוסד ומתחנן אז הוא בז לו וגם אם מקבל אותו לאחר תחנונים ושליחת רבנים שידברו על המשפחה זה מתוך פטרונות.
   אך כאשר באים אליך ואומרים "אתה לא יותר טוב ממני גם לי יש תרבות לא פחות מפוארת והראיה שרוב התורה הליטאית מבוססת עליה" אז אתה תעריך יותר, כך הרושם שיש לי מליטאי גזען, כמובן שיש הרבה אנשים טובים בכל מקום.
   בכלל, כדאי שתלמד את ספרי הגר"ע לעומק לפני שתנסה להשוות אותו לאחרונים אחרים, בכלל כדאי שתפתח ספרי אחרונים ספרדים ותעיין בהם באמת.בצורה פתוחה ואז אולי תלמד להעריך.
   מקווה שתוציא את השנאה מהלב ותלמדו קצת רב תרבותיות מהחילונים והמזרחי.
   בנוגע למוסדות החסידיים שהזכירו כאן – אף ספרדי לא מנסה ורוצה (!!) ללמוד שם כי זה באמת פער תרבותי עמוק אז אין כלל גזענות.

  • ס"ט
   אתה מדבר גבוהה על התרבות הספרדית העליונה אז לך לשם ולמוסדות שהקים מרן הרב עובדיה ועזוב אותנו.
   כבר כתבתי שאותי לא מעניין התרבות האשכנזית והתרבות הספרדית ומי יותר גדול הרב עובדיה או איזה רב אשכנזי, מעניין אותי מי עושה לי צרות בחיידר ולמי יש רמה נמוכה.
   וזה בצורה ברורה לספרדים.

  • "מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף"
   כבודו של הגר"ע יוסף במקומו מונח. אבל אני ממליץ לכותב התגובה לחטט קצת בארון הספרים היהודי.
   תסתכל את כל נושאי הכלים על השו"ע. מג"א, רמ"א, ט"ז וכו'
   ובדור האחרון.
   המשנה ברורה, החזון איש, הרב אלישיב, האגרות משה, ר' שלמה זלמן, היו פוסקים יותר חשובים ממנו.
   ועוד בלי להכנס להתנגדות של מרן רשכבה"ג הרב שך, ומרן הסטייפלר, להרבה מעמדותיו ההלכתיות והפוליטיות…

  • רעק"א זה הפוסק היחיד בעל שיעור קומה שמצאת ב500 השנה האחרונות ביהדות אשכנז?! נו באמת

 • לק"י, שלום עליכם,
  1. ראוי שכתב העת יתחזק מאד באיכות המאמרים שמפרסם.
  2. גופא לעניין ה"מאמר" ראוי שהכותב ישתלם ויקרא כמה מאמרי יסוד בסוציולוגיה, ניכר שלא מכיר מושגים כמו משבר הגירה, דיכוי, יחסי קולט נקלט ומבקש לסגל מעין עמדה פסאודו משכילית המצוי בעולם המחקר. מעבר לכך, כל עניין לכאורה הפגמים שנותן בספרדים אני בהחלט מאמין לו שכך חושבים עלינו חלק מאחינו האשכנזים – אומללים. ואומללים יותר הספרדים המבקשים ללכת בחוקותם. סוף דבר יש להתפלל על אותם אומללים בשם ובמלכות בבחינת בורא נפשות רבות והדגש על חסרונן.
  3. אני תקוה שבעז"ה, יזכו אותם יהודים יוצאי אירופה למסור וכן הספרדים הנצמדים להם.

 • המאמר הזה הוא חרפה.
  עידוד לשנאת חינם. בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך.

  אני מתקשה גם לפרש פרשנות של חסד את הפרסום, כאילו מטרתו להעמיד עמדה לא-מוסרית במובהק כדי לשוללה, משום שלפי הגיון כזה כדאי לפרסם בחודש הבא מאמר עם עובדות על יהודים וכסף, יהודים וסביבה היגיינית, יהודים ורשתות זנות (צבי מגדל) ויהודים ופשע (מאיר לנסקי) במאה העשרים כדי להבין את האנטישמיות. ולהשאיר מקום לתגובות קשות.

  האנטישמיות בעולם נפוצה מאוד. הדרך להתמודד איתה לא עוברת בהפרכה של טענות עובדתיות, מדויקות או מופרזות, אלא בהצבעה על הבעייתיות המוסרית שבה. וכך גם כאן.

  לא אתאפק גם מלהעיר בשוליים, כדי לא לשתוק למחרפים, בעניין פריסת השמלה. מדובר במנהג מקומי (ששורשיו במקרא, אם כבר) בקהילות נדחות מסויימות בהרי האטלס, לא משהו נפוץ כמנהג ספרדי. זה כמו להפוך את מנהגי השמירה מפני עכברים בקהילות טרנסילבניה למנהג אשכנז. ואגב, הפסיקה הספרדית הרווחת להמנע מחדר ייחוד מגלה רגש צניעות ברור ביחס לליל החתונה. מה פרטי ומה לא.

  ולעניין דברי מרן הבא"ח. פשטות דבריו בפרשת בא על אשה בביתה. מניקה בשוק נמנית לגנאי בגמרא בסוף גיטין והבא"ח מן הסתם לא חולק על זה.

  • המחבר הראני משו"ת רב פעלים שנראה שהמנהג להראות דם הבתולים היה נוהג גם בבגדד. עמו הסליחה בנקודה זו.

   אך אין סליחה ומחילה לתועבה וחילול השם שבפרסום מאמרו זה. ובזה אשים קנצי למילין.

  • חדר ייחוד הוא מנהג אשכנזי, לכן בהכרח הוא משהו ראוי וצנוע. פרישת השמלה היא מנהג מזרחי ולכן היא משהו המוני וברברי…
   הכותב חושב ומגבש את המציאות דרך התפיסות הגזעניות שלו, במקום לגבש את התפיסות שלו לאור המציאות.

  • סליחה? בא נשליך את מנהג גור ועוד כמה חסידויות להתקשר למדריך חתנים לקבל אישור לשמש עם האשה, כמה ומתי ולמה על כל יהדות אשכנז, צניעות?
   אמותינו בתימן לבשו שני כיסויי ראש ומכנסיים מתחת לשמלה, באשכנז היתה צניעות כזו?
   אנחנו עם בעיית צניעות? אנחנו הבאנו את הפאה והלבוש הצמוד מארצות האסלם?

 • התגובה המידית שלי למאמר המחליא והנורא הזה היא מחאה נמרצת.
  אך במחשבה שניה, אני שמח שעקרונות התפיסה האשכנזית-גזענית עלו סופסוף על הכתב בצורה מפורטת ואף פורסמו.
  כשאי מי ישאל: גזענות אשכנזית, האמנם?
  נפנה אותו למאמר הנ"ל.
  ובנימה אישית:
  חוסו על כבוד הגר"מ שפירא זצ"ל שהכותב מתקרי "תלמידו". בטוחני כי אם היה בין החיים היה אף הוא מוחה מחאה כנה בדברים המסולפים, השטחיים והפוגעים.

  • וכשאי מי ישאל, גזענות מזרחית, האמנם? נפנה אותו לתגובות דכאן שחלקן מלאות גזענות ובוז נגד עדות אשכנז.

  • נראה שהכותב/ת הנכבד/ה לא הכיר את רבי משה שפירא ע"ה

  • רק אציין, שבישיבה שר' משה הקים והשקיע בה את תמצית דם ליבו- היו אנשי צוות אשכנזים וספרדים בשווה.

 • לצערי הרב אני מסכים עם יואל, קצת מצחיק שהלנת על "פוליטקלי קורקט" כאשר הכנת לך מראש הצדקות מוסריות לכל שלב ושלב, אהבתי יותר את הישירות של זליג.

 • החרדים האשכנזים זכו בכל כך הרבה פרסי נובל ומונו לשופטי ביהמש העליון בכמויות מטורפות, שממש נהיה קשה כאן למצוא חרדי אשכנזי פשוט שרק לומד בכולל.

 • מטורף! מי חשב שקמפיין הבחירות של ש"ס יכול להיות עד כדי כך מתוחכם.
  גאונים הספרדים האלה.

  • ש"ס עומדת להיעלם מהמפה הפוליטית, בדיוק בגלל אי-פעילותה

  • ש"ס כבר שלושים שנה 'עומדת להיעלם' ולא מצליחה… עוד כישלון ספרדי…

 • קריאת המאמר נונתנת תחושה של ארוחת צהריים בכולל שאחד מדבר על גזענות והשני משיב לו אבל באמת הם שונים וכו'… דומני שבשביל זה לא צריך את צריך עיון.
  לגופו של ענין, הבאת דוגמא של "פרישת השמלה" שאני לא מכיר ספרדי שזה לא זר לו כמו לאשכנזי היא לדעתי מעשה גזעני דוחה.
  לא הבנתי איך מצד אחד אפשר לכתוב שהוא לא חושב שאף מנהל מוסד לא מקבל למוסד מישהו רק בגלל שהוא ספרדי ומצד שני לדבר אח"כ על זה שאותו מנהל מוסד הרבה פחות אכפת לו מהרגשות של הורים ספרדים. משהו כאן נראה לי סותר.
  כל הטיעונים על ההבדלים הם כמו לנתח בעניים גבריות התנהגויות נשיות מסוימות וכן להיפך אצל נשים, ולהסיק מכך שאל לנו להתחתן איתם או איתן. כל מוסד הנישואין הוא להיפתח לאחרות ולקבל מהקול שכנגד עולם שלם יותר. ולכן מגוחך לדבר בנושא של נישואין על הבדלי מנטליות כי אם היה אימון שיש מה לאשכנזי לקבל מהעולם הספרדי, ההבדלים האלו לא היו מהווים סיבה להימנע מלהתחתן. דומני שאני יכול למצוא הבדלים הרבה יותר משמועתים בין גברים ונשים מאשר ההבדלים שאפילו לשיטתו כותב המאמר מצא. לכן עצם הטיעון הזה מקורו בגזענות באי היכולת לתת אפשרות לקול אחר להישמע.

 • לגופו של עניין, בשל היותה חברה מסורתית המנסה לשמר לא רק את הדת, אלא גם את התרבות הישנה, מתבצרת בכל קהילה תחושת עליונות תרבותית. כך בקרב התימנים, כך בקרב העירקאים, כך בקרב הליטאים, וכך הלאה. בכל קהילה ישנה תחושת בוז עמוקה כלפי שאר הקהילות, ק"ו כלפי תרבויות שונות לחלוטין.
  מתוך ידיעה והתנסות אישית – לספרדים אין פחות תיעוב כלפי האשכנזים. זה לא מצדיק שום גזענות, אבל זו עובדה. צאו ותשאלו את האשכנזים שניסו לשלוח את בנותיהם לסמינר המהולל "בנות אלישבע" בניהול בני הרב יעקב משה הלל (שכל משפחתו דוברת אידיש רהוטה, תוצאה של חינוך בתלמוד תורה "מאה שערים"), שנחשב בין הטובים בתחום, והם יספרו לכם על הגזענות השורשית כלפי האשכנזים, המתקבלים במשורה ובשל שיקולים תועלתניים גרידא.
  כך גם בנוגע למוסדות ספרדיים אחרים, שאשכנזים מתדפקים על דלתותיהם.
  העובדה המעציבה, שבמקרה יש לאשכנזים יותר מוסדות מבוקשים (וזה כן עניין של דיכוי ולא עניין של גנטיקה) ולכן הם מבצעים גזענות-מעשית יותר מאשר הספרדים, לא הופכת את הספרדים לטלית שכולה תכלת.
  הספרדים בינינו מכירים היטב את השיחות הסגורות, בהן צוחקים במלוא הפה על הנאיביות והמוגבלות השכלית של האשכנזים, ויש דברים בגו. עם זאת, מאפיינים אלה לא מצדיקים גזענות.
  שוב, הנסיון לשמר את המאפיינים התרבותיים מביא בכנפיו גם גזענות פסולה, וזה ראוי להוקעה במאה העשרים ואחת.
  לכן אין הצדקה שלא לקבל למוסדות חינוך, גם אם זה מוצדק מן השיקולים הצרים. מאידך, פתטי לדרוש מנערה אשכנזית להינשא לספרדי בגלל טעמי פי.סי. ועוד לראות בזה "פשע".
  הערה אחרונה: התמונה הכללית מגוחכת. כל הפולנים הגיבנים מהשטעטל, הליטאים הנבערים מהביצות וההונגרים המגושמים מהקרפטים הפכו פתאום למבחר המין האנושי-האירופאי ומתהדרים בשם המדע, אותו דחו כל כך ולחמו בו בעוז.

 • לכותב הנכבד, האמת מרוב התפלפלויות וניסוחי לשון מפולפלים המאפיינים אנשים שמנסים להסביר תופעות שגויות, השתעממתי ולא קראתי בדקדוק ועיון. לדעתי על רצף הזמן בהם דורות מתמזגים ונטמעים העיסוק בנושא מיותר. הפערים הם סיבה לייצר גיוון ושוני ולא צריך לתת להם משקל כל כך רב. כמו במגזר הכללי כך גם בדתי מן הראוי שנתעסק בעיקר ולא בטפל במאחד ולא במפריד. הגענו יחד לארץ ישראל בוא נבנה חיים משותפים בלי אפליה וגזענות גם אם יש לה הסברים טובים או ממולחים כפי שכתבת…

 • רק נקודה אחת (כי יצירת מופת כזו של שנאת חינם אינה ראויה ליותר מכך). אני נכדה ליוצאי ג'רבה. קהילה של רבנים מופלגים שסירבו לעשות תורתם קרדום לחפור בה, של נוהגי צניעות שמביישים אפילו את מאה שערים (חתונות, למשל, היו מתקיימות כשהגברים והנשים חוגגים כל אחד בבית נפרד. נשים לא היו הולכות לשוק משום צניעות, והן היו מכוסות מכף רגל ועד ראש פלוס), של תלמידי חכמים שפגשתי ברחובות נתיבות בילדותי והם מהלכים בבגדים פשוטים כאחד האדם, עם ברט על ראשם, ומתרחקים מכבוד ומפאר ככל שיכלו. אף לא מילה אחת משורת החסרונות 'המזרחיים' שמנה כאן הכותב חלה על אנשי הקהילה הזו – כמו גם על קהילות ספרדיות רבות אחרות. זהו האסון האמיתי של הגזענות החרדית: היכרות חלקית מאד זעיר-פה זעיר-שם של מנהגים ודפוסים בקהילות מסוימות מאד, ואז החלתם על ציבור ענק ומגוון. באותה מידה יכולים המזרחיים לטעון שכל האשכנזים שומרים רק שעה בין בשר לחלב, שבכל קהילות אשכנז נהגו לתת סנדקאות לנשים (שמצידן לא כיסו את ראשן), ושלאשכנזים יש נטייה מדאיגה להפוך למוסרים.

 • אני מנסה לסכם לעצמי מה קראתי ואני לא מצליח לתפוס נקודה של תוכן. גבוב מילים ומילים ומילים שנע במעגלים מכלום לשום מקום.
  בשלוש מילים הגזענות החרדית לא נובעת מרוע רק מהליכי חשיבה אדיוטים ומיושנים כפי שמודגם בטקסט הארוך והלא מי יודע מה אינטלקטואלי.

 • ניתן להבין כי הכותב שואף להגיע להסבר אינלקטואלי שיהיה מיושב על הדעת על השוני בין העדה האשכנזית למזרחית,
  אך תיצלינה אוזני השומעים והקוראים את הסיפור על הבבא סלאי גדוך בישראל – על אשר הובא באופן מגונה.
  והציטוט מאת הבן איש חי שהובא בחציו ולא כולו על מנת להקטין את ערך הצניעות ח"ו, אין זו אלא מונפלציה המביאה את הקורא להאמין שאכן כך דברי הבא"ח – אך לא, לא אתם הקוראים תהיו תמימים לקבל את הדברים כתורה למשה מסיני,
  כיון שהדברים הובאו בסילוף.
  קריאת המאמר עם מעט עיון תיתן לקורא להאמין שהכתיבה אינה מהימנה ומגיעה מתוך מקום להשריש את הגזענות,
  ולהביא הצדקה מוטעת לטענות מסויימות עם מעטה של גנות אודות גדו"י.
  לדאבון לב.

 • וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

  כשהיהדות הפכה לביזנס ושכחו שמדובר פה בנשמות ישראל ובעם ישראל ומה תכלית כל התורה והמצוות.

  קב"ה לא שריא באתר פגים.

  "פרום" – פול רשעות וויניגע מצוות

 • תודה, עשית שירות חשוב למתנגדי הגזענות.
  בעיני זה "מאמר" שצריך ללמד בכל בית ספר ואז להסביר לאט וברור למה זה הטקסט הכי רדוד, עלוב ושקרי בעולם.

 • מגיבים רבים טוענים שוב ושוב נגד טיעונים שבמאמר. אתם בכלל לא מכירים…
  אין לכם מושג, כותבים מגיבים, אלו קהילות היו במרוקו ובאלגיר ובכלל בצפון אפריקה, אלו אנשים תמימים, איזה מנהגים ואיזה צניעות…
  ובכן, גם אתם מודים כי לצערנו, נוער מעדות המזרח נוטה יותר לנשור. בואו נאמר, בגלל תהליכים הסטוריים. בגלל תמימות של דור העולים ועוד.
  גם אתם מודים שלצד עולם התורה יש מה לתקן, שעל כל בחור בישיבה יש אחרים בתיכון או ברחוב.
  ובכן, אדרבה, אם כך ויש לכם כזו מורשת, קומו ותקנו, הפער בין מורשת שאתם מזכירים ובין נוער ברחובות, לא קטן. אם כך, יש לכם לאן לכוון, תקנו אותו.

  ייחוס, כבר אמר פעם רבי אשכנזי אחד, דומה לאפס, וכשמוסיפים ספרה יש לו משמעות.
  גם אתם, יש לכם יחוס, זכרונות? זה מחייב אתכם.
  לא להתעלם, אלא לעשות.
  אם כנים דבריכם וכך נראו קהילות מרוקו, עשו הכל, להחזיר עטרה ליושנה.
  קראו את התגובות, צאו לרחוב, ואדרבה, החזירו עטרת קהילותיכם ליושנה. ואז, שום מאמר לא יטריד אתכם.

  • העטרה לא צריכה לחזור ליושנה, כי היא קיימת בגאון. את זו שממשיכה להפציץ פה בורות, מעצם זה שאת לא מכירה מספיק את יהודי צפון אפריקה. לפני שתכתבי שטויות, תשבי לקרוא, להשכיל, ללמוד, ותביני היטב מי היא יהדות צפון אפריקה.

   על איזה ייחוס את מדברת? על ההתבוללות שלכם באירופה? בצפון אפריקה הייתה אפס התבוללות. אצלכם זה היה 1 וכמה אפסים אחריו. לא אצלנו היו 40 אחוזי התבוללות, אלא אצלכם. טלי קורה מבין עינייך.

   מי שמוטרד כאן זו את וכותב המאמר. מרגישים שגנבו לכם את המדינה? תחזרו לאירופה, שם תראו רק בהירי עור שדומים לכם במעשיכם. אנחנו כאן כדי להישאר.

 • מבחינתי האישית הגיע העת להפסיק את השיח על אשכזנים וספרדים ולהתחיל להתייחס אלינו כיהודים. אפשר לומר שהמאמר רלוונטי לשנת 2000. לצד זה אני עורג ליום שבו יהדות המזרח תחזור להאיר ולהיות הפנים של היהדות בעולם. זה יפחית את רמת האנטי דת בעם ישראל. זכרו את הלוויתו של מרן ואת הפיספס האנושי המדהים שליווה אותו בדרכו האחרונה. רבי עובדיה יוסף נהג בדרכו של הלל הזקן וזה עבד.

 • אינני רוצה להתייחס לגופו של כותב כפי שעשו חלק לפני אלא להתמודד עם הנכתב.
  ציטוט:
  אין לדעתי מנהל מוסד אחד שנמנע מלקבל תלמיד ספרדי רק כי הוא ספרדי…
  אז בוא אספר לך מה שבדידי הווא עובדה, כשהלכתי לרשום את בני לחיידר שבעליו הוא הגבאי של בית הכנסת שבו התפללתי עם כסא קבוע, אמר לי בפגישה מנהל החיידר באלו המילים " אין לי שום בעיה איתך או עם הסגנון של הבית,אם היית אשכנזי היית מתקבל מייד,אבל לצערי עברנו את המכסה "

  ציטוט נוסף ממאמרך:
  באופן כללי המציאות היא כפי שכתבתי: התלמידים הספרדיים נוטים להיות חלשים יותר בלימודים, נוטים יותר להתנהגות "בעייתית" (אלימות מילולית ואפילו פיזית), ונוטים ליצור קבוצות של תלמידים מרקע מזרחי (לעתים בגיבוי הורי) המקשים על סדר הלימודים התקין.
  אשמח לדעת על בסיס מה נכתב הקטע ההזוי הזה?

  דבר נוסף שדיי דילגת עליו וזהו מרחק השנים,עד מתי נמשיך לייחס תכונות אופי בין שהיו נכונות בעבר ובין שהומצאו ע"מ לעשות דה-הומניזציה לקבוצות אלו, האם לאדם שנמצא כמה דורות בארץ הזאת יש בכלל נקודת התייחסות דומה להתנהלות שהייתה בדור אחר ובאקלים אחר?

  וכאן אני רוצה לומר גם לאחיי הספרדים,בואו תסתכלו רגע במראה האם אצלנו לא מפלים את העדה התימנית במוסדות ובעיקר בנישואין?

  • בקשר לסיפור עם בנך, המאמר מתמודד עם הטענה הזו בצורה ברורה. אינך חייב להסכים עם הטענות במאמר אבל אינך יכול להתעלם מהם.
   והנה ציטוט מהמאמר:
   השיקול השני, הנובע במידה רבה מהשיקול הראשון, הוא ש"הציבור קובע". גלוי וידוע שגם הורים ספרדיים אינם מוכנים לשלוח את ילדיהם למוסד שיש בו אחוז "גבוה מדי" של תלמידים ספרדיים. מה אפוא על מנהל מוסד לעשות, ומה לנו להלין על מדיניות הקבלה ה"מפלה" שבה הוא נוקט? כפי שאמר לי מנהג מוסד אחד, "המוסד שלי הוא ביזנס, וכדי שהביזנס שלי יתקיים אסור לי לקבל יותר מאחוז X של תלמידים ספרדיים." או כלשון הבדיחה על אודות מנהל מוסד שפנה להורה ספרדי בשאלה: "מדוע אתה רוצה להתקבל למוסד שלנו?" הלה ענה שהוא מעוניין במוסד אשכנזי. הגיב המנהל: "גם אני רוצה מוסד אשכנזי, ולכן אינני יכול לקבל אותך!" לא ניתן לצפות ממנהלי המוסדות לחנך את הציבור כולו; הם מגיבים לציבור, ואינם קובעים לו תפיסות ודעות.

 • לאחר שהשתכנעתי שהאשכנזים (ובפרט הליטאים) אינם נוהגים כהוגן, לא ברור לי מפני מה הספרדים כה טורחים להתדפק על דלתות מוסדותיהם ובנותיהם?
  בנוסף, ידועה אמירתו של הרב שך, ש"הספרדים לא ראויים להנהגה", ושהקמת ש"ס לא היתה באה לעולם לולי תמיכתו של הרב שך.
  ופוק חזי, אותו פוליטיקאי שמסופר שהרב שך העריך מאוד, הפנה לו את גבו, ומחמת קפידא זו נכנס לכלא (ויוכיח גם מספר ההרשעות בפלילים של חברי התנועה הקדושה).
  אני אישית מסתייג משימוש במושג "גזענות", אם כבר "משפחתיות". אני כליטאי, לעולם לא אחשוב לקחת חתן חסיד סלונים שבליטא, ואעדיף בעלי מנטליות וזהות הדומים לשלי ככל האפשר. (ומצינו כן גם במקרא ובתלמוד).

  • איני יודע אם הרב שך אמר אכן את המיוחס לו אבל גם אם כן זה לא הופך זאת לנכון, להפך, זה מראה שהסטריאוטיפ הגזעני משפיע גם על ת"ח. בעניין ש", היא קמה בלי הרב שך וגם תמיכתו בה בבחירות '84 לא נועדה אלא למחאה באגודת ישראל ולא כדי לסייע לספרדים, אם כי חלק מראשי ש"ס אז היו סרים למרותו ברמה כזו או אחרת (ש"ס הייתה מקבלת מנדט פחות בלי תמיכתו). הטענות על דרעי ש'בגד' ברב שך הם פיקציה ועלילה של מי שחוששים להאשים בהאשמות אלו בדיוק את הגר"ע יוסף ומעדיפים 'להרוג את השליח' במקום זאת (וכמובן שבקשת המחילה של דרעי היא לכל היותר אינדיקציה למצבו הנפשי ערב כניסתו לכלא ולא לשום דבר אחר). לגבי המורשעים והנחקרים בש"ס, רצוי לקרוא את מאמריו של ד"ר אבישי בן חיים (וגם את ספרו של פרופ' דניאל פרידמן) כדי להבין שניתן לגזור מעובדה זו בדיוק את ההפך, את רדיפת האליטות כלפי הפוליטיקה הספרדית. ואכמ"ל.

  • מענין, חשבתי שלרב שך היתה אהבת ישראל… פני הדור כפני הכלב.

 • "לשון הרע הוא אפילו על אמת" (ספר חפץ חיים).
  אין שום סיבה שבעולם לעלות על הכתב חסרונות של עדות אחרות במסווה של "לא להדחיק את הרגשות", זוהי בדיוק הנקודה של לשון הרע, כך מלבים שנאה ריחוק דחיה וכיו"ב.
  כי הרי ברור שלכולם יש חסרונות ומעלות, אז מדוע להוריד את הרמה של הציבור לאפס ולהתחיל ללבות יצרים ולפתוח מלחמה מי יותר ברברי ומי יותר חכם.
  על זה התורה התכוונה כשאמרה על תלך רכיל באמת.
  הדברים אמורים גם לגבי רוב כותבי התגובות פה שחגרו חרבם לקרב וההתחרו בכותב מי יותר בור וטיפש ולא יודע ולא מבין דבר.

  • זה לא לשון הרע.
   רגשנות זה תכונה. אופי מאופק זו תכונה.
   יש דורשין לשבח, ויש לגנאי.
   הטענה שהספרדים "שונים", לא חלילה "רעים"

  • כל מילה בסלע.

  • שימי !
   הגבת על הלשון הרע גם בכתבה הראשית שסיפרה לשון הרע על אשכנזים שהם גזעניים?
   בכתבה של אברהם יוסף שכתב על היצרים האפלים של החרדי האשכנזי להתעלל?
   או במאמרה המסית של מעיין דוד על האפלייה לפי צבע?
   אם כן, אז סליחה.

 • בעניין המוסדות, זכותו של בעל המוסד לקבוע את כללי ההתקבלות, ומי שלא טוב לו, יתכבד ויקים מוסד בעצמו.
  בעיני זו חוצפה שמנהל מוסד שבנה אותו בעשר אצבעות ומכתת רגליו לביסוסו, וברצונו לשוות למוסד סגנון מסויים, צריך להצטדק בפני נהנתנים היושבים על סיר הבשר ונהנים מעמלו, ומכנים אותו בכינויי גנאי.
  זאת ועוד, אף אחד לא בא בטענות לאחינו החסידים, שמוסדותיהם על טהרת ה"גזענות", ומי שאינו חסיד מאותה עיירה פלונית באונטר-לאנד או גליציה תחתית, לא יתקבל למוסדותיהם, מנער ועד זקן, גן ת"ת סמינר וישיבה.
  עצתי לאחי הספרדים, התנערו מעפר, הרימו בעוז את קרן תורתכם ומידותיכם התרומיות, ותבנו מוסדות מוצלחים שהאשכנזים יתדפקו על דלתותיכם, וכך באמת תוחזר העטרה ליושנה!

  • צודק לגמרי בעניין המוסדות – לולא היו אלה ממומנים על ידי המדינה. כן, אפילו מוסדות פטור מתוקצבים באופן משמעותי על ידי משרד החינוך. רוצה אדם להקים מוסד המיועד רק ליוצאי קהילת קודש שטעטל איקס? שיהיה לו לבריאות. לא יעלה על הדעת, עם זאת, שהמדינה תממן אותו ואת העדפותיו הייחודיות. (כמובן, מוסדות אשכנזיים מתוקצבים לא פעם גם בעזרת המשפחות הספרדיות שבניהן התקבלו בזכות מענק שמן. אני יודעת מידיעה אישית, למשל, שבתלמוד תורה ליטאי ירושלמי מוכר החליטו השנה להפסיק לקבל ספרדים, אולם נכדיו של רב ספרדי התקבלו אחרי שהוא שלשל 100 אלף שקלים לקופת המוסד, דבר שהמנהלים מודים בו בהקלטות שהלוואי והייתי מקבלת רשות לפרסם…)

  • מעיין, תודה על התגובה המכובדת.
   הכסף הממשלתי מחולק פר-תלמיד. כלומר, על כל תלמיד במוסד, הממשלה משלמת נניח 100 ש"ח לחודש. על כן טענתך לא במקומה, היות ומנהלי המוסדות לוקחים את כספי הממשלה של התלמידים שבחרו לבוא ללמוד אצלם, ומי שיפתח ת"ת ליוצאי מרוקו, יקבל את אותם תנאים. זאת בניגוד לחינוך העצמאי, שהוא "שייך למדינה", ובאמת מתקבלים שם כולם/ן.
   דווקא הכסף אינו בעיה, כל זמן שזה ניתן למוסד פרטי. (ואם כבר עוול, זה לשני הצדדים, הנותנים והמקבלים כאחד)

  • לא מדוייק בכלל. המדינה לא מתקצבת רנדומלית פר תלמיד, שאם כך היה הרי הורי החינוך הביתי היו מקבלים תקציבים על ילדיהם המתחנכים בבית (הייתי אם בחינוך ביתי לזמן מה, המדינה לא העבירה לי שקל…). המדינה מתקצבת לפי חוק חינוך חובה חינם מוסדות שעונים להגדרות מסוימות, כשמוסדות ה'פטור' הם חריגה מיוחדת שנוצרה לצורך תלמודי התורה, אבל המדינה יכולה לשלול מהם את כל התקציב בנסיבות קואליציוניות מסויימות ובית המשפט לא ינקוף אצבע בעניין. חד משמעית, המדינה לא מחויבת לתקצב חינוך פרטי בלתי מפוקח, שזו בדיוק ההגדרה של מוסדות פטור. אגב 'החינוך העצמאי ששייך למדינה ולשם מתקבלים כולם'- אני מניחה שאתה זוכר שגם הסמינרים שייכים לחינוך העצמאי?

  • לא נכון. יש לא מעט תקציבים והקצאות וכו' שאינם פר תלמיד.

 • האמת היא שהרבה זמן לא נתקלתי במאמר ונשתוממתי על הבורות והטינופת שבו אבל זה בדיוק מה שקרה לי כעת. אבל האמת תיאמר שכותב המאמר מייצג נאמנה תפיסות רווחות בעולם האשכנזי החרדי, אך כשהדברים עולים עלי הכתב אני משתומם לראות את עוצמת הבורות השנאה והקיטוב. מאמר זה, ותסלחו זה על הפופליזם יכול היה להתפרסם בקלות בעיתון כמו 'הדה שטימר' ואכמ"ל.
  ולגופו של עניין – כבר כאשר קראתי בשורה הראשונה של הטיעונים על הפערים 'האינטלקטואליים' כלשונו של הכותב בין המגזר האשכנזי למגזר הספרדי לא מצאתי ידיים ורגליים מרוב השתוממות על הבורות העמוקה. וככל שהמאמר התקדם השתוממתי יותר יותר לקרוא שחור על גבי לבן את 'הבורות' כפי שמתבטאית בכל שורה ושורה.
  המחבר חושב שהוא המציא את הגלגל והוא מנסה לנתח את 'ההבדלים' אבל קדמוהו כל כך הרבה גזענים שאילו היה רק קורא מעט היסטוריה היה מייד רואה באיזה צד הוא.
  אני גם גדלתי על ברכי הגזענות בישיבות הטהורות ובחסדי השם יצאתי מהן והלכתי לאוניברסיטה שם ראיתי והבנתי שכולם שווים. פשוט כל הפחד, הדעות הקדומות, והגזענות קורסים אל מול המציאות והאמת הפשוטה והטבעית.
  אני ממש מברך עכשיו 'שלא שם חלקנו כהם'.

  • אז מסקנתך המלומדת היא, שאונברסיטה (שמרן הברכת שמואל כתב על שליחת הילד ללימודים בה, בבחינת מסירה למולך) היא עדיפה מישיבה שמחנכת לתורה ויראת שמים???

 • עבר כתבתי במאמר הקודם שכ-ו-ל-ם גזענים האם בישיבה ספרדית יקבלו אתיופי ולו אחד? אני כבר לא מתכוון למכסות, התשובה היא לא ולא!! חד לחלק! אז איך תבוא בטענות לאחרים?

  • מקבלים ועוד איך. איפה לדעתך לומדים אתיופים חרדים? בחברון?
   (יש לי שכנים כאלו, כל ילדיהם במוסדות של ש"ס).

  • בוודאי שיש בחורים אתיופיים בישיבות ספרדיות. אלא איפה לומדים האתיופים החרדים לדעתך, בפוניבז'? כמובן, אין הרבה אתיופים חרדים. ואכן, קשה להם לעיתים יותר להתקבל למוסדות. אבל המוסדות הספרדים הם היחידים שקולטים אותם בציבור החרדי, ובוודאי אי אפשר לומר 'לא יקבלו אפילו אחד'. ראה את הכתבה הזו שמתארת מחד את האפליה שהם סובלים ומאידך את העובדה שאכן אתיופים לומדים במוסדות ספרדים מוכרים, מרשת החינוך של ש"ס ועד ישיבת פורת יוסף. https://www.hidabroot.org/article/136830

   בהחלט מסכימה שהנטייה לגזענות אוניברסלית ונמצאת למרבה הצער בכל עדה, אבל מגוחך להאשים את המוסדות הספרדיים בהפניית עורף לאתיופיים כשהמוסדות האשכנזיים לא קולטים אותם כלל, גם לא את אלה שעברו גיור לחומרא.

 • לצערי, גזענות חמורה יותר מופעלת ע"י המוסדות הספרדיים, כלפי תלמידים ממוצא תימני, ועוד יותר כלפי האתיופים.
  אז לכמה מגיבים שמעלי אנא, קשטו עצמכם תחילה, (או תדמיינו את התגובה שלכם למי שיציע לכם חתן אתיופי)

 • בא נניח לרגע בצד את נושא המוסדות והשידוכים, ונשאל שאלה אחת פשוטה, במשך ה70 שנה אחרונות ישנם רבים מבני עדות המזרח שלמדו בישיבות אשכנזיות ואימצו את דרך הלימוד ואת ההנהגה האשכנזית בכל דבר וענין, ועתה פשוט נבדוק כמה מהם קבלו משרות בישיבות אשכנזית? התשובה ידועה, למעט מקרים בודדים ממש, אין בכל עולם הישיבות האשכנזיות אני צוות ספרדים. הבוגרים הספרדים המוצלחים של אותם מוסדות מכהנים בהצלחה רבה בישיבות ספרדיות, אבל לא בישיבות אשכנזיות, כאן כל התירוצים הגאוניים של כותב המאמר הזה וחבריו, לא רלוונטים.
  חוץ מגזענות צרופה וטהורה אין לזה שום הסבר.

  • מי שמקבל את המשרות זה על פי רוב בני וחתני ראשי הישיבות הקודמים (ראה בפוניבז', סלבודקא, חברון לענפיה וכו')
   אז יש גזענות כלפי מי שלא מיוחס? או שזה לא תואם את האג'נדה לתקוף את האשכנזים על "גזענות" כלפי ספרדים.
   (כפי שכתבו קודם, איפה היחס בין עדה לעדה בתוך הספרדים, תימנים, איפה החתן האתיופי של ללום ודומיו??

  • קשקוש מוחלט, יש בעולם הישיבות בכללותו אחרי כל הפרוטקציות הרבות שפע של משרות שמקבלים אנשים שאין להם קשרי משפחה
   שלא לדבר בישיבות קטנות שם יש עוד פחות פרוטקציות יחסית.
   ואם זה שגם ללום גזען עושה לך טוב שיהיה לך לבריאות. אבל אל תכחיש את הגזענות שלך.

  • הסיבה שאין אנשי צוות ספרדים זה בעיקר בגלל הספרדים, שהרי הספרדים מאוד רוצים להגיע למוסדות שיש שם צוות אשכנזי (ואם לא מקבלים אותם הם מתבכיינים והולכים לבית משפט) ואם יהיו אנשי צוות ספרדים הספרדים לא יבואו לשם.

 • מצורף כאן קטע מפוסט שהועלה בעבר לאינטרנט ובו דיון על דרכי ההתמודדות עם גזענות, ובו נטען שהתמודדות עם גזענות בלי להתמודד עם התפיסות שיוצרות אותה היא חסרת תועלת.

  מהותנות אסטרטגית

  הרבה פעמים, הדיון על האופן שבו אנו תופסים קבוצות חברתיות יכול להיות דומה מאוד לדיון במאפיינים האמיתיים והמהותיים של קבוצות חברתיות, לכאורה. האם סוג הדיון הזה לא מעמיק את הפערים האלו, במקום לצמצם אותם?

  זוהי עמדתו של הליברליזם הקלאסי, עיוור הצבעים. הליברליזם הזה אומר – הדבר היחיד שצריך לעשות כדי להביא לשוויון, הוא להתעלם לחלוטין מהבדלי מוצא, מגדר, אתניות ועוד. אם רק נתייחס לכל בני האדם באופו שווה – נגיע לשוויון.

  זו עמדה שנשמעת מאוד הגיונית וסבירה. יש איתה רק בעיה אחת – היא לא עובדת. לא משנה עד כמה נסביר לאנשים שצריך להתעלם מהבדלי צבע ומין, עדיין נמצא את השחור בעבודות הניקיון, ואת הלבן בעמדת המנהל.

  ההסבר הפוסטקולוניאלי לתופעה הזו הוא, כמובן, זה שמופיע לעיל. העובדה שאנחנו משתדלים להתעלם מאבחנות של צבע, לא אומרת שבהכרח נצליח, מכיוון שהאבחנות האלה מוסטות לכיוונים אחרים, בדרך כלל לא מודעים: גם אם נגיד לעצמנו אלף פעם שמזרחים אינם טפשים יותר מאשכנזים, אם הסטריאוטיפ החברתי כלפי מי שמדבר בח’ וע’ גרוניות הוא שהוא טיפש יותר, אנחנו נעריך פחות את מי שמדבר כך, גם אם לא נתכוון. עיוורון הצבעים לא מביא לפתרון הבעיה, הוא מביא לשעתוק שלה.

  אז מה הפתרון? לדבר על זה. לדבר על האופנים השונים שבהם אנחנו תופסים קבוצות חברתיות שונות. אבל לדיבור הזה – שכמו שאמרנו, יכול להישמע דומה מאוד לדיבור האפלייתי הרגיל – יש מטרה שונה בעליל. יש לו מטרה אסטרטגית (ולכן הוא נקרא ‘מהותנות אסטרטגית’).

  אנחנו חייבים לדבר על האופנים השונים שבהם אנו תופסים קבוצות חברתיות שונות, כי הדרך היחידה להילחם בסטריאוטיפים הללו היא להיות מודעים להם. להיות מודעים לכך שכשאנחנו שומעים אדם מדבר בח’ וע’ גרוניות, יש לנו נטייה להעריך אותו בחסר. רק מודעות כזו לתהליכים האפלייתיים תאפשר לנו להתגבר עליהם, ולהתייחס באופן שוויוני לכ-ו-ל-ם.

  אבל מהותנות אסטרטגית היא רלוונטית, כמובן, לא רק ליחס שלנו כלפי ‘שחורים’, אלא גם ליחס שלנו כלפי לבנים. לא רק להימנע מלהעריך בחסר אדם רק כי הוא מדבר בח’ וע’, אלא גם להימנע מלהעריך ביתר אדם, רק בגלל שהוא מכיר בעל פה את כל שירי אריק איינשטיין. כי אלה כמו אלה, שניהם תהליכים אפלייתיים. לכן חשוב לשאול ‘’ – כדי לפצח את הקודים התרבותיים שבעזרתם אנחנו מעניקים פריבליגיה, ולאפשר לנו להילחם בהם.

 • יצחק מאיר פרקש אכן הצלחת לעורר שיח! אך להבנתי מאמר זה סובל מאי דיוקים רבים, חוסר בהבנה של התהליכים חברתיים, הסתכלות על הקולקטיב, ואינו יורד לעומק הבעיה. הגם שחלק מהדברים שנאמרו אכן נוגעים בנקודה וראויים להתייחסות. אך אין זה המקום לפרט ולהרחיב בכל הנושא הטעון הנל. אך כן ברצוני ליטעון ולומר שלאחינו האשכנזים יש את הצורך לשמר את ההגמוניה והעליונות כלפי הספרדים ועל כן נכתבים מאמרים רדודים וחלולים מן הסוג הנל אך ורק להצדיק התנהגות שרלטנית ומתנשאת כלפי ציבוריים מסוימים, לעולם הציבור האשכנזי לא יתייחס לציבור הספרדי כשווה בין שווים הגם שהציבור הספרדי הוא איכותי עם מאפיינים תרבותיים וחברתיים מיוחדים, ואף עבר תהליכים חברתיים עמוקים (וקשים) והיום הציבור הזה לא פחות טוב מהציבור האשכנזי.
  ויש לי רעיון בשבילך לעוד נושאים שיש בהם צורך בהול ודחוף לכתיבת מאמרים (בתקווה שיהיו יותר יסודיים נכונים ומבוססים) מה את אומר על מאמר כמו " מה מוביל חברה להיות גזענית? או " הצביעות של החברה האשכנזית" " או
  "תהליכי ההתחלנות, והחזרה בשאלה בקרב החרדים באשכנזים" וכן הלאה.

  • אם אתה מדבר על התחלנות, אני יכול לומר לך בתור עובד נוער שתנסה לנחש מה המוצא של הרוב המוחלט של היוצאים/שבבניקים.
   ואם כבר גזענות, זה להאשים מנהלי מוסדות במקום לפתוח מחוסדות לבד כמנהג החסידים יע"א

 • ובאשר לפערי מנטליות בין הציבור האשכנזי למזרחי, שהוכחו כביכול באמצעות כמה פרמטרים:
  מספיק לראות את המזרחיים בקנדה, בצרפת ובארצות הברית, את שגשוגם הכלכלי ואת מקומם האינטלקטואלי באוניברסיטאות ובישיבות, כדי לדעת שכל התיאוריה הזו חסרת שחר.
  בקרב היהדות החרדית בארה"ב ישנה גזענות מופחתת בהרבה (מלבד בחצרות החסידים) והמזרחיים נטמעים לגמרי בין האשכנזים בישיבות כגון לייקווד. הספרדים מקבלים משרות ונחשבים כשווים בין שווים. ישנם אפילו נישואין מעורבים (ה"י רח"ל היל"ת) ואף אחד (נעבאך) לא הרגיש בפערים המנטליים. הנתונים הללו ניתנים לבדיקה מהירה.

  • תגובות שעניינם בהיסטוריה התרבותית והאנטלקטואלית של האשכנזים והספרדים ומה שקורה בצפוצות ן תגובות חסרות משמעות ביחס לדיון כאן. יש כאן דיון פשוט כאן ועכשיו, והטענה שראוי להתוכח עליה האם יש פער אינטלקטואלי והשגי משמעותי בין תלמידים ספרדים לאשכנזים. מנהלי מוסדות רבים טוענים שכן וכדי לא להוריד את הרמה הם מגבילים את מספר התלמידים.
   אפשר להתווכח על הקביעה שההשיגים של התלמידים הספרדים נמוכים משמעותית ואפשר להתווכח שגם אם הקביעה הזו נכונה מהי הדרך הישרה. אבל מה כל זה קשור לגזענות ולמדידת הכושר האינטלקטואלי של ההיסטוריה.
   ינסה כל אחד לברר אצל מנהלי מוסדות אשכנזיים האם אכן הישגי התלמידים נמוכים באופן משמעותי.

  • כותב ה'מאמר' התעקש להתייחס לכל מיני סטיגמות שמקורן בעלייה ובתפוצות וכו' ולכן השיבוהו משם.
   לגבי הטענות 'כאן ועכשיו' הרי שהמוציא מחברו עליו הראיה, שיוכיח שיש הבדלים/בעיות אצל התלמידים ה'ספרדים' ואז נדון ולא יטיח האשמות ויגלגל עיניו בצדקנות. בפרט שגם אם זה נכון אין בזה שום תירוץ לאפליה משום שהיא אסורה בכל מקרה (העונש הקבוע בחוק על כך הוא עד שנת מאסר!).

  • "ספרדי",
   אתה מסיק מתוך המציאות הנתונה על המהות הפנימית של הנפש הספרדית ומכאן על העתיד. זאת קפיצה לוגית פשוטה. ולכן אני מראה לך שמהות זו אינה נכונה, כי עובדה שבתפוצות הספרדים לא פחות מוכשרים מן האשכנזים, לכן יש לחפש סיבות אחרות למציאות העכורה כאן.
   סמי מכאן היסטוריה של האינטלקטואליות, כי אף אחד לא דיבר על כך.

  • האם שמעתם אשכנזי שמברר האם המשפחה מוצאה מהונגריה מפולין או מגרמניה? האם באגודת ישראל כיום יש חלוקה בנושאי התפקידים לפי מוצא (מה שהיה פעם)? בש"ס עד היום יש נציג עירקי, מרוקאי, תימני, בוכרי, וכו'. כמה נישואין מעורבים מצאתם בין מזרחיים כלליים לתימנים? בין העדות השונות השיח על המוצא קיים כשמדובר בנישואין. האם מרוקאי מקזבלנקה כ"כ בקלות ישתדך עם שלוחים? מרוקאי ממקנס ישתדך עם מרוקאי ממרכש? (יש כבר נישואין כאלו אך עדיין זה נושא אמיתי בבחירת שידוך.) פרסי מטהרן יתחתן עם משהדי? האמת צריכה להיאמר שהשיח בציבור המזרחי בינו לבין עצמו במקרים רבים מפלה מבדיל ומתנשא, רק ששם יש שני צדדים למטבע וכל צד מרגיש שווה. הבעיה מול האשכנזים שכולם מרגישים נחותים מולם.

 • אסור בשום אופן לאשכנזי לומר דברים כאלו.
  היחידים שמותר להם והם אומרים את זה במעשים אם לא במילים, אלו הספרדים שמתעקשים על הסתופפות בצל האשכנזים. הם אלו שטוענים להבדלי המנטליות התרבותיים בעצם הרצון שלהם לא להישאר בין ספרדים.

 • לצערי התגובות למאמר רק מחזקות את טענתו. כותב המאמר טוען שלצעוק גזענות או אפליה לא פותרת בעיות לצורך כך ניסה הכות להביא דוגמאות לשינויים מנטליים תרבותיים כאלו ואחרים על מנת שהעיסוק יהיה במהות בהבנה של השוני כדי לתקן. אמנם אני לא חייב להסכים עם הדוגמאות שהביא הכותב אך לרעיון שהשוני קיים ודווקא מתוך הכרת השונות נביא את התיקון והבשורה אני מאוד מתחבר. חלק מהתגובות מתייחסות לדוגמאות שלא חייבים להסכים עליהן בכולן . אך חלק מהתגובות מעוניין לחזק את טענת והרגשת הקיפוח מה שלא בהכרח אינו נכון אך בהכרח לטענת הכותב לא מוביל לפתרון

  • אז זהו שהוא מביא 'שינויים מנטליים ותרבותיים' שלדעתו מבוססים ואמיתיים ולא קורא להם 'שינויים 'גזעניים' שאשכנזים חושבים. כי אם הוא היה בודק מחקרית, אמפירית – כפי שהוא בעצמו כתב שלא עשה זאת – היה מבין שזו דרך חשיבתו של כל גזען 'להאמין' שיש שינויים כאלה ועוד ללכת ולמצוא להם הצדקות

 • אני חושב שיש במאמר ובתגובות הרבה מלל בלי תוכן קונקרטי.
  נדבר על אפליה. היום אלי ביתאן בתכנית מנדי ביתאן התבכיין איך מפלים ילדה בת שש ספרדיה תמימה?
  נשאל כך מה הסיכוי שהילדה הספרדיה התמימה הזו תתחיל לדבר על עניינים שהצניעות יפה להן בכיתה ז או ח'? תשובה: צאו ושאלו מורות בבתי ספר יסודיים מי הן בעיקר (ודאי שיש אשכנזיות) הבנות שעוסקות ומכניסות כיתות לסחרור בנושאים אלו הן הבנות הספרדיות במוחלט.
  מדוע שמנהלת בית ספר (נעזוב כרגע את הנושא של הכסף הממשלתי) תרצה לקבל בנות ספרדיות תמימות שיש סיכוי גבוה שיעשו לה צרות בכיתה ז'. וכמובן ככל שאחוז הספרדיות גדול כך הסיכוי לכך גדל. לכן גם מקצת הספרדיות שמתקבלות זהו חסד גדול שעושים להם.

  • תחליט, אתה לא מתפלא שספרדיות הן מיעוט בבתי ספר, בגלל שרוב הבנות שמדברות על דברים שהצניעות יפה להם (מה כוונתך?) הן ספרדיות. איך הטיעון הזה הגיוני? אם הן מיעוט, הן לא יכולות להיות רוב. תחזור קצת לכויילל להתפלפל עוד קצת, ותחזור עם הגיון ברור יותר.

   ואגב, אין לכם מונופול על מה מותר ומה אסור לדבר. לא כל דבר שהחלטתם שהוא לא ראוי לדיבור, הוא באמת לא ראוי. מרוב שאתם מטאטאים דברים מתחת לשטיח, נערמת לכם שמה מתחת מזבלה גדולה.

  • שימו לב לתגובה:
   ראשית, הכותב חסר הבנה הנקרא מינימילית בקשר לרוב ומיעוט.
   שנית, התוספת תחזור לכויילל וכו' היא תגובה גזענית ומכלילה מהנוסח הירוד ביותר.
   שלישית והיא העיקר, גם רוצה להכנס למוסד אשכנזי וגם לא מוכן להתיישר עם נורמות הצניעות של המוסד ועוד מעוניין שיקבלו את הילדים שלו למוסד אשכנזי.
   פשוט בכיינות לשמה

  • למה לעזוב לרגע את עניין הכסף הממשלתי?

   אתה טוען שהספרדים הם תלמידים גרועים בעלי בעיות התנהגות ופוטנציאל לערער את יציבות המוסד. נו, כל אחד והאשליות שהוא זקוק להם כדי לשגשג בחייו. (איך אמר פושקין? 'עדיפות אשליות המרוממות אותנו מאלף אמיתות'…) אולם בתי ספר בישראל – בוודאי בתי ספר של החינוך העצמאי – הם לא המועדון הפרטי של אף קהילה. לכן מה שהמנהלת רוצה או לא רוצה אינו רלוונטי כלל.

   בתי הספר החרדים לומדים זאת בשנים האחרונות דרך 'יעד ההכלה' של משרד החינוך, שמאלץ אותם להשאיר בין כותלי בית הספר תלמידים שבעבר היו מוסללים במהירות לחינוך מיוחד. גם בתחום זה, כמובן, המנהלים רוצים רק: 'מוסד שקט ומצליח', אבל את משרד החינוך זה לא מעניין, ובצדק. מה לעשות שבתי ספר הממומנים על ידי הממשלה הם שירות עבור הילדים במדינת ישראל (במקרה זה: הילדים במגזר החרדי) ולא עבור המנהל שוחר התהילה? ממילא, אגב, גם המתקבלים לא מתקבלים 'בחסד': כמו כל אזרח, יש להם זכות שווה להתקבל למוסד שמתקיים בכלל בחסדה של המדינה.

   אין לי עניין לשכנע מישהו שתפיסותיו הגזעניות אינן מוצדקות, אבל אם אכן יש ציבור שסבור שהתלמידים הספרדים כה מסוכנים לחינוך הטהור של ילדיו, אדרבה – יתכבד ויקים מוסדות פרטיים (שיוכלו באמת להתקרא 'אשכנזים', בניגוד לבית יעקב שבהגדרה חוקית איננו אשכנזי יותר, לצורך העניין, מבית חולים ממשלתי או סניף של דואר ישראל), מתוקצבים נוסח נטורי-קרתא. אם צרת הספרדים כה גדולה, מה זה כבר לוותר על התקצוב של המדינה כדי להגן על טוהר נפשם של הילדים?

  • גב' מעין דוד
   חבל שאת קוראת אשליות למציאות ברורה ופשוטה לכל מחנך ומחנכת בחינוך האשכנזי ולכן אם טוב לך האשליה שזה לא כך וזה עושה לך חיים טובים יחד עם האמרה של פושקין שיערב לך. רק אל תשלחי למוסדות האשכנזים את ילדיך והכל בסדר, אתה יכולה להמשיך לדמיין שהספרדים הם הכי מוכשרים וצייתנים.
   לגבי הנושא של הכסף, הטענה פשוטה מאוד, יש כאן דיון האם אי קבלת ספרדים למוסדות היא עניינית או גזענית. התשובה שלי שהיא עניינית בגלל שהספרדים באופן כללי ברמה נמוכה ועושי בעיות (סטיטיסטית מצוי אצלם יותר). כעת ישנה שאלה אחרת האם יש להם זכות לעשות זאת במוסד ציבורי שמקבל כסף מהמדינה? זו שאלה קשה, הרב אלישיב טען שבכסף ציבורי אין רשות לעשות כך וזה מאוד הגיוני.
   אבל צריך להתמקד בעצם הדיון האם זו 'גזענות' או לא. ולא השאלה האם זה 'גזל' או לא.
   גזענות זה לא.

  • בניגוד אליך, אני לא נוטה לדמיין שדווקא אנשים מעדה איקס או וואי הם נעלים יותר. למעשה, כפי שציינתי במקום אחר כאן, הייתי בעבר אם בחינוך ביתי, ובאידיאולוגיה עדיין מאמינה שכל המוסדות (וודאי כפי שהם נראים היום) הם בדיעבד. אלא שכפי שכתבתי במפורש: מצידי יחזיק כל אדם בתיאוריה על עליונות העדה, המשפחה, השכונה, או הקומה הספציפית שבה הוא גר. אני מוחה על האופן בו תיאוריות כאלה מתרגמות לכדי 'עושים להם חסד' כאילו שאת המוסד הקים המנהל המתנשא מהעודף שמצא במגירת הגרביים שלו.

   לכן, אין פה שאלה של 'ענייניות או גזענות': בוודאי, לפי ההלכה והחוק (ויפה ציינת את הרב אלישיב, שהחמיר מאד בדינא דמלכותא) מדובר בהתנהלות אסורה ושערורייתית. התנהלות, אגב, שהיא עיקר הסיבה למרמור הבין עדתי בציבור החרדי (כי בוא נודה על האמת, הרוב המוחץ לא באמת מוטרד משאלת הנישואים הבין עדתיים או מכך שעדות אחרות סבורות שרק אצלם יש תרבות ואינטליגנציה, אלא מההשלכות המעשיות בחיי היומיום, וזו העיקרית שבהן). אתה מנסה להקים מציאות היפותטית: 'לו יצויר שהמוסדות היו ממומנים בכסף פרטי בלבד, התנהלות כזו לא היתה גזענית, כי יש לה סיבות אמיתיות'. ומההיפותזה הזו עובר להצדיק מצב אחר לחלוטין הקיים היום ומתאר קבלת תלמידים במוסדות כפי שהם באמת כ'כחסד גדול'. רוצה לטעון שתלמידים ספרדים חלשים ובעיתיים יותר? אדרבה, הבא נתונים, לא 'כל מורה יודע' (מה לעשות שגם אני מכירה אנשי חינוך רבים במה שהיית מכנה 'מוסדות אשכנזיים', כולל בעלי…). בהתחשב בכך שנתונים מהחברה הכללית מעידים על סגירת הפער האקדמי בין אשכנזים וספרדים, האם באמת פער לימודי נותר בעינו בחברה החרדית? ואם רק כאן ולא בשום מגזר אחר, האם זה מלמד על המגזר החרדי או על הספרדים? אולם דיון כזה לעולם צריך להתקיים רק לאחר ההקדמה הנדרשת: אין דבר כזה בכלל 'מוסדות אשכנזיים' אצל הבנות, יש דבר כזה תחת הגדרה מוגבלת מאד אצל הבנים (=גם מוסדות הפטור כפופים לכל החוקים למניעת אפליה וממומנים בכספי המדינה), וכל העדפה כזו או אחרת של מנהל 'הרוצה מוסד שקט' היא קודם כל פלילית וכפי שאתה כותב נכון – גזל. אחרי שהגדרנו את העבריינות של ההתנהגות הזו, במציאות האמיתית ולא זו שביקום אלטרנטיבי, נתח כרצונך את הנחיתות הספרדית בעיניך. אני וודאי לא אפריע לך בזה.

  • גב' מעיין אני דוקא ממש מסכים איתך שזה עבירה פלילית לא לקבל ספרדים למוסדות. אבל המציאות היא שכל המוסדות האשכנזיים עושים כל שביכלתם לא לקבל ספרדים/יות ואחרי שנשארים ספרדיות שלא מתקבלות ויש לחץ פוליטי עושים מלחמת עולם בין הסמינרים להכניס אותם כי שום מוסד אשכנזי לא מעוניין בהם.
   האשכנזים מדמיינים שהם תרבות עילית והספרדים מורידים להם את הרמה במוסד, הכל כמו שכתבת, ולדעתך התרבות הספרדית אינה נחותה במאומה מהתרבות האשכנזית. וגם כתבת שבעיניך שידוכים זה לא בעיה רצינית ועיקר הקטביות בין אשכנזים לספרדים באה על רקע אי קבלה למוסדות, אז אולי נעשה לזה סוף, הפסיקו לחנך את האשכנזים לא לעבור עבירות פליליות, לכו למוסדות שלכם והכל יהיה בסדר. למען השם ותורתו, למען השלום, והספרדים הרי הם אנשי שלום (דרעי ואלי ישי) אז לכו למוסדות שלכם וזהו. מה הצורך הנפשי, להתעלק עלינו האשכנזים בכח?

 • עם אג׳נדה כזאת לא מקרבים רחוקים (כפי שעשה ר' מוישה). וככה מקרבים את הגאולה? אוי לנו! אין פלא למה עם ישראל החופשי לא חוזר בתשובה. מזל שאני לא שייך למגזר החרדי… אם ככה אז אני מבין עכשיו בצורה בהירה יותר איך החילונים (אשכנזים וספרדים גם יחד למקרה ששאלתם) תופסים את החרדים… אוי גאוועלד!

 • עובדתית כל הנ"ל לא מתקיים בציבור החרד"לי, שם נושא העדתיות כלל לא תופס שום מקום של אפליה משום סוג.

  הכותב הרהוט מעדיף להשתבלל בטיעונים פסאודו-סוציולוגיים ע"מ להצדיק סוציופתיה חשוכת מרפא שהציבור החרדי הנפלא והאהוב לקה בה בחלקים עצומים לדאבון הלב.

  לפני שאתם טוענים כנגד, קפצו לישיבת רמת גן, ממש סמוך לגבול בני ברק המעטירה, ותראו איך מרבית משפחות הקהילה מעורבות מכל עדות ישראל ומבלי לוותר על נאמנות לחיי קדושה ע"פ ההלכה. מקום שהצמיח מתוכו דור של אנשים יראי שמים שמשפיעים בכל תחומי החיים לצד ת"ח עצומים שמפיצים תורה בכל הארץ

  עזבו את הויכוחים והעלבונות. עברו למקום של קדושה שמכבד אתכם ע"פ המעשים שלכם, ולא ע"פ דמיונות מפותחים ומסועפים שנזרעו בהגותו הרהוטה של אלפרד רוזנברג.

 • מזכיר לצערי את תורת הגזע של תקופות אפלות.
  מה הקשר? ובכן, תורת הגזע היא בדיוק עם כל התירוצים האלה.
  תמהתני. איך יהודים כותבים ומאמינים בכאלה דברים על יהודים?
  בדיוק כל ההצדקות של תורת הגזע הארי.
  לעצם העניין?
  ובכן, הגיבו פה מספיק, אך נראה שה'רב' שמייחס עצמו כתלמיד של הרב שפירא זצק"ל, לא מעניין אותו ללמוד, להבין, להכיר ולדעת – למרות שהוא עושה עצמו פסאודו מבין עניין ומחקר. בושה. פשוט בושה.

 • אני מנהל חיידר לא יודע מה האשכנזים עשו לספרדים ומה הספרדים עשו לאשכנזים וגם לא מעניין אותי, לא מבין בהיסטוריה ובסוציולוגיה, לא יודע מה קורה אצל החרדלי"ם ולא בחוץ לארץ, אני רוצה שני דברים חדר מצליח ושקט. הילדים שנרשמים לחדר הם בגיל שנתיים וחצי, אי אפשר לדעת עליהם כלום. אני מסתכל על הכתות הגבוהות ואני רואה שרוב הבעיות הם מהילדים הספרדים, גם בעיות התנהגות ומשמעת וגם חולשה בלימודים. זו עובדה וכך גם מנהלי חדרים אחרים אומרים לי. כיון שאני רוצה חיידר מצליח ושקט אני משתדל לקבל כמה שפחות ספרדים. אם זה נקרא אפליה גזענית, אני לא יודע ולא מבין בהגדרות האלו, אני פשוט רוצה שקט.

  • זה יכול היה להישמע כך, לפני קצת יותר מ-70 שנה:

   ״אני מנהל בנק בכיר, חבר במפלגה הנאצית. לא יודע מה עשו היהודים לנאצים, מה עשו הנאצים ליהודים. לא מבין בגזע, בסוציולוגיה ובכל שאר הדברים שאלו שאינם לומדים ליבה לא יודעים. אני רוצה דבר אחד, שקט כלכלי.

   היהודים שהם לקוחות הבנק, הם בתחילת פעילותם העסקית. אי אפשר לדעת עליהם כלום. אני מסתכל על הלקוחות הותיקים, ואני רואה שרוב העסקים בגרמניה נמצאים בידיהם. על הכל הם שולטים. גם בעיות אהבת-יתר של כסף, גם שקרים וגם רפי-שכל. זו עובדה, וכך גם כל מנהלי הבנקים האחרים והכלכלנים בגרמניה אומרים כבר תקופה. כיון שאני רוצה כלכלה שוויונית ובטוחה לכולם, אני משתדל להלשין על כמה שיותר יהודים, ולהסגיר אותם לגסטאפו. אם זה נקרא נאציזם או אפלייה על בסיס גזע, אני לא יודע ולא מבין בהגדרות האלו, אני פשוט רוצה את גרמניה נקיה מיהודים.

  • בהשוואה לגרמניה הנאצית לכל היותר לא הייתי מקבל יהודים לעבודה בבנק שלי. מנהל המוסד לא טען שצריך לפגוע בספרדים או לעשות להם עוול, בס"ה הם מזיקים לאינטרס שלו והוא לא רוצה לקבל אותם. נא לעשות השוואות בפרופרציה.

  • מסכנים הילדים הספרדים שלומדים בחיידר שלך…
   עם כזה מנהל ומאמין שגם שאר הצוות לוקה בגזענות כמוך, מה אתה מצפה שיצא מילד שמראש קבעו שהוא בעייתי? אח"כ תתלוננו על בעיות ונשירה.

  • רפאל היקר!
   אתה כל כך צודק, ולכן אל תשלחו את ילדיכם למוסדות שלי ושל חברי ואז גם לא תהיה בעיה של נשירה לפי דבריך.
   איזה רשעות זה לשלוח ילדים ספרדים טהורים ומתוקים למוסדות אשכנזים שגורמים נשירה לספרדים שם, לכו למוסדות שלכם, שם יש כידוע אפס נשירה והכל יבא על מקומו בשלום. אין גזענות, אין אפליות, ונחיה יחד כמו אחים טובים.

  • אז כדאי שתתפטר- אם את הקצת ילדים ספרדים שאתה מקבל, אתה לא מצליח לחנך, אתה ככל הנראה צריך בדק בית וחשבון נפש,ואולי אף הסבה מקצועית. לא ייתכן, שמנהל חיידר יטען שהוא לא מקבל תלמיד בגיל שנתיים(!) בגלל שאולי בעוד איקס שנים הוא יקשה עלי ואתה רוצה שקט- זו בדיוק העבודה שלך, שתלמידים יקשו עליך, ואתה תתאמץ, ותעמול- כדי לחנך אותם, זו לא חכמה לקחת ילד טוב ירושלים ולקבל אותו ולנפנף בו כראיה לכך שהמוסד שלך מוצלח ויוקרתי-לא הילד עושה את המוסד-המוסד עושה (או צריך לעשות) את הילד.

 • אז זו טענה לתורת גזע? זה אומר שהDNA של הספרדים לא מוצלח.
  שריבונו של עולם ברא יהודים עם DNA נחות מאחרים?
  ה' ישמור.

  • ממש לא טוען לשום תורת גזע, ואפילו לא מבין את המילים באנגלית שכתבת. גם לא חושב שהספרדים נחותים, פשוט לא חושב כלום. מנסיוני ונסיון מנהלי מוסדות רבים, הספרדים חלשים יותר לימודית ובעלי הפרעות התנהגותיות יותר ולכן אני לא מקבל אותם כי אני רוצה מוסד מצליח ושקט.

  • לא כל כך מבין את הטענה איך יכול להיות שהקב"ה ברא יהודים עם DNA נחות מאחרים?
   הרי בתוך אותה משפחה יכול להיות ילד מוכשר ורגוע ואחד חלש ומופרע. ברור שיש להם DNA שונה שממנו נובע השונות שלהם.
   וכך יש משפחות שבאופן כללי יותר מוכשרות ויש משפחות שפחות.
   הייתכן כיצד הקב"ה ברא יהודים עם DNA נחות יותר מאחרים?
   אז אני רוצה להבין הקב"ה יכול לברא משפחות מוכשרות יותר ופחות ולא יכול לברא עדות מוכשרות יותר ומוכשרות פחות.
   אולי העדות השונות התפתחו ממשפחות שונות?
   הקב"ה יכול לברא עדות שחורות ועדות לבנות, עדות שסובלות ממחלות גנטיות כאלו ועדות שסובלות ממחלות גנטיות אחרות, עדות שבאופן כללי הם גבוהים ועדות שבאופן כללי נמוכות, עדות שיש להם שער מקורזל ועדות שיש להם שער חלק, וכו' וכו' , ורק עדות שמוכשרות יותר ועדות שמוכשרות פחות הוא לא יכל לבראת?
   הגיון מעניין?!

  • סליחה, שכחתי הוא ברא עדות עם מדות טובות וענווה (ספרדים) וברא עדות שאין להם את המעלות האלו.
   כמובן: רק זה לא יתכן שהוא ברא עדה מוכשרת וחכמה יותר מעדה אחרת.

 • הטענות המלומדות כאן נגד אפליית ספרדים הם טענות דומות לטענות השמאל הליברלי (אוהבי אירן שונאי ישראל) באירופה ובארצות הברית כדי להצדיק את ההגירה המוסלמית למדינות אלו. קרן תקוה שהיא המוציאה לאור של 'צריך עיון' קמה גם כדי להלחם בשמאל הליברלי ובטענות אלו ולכן לא פלא שהיא מפרסמת מאמר כזה.

 • ס"ט כתב:
  אם הורה סבור שחינוך במוסד אשכנזי יותר טוב עבורו מבחינה תרבותית וכדומה אז אין לך ושכמותך כולל מנהל המוסד זכות לערער על כך.

  אך כאשר באים אליך ואומרים "אתה לא יותר טוב ממני גם לי יש תרבות לא פחות מפוארת והראיה שרוב התורה הליטאית מבוססת עליה" אז אתה תעריך יותר, כך הרושם שיש לי מליטאי גזען, כמובן שיש הרבה אנשים טובים בכל מקום.
  בכלל, כדאי שתלמד את ספרי הגר"ע לעומק לפני שתנסה להשוות אותו לאחרונים אחרים, בכלל כדאי שתפתח ספרי אחרונים ספרדים ותעיין בהם באמת.בצורה פתוחה ואז אולי תלמד להעריך.

  ס"ט היקר אולי תשכיל אותנו בצורה מפורטת מדוע לאחר כל התרבות הספרדית המפוארת שכל התורה הליטאית בנויה עליה עדיין הורה ספרדי מעונין בתרבות אשכנזית שלא כל כך מעריכה את התרבות הספרדית ובודאי לא הוגה בספרי הרב עובדיה יוסף כמו שכתבת.
  מה, מה בדיוק מושך את אותו ספרדי גאה בתרבות האשכנזית? האשכנזים לא רוצים אותך, התרבות שלך נעלה ביותר, מה, מה אתה מחפש אצל אשכנזים?

  • ס"ט
   בכלל אני לא מבין אותך, ההורה הספרדי רוצה תרבות אשכנזית משיקוליו שלו ולא את התרבות המפוארת הספרדית, כיון שגם המוסד האשכנזי מעוניין בתרבות אשכנזית משיקוליו שלו ולא בתרבות הספרדית המפוארת, לכן הוא לא מקבל את הספרדים במיוחד את אותם אלו שהם גאים בתרבות המפוארת שלהם, וזאת כדי שהם לא יכניסו את התרבות המפוארת שלהם לתרבות האשכנזית, ואז…. מסכן ההורה הספרדי שמשיקוליו שלו רצה תרבות אשכנזית ויקבל תרבות ספרדית.

 • א. חלק גדול מהליטאים כן הוגים והגו בספרי מרן הגר"ע, עיין ערך ר צ"פ פראנק, הגרש"ז, ציץ אליעזר, אג"מ.ראשי ישיבת חברון וכו'. ואם תרצה תפנה אליי בפרטי ואתן לך רשימה של 100 גדולי תורה ליטאים שהוגים בקביעות, תקרא עבודות דוקטורט והקדות של ליטאים לספריו ואולי תשנה דעתך. המחלקות שלו היו בעיקר פוליטיות (הרב שך) והלכתיות (סטייפלר,חזו"א), בגלל שלא היה מוכן להיות כיפוף זו לא סיבה להתעלם מאדם גדול לכל הדעות,.
  חסידים ודאי תמיד הגו וכיבדו (עכשיו תגיד כי אין לחסידים גדולי תורה וכו' וכל טענות הפטרון הליטאי)
  ב.לעניין:תרבותית אדם מעוניין נניח שמוסד אשכנזי שלדבריך יותר מעודן, יותר חכם וכו' , אולי גם קרוב יותר לבית.
  לך אין זכות להפלות אותו ולמנוע ממנו להתקבל לשם..
  או שאתה גנב או שאתה אכזר.
  בכל מקרה, אנו מדברים על משפחה שעומדת בקריטריונים של המוסד.
  אצל החילונים והדת"ל זה עובד נהדר אז גם אצלך זה יעבוד נפלא.
  כשאתה טוען שספרדי חלש יותר בלימודים או עם בעיות התנהגות זה כי אתה בוחר לראות זאת, לא כי הוא כזה.
  יש לכך מיליון דוגמאות.
  רק תחשוב מה היה קורה אם פוניבז היתה ישיבה ספרדית אלימה או כל הפדופילים הליטאים והחסידים שנתפסו בערי הקודש היו חלילה ספרדים מה היית טוען.
  אני באמת מנסה להסביר לך בצורה עניינית שתיכנס לראש פעם אחת של משפחה שסבלה מדחייה של מוסד כלשהוא ותכיל ותבין.

 • אני לא כתבתי בשום מקום שמוסד אשכנזי מעודן וחכם יותר, אני שואל את אותו ספרדי שנלחם להכנס למוסד אשכנזי, מדוע הוא נלחם על כך גם אם המוסד לא קרוב לבית שלו, ולמה הוא מוכן להשאיר את הבת שלו בבית כמה חודשים רק כדי להכניס את הבת שלו למוסד אשכנזי וזונח את המסורת המפוארת של יהדות ספרד ושל מרן הרב עובדיה שלא קם כמותו מהב"י עד היום. מה, מה יש אצל האשכנזים שכל כך קורץ ללמוד איתם בפרט לאור שלל החסרונות שיש בהם כפי שהובהר בתגובות כאן בהרחבה? מדוע האליטה הספרדית בזה לשולחיה ושולחת את ילדיה למוסדות אשכנזים? מה יש באשכנזים הללו שכדאי לנהל מלחמות עולם, להוציא את כל הכביסה המטונפת החוצה, רק כדי להכנס למוסד אשכנזי?
  מה, מה כל כך טוב באשכנזים האלו? הרי רוב הכותבים כאן מתנגדים בחריפות לעובדה שיש פערים אינטלקטואלים והתנהגותיים בין הספרדים לאשכנזים, והתרבות והמורשת שלכם לפי דברי הכותבים כאן מפוארת הרבה יותר ממקבילתה האשכנזית, אז על מה אתם רבים יומם ולילה, בפרט שהרי הספרדים הם אנשי שלום שלא כמו האשכנזים, אז באמת על מה אתם רבים? בכלל הרי כפי שכתבו כאן בישיבות האשכנזיות מתנכרים למורשת הספרדית וכפי שכבר התריע על כך מרן הרב עובדיה ועוד, אז למה לריב ועל מה אתם רבים?
  הערת אגב: מלחמת החורמה שהספרדים מנהלים על כניסתם למוסדות אשכנזים רק מטפחת את האגו האשכנזי לשיאים כאלו שרק מלאך מסוגל לא להתנשא על ספרדים.

  • כל מילה פנינה!!

 • 1. אכן, יש צורך לשים את הדברים על השולחן ולדון בהם בצורה גלויה.
  2. המאמר מיקד את בעיית הגזענות במקומות שאין שום נימוק ענייני. אבל גם במקומות שבהם יש נימוקים עניינים, יש מקום רב לחשוד שהגזענות משפיעה באופן משמעותי, וגורמת לתת לנימוקים אלה משקל לא פרופורציונלי. נראה לי, שהבעיה המשמעותית יותר נמצאת דווקא שם.
  3. יש ציבורים שבהם המצב מבחינה יחסי אשכנזים-ספרדים טוב בהרבה. צריך לתת את הדעת מה גרם לכך, והאם ניתן לאמץ משהו מהגישה שלהם.
  4. מלבד תרומתם של הספרדים לחיזוקו הכמותי של ציבור שומרי המצוות, יש דברים בייחודיות הספרדית, שראוי להוקיר, ואפילו לשקול לאמץ באופן חלקי.
  [היבטים מסויימים של העממיות, דגשים מסויימים בלימוד התורה וכדו'].

 • באתר "צריך עיון" הועלה מאמר גזעני במיוחד. המאמר משקף קול די דוחה ופרסומו עורר סערה בקרב רבים מחבריי. היו שטענו שאסור לתת במה לקול חשוך שכזה בעוד שחלק טענו שחשוב מאוד להעלות אל פני השטח דווקא את הקול הזה, הנאמר בדרך כלל בדלתיים סגורות. זו הזדמנות מצוינת להתמודד עם הקול הזה, גם אם הוא מעורר אי נוחות, אמרו.

  בהתחלה לא חשבתי שיש לי מה לומר על כל זה. בסך הכל גדלתי איכשהו כילד מזרחי במסלול החינוך הליטאי כשהגזענות חולפת לידי.
  מצד שני, עצם העלאת הנושא על סדר היום, העלתה אצלי מחשבה שהדברים קיימים וחשוב מאוד שייפתחו אחת ולתמיד בצורתם האמיתית.

  נזכרתי שכבר בכיתה א' ניגש אלי ילד לבנבן בן טובים והטיח בי "אתה בצבע חום, אתה **י". תודה לאמא שטפטפה לי כל יום כמה אני יפה, כך שזה די חלף לידי, אבל עובדה, אני זוכר את זה עד היום.

  נזכרתי גם בסלוגן "ג' לגובה ש"ס לג'ורה", באמירה הזו ש"ש"ס ר"ת שירותים סתומים" (ופעם ענתה ילדה לחברי "ומי סתם אותם? ג' הגדולים!)

  נזכרתי גם ברבה דויטש, הצ'אלמר עם הזקן הלבן שאמר פעם לאמא שלי "משפחת מתן, כאלה עדינים! ממש אי אפשר להאמין שאתם ספרדים"… הוא התכוון להחמיא ורק אני ראיתי שכשהגענו הביתה היו עיניה של אמי דומעות.

  נזכרתי במבחנים לישיבה קטנה, כשאמרו מפורשות להוריי שרק אם יבואו איתי עוד שלושה אשכנזים אוכל להתקבל לישיבה. וכשכבר באו איתי האשכנזים והתקבלתי, פגשתי את הבחור החשוב ההוא משיעור ג' שתלש את ההסכמה של הרב עובדיה יוסף מהספרים בהם הופיעה. "עבדללה יוסוף" הוא כינה אותו והוא לא היה היחיד.

  וכשהייתי אני בשיעור ג' דיברו שאני הכי מתאים להתמנות לגבאי אבל לא ראוי שבחור ספרדי יהיה גבאי.

  ובשלב המבחנים לישיבה הגדולה, אמרו לי בישיבה אליה הכי רציתי להתקבל שאי אפשר. "כי למרות שאתה היית הכי טוב במבחן, צריך 3 אשכנזים והתקבלו רק שניים, אז פשוט אי אפשר". למזלי היו עוד שלוש ישיבות שרצו אותי, בחרתי אחת ולשם הלכתי.

  אבל גם שם פגשתי חבר שבאמת אינני מאשים אותו, ככה גדל. הוא, בכל הזדמנות היה אומר לי "פרענק נשאר פרענק". הוא חשב שזה מצחיק. אז הוא חשב.

  בפעמים המעטות בהן יצא לי לפתוח את זה לדיון ענייני, היתה טענת הבדלי המנטליות תופסת מקום מרכזי. הפיוטים, האוכל, המנהגים, סגנון הדיבור. ואני, רק על עצמי לספר ידעתי ובבית בו גדלתי לא היה דבר מכל אלה.

  כשהגעתי לתקופה בה מקובל לצאת ולראות בבנות הארץ, היה לי קשה מאוד להגדיר את עצמי.
  תכלס זו בדיוק היתה הבעיה שלי כשהגעתי לשידוכים: מצד אחד על התווית שלי היה רשום: ספרדי, בני ברקי, שחום וכו' וכו', מצד שני לא הצלחתי ממש להתחבר לסגנון לתחומי העניין של הבחורות שעונות כמוני להגדרות הללו.
  הייתי בברוך.
  בצר לי, בנסותי להגדיר לאמי כיצד להגדיר אותי, אמרתי בהומור שחור "אמא, את יודעת את ההבדל בין ערבי מוסלמי וערבי נוצרי? אז אני ספרדי נוצרי"…

  אז כשסוף סוף עולה מאמר שמציף ומנקז קול ששנים היה לכולנו נוח להתעלם ממנו, אני שמח. אני מברך.
  ולכל המצקצקים גיבורי המקלדת אקרא ואומר, יש לכם תגובה הולמת? אף אתם הקהו את שיניו! כי לצערנו הקול הזה אינו חריג ומותר לבוא בקהל.
  כולי תודה למערכת "צריך עיון" על העלאת הסוגיה הכואבת במערומיה, ללא כחל וללא שרק.
  יישר כוח!

  • יעקב, אני מקווה שמצאת בסוף משו, מסכן אחד… כנראה אתה נורא מיוחד!

 • יעקב היקר! כואב לי על מה שהרגשת. וזה בדיוק טענת המאמר שקראת לו שלא בצדק "גזעני". המאמר טען שאכן קיימת אצל אשכנזים גזענות לא עניינית וצריך לטפל בה והמאמר מספר בדיוק סיפורים שמאפיינים את התחושות שלך ואת גועל הנפש מהאופן בו התנהגו אליך.
  אבל הייתי רוצה להבין לעומק את מה שכתבת שלא מצאת בבנות הארץ בנות כלבבך, במילים פשוטות לא ערבה עליך התרבות הספרדית. כלומר הייתי שייך למנטליות האשכנזית ולא הצלחתי למצוא בבנות הארץ הספרדיות מענה מתאים לי.
  מתוך דבריך הכואבים עולה שאתה מסכים עם זה שיש מנטליות ספרדית ויש אשכנזית ואתה עם מנטליות אשכנזית וחיפשת בחורה עם מנטליות אשכנזית ולא מצאת, ואשכנזיות לא מצאת.
  ראשית תאר לך שהיית ממש אשכנזי עם מנטליות אשכנזית והיו מציעים לך בחורה ספרדיה ולא היית רוצה לגשת לזה היית נקרא בפי רוב המגיבים כאן גזען היות ואתה לא מוכן להתחתן עם ספרדיה, והנה אתה עם מנטליות אשכנזית לא מצאת בבנות הארץ הספרדיות את מבוקשך מדוע ישנה ציפיה שאשכנזי מבית ומלידה כן ימצא את מבוקשו אצל הבנות הספרדיות, ברור שלאור נסיונך הוא מראש ימנע לגשת למפגשים שלכאורה אין להם סיכוי.
  אם אתה מסכים עם זה שזה לא גזענות כאשר אשכנזי שלמד מנסיונך ונסיון אחרים לא ניגש לשידוכים ספרדים מראש, אתה יכול להסכים שלא לקבל ילדים ספרדים למוסדות אשכנזיים משום שאין למנהלי המוסד אפשרות לדעת מה תהיה המנטליות של הילד בעתיד. לא כולם מצליחים להטמע במנטליות האשכזית כמוך.
  ולגופם של הדברים שעברו עליך, לפי איך שאתה מספר הם גזענות בעלת מידות רעות ביותר וכפי שכתבתי במאמרי שראויה היא לכל גנאי. שים לב לסיפור הפותח מהאוטובוס.

  • למה כל כך חשוב לכם לשמר מנטליות ? למה לא לחשוב שיש לך דברים להעריך ולאמץ ממנטליות שונות ?
   למה שמנהל מוסד אשכנזי לא יחיה בשלום עם מנטליות ספרדית או להפך? למה בכלל הספרדים צריכים להיטמע בכם? למה הם לא יכולים להיות ספרדים שמעריכים את הלמדנות של האשכנזים ומשתפרים בעזרתם בתחום הזה?
   ודרך אגב, העובדה שאתם באתם עם המבנה הארגוני לא מעיד על חכמה יתרה, זה כן מעיד על משאבים,במעט השנים שביליתי בספסלי האקדמיה, יצא לי לפגוש אינסטלטורים שהיו יותר חכמים מפרופסורים, כנראה שיש לנו פרמטרים שונים שבעזרתם אנו מודדים חכמה ואינטליגנציה.

   בתור אדם שאינו מגיע מהעולם החרדי תמיד הערכתי חרדים על המסירות והלמדנות שלכם,אני מעריץ כל אדם שיכול לשבת וללמוד כל היום, אפשר להתרכז בעובדה שאתם לא עושים צבא(לפחות כך היה בזמני), אבל זה יגרום לכם רע וגם לי, תחפש רע תמצא, תחפש טוב תמצא.

   ורוצה להעלות בפנייך עוד נקודה שמנקרת במוחי, לדעתי האפליה של הספרדים בחברה החרדית היא נזק כפול לחברה החרדית, פעם לספרדים, ופעם לכולכם יחד, כי כשמסתכלים על זה מבחוץ עולה השאלה, אלה יראי שמיים? מבלי להעליב אף אחד, אבל באמת שאני לא מבין איך כל מה שאתם לומדים ומשננים כל היום, ובוודאי יודעים הרבה יותר טוב מעם הארץ כמוני, מתיישב עם הגזענות שמקורה בגאווה שאתם מטיפים נגדה בוקר ולילה.

  • למה בכלל המוסדות מחולקים לפי הגדרות עדתיות?! זוהי פרספקטיבה גזענית כשלעצמה. הגענו לארץ ממקומות שונים ועם הבדלי מנטליות ותרבות בשביל לחזור ליהיות עם אחד כל אחד מוסיף לעיסה את התרבות והשפה שלו וביחד קוראים לזה עם ישראל האידאולוגיה אמורה ליהיות צמצום הפערים ולא עמידה על הפער עדיין לא השכלנו להבין את מה שהבינו בשאר הקהילות בישראל מהחילוני המובהק ועד החרד"ל. יום אחד זה יקרה האבולציה האתית לא פוסחת גם על הקהילות השמרניות ביותר זה פשוט קורה לאט לאט.

  • ז כתב:
   במעט השנים שביליתי בספסלי האקדמיה, יצא לי לפגוש אינסטלטורים שהיו יותר חכמים מפרופסורים, כנראה שיש לנו פרמטרים שונים שבעזרתם אנו מודדים חכמה ואינטליגנציה.
   ממש מסכים איתך, ולכן אני מציע לפתוח שני מסלולים למוסדות שבאחד מהם יקבלו לפי הפרמטרים שלך לחכמה ואינטלגנציה ואחד לפי הפרמטרים של האשכנזים. והחלוקה תהיה מעניינת, במוסדות שיוקמו לפי הפרמטרים שלך ילמדו האינסטלטורים החכמים ובניהם, ובמוסדות האשכנזיים ילמדו אנשים חכמים לפי פרמטרים אחרים, ושם הפרופסורים ובניהם ושלום על ישראל. יש בזה איזה בעיה.
   בצורה כזו הפרופסורים לא יפגשו את האינסטלטורים ולא יריבו, למעט הזמן בו תהיה לפרופסור בבית סתימה בביוב והאינסטלטור יבא לתקן, ואז האינסטלטור יראה לפרופסור כמה הוא חכם והפרופסור טפש, ושלום על ישראל

  • תגובה לשלוחי
   אתה מודד חכמה ואיטלגנציה ע"פ תואר אקדמאי ? ד"ר לביולוגיה יכול להיות אדם שב 20 שנה האחרונות חוקר את אותו רצף של גנים, אכן דבר שיש להעריך מבחינות שונות, אך אין הדבר מעיד על נחיתות שכלית של אינסטלטור.
   אני משתדל לשפוט אנשים ע"פ מוצא פיהם ולא על פי התואר שלהם, תנסה מדי פעם, אולי האינסטלטורים עוד יפתיעו אותך…..
   ודרך אגב למה לעצור שם ? אולי על בסיס ההיגיון שהצגת, נאמר שגם החרדים בעלי אינטלגנציה פחותה כיוון שאינם לומדים לימודי חול ?נדמה לי שגם זה לא נכון (האתר הזה באופן ספציפי מוכיח זאת)

   והאמת שלא אכפת לי מה תעשו במוסדות שלכם, תקבלו את מי שאתם רוצים, זאת לא בעיה שלי, אני חיי בשלום עם צבע עורי "והמנטליות" שלי, זאת בעיה שלכם בגלל הסיבות שנזכרות בתגובתי הראשון.

   דבר אחרון, בספסלי האקדמיה הבחנתי שחצי מהסטודנטים הם מזרחיים, כנראה שהפערים שאתם מציינים קיימים רק אצל ספרדים חרדיים, או שזה פשוט נובע מהגזענות שלכם…..

 • אמר לי מנהל תיכון של בנות שרוב הבנות החלשות ובנות 07 הן ספרדיות. לדבריו, ברמות הגבוהות של ההקבצות באנגלית ובמתמטיקה אין כמעט בנות ספרדיות. הוא לא יודע לאבחן מדוע (מן הסתם האשכנזים אשמים בזה). כמובן, גם בעיות התנהגות וכו' יש אצלם במידה ניכרת. הוא משתדל לקבל כמה שפחות ספרדיות. אפליה גזענית או לא גזענית, לא מעניין אותו, זכותו לקבל בנות שתורמות להצלחת המוסד.

  • עוד רגע תגיד שאתה גם מנהל תיכון, בנוסף לחיידר שדמיינת שאתה מנהל.
   אצלי בכיתה בסמינר החדש בירושלים הבנות הספרדיות היו מהחזקות בכיתה מבחינה לימודית…

  • אני מכירה אישית ילדה ספרדייה ממוצעת (לא מאד מוכשרת אבל גם בככל לא מתקשה) שהסמינר הסכים לקבל רק בתנאי שהיא תוגדר כ07 וככה יקבלו עליה תקציב.
   בושה וחרפה.

  • אביטל.
   נכון בושה וחרפה, אבל מדוע הוריה והיא גורמים לעצמם השפלה כזו? עזבו את האשכנזים הגזעניים וזהו.

  • אם הוא היה מקבל הרבה בנות ספרדיות והיה עושה ״מכסות״ לאשכנזיות אז ברור שהיו הרבה בנות ספרדיות טובות באנגלית ובכל המקצועות.
   כשאתה נמצא במקום שמעריכים אותך בוודאי שיותר קל לצמוח ולהתנהג יפה, מה המחשבה פה בכלל.

 • שימו לב ! כמעט כל הכותבים באתר הם אשכנזיים …..חחח…אתר גזעני

  לכותב המאמר ולעורכי המערכת!
  בטח לא תפרסמו את תגובתי בשל אהבתכם לשקר. אך בכל זאת אציין מספר דברים שלא ציינו בתגובות על הכתבה המחליאה.
  בשם מרוקאית משני הצדדים אני רוצה לציין שאני מרחמת על העולם הבא של הכותב, שיצטרך לתת דין וחשבון על ביזוי צדיקים, רבנים ותלמידי חכמים. רק המחשבה על המשפט שיצטרכו לעשות לו עושה לי צמרמורת, על זה שהעז לדבר ככה על הבבא סאלי, על רבנים גדולי דור פוסקים, גדולים וקטנים, על תלמידי חכמים שיושבים באהלה של תורה, עמלים, יגעים ומקבלים מילים משפילות כאות "תודה", כל זאת מכוון שהקב"ה החליט שסבם וסבותם יגיעו מארצות המזרח. מגירוש ספרד הגיעו כמעט כולם, מגורשים שהתפזרו.
  אז בתור מרוקאית כפי שציינתי, בעלת תשובה, שעזבה את עולמה לטובת כביכול חברה טובה, מתוקנת במידותיה, נקייה, אני מבינה כעת למה משיח לא בא! לא בגלל משפחתי החילונית!! לא בגללם! בגלל אנשים כמותם!! כותבי המאמר ואלו שאישרו להעלות מאמר כזה באתר, באתר שמצריך עיון גדול, מצריך עיון בעוונות שלכם!! בגללכם! כתבה כזו מתאימה לעיתון הארץ ולכותבים ללא כל קשר ליהדות. אחרי כותב המאמר עומדים אנשים במערכת של צריך עיון שתומכים ואף מעודדים את תפיסתו המעוותת.
  אני קוראת לכל מי שכותב בצריך עיון להחרים את האתר הנלוז הזה!! ולזה שקורא עכשיו את מה שנאמר כאן ומחליט האם להעלות אותו כתגובה באתר או לא. תבחר לפרסם את התגובה. תעשה "שיויתי את השם לנגדי תמיד" ואם לא תמיד אז לפחות עכשיו.

  .

  • לשני,

   דווקא בתור אשכנזי שמזועזע ממש כמוך ממאמר החלאה הזה (ושותף לדעה שלך לגבי העולם הבא של אותם אשכנזים גזעניים), אני שמח מאוד שפורסם כזה מאמר. סוף סוף יש מישהו אשכנזי שמוכן לכתוב את השיטה הגזענית ולתעד זאת.

   תארי לעצמך שהיטלר לא היה מפרסם את 'מיין קאמפף'. היה יותר קשה להוכיח את טענות הגזענות שלו (נניח לרגע את השמדת היהודים בפועל ונתבונן רק על תורת הגזע של היטלר).

   לפי דעתי, זה היה השיקול של מערכת 'צריך עיון' בפרסום מאמר זה.

   חשוב מאוד לתת ביטוי גם לדעות החשוכות והנוראיות שיש בתוכנו. לא בכדי לתת להן לגיטימציה אלא בכדי להציף אותן כתמונת מראה של החברה שלנו.

   כבן להורים חוזרים בתשובה, אני מקווה שאת עושה כמוני את ההבחנה בין ערכי היהדות האמיתיים לבין אותם גזעניים.

 • שני,
  החברה החרדית מיטבה לטאטא כביסה מלוכלכת בפנים.
  עד היום היו בחברה הזו פדופילים רבים לדוגמא ובשנים האחרונות הוחלט להילחם בתופעה באמצעות תקשורת נכונה, שיח גלוי ופירסום.
  כך גם לגבי הנ"ל.
  אמנם רבים וטובים בחברה הליטאית אינם חשים שום עליונות אך עבור אלו שחשים הכתבה בהחלט במקום בשביל עתיד טוב יותר.
  האמיני לי שעל גדולי תורה ליטאים וחסידים הם מדברים בצורה הרבה פחות מכבדת מאשר לבאבא סאלי אז אל לך להעלב.
  בהצלחה

 • כל מי שעוסק בתחום הנשירה יודע שמרבית הנושרים הם ספרדים. (אי אפשר להגיד שמות כי הרי יעשו להם לינץ' כמו שעושים פה לכותב המאמר) אמר לי ראש ישיבה קטנה: עומדים לפני שני נערים אחד ספרדי ואחד אשכנזי, שניהם בעלי נתונים שווים ודאי שאקבל את האשכנזי כי הסיכוי שיהיה לי צרות ממנו הוא פחות מהסיכויים שיהיה לי צרות מהספרדי. הרי נשירה לא מתחילה ביום אחד ועד שהספרדי ינשור הנשמה תצא לי. מה אני מזוכיסט? מחפש לעצמי צרות.

  • האשכנזי יכול להתקלקל, לחלל שבת ולעשות את כל העבירות שבעולם ועדיין להישאר בלבוש חרדי.
   הספרדי לעומת זאת, לא יעשה שקר בנפשו אם הוא נכנע ליצרו הרע.

   עצוב נורא שיש כזה ראש ישיבה כמו שתיארת. שמעדיף את השקט התעשייתי ואת האשכנזי הזה שכלפי חוץ הוא ישיבע בוחר ולא חושב באמת על נשמות הבחורים שהוא מתיימר לחנך.

   ואגב, מי שעושה לינץ' באמת אלו לא המגיבים פה באתר אלא המציאות בשטח כפי שהיטיב לבטא אותה כותב המאמר הבא – אברהם יוסף.

  • דוד
   אתה צודק! עצוב נורא שיש ראשי ישיבות כאלו ועצוב עוד יותר שכמעט כל ראשי הישיבות האשכנזיות מפלים ספרדים מסיבות כאלו ואחרות.
   ולכן אני ממליץ לכל הספרדים, הרחיקו רגליכם מנתיבתם! פתחו מוסדות לעצמכם עם ראשי ישיבות הגונים, ויהיה נפלא לכולנו.

 • מנהל מוסד יקר.
  מאד נעים היה לקרוא את טענותיך המבוססות על ראיה סלקטיבית.
  אני לא מבין מה אתה ושכמותך רוצים מהספרדים.
  צאו להם מהוורידים!!!!
  קח את הרמבם, את השו"ע , את האור החיים הקדוש ואת כל גדולי התורה שמפארים את ארון הספרים שלך ותוציא אותם החוצה.
  הם גדלו במדינות ערביות כולם, בטוח ישפיעו עליך ועל התלמידים לרעה, קו החשיבה שלהם בטח מעוות כמו של הערבים מהמדינות שהם הגיעו.
  זרוק אותם כבר , תוציא מהוורידים.
  תבין, אם ילד נושר אתה הבעיה , לא הוא.
  ואם תברח מהבעיה אתה הכי רחוק מאיש חינוך.
  תוציא את השנאה שקיבלת מההורים.

  • למה? למה שאזרוק את כל גדולי התורה הספרדים, חלילה וחס הם צדיקים וקדושים, וגם לא פוגעים ברמה הלימודית של המוסד שלי וגם לא עושים לי בעיות התנהגות.
   איני יודע מה אתה רוצה מחיי על חשיבה ערבית וקו חשיבה מעוות, מעולם לא כתבתי על זה, אני כתבתי דבר אחד אני צריך רמה ושקט.
   ובאמת, אם אני הבעיה שילד נושר, אני ממליץ לכל הספרדים לעזוב מהר את המוסד שלי ואת שאר המוסדות האשכנזים כיון שכול מנהלי המוסדות חושבים כמוני והראיה לכך שאין מוסד אשכנזי ראוי לשמו שאינו מפלה את הספרדים.
   דרך אגב, תוצאות מבחנים זה ראיה סלקטבית? יומן הפגישות עם הורים לילדים בעייתים זה ראיה סלקטיבית?

  • במוסדות של החרדים המודרניים הספרדים אינם מופלים ופורחים שם היטב, הרבה יותר מחבריהם האשכנזים.
   אצל החילונים והמזרחי הם פורחים , בכל האקדמיה הם פורחים. גם במוסדות הליטאיים יש רבים שהם המצטיינים בכיתה. אתה מפלה אדם בשל המוצא שלו , אתה עבריין ולא יעזור שום תירוץ של חלשים ובעיות התנהגות וכדומה ואם אתה אדם מאמין (אני בטוח שלא), אתה יודע שבעולם האמת ישקפו לך את כל הנשמות שהרסת.
   מקווה בשבילך שהטענות החלולות יתקבלו.
   אם היית מקבל לצוות שלך מלמדים על בסיס מקצועי נטו המקום היה פורח הרבה יותר ממה שהוא היום.
   אל תגדל ילדים לשנאה וגאווה.
   האידיאל הוא מיזוג של חסידים, ליטאים וספרדים יחד כשכל אחד מכבד את תרבותו של חבירו ולומד עליה וממנה, בדיוק כמו בשאר המקומות.

  • תראה את המציאות בעינים כתב:
   במוסדות של החרדים המודרניים הספרדים אינם מופלים ופורחים שם היטב, הרבה יותר מחבריהם האשכנזים.

   שולי כתבה:
   אז זו טענה לתורת גזע? זה אומר שהDNA של האשכנזים לא מוצלח.
   שריבונו של עולם ברא יהודים עם DNA נחות מאחרים?
   ה' ישמור.

 • כל השיח הזה מעלה נקודת קונצנזוס אחת המוסדות החרדים מחולקים לפי הגדרות עדתיות זה כשלעצמו פרספקטיבה גזענית ומיושנת . לדעתי מוסד צריך ליהיות מוגדר בצורה מקצועית לפי התוכן שלומדים לפי הרמה הלימודית וכו' למה שסמינר יהיה מוגדר כאשכנזי או כספרדי למה הוא לא יכול ליהיות בית ספר לאומניות או למדעים… כמו בכל חברה מתוקנת רוב התגובות שקראתי מתעסקות במצב הנוכחי שיש חלוקה בין העדות ובציפייה לשיווין בתהיליכי הקבלה אני חושב שצריך לשנות את כל הפורמט הפרמיטיבי הזה מהשורש

 • הרב משה פרקש. "אברך, מתלמידי ר' משה שפירא". איך לא תתבייש להתעלל בכבודו של רבי ומורי רש"י הרב משה שפירא זצוק"ל ולהסתתר מאחורי דמותו כעלה תאנה לעיוותיך? של נעלך. כתוב באומץ ואל תתלה באילנא רברבא ותוריד גם אותו לגינהם התודעתי שלתוכו נולדת. בברכה, גיל. תלמיד של ר' משה שגם למד ממנו משהו…

 • כאשכנזי, לעניות דעתי מאמר זה מוטב שלא היה נכתב. האם יש במאמר אמיתות? ייתכן, אך ההכללות הגורפות צורמות מאוד.

  מה שבעייתי והכותב לא מפספס, הוא שבמקום לייצר רשימות מכולת של הבדלים בין עדות, יש פתרון פשוט לעניין והוא – כור היתוך והשתלבות.

  אני חולק עליך שנישואין בין עדתיים לא קורים מסיבות ענייניות בלבד. הגישה בקרב רבים היא שזה דבר שלא יעלה על הדעת כלל, כמעט שווה ערך להתבוללות. אם הממסד החרדי היה רואה כערך את ההשתלבות, נישואין בין עדתיים היו נפוצים הרבה יותר.

  לדעתי על ראשי הציבור לעודד "עירבוב" בין עדתי. הגדלת כמות המשפחות ה"מעורבות" תביא למזיגה בין הדברים הטובים שבכל העדות, ותביא לכך שבתוך דור רבים מההבדלים המוזכרים במאמר ובתגובות יטושטשו.

  כיום, לצערי, לא רק שאין שאיפה לאחדות אלא ה"הפרדה" מתוחזקת כערך, מה שגורם להנצחת המצב הקיים ולהתבוססות כל עדה בפגמיה, במקום ללמוד מהאחר.

  • מי שמתמצא בעניני הסמינרים יודע שהממשלה מממנת לימודי תוכנה והלימודים האלו מכניסים לסמינרים רווח גדול. הקבלה למסלולים אלו נעשית אובייקטיבי על פי מבחני תיל וכדומה. צאו וראו כמה ספרדיות מצליחות להשתחל ללימודי תוכנה. מעט מאוד אם בכלל. לא יודע למה זה כך אבל זו עובדה. למה שמנהל סמינר יקבל בנות ספרדיות כאשר בנות אשכנזיות מכניסות לו יותר כסף? הוא לא גזען הוא פשוט אוהב כסף. מי לא אוהב?

 • הרבה מהדוברים כאן מדברים על 'רב תרבותיות'. בהקשר לזה צריך לדעת:
  א. הליטאיות האשכנזית שוללת את הערך הזה מכל וכל גם לא בהקשר לספרדים, הצורה הזו בה יש דרך אחת נכונה ואמיתית היא אבן בסיס בהשקפה הליטאית האשכנזית הקלאסית. באים כאן אנשים שרוממות 'רב תרבותיות' בגרונם ורוצים לכפות בכח את ה'רב תרבותית' על אנשים שאינם מאמינים בערך הזה. אנא בשם ה'רב תרבותית' כבדו את התרבות האשכנזית ששוללת באופן ברור את ה'רב תרבותיות' ותפסיקו לנסות לכפות על חברה ערכים שהיא אינה מאמינה בהם. זו תשובה לכל אלו שטוענים למה אצל החילוניים זה אחרת? זה אחרת בגלל שאצל האשכנזים קיימת שלילה עמוקה של הערך שנקרא 'רב תרבותיות'. לא מוצא חן בעיניכם? כבדו אותנו בבקשה והניחו לנו!
  ב. מרן הרב עובדיה היה מייצג בולט של חוסר 'רב תרבותיות', הוא נסה לכפות על כל הספרדים פסיקה אחידה, יש קלטות בהן הוא בז ליוצאי מרוקו שנהגו ח"ו כמו הרמ"א בכמה עניינים, הוא יצא נגד הבן איש חי בצורה חריפה מאוד, ולדעתו גם האשכנזים בארץ היו צריכים לקבל עליהם את פסיקת השלחן ערוך כיון שהוא מרא דארעא דישראל.
  אני כלל לא מבקר אותו רק אלו שרוממות 'רב תרבותיות' בגרונם יסתכלו בבקשה במראה.
  ג. במוסדות הספרדיים ישנה 'רב תרבותית' מיוחדת במינה וכל מה שחסר כרגע זה להכניס רב תרבותית למגזר האשכנזי.

  • א. יתכן ונכון
   ב. אל תעז לדבר על הרב עובדיה, פשוט טכנית עלול לא להיות משתלם
   ג. באוזניים שלי עוד מהדהדות שאגות השמחה שבקעו מישיבת חברון המעטירה באותו לילה בו נציגת ישראל זכתה בתחרות האירוויזיון… לא רואה איזה עוד 'רב תרבותיות' נשאר להכניס למגזר האשכנזי.

 • יש לציבור הספרדי יצר הרע ובכלל זה צורך עז להתבכייין ולהאשים אחרים בכשלונותיהם, זוהי תכונה אנושית שיש להלחם בה, לא להתדיין עמה.

  • ואצל האשכנזים אין יצר הרע?!

 • תתעורר! אתה עיור ולא רק עיור צבעים. אתה עוד רגע לא רואה מרוב שאתה רואה…
  מי שמתמצא בעניני סמינרים יודע שלמסלולים הנחשבים מתקבלים לפי פרוטקציה, בדיוק כפי שמתקבלים לסמינר עצמו.

  אני נורא רוצה לקיים את מאמרו של שלמה ולהצליח לענות לך על כל טענותיך כפי הראוי לך,
  אבל בן אדם, זה פשוט הולך ונהיה בלתי אפשרי להצליח לרדת לרמה כזו של איוולת.
  כנראה צריך להיות שלמה המלך בשביל זה…

 • אני רוצה להתייחס דווקא לסיפא של דברי האברך החשוב, כותב המאמר.
  מסקנת דבריו הם כדלקמן:
  למרות כל האמור במאמר, דברים נכוחים ומוצקים על נחיתותם האובייקטיבית של הספרדים (אין שיפוטיות הרי…) ועל חוסר האנושיות שלהם.
  בכל זאת, בואו, אחי ורעי האשכנזים, טהורי הגזע, פטרוני הארץ ואציליה, נתעלה על עצמינו, ועל זוטות כמו מידות רעות וכו, ונדבק במידותיהם של האבות, (הרי אנחנו, ורק אנחנו, בני אברהם יצחק ויעקב. מודעות עצמית אמרנו, לא?!), ומתוך דביקות בנכסי צאן ברזל של יהדות אשכנז (שהרי ידוע לכל ינוקא שהתורה ניתנה בפולין, במעמד סגור ליהודי אשכנז בלבד, והם שומריה ומעביריה הבלעדיים) ונעשה חסד עם 'יהודים תמימים', למרות היותם נאלחים, שפלים ובזויים, כפי שהוכח קודם.
  נשנס מתנינו, לא מתוך חתושת עליונות או התנשאות חס ושלום,
  נחבק אותם (אפילו שהם לא קרובי משפחה, אופס… למדנו מהם משהו)
  נשדר אהבה וכבוד לכל יהודי, כן גם זה הפרימיטיבי, שוכן המערה, אשר אור ההשכלה והתרבות לא הגיעו למחוזותיו, זו שאשתו הולכת בריש גלי עם 'מקום ההנקה' גלוי (סליחה על הביטוי, אך אם לאברך האשכנזי החשוב והנאור יש את הפריוילגיה לנקוט במילים אלה על גבי במה זו, אז כנראה גם לי, ספרדייה חסרת אינטלגנציה ועממית, מותר), כן, גם אותו נקרב, נחבק ונאמץ אל ליבנו השופע אהבת ישראל.
  וכמובן, במעשה נאצל זה שלנו, כפטרונים ואדונים, החורצים גורלות, נדאג להם, נציל אותם, נגאל אותם (והרי הלכה למשה מסיני היא שהאדם הלבן הנאצל אמור לדאוג ולפרוס את חסותו על בני הגזע הנחות).
  אז קדימה, אשכנזים יקרים, ניתנה האות, קחו פיקוד, פרסו את חסותכם על הספרדים הנחותים, המשיכו לשלוט ביד רמה, אבל תשתדלו לעשות זאת בנחמדות, תשדרו אהבת ישראל. זכרו: בלעדינו, אין מי שישמור את מורשת האבות, אברהם יצחק ויעקב…

  • טעונת טיפוח, רוח הקדש נזרקה בך, תיארת בצורה מדוייקת את מה שאשכנזים (אפילו אותם אלה שכביכול נגד גזענות) חושבים על הספרדים.
   רציתי רק לשאול אותך, האם מי שמנהל מלחמות עולם כדי להתקבל למוסדות של אנשים שחושבים עליו כך, מתחנן, בוכה, מפעיל פרוטקציות, מאיים וכו', לא מצדיק את מה שחושבים עליו, הרי אין לך בזוי נחות מאוס ואומלל ממנו ומאותם הספרדים שעושים כל מאמץ להתקבל למוסדות אשכנזים. מי שמבזה את עצמו עד עפר שלא יבכה שכך מתייחסים אליו.

  • חזק!

 • ההגדרה של גזענות: גִּזְעָנוּת היא עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים קשר הכרחי בין מוצאם לבין תכונות אופי מסוימות, או לעיתים גם כישורים שכליים. היחיד אינו נשפט על פי ייחודו האישי אלא על פי השתייכותו לקבוצה בלבד. ברוב המקרים משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת צידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של בני קבוצה אחת על בני הקבוצה האחרת. (ויקיפדיה)
  מחוסר זמן אני אתייחס רק לטענתך השנייה, שהיא לפי ראות עיני גם הכואבת ביותר.
  כותב המאמר מצדיק את מנהלי המוסדות הגזענים בטענה ש"התלמידים הספרדיים נוטים להיות חלשים יותר בלימודים, נוטים יותר להתנהגות "בעייתית" (אלימות מילולית ואפילו פיזית), ונוטים ליצור קבוצות של תלמידים מרקע מזרחי (לעתים בגיבוי הורי) המקשים על סדר הלימודים התקין." ולכן לדעתו האפליה מוצדקת ואף כל אדם הגון היה נוהג כך.
  ודאי שיש משפחות "חלשות" ו"פרמיטיביות" שאינן תואמות את הלך הרוח של חיידר אשכנזי קלאסי, אך הכללה גורפת של כל הציבור הספרדי, בעקבות אותם משפחות – זוהי גזענות מובהקת!
  אם מנהל מוסד עשה בדיקה עניינית של דברים כמו כישורים ורמה דתית ומצא שהילד לא מתאים, אדרבה, הוא אדם הגון שדואג למוסד שלו. אך מנהל שמסרב לקבל, או מקבל לפי מכסות (בד"כ אחד לשלוש) רק בגלל מוצאה של משפחת הילד הוא פושע וגזען. אתמהה על כותב המאמר איך אפשר להגן ולהצדיק אנשים מעוותים שכאלו?
  כיון שלא שכותב המאמר לא הציג נתונים לשום טענה שלו, שזה דבר לא הגיוני, ומחליש מאוד את טענותיו.
  אשתף בסיפור אישי שלדעתי מציג תמונה ברורה מאוד של הגזענות החרדית: כשהייתי בכיתה ח', בתלמוד תורה אשכנזי, נרשמתי לאחת הישיבות הקטנות האשכנזיות הידועות באזור שבו גרתי, עברתי את המבחן (לדעתי בהצלחה רבה), ואף קיבלתי תשובה חיובית ונלהבת מהרב שלי בתלמוד תורה שבו למדתי כי התקבלתי לישיבה זו (ראוי לציין שעדיין לא התקבלה תשובה רשמית מהישיבה). אך התשובה איחרה לבוא, בסוף התברר שבחור ספרדי אחר שלא התקבל שילם סכום גדול של כסף כדי שיקבלו את בנו, הישיבה הסכימה בחפץ לב, אך במקביל לא הסכימה לרדת מהמכסות של ספרדי אחד על כל שלושה אשכנזים, וכך לאחר סחבת הודיעו לי שאני בחוץ.

  • באמת נורא. מזעזע.
   אבל תודה לה' שלא קבלו אותך למקום המושחת הזה. כנראה שזה הטוב האמתי הן לך והן לחבריך.

  • אני לא חושבת שזה חדש שספרדים צריכים לשלם בכסף מלא בכדי שבינהם ילמדו במוסדות אשכנזים.
   עבור הבן שלי שילמנו 10,000 ש"ח כדי שיזכה להסתופף בחיידר אשכנזי – כיתה א'.
   סיפורים כאלה רווחים בין מכרים ספרדים וקרובים מהמשפחה המורחבת, על תשלומים של הון תועפות ממשפחות שלא גומרות את החודש וזאת בכדי שיזכו שבנם יכנס למוסד ליטאי כלשהו.

  • ההמשך של הסיפור היה ששום ישיבה אשכנזית כמובן לא הסכימה לקבל בחור ספרדי ללא בחורים אשכנזים שיבואו איתו, אני מצידי לא הייתי מוכן "להתפשר" וללכת לישיבה ספרדית ששונה מאוד מהחינוך שקיבלתי בתלמוד תורה, בשלב מסוים אנשים "יקרים" אפילו הציעו לאבא שלי לשלם סכום כדי להתקבל לישיבה פלונית, כמובן שלא הסכמתי לכך בשום אופן.
   בסופו של דבר הלכתי לישיבה תיכונית חרדית, בהתחלה זה לא היה קל, אבל אני מודה לה', כיום אני סטודנט לתואר ראשון. את הילדים שיהיו לי בעזרת ה' אשלח למוסדות שלא מסתכלים על ארץ המוצא של הסבא אלא על התלמיד עצמו, אני רואה את הפתרון לגזענות החרדית בצורה של הקמת מוסדות עניינים ומקצועיים, כמו בתי ספר ממלכתיים חרדיים איכותיים שבאמת יהוו אלטרנטיבה שפויה לחיידרים ולתלמודי התורה. התהליך הזה כבר קורה,

  • ספרדיה יקרה!
   אולי תסבירי מדוע את וקרוביך שלמו כסף למוסד אשכנזי ולא הכניסו את ילדיהם למוסד ספרדי?
   מה כל כך חשוב בזה עד כדי שאנשים שלא גומרים את החודש ישלמו סכומי עתק?
   ומה את חושבת ספרדייה? שהאשכנזים יכבדו אותך יותר בגלל ששלמת כסף או שיבוזו לך ולאחיך הספרדים?
   אבל אני חוזר לשאלה הראשונה מה יש במוסד האשכנזי יותר טוב ששלחת לשם?
   גם לאלי שנסה להתקבל לישיבה אשכנזית ולא הצליח אני פונה ושואל כתבת שלא רצית ללכת לישיבה ספרדית ששונה מאוד מהדרך שחונכת עד שהלכת לישיבה תיכונית דבר שהיה לך מאוד קשה.
   אם תוכל להסביר בצורה ברורה מה היה כל כך שונה בישיבה אשכנזית שלא היית מסוגל ללמוד בישיבה ספרדית?
   (אם היית אשכנזי וכותב שהעדפת ללכת לישיבה תיכונית רק לא לישיבה ספרדית היו קוראים לך 'גזען' אבל אם אתה ספרדי אתה 'נאור') בבקשה תסביר כדי שכולנו נבין!

  • תשובה לשלוחי
   אני חושב שהדבר שהכי הפריע לי היא העובדה שישיבות ספרדיות מיועדים לספרדים בלבד. זאת אומרת מוסד עדתי. בשונה מישיבות אשכנזיות שאומנם מתנהלות לפי האידיאה והמנהגים הליטאיים אך עדיין כוללות גם ספרדים ונחשבות יותר כמוסד אליטיסטי ולא עדתי. שים לב שישיבות ספרדיות רבות מאמצות את צורת הלימוד, ההגיה ואפילו את נוסח התפילה(!!!)
   הרעיון של העדתיות הוא רעיון פסול בעיני, ולכן אני גם לעולם לא יצביע למשל ש"ס כי מעבר לפוליטיקה שאין ברצוני לדון בה, ש"ס היא מפלגה עדתית. דבר שלפי דעתי אין לו מקום במאה ה-21. לא לישיבה עדתית ובטח שלא למפלגה כזו.
   מעבר לכך, הישיבות האשכנזיות נחשבות להכי טובות או יותר מדויק לישיבות עם הכי הרבה "שם". דבר שהוא בהחלט לא בהכרח רציונלי. אבל הוא נוכח מאוד בשיקול לבחירת מקום לימודים.
   באופן אישי, בישיבה גדולה העדפתי ללכת למקום יותר קטן ופחות מוכר שחשבתי שיתאים לי יותר, ואני יכול לספר לך שזו הייתה החלטה קשה מאוד.

 • אלי כתב הגדרה ממצה של גזענות. הייתי מציע לכל אחד מהקוראים לערוך מחקר השוואתי ולבחון את ההכללות והביטויים הגזעניים שנכתבו על ידי הכותבים כאן ובמאמר השכן ביחס לאשכנזים ולהשוות עם מה שכתב הרב פרקש ולראות מי גזעני ומי אולטרא גזעני. אלא שכפי שכתב הרב פרקש קבלת ביקורת וביקורת עצמית אינם מהתכונות השכיחות במרחב הספרדי ולכן קשה לראות שאי מי מכם יעשה זאת.
  אם המוסדות האשכנזיים היו מציבים קריטריון אחד של קבלה למוסדות והוא 'רמת הגזענות' אחוז הספרדים היה יורד עוד יותר מ30%.
  אצטט כאן שני ציטוטים
  אברהם יוסף כתב:

  גם לציבור החרדי יצר הרע, ובכלל זה תאוה להתעמר בחלש יותר. זוהי תכונה אנושית, שיש להילחם בה, לא להתדיין עמה.
  קשה לבני תורה לשמוע שהעניין נעוץ, בסופו של דבר, ביצר אנושי פשוט: להתנשא, לפסוע על ראשם של אחרים (או, מוטב, ראשן של אחרות) ולעתים גם להתעלל ממש.
  ושם מגיב שכינה עצמו יהודי אמיתי:
  הכת החרדית מלבד חב"ד שכל החרדים שונאים… מבוססת על גאווה וגזענות, ואילו היו רק מקיימים את התורה לא היתה גזענות. לפעמים אני חושב כמה מסכנים הם… הם חושבים שיכולים לסבן את הקב"ה שרואה את ניסתרות ליבם…. כן חרדים אשכנזים הגהינום יהיה הסמינר היחיד שיקבל אותכם בכל מאת האחוזים.
  הביטו במראה בבקשה!

  • זה ביצה ותרנגולת

 • האם אצל החילוניים זה באמת אחרת? נכון, אצל החילוניים אין אפליה בקבלה למוסדות וישנם הרבה נישואין בין עדתיים, אבל ההתייחסות למאפיינים האשכנזיים והספרדיים אינה כה שונה. מצרף קישורים להתרשמות – שימו לב לתגובות שדי מקבילות לאלו שמועלות כאן.
  https://www.themarker.com/news/1.1976460
  https://www.themarker.com/news/1.2086691
  https://www.globes.co.il/news/allresponses_g.aspx?did=1000667952

 • אני רק מעלה לכאן: קטעים מתוך העין השביעית
  בית חם.
  "חם, כי לא היה מזגן. מכל בחינה אחרת קר עד צונן. לא חיבקו אותנו, לא אהבו אותנו, לא ספרו אותנו. ככל שזה נוגע אלינו, מיתוס המשפחה המרוקאית החמה הוא שמועה או בלוף. גם המשפחות של הורינו היו מתחשבנות, מסתכסכות ושרויות בריבים מתמידים. הרבה חום ואהבה לא ראינו גם אצלם".
  כולכן התחתנתן עם אשכנזים. אתן בעצם ממחישת את מודל השדרוג של צעירי הפריפריה באמצעות נישואים בין-עדתיים.
  "גם אחינו הצעיר התחתן עם אשכנזייה, אבל שלא כמונו, הוא ממשיך לשאת את שם המשפחה. בדרך כלל מקובל להציג את האשכנזים כגזענים, אבל הבית שלנו היה גזעני לא פחות, אם לשפוט על-פי שני המסרים שחזרו והחדירו בנו. 1. חייבים ללמוד. 2. אל תתחתנו עם מזרחים".
  ללמוד זה ברור, אבל למה לא נישואים בתוך העדה?
  "אמא שלנו עבדה בבתי אשכנזים וצפתה שם בדפוסי חיים אחרים. פחות אלימים, פחות בוטים. היא ראתה גברים שמעורבים בחינוך ילדיהם, ומושג הכבוד לגבר המזרחי, האפנדי שצריך לשרת אותו, הלך והתערער אצלה. היא רצתה שנחיה וניראה כמו אלה שאצלם עבדה".
  אבא שלכם היה גבר כזה?
  "הוא לא היה כזה. חיי הבית התנהלו סביב העדרו, וכשבא, הגיע לזמן קצוב והיה מנסה לחטוף שעות מנוחה. אמא שירתה אותו כי הוא היה המפרנס.
  מקור: https://www.the7eye.org.il/74506

 • אני מעסיק שעומדים לפני שני עובדים ספרדי ואשכנזי עם פרמטרים שוים ואני מתלבט את מי לקבל?
  ובכן, נתונים עדכניים (ולא כפי שנכתב במאמר שזה מוגזם) שלמעלה מ 90% מהאסירים בבתי הכלא הם מזרחיים. כמעסיק אני אומר לעצמי הסיכוי שספרדי יתגלה כשייך לפשע הוא פי 9 מאשכנזי. אז למה שאקח ספרדי?
  ללא ספק שהאשכנזים אשמים במה שהספרדים התדרדרו לפשע (וגם אשמים בכך שש"ס היא המפלגה שהוציאה מקרבה הכי הרבה חברי כנסת בכלא ועוד היד נטויה), אבל מה כל זה אכפת לי כאשר אני שוקל את מי לקבל לעבודה? האם אני צריך לכפר על איזה עוול היסטורי שאיני יודע בדיוק מהו? מי אשם בו? ומה זה שייך אלי?

 • יש צביעות והתכחשות לתוצאות הבחירה.
  מדוע החוזרים בתשובה ספרדים מצטרפים בוחרים דווקא להתחבר לאשכנזים. איזה מסר יש בזה?
  למי נתנו את הכח. מדוע ויתרו על עצמם ובו בזמן שונאים אשכנזים. מדוע הצטרפתם לאילו שחושבים אותכם לנחותים
  היהדות שהתפזרה ברחבי העולם, קיבלה על עצמה הסתגלות למדינה בה חיו. אירופה היתה ברנסס ואילו שליטי ארצות ערב בחרו דכוי פן תאיר ההשכלה את מציאות חייהם.
  מדוע לאפשר לשליטי בארץ לנוות את הספרדים לפי צרכיהם הפוליטים כדי לפמפם את האש.
  בחר מה שמטיב איתך מה שטו לך אישית
  ולא מה שמטיב עם השליט התורן

  • שולמית, זו השיטה.
   להתחנן לאשכנזים שיקבלו למוסדות (כולל שלוחי דציבורא)
   לבקש מוסדות אשכנזים שיש "כמה שפחות ספרדים"
   לבוז לאשכנזים הפרימיטיביים, מאירופה הנחשלת
   ולבסוף – להתלונן על גזענות.
   מצער

 • יש כאן עוול שזועק לשמיים.
  מנהלי מוסדות נותנים את נפשם להקמת בסגנון מסויים, ומוכנים לקבל כמות מסויימת של תלמידים מסגנון אחר, ויש כאלה שברוב חוצפתם לא מספיק להם, והם דורשים לשנות את כל סגנון המוסד, ו"אפילו ששישים אחוז יהיו ספרדים" (כדברי בעל המאמר הבא ב"צריך עיון") אתמהה!?
  למישהו נראה הגיוני, שלמוסד של חסידות בעלז או וויזניץ, ייכנסו 60 אחוז ליטאים ויבטלו את צביון המוסד, ואם ההורים או המנהל יסרבו, יאשימו אותם בגזענות?
  האם מישהו מונע בעד אותם 60 אחוז לפתוח מוסד כאוות נפשם, ולא להנות מן המוכן ממוסדות שהוקמו בסגנון מסויים, ולחיות כל הדמן כדחויים ו "סוג ב'", להתעלל בילדים שמשאירים אותם בבית במקום לשלוח למוסדות שיקבלו את ילדיהם בשתי ידיים?
  במקום כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, קיבלנו יְדֵי נָשִׁים רַחֲמָנִיּוֹת בִּשְּׁלוּ יַלְדֵיהֶן.
  אוי מה היה לנו

  • מדובר בד"כ בתלמידים שהתחנכו מגיל קטן במוסדות ליטאיים, ובימינו ישנן משפחות ספרדיות ותימניות רבות שההורים ואפילו הסבים כבר קיבלו חינוך כזה. התלמידים מחוברים ומעדיפים את הדרך הזו, ובטח שלא באים לשנות אותה. לדחות תלמיד כזה רק בשל ארץ המוצא של סבו זו גזענות לשמה.

 • מי שעשה יותר מכולם כדי לשקם את הציבור הספרדי, זה הציבור החרדי הליטאי הקלאסי. הם תרמו את הכסף שלא היה להם, אספו מאות מיליונים (בדרך כלל מעוד חרדים אשכנזים), הפגינו והוכו באכזריות למענם, הוציאו אותם מהמעברות, תרמו מזמנם בלי סוף, לקחו חלק מרכזי בהקמת ש"ס, הכל כדי לבנות את הציבור הספרדי מחדש.

  נעשה תרגיל מחשבתי לרגע. האם יעלה על הדעת שהיטלר היה עוזר ככה ליהודי גרמניה? האם הלבנים הדרום אפריקאים היו עוזרים ככה לשחורים?

  לקום ולהאשים דוקא ציבור זה בגזענות, לא רק שהוא חסר היגיון, אלא הוא במידה מסויימת חוסר הכרת הטוב.

  אז אם כן, מה פשר היחס של הציבור החרדי האשכנזי אל אחיהם הספרדים?

  המאמר של הרב פרקש בא לתת תשובה לשאלה זו.

  כיון שאני מכיר את הרב פרקש, אני יכול להעיד עליו שאינו גזען בשום אופן, אלא רחוק מכך.

  המציאות היא, שמתי שכן שולבו ילדים ספרדים לתלמודי תורה אשכנזים, זה גרם לבעיות. לא קל לגשר בין הבדלים תרבותיים.

  מאמרו של הרב פרקש בא לפרט את ההבדלים התרבותיים האלו.

  המאמר נכשל, לא בגלל החומר אלא בגלל הצורה. זאת אומרת, התזה המרכזית שיש הבדלים תרבותיים בין האשכנזים לספרדים, זה נתון שאי אפשר לערער עליו, וזה מה שעומד בבסיס היחס של האשכנזים אל הספרדים. אבל איך שהרב פרקש הציג את הדברים, בזה הוא החטיא את המטרה.

  מקריאת המאמר נראה, שהאשכנזים סבורים שהם "טובים יותר" מהספרדים, בעוד שהאמת היא, שמדובר בשתי קהילות שונות, שלכל אחת מעלות וחסרונות.

  מקריאת המאמר נראה, שכל הספרדים הם סגנון אחד, בעוד שלמעשה הציבור הספרדי הוא רב-גוני, וחלקים ממנו בהחלט מתאימים למוסדות אשכנזיים יותר ממוסדות ספרדים.

  מקריאת המאמר נראה, שהיחס של כל החרדים הוא ענייני, בעוד שלמרבה הצער ישנם שוליים (רחבים?) שאינם בעלי כוונות טהורות, והם בהחלט נגועים בגזענות.

  המאמר הוא שחור ולבן, ולא משאיר מקום לגוונים, וזו הסיבה שהוא היה פוגעני כל כך וגרם לכזו סערת רגשות.

  • תגובתך נותנת לי מקום להבהיר דברי במאמר.
   כתבתי במפורש שהאשכנזים נגועים בגזענות, שמעורבת בהחלטות שונות בקשר לספרדים.
   ציינתי וכפי שנראה בתגובות כאן בעליל, שהספרדים נגועים בגזענות לא פחות אלא שבמצב הנתון כעת האשכנזים לא סובלים מזה.
   טענתי ואני שב וטוען שהמכסה לקבלת תלמידים ספרדיים למוסדות אשכנזיים היא דבר מוצדק ביותר במצב העניינים הנתון היום. גם הסירוב להתחתן עם ספרדים הוא שיקול נכון וענייני ואינו מטעמי גזענות.
   וכאן אני שב לטענה הפותחת של המאמר. האשכנזים נגועים בגזענות. מה זה אומר? טפשי לומר שאשכנזים שונאים ספרדים סתם כי מוצאם מאיזור גלובלי אחר. ברור שלאשכנזים יש דימוי מסויים שמייצג בעיניהם את ה'ספרדי' וזו הדמות שציינתי את מאפייניה במאמרי. להפתעתי, גם במגזר החילוני, כפי שהביא כאן אחד המגיבים קישורים, הדימוי של הספרדי דומה ממש לתיאור שנתתי כך שכמעט שאפשר לומר שאין הבדל בין אשכנזים חילונים לאשכנזים חרדים בדימוי המייצג של ספרדי. התיאור של פעילי העליה את היהדות הספרדית חריף הרבה יותר מהתיאור שנתתי. אבהיר, אצל החילוניים כיום יש פחות גזענות מאשר אצל החרדים אבל הצד השווה שהגזענות מלווה בדימוי מייצג של ספרדי שמאפייניו דומים לתיאורי.
   אין במאמר טענה עובדתית שכך הם פני הדברים במציאות, המאמר טוען שכך הספרדים נראים בעיני האשכנזים.
   אוסיף כאן שאולי הספרדים לא חשים זה אבל האשכנזים כשהם מגיעים לאינטראקציות שונות עם ספרדים הם מרגישים בצורה מאוד מוחשית שהספרדי שעומד מולם אכן תואם את הדימוי המייצג של ספרדי כפי שכתב כאן אחד המגיבים שהתגובות על מאמרי מצדיקות את הדימוי המייצג של ספרדי.
   אפשר לטעון שזה נובע מדעות קדומות, מהתנשאות, גזענות ומדות רעות, אבל טענות אלו לא יגרמו לאשכנזי המצוי לזנוח את התחושה שלו שזו המציאות, לכל היותר הוא יסתיר זאת.
   השאלה הפתוחה שהמאמר השאיר כדי לקבל עליה תשובה היא כיצד לגרום לכך שהמבט האשכנזי הטבעי על הספרדי יהיה שונה ממבטו היום. כלומר, גם אשכנזי שמודה שהוא גזעני ומתנשא, קשה לו מאוד לראות את המציאות באופן שונה ממה שנראה לו כמציאות מוחשית חיה וקיימת.
   תשובה עניינית לשאלה זו עדיין לא קיבלתי.
   בתקוה להבנה

  • "השאלה הפתוחה שהמאמר השאיר כדי לקבל עליה תשובה היא כיצד לגרום לכך שהמבט האשכנזי הטבעי על הספרדי יהיה שונה ממבטו היום".

   עם כל הכבוד, זו שאלה שהגזענים צריכים לפתור בעצמם, בתוך עצמם. אותי באופן אישי לא מעניין איך 'המבט האשכנזי הטבעי' (סליחה, זו הוצאת דיבה. 'המבט האשכנזי החרדי הנפוץ ברוב הקהילות החרדיות') יהיה שונה. בדיוק כפי שלא אכפת לי איך נשנה את תפיסת הנשים של השוביניסט הממוצע או תפיסת הכסף-ששייך-לאחרים של הגנב הממוצע. כל מה שמעניין אותי הוא שזכויותיהם של אחרים לא ייפגעו בגלל התפיסות היצירתיות הללו. לכל אחד מאיתנו יש מספיק עבודת המידות לעשות גם בלי לדאוג למידותיהם של אחרים, ולהפיל על אנשים כואבים שזכויותיהם נרמסו את האחריות על 'איך באמת תשנו אותם, מבפנים, על-באמת' זה אקט נאיבי עד מרושע. האם מאמר כזה מקדם במשהו הגנה על זכויותיהם של נפגעי אפליה עדתית בלתי מוצדקת? לא. מה הוא כן עושה? הוא מנסה ללטף את הגזען הממוצע על לחיו ולהסביר לו: 'אתה צודק, חמוד. הם באמת מפחידים ופרימיטיביים ולא מתורבתים כמוך. אבל מתוקף עליונותך האינטלקטואלית ואישיותך המעוצבת יותר – בכל זאת סבא-רבא שלך היה קבצן בהרי הקרפטים ולא בהרי האטלס – אני מצפה ממך להפגין גדלות נפש ולא לשנוא אותם'. במילים אחרות, המאמר הצליח להיות פטרוני ומתנשא הן כלפי האשכנזים והן כלפי הספרדים. וזה, יש להודות, הישג מרשים בכל קנה מידה.

  • מעיין דויד! את כותבת מדוע את צריכה לקרא מה האשכנזים חושבים עליך. את לא צריכה לקרוא, בתחילת המאמר נכתב שהוא מיועד דווקא לאשכנזים. המאמר הראשון קרא לאשכנזים לעשות חשבון נפש על הגזענות שלהם, והמאמר הזה התייחס למאמר הראשון, וענה לו שלצעוק זה לא יעזור, וצריך להבין את השרשים לכך. לא ראינו אותך מזדעקת על המאמר הראשון: גם אם האשכנזים גזענים, מדוע מפרסמים מאמר שמסית עדה אחת בשניה? לא ראינו אותך ושכמותך צועקים, איך מותר לומר לשון הרע על יהודים טובים, ואם יש בעיה של גזענות דברו ביניכם לבין עצמכם. רק כאשר מישהו מגלה טפח מהפרצוף הספרדי בתיאור לא מחמיא במיוחד, את יוצאת מכליך.
   אין אפליה בלתי צודקת, יש נסיון מרושע לכפות על אנשים שהקימו מערכת חינוך מפוארת לקבל תלמידים שהורסים את מפעל חייהם, וזאת על ידי התבכיינות אנחנו מקופחים.
   במר ליבך כתבת על הסבא רבא הקבצן מהרי הקרפטים, שזו התבטאות גזענית לעילא. אבל אנחנו כבר יודעים, לספרדים מותר הכל רק לאשכנזים אסור.
   רציתי לעדכן אותך, שהנכדים של הקבצנים מהרי הקרפטים הצליחו להקים מוסדות חינוך מפוארים, עד כדי כך שהנכדים והנכדות של הצדיקים ושל הנשים הצנועות מג'רבא (ואחיהם הספרדים מכל אתר ואתר) עומדים מושפלים להתחנן לפני הנכדים של הקבצנים מהקרפטים שיקבלו אותם למוסדותיהם.

  • האמת שעוד לא הצלחתי להחליט אם אתה טרול מקצועי או לא, ולכן לא הגבתי לך עד כה. רק למקרה שמישהו לא הבין כמוך את הדוגמה על הקבצנים, אני מבהירה כאן: בכל עדה היו עשירים ועניים, חכמים ושוטים. העובדה שסבא רבא של מישהו נולד בהרי הקרפטים ולא בהרי האטלס לא אומרת שהוא לא יכול היה להיות קבצן – או דברים גרועים הרבה יותר (וכך גם להפך, ולכן הזכרתי את שני המיקומים). מציעה לך לקרוא את 'היהודי הנודד הגיע' של אלבר לונדר, עיתונאי צרפתי גוי שביקר קהילות יהודיות רבות באירופה בשנים שבין שתי מלחמות העולם, והתיאורים שהוא מביא שם היו בוודאי גורמים לכמה מאניני-העליונות-העדתית להתעלף.

   אישית אין לי מושג באיזה הרים, גיאיות או גיטאות התרוצצו הסבים והסבתות של מנהלי המוסדות שלומדים בהם ילדי, אבל אני שמחה לדווח שלכל העדות יש שם ייצוג שוויוני בערבוב שמח ומעשיר. ואיכשהו בסמינר בית יעקב שבו למדתי שיעור הספרדיות במחזור שלי אפילו חצה את חמישים האחוזים, והמנהל לא קרס מעוגמת נפש על התמוטטות מפעל חייו. איש מוזר.

  • מעיין דויד!
   שימי לב שבכל תגובה שלך באופן שיטתי את מוסיפה עוד סטריאוטיפ גנאי לאשכנזים, את כאילו מבהירה ושולחת אותנו לעיין בעוד איזה ספר שיסביר לנו כמה נחותים וגרועים היינו.
   את פשוט גזענית מן הסוג הגרוע ביותר, מפיצת שנאה, בלבוש אינטלקטואלי.

  • כשאין תגובה לעניין אפשר פשוט לזעוק את זעקת הקוזק הנגזל, מסתבר.

   אתה מוזמן לצטט סטריאוטיפ אחד שכתבתי כאן לגבי אשכנזים בכללם. יש לי בעיה ספציפית עם גזענים כמוך לא בגלל מה שהם חושבים אלא בגלל הכאב שהם ממיטים על אנשים יקרים בהתנהלות בלתי הוגנת, והגינויים שלי נכתבו במפורש אך ורק כלפיהם. אלא אם כן נפגעת מהעובדה ההיסטורית שציינתי על קיומן של קהילות חרדיות ולמדניות להפליא בקרב עדות המזרח, או מעובדה היסטורית אחרת לפיה גם בעדות אשכנז היו עוני ובורות בשפע. אבל למה כבר אפשר לצפות ממישהו שמחפש להוכיח עליונות אינטלקטואלית דרך מוצאם של שופטי בית המשפט העליון? כקרובת משפחתו של אחד מהשופטים המזרחיים בבית המשפט העליון, שגדל ביחד עם אימי באותה תנועת נוער ובאותה שכונה, הרשה לי להבטיח לך שיש עפרונות מחודדים ממנו במשפחה, שלא לדבר על תלמידי חכמים גדולים יותר. אבל היי, לפחות הוא רכש לעצמו הערכה בקרב אברכים חרדים מסויימים, שכנראה אפילו לא למדו ליבה אבל שמחים לנכס לעצמם את הישגי התרבות המערבית – ולמדוד אינטלקטואליות (של אחרים, כמובן) בקנה המידה שלה.

 • אכן, הרגשתי בקריאת המאמר תחושה של התנשאות ופטרנליזם. (ואינני ספרדי.).
  השאלה היא, אם ספרדים כל כך נחותים בהנהגותיהם, מדוע הבעיה שאנו דנים בה איננה קיימת (לכאורה) בציבור הדתי לאומי? שם לכאורה אין אפליה. וכן מתחתנים עם ספרדים, אפילו במשפחות החשובות של דתיים לאומיים? אם אני לא צודק, תקנו אותי.
  לגופו של עניין, כבר כתב הסופר האנגלי רודיארד קיפלינג "מזרח זה משהו אחד, מערב זה משהו אחר". לא יותר טוב, לא פחות טוב. פשוט משהו אחר. ותו לא מידי.

  האם פרסי נובל וכמות השופטים בעליון הם ראיה לנחיתות אינטלקטואלית? נראה שבעיני הכותב זה היה כל כך פשוט, שלא טרח להמציא לזה ראיה נורמלית.

  אני מכיר הרבה תלמידי חכמים גדולים מאוד, ובקיאים גם בחכמות והוויות העולם. למרות שהדרישות שלי בעניין הזה מכל הסובבים אותי הן גבוהות מאוד מאוד.
  נכון, לא הרבה יחכמו, אבל לא אלמן ישראל.

  הטענה שלי תהיה, שעם כל ההבדלים המנטליים האלה, החברה הספרדית יכולה להצמיח אליטות שלא תהיינה נחותות, ואף תהיינה יותר מעולות מאשר הממוצע בציבור האשכנזי.
  צריך לזכור, שעד לכיבוש מחדש של ספרד על ידי הצלבנים, מה שנקרא "תור הזהב", מרכז החכמה וההשכלה ושל כל דבר טוב, היה דווקא בארצות ערב. ולא מן הנמנע, שדברים כאלה יקרו עוד הפעם
  חכמי ישראל שבטורקיה, לא נפלו בחשיבותם מחכמי אשכנז.
  מה עם "שער המלך" על הרמב"ם, שהגאון רבי עקיבא אייגר עבר על כולו והשאיר את הגהותיו. מה עם "מחנה אפרים" לרב אפרים נבון? מה עם "שדי חמד" לרבי חזקיהו מדיני. אטו כרוכלא לילך וליזיל?

 • פרקש
  א. – נקודה צדדית אבל קשה להתאפק מלהעלותה – נקבת בהיעדר יוזמה והתבכיינות –גישה חרדית להפליא. זה מה שאנו עושים כלפי החילונים כל הזמן.
  ב. לגבי נישואין אתה צודק חלקית. אכן טבעי שאדם מעדיף את הדומה לו. מצד שני פסילה גורפת ומחיקה של כל מי שאינה אשכנזיה מזעיקה לפוסל. מי יודע כמה בנות זוג מעולות הוא פסל.
  ג. מוסדות חינוך – מי שניזון מכסף ציבורי שיתכבד ויתן הזדמנות שווה לכולם. ואגב – מוסד אמור להמדד לא רק בשעורי ההצלחה שלו (שאגב, במוסדות שלנו לפחות אצל הבנים כמעט ואינם מדידים ומתבססים הרבה על שיוך משפחתי) אלא בשעורי ההשפעה הכללית על התלמידים. כמה שפרת את התלמידים. ושאף אחד לא יספר לי שספרדים מקלקלים. אני בילדותי למדתי בת"ת בני ברק שהיה בו מיקס.
  ד. לטענות 3-4 – רק הערה צדדית שהגזענות ההדדית הינה סימפטום של פרימיטיביות מסויימת.
  ה. טענה אחרונה – הבעיה אינה בעיה רגשית של הספרדים אלא בעיה ציבורית ממדרגה ראשונה והזנחתה היא פשע מנהיגותי. עדיף שמנהיגי הדור היו מתעסקים בה יותר ופחות בכל מיני נושאים אחרים.

 • כל הכבוד על מאמר אמיץ וכנה שיתרום יותר מכל מאמר אחר לנושא.

  אני חולק על חלק מהמאמר, אולי אפילו על הרוב. אבל מסכים לנקודה העיקרית – צריך לדבר על הסיבות לגזענות. ויש כאלו.

  כל הכבוד ותודה רבה.

 • כותב המאמר הנכבד רצה לצאת נגד הגזענות אך בפועל לצערנו נפל בעצמו בזה.
  גזענות היא לא רק תוצאה מעשית כמו של ישיבה באוטובוס, גזענות היא ראשית כל להסתכל על האדם מחמת גזעו ולא מחמת כישוריו ומעשיו.
  אין בעיה שלא יקבלו תלמידות ספרדיות, אך ורק אם באותה מידה לא יקבלו תלמידות אשכנזיות. כלומר, שהפרמטר יהיה ציון או התנהגות אבל לא מחמת גזע, מה שלא קורה היום כלל.

  ברוך ה' זכיתי ואני ממוצא ספרדי וגאה בשורשי, אבותי ואבות אבותי היו רבנים גדולים בכל קנה מידה, וכל משפחתי ומשפחת אמי מכהנים בתפקידי רבנות, וברוך ה' גם משפחת אשתי. בתלמוד תורה המקומי בו למדתי, שהיו התלמוד תורה היחידי בשכונה והיה אשכנזי, זכיתי במשך כמה שנים להיות חתן תורה של החיידר, מה שלא מנע ממני לקבל הערות גזעניות בישיבה, (בתלמוד תורה כמעט ולא היה גזענות).
  וכאן הבעיה מתחילה, בכל חברה יש אפליה, אך כשהאפליה היא על רקע מעמד חברתי או כישורים זה דבר אחד, וכשהאפליה היא על רקע גזעי – זוהי גזענות טהורה.

  הכותב הנכבד מציין שהרבה מהתלמידים הספרדים הם עם ציונים נמוכים – זוהי טענה גזענית הזועקת לשמים.
  סטיסטית, רוב הנבחנים בלימודי הרבנות הם ממוצא ספרדי, ציוניהם גבוהים במאד, ולכל הדעות זה מבחן קשה ביותר.
  רבים מהבנות במכללות האקדמאיות הם ספרדיות, וציוניהן בפסיכומטרי גבוה ביותר, וזו מבדיקה קטנה שעשיתי.
  רק מה, יש פעמים שהמנהלים דואגים שלבנות ספרדיות יהיו ציונים נמוכים בכדי שיהיה תירוץ על מנת שלא לקבלם, וכבר היה תחקיר על זה.

  ושוב, אין בעיה שתלמידה עם ציון נמוך תדחה מבית ספר הנחשב למעולה, אך שזה יהיה בגלל הציון ולא בגלל מוצאה! וכאן נעשה מבחן פשוט, האם שתי תלמידות, האחת ממוצא אשכנזי והאחת ממוצא ספרדי, ושניהן ממוצא ציוניהם יהיה 75. מי תתקבל למוסד? דומני שתשובה ברורה לכל בר בי רב דחד יומא.

  יש גזענות מובנת בחברה החרדית, ויש גזענות ברורה גם במאמר שלך.
  לקחת תיאור של צניעות מעיר מסויימת ולהשליך על כלל הציבור, זוהי גזענות, כי באותה מידה ניתן לקחת דוגמאות מעיירות אשכנזיות שלא נהגו במקווה ולהשליך על כלל הציבור האשכנזי – דבר שבוודאי לא יעשה.
  לקחת דוגמא מפרישת שמלה, בה בשעה שהיו קהילות אשכנזיות שנהגו להראות דמיהם לאמם ושהיא תחשב להם ענייני צניעות, אך כשם שזה לא מלמד על הכלל, כך גם זה לא מלמד על הכלל. עצם הלימוד על הכלל מקהילה אחת- זו גזענות.

  לצערנו לאחרונה היו הרבה מקרים שנתפסו אנשים שהתנהגותם לא הייתה בקנה מידה עם ההלכה בענייני צניעות, כשזה קורה ממוצא אשכנזי, אז ההגדרה היא של מישהו שמעד, כשקורה ממוצא ספרדי ההגדרה ברחוב החרדי "א פרענק הזה", וזוהי גזענות.

  כיצד יתכן שבציבור שאינו דתי, במקצועות החופשיים הספרדים הצליחו, רבים מהטייקונים ומבעלי החברות הגדולות במשק הם ממוצא מזרחי, וכן עורכי דין גדולים ביותר. האם ספרדי הוא לא ב'גדול' עם ציון נמוך?
  כיצד יש מאות ספרי הלכה ושו"תים לאברכים ורבנים ספרדים בדורנו אנו על אף "ציוניהם הנמוכים"?
  אולי די לגזענות?

  כיצד יתכן שיש משפחות שהילד שלהם 'נתקע' בשידוכים, ויעדיפו מישהו עם הורים בעיתיים וספק יהודים מאשר בחורה ספרדית (מקרה שאני מכיר מקרוב).

  כיצד יתכן שיש משפחות שיהיו חברות ביניהם וללא שום הבדל אך בשידוך לא יסכימו אפילו לשמוע, ושוב אין בעיה לפסול, אבל על רקע חוסר התאמה ולא על רקע מוצא.

  יש לי עוד הרבה להאריך, ואולי בהמשך. אך יש לי חלום שיבוא יום ובני אדם יחשבו רק על פי מעשיהם וכישוריהם ולא על פי מוצאים וצבע עורם.

  פנחס,

 • בפורום כאן והשכן ישנם כאלו שמתלוננים שיש מנהלי מוסדות אשכנזים שמקבלים כסף תמורת קבלת תלמידים ספרדים למוסדותיהם.
  אם כנים הדברים, כפי שמספר עדויות מוכחיות, הרי שזה יהיה שטות מצד מנהלי המוסדות להפסיק את המכסות לספרדים: זה יגרום למזומנים להפסיק לזרום. נמצא שהכסף הספרדי הוא זה שמתדלק את האפליה.
  והספרדים: חלק משלמים וחלק מתבכיינים….

 • כותב המאמר הנכבד.
  אני חסיד חב"ד ממוצא ספרדי.
  אצלנו ברוך ה' כל המוסדות מעורבים יחד, הישיבות והסמינרים ללא מכסות. מנהלי בתי ספר של חב"ד אחוז גבוה מאד מהם מזרחיים, וכן רמ"ים בישיבות.

  אני למדתי בתלמוד תורה שרובו ילדים אשכנזיים., המנהל הרוחני היה תימני, והמורים היו חלק אשכנזים, חלק ספרדים, חלק גרוזינים ללא הבדל גזע. גם בישיבה בה למדתי שהיא הישיבה הנחשבת בחב"ד הר"מ האהוב היה ממוצא ספרדי.

  אצלי במשפחה, אנחנו עשרה זוגות אחים, מחציתם נשואים למשפחות ממוצא אשכנזי ומחציתם למשפחות ממוצא ספרדי, לא שחיפשו אשכנזיים, אלא ככה יצא, וכולם חיים באושר וב"ה אין הבדלים בין הזוגות.
  כולנו יחד מתארחים אצל ההורים בחגים ורק נביא יכול להגיד מי ממוצא אשכנזי ומי ממוצא ספרדי.
  לדעתי, יש אפשרות שיש מי שדואג להנציח את האפליה אצל מגזר החרדי הליטאי.

  במחקרים רבים טוענים על הגזענות שמקורה מפחד, כלומר, שהאליטה הותיקה מפחדת שהיא תחולף ולכן שונאת כל גזע זר, יש מצב שזה גם כאן, האליטה האשכנזית שהיא הותיקה במוסדות תורה בארץ דוחה את החדשים מפחד על מקומה. לכן בארצות הברית ובדרום אמריקה, ששם אין ותיקים כי כולם הגיעו יחד, אין אפליה.

  מה שבטוח, שזה רעה חולה, ולבוא ולהגיד על הבדלי תרבויות אחרי 70 שנה יחד בארץ, ויש כאלה אחרי 100 שנה, זוהי בדיחה עצובה. צא ולמד מהמגזר החילוני, הדתי לאומי, החרד"לי, החב"די וכעת אף בחו"ל, ששם משום מה אין הבדלי תרבויות.

  החרדים יכולים להתגאות בדברים רבים, אבל בנוגע ל"לא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובנו לא תקח לבתך", כשמקיימים לאו זה בהידור רב בנוגע לכאלה שמתאימים להם אבל ממוצא מזרחי זה נורא.
  ופוק חזי, שיש מקרים שיש התאמה אך לא יציעו בגלל המוצא.

  כשמסתכלים במשקפיים של חסידות, שכל ישראל אחים וחלק אלוקה ממעל ממש, אין הבדל יהודי למשנהו, ואז כולנו משפחה אחת באמת.

  מעניין באמת לשמוע מה היו אומרים תנאים ואמוראים על קבוצות שחיות יחד מעם ישראל אבל לא מתחתנות אחת בשניה. אולי זה הסיבה שכולם חוץ מהחרדים חוגגים ט"ו באב, אצל החרדים עדיין לא הותרו שבטים לבוא זה בזה.

  ונסיים בדברי הרבי מליובאוויטש כששאלו אותו על שידוך בין אשכנזים לספרדים, הוא עודד זאת מאד בהרבה מכתבים ואף בהוראות אישיות, ובאחד המכתבים כתב: "בנוגע לשאלתו, לעשות שידוך עם בית ממשפחה ספדיה, לפי מה שרואים בזמן האחרון, יש הרבה שידוכים בין אשכנזים לספרדים וברוך ה' שני הצדדים מרוצים. כי האשכנזים זה לא כמו האשכנזים של פעם והספרדים זה לא כמו הספרדים של פעם. היום זה מציאות שונה אצל כולם".

  וכהנה רבות.

  • היות והדיון כאן הפך ליותר מכובד וענייני, ממילא הוא הופך לפורה יותר, ובכך הוא יכול לתרום לכל אחד מן הצדדים להבין את השני טוב יותר וגם את עצמו.
   אתיחס בדברי לדברי אריה על התיאור שלו כיצד נראים הדברים בחב"ד, ותגובתי תכלול גם התייחסות למגיבים אחרים.
   ראשית, אני שמח שבחב"ד זה אכן כך כפי שמתואר, ובודאי שיש לקב"ה נחת רוח מהמציאות הזו יותר מאשר מהמצב אצלנו.
   ולגוף הענין:
   הרבה מן המגיבים כאן התפארו במורשת יהדות ספרד לאורך הדורות ושכל התורה האשכנזית מבוססת על הספרדית. עצם התגובה הזו מראה על חוסר הבנת הענין. הציבור האשכנזי הליטאי מעולם לא חש איזו עליונות על המורשת התורנית הספרדית, אדרבא לומדים בתורתם של גדולי הדורות בלי שימת לב מוחלטת למוצא המחבר. (התודעה הזו שכעת אני לומד מחבר ספרדי או אשכנזי היא מאוד זרה ללימוד הליטאי הישיבתי. תיאור ההתפתחות ההיסטורית של תודעה זו דורש מאמר בפני עצמו) דעת כותב השורות מזה שנים רבות שדרך לימודנו בישיבות הם בדרך רבותינו הספרדים, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א והר"ן. כך שתגובות המציגות את העולם הרבני הספרדי המפואר אינם תורמות כלל לויכוח, ואשכנזי שקורא אותם לא מבין מה הקשר בין מה שהוא חש כלפי הספרדים היום לרבני הספרדים לדורותיהם. כך גם כל הקינטורים מסוג 'קבצן מהרי הקרפטים', 'שואב מים' וכהנה בשפע כפי שאפשר לראות בתגובות כאן, שחוץ מהפצת שנאה וגזענות אינן תורמות מאומה. תפיסת העליונות האשכנזית האינטואיטיבית אינה נובעת מתפיסה היסטורית כלשהיא אלא מתפיסה מאוד עכשוית ופרקטית.
   אין לי ברירה אלא לרדת לשורש הענין, ואבקש שוב את סליחת הקוראים. מתוך התגובות כאן אפשר להבין שהספרדים לא מבינים בכלל את מה שהאשכנזי הממוצע (או לפחות אשכנזים רבים) חש ביחס אליהם. בדעתם הוא מתנשא עליהם כי הוא חושב שתרבותו היא תרבות עליונה או שהוא משתייך לאיזה גזע נבחר. ממש לא! אלא, שיש אינטראקציות רבות שבהן חש האשכנזי פער תרבותי בינו לבין אחיו הספרדים (כמובן, לא עם כל הספרדים ולא בכל האינטראקציות). הסיפור שהבאתי על הנשיקה לבבא סאלי בא להדגים את הרעיון: מדובר בדחיה מהתרבות הספרדית הקדומה בהרבה להבחנה המודעת שבין ספרדים לאשכנזים. זה לא עניין שכלי אלא עניין תרבותי-חווייתי, וילד קטן יחוש את זה הרבה לפני שהוא בכלל יודע לקרוא לתופעה בשם. בצורה כזו מתפתח הדימוי המייצג, מתוך אינספור פרטים שילד אשכנזי רואה אצל אחיו הספרדי, ובצורה אינדוקטיבית הוא מגבש את דעתו.
   אין בתים אשכנזים נורמליים שמחנכים את הילדים שהאשכנזים הם גזע עליון, או שהם מתווים לילדיהם הבחנות באשר לתכונותיהם של הספרדים. אך מה לעשות – הילדים האשכנזים כבר בגילאים נמוכים חשים את ההבדלים. (יש לי דוגמאות, אבל ההנהלה לא מרשה לי לכתוב אותם, וחבל.) גם אשכנזים בוגרים אינם מדברים עם ספרדים עם תחושת עליונות מראש, אלא שהספרדים (לא כולם אבל מדגם מייצג רחב ביותר) פעמים רבות מאוד, מפגינים את הספרדיות שלהם עם המאפיינים שתיארתי במאמרי, עד שמגיעה התגובה האשכנזית הפנימית והשנואה.
   שיהיה ברור, אשכנזי שמגיע לאיזו אינטראקציה עם ספרדי אינו מגיע כלל עם תחושה של עליונות מראש, אבל הספרדי בהתנהגות שלו (ואולי האשכנזי גורם לספרדי להתנהג כך, איני יודע) גורם לאשכנזי לגמור את השיחה ולומר לעצמו: טוב, מה אפשר לעשות ….
   עד כאן תיאור העובדות המתרחשות במוח האשכנזי כשהוא בא באינטראקציה עם ספרדי. מכאן מתפתחת באופן טבעי ואנושי למדי תופעת הגזענות, שהיא דבר פסול הנובע ממידות רעות שעלינו לעבוד עליהם.
   בקיצור: אני טוען שהגזענות האשכנזית היא אינדוקטיבית ולא דדוקטיבית, כלומר היא באה מאין ספור פרטים מוחשיים אל הכלל, ולא מאיזה כלל שעובר במסורת מדור לדור וממנהל מוסד למנהל מוסד.
   אשמח לשמוע מהקוראים הנבונים ניתוח אחר של הסיבות או פתרון אפשרי לבעיה.
   אין ספק שהתופעה שבה הספרדים מתחננים ומאלצים את האשכנזים לקבלם למוסדות שלהם במקום ללכת למוסדות משלהם מעצימה את תפיסת העליונות האשכנזית כך שיש לספרדים הרבה מקום להלין גם על עצמם.
   וכעת אתייחס לתיאור על הנעשה בחב"ד ואבאר מדוע בחב"ד התופעה אינה קיימת או לפחות אינה זועקת.
   חב"ד היא קהילה עם מנטליות משלה במשך מאות שנים. כאשר ספרדי מגיע לחב"ד, באופן טבעי הוא מנסה בכל כוחו להיות חלק מהמנטליות החבדי"ת, וזאת מתוך רצון להתערות בחברה הזו. הוא מתפלל בנוסח חבד"י, מסגל לעצמו דיאלקטים חבדיי"ם, לבוש וכו'. יתירה מזו, גם התודעה העצמית שלו עוברת שינוי ואנסה להדגים זאת. מי שקצת מבין בתורת חב"ד יודע שחב"ד תופסת את עצמה החל מהבעש"ט ודרך אדמורי חב"ד כזרם העיקרי ביהדות, והדרך המרכזית להביא לגילוי המשיח על ידי יפוצו מעינותיך חוצה. רבי ר"ת ראש בני ישראל. הדברים הללו ידועים. ספרדי חבדניק אינו בז חלילה למורשת הספרדית אבל הוא רואה את עצמו חלק ממסורת תורנית – תרבותית וכחלק ממהלך משיחי שהתחיל בבעש"ט ועובר דרך אדמורי חב"ד. הוא מרגיש קשור הרבה יותר לישיבת תומכי תמימים ברוסטוב מאשר לישיבה ספרדית ממקום מוצאו. השינוי התרבותי הזה הוא משמעותי מאוד משום שהוא מעצב את החבדני"ק עם תודעה ומנטליות כמעט זהה לחבירו החבדני"ק האשכנזי.
   אפשר לראות את הניגוד לכך, בברסלב ששם הספרדים שומרים על יחודיות בפני עצמה עם מניינים בפני עצמם ובכך מנכיחים באופן בולט את הבדלי המנטליות.
   לעומת זאת, בחברה הליטאית, כשהספרדים מגיעים לשם הם אינם רוצים ומוכנים לשנות את התודעה העצמית והמנטליות שלהם, כפי שתיארתי אצל החבדניקי"ם. ולחוסר הרצון הזה יש דרגות רבות שאחת מהן הגיעה לידי ביטוי כאן בצורה הקיצונית שלה, בשני כותבים שכתבו שהאשכנזים יקבלו את הילדות שלנו והם לא יכתיבו לנו על מה צנוע לדבר ועל מה לא צנוע לדבר. אני בטוח שאצל החבדניקים לא מגיעה דרישה מהחבדניקים הספרדים ללמד במוסדות החינוך החבדי"ם על המורשת הספרדית ועל התרבות הספרדית. ברור ששם התרבות והמורשת השלטת במוחלט היא התרבות החבדי"ת. לעומת זאת בתגובות הספרדים כאן ובמיוחד הטענה המרכזית של המאמר השכן היא 'רב תרבותית', מה איכפת לכם להכניס גם את המורשת הספרדית לתכני הלימוד ולהפוך את מוסדות הלימוד לרב תרבותיים. אין ספק שאם בחב"ד היתה דרישה כזו מצד הספרדים שם, הם היו מוצאים את עצמם בחוץ תיכף ומיד ממש.
   בקשר לתיאוריה הסוציולוגית שהעלית, אני מניח שאתה גם יודע שהסיבה שיש רק אדמורים זכרים, רק רבנים זכרים, הגבר עושה קידוש ויושב בראש השלחן, רק הגברים מצטרפים למנין, רק גברים מקדשים ורק גברים מגרשים, כל העליונות הגברית ביהדות, כל הדימויים הקבליים של זכר ונקבה, ובכלל עצם ההתייחסות לקב"ה כזכר נובעת מהרצון של הגברים לשמר את ההגמוניה הזכרית. אז אנא בבקשה נעזוב תיאוריות כאלו.
   ועוד פעם אסיים בתקווה להבנה ובאהבה לכל עם ישראל,
   משה יצחק

  • כל עוד חב"ד לא מוכנים לקבל אפילו ילד אחד ממוצא אתיופי למוסדות שלהם.
   (ולא משנה כמה גיורים הוא יעבור) מוטב שלא ידברו.

 • למדתי בבית ספר עירוני- איזורי- המוגדר אשכנזי. (בכיתתי חצי מהבנות היו מבנות אשכנז והחצי האחר בנות עדות המזרח) בתעודה הופיע, תחת קטגוריית 'הליכות', סעיף 'מתפללת בלשון הקודש', בו קיבלו ציון רק הבנות שהתפללו בהברה אשכנזית.
  אבי שלח מכתב להנהלת וביקש לשנות את הניסוח ל'הברה אשכנזית'. (שימו לב, הוא לא ביקש התייחסות הולמת לכל העדות, כפי שמתבקש מבית ספר אזורי, אלא רק- פשוט- שהמציאות לא תעוות בגליון הציונים שביתו מקבלת. ) בקשתו נענתה בהתעלמות. זה נשאר כך עד היום.
  לשון הקודש, ע"פ אידאולוגיית בית הספר בו חונכתי, שייכת לעדה אחת בלבד, והשאר מתפללים בלע"ז.

  למרות ההקדמה הזאת, ודאי תשמחו לשמוע גדלתי שמחה ומאושרת, בטח בזכות הבית והמשפחה ופחות בגלל בית הספר (האזורי, יש להדגיש) שהצוות ברובו הגדול בו היה אשכנזי, נוסח התפילה והלימוד- אשכנזי, לימוד ההלכות- אשכנזי אפילו מבלי להזכיר שקיימת אופציה אחרת. וכאשר בהיותי בת 10 החלטתי -על דעת עצמי- לעבור להתפלל לפי נוסח עדות המזרח, קמה עלי חצי כיתה אשכנזית וכמעט החרימה אותי, ואילו החצי השני- המזרחי- עמדו מבולבלות וחסרות מושג כיצד להגיב לסיטואציה בה קם המלפפון על הגנן, או משהו כזה.
  שמחה לבשר שהתפללתי בנוסח עדות המזרח מאותו יום, גם כשנקראתי להתפלל כ'חזנית'. עדיין נפלא בעיני כיצד המורות האשכנזיות 'עכלו' את התופעה. אני זוקפת זאת לאופיי החזק ולתמיכה הערכית שקיבלתי מהבית, בזכותה היה ברור לי שמותר לי בהחלט להתפלל בקול בנוסח עדתי, עבור חצי מבנות הכיתה שעושות כך גם הן, בשקט.

  כשקראתי את מאמרו של הרב פרקש, התלבטתי איך והאם להגיב.
  איך מגיבים?
  איך מתחילים, אם בכלל, לגשת לטענותיו ההזויות, שרובן בוססו על תחושת בטן והשקפות עולם, ופחות על עובדות?

  זה הזכיר לי סיטואציה מכיתה ח', בה בשיעור הכנה לסמינרים מנהלת בית הספר ביקשה מבנות הכיתה בלשון זאת: "אמרו כמוני בלשון נקיה, 'אשכנזים', ו'לא אשכנזים'."
  אני זוכרת איך האזניים שלי צללו, התקשיתי לעכל את העובדה שאני חווה את הסיטואציה ההזויה הזאת.
  גם אז, בניגוד לאופיי, פשוט ניטעתי על מקומי ושתקתי.
  לא היה לי מושג מאיפה, אם בכלל, להתחיל להגיב.
  אני לא בן אדם שהיה שותק על עיוותי מציאות/ חוסר צדק/ טיפשות באופן כללי, וכשמורה אמרה משהו מהסוג הזה בד"כ הייתי מרימה את האצבע ומעירה בנימוס כשאני מוסיפה 'אולי' בהתחלה ו'סליחה ותודה' בסוף.
  עם זאת, בסיטואציה הזאת בה עמדה המנהלת והרצתה את משנתה החינוכית בנוגע לקבלת בנות מכל העדות למוסדות מסוימים- וסיכמה את השקפת העולם האליטית שלה, תוך בקשה מבנות חסותה להתייחס בצורה מכבדת לאלו שלא שפר עליהם גורלם להסתופף תחת העדה בעלת הדם הטהור יותר- פשוט איבדתי את יכולת הדיבור.

  כך בדיוק אני מתכוננת להגיב על המאמר הזה.
  אני מקווה שאצא בקרוב משלב ההכחשה, ואעבור במהירות את שאר 4 השלבים: כעס, מיקוח, סרקזם, השלמה.

  אציין שאין בדברי כוונה לפגוע במוסד הלימודים בו התחנכתי, ולא במורות או במנהלת שעצבו את השקפת עולמי הסובלנית והמקבלת, אמנם בדרך אחרת ממה שהייתי מעדיפה- אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבית הספר היסודי הוא חלק ממה שאני היום.
  ואני מקווה שזהו חלק טוב.

  • לא הבנתי מה אמרה המנהלת…

  • היא בקשה מבנות הכיתה לא לומר 'ספרדיות' על ספרדיות, אלא לומר 'לא- אשכנזיות'. כמו 'לא יהודים' במקום גויים או 'לא משלנו' במקום חילוניים

 • רבות מדובר על הגזענות נגד המגזר הספרדי,
  אף אף אחד לא מדבר על גזענות בתוככי המגזר האשכנזי.
  אני אשכנזייה ובעלי אשכנזי ובנינו בית חסידי לחלוטין, אך כשבאתי להכניס את הבן שלי לחיידר עברנו מסכת התעללות שלא מאחלת לשונאים שלי.
  העבירו אותנו הלוך חזור, תבקשו אישור מפה ותחתימו את ההוא וכו
  הכמויות בכי שבכינו בתקופה הזאת
  על מה???
  שרצינו שהבן שלנו יקבל חינוך חסידי טהור?
  אני לא מודרנית וגם בעלי לא
  אולי אנחנו קצת פתוחים יותר מהקהילה
  אבל שום דבר שחורג מגדר הנורמה
  אני הולכת עם לבוש צנוע לכל הדעות, אין אינטרנט בבית וכו
  לדעתי כל הגזענות גם כלפי ספרדים וגם אשכנזים נגד אשכנזים זה שיש אנשים שהם חושבים שהם יחליטו מי טוב יותר ומי פחות
  גם בציבור הליטאי אתה רואה את זה
  אני לא אשכח שסיפרתי לחברה לעבודה שמגיעה מבית ליטאי שבעלי עובד היא הסתכלה עליי במבט כאילו סיפרתי לה שהוא אוכל חזיר
  חבל מאד שיש כמה אנשים אינטרסנטיים שקובעים לציבור שלם איך להיות ואיך להתנהג ומי טוב יותר ומי פחות

 • כמו אותה הבדיחה על הליטוואק שיושב בגן עדן ומתפלפל בדברי הרמב״ם והנה בא איזה אדם עם דורבן על הראש ומסביר לו הפשט הליטוואק מרים עיניו ומסנן בבוז אל האיש מה ״פרענק״ מבין ברמב״ם?! עונה לו האיש פרענק פרענק אבל אני הרמב״ם.

 • הרב פרקש היקר,
  כמענה על התגובה האחרונה שלך אסביר לך מדוע אתה טועה.
  כשבחור ספרדי יעשה טעות או מקרה חמור כלשהוא , יגיבו השומעים (חלקם, לא כולם) – "פרענק, מה אפשר לעשות" – מוכח שהגיעו עם דיעה קדומה , בניגוד לאשכנזי שיעשה את אותו מעשה ויגידו שחריג וכדומה.
  בנוגע לחב"ד – הם מכבדים את האחרונים הספרדים ולומדים אותם, אתה ציינת רק ראשונים ספרדים שנלמדים בישיבות ובתלמודי התורה הליטאיים ומצפה שספרדי שמעוניין להיטמע בחברה החרדית יוותר על המורשת שלו ויקבל את ההליכות האשכנזיות כתורה משמים, אני לא מדבר על כך שהאחרונים הספרדים אינם נופלים במאומה מעמיתהם האשכנזים ואכן חלקם הקטן נלמד בתלמודי התורה (בעיקר אלה שהיו מוכרים לחזו"א ולמשנ"ב) אלא שניתן ללמוד גם בתלמודי התורה הליטאיים יותר אחרונים ספרדים ו"וועדה הרוחנית" של המוסד צריכה ליזום את זה.

 • הרב פרקש היקר,
  בבקשה, אני מגיבה בענייניות על הכתבה שלך. אנא תענה לי.
  קודם כל לגבי ההנחה הבסיסית שלך, שההפליה נובעת מפער מנטלי בין העדות (שאני לא מתכחשת לכך שהיה בזמן העלייה לארץ) , שתי נקודות חשובות, שמפריכות אותה לגמרי:
  – אם יש פער תרבותי כה עמוק, איך בחברה החילונית מגשרים עליו בקלילות כזאת בנוגע לספסל לימודים ולמקומות עבודה ואפילו לנישואין.
  – אם הבעיה הייתה תרבותית, מנטלית, הרי אחרי כמה דורות בארץ, למשפחות שהתערו בציבור האשכנזי ואימצו לגמרי את אורח חייהם, היה היום קל בהרבה להכניס למוסדות לימוד אשכנזים ולא להפך. והמציאות היא הפוכה לגמרי, שלבעלי שלמד בישיבה אשכנזית מעולה קשה הרבה יותר להכניס את הבן שלו (מצוין לגמרי!) לישיבה אשכנזית, הרבה יותר קשה ממה שהיה לו לפני 30 שנה, כשאז הפער התרבותי היה עמוק יותר.
  משני נקודות אלה, אפשר להגיע למסקנה אחת- זו גזענות טהורה, שאינה תלויה באף שיקול ענייני אחר. נקודה.

  עוד נושא, שהייתי רוצה להעלות, אתה כותב, להלן אזכיר כמה נקודות המשקפות פערי מנטליות בין הציבור האשכנזי למזרחי, ואז מתחיל למנות רשימה ארוכה ומשפילה של סטראוטיפים גזעניים לחלוטין. איך היית מגיב אם היה גוי כותב בדיוק ככה, רק בשינוי קל: להלן אזכיר כמה נקודות המשקפות פערי מנטליות בין הציבור היהודי לכללי:
  – היהודי, אוהב כסף, ערמומי ונוכל.
  – היהודים מה לעשות פחות יפים מהגויים ובעלי אף ארוך במיוחד.
  -היהודים מלוכלכים ומפצי מחלות
  וכן הלאה, כיד הדמיון האנטישמי לדורותיו.
  מה ההבדל? גם הגוי בטוח, שיש בכך צדק, גם אם זה לא בצורה מוחלטת. כך בדיוק נבנית גזענות, בצורה של סטראוטיפים דוחים, שגורמים לגזען להרגיש צודק בתיעוב שהוא חש כלפי הגזע השני.
  מחכה לתגובה

  • האם ניתן לחלק את התגובות בחלוקה בין האשכנזים שברובם מבינים/ מצדיקים לבין מגיבים בני עדות המזרח (שלחלקם הגדול ניסיון אישי מר עם קבלה למוסדות וכו) שכועסים ויותר מכך? בהנחה שההבחנה שלי היא נכונה וצודקת ניתן להסיק שהאשכנזים גזענים וכו' א"כ הכיצד אב/אם שפויים מוכנים שהילדים שלהם ילמדו בחברת ילדים גזענים שמחונכים לעליונות הגזע האשכנזי הן מבחינה חינוכית הן מבחינה נפשית. חשבתם על הפגיעה הנפשית הגדולה שיש לילד הלומד בחברת ילדים פריבילגים שבזים למוצאו ? כל תירוץ של איכות החינוך וכד' לא יהווה שיקול לעומת השיקול הנ"ל וא"כ נשאלת השאלה מה בכ"א מניע אנשים בני עדות המזרח לשלוח את ילדיהם לחינוך אשכנזי גזעני פוגעני ומתנשא ?

  • תמי בוקר טוב!
   סליחה על האיחור בתגובה.
   להלן מה שכתבתי במקום אחר תשובה על טענתך מדוע בציבור הדת"ל השילוב של הספרדים קל יותר.
   בציבור החרדי ישנה מערכת משומנת מאוד של רבנים ועסקנים שעוסקים ללא הרף בטיפוח הזהות הספרדית. קח את הרב עובדיה יוסף שעשה בכל מאודו להכניס ולעצב את התרבות הספרדית, יש את אדמורי אבוחצירה, את תופעת הבאבות. הרב מאיר מאזוז שמטפח בצורה בולטת וגאה את התרבות התוניסאית שמדבר לא פעם נגד אשכנזים. ועוד הרבה רבנים כאלו שמטפחים במודע את התרבות הספרדית, ורבים שגם אם לא במודע אבל כל הופעתם זועקת ספרדיות. יש את ש”ס שעוסקת רבות בטיפוח הזהות הספרדי. ולכן בציבור החרדי, לדעתי, לא תיתכן אינטגרציה בדורות הקרובים, לעומת זאת בציבור הדת”ל כפי שאוהבים לקחת משם דוגמה, אין שם (שאני מכיר) רבנים בעלי השפעה ונותני טון שהם ספרדים (לא בקשר לפסיקת הלכה) גם רוב מוחלט של העומדים בראשי הישיבות והמוסדות הם אשכנזים (במרכז הרב ובהר המור יש רמי”ם ספרדים? תקנו אותי אם אני טועה) כך שהם נותנים את הטון המנטלי והספרדים שבאו לשם השתדלו להתאים את עצמם למנטליות הכללית (לאו דוקא אשכנזית אלא גם לאומית וכל המאפיינים הדת”ל) אין בציבור הדת”ל אנשים בעלי השפעה שבראש מעייניהם להטמיע תרבות ספרדית ולכן האינטגרציה קלה הרבה יותר
   ייתכן שבדברים אלו יש גם פתרון לשאלתך מדוע לפני 30 שנה זה היה אחרת.
   בקשר לנישואין, ההיכרות בין שני המינים בציבור הדת"ל נעשתה במשך שנים רבות בצורה ישירה ולכן קל מאוד לגשר על פערים וכבר רמזתי על זה במאמרי עייני שם.
   טענתך השניה שבכך שכותבים טענות אם סטריאטופים משפילים גורמים בכך להעמקת הגזענות. טענה זו בעקרון נכונה אבל היא תלוית הקשר. אם הגזענים הגויים היו כותבים כך: אנחנו מודים שאנו גזענים אפילו בצורה אכזרית. אנו יודעים שזה דבר גרוע ביותר , אנחנו חייבים להעלות על השלחן את הסיבות לגזענות כדי שנוכל לטפל בהם. אנחנו חייבים למצא דרכים איך להסתכל על התרומה של היהודים לאנושות כדי להמנע מהיחס המשפיל.
   האם זו גזענות נוראה כל כך? וזה בערך תוכן דברי. (חוץ מאי קבלה למוסדות שטענתי שהיא עניינית ועם זה הודתי בפה מלא שמעורב בה גזענות גרועה שאין לה הצדקה)
   מה לדעתך האלטרנטיבה לפתרון לבעיה?

  • בהר המור יש בהחלט רמ"ים ספרדיים. בישיבת הר עציון יש ראש ישיבה ספרדי. בישיבת תורת החיים יש ראש ישיבה ספרדי לצידו של הרב שמואל טל. בתורת החיים, אגב, הרבה נישאים בשידוך ועדיין – למרבה הפלא – רבים הנישואים הבין-עדתיים. וכמובן, גם רבנים בולטים בציונות הדתית כמו הרב שמואל אליהו והרב אורי שרקי עדיין היו חיים וקיימים בפעם האחרונה שבדקתי.

   גם אם ברוב המוסדות עדיין עומדים יוצאי אשכנז, בציבור הדת"ל אין לכך כל משמעות – הנכדים שלהם כבר מעורבים לגמרי. זה שלב היסטורי חולף ותו לא. (ואגב, מפלגתית היתה בעבר ויש היום שוב הנהגה מזרחית). הזהות הישראלית-יותר-מעדתית הנפוצה שם, בכל מקרה, יכלה לשמש תירוץ טוב אם ספרדים 'משתכנזים' מוחלטים, שהם לא רק דור שני ושלישי לישיבות הליטאיות אלא גם מאמצים כל מנהג אשכנזי ומדברים בהברה אשכנזית, היו משתלבים לגמרי בציבור הליטאי או לפחות לא סובלים מאפליה. המציאות, מה לעשות, היא קצת אחרת.

  • מעיין דוד!
   ראשית, תודה על התיקון ועל המידע. מרענן לשמוע שזה כך.
   לדעתי, ומנסיוני, משתכנזים מוחלטים כלשונך לא סובלים משום אפלייה. (תמיד אפשר למצוא איזה מקרה אבל כך הם הדברים באופן כללי) ולכן כפי שהבהרת יפה, כיון שהזהות הישראלית דומיננטית שם במידה רבה מאוד לעומת העדתית האינטגרציה נעשית קלה הרבה יותר. לא חושב שהרב שמואל אליהו והרב שרקי (וגם כאן תקנו אותי אם אני טועה) מטפחים זהות ספרדית ומנטליות ספרדית.

  • 'משתכנזים מוחלטים' יש בשפע במשפחתי המורחבת, והקשיים שלהם מול אפליה ממוסדת רק הולכים וגדלים עם השנים (דור שני לישיבות ליטאיות הכניס את הילדים שלו בלי בעיה לת"תים לפני 20 שנה, הדור השלישי כבר בקושי מצליח לעשות זאת. כן, גם אלה שמתפללים במניין אשכנזי ונוהגים בכל דבר, פומבי לפחות, כמו אשכנזים). מגיעים אלי סיפורים גם של אושיות מוכרות בציבור הזה, שאיש לא היה מאמין שגם צאצאיהם סובלים מאפליה.

   וגם אם נקבל את תזת האינטגרציה בשם הישראליות, היא לא מסבירה את הנכתב במאמר. האם ברגע שמזרחיים בחרו להשתלב בציבור הלאומי ולא החרדי, כלומר לחתור לזהות ישראלית משותפת, הם השירו מהם בן רגע את נחיתותם האינטלקטואלית, בכיינותם, מושגי הצניעות הירודים שלהם, הרתיעה מביקורת, האדרת החיצוניות, ושאר מעלות טובות שנמנו במאמר? אם אכן כך, הציונות היא כנראה פלא גדול מכפי שהבנו עד כה. ואם לא כך, והם השיגו את האינטגרציה למרות שהמשיכו להתקיים בהם כל הסימנים הללו, צאו וראו עד כמה גדול כוחה של הזהות הישראלית הדומיננטית, שאנשים רציונליים מוכנים להתעלם מכל החסרונות במקום שבו היא קיימת!

   התזה שלי, עם זאת, מלהיבה הרבה פחות: מכיוון שבציבור הדת"ל אכן היתה מגמה של קיבוץ גלויות, כור היתוך והקמת זהות ישראלית חדשה, אנשי הציבור הזה הכירו זה את זה והתערבו זה בזה מלכתחילה, ולא נסוגו לקהילות מבוצרות על בסיס מפתח גלותי. בנוסף, היו להם הזדמנויות להכיר זה את זה בהרבה יותר מקומות מאלה העומדים לרשותם של הציבור החרדי המיינסטרימי: לא רק בבית הכנסת ובמוסדות החינוך, אלא גם בצבא ובשירות הלאומי, בתנועות הנוער, במיזמי תנועת ההתיישבות, במוסדות אקדמיים ובמקומות עבודה מגוונים מאד. כתוצאה מכך הם יכלו להיווכח במו עיניהם בקשר הקלוש בין סטריאוטיפים ומציאות, ולנהל את חייהם בהתאם להבנה הזו.

  • מעיין דוד!
   את לא מציגה תיאוריה אחרת שונה משמעותית ממני אלא שאני טוען שהציבור הספרדי בחברה הדתית לאומית התאים את עצמו למנטליות הדומיננטית ואת טוענת שעל ידי חוסר המחיצות הם פשוט גילו שהספרדים הם לא כמו שהם חשבו עליהם.
   כבר כתבתי שהיחס הכללי לספרדים כיום אינו נובע מסטריאוטיפים קודמים אלא מהתנסות אישית במגע עם ספרדים. ולכן קשה לי מאוד לקבל את טענתך. אני חוזר שוב, זו היתה טעות שלי להביא דוגמאות מהעבר, אלו באו רק להמחיש בדוגמאות את מה שהאשכנזים מרגישים אבל לא הסטריאוטיפים גורמים לכך אלא ההתנסות במגע עם ספרדים. זו היתה מטרתי להביא את הסיפור עם הבבא סאלי להראות שילד אשכנזי חש במנטליות ספרדית וסולד ממנה עוד לפני שהוא יודע מה זה אשכנזים ומה זה ספרדים.
   בקשר ל'משתכנזים', אחזור על מה שכתבתי שהאשכנזים חשים בפער בינם לבין הספרדים בעצמה הרבה יותר גדולה ממה שהספרדים מרגישים. סביר מאוד שאותם משתכנזים שאת מדברת עליהם, בעינים אשכנזיות הם נראים אולטרא ספרדים ולא בגלל דעות קדומות אלא בגלל האופן בו הם מדברים ומתנהגים כיום.
   מסיבה זו אין כל טעם להביא ראיות מחוגים אחרים, ספרדים (לא כולם) במנטליות שלהם כיום, כל כך מבליטים את הפער בינם לבין האשכנזים, ולא יעזור כאן שום שכנוע טענתי. אם אני רואה בעיני שחור לא יעזור שום שכנוע לוגי לחשוב שזה לבן. דרושה חשיבה קצת יותר יצירתית כדי להגיע לפתרון.
   בתקווה להבנה.

  • אתה שם לב למה שאתה כותב כאן?

   המזרחיים בציבור הדתי לאומי התאימו עצמם למנטליות הדומיננטית ובכך נפטרו חיש מהר מכל אותן תכונות ספרדיות בולטות שהחרדים האשכנזיים מרגישים בהם אפילו בקרב אלה שעברו 'אשכנוז' גמור? תכונות שמורגשות אפילו יותר בדור שלישי לחניכי ישיבות ליטאיות מאשר בדורות הקודמים? כלומר, בציבור הדתי לאומי המזרחיים יכולים להתאים את עצמם למנטליות אחרת ולהיפטר מהסממנים הספרדיים מעוררי הסלידה, ובציבור החרדי זה פשוט בלתי אפשרי?

   מבחינתי, אחת ההוכחות החזקות ביותר לקלישות תירוץ 'המנטליות הספרדית הקורנת למרחקים' היא מה שקורה למתחזקים/בעלי תשובה אשכנזים וספרדים שמנסים להיכנס לציבור החרדי המיינסטרימי: כאלה שחזרו בתשובה דרך ארגונים כמו 'ערכים' וכדומה, למדו בישיבות לבעלי תשובה בסגנון ליטאי, ואינם מחפשים הזדהות עם קהילה או רב ספרדים במובהק. זה נושא שיש לי בו ניסיון מסוים, מכיוון שעבדתי במשך שנים בשניים מארגוני הקירוב הגדולים בעולם. בכיר באחד מהם, בעל תשובה אשכנזי שהשתלב היטב ובקלות בציבור הליטאי, אמר לי בחיוך מר: 'כשאני פוגש בעל תשובה ספרדי מבין עניין, אני שואל אותו אם כבר עדכנו אותו כשהוא סוג ג' '. הרב יהודה גרינוולד, מוותיקי בעלי התשובה בארץ (ותלמידו של הרב וולבה), אמר לי דברים דומים. מבחינתו, זו הייתה אחת הסיבות שמצדיקות קהילות נפרדות בעלי תשובה: הוא סיפר על סטודנט מארה"ב, ממוצא ספרדי, שחזר בתשובה ומצא עצמו פתאום נתקל בישראל בחלוקה העדתית החרדית, בעוד שאינו יודע דבר וחצי דבר על המורשת הספרדית שלו…

   המתחזקים ובעלי התשובה האלה בעצמם לא ידעו להבדיל בין האשכנזים והספרדים ביניהם לפני שחצו קווים לעולם החרדי – ובעולם החרדי הם פתאום מגלים את הדירוג החדש שלהם. ממה נפשך: אם בעלי התשובה הספרדים התפטרו מהסממנים הספרדים במקווה המטהר של 'הזהות הישראלית', למה הם סובלים מאפליה ביחס לבעלי תשובה אשכנזים אחרי שחזרו בתשובה? ואם לא התפטרו מהסממנים הללו, איך זה שלפני הפיכתם לחרדים הם לא סבלו משום אפליה, ואף אחד לא איתר את הספרדיות שלהם ממרחקים ונרתע ממנה?

   אני לא חושבת שצריך חשיבה יצירתית במיוחד כדי למצוא את התשובות לשאלות הללו.

   (ואגב ההתנסות האישית שלך, מכיוון שאני מכירה את נתיבות היטב, אני מציעה לך לדמיין איך היה נראה מאמר פסודו-סוציולוגי שהייתי כותבת על כלל הציבור החרדי בארץ היום על בסיס היכרותי עם הקהילה החרדית הליטאית בנתיבות כפי שהייתה לפני עשרים שנה. )

  • את נתיבות עזבתי מיד אחרי הנשיקה לבבא סאלי כלומר לפני ארבעים שנה ואין לי עם נתיבות כלום היום, חבל להיתפס לזה.
   לכל הטענות שלך יש תשובה פשוטה (במילה אחת, ההתנהגות הספרדית הכללית יוצרת דימוי של ספרדי מייצג ואז כל ספרדי אפילו שאינו כזה מקבל אוטומטית את הדימוי המייצג הספרדי, עייני גם במה שכתבתי בתגובה למאמרך באחת התגובות כאן) אבל כבר כתבתי שהדיון אינו יכול להתקיים במישור הטענתי. הענין הוא, שבכל שנותי אני ומשפחתי ומכרי נפגשים עם פערי מנטליות משמעותיים בכל מקום. ולכן הנסיון להוכיח לי ולכל אחי האשכנזים שאיננו צודקים אין בו ממש.
   אני לא רואה טעם בויכוח בינינו, עמדתך ברורה, שהכל סטריאוטיפ ואין הבדל (משמעותי) בין ספרדים לאשכנזים, ולדעתי/תחושתי יש פערי מנטליות משמעותיים ביותר שניכרים ל(כמעט) כל אשכנזי במפגש עם ספרדים היום, ואני חוזר היום, כן היום, אנו חשים בפערי מנטליות משמעותיים כפי ששיקפתי במאמרי ואיני חוזר בי במאומה.
   כן, כך אשכנזים תופסים את המנטליות הספרדית (לא את כל הספרדים) בין שיודעים להגדיר בדיוק ובין שאינם יודעים. אני לא מתאר את הספרדים כפי שהיו לפני ארבעים שנה. מהסיפור עם הבבא סאלי רק רציתי להדגים שהסלידה מהמנטליות הספרדית קודמת לידיעה על ספרדים ואשכנזים. כל הדוגמאות שהבאתי מהעבר הם רק כדי להמחיש את התחושה האשכנזית היום. אשכנזים נולדים עם לוח חלק כלפי ספרדים, שום אשכנזי שפוי לא מחנך את הילדים שלו לשנאת ספרדים, הילדים כבר שהם קטנים מזהים את הפערים המנטליים הללו ומצרפים אחד לאחד ונוצרת אצלם דמות מייצגת של ספרדי. רק מלקרא את התגובות כאן אפשר לראות את המנטליות הספרדית זועקת עד לשמים. (כמובן לא כולם)
   אבל נניח שאת צודקת, ולדעתך אין פערי מנטליות, אבל בפועל האשכנזים חשים שיש פערי מנטליות משמעותיים, אז מה את מצפה? שאם נצעק על האשכנזים גזעניים הם יפסיקו להרגיש את הפערים, או שהדחיה שלהם כלפי הספרדים תתעצם? (אחרי פרשת עמנואל, כל האשכנזים ממש ממש הרגישו שאין פערי מנטליות במיוחד שהשופט שטיפל בפרשה ושלח לכלא היה ספרדי) כיון שלדעתי הדחיה שלהם תתעצם איני רואה כל תועלת בלהוכיח לאשכנזים שהם גזענים אלא בפתרון מסוג אחר.
   מאוד לא נעים לספרדים לדעת מה האשכנזים חושבים/מרגישים עליהם, אבל כפי שכתבתי בתחילת דברי אם לא נשים דברים על השלחן, שום פתרון לא יצא מלצעוק על האשכנזים גזענים.
   לצורך בהירות הדיון, מכאן והלאה אני כלל לא מנסה להוכיח עובדתית שיש פערי מנטליות, נצא כולנו מנקודת הנחה שאין פערי מנטליות, והכל בדמיון של האשכנזים, מה עושים עם הדמיונות החזקים כל כך של האשכנזים, עד שהם מרגישים שדמיונותיהם הם עובדות מוצקות? נספר להם שאצל הדת"ל והחילוניים זה לא כך, ואז הדמיונות יגוזו, נסי, עלי בכל אופן זה לא משפיע.
   דרך מקובלת אחרת כאן ולא רק כאן, לצעוק על האשכנזים נאצים, מה האשכנזי אומר לעצמו, בדיוק כמו שזליג אומר, אנחנו חיים איתם ביחד מצויין, לא עושים להם שום עוולה ח"ו, למעט מכסות (לא שלא מקבלים בכלל) בקבלה למוסדות ופגיעות פה ושם. אם זה נקרא בעיניכם נאצים, שיערב לכם.
   בתקווה להבנה

  • אתה מבלבל בין שני מונחים: הסתייגות מתרבות שונה, וגזענות.

   זכותו המלאה של כך אחד להסתייג, אפילו עד כדי סלידה, מתרבות שונה משלו. אני יכולה לחשוב שהוא מפסיד הרבה, אבל מה בכך? אחד לא אוהב להכיר נופים חדשים, שני רוצה להתרחק מכל סממן תרבותי שונה מזה של התרבות בה גדל. לגיטימי.

   הבעיה היא שבחלקים מהציבור החרדי האשכנזי בישראל יש לא רק סלידה מתרבות ספרדית: הסלידה הזו הופכת לחלק מתפיסת עולם סדורה שבה יש 'יהודי עליון' (אשכנזי) ואז את כל השאר (שנעים בין 'יהודים תמימים, בזכותם לא מגייסים אותנו בכוח' ל'עלוקות פרימיטיביות שהורסים לנו את המוסדות'). וכך מגיעים למסקנות מהסוג שפרסמת כאן על מאפייני הספרדים בבחינת המפורסמות-שאינן-צריכות-ראיה.

   כשאני מדברת על קיבוץ הגלויות בציבור הדת"ל, אני לא מתכוונת לכך שמיכל היימן פגשה את ההורים של רפי פרץ לפני ארבעים שנה, חשבה שהם, עולים ממרוקו, לא שונים בכלום מההורים היקים שלה, ולכן התחתנה איתו. אני מתכוונת לכך שהשוני התרבותי/מנטלי לא התפרש כנחיתות מהותית. הוא לא נתפס כעדות לכך שמזרחיים הם פחות אינטלקטואליים, ראוותנים, ומתנגדים לביקורת, אם לבחור רק שלושה מהצידוקים שנפרשו כאן.

   הגזענות אינה מתבטאת בזיהוי השוני המנטלי במקומות שהוא קיים: היא נמצאת בשיפוט המתנשא כלפי השוני – ובאובססיה סביבו עד כדי ראייתו במקומות רבים שבהם היום הוא אכן כבר לא קיים כלל. 'ההתנהגות הספרדית הכללית משליכה על היחיד גם אם הוא לא כזה' זו טענה שלא עובדת בשנת 2019, כשחרדים ספרדים שמשפחותיהם אימצו מזמן סגנון ליטאי סובלים *יותר* אפליה מאשר אבותיהם, לא פחות, וכשהסטיגמה מוצמדת גם לאנשים שהשכל הישר אומר שאין שום סיכוי שהם מייצגים את המנטליות הספרדית מעוררת הסלידה (אמריקאים, בעלי תשובה מרקע ישראלי מאד…)

   יש ציבור אחר שהסלידה שלו מתרבות ספרדית די דומה למה שמתואר כאן: ציבור צפון-תל אביבי בהווייתו, חילוני מאד ושמאלני. (תיזכר רגע בטומי לפיד והבוז שלו כלפי מוזיקה מזרחית, למשל). אבל בציבור זה, הדעות הקדומות הן באמת עניין של הסתייגות תרבותית. מזרחיים שחפצים בכך מצליחים להשתלב בציבור הזה אם הם רק בעלי מעמד סוציו-אקונומי נכון, מחזיקים בדעות פוליטיות קבילות, ומתרחקים מכל סממן תרבותי מזרחי. גם כאלה יש לי במשפחה. (ד"ש מהשופט העליון).

   בציבור החרדי בישראל – ורק בו – משום מה לקחו את הסלידה התרבותית צעד קדימה והפכו אותה לגזענות של ממש. יש לכך הסברים חברתיים שלא זה המקום להיכנס אליהם. אבל השורה התחתונה היא שאף מגיב פה לא רואה צורך לשחרר את האשכנזים מדעותיהם הקדומות על הספרדים. וכי אם היו האשכנזים סבורים שהספרדים מלאכי עליון וממשיכים בהתנהלותם הנוכחית זה היה פותר במשהו את הזעם הבין עדתי, שהיום מרוכז בעיקר סביב נושא האפליה בקבלה למוסדות לימוד? ומנקודת מבט אשכנזית – שוב, מה התועלת? אם אני לא גזען אלא שופט אנשים בצורה עניינית, מה המאמר רוצה ממני בכלל? לדבר לאנשים קצת יותר בנועם כשאני מפלה אותם, כי גם הם מרגישים כאב? זה סוג הרציונליזציה שהייתי משתמשת בה כדי לשכנע נערים להפסיק להתעלל בחתולים.

   בעיני, יותר פשוט לא לחפש הצדקות מתחת לאדמה. יש בציבור החרדי הישראלי גזענות. היא לגמרי לא רק נחלת האשכנזים, אבל כרגע הם אלה שהגזענות שלהם מצליחה לפגוע בפועל ביותר יהודים, כאפליה מעשית. כמו בכל חברה שמרנית שעוברת תמורות משמעותיות, המצב כנראה ילך וישתפר עם הזמן, לפחות בחלקים מהציבור. בינתיים, עדיף לחיות עם העובדה שיש בנו צדדים אפלים ואנו נטולי כוחות נפש להתמודד איתם, מאשר לקרוא לחושך אור גדול.

  • מעיין דוד, אי אפשר להפריד בין סלידה מתמשכת להרגשת עליונות ושנאה. אם יש לאדם סלידה מתרבות מסויימת וכוללת שנוכחת מולו וגורמת לו לסלידה תמידית, אין אפשרות שזה לא יתפתח להרגשת עליונות. אם מולי גרה משפחה שצנחת ביתה מתפשטת לתוך ביתי, ילדיה הולכים מוזנחים, המשטרה מוזמנת לשם כמעט מידי ערב, וכו' טבעי וכמעט בלתי נמנע שתתפתח סלידה למשפחה כזו שמתורגמת להרגשת עליונות. בקיצור, האשכנזים סולדים מהמאפיינים הספרדיים (פרקש כתב רק מעט ובקצרה) וממילא מתפחתת באופן טבעי הרגשת עליונות וגזענות.
   כמובן שלא אשכח לציין שהבכיינות הספרדית כדי להתקבל למוסדות אשכנזיים, האומללות שהורים ספרדים מאמללים את ילדיהם להכנס למוסד האשכנזי,הכסף שהם משלמים בחשאי כדי להתקבל למוסד אשכנזי מעלה את תחושת העליונות האשכזית לשיא בל יתואר.

  • צודקת. ולכן ….נקריא את הדברים שלך לאשכנזים וזה ישכנע אותם.
   לדעתי נדרש פתרון יצירתי יותר.

  • מעיין דוד כתבה:
   אם אכן כך, הציונות היא כנראה פלא גדול מכפי שהבנו עד כה. ואם לא כך, והם השיגו את האינטגרציה למרות שהמשיכו להתקיים בהם כל הסימנים הללו, צאו וראו עד כמה גדול כוחה של הזהות הישראלית הדומיננטית, שאנשים רציונליים מוכנים להתעלם מכל החסרונות במקום שבו היא קיימת!
   עד כאן ככתבה וכלשונה.
   ממש מצטרף אליך להערצת הציונות, שעיקרה הבסיסי ביותר הוא לא רוצים אותנו באירופה, נפסיק להלחם נגד האפלייה והאנטישמיות, נקים לעצמנו מדינה בה לא נסבול יותר מהתופעות הללו.
   הזהות הישראלית הבסיסית המשיכה את הרעיון הזה בסיסמא 'ניקח את גורלנו בידינו'.
   אני מציע לכל הספרדים לקחת את שני המוטיבים הללו, של הציונות ו'ניקח את גורלנו בידינו' ולעשות עם עצמם משהו טוב, משהו שיראה לכל האשכנזים הגזעניים מה הספרדים החכמים המוכשרים הפיקחים והתרבותים (חוגגי מימונה ואוכלי מופלטות) יודעים לעשות.
   (משהו כמו מפלגת ש"ס המדשדשת סביב אחוז החסימה או תמי ז"ל, אולי המכללה של עדינה בר שלום, אולי הועד העולמי לענייני צדקה, מפלגת העבודה בראשותו של ה'חכם' המרוקאי אבי גבאי, ועוד ועוד….. ) כל המגיבים החכמים כאן מוזמנים למנות את כל המוסדות האשכנזים הכושלים, אם זה מספק אתכם במקום לעשות עם עצמכם משהו רציני, שיערב לכם והמשיכו להתבכיין.
   הערת אגב, מתי יבינו המרוקאים החכמים מאוד והמוכשרים מקבלי פרס נובל וכו' שכאשר האשכנזים יורדים לפריפריה לאכול מופלטות במימונה, וכל הארץ והתקשורת חגיגה מזרחית ונותנים כבוד לתרבות המזרחית המפוארת, המרוקאים נהנים עד הגג, הנה כל עם ישראל מחבק את התרבות המזרחית. האשכנזים רואים את התרבות המזרחית הנהדרת שעיקרה אכילת מופלטות ובקלאווה וכדומה, מאחלים לחוגגים העלובים 'תרבחו ותסעדו', ובלבם פשוט בזים להם כמו איזה כלב שפעם בשנה זורקים לו עצם כדי שישב בשקט.

  • מעיין דויד מעלה טיעונים לוגיים ונתונים עובדתיים ופרקש עונה לה את אותה תשובה מנותקת שוב ושוב: "אלו רגשות, אין מה להתווכח איתם".
   פרקש, אתה ביקשת להעלות את התחושות שלך כדי שנדון בהן ונראה אם יש בהן ממש, ממה הן נובעות והאם ניתן לשנות את המצב, לא כך?
   זה בדיוק מה שמעיין עושה ומשום מה אתה מעדיף להתעלם מזה ולענות לה בהתנשאות ומתעלם בגסות מכל טענותיה.. לא ביקשת שיח מכבד בנושא?
   לא להגיב לגוף הטענה ולברוח שוב ושוב לאותו מקום של רגש שלא ניתן להתווכח איתו – זהו לא שיח מכבד כלל.
   מעיין נותנת לכם כאן בחינם טיפול רגשי עמוק ברגשותיכם האפלים ביותר, היא מנסה לגרום לכם להבין בשכל שאין ממש ברגשותיכם אלו כלפי ספרדים. יתכן ואם תשננו את טענותיה שוב ושוב לעצמכם, אולי תעשו זאת אפילו כל לילה לפני שתקראו שמע, תצליחו יום אחד להתגבר על הרגשות שלכם ולחיות כאחד האדם.
   הפיתרון שאתה שואף להגיע אליו עלה במאמר האחרון ב'סדר' זה והוא אמנם פיתרון, אך זה לא סותר כלל את העבודה העצמית שעליכם לעשות בכוחות עצמכם. אף אחד לא יעשה זאת במקומכם ואתם אלו שתסבלו אם לא תעשו זאת, אם בזה העולם ואם בעולם בו שינויי מנטליות וצבע אינם רלוונטים כלל.
   בברכת הצלחה בדרככם הארוכה.

  • לרגשות לא עוזר טיפול שכלי, כדאי לך להתמקצע בנושא.
   אבל לשיטתך, מדוע כמה שמסבירים לספרדים מבחינה לוגית שהם לא נחותים והם לא סוג ב' הם עדיין נחיתים לעילא ומרגישים סוג ב' וכפי שכתבה יהודית דיין שהספרדים השתכנעו חזק מהאשכנזים שהם סוג ב', הרי מבחינה לוגית הם סוג א' א'. מדוע הטיפול השכלי של מעיין דויד שמוכיחה לוגית שאין הבדל בין אשכנזים לספרדים לא עוזר להוריד את הנחיתות הספרדית.
   כך נראה למשל סוג א' א'
   מתי יבינו המרוקאים החכמים מאוד והמוכשרים מקבלי פרס נובל וכו' שכאשר האשכנזים יורדים לפריפריה לאכול מופלטות במימונה, וכל הארץ והתקשורת חגיגה מזרחית ונותנים כבוד לתרבות המזרחית המפוארת, המרוקאים נהנים עד הגג, הנה כל עם ישראל מחבק את התרבות המזרחית. האשכנזים רואים את התרבות המזרחית הנהדרת שעיקרה אכילת מופלטות ובקלאווה וכדומה, מאחלים לחוגגים העלובים 'תרבחו ותסעדו', ובלבם פשוט בזים להם כמו איזה כלב שפעם בשנה זורקים לו עצם כדי שישב בשקט.

  • עניתי בצורה הגיונית למעין דוד על טענותיה כמה פעמים תשובות שלדעתי נותנות מענה מניח את הדעת, ואיני רואה צורך לחזור שוב ושוב. בפרט שאני לא טענתי שאין גזענות אצל האשכנזים, עיקר טענתי היתה שהמנטליות הספרדית גורמת את הגזענות. לא הצדקתי התנהגות גזענית, אבל הסברתי מהיכן לדעתי הגזענות נובעת. כך שכל הראיות שהאשכנזים גזעניים אינם נוגעות לטענתי כיון שאין לי ויכוח על זה כמו שכתבתי באריכות במאמרי.
   כתבת על 'רגשותיכם האפלים ביותר' וחבל, כיון שתגובה כזו מונעת מאיתנו את היכולת לבטא את רגשותינו, טיפול רגשי חייב לבא מתוך מקום שאדם יכול לבטא את רגשותיו יהיו אשר יהיו בלי לקבל עליהם ביקורת.
   בקשר לטענותי ל'רגשות' אסביר עוד פעם ועוד פעם. רק בבקשה להבין מתוך הדוגמא את כוונתי ולא להכנס לויכוח האם הדוגמא נכונה.
   לדוגמא: האשכנזים חושבים שהספרדים הם אנשים ראוותנים (אני לא היחיד שכתבתי על זה) הם לא מרגישים כך כי אמרו להם, הם חושבים כך כי הם חיים בעולם ורואים את החתונות של הספרדים ורואים בהם ראוותנות. לכן בעיני האשכנזים נתפס שהספרדים ראוותנים. האם הוכחות לוגיות מהסוג שמעיין דויד מנסה לענות יפתרו את התחושה של האשכנזים שהספרדים הם ראוותנים? אם יוכח שאצל החילוניים אין הבדל בין אשכנזים לספרדים זה יגרום לי לאשכנזים לא לחשוב שהספרדים הם ראוותנים? לא. כי אנחנו האשכנזים רואים את הספרדים סביבנו והם ראוותנים מאוד. ולזה כוונתי שהוכחות לוגיות לא יעזרו.
   דוגמא נוספת: משנות ילדותי במוסדות החינוך, הספרדים בכל מקום היו עושי הבעיות המרכזיים וחלשים מבחינה לימודית, לאורך כל שנות הלימודים. האם הוכחה לוגית שאצל הדת"ל או בחו"ל זה אחרת תעזור לבטל את התחושה הזו? לא.
   ועוד דוגמא: שמתי לב (ולא רק אני) שרוב הילדים שנוסעים באופניים ומחזיקים את הכיפה ביד הם ספרדים, האם הוכחות מהסוג דלעיל יועילו להסיר את התחושה הזו? לא.
   ועוד: אם בעיר מגורי בליל שבת מתכנסים יחדיו נושרים ונושרות ברחובות וכולם ספרדים, האם הוכחות מהסוג של מעיין דוד יגרמו לכך שלא אחשוב שהם ספרדים? גם אם תוכיחו לי שהכל סטריאוטיפים אני אצא לרחוב בליל שבת ואראה את הנערים והנערות הללו כל הסטריאוטיפים יחזרו לי.
   אם 95% מהאסירים בבתי הכלא הם ספרדים, וש"ס היא המפלגה ששלחה הכי הרבה חברי כנסת לכלא (לא קונה את התשובות של אבישי בן חיים) ויספרו לי שבחו"ל זה לא כך, האם זה ישנה לי את ההסתכלות על הספרדים? הרי זה לא נגמר, כל כמה זמן תופסים מאפייה אחרת שכולם בדרך כלל ספרדים?
   מי שראה את ההקלטות של 'אבא מה עשו לך' ועוד מהסוג הזה, ירגיש שהספרדים הם נכבדים?
   וכן הלאה לגבי כל אחד מהמאפיינים שכתבתי ושלא כתבתי.
   בתקוה להבנה

 • הגדרה של גזענות מווקיפדיה, מועתק מילה במילה:
  גִּזְעָנוּת היא עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים קשר הכרחי בין מוצאם לבין תכונות אופי מסוימות, או לעיתים גם כישורים שכליים. היחיד אינו נשפט על פי ייחודו האישי אלא על פי השתייכותו לקבוצה בלבד. ברוב המקרים משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת צידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של בני קבוצה אחת על בני הקבוצה האחרת.

  האם, זה תוכן המאמר, לפי הגדרה זו, אינו תואם אחד לאחד לגזענות?

 • הבנתי את הצורך של המערכת לתת במה למאמר כזה נבזי – כדי לגרוף רייטינג. בושה וחרפה!!
  בתוך המאמר מצוין שהכותב הגיע מנתיבות …. וכאן הכול מובן למי שמבין. מסכן!

 • אני חושב שכותב המאמר פיספס את הנקודה המרכזית והיא שזה לא רלוונטי האם יש יתרונות או חסרונות בעדה כזו או אחרת משום שזו אכן עובדה קיימת' וזה גם לא חשוב כלל אם סך היתרונות או החסרונות גדול יותר. כלומר, גם אם נניח לצורך העניין שלעדה האשכנזית ישנם יתרונות ברמת התרבות, חכמה, עדינות נימוסים וכו' (טיעון שכשלעצמו אינו מחזיק מים מאחר aכל התיחסות כזו הינה יחסית לתקופה ולתרבות שבה אנו חיים, ואינה אבסולוטית כפי שניתן להניח שלפני כמה מאות שנים יהודי ספרדי בירושלים היה בעל מעמד הרבה יותר בכיר ומקובל מרעהו האשכנזי וכו' כמו גם יהודים בגולת ספרד היו חשובים ומשכילים לאין ערוך מרעיהם הנבערים באירופה).
  אולם הנקודה החשובה היא: האם יתרונות כאלה עושים אותי חשוב יותר? האם ערך האדם נמדד על פי כישוריו, השכלתו, יופיו, נימוסיו וכו'? אם התשובה היא כן, אזי זה הפירוש הפשוט של גזענות = עליונות של גזע (לא בהכרח במובן של שוני גזעי אלא תרבותי מנטלי חברתי וכו'). וזו בעצם היתה התפיסה של הנאצים ימ"ש (כמובן שמדובר בקצה התחתון שלה), שכולנו יודעים לאן היא הובילה.
  קשה עד בלתי אפשרי לחנך לשוויון זכויות כאשר תודעתית קיימת תפיסה של "אני שווה יותר", וכאן טמון ההבדל בין יוצאי אשכנז לספרד. אכן גם בעדה הספרדית לסוגיה קיים מדרג חברתי כזה או אחר, אולם הוא לא מרגיש שבשל כך הוא שווה יותר. לדוגמה ניתן לראות את היחס של עדות ספרד ליוצאי אתיופיה, כאשר למרות שלכאורה ניתן לראות שישנם פערים גדולים במגוון תחומים וכו' אולם היהודי המזרחי יתייחס אל היהודי האתיופי כשווה זכויות, ולא יחוש שהוא עליון עליו, למרות שסביר שלא ירצה לבוא עמו בקשרי חיתון בשל פערים מנטליים ותרבותיים. זוהי זכות לגיטימית להתחבר אל מי שקרוב אליך יותר, אך עדיין זה לא מקנה לי שום זכות יתר בשום נושא שהוא.
  אולם אם נבחן את הדברים כלפי עדות אשכנז, נגלה שתודעתית ישנה חשיבה של אנחנו "שווים יותר", מה שמוביל לחוסר רגישות כלפי האחר והשונה, אפלייה וכו'. אם למרות השוני שהוא לגטימי התודעה היתה שאנו שווים לא היינו רואים את תופעת האפלייה כפי שהיא קיימת היום.
  לצורך המחשת העניין ניקח כדוגמה עצירת טרמפ ליהודי אתיופי. ניתן להיווכח שאחוז החסידים האשכנזים שיעשו זאת יהיה האפסי לעומת עדות המזרח (למרות השוני שקיים גם שם) משום שבעיני היהודי החסיד האשכנזי (אני בטוח שיש יוצאים מן הכלל) צערו או רגשותיו של היהודי האתיופי חשבוים בעיניו כקליפת השום והוא לרגע לא מאמין שהרגשות שלו הם בדיוק אותו דבר כמו רגשותיו שלו.
  כאן יקום הקורא וישאל: האם אמנם כולנו שווים? האם אין חשיבות יתר לאדם משכיל יותר, עדין יותר, חכם יותר וכו'? ובכן זו שאלה פילוספית שניתן להאריך בה מאוד ואכמ"ל בזה, אולם ייאמר בקצרה לפי תפיסת התורה חביב אדם שנברא בצלם וערכו האמיתי של האדם הוא רק כלפי הקב"ה, משום שזה הערך האמיתי כאשר כל השאר הוא יחסי ובידוע שלפני הקב"ה האדם החכם והמשכיל ביותר שווה בדיוק כמו האדם הנבער ביותר כאשר כל ההבדל הוא רק ביחס לאדם עצמו ולקיום התורה והמצוות. ניתן להאריך בזה לאין שיעור אולם לסיכום אומר כי כותב המאמר חטא בנקודה האמורה ועולה מדבריו כי הוא חש חשיבות יתר בשל תכונות ואופי כזה או אחר, ואכן זהו בדיוק פירושה של גזענות = עליונות על האחר שמובילה בהכרח להשלכות מעשיות כפי שראינו בשואה הארורה. מותר שיהיה שוני תרבותי וכו' ומותר לי גם לא לאהוב ולא להתחבר לאנשים עם אופי כזה, כל עוד שבתודעה אני והם שווים לחלוטין.

 • רציתי להגיב בארוכה, אך כבר כתבו חלק גדול ממה שהיה צריך להגיב, ויבורך כותב המאמר שהציף את רגשותיו – ונתן לנו הצצה למבואות האפלים שלו ושל חבריו, לרגשות העלובים שעומדים מאחורי הקטסטרופה הזו.

  ככלל לראות אדם נבון שטועה בגדול, מזכיר מאוד את השמאל הישראלי שעל אף שהוא חכם יותר טועה יותר. לדעתי השורש של שניכם הוא אחד, חוסר היכולת להשתחרר מהתפיסה שיש אנשים נחותים ממכם, כנראה שזה דבר שמושרש בכם עמוק והוא בבסיס הביטחון העצמי ותחושת הקיום שלכם, וקשה לכם לראות שהדבר הזה הוא לא עקרוני, ואנשים לא יישארו טיפשים לנצח, מה שגורם לכם להרגיש שאתם מאבדים אותם – קרי הפטרונות עליהם, ובעיקר את עצמכם כגזע עליון, כי זה מוכיח שאינטליגנציה זה דבר נרכש, ושדווקא תכונות בסיסיות ורגשות טבעיים נאבדו לכם היכן שהוא.

  זה גם מזכיר את ההיאחזות של השמאל בשלטון החוק, בזמן שלא חסרים דוגמאות שהשמאל פוגע בשלטון החוק לא פחות, בוודאי בשנים שהיה בשלטון. מקובל לראות זאת כצביעות, אבל לדעתי זה לא האמת השלמה, השמאל באמת חושב שהימין צריך את שלטון החוק, בגלל שהוא צריך ריסון, ובעיקר את הריסון שלהם, ובלעדיו הוא יתדרדר לפי פחת.

  שורש החטא הוא חוסר האימון באדם, השאיפה לנקיות יתר ובדיקה עצמית חטטנית, נובעת מחוסר אימון באדם שיש בו אהבה לאמת ולטוב. הגזענות, סימוי העיניים ועוות המציאות, זה כבר העונש.

  רק נקודה אחת חשובה שמשום מה נראה שהציבור התרגל להתייחס אליו בשוויון נפש – אך הנושא של קבלה למוסדות בציבור האברכים – בעיקר תלמודי תורה – הוא אחד הטרגדיות שחווה כל אברך ספרדי. קשה לתאר זאת במילים, אך מדובר על מסע השפלה שמתחיל מתחילת שנת הרישום של הילד בן השלוש, ונגמר במקרה הטוב בסוף השנה אחרי תחנונים, התבזות, תשלום של עשרות אלפי שקלים למנהלים! ובמקרה הגרוע – במעבר דירה לעיר אחרת לנסות את מזלו שם [קורה כל שנה לכמה אנשים לפחות, באחריות!], או בהשארת הילד בבית כמה חודשים!

  כל מנהל מוסד יודע שעל כל ילד ספרדי שהוא לא מקבל, הוא יזכה בכבוד מלכים, הוא נהיה מחוזר על ידי ראשי ישיבות ח"כים נדיבים ועוד, מתחיל משא ומתן על מגרשים, תקציבים תרומות וטובות הנאה רבות, כשבמקרים רבים אף נאמר כן להורה המתחנן במפורש, אם פלוני ייתן לנו את מגרש פלוני אתה בפנים, אם לא לא!

  אם מישהו יחקור את זה יגלה מציאות מזעזעת, משפחות שנשברו, אנשים שחלו במונו, נדודי שינה, אנשים שעיצבו לעצמם תפיסת עולם מפוחדת ונרדפת, כשכל זה מדובר על אנשים צעירים ביותר, יושבי אוהל, שאין להם שום כלים להתמודד מול הממסד הענק. הם אינם מוציאים את זה לתקשורת מחשש חילול השם, אינם פונים למשרד החינוך בגלל שאינם רוצים להרוס את עצמאות התלמודי תורה, הם יושבים בבית ובוכים! [אמתי].

  קל לשפוט ולומר שזה בעיה שלהם שהם לא שולחים למוסד ספרדי, אך בפועל ברוב המקרים זה לא אפשרי מכמה סיבות: א. לעיתים אותו אברך אין לו שום זהות ספרדית לפעמים אפילו את נוסח התפילה הוא שינה מחמת ההרגל בישיבה שלמד, ולא נשאר לו אלא שמו בלבד. ב. ברוב המקומות המוסדות האשכנזיים מבוססים היטב עם בנינים רחבי ידיים, עם גב כלכלי, וניסיון רב, ואילו המוסדות הספרדים רק בשלבי הקמה. ג. בחלק מהמקרים אין די ספרדים ברמה הרוחנית הרצויה כדי להקים מוסד נפרד.

  לכל הנושא הזה יש קשר שתיקה מוחלט בתקשורת החרדית, ובמפלגות החרדיות כולל ש"ס שמעדיפה שילכו למוסדות ספרדים, מכמה סיבות.

  כל הנ"ל הוא על קצה המזלג, והחוויה האישית של המתמודדים בוודאי קשה הרבה יותר, מי שחווה זאת מקרוב מוזמן להעלות על הכתב.

  עצוב מאוד!

  • אכן, משום מה נשכחת נקודה חשובה: לעיתים קרובות אין בכלל אופציה למוסד אחר.

   כשגרתי בעיר חרדית והבכור שלי הגיע לגיל שלוש, המוסד הספרדי שהציעו לנו מטעם העיריה היה כמעט במרחק של שלושה קילומטרים מביתנו. ילד בן שלוש צריך לנסוע מרחק כזה כל יום בהסעה מסוכנת לפי עדות ההורים, כשיש לו מוסד שתי דקות מהבית? כשאמרנו לעיריה שתפקידם לדאוג שיהיו גנים בכל אזור ושלפחות יפתחו סניף גנים של המוסד הספרדי באיזור שלנו, הם אמרו שמבחינתם הם עשו את שלהם בכך שיש באיזור גן של חב"ד… לא בדיוק רלוונטי לבן של בוגר פוניבז', מה לעשות.

   לגבי 'קשר השתיקה של התקשורת החרדית', אני חייבת להגיד שעיתון משפחה כן מדווח כמיטב יכולתו, וכיסה ספציפית את המצב בעיר בה גרתי. למעשה, אפילו ניסו לשחד אותי ברגע האחרון ולהציע שיקבלו את הילד אם הכתבה הביקורתית לא תתפרסם. העדפתי לוותר על הטובה, ולבסוף הילד ועוד שניים נוספים, ילדים של חברים ספרדיים גם הם, התקבלו בהתערבות משרד החינוך. (מנהל המחוז החרדי דאז היה מאיר שמעוני. זהבי, מנהל המחוז היום, רוצה שקט ושינה את כל נוהל העררים כדי שלא יצטרך להתערב במוסדות החרדים).

   מהיכרותי את המצב בשטח, ממש לא מומלץ כיום למשפחות חרדיות ספרדיות להתגורר בערים חרדיות באיזור בו לא יהיה מעשי מבחינתן לשלוח לת"ת ספרדי, אלא אם יש להן קשרים סופר-מעולים או הרבה כסף.

  • צהרים טובים למעיין דויד, שלמרבית הצער מפיצה שנאה! (ראו מאמרה הפריבילגיה הלבנה וכן בתגובותיה כאן)
   את לא מוכנה לשלוח לחב"ד כי זה לא המנטליות שלך, ורק שאשכנזים לא רוצים לקבל את הילדים שלך כי את לא המנטליות שלהם את מזדעקת, וכשבסוף מקבלים את הילדים שלך במוסדות אשכנזים, זו גם גזענות כי מקבלים אותם רק בגלל שהם לבנים.
   כמו כן מצטרף בחום רב להמלצתך לספרדים לא לגור בעיר חרדית אם אין מוסד ספרדי.
   כמה עדכונים קלים:
   א. זהבי כבר שנה לא במשרד החינוך.
   ב. לעיל כתבת שהסמינרים הם גם חינוך עצמאי, אז זה ממש לא נכון והסמינרים לא קשורים כלל לחינוך העצמאי והם מקבלים תקצוב פר ראש. (בערך)
   מומלץ לך לעשות שיעורי בית לפני שאת כותבת.

  • אנונימי כאוב כתב:
   א. לעיתים אותו אברך אין לו שום זהות ספרדית לפעמים אפילו את נוסח התפילה הוא שינה מחמת ההרגל בישיבה שלמד, ולא נשאר לו אלא שמו בלבד.
   ב. ברוב המקומות המוסדות האשכנזיים מבוססים היטב עם בנינים רחבי ידיים, עם גב כלכלי, וניסיון רב, ואילו המוסדות הספרדים רק בשלבי הקמה.
   ג. בחלק מהמקרים אין די ספרדים ברמה הרוחנית הרצויה כדי להקים מוסד נפרד.
   תשובה
   א. אתה מודה שיש כזה דבר זהות ספרדית כלומר פערי מנטליות.
   ב. אתה מודה שהיזמה נמצאת אצל אשכנזים.
   ג. אתה מודה שבאופן כללי הספרדים נמצאים במצב רוחני ירוד יותר.
   הבעיה הגדולה היא שספרדים בני תורה כמוך סובלים בצורה זוועתית שוברת לב וכפי שתיארת, זה בגלל שעליכם תופסים טרמפ כל אלו שאינם כמותכם בדיוק [ראה פרשת עמנואל לדוגמא ששם התראיינו לתקשורת אמהות מעשנות] שהם גם לא מוכנים לאבד את הזהות הספרדית כדי להתאקלם בחברה אשכנזית, גם דוחפים את עצמם בכח. אם היתה אפשרות לעשות חתך ברור היה הרבה יותר קל אלא שיש הרבה באמצע וזה לא פשוט בכלל עם כל הכאב הגדול.
   כן, עכשיו יקפצו כאן מגיבים ידועים ויאמרו: שהאשכנזים מוכנים לקבל אליהם רק מי שמקבל את העליונות האשכנזית. נכון, וכפי שכתבת כאן בעצמך שאתה מדבר על אלו שאין להם זהות ספרדית.
   ובכן הנושא צריך להתחלק לשנים, אלו שמוכנים לאבד את הזהות הספרדית ואותם יש לקבל בשמחה ואלו שאינם מוכנים לאבד את הזהות שלהם, לא פותחים מוסדות לעצמם, ומתבכיינים למה אשכנזים לא מקבלים אותם, ויש המוסיפים להתלונן כמו במאמר השכן מדוע גם לא מכניסים את התרבות הספרדית למוסדות האשכנזיים.

  • נצא מנקודת מבט של אמון בבני אדם, אזי כותב המאמר טוען כי ניתן להאמין ששורשה של התנהגות ה"גזענית" נעוצה לא בסיווג לפי צבע עור וכו אלא במינטליות ואורחות חיים שונה שנטבעת בלב האדם מקטנותו
   ומניין לך שהוא טוען לשרלטנות ושלטון?
   איני מוכשר ככותב המאמר אבל כאשכנזי שחי בין ספרדים ניתן להביא דוגמאות רבים לכך…

  • איציק זהבי עדיין מופיע באתר המחוז החרדי כראש המחוז, אבל אכן פרש – לא משנה את העובדות לפיהן מאז שמאיר שמעוני עזב המחוז חסר שיניים. מי שמפקפק בכך מוזמן לקרוא פרוטוקולים של וועדת החינוך של הכנסת בנושא או להרים טלפון ליעקב מרגי. סמינרים – לא של החינוך העצמאי, נכון, אבל כן מוכש"ר, כך שלגבי המגבלות החוקיות על סינון תלמידים וכפיפות לחוזרי מנכ"ל, אין כל הבדל. מנהלי המוכש"ר אוהבים להעמיד פנים שזה לא כך, אבל בתי המשפט סוברים אחרת. (הנה פסק דין לדוגמה: https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/mm05001090-9.htm)

   ולא לשלוח לחב"ד ילד ממשפחה לחלוטין לא חב"דית זה לא עניין של מנטליות, כפי שברור לכל בר-דעת. אגב, בהתחשב בחריצות המופתית שבה 'השלוחי' קרא את כל התגובות שלי, מעניין איך התפספס לו החלק שבו כתבתי כי ניסיתי לשווא לשכנע את העירייה לפתוח גן של מוסד ספרדי באיזור המגורים שלי, כדי לשלוח לשם את בני. זה מה שקורה, כנראה, כשמגיב אינטליגנטי יחיד כורע תחת הצורך לענות לתריסרי בורים שמתעקשים לא להבין שכל הבעיות החברתיות בציבור החרדי הן באשמתם הבלעדית.

   אגב הפצת שנאה, הניק 'שלוחי' הוא אכן דוגמה ומופת לאהבת ישראל. כמה חבל שאף אחד עוד לא התחיל להגיב כאן תחת 'אוסט יודן', אה?

  • למעיין דוד! (אגב: לא כדאי להיות אכול שנאה, זה משפיע על כלל התקשורת הבינאישית).
   בתגובתך עדיין לא הפנמת שהדיון כאן הוא על המוסריות של הגזענות ולא על ציות לחוזרי מנכ"ל. היתה טענה שזה עוול לקחת כספי ציבור ולהפלות ספרדים. ענו לך שהתקצוב לפי ראש, את טענת שהסמינרים הם החינוך העצמאי ועל זה עניתי לך שזה לא חינוך עצמאי אלא פר ראש. אימון בהבנת הנקרא ישפר את טיב תגובותיך.
   לא התפספס לי שרצית גן ספרדי אבל אין לזה קשר למה שכתבתי. אני נוכח שוב בצורך באימון בהבנת הנקרא.
   ההפנייה שלך לפסיקת בית המשפט וקבלתה כאמינה נגד מנהלי המוכש"ר לא כל כך מסתדרת עם התוכחה שנתת לפרקש על הדוגמא משופטי העליון. אבל כשזה משרת את האינטרסים שלך אז זה בסדר.
   'אוסט יודן' הוא כינוי גנאי שה"יקים" קראו ליהודים שהגיעו לגרמניה ממזרח אירופה. מה זה קשור לכאן? כבר ביקשתי ממך לא מזמן לעשות שיעורי בית לפני שאת כותבת.
   אני מרחם על המוסד האשכנזי שאולץ לקבל אנת ילדיך, כי לפי התגובות שלך כאן נראה שאת יושבת להם על הראש עם כל חוזרי המנכל יחד עם פסיקות בית המשפט.

  • כלומר, 'השלוחי' מגיב תחת ניק שהוא אפילו לא יודע מה פירושו.

   או, גרוע יותר, יודע את הפירוש ולא מבין את ההשוואה ל'אוסט-יודן'.

   אני מניחה שזו דוגמה טובה לרמת הקוהרנטיות של חלק גדול מהשיח כאן.

  • מעיין דוד!
   ה'שלוחי' יודע היטב מה מקור השם שלו. השם 'שלוחי' נבחר ולא במקרה כדי להראות ולהזכיר לספרדים שמתבכיינים על הגזענות כלפיהם, שהם לא אנשים טהורי לב וישרי דרך אלא שהם עצמם גזעניים לא פחות, והם מלאים בגזענות והתנשאות על מי שהם מזהים כנחות מהם. קשטו עצמכם ואחר כך קשטו אחרים!
   מענין שאחד המוחים החריפים כאן בשם בניהו, כאשר פרקש כתב על אחד המנהגים הספרדים הברברים, הוא ענה לו שכנראה זה אצל יושבי הרי האטלס (השלוחים). תוך כדי המחאה, הגזענות האישית ברחה לו.
   בכל אופן, הקשר לאוסט יודן לא ברור עדיין, ותגובתך מצטרפת ברוב כבוד לרוב התגובות הבלתי קוהרנטיות כאן.
   בקשר אלי, אשמח אם תמצאי אי קוהרנטיות בדברי.

 • מתייחסים ל"הבדלי מנטליות" כאל עובדה קיימת. בעיניי זה מגוחך ושגוי.

  אחי נשוי לאשכנזיה. שם משפחתו הוא שם הנעורים של אשתו ( אילוצים חברתיים, אתם יודעים…). חבריו לכולל, שחושבים אותו ל'אחד משלהם' מדברים גם איתו על הספרדים ועל "הבדלי המנטליות הבולטים". מאוד בולטים, מאוד. עד כדי כך שאם המראה לא מסגיר, ושם המשפחה לא שולח לצפון אפריקה – אפשר להניח שהוא אשכנזי.

  ובכלל, המשפחה שלי מאוד מעורבת, ואני יכולה לומר באופן חד משמעי: כאשר מתחתנים עם אנשים מאותה רמה סוציאלית אין שום הבדלי מנטליות. הבדלי המנטליות הם בין הקצוות. רוב הציבור (הירושלמי בכל אופן) נמצא אפשהו באמצע ובנקודה הזאת צריך להתקיים דיון.

  • אני מבין את העמדות השונות שמושמעות כאן, וביניהן גם עמדת ההכחשה: אין פערים, הכל בראש שלי ושל עוד. אבל יש לי בעיה עם העמדה הזאת כדלהלן:
   עובדה היא, שהאפלייה של הספרדים במוסדות האשכנזיים גורפת כמעט במאת האחוזים. מנהלי המוסדות גם יודעים היטב שאם הם יעברו את המכסה יברחו להם כל האשכנזים מהמוסד. כלומר שגם ההורים האשכנזים חושבים כך על הספרדים.
   מי שיודע, יודע שלאפליה הזו יש גיבוי מהקדקודים של החברה החרדית ולא רק מהעסקנים, כמובן שהכל בהצנע לכת וברמזים שמובנים למי שמבין.
   אז מה לעשות? איך לשכנע אותם להפסיק את הדמיונות שלהם על הספרדים כדי שהם יפסיקו את הגזענות?
   האם נראה לכם שאם נצטט מויקיפדיה להורים האשכנזים ציטוטים 'מה זה גזענות' זה יעזור לשכנע אותם?
   אם נשתמש בתיאוריות פוסט-מודרניות על 'הבניות תרבותיות' ותיאוריות 'פוסט-קולוניאליות' וכו', זה יגמור את הסיפור הנורא הזה?
   אם נלחם בהם בכל הכח דרך אנשי ציבור הם יפסיקו לגמרי את הגזענות?
   אם אליהו לוי יכתוב מאמר שאשכנזים הם גזעניים, מנהלי המוסדות יתעלפו מפחד ויתעלמו מכל הרווחים שהאפליה הזו מכניסה להם?
   האם לאותם המנהלים שמשוכנעים בשכנוע עמוק שכניסת ספרדים למוסדותיהם היא אבדון של המוסד, תעזורנה הצעקות גזען! גזען!?
   אתם יודעים מה הם אומרים לעצמם כשהם שומעים את הרעשים הללו? אגלה לכם: "הכלבים נובחים והשיירה עוברת". לפעמים הם מפסידים פה ושם ומקבלים איזו ספרדי/ה כתוצאה מלחץ כל שהוא, והעניינים ממשיכים לזרום.
   איינשטיין כתב שטפשות זה מי שעושה את אותו דבר פעמיים ומצפה לתוצאות שונות.
   אז מה עושים?
   *החידה:*
   חידה זו מבוססת על ההנחה שכל הסטריאוטיפים של האשכנזים אודות הספרדים *אינם נכונים*, הפער המנטלי אינו קיים, וגם אם כן, אינו משמעותי ואינו מצדיק גזענות ואפליה.
   המציאות דה-פקטו היא, שלאשכנזים הגזעניים יש דימוי ברור שהם ה'עליונים' והספרדים הם עדה 'נחותה' בעלת מאפיינים המצדיקים התנהגות גזענית ומשפילה כלפיהם.
   מסקנה: האשכנזים הם אנשים הזויים המחזיקים בתיאוריות גזעניות והזויות חסרות כל בסיס במציאות.
   המציאות היא, שהספרדים נלחמים באפלייה האשכנזית במחיר פגיעה בעצמם, בילדיהם ובאשכנזים. כל זאת אפילו שאין פער מנטלי משמעותי בין ספרדים לאשכנזים, ולכן אין כל סיבה לשלוח למוסדות אשכנזיים משום שלא קיימת כל סיבה שבעולם שמצדיקה שהמוסדות האשכנזיים יהיו טובים יותר. ולא עוד, אלא שלאשכנזים יש דימוי משפיל אודות הספרדים, וגם ילדיהם סובלים מהשפלות במוסדות האשכנזיים כמו שהטיבו כאן כמה כותבים לתאר, אז למה הם נלחמים על משלוח ילדיהם למוסדות אשכנזיים?
   מסקנה: הספרדים הם אנשים הזויים המתעקשים לשלוח את ילדיהם למוסדות של אשכנזים הזויים המחזיקים בתיאוריות הזויות על הספרדים ומשפילים אותם.
   מסקנה נוספת: כולם הזויים.
   הגידו נא לי רבותי האם אכן כולם הזויים?
   בקשה אחת אבקש מאתכם אחים יקרים ואהובים, אשכנזים וספרדים כאחד, אנא ענו לי בצורה מסודרת וברורה, תוך התייחסות מפורשת האם אתם מתכוונים להציע דרך לפתור את הבעיה או לפתור את החידה.

  • פיקצייה? לא בהכרח…
   קרא שוב את המאמר והתגובות תראה שאין הכחשה בעובדה שישנם יוצאים מהכלל, ובוודאי באלו שבחרו להיטמע בקהילה אחרת ולרכוש את המינטליות שלהם.

  • הרב פרקש חד חידה וביקש פתרון.
   להלן הפתרון:להוריד את אחוזי התמיכה הממשלתית של משרד החינוך למוסדות מפלים ויחיו בדומה לסאטמר.
   להקים בתי ספר נוספים של ממלכתי חרדי מאחר ובציבור המודרני להורים האשכנזים אין התנגדות ללמידה משותפת ןלצוות מעורב. הם מסתכלים על טיב האדם ולא על הגזע.
   במוסדות חרדיים נטו להפריד בין הלעטאים לספרדים כמו אצל החסידים, תוך 10 שנים המוסדות הספרדיים יהיו בראש הפרמידה מאחר וכבר כיום בני התורה הספרדים ברובם טובים יותר בכל פרמטר מהליטאים והחסידים.
   בטוח שעם רצון ואמונה זה יצליח.

 • 196 תגובות עד כעת, כולם מאופיינות בקו תקיף השולל מכל וכל את הנחותיו הנמוכות של הכותב.

  תגובות הכותב מעוררות חמלה והגיע הזמן להעלות את רמת צריך עיון לאיזשהו מינימום הכרחי היות והציפיות מצריך עיון הם ליותר.
  ולעורכי צריך עיון אבוי לכם אם על חשבון הקוראים אתם מידרדרים להפצת פורנוגרפיה של הגזענות.

  ולגופם של דברים אצטט את צ'רצ'יל "לעולם אל תתווכח עם שוטה היות והוא יכריח אותך לרדת לרמה שלו ושם הוא בוודאי ינצח אותך" עכ"ל.

 • אני תוהה אם האמירה של הרב שך לגבי "ספרדים אינם ראויים להנהגה" לא כוונה לנושא הזה עצמו.
  נראה שבאמת לספרדים אין הנהגה.
  רבנים שלא דואגים לציבור אותו הם מובילים – לא ראויים להנהגה!!
  פוליטיקאים שלא דואגים לציבור אותו הם מייצגים – לא ראויים להנהגה!!
  הרבנים והפוליטיקאים ששולחים ילדיהם ונכדיהם למוסדות אשכנזים ונותנים שוחד, אם בממון ואם בטובות הנאה אחרות – הם פושעים לציבור שלהם!!!!
  זה הדבר שמנציח את הנזקקות שלנו לציבור האשכנזי!
  עליהם מוטלת האחריות והם גם יתנו על כך את הדין.

  • למה?
   אם יש מוסד אשכנזי שמתאים יותר לילד הספרדי, למה שההורה הספרדי לא ישלח לשם את ילדו?
   רק כדי להמשיך לעודד גזענות גם מהצד הספרדי?

 • בגלל שההורה הספרדי אוהב את הבן שלו והוא לא רוצה שהוא יסבול רק כדי לחנך את האשכנזים לא להיות גזענים.
  אם אתה רוצה לעודד את הספרדים לא להיות גזענים יש לי רעיון עבורך, חפש תחום שהאשכנזים חלשים בו (קשה למצוא אבל יש) ותקים ארגון ספרדי לעזרה לאשכנזים וכך יראו כל עם ישראל את חוסר הגזענות של הספרדים.

  • שלוחי יקר
   אני מנסה לדמיין מה תהיה התגובה שלך אם בחור/ה חרדים (אשכנזים כמובן, הרי בכל תחום הם עולים על הספרדים הנבערים) ינסו להתקבל לאוניברסיטה נחשבת כאן בארץ וכמובן הם יקבלו במבחן הפסיכומטרי ציון גבוה, אבל הנהלת האוניברסיטה תגיד להם אנחנו לא יכולים לקבל אתכם כי אתם חרדים ועד שהקמנו מוסד על טהרת החילוניות אתם באים להרוס לנו אותו עם דרישות כשרות וגם יש סיכון גדול שתקלקלו (תחזירו בתשובה) את הסטודנטים החילונים וכל מרצה יודע שסטודנט חרדי הוא בעייתי (כי צריך לדאוג שמועדי המבחנים לא יפלו בשבת וגם הוא תמיד מקרב ליהדות) ולכן אנחנו לא מקבלים חרדים.
   או שראש עיריית ערד יגיד עד שהקמנו את ערד בעמל כפינו, החרדים רוצים לבוא ולחרד את העיר, לכפות עלינו סגירת כבישים בשבת, לקבל הנחות בארנונה עד שלא יהיו תושבים שישלמו ארנונה. שיתכבדו החרדים ,יקימו לעצמם ערים ויגורו שם. אם אתם כ"כ לא מסכימים עם אורח חיים חילוני, מה אתם נדבקים אלינו?
   טענות אלו יזכו לגינויים חריפים ממך ומהדומים לך והפעם, לשם שינוי בצדק. ואתה יודע למה? כי אין כזה דבר מוסד, עיר, שכונה, בית כנסת וכו' שלי או שלך כל עוד הוא מקבל אפילו שקל אחד מהמדינה (שזה אומר כסף שיצא מכספי משלם המיסים) ולכן הטענה הטיפשית שלך, למה אתם נדבקים למוסדות "שלנו" לא מחזיקה מים.
   גם אם לא תבין או לא תרצה להבין את מה שכתבתי, כתבי לאלו שכן מסוגלים או כן רוצים להבין (כיאה ליהודים מבריקים יוצאי אירופה).

  • שרה יקרה!
   כתבת רשימת טענות שחילוניים יכולים לטעון כלפי החרדים, ומשום מה את גם יודעת בודאות שהטענות הללו יזכו לגינויים חריפים מצידי ומהדומים לי. (את הדומים לי איני מכיר כי אין כאלו. אגב, כדאי להבהיר ששימוש בסטריאוטיפים הוא כלי מאוד אינטליגנטי ומותר בשימוש לכל מטרה, מומלץ מאוד להשתמש בכלי הזה נגד אשכנזים אך חלילה לאשכנזי לעשות בו שימוש נגד ספרדיים)
   אז לידיעתך, אני מאוד מאוד מבין את הטענות החילוניות הללו. הציבור החרדי אוהב לצעוק שרודפים אותו ומפלים אותו אבל פעמים רבות יש לזה הצדקה עניינית. אם עיריה אינה מעוניינת שחרדים יגורו בתחומיה כדי לא להרוס את המרקם החברתי או בגלל העול הכספי שהציבור החרדי מטיל על קופתה, זו אינה גזענות, את טוענת שזה לא חוקי, ייתכן אבל לא זה העניין.

  • זה בדיוק העניין שניסיתי להבהיר אבל אתה מתעקש לא להבין (מעניין למה). הדבר האחרון שמפריע לי זאת גזענות אשכנזית, לא למדתי במוסדות "שלכם" , גם בעלי לא וגם את הילדים אני לא מתכננת לשלוח למוסדות "שלכם". (ולמרות הכל אני אקדמאית ובעלי אברך מצויין ב"ה).
   אני טוענת שאין חיה כזאת מוסד שלי או שלך. כל עוד המוסד מתוקצב מכספי המדינה (הווה אומר מכספי משלם המיסים) הוא אמור לעמוד בחוקי המדינה, מכיוון שהמדינה אוסרת קבלה למוסד חינוכי על בסיס מוצא, אין לשום אדם זכות לעשות זאת, תרצה או לא (אתה מוזמן לבדוק בחוק ולגלות זאת).
   אתה טוען כל הזמן למה הספרדים נדבקים לאשכנזים? אז הרי לך הם לא נדבקים. הם מממשים את זכותם החוקית.
   מכיוון שהם נכנסים למוסד המתוקצב (גם) מהכיס שלהם.
   ובנוגע לטענות על סטריאוטיפים אענה לך בלשון חז"ל קשוט עצמך תחילה…

 • בס"ד

  לכל אחינו היקרים באשר הם.
  ראשית לכל, אתם יכולים לקרוא לזה גזענות או בכל שם אחר, אבל התורה הקדושה אכן תמיד הוכיחה כי בעם ישנם הבדלי מעמדות ולא היתה ועודנה, כי התורה לא מוחלפת, בעד שווין.
  כעת השאלה היא איך נוצרים ההבדלים, מה תקין ומה לא?
  רק אספר לכם מקרה שאירע עם החפץ חיים זצ"ל; הגיע אליו רב כלשהוא לבקרו ושאלו הח"ח "מדוע אני כהן ואתה לא?"
  והמשיך "כיוון שאבות אבותי במצריים בחרו לשבת וללמוד, ואבות אבותיך -לא! ובכן, שים לב שכאשר יבוא היום ושוב תצא הקריאה ׳מי לה׳ אלי׳, הצטרף אליה ואל תהיה מהמפסידים"
  חברים, כן. ככה זה עובד.
  השינוי צריך לבוא מכם, בני עדות המזרח.
  וכי בתוככם אין גזענות? ניסיתם להציע פעם תימניה למרוקאי?
  עירקי לחלבית?
  אני מעריכה מאוד! מאוד! את תגובתו הכנה של הרב פרקש. בת יענה לא תהווה את הפיתרון. ומי אמר שצריך למצוא פיתרון?
  מה רע בקהילות נפרדות כמו בין חסידים לליטאים?
  בכל מקרה, אם רוצים ליצור שינוי זה חייב להתחיל מצד הספרדים. תשנו גישה.
  תפסיקו לדבר לילדים בצורה רחובית.
  בהיותי ילדה קטנה ממש, היתה תאונת דרכים מחרידה בה נפטרה אישה. חברתי הספרדיה, ילדה אולי בת 4, סיפרה לי כי "האישה היתה בהריון וזה היה בן"
  למה בכלל ילדה צריכה לדעת את זה? אני זוכרת שלקח לי זמן רב להבין למה היא התכוונה ונדהמתי בהמשך החיים מהמעורבות הזו.
  וכן, היתה לי גם חברה ספרדיה שסיפרה לי דרך אגב, שהיום אמא שלה צריכה ללכת למקווה ולכן לא תוכל ללכת איתה לרכוש נעליים..
  זה משהו שאני לא רוצה שהבת שלי תכיר בהיותה בכיתה ג. זה מיותר ומוקדם.
  אז תתחילו להשתנות קודם אתם, ונשמח לחבק אתכם, מילולית, לא מעשית. אני שונאת לחבק אנשים שאינם מהמעגל הקרוב ביותר…

  • גמרת לדבר שטויות? הרי ברור לך ולי ולכולם/ן שהיה מדובר בחברה ספרדיה מבית פתוח. מעולם לא פגשתי (וכנראה שגם את לא), ילד או ילדה ספרדים ממה שקוראים ספרדים בני תורה שמדברים או שומעים דיבורים כאלו.
   אבל אם אפשר להשמיץ וללכלך למה לא? ואם כבר נסחפת עד כדי כך יכלת להוסיף שספרדים גם שוחטים ילד אשכנזי לחג הפסח, מרעילים בארות, מפיצים מחלות ובכללי כדאי להתפטר מהם וכמה שיותר מהר.

  • This is not the Jewish way!! In the spirit of Purim God loves the Sephardim and saved them time after time, this cannot be said for all parts of the Jewish People.

  • דווקא אצלי בכיתה היתה אחת אשכנזיה שהוריה עלו מרוסיה שגילתה לנו את כל הסודות של המבוגרים.
   יהודיה, את מצומצמת נורא. תפתחי קצת את הראש.

 • ללא ספק, ישנם הבדלי מנטליות בין אשכנזים לספרדים. ללא ספק, הפוליטקלי קורקט הוא עניין מגונה שיובא אלינו מארה"ב, ועדיף שישאר שם (למרות שמעט טקט מעולם לא הזיק לאיש). ללא ספק, ההבדלים בין אשכנזים לספרדים היו חזקים הרבה יותר לפני עשרות שנים. ולמרות כל זאת, המאמר פשוט אינו נכון. ההבדלים מן הסוג שכתב מר פרקש מצויים במוחו בלבד, ואין להם כלל אחיזה במציאות של היום.

  בציבור הכללי, אין שום הבדל בין אשכנזים לספרדים; איש לא מסתכל על שם משפחתך או על צבע עורך (לא כולל האתיופים, לצערנו). אני אישית הכרתי מהנדסים מצטיינים, אקדמאים נבונים מאוד, קצינים כריזמטיים ורופאים מומחים – כולם ממוצא ספרדי. מדוע ישנם ספרדים מצטיינים בכל מקום שהוא, מלבד בציבור החרדי? האם ייתכן שהגזענות בציבור החרדי היא הגורם ולא התוצאה?

  נתיבות היא דוגמה מעניינת לתרבות ספרדית מסוג מסויים מאוד שהייתה קיימת בשנות החמישים; בתרבות זאת מקדשים את התמימות והציות לרב, ו"אל תחקור במופלא ממך" הוא סאבטקסט מצוי. הייתי יכול להשוות זאת להרבה דוגמאות בציבור האשכנזי, או בהיסטוריה היהודית בכלל (למשל, החסידות בכלל וברסלב בפרט. אגב, שתיהן התקיימו ביהודים בהירי שער וכחולי עיניים), אך לא אטרח לעשות זאת. אשאיר לך שאלה אחרת: מדוע התרבות הקיימת בנתיבות, מתיימרת להיות תרבות חרדית? מדוע הצעירים (הספרדים) החרדים נשארים בה, ואילו חבריהם (הספרדים) הלא חרדים הופכים לסטודנטים מבריקים בבאר שבע או באשקלון? את התשובה תוכל למצוא מול המראה בביתך, ולא מול החלון.

 • אפשר להתווכח הרבה על תוכן המאמר ועל "העובדות" שמובאות בו. אבל הדבר המדהים ביותר זה שבמאמר אין שום התייחסות מוסרית לכל נושא האפליה כלפי המזרחיים. המאמר כלל לא דן בשאלות האם זה מוסרי לפגוע בפרט כזה או אחר כתוצאה מהכללות כאלו ואחרות? אם כן באלו תנאים ובאלו מקרים?. זה מזעזע בעיניי שרב בישראל מנתח תופעה ומצדיק אותה במובנים מסוימים בלי להתייחס למוסר שבעניין. הציבור החרדי נמצא בפיגור מאוד חריף מבחינה מוסרית ואנושית. ולדעתי ציבור זה נמצא במקום שיש פער גדול מאוד בין תפיסותיו וערכיו לבין היהדות. התפתח אצלם משהו אחר. יהדות זה לא. עצוב מאוד….

 • בואו נכנס לעובי הקורה. חילונים ספרדים ואשכנזים באוניברסיטאות עתה שווים במספר הסטודנטים, האם הרמה באוניברסיטאות נפלה? ההפך, הדירוג שלהם בעולם עלה… כך שלטעון שבישיבות הרמה תרד זה שקר גס. אני אדם אמיד ונוסע בטויוטה… כך גם כל משפחתי בעלי מכוניות ממוצעות… לעומת רבנים ואדמורים אשכנזים, כמו שכולכם יודעים. אז מהיכן המצאת שספרדים בעלי מכוניות פאר… בעניין צניעות סבתי אימי כולן היו עם מטפחת ולבוש צנוע, תראו את הפאות והשמלות של האשכנזיות… אני נשבע שעד קריאת הכתבה הזאת לא שמעתי "פריסת השמלה", לא יודע מי נהג כך אם בכלל… אך לכם יש חדר יחוד שזה ממש מבזה. שלא לדבר חסידי גור שנכנסים לחדר המיטות שלהם ואף יותר זה לא המקום…. היום חג הפורים שבו הקב"ה גילה פניו לספרדים לעומת הסתרת הפנים לאשכנזים. תשאל את עצמך מדוע.

  • ספרדי טהור ברוך בואך! סגנון כתיבתך מאפיין בשלמות את המאפיינים הספרדיים במלואן! שמך נאה לך!
   רק נשים לב לנושא שעדיין לא הועלה כאן והוא השבועות הנפוצות אצל הספרדים על אמת ושקר בלי חשבון.
   האמינו לי! שאשכנזי שומע את השבועות הללו יוצאות מפי ספרדי הוא בז לו עד כדי תיעוב.
   כן! ככה זה הטבע של האשכנזים.

 • הכותב ניגש להתבונן מתופעת הגזענות מתוך נקודת מבט שגויה.
  לתפיסתו, הגזענות מוצדקת שכן ישנו פער בין שתי התרבויות.
  לאורך המאמר, הוא מתבונן בתרבות האחרת מתוך תרבותו שלו.
  כך, הוא מבסס את הלגיטימציה של התרבות האשכנזית ה'עליונה' ולאחריה ניגש להשוות אליה את התרבות הספרדית ה'נחותה'.
  את הפערים בין התרבויות הוא זוקף לחובת זו הספרדית.

  הכותב, לא מעלה על דעתו להפנות התבוננות פנימה לאליטה האשכנזית ולבחון את התוקפנות שהיא מפנה כלפי האחר.
  המקומם ביותר היא בקשתו בתחילת המאמר- אל תשפטו את האשכנזים. זה רק יגרום להם לדחות יותר את הספרדים ולא לקבלם למוסדות.
  זה קצת כמו להסביר מדוע הגבר המכה פוגע באשתו. תבינו, האישה הזו לא ממש בטעם שלו, לא מסודרת ונקייה כמו שהוא רגיל, יש לה גם רצונות וצרכים אחרים.
  אז מה אתם באמת שופטים אותו? אולי באמת לא צריך לשנוא, להכות כ"כ חזק.. אבל, אתם חייבים להבין אותו!
  אה.. ואם תבקרו את התנהגותו זה רק יגרום לו להכות אותה יותר.

  להערכתי, הכשל הבסיסי שלו, הנה נקודת המוצא של ההתבוננות.
  על הכותב היה להחזיק נקודת מבט חיצונית ואובייקטיבית ולסקר את מרחב המפגש שבין השתיים, תוך התבוננות בכל צדדיה של ההתרחשות.
  מנקודת מבט שכזו, התמונה שהייתה נגלית למול עיניו היא האחת בולעת ואילו השנייה נבלעת
  מכאן היה צריך לבחון את המעשה התוקפני ולשאול, מדוע התוקפן בולע, מדוע הקרבן נבלע.
  מהי האלימות אותה מפנה התרבות האשכנזית, ומהי תופעת הקרבנות של התרבות הספרדית.
  מנקודת מבטי לרבים מהספרדים יש דפוס של 'הזדהות עם התוקפן'. הדרך להפסיק את המעגל האלים הזה
  עוברת בהכרח דרך ההכרה בפגיעה שנעשתה. הכרה כזו תדרוש בנטילת אחריות של שני הצדדים בתרומתם להתרחשות וברצונם הכנה לשינוי.

 • כאשכנזיה חרדית המאמר נורא בעיניי.
  אכן פשוט הדבר שיש שכבות חלשות יותר באוכלוסיה, אבל חברה שחושבת את עצמה כראויה להיות אור לגויים צריכה היתה לקיים מנגנונים שמאפשרים שיוויון הזדמנויות לכל ילד, להתפתח ולהגיע רחוק גם אם הוא מגיע משכבה סוציו אקונומית נמוכה. העניות האמיתית היא עניות שלא מדעת אצל אלו שחשים את עצמם למשהו מיוחד רק בגלל השתייכותם למוצא הנכון, בלי שום קבלות מאחורי זה, של עשייה חברתית, נקיון כפיים, יושרה, חוכמה. בדוק, ככל שאשכנזי פחות משכיל הוא יותר גזען.

  • השורה האחרונה שלך כל כך נכונה. ויכול להיות שיש כמה סיבות לדבר, אבל יש אחת מרכזית . המשכיל האשכנזי יהיה פחות גזען, כי מה שאבות אבותיו ודודיו, מכריו ומחנכיו עשו לספרדים – היום עושים לו. מודדים את אורך החצאית של אשתו שמאסה בחרדיות ובסוג המכנס ובאופי הלימודים והעבודה (להיות ר"מ בישיבה זה גם עבודה), וגם לחרדי האשכנזי המודרני בעל הנכסים והרכבים עושים בעיות בקבלה למוסדות … ואז יקומו הזעקנים ויאמרו "תפתחו מוסדות משלכם". מוכר, לא?! ואז יגידו אותם מודרנים שהם רוצים חינוך טוב. אבל איזה מן טוב זה שברחנו ממנו כל כך. כי אין זכר בדיבור במנהגים בהלכות בלבוש ובתרבות של חרדי מודרני לבין התרבות שניסו לגדל אותו ואותה …. ואז יקומו פוליטקאים אשכנזים ויאמרו שיש כבר מוסדות לילדים מודרנים כמו רפפורט או רזילי … ויענו המודרנים ששם יש הרבה ערסים פרענקים …

  • משכיל!
   על מה בדיוק אתה מתלונן? הרי אתה מסכים שילדיך לא מתאימים לחינוך ליטאי רגיל?

 • תופעה ידועה שהמשטר בישיבות גבוהות ספרדיות הוא קפדני הרבה יותר מאשר המשטר הרופף בישיבות גבוהות אשכנזיות.(כן, אני יודע, כל אחד מכיר מקרה הפוך) כלומר שראשי הישיבות הספרדיות שהם ספרדים בעצמם מבינים שתלמידיהם זקוקים למשטר קפדני. והנה לנו סיבה מצויינת לא לקבל תלמידים ספרדים לישיבות אשכנזיות כיון שספרדים זקוקים למשטר קפדני שאותו לא יקבלו בישיבה אשכנזית. מה דעתכם?

 • כלל איני מבין את הטענה "גזענות"
  וכי אין זכותי לא לקבל משהו בגלל שהוא "ספרדי" זכותי המלאה!
  וחובתה של המדינה (כל עוד היא פועלת בצורת הסוציאליסטית החולה)
  לממן את המוסד של הקבוצה המסוימת הזאת שרוצה לא לקבל ספרדים בגלל שהם ספרדים.

 • וזה ממש מה שניסיתי להבהיר שנושא זה אינו שייך לכאן. אם יש מוסד שמקבל תקצוב ממלכתי שמחליט שהיות ומשכונת בית וגן יש הרבה ילדים עם קשר וריכוז הוא לא מקבל ילדים משם, אם מוסד שמקבל תקצוב ממלכתי מחליט שאינו מקבל נכדים של הבעל התניא (ח"ו לדוגמה בעלמא) כי לדעתו יש שם שכיחות גבוהה של קשיי למידה וכן הלאה והלאה, מן הסתם זה לא חוקי אבל זה לא קשור לגזענות. מאמר זה הוא תגובה להאשמה בגזענות ועל זה אני מנסה להסביר לך שאין לזה קשר לגזענות. הסיבה שמנהלי מוסדות נמנעים לקבל את הספרדים כי (הם חושבים) הרמה שלהם חלשה ויש שם שכיחות של בעיות התנהגות. את מוזמנת להצטרף לתחרות המאמרים של צריך עיון ולכתוב מאמר על התנהגות מנהלי מוסדות חרדים בניגוד לחוק במדינת ישראל.
  את כותבת שהספרדים לא נדבקים לאשכנזים אלא דורשים את המגיע להם על פי חוק.
  רק שכחת שבמאמר הבכייני של אברהם יוסף הוא מתאר ברוב כאב את דמעותיהם ועלבונם של בנות היושבות בבית מחמת שלא רוצים לקבל אותם למוסדות אשכנזיים. הדברים אמורים בעיקר בסמינרים שהחלוקה שם היא בכלל לא על בסיס אזורי. כלומר, שהספרדים מוכנים לאמלל את בנותיהם כל כך, רק כדי ללמד את האשכנזים לקח כדי שהם ימלאו את הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך במלואן. שאפו לספרדים.

  אבל בכל מקרה אף אחד בכל הפורום הזה לא ניסה לענות על התשובה מדוע הספרדים נדבקים למוסדות האשכנאצים?

  • למקרה שלא שמת לב, לא הגבתי לכותב המאמר בדיוק בגלל הסיבה שציינתי, פשוט לא מידי מעניין אותי מה חושבים עלי אשכנזים והאם הדעות שלהם נחשבות גזעניות או לא.
   הגבתי לטענה שלך בלבד, למה הספרדים נדבקים למוסדות אשכנזים והסברתי לך שאין מושג כזה מוסד שלי או שלך וממילא ספרדי שמממש את זכותו החוקית לא נדבק, בדיוק כמו שאני לא נדבקת לקו אוטובוס של חברה ממשלתית (אגד לדוגמא) כשאני נוסעת ומשתמשת בו.
   מה שטענת לגבי המאמר הבכייני, לא אני כתבתי אותו ואין טעם שאגיב עליו. למרות שזכותו של כל אחד לכתוב מה שהוא רוצה.
   כתבת שאף אחד לא ענה לך על השאלה שלך, אם תבדוק תגלה שכמה וכמה ענו לך תשובות ענייניות לחלוטין, אם לא שמת לב זאת בעיה שלך ואין לי עניין לצטט שוב את התשובות שנכתבו לך.
   ולהזכירך את הביטוי אשכנאצים *אתה* כתבת, אז לא מומלץ לך להטיף על שימוש בסטריאוטיפים…

  • שרה!
   'אשכנאצים' זה ביטוי גנאי שהספרדים מכנים את האשכנזים ואני משתמש בו כשם שאני משתמש ב'שלוחי' כדי להראות את הצביעות הספרדית הגזענית. שימוש נוסף שאני עושה במונח 'אשכנאצי' להראות ולבוז לאותם הספרדים שקורים לאשכנזים בביטוי מחריד כזה ועוד מתדבקים על מוסדותיהם כעלוקות.
   חבל שאין לך כוח להראות לי תגובה עניינית אפילו אחת, רק כדי להכות אותי שוק על ירך.
   ואת עוד פעם חוזרת לטיעון חוקי לא חוקי. אנסה להסביר שוב. יש שני אוטובוסים בתחנה נוסעים לאותו מקום. אוטובוס אחד ישן ומקרטע. יושבים בו אשכנזים עם כל המנטליות הקודרת שלהם. הוא צפוף וריחו לא נעים. האוטובוס השני הוא חדש. יושבים בו ספרדים, אנשים טובים וחייכנים, מדיפים כולם ריח רענן. מדוע להדחף לאוטובוס האשכנזי המסריח כאשר יש לידו אוטובוס ספרדי מפיץ ריח רענן? זה לא רק להדחף, זה לספוג השפלות ובזיונות הכל כדי ליסוע באוטובוס המסריח. רבונו של עולם למה? למה? רק כדי לחנך את האשכנזים?

  • הספרדים נדבקים למוסדות האשכנאצים מאותה סיבה שהאשכנאצים נדבקים למוסדות החילוניים, המוסדות של הממשלה שנותנת להם כסף, כל אחד נדבק למה שהוא צריך יהיה בו הריח אשר יהיה!!!
   לשיטתך, למה האשכנזים הטהורים והנאורים והקדושים מקבלים כסף מהחילונים הנתעבים והטמאים??
   ולמה הם מתדפקים על דלתותיהם אחרי שכל כך משמיצים אותם ואת ההתנהגות שלהם??
   אלא, מה יש לך לומר, זו המדינה של כולם וכולם משלמים מיסים(אפילו שבנינו, זה לא ממש כך… אבל נגיד) אז על אחת כמה וכמה אתה צריך לומר כך על הספרדים שמודעים לחסרונם בדברים מסוימים וכל חטאם שרוצים להוסיף עוד יראת שמים ועוד תורה ובזה אתה קורא להם ״נדבקים״…??
   פשוט בושה וחרפה!!! ועוד יותר בושה וחרפה להצדיק דברים כאלו במקום להתבייש בהם ולהדחיק אותם כמו שעושים בסתר רוב האשכנזים!!!

 • אתה טורח להגיב לכל התגובות אבל לא מגיב עניינית אלא לגמרי מתוך רגש.
  מעיין דויד ניהלה איתך דיאלוג ולקורא מן הצד נראה שאתה רפרפת על תגובותיה ומיד קפצת על המקלדת..
  עצם זה שאתה מתחבא מאחורי ניק ניים ולא עומד מאחורי הדברים כבר מוריד מהערך שלך ומן האמת של טיעוניך.

  חבל, כי אתה מתיימר לייצג אותנו האשכנזים ועושה זאת בצורה לא אינטלקטואלית להפליא.

  • מה הפלא?
   זהו הלך מחשבה אופייני לגזענים מסוגו של בעל הניק 'שלוחי'
   לשיטתם, כל מי שלא חושב כמוהם ראוי לגינוי, לא חשוב אם טענותיו נכונות או לא. כל מי שלא מכיר בכך שהספרדים הם נחותים, ראוי גם כן לגינוי.
   עד שלא נוקיע ונקיא אנשים כאלו מתוכנו – לא ימצא פתרון.
   הבעיה היותר עמוקה היא, שאנשים מסוגו של שלוחי מנהלים את מוסדות הלימוד של ילדינו.

  • דוד!
   הבעיה היותר עמוקה היא שאתה מושחת לא קטן ששולח את הילדים שלך למוסדות שמנהלים אותם מושחתים כמו שלוחי והחברים שלך המושחתים שמתחננים ומתבכיינים מדוע לא מקבלים את ילדיהם מנהלי מוסדות מושחתים כמו שלוחי.
   והבעיה העוד יותר עמוקה היא שאתה וחבריך אינכם יודעים כמה אתם בזויים בעיני השלוחים כאשר אתם מלקקים את הרגליים של השלוחים כדי להכנס למוסדות שלהם.
   טפשים שכמותכם! מה אתם חושבים שהשלוחים לא יודעים מה אתם חושבים עליהם? הם יודעים היטב ולכן לא רוצים אתכם.

  • לשלוחי!

   מושחת זהו אדם שיכול ללכת בדרך ישרה ובוחר ללכת בדרך עקומה (ע"ע 'כי השחית כל בשר')
   ספרדי שמבקש בסך הכל מוסד לימודי שאמנם מנוהל על ידי מנהל גזען אבל הצוות החינוכי עושה את עבודתו נאמנה, הוא לא מושחת אלא הורה טוב.

   אגב, אני אשכנזי. אין לי אישית כל בעיה בקבלה למוסדות. פשוט כואב לי המצב שאנשים כמוך משתלטים על ניהול המוסדות.

   לפני כמה שנים למדתי ברשת כוללים גדולה וידועה שלה גם חיידרים באותה עיר. למד איתי בכולל אברך יקר ולמדן שהיה נחשב לאחד מהמוערכים ביותר בכולל (כן, גם מבחינת מנטליות אשכנזית) ובכל זאת את בנו בן ה-3 לא קיבלו לחיידר שבבעלות אותו ראש כולל.
   האם אותו ראש כולל-ראש ישיבה-מנהל חיידר אינו מושחת? הרי הוא הכיר את האברך ואת מעלותיו, במקרה זה אין שום חשש לקלקול המוסד או שאר תירוצים. נשארה רק השנאה והגזענות השפלה והרצון לשמר את 'יוקרת' החיידר בכך שהוא מפלה ספרדים.

   אם היית יודע מה זה עושה לכזה אברך יקר (ואני ליוויתי אותו בחודשים הקשים שהוא עבר באותה תקופה) לא היית קורא למאמר של אברהם יוסף מאמר בכייני. אני בעצמי ראיתי איך אותם מנהלים רומסים, דורסים ומשפילים אנשים יראי שמיים ותלמידי חכמים.

   אז רק תחשוב קצת לפני שאתה מגיב. תחשוב על יהודים תמימים וטובים שנהרסים להם החיים.

  • דוד, איך זה קורה שבאופן שיטתי כל מנהלי המוסדות האשכנזים הם מושחתים וגזענים והצוות כולו טוב ומתנהג יפה לספרדים וגם הילדים הספרדים בדרך כלל טוב להם עם האשכנזים והם לא סובלים מכלום (למעט מקרים בודדים שאינם מלמדים על הכלל. כמובן כל ספרדי שנפגע מאשכנזי פעם או פעמיים בימי חייו מוזמן להעלות את סיפורו כאן ולהראות קבל עם ועדה את רוע ליבם של האשכנזים) , וגם מדוע המנהלים המושחתים בוחרים צוות טוב? בענין זה יש חילוקי דעות בין הכותבים כאן, כי יש הטוענים שמנהלים כמו 'שלוחי' גם הצוות שלהם גזעני.
   בקשר למאמר הבכייני, כבר כתבתי כאן, לא על מה שהורה נלחם להכניס את בנו למוסד אשכנזי תלונתי (אם באמת יש למשפחה מנטליות אשכנזית) תלונתי על אלה שמשאירים את הילדים בבית ומאמללים אותם ועוד מאשימים את מנהלי המוסדות. לזה אני קורה בכיינות.

 • א. אני לא מתיימר לייצג את האשכנזים אלא לבוז לאותם הספרדים הבכיינים והגזענים שמתבכיינים שלא מקבלים אותם למוסדות אשכנאצים שנמצאים במחוזות השטן והגיהנום ואת זה אני חוזר ואומר ושואל כל הזמן: מדוע? מה יש באשכנזים האלו? שאלה הגיונית ועניינית, שאף אחד לא ניסה להתעמת איתה. (חוץ מהתשובה הבנאלית כי זה קרוב לבית)
  טענה הגיונית שניה שאני חוזר וטוען, האשכנזים עוברים על חוקי המדינה, גונבים כסף מהמדינה, חושבים שזה אפילו מצוה גדולה. מה כל זה קשור לגזענות? שאלת היסוד של הדיון כאן היא, האם אי קבלת ספרדים למוסדות אשכנזיים היא עניינית או גזענית. האשכנזים חושבים שזה ענייני ולא חוקי ולא מעניין אותם החוק. וגם על שאלה זו חוץ מתשובות חוזרות ונשנות שזה לא חוקי ולא חוקי ולא חוקי, אין תשובה עניינית. בבקשה! מצא נא נסיון כלשהוא לענות תשובה עניינית על אחת משתי שאלות אלו!
  ב. אני מתחבא מאחורי ניק ולא עומד מאחרי הדברים כמוך בדיוק, כמו רב ככל המגיבים כאן.
  ג. תן דוגמא אחת של תגובה לא עניינית אלא רגשית!
  ד. מעיין דוד באופן ספיציפי, לצערי, מפיצה שנאה, והמאמר שלה על הפריבילגיה הלבנה הוא מאמר מסית ושקרי.
  ה. האמת של טיעוני עומדת בבסיס הטיעון עצמו ואינה זקוקה לשמי המפורש כדי לאמת אותה. אמת שזקוקה לשמי כדי לאמת אותה אינה חשובה בעיני להיות אמת.

  • אצטט את טענתך ההגיונית:
   " שאלת היסוד של הדיון כאן היא, האם אי קבלת ספרדים למוסדות אשכנזיים היא עניינית או גזענית. האשכנזים חושבים שזה ענייני ולא חוקי ולא מעניין אותם החוק."
   אז לידיעתך:
   א. מוסד שמתוקצב מכספי המדינה לא יכול להקרא שלך או שלי (אשכנזי או ספרדי, מקסימום המוסד יכול להיות בניהולך או בניהולי אבל הוא וודאי לא שייך לך).
   ב. מי שקובע אם קבלה או אי קבלה היא גזענית או לא, זה החוק ולא האשכנזי שמנהל את המוסד.
   משתתפת בצערך, אבל כל עוד אתה חי במדינת חוק והמוסד "שלך" כפוף לחוק (והוא כפוף כי הוא מתוקצב מכספי משלם המיסים), מאוד מאוד משנה מה החוק אומר ולא מה האשכנזים אומרים. כשתצליח להקים מדינה תוכל לקבוע בה חוקים, כל עוד המדינה לא שייכת לך, אתה ומנהלי המוסדות אמורים לכבד את החוק, בהנחה והמוסדות לא רוצים שהתקציבים ישללו מהם.

  • א. נכון המוסד הוא רק בניהול האשכנזי
   ב. האשכנזי חושב שספרדים מורידים את הרמה של המוסד ומדינת ישראל לא חושבת כך, ולכן הוא לא נהיה גזעני מבחינה מוסרית. ומה לעשות הוא מצפצף על החוק,

  • אם מוסכם שהמוסד לא אשכנזי, לא שייך לך או לאבא שלך, רק הניהול הוא אשכנזי, לא הבנתי למה אני נקראת נדבקת?
   האשכנזי יכול לחשוב מה שהוא רוצה ולהפר את החוק כמה שהוא רוצה ולי מותר ורצוי ללכת ולמנוע ממנו להפר את החוק, מובן?
   ואחזור על זה בפעם האלף, לא אכפת לי איך אתה קורא לזה גזענות, פיסגת הצדק והיושר, חוסר צדק, לא גזעני מבחינה מוסרית ועוד אלפי שמות, אם נתקלתי בבן אדם שמצפצף על החוק ועלול לפגוע בי בצורה כזו או אחרת אני אגש ואתלונן ואנסה לתקן את העניין.
   למה בנות הסמינרים רוצות ללכת לסמינר מסויים? בוודאי לא חשבת על רעיון שיש מישהי שחברותיה הולכות לסמינר כלשהו והיא רוצה להישאר איתן? או שיש סמינר נחשב יותר? (הרי גם בין הסמינרים בניהול אשכנזי יש דרגות חשיבות) או סמינר בעל וותק שיכול (בגלל התקציב שהוא מקבל כמובן, לא בגלל יכולות נעלות כאלו ואחרות) לארגן מחנות ופעילויות חברתיות מעניינות ומגוונות יותר מסמינר שקם לפני 5 שנים לצורך העניין והתקציב שלו קטן יותר וממילא הוא פחות משקיע בפעילויות חברתיות? והאמת שגם לא כ"כ אכפת לי מה הסיבה שכל אחת מתעקשת להכנס לסמינר ספיציפי, אם המוסד לא שלך זכותה לנסות והיא לא נקראת עלוקה או קרציה.
   ובנוגע לעונג שמסב לימוד עם מורות והנהלה גזענים, הרושם שלי שרוב המורות בשטח לא מדברות לתלמידות שלהן כמו שאתה מדבר, מידי פעם נתקלים במורה כזאת (שאפשר ורצוי למנוע ממנה לדבר כך) כמו שכתבה אחת המגיבות וכנראה ששאר הסיבות כן שוות.

  • רק רוצה להזכיר לך שמעבר לעובדה שמנהל המוסד מפר את חוקי המדינה הוא גם מפר את עשרת הדיברות, כי מנהל המוסד שאתה תיארת הוא גנב……
   אם הוא מעוניין לנהל מוסד ע"פ הסטנדרטים שלו בלבד, שיתכבד ויכניס יד לכיס הפרטי שלו, ולא לכיס הקולקטיבי של כולנו…..

  • לשרה!
   מאוד חשוב שתנסי לתקן את העוולות רק בכביש צריך להיות חכם ולא צודק. ואיני יודע אם הספרדים צודקים בהתנהלות שלהם, חכמים הם ודאי לא.
   בכל אופן, מרענן לשמוע שרוב המורות בסמינרים האשכנזים הם לא גזעניות, לפי התגובות כאן ניכר שכמעט כל האשכנזים נגועים בגזענות.
   לח.
   כבר הסברתי שראשי המוסדות האשכנזיים חושבים שלגנוב מהמדינה זו מצוה אפילו גדולה ולכן הם לא עוברים על עשרת הדברות.

  • את הצדק נשאיר לחוק ואת החוכמה, נאפשר לכל אחד להחליט בעצמו, מה שבטוח לא מומלץ לקבל את שיקול דעתו של מי שמצהיר שהוא מעל החוק ומעל התורה (ציטוט- "כבר הסברתי שראשי המוסדות האשכנזיים חושבים שלגנוב מהמדינה זו מצוה אפילו גדולה ולכן הם לא עוברים על עשרת הדברות." סוף ציטוט, אז סתם לידיעתך את התורה מנהלי המוסדות לא יכולים לשנות, את החוק אולי כן).
   שמחה לקרוא שהתרעננת, רק חבל שנזכרת כ"כ מאוחר, היו הרבה מגיבים שכתבו לך שנתקלו בדעות כאלה מידי פעם. אתה יכול לקרוא את התגובה של מעיין דויד שכתבה שהמנהל שלה לא התנהג כך ואפילו אותו מגיב שכתב על המשגיח שלו שהמליץ להסתיר את המזרחיות, גם הוא כתב שזאת היתה עצה טובה לפי שיטתו של אותו משגיח, אפילו כותב המאמר לא דיבר כמוך, מה לעשות אבל לא כולם מונעים מאותה שנאה שלך (מה גם שזה לא היה נושא הוויכוח).
   תעבור שוב על התגובות ומצפה לך התרעננות גדולה, יום טוב ומרענן.

 • בקשר לכינוי 'אשכנאצים' רציתי להעיר שלא כפי שכתבת, אני דוקא המלצתי להשתמש בסטריאוטיפים ובפרט נגד אשכנזים (רק חס וחלילה לא נגד ספרדים), כך שנהגתי ממש בהתאם להמלצתי.

  • כנראה שבאמת לא הבנת, אם חוסר קבלה של ילד היא עניינית היא אמורה לעמוד בהגדרת החוק, אם אתה טוען שאתה מפר חוק, זכותי לעמוד על כך שלא תפר את החוק, במידה והפרת החוק מצידך גורמת לי לנזק.
   וכדאי שתדע שלרוב, מי שחושב שמוסד אשכנזי הוא מוסד טוב, "יתבכיין" כלשונך, על הדחייה שקיבל בניגוד לחוק (ובצדק לטעמו) ומי שאומר מוסד אשכנזי מסריח, אשכנאצי וכו' לרוב לא מנסה להידבק כעלוקה, בלשון הזהב שלך.
   אני לא יודעת על איזו פלנטה אתה חי, אבל התלונה שלי היתה ועודנה על חוסר הצדק בדחייה למוסד בגלל מוצא ולא על מה חושב מנהל המוסד על ספרדים.
   אם המוסדות "שלכם" היו מקבלים ספרדים בלי מכסות אלא על בסיס ענייני ורק חושבים עליהם מחשבות שליליות וגזעניות, ככל הנראה המאמר לא היה נכתב ( מה שבטוח אני לא הייתי טורחת להגיב).
   ככה שגם אם תנסה להסיט את הדיון כמה פעמים שתרצה העובדות לא ישתנו.
   התלונה היא למה מקבלים ילדים לפי מוצא ולא על בסיס התאמה הגיונית.
   למה יש ספרדים שמעונינים ללכת למוסד "אשכנזי"? בדיוק בגלל שזה *לא* מוסד אשכנזי. (ויש עוד מלא סיבות כמו שכתבו לך ליד הבית, מוסד מבוסס ועוד).
   אתה כותב בתגובה על ספרדים שמתדבקים כעלוקות (ומדבר אח"כ על הפצת שנאה) ומסבירים לך בצורה הכי ברורה שזה לא נקרא להידבק, כי אם המוסד לא שלך ולא של אבא שלך אז אתה לא יכול לקרוא לי נדבקת.
   אם יש מוסד מבוסס וותיק ליד הבית שלי אין שום סיבה שאלך לפתוח מוסד חדש לילד שלי או שאשלח ילד קטן לנסיעות ברחבי העיר רק בגלל שמנהל המוסד החליט לעבור על החוק, אתה יכול לזלזל בטיעון שהמוסד ליד הבית אבל רוב העולם מעדיף לנסוע בטיסה ישירה ולא בטיסת קונקשן אפילו שלרוב היא יותר זולה ולא צריך להרחיק לכת עד לטיסה אפילו אוטובוס אחד עדיף על החלפת קווים.
   ועל מנת לקבוע האם קבלה או אי קבלה היא עניינית או גזענית הוקם החוק, כך שאם הדחייה היא עניינית אתה אמור לעמוד בהגדרת החוק ואם הדחיה היא גזענית אתה לא עומד בהגדרת החוק. ולכן אחזור שוב ושוב על הטיעון החוקי.

  • לא כל חוסר צדק נהיה גזענות.
   ההסברים שלך על אודות מוסד מבוסס או קרוב לבית מתאימים לאחוז קטן מהמקרים וודאי לא לבנות הסמינרים שכולן נעות מקצה אחד לקצה השני.
   גם לא הבנתי איזה עונג יש ללכת למוסד מבוסס כאשר יש לו הנהלה ומורות גזעניות?

 • שרה!
  אני בשונה ממך חושב שחכמה היא דבר אוניברסלי ולכן אותם אלו שמאמללים את ילדיהם כדי להכנס למוסד אשכנזי כמו שהתבכיין אברהם יוסף, חכמים הם לא.
  מוזמנת לענות בערך כך: זה לא ענין שלך החכמה שלהם החוק לצידם. אז חסכתי לך את המאמץ.
  אם זה מצוה גדולה לגנוב מהמדינה אז אין כאן עבירה על התורה. אבל לא נורא שאת לא מבינה, כפי שהבנו ממך, חכמה היא לא הצד החזק שלך.

 • א. מותר לך לחשוב שחכמה היא אוניברסלית, אבל לא אתה קובע מהי חכמה ומהי טיפשות, יש המון אנשים שחולקים עליך (לא מחייב בכלל שדעותיך מהוות את פסגת הצדק, היושר והחכמה).
  ב. על המאמר "המתבכיין" כבר אמרתי לך שלא אני כתבתי אותו, אז אין לך מה לבוא אלי בתלונות.
  ג. הרשות להחליט מה מצווה ומה עבירה נתונה בידי התורה וחכמים שבכל דור ודור. כל עוד אתה לא מביא פסק הלכה מנומק למה גנבה מהמדינה היא מצווה גדולה, אתה מסלף את התורה.
  ד. על השמצות זולות ופרועות בנוגע למנת המשכל שלי, לא רואה טעם להתייחס, אבל ככה זה כשאין תגובה הולמת יורדים לפסים אישיים.

  • שרה!
   אני חושב שמי שמאמלל את הילדים שלו ומשאיר אותם בבית מחמת הסיבות שמנית או כדי לחנך את האשכנזים, וכן כל מי שלא מגנה את ההתנהגות הבזויה הזו (צורת התחמקות שלך לגנות את התופעה מזכירות את ההתחמקויות של החכי"ם הערבים מלגנות את הטרור) הוא או טפש או רשע או…….ספרדי.

  • יש נקודה שאתה לא מבין. לא כל מחשבה ודעה שלך נהפכת לעובדה.
   גם לא כל מה שרוב העולם חושב מחייב שזאת האמת (בזמנו של אברהם כמעט כל העולם עבד עבודה זרה ועדיין זאת היתה טעות).
   אני בוודאי לא מתחמקת, אם הייתי חושבת (או שהיית מוכיח- לא כותב את הדעה שלך בצורת עובדה) שלשלוח ילדים ספרדים למוסד אשכנזי פירושו לאמלל אותם, אני הייתי הראשונה שמגנה את התופעה, אבל מה לעשות שאני *לא* חושבת ככה? (אל תשכח שיש בנות שנכנסות עוד לפני תחילת שנת הלימודים, על הבנות שלא מצליחות אני לא מדברת, ואני בהחלט מגנה את התופעה. אבל אל תתבלבל, לא זה היה נושא הוויכוח, הוויכוח נדון על השאלה האם "האם אי קבלת ספרדים למוסדות אשכנזיים היא עניינית או גזענית", ציטוט שלך להזכירך, זה שהסטת את הדיון לאלפי כיוונים שונים לא משנה את מהות הוויכוח).
   ואגב לא ענית על השאלה לפי איזה פסק הלכה החלטת שזאת מצווה גדולה לגנוב מהמדינה, אז לא מומלץ לדבר על התחמקויות.

  • שרה! חוזר בי!
   אם את מגנה את ההורים הספרדים שמאמללים את ילדיהם כפי התיאורים הנוראים של אברהם יוסף אז אכן אינך לא טפשה ולא מרשעת. את בטוחה שאת ספרדיה?
   בקשר למצוה לגנוב מהמדינה, אני אמרתי שכך המנהלים האשכנזים חושבים, לא שאני חושב כך (יש לזה מקורות אבל זה לא הדיון כאן)
   'ענייני או גזעני' כבר התוכחנו די. בקיצור פעם נוספת. לטענתי ולטענת (כמעט) כל מנהלי המוסדות האשכנזים קבלת תלמידים ספרדים מעל 30 % (אפילו הכי בני תורה שאפשר) פוגעת באיכות מוסד הלימודים באופן משמעותי ביותר, ולכן לדעתי מוסד שאינו מקבל תלמידים ספרדים מעל המכסה שנקבעה, הוא מתנהג בצורה עניינית (גם אם היא לא חוקית)
   כמובן, אפשר לחלוק על דעתם ולומר שזה לא מוריד את איכות המוסד, אבל כפי שכתבת "לא כל מה שרוב העולם חושב מחייב שזאת האמת". לדעתך, אם הבנתי אותה נכון, כיון שהחוק קובע שאסור להפלות על רקע מוצא אז האפלייה הזו היא גזענית. האמת, לא כל כך מעניין אותי האם זה נכלל בהגדרה האוניברסלית של גזענות כמו שמעניין אותי האם זה מוסרי? ולדעתי כן.
   לדעתך, היות והחוק אוסר התנהלות כזו היא לא מוסרית וגזענית. חושב שהבנתי ולא מסכים.

  • חבל שתחזור בך כל כך מהר, אחזור ואדגיש למקרה שבחרת להתעלם, אני מגנה אך ורק הורים שהשאירו ילד בבית לאחר תחילת שנת הלימודים (כדי שיהיה יותר ברור אכתוב שאני לא מתכוונת להורים שמנסים לרשום ילד ועד תחילת שנת הלימודים מפעילים לחץ על המוסד. בנוסף זאת דעתי האישית בלבד, אני מכבדת את מי שחולק עלי, אם כי לא מסכימה איתו לחלוטין).
   אתה טענת שספרדים נקראים עלוקות הסברתי לך למה הם לא עלוקות.
   ענייני או גזעני, אסביר לך בפעם האלף ואחת שבאמת, אבל באמת לא מעניין אותי מה אתה או מנהל המוסד חושב, אלא שורה סופית, קיבלו ילד למוסד או לא. כך שמבחינתי תחשוב מה שאתה רוצה העיקר שלא תוכל לסנן ילדים לפי המחשבות והדעות שלך (וגם לא לפי המחשבות והדעות שלי, בשביל זה תקנו חוק שאמור לפעול בצורה שוויונית בהתחשב בדעות המגוונות שיש בעולם, כדי שנוכל לחיות בעולם מתוקן ולא בג'ונגל בו כל אחד חי לפי המוסריות שלו, גם חז"ל תקנו תפילה בשלום מלכות "שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו").
   אמרת שאתה לא מבין למה ספרדים שולחים את הילדים שלהם למוסדות של אשכנזים, הסברתי גם.
   אם לגנוב מהמדינה זאת מצווה גדולה או עבירה גדולה, קשור ועוד איך לוויכוח, כי אם זאת מצווה אתה עובר רק על החוק (לא מומלץ בכלל אך בכל אופן התורה קודמת), אבל אם זאת עבירה אתה עובר על התורה ועל החוק.
   זה הכל, אם לא קיבלת תשובות אשמח להסביר שוב, אם אתה לא מסכים עם התשובות זה כבר סיפור אחר ובאמת אין עניין להתווכח על דעות.
   ולבסוף אני ספרדיה ותתפלא לשמוע שיש הרבה ספרדים שחושבים כמוני, אחרת מוסדות הלימוד ה"אשכנזים" היו מתמוטטים מעומס ספרדים, לא?

  • ועיקר העיקרים, גם אם לא הייתי מגנה הורים שמשאירים ילד בבית למרות שהתחילה שנת הלימודים, לא הייתי טיפשה או מרשעת. והגינוי לא הפך אותי לחכמה וצדיקה.
   לא הייתי כזאת לפני ולא אחרי ולא משנה מה אתה חושב.

  • התכוונתי בדיוק למה שכתבת. אכן, לא חושב שמי שנלחם לפני תחילת שנת הלימודים מאמלל את הילדים שלו. (אני כן חושב שהוא בזוי ומבזה את עדתו כולה כפי שכתבה בחכמה רבה הגב' יהודית דיין תח')
   אני חושב שאדם שלדעתו הוא פועל מבחינה מוסרית וישרה גם אם הוא לא צודק ועובר על החוק ועל התורה הוא לא בסדר אבל הוא לא גזען.
   אותי דוקא לא מעניין בכלל האם האשכנזים צודקים לפי החוק או לפי התורה, אלא האם הם מתנהגים ב'גזענות' וזה לטענתי כיון שספרדים מורידים את איכות המוסד באופן משמעותי, מנהלי המוסדות שמגבילים אותם אינם גזענים.
   אותך מעניין האם האשכנזים צודקים לפי החוק או לפי התורה. אנחנו כפי הנראה מדברים על שני נושאים שונים, אותי פשוט לא מעניין לדון האם מנהלי המוסדות עוברים על חוקי התורה או חוקי המדינה.
   מקוה שהבנו אחד את השני.

 • הערה כללית הקשורה רק בעקיפים למאמר ולכל המגיבים:

  יש גאון אחד בימינו, גדול חכמי דמשק, שלענ"ד עולה על כל רבני העולם הן בידיעותיו והן בעומק עיונו בש"ס ובפוסקים, בתנ"ך ובפילוסופיה יהודית והכל תחת ידו משולב ביחד.

  כוונתי לרב הגאון יחיד בדור חכם יוסף פאור שליט"א מחבר ספר "עיונים במשנה תורה להרמב"ם" (נמצא באוצר החכמה) ועוד הרבה

  כדאי לכל התלמידי חכמים כאן ללמוד את הספר הנ"ל (יש לו גם עוד תשובות רבות בהלכה ובאגדה) ולשאול לעצמם האם פעם בחיים הכרתם גדול בתורה כל כך גדול???

  תבדקו בעצמכם. הוא שלם הן בבקיאותו בכל מקצועות התורה (גם בתורת חכמי ספרד האחרונים) הן בעיונו הישיבתית, הן בידע מחקרי והן בעומק חשיבה פילוסופית. והוא עולה על כל גדולי התורה בימינו.

  ועיקר תורתו ממי למדה? מחכמי סוריה אשר בארגנטינה ובאמריקה

  היום הוא גר בארץ והולך ברחוב כאדם פשוט

  למה?

  ראה בהמשך

 • (המשך)

  הוא התחיל לכהן כרב וכראש ישיבה בקהילה הסורית באמריקה ואז היו שם בקהילה הסורית רב אשכנזי אחד ורב משתכנז אחר והוא האפיל עליהם בגדול וגם ההשקפות הספרדיות שלו לא היו ערבות לרבנים הנ"ל. הבעיה של הרבנים הנ"ל הייתה שגדולי חכמי הסורים בקהילה שם (החכם יעקב קצין והחכם מטלוב עבאדי) היו בעד החכם פאור שליט"א ומה עשו הם? הם ידעו שהחכם פאור לימד בבית מדרש לרבנים באמריקה בשנות הקדומות, החכם פאור לימד אז שם בהוראת חכמי הספרדים החכם קצין, חכם עבאדי והרב די סולה פול זצ"ל, וכשהתחילו ללמד שם נשים הוא פרש משם, אלא שלרב האשכנזי והמשתכנז הנ"ל היה הדבר הזה שלימד נקודה נפלאה להפיל אותו, מה עשו? התקשרו לגדולי הליטאים בארץ שיש רב שלימד בבית מדרש לרבנים באמריקה שהוא עכשיו מכהן כרב בקהילה הסורית ואחרי זה עשו קמפיין גדול להפיל את החכם פאור עם חתימות כנדגו (בלי שיכירו אותו בכלל, בשונה מהחכמים הסורים הנ"ל) פרסמו מודעה בעיתון החרדי ואז הקהילה החלבית לא רצה יותר סכסוכים ובקשו מהרב פאור שיפרוש והוא פרש מאז (למרות שהרב משאש והרב מרדכי אליהו תמכו ברב פאור מלבד החכמים הסורים הנ"ל)
  וכך הליטאים בנאורות שלהם איבדו מאיתנו את הגדול הדור שלנו והוא הולך כאחד העם ברחובות ישראל

 • בימים אלו מתחוללת סערה בארה`ב….התגלה שהורים עשירים מאוד שיחדו מנהלים באוניברסיטאות ידועות כדי שילדיהם יתקבלו. כי הם לא עברו את מבחני הכניסה…SAT השופט הטיל עליהם ערבות של מליון דולר והם עשויים לבלות שנים בכלא…..כאשר בישראל גזענים פועלים בגלוי ואין שום עונשים. הכותב תומך בגלוי בעבירה על החוק….אם הוא חושב שאשכנזים חכמים מספרדים אז למה הוא לא תומך במבחני כניסה? בארה`ב עושים זאת ללא שם על המבחן אלא קוד. למזלי אני לא חרדי ולא נפלתי לידי הרשעים. במיגזר החילוני 50 אחוזים מתלמידי האוניברסיטאות הם ספרדים, וראו איזה פלא..הדירוג שלהם בעולם עולה….אך לדון אם מותר לתמוך בקרעי המיטה בביצה בשבת… הם לא חכמים מספיק.

 • (המשך)

  מקורות על הנ"ל והמכתבים המקוריים של חכמי סוריה בעד החכם פאור נגד מתנגדיו ראה בלינקים דלהלן:

  http://seforim.blogspot.com/2015/11/maimonides-and-prophecy-r-pinhas-lintop.html

  וכן בספר של Marc B. Shapiro

  "Saul Lieberman and the Orthodox" במכתבים המובאים שם

 • (המשך)

  אבל העיקר שתלמדו את ספריו של החכם ותראו גדול בתורה ענקי אמיתי, לא תתחרטו,

  ללמדינים בעיקר את תשובותיו בהלכה ואת ספרו על הרמב"ם הנ"ל

 • שלום לכולם!
  ברצוני להציע לפני הציבור רעיון קונקרטי לשיפור המצב. הקמת קבוצת דיון בה ישתתפו ספרדים ואשכנזים. במסגרת דיוני הקבוצה יעודדו הצדדים אחד את השני לבטא את רגשותיהם, מחשבותם ודעתם ביחס לצד השני, כל צד יאמר בפומבי מה מפריע לו. כל זה באוירה חפשית ומשוחררת, אוירה שמזמינה לשתף ולבטא את הרגשות ומבלי שהדוברים יחששו להוקעה בגלל גזענותם. הבהרת הדברים תעזור מאוד לכל צד גם להבין את עצמו יותר טוב. המפגשים יתנהלו בדומה לגישור אבל לא כדי להגיע להסכמות כל שהן אלא רק כדי להבין אחד את השני. המטרה צריכה להיות שכל אחד הבין את עצמו טוב, הבין את השני טוב, ובטוח שהשני הבין אותו טוב. כל שאיפה להגיע להסכמה כלשהיא מהמפגשים הללו תדון את המפגש לכשלון מוחלט. מטרת המפגשים צריכה להיות אך ורק 'הבנה הדדית'.
  כמובן שמפגש אחד לא יפתור את הבעיה אבל זהו צעד קטן בכוון הנכון. עוד קבוצה ועוד קבוצה, עוד דיון ועוד דיון, הצדדים יבינו טוב יותר אחד את השני, התובנות יתורגמו לרעיונות חדשים, הסכמות, ומכאן ואילך העתיד עוד גדול בעז"ה.
  בתקווה להרבות אהבה בעם ישראל וכמו תמיד בתקוה להבנה.

  • אתה מעלה על דעתך שמנהלי מוסדות ישתתפו בכנס / פורום שכזה?

   אם לא, אין טעם בכך.

   ונראה לי די ברור שזה לא יקרה.

   בכל אופן, ניכר שהבנת כמה גזענות היתה במאמר שפרסמת ועל כך שאפו!

  • דוד מסכים איתך, איני חושב שמנהלי מוסדות יגיעו ראשונים. הם גם כמובן מאוד יפחדו לחשוף את עצמם פן יבולע להם. צריך להתחיל מלמטה, הנושא צובר תהודה, אנשים שומעים שמתנהל דיאלוג אשכנזי-ספרדי, אם זה יצליח המשתתפים יספרו על חוויותיהם, וכך הלאה עד שזה יחלחל לשכבות רחבות יותר. כל תהליך של שינוי מתחיל כך. תאר לך שאחד מהמשתתפים יכתוב טור על החוויות שלו מהדיאלוג, זה יעשה הדים וכו'. אפשר לבנות אתר לפרוייקט בו תהיה אפשרות לעלות חומרים ומסקנות מהדיונים. (רק אני חוזר ומדגיש אם מישהו מצפה שבאתר הפרוייקט כל הכותבים יהיו אשכנזים שיכו על חטאי הגזענות שלהם וספרדים שיספרו כמה התעללו בהם הוא טועה וחבל על הפרוייקט)
   צריך מממן, ותעמולה טובה, והרעיונות שיועלו בעז"ה יתפשטו בציבור ויעשו פרי.

  • מקובלנו מרבותינו שאין מנהלים מו"מ עם הלסטים עד שישוב בתשובה וישיב את הגזלה אשר גזל.

 • החרדים הם הגזענים הגדולים ביותר!

 • אני אתחיל ואומר שאני ממש לא מסכימה בכלל עם כל הדברים שנאמרו כאן כלפי הספרדים (ואני אשכנזיה)
  אבל כן יש לי כמה הערות:
  אחת –
  אם יקבלו למוסדות יותר מ30 אחוז ספרדים הראשונים שיפסיקו להגיע לאותו מוסד הינם הספרדים, כי אז המוסד יהיה ספרדי מדי בשבילם והם רוצים את המוסד האשכנזי ביותר. ככה שהספרדים גזענים כלפי עצמם יותר מהאשכנזים(ואני לא מכחישה את הגזענות האשכנזית שקיימת ועוד איך חלקה עם סיבה וחלקה בלי סיבה), לכן די להתלונן על השלושים אחוז כי בלעדיו יש לכם די והותר מוסדות שאין בהם שלושים אחוז (שלל המוסדות הספרדים) ואתם לא מעונינים בהם,
  אז תודו בכך שאתם רוצים את השלושים אחוז אבל שאת תהיו מוכללים בתוכו מיד ובלי בעיות.
  (ואגב, גם אשכנזים צריכים פרוטקציות כדי להתקבל למוסדות הטובים ביותר, ושוב פעם, אני לא באה להכחיש את זה שלספרדים יותר קשה).
  נקודה נוספת, כן, ספרדים מרשים לעצמם להתבטאות על אשכנזים בצורה הזויה ופומבית ביותר ללא שום בושה.
  ומקרה שכזה שחברה (ספרדיה) סיפרה לי (בלי לחשוב שאולי היא לא אמרה לספר ואם זה היה מקרה הפוך ואני הייתי מספרת כזה סיפור… מה שהיה קורה…) שהיא התפללה בביתכנסת אשכנזי בראש השנה והיא לא הצליחה להתפלל כלכך כי כל הזמן עלה לה מה שאומרים אצלם בבית על אשכנזים אז היה לה מאוד קשה להתחבר לבעל תפילה כי הוא אשכנזי והיא לא אמרה בגלל ההברה או בגלל הנוסח אלא בדלל שצף לה כל מה שאומרים אצלם בבית על אשכנזים.
  (לא נעים שהתאפקתי לא לצחוק כי זו הנחיתות שמחייבת אותם לנהוג ככה כי למרות כל הדיבורים שלה, ותאמינו לי שהם נוראים ואני מעדיפה שלא לצטט, הם רודפים אחרי החינוך האשכנזי, מעניין למה.)
  וכל זה מוכיח שהספרדים בעצמיותם גזענים הרבה יותר רק שלא נותנים להם אופציות להתנהג כך. וכשנותנים להם בוא נראה איך הם התנהגו,
  הם הרי לא התחתנו אם מישהי שהיא רבע תימניה, אז מה הם מתלוננים על האשכנזים שעושים אותו דבר?
  שתיים –
  זה נכון שבקבלה למוסדות יש בעיות אבל בתוך הכיתות, היחס בין הבנות הוא אותו דבר בדיוק!
  ואני באה מתוך המוסדות הטובים ביותר, אין הבדל בחברויות ואין עלבונות בכלל! ראיתי שהרבה דיברו על יחס משפיל כלפי הפסיקות הספרדיות או כל מיני ואני ראיתי אחרת
  אצלינו למדו דינים ות מ י ד אמרו מה הפסיקה האשכנזית ומה הספרדית ללא שום הערות נוספות
  המבחן היה נבדק שונה לפי המוצא שלך כיאה להלכות שאת מחויבת בהם.
  כן אני אוסיף ואומר שהכל נכון עד שהתלמיד או המשפחה הסתבכו עם המוסד,
  אני אישית הייתי מודעת לה-מ-ו-ן סיפורים מתוך המוסדות האשכנזים שילדים או ילדות שעשו אותו דבר ו"חטאו" באותו חטא כלפי המוסד בו למדו והספרדי נענש יותר, ואני לא מעוניינת לפרט על הסיפורים אבל יש לי דוגמאות מכל הסוגים והמינים.
  אז אי אפשר להכחיש שהפליה יש, בצדק או שלא בצדק,
  אבל יש סיפורים שערוריתיים בלי סיבה וללא צדק!

  • התגובה המכובסת שלך בהחלט תואמת את הקבוצה של אלה שמגיבים על נושא הגזענות באומרם היא קיימת אבל מוצדקת הרי את בעצמך ראית לנכון להזכיר כמה פעמים שהיא קיימת. ונתת שוב ושוב את הדוגמא של השלושים אחוז ספרדים במוסדות אשכנזים ואם הם יהיו מאה אחוז הם יפסיקו לגלות עניין במוסדות, זוהי טענה ישנה ועלובה ללא שום תוכן היא רק מראה כמה הספרדים ניטרליים ורואים בכולם שווים בעוד שאשכנזים רואים בעצמם את הגזע העליון ומגיע להם מקדם רק ע"פ מוצאם ושם משפחתם זהו המדד העיקרי שאותו גם את עצמך אמרת " גם אנחנו צריכים פרוטקציות ונכון לספרדים יותר קשה" . ובקשר לטענה שספרדי לא יתחתן עם רבע תמנייה זובי טענה שאין טעם להשיב עליה עדות המזרח מתחתנים זע"ז בחופשיות וטענה מעין זו רק מראה גם את ושכמותך גזענים אמתיים וכמה אתם יודעים את עד שאתם נאלצים לטעון טענות סרק והבל שקיממים רק אצלכם "מום שבך אל תטילי באחרים" את בהחלט גזענית אסלית מהסוג הכי גרוע

 • הפתרון הפשוט לכל הצדדים. זה להתפלל למשפיל גאים ומגביה שפלים.. שירומם את הספרדים. כפי שכבר היה לעולמים. .ויתקנם בעצה טובה מלפניו. כיצד להתמודד עם הרעה החולה שנקלעו אליה. ושיהיו עצמאים. ולא יזדקקו לידי טובות מפוקפקות מבשר ודם לקבלה לישיבות ולא לידי תקציביהם. . אלא הכל ביוזמה ויכולת עצמית. . וכתב ספר חסידים. שכאשר יהודי רואה את חבירו בצרה
  ומשתדל לעזרו ולסומכו. ואם אין ביכולתו אזי יתפלל עליו…אם ייגזר עליו או זרעו מעין אותו הצער. הקב"ה יזכור את החסד שעשה. . ויצילם.

 • כספרדי אני אומר לך שכיום, הספרדים אינם פחותים כלל מהאשכנזים וודאי שלא בכל מה שקשור לרמה אינטלקטואלית גבוהה..

  אגב, אבי הוא רופא ואני משמש בתפקיד חשוב ומשפיע ביותר (גם עליך…) ועוד לא הגעתי לגיל 27.

  • גם בעבר לא היו פחותים, אלא נורא גבוהים, כולם מוזמנים להכיר את העבר הנפלא שלנו (וזאת לא עבודה קלה, יש הרבה הרבה חומר ללימוד, מלבד המקצעות התורניים החדשים בשבילנו בוגרי החינוך הליטאי-חרדי)

   הנה כמה לינקים על תורת חכמי ספרדי ויהודיה בדורות האחרונים כדי להתחיל בהכרת העולם הנפלא הזה ואידך זיל גמור:

   https://www.ybz.org.il/?CategoryID=287&ArticleID=2239#.XJuK15gzb6Q

   http://halakhaoftheday.org/category/sephardic-rabbis/

   http://www.hyomi.org.il/

   https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=84508&width=0&scroll=0&udid=0

   https://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Documents/bitonreport.pdf

   http://www.wslibrary.net/sifria/en/halakha/6383-mamlakhat-olam-hahalakha_r-mordekhay-hacohen.html

  • (המשך)

   לדוגמה, הרב סלמן חוגי עבודי זצ"ל, הרב הראשי ואב"ד בעיראק, כאשר עלה לירושלים בשנית 1951 נשלח לעבוד בנטיעת עצים בקרן קיימת ! אח"כ אחד ממכריו שראה זאת דאג לפרסם את שמו, ובשנת 1952 הוא מונה לדיין בבית הדין בפתח תקווה עד שהגיע לבית דין הגדול בירושלים (ולא לכל החכמים הייתה המזל הזה, כל התפקידים החשובים היה מלאים, המהגרים היו בחוסר כל בהתמקדות לדברים הבסיסים וכו'. ראו בענין זה בסיפורי הרה"ג חיים סבתו שליט"א איך מתאר את מצבם הנורא של חכמי הספרדים (ובתוכם הסבא שלו החכם אהרן שויקה זצ"ל) המהגרים הללו, שבקהילתם המקוריות היו גדולי עולם מרביצים תורה למאות ואלפים ובהגיעם לארץ בהגירות הנ"ל במעברות וכו' נהיו כאחד העם, חוטבי עצים ושואבי מים.

  • הרב יצחק חזן זצ"ל, מבכירי וגדולי הפוסקים ודיינים במרוקו, מחבר פורה, עלה בשנת 1967 לארץ, ולמרות שהוא כיהן כדיין בכיר בבית דין המרכזי במרוקו, הרבנות הראשית הכריחה אותו להיבחן בדיינות מחדש כדי לקבל תפקיד של דיין. זאת השפלה נוראה לחכמי הספרדים כאילו להיות דיין בכיר במרוקו לא שווה כלום. אבל הסיפור לא נגמר כאן. בגלל שהרב חזן ציטט מילה במילה את לשונו של הבית יוסף עורר את חשדם של בוחניו שאילצו אותו לעבור בחינה נוספת בעל פה. עוד פעם השפלה נוראית. על מסמך הסמכתו חתומים רבנים דגולים שכתבו :"נבחן על ידינו בכתב ובעל פה ולשון השולחן ערוך ומפרשיו בהלכות אלו שגורים על לשונו…".

   הרב שלמה מאזוז זצ"ל, מגודלי רבני ודייני ג'רבה, גם מחבר תורני פורה, כאשר עלה לארץ בשנת 1956' גר כשנה בפחונים שהיו פזורים בשטח פתוח, בלי מים, בלי חשמל וכמובן ללא שירותי סניטציה בסיסיים. אח"כ התחיל לעבוד כאחד העם כבעל חנות לדברי סדקית. הדברים הללו נוראים/ פה טמון הרבה ממצב הספרדים בשנים האחרונות בארץ. תבדקו את העובדות הללו ותראו מה היה מצבם של גדולי חכמינו (מאד מייעץ לקרוא את ספרי הרב חיים סבתו שליט"א על העניינים הללו)

  • יש ספר מעניין מאד "האירו פני המזרח" של פרופ' צבי זוהר הי"ו, שתוכנו מחקרים מאד חשובים ומעניינים על תורתם ומשנתם ההלכתית של כמה מחכמי ספרד בשנים האחרונות ועל תגובתם לאתגרי עולם המודרני. כדאי לכל החפץ להכיר את התורה של החכמים שלנו לקרוא את הספר הזה.

   https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95430508#1.0.6.default

 • מאמר רדוד, מקומם, רווי התייחסות סטריוטיפית וקולקטיביות שלא השתנו מהדור הקודם.
  התייחסות לגבי זוכי פרס נובל – היו כמה וכמה יהודים ספרדים זוכי פרס נובל משום מה אף אחד לא זוכר את שמם ופועלם !! שימו לב כי לפני השואה יהודי אשכנז היו 90% מיהודי העולם .
  יש לציין ועובדה הגלויה לכל היא כי יהודים תושבי ארצות הברית זכו בהפרש גבוה יחסית לפרסים מאשר יהודים משאר המדינות. בעוד שבמדינות צפון אפריקה אין תשתית מדעית מתקדמת ולכן בן אסרף, טנוג'י והרוש – שלושת חתני פרס נובל אשר הינם יוצאי צפון אפריקה – היו חייבים לעבור למדינה אחרת למען לימודיהם.
  בנוסף היו זוכים רבים נוספים ממוצא ספרדי .

  לסיכום, אשמח לקרוא מאמר בנושא פרי ידו של ידידיה מאיר לדוגמא. תודה.

 • לא קראתי את המאמר.
  וגם כמות התגובות והאורך שלהם מעייף.
  הכותרת הספיקה לי.
  אני רואה כל יום איך האשכנזים נענשו על זה שהם גרמו פילוג בספרדים. והנה מה שעשו לספרדים הם עושים גם לאחיהם האשכנזים וקמה לה תנועת עץ ופילגה אותם.
  יש לספרדים ישיבות מצוינות שקמות ללא סוף.
  גפני היום מפחד שלא נשאר ספרדים שמצביעים ג'.
  לא צריך אתכם.
  אלי ישי לא הצליח דעך.
  אך עץ עולה ועולה רק בגלל השנאה.
  וגם נהייה חרדים מודרנים. אלף פילוגים בגלל שנאת אחים חינם.

 • אהבתי ממש את תגובת כב'

  מעניין מאד לדעת מי כב', האם אפשר לתת בבקשה עוד סימנים כדי שאדע מי כב' ?

  מה שכתבתי לפני זה הוא כי ראיתי כאן שהרבה מהספרדים הגיבו בגאווה על רבותינו הראשונים הספרדים, ובזה כאילו מודים במקצת שאחרי תקופת הראשונים לא היה לנו לא חכמה ולא תורה איכותית וכמותית, לכן כתבתי מה שכתבתי שגם בדורות האחרונים היתה תורה ענקית ונפלאה אצל הספרדים, אלא שמסיבות חברתיות והיסטוריות לא הכרנו אותה (הגירה פתאומית ומסיבית לעולם חדש ושונה, חוסר אמצעים ועוד).

  • התגובה הזאת כתבתי למגיב "מנחם", לפני התגובה השניה שלי המוצגת שם כתגובה ל"מנחם", כלומר לפני התגובה שאני כותב על הרב סלמן חוגי עבודי

 • נוטף התנשאות! הכותב גזען מתפלסף! חבל שמי שעבר סלקציה מצד עם עוין, חמור שבעתיים שעושה סלקציה לבני עמו ועוד "מצפה" זאת במניעים הגיוניים כביכול. מעורר שאט נפש!

 • לכ' הכותב, אתה כתבת למעלה כמענה לתגובתי שאתה וחבריך פשוט רואים כל היום אצל הספרדים ראוותנות, נשירה, חוסר ביראת שמים (מחזיקים את הכיפה ביד), הם ממלאים את בתי הכלא, הם עושי הבעיות בבית הספר וכו'.
  אתם פשוט רואים את זה, נכון? ולכן לא יועילו טענות לוגיות ושכליות. כך טענת למעלה.
  אם זה כך ואתם פשוט רואים את זה, לשם מה העלת את המאמר הזה? מה רצית להרוויח? לפרוק רגשות?
  לתועלתך האישית?
  אם אין בכך כל תועלת ציבורית אז אנא תתנצל על גבי במה זו.
  בברכה

  • אולי הכותב התכוון שהספרדים ישפרו את ההתנהגות שלהם ואז האשכנזים יפסיקו עם הגזענות?

  • אם כך ניתן רק להסיק מכך על רמתו האינטלקטואלית ועל מידת השפיות הקיימות בו…

  • שלמה, לא הבנתי את ההיסק. אם הכותב מתכוון שהספרדים ישפרו את דרכיהם אז הוא לא שפוי.
   מה הקשר? אולי תפרט.

 • מפריע לי מאד איך שכותב המאמר מתיימר לדבר בשם האשכנזים, או לפחות "רוב האשכנזים".
  ברור שיש אשכנזים שמרגישים ככה, אבל אני לא מתרשמת שהם הרוב.
  מכירה עוד הרבה אשכנזים כמוני, שלא מרגישים שום סלידה מספרדים, ולהפך, מזדעזעים מעצם הרעיון.
  נוצר כאן הרושם כאילו רק הספרדים רוצים להיכנס למוסדות ה"אשכנזיים", והאשכנזים היו שמחים מאד אילו הספרדים היו רק מפסיקים להתבכיין והולכים להקים להם מוסדות נפרדים.
  אז זהו, שלא.
  אנחנו – אני ועוד אשכנזים רבים – רוצים שהילדים שלנו ילמדו ביחד. לא במוסדות "אשכנזיים" אלא במוסדות חרדיים שפתוחים בפני כל מי שמתאים להם. אנחנו רוצים לחיות, ולגדל את ילדינו, בחברה שלא מקטלגת אנשים לפי המוצא העדתי או צבע העור.
  הגזענות שקיימת אצל חלק מהאשכנזים מצערת ומביישת אותנו מאד. מאד מאד. אולי יותר מכל בעיה אחרת בציבור החרדי.

  • מציע לך לפתוח מוסד בו יודיעו מראש כי אין הגבלה על מספר הספרדים, כך שעם ההודעה רוב האשכנזים שמעדיפים ללמוד עם ספרדים ינהרו למוסד שלך….

  • שלוחי צודק, המציאות לצערי מדברת בעד עצמה.

 • בת"ת של ילדי אין מכסות, והיחס עומד בערך על 50-50%, והוא בכל זאת הת"ת הכי מחוזר בשכונה ע"י כל המגזרים. לפי העדויות של המנהלים ושל הרב'ס, אין הבדלים מהותיים בין הילדים – לא ברמת הלימוד, לא בהתנהגות ולא במנטליות (מדובר בבני אברכים, או בוגרי ישיבות). הדבר נכון גם לגבי בתי הספר השכונתיים. גם זו היא 'מציאות' שמדברת בעד עצמה.

  • מענין איפה את גרה, אשמח לשמוע, אולי אשקול לעבור לשם דירה…
   אצלנו בשכונה בשנה האחרונה החליטו לא לקבל ספרדים בכלל למשל.

 • קראתי את המאמר מאוחר קצת ואשמח להתייחסות הכותב המשכיל.
  קודם אציין שאני ספרדי שמכיר קצת את עולם התורה (ובכללו האשכנזי)..
  להלן התייחסותי לדברים שלך:
  1. בקשר לפערים האינטלקטואלים- העם היהודי תמיד נבדל בשכלו ובתבונתו על פני שאר העמים [בלי קשר לגזע ספרדי או אשכנזי ואדרבא בתקופת הראשונים ספרד הייתה מוקד תורה וחכמה גדול מאוד- כידוע שחכמי ישראל שם היו מתעסקים בחכמת החשבון העיבור וכו' יותר מרבותינו שהיו באירפה וידוע ד' הר"ם ע"ז והיש"ש].. הן אמת שבמאות שנה האחרונים ההשכלה התפתחה באירופה ע"י הגוים [להזכירכם שמקצוע ה"אלגברה" שהינו אבן יסוד בתורת החשבון נתייסד בארצות ערב בעבר הרחוק שההשכלה והפילוסופיא הייתה רווחת בתקופות אלו והשינוי שאנו רואים היום הוא במאות שנים האחרונות] ודרך זה גם קמה תנועת ההשכלה היהודית לצעוד אחריהם, לעומת זאת הגוים בארצות ערב לא נמשכו להשכלה ומכאן מתבקש שיהיה שוני למשיכה להשכלה וכו', ולכן הספרדים לא הצמיחו אנשי אקדמיה כמו אחיהם האשכנזים, אמנם אחרי שאנו חים במדינה שתרבותה נוטה לתרבות המערבית אפשר לראות מגמת עליה חדה של השכלה גם בקרב בני עדות המזרח, [ולפי מגמת עליה זו סביר להניח שבשלב מסוים זה התאזן] יש לציין גם את ההבדל בו התקבלו האשכנזיים בארץ לבין העוני המכפיר של הספרדים [למי יש זמן ללמוד מתמטיקה שאין כסף להאכיל את הילד) שסבה זו קיימת גם היום במקצת. כך שהשוני הוא לא מהותי כלל.
  ה"ה ביחס ללימוד התורה שלספרדים יש במה להתגאות בגדולי תורה למשך כל הדורות מהרי"ף והר"ם עובר דרך רבותינו הראשונים הספרדים ועד הרמח"ל המהרי"ט המחנ"א וכו'.
  מתנה גדולה ניתנה משמים לעולם הוא הייסוד של עולם הישבות ע"י מרנא הגר"ח מוולזין ודרך זה את שיטת הלימוד של מרנא הגר"ח הגרש"ש הגרב"ב וכו' שמכח זה אנו חיים היום וא"א לשער ולתאר את העולם בלי עולם הישבות ונתגלגל העניין ע"י רבותינו שבארצות אשכנז.- איני רואה מקום לדון במתנה שמימית זו בקיומו של מרכיב גזע ומנטאלי בין הספרדים לאשכנזים, ומי שעושה זאת לדעתי מועל בקדש ומחטיא את המטרה .

  מאוד חרה לי לקרא מבין משפטיך שבני עדות המזרח פחות מתאימים למקצועות אינטלקטואלים מספרדים, זוהי שטות גמורה [ומורה על עוד שינוי קטן בין העדות…. קצת צניעות…] מטבע הדברים הספרדים פחות יכולים להרשות לעצמם לימודים אקדמיים מסבות כלכליות וכו', אבל לא שמעתי מעולם שהסטונדטים האשכנזים יותיר מבריקים. זוהי טענת הבל שדורשת התנצלות.
  לגבי מה שכתבת על הבדלים בצניעות. – שקראתי בדבריך חיל וחרדה אחזני איך אתה מעז לזלזל בצניעות הספרדית בקפידת הלבוש המלא עד הארץ ושלא העזו זקנותינו להוציא שערה מראשם ולא מצאו פיתרונות יצירתיים להיראות כמו כולם, זוהי גאוותינו, ואתה במקום לציין הבדל זה בינינו לבינם אתה מוצא לי דוגמא וגורם שלא במכוון בזלזלול ברשכהבה"ג מרנא הבן אש חי. היזהר בגחלתן!
  מה שכתבת שהמניע לא לא לקבל תלמיד למוסד אשכנזי זהו משום שהוא בין השאר חלש בלימודים טענה אווילית, והחוש יעיד מבוגרי הישבות הת"ת והבית יעקב האם הספרדים חלשים בלימודים. [אגב איני יודע איפה למדת בבחרותך ממה שכתבה זה משתקף שלמדת בחו"ל].
  נכון שיש הרבה ספרדים שאינם מתאימים מנטלית למוסדות האשכנזיים אבל חשוב לציין שהמון מתוכם שכן מתאימים ויכולים מאוד להצליח נדחים מחמת היותם ספרדים, והמדד אינו ענייני כמו שידוע שהוא לפי אחוזים.
  את האמת שלפני כתבה זו הבנתי את הרגש של האשכנזים לא לקבל את האחר [זה נורמלי ומקובל ואנחנו לא מלאכים], אבל כשקראתי את הכתבה שלך התמונה השתנה אצלי לרעה – אני מאוד מקווה שאתה לא מייצג את כולם
  ישנם עוד הרבה דברים נוראים בכתבה הזו ואין לי זמן לכתוב בזה בצורה מסודרת. רק אציין ששכחת קצת לספר על הצניעות הענווה וחוסר הצביעות טוב הלב קבלת השני ביישנות רחמנות שהתברכו בהם הספרדים ושהם התכונות העיקריות לכל יהודי בדרך ה' [או שקראת לזה עממיות], ושבני אשכנז יכולים טיפה ללמוד מהם [גם אתה בכללם… בדגש על "צניעות וענווה"].
  הרושם הכללי המגיע מקריאת המאמר הוא שאמנם הספרדים עממים ולא מוכשרים…. (סליחה אינטלקטואלים), אבל בגלל שהם בני אברהם יצחק ויעקב והיו המזוזה של המדינה צריך להתייחס אליהם יפה. תגיד לי אתה לא מתבייש?
  (אגב מאוד איני רואה חילוק בין האמירה של הבחור באוטובוס לכתבה שלך הפיתרון היחיד לשתיכם הוא ללמוד תורה וקצת צניעות)
  כשאני קורא כתבות מעין אלו וגם חלק ניכר מהתגובות [אתה צודק בכל מילה…] אני כאוב באיזה מצב ירוד אנו נמצאים, בכלל הייתי מציע לכבודו שלפני שהוא ניגש לפרסם כתבה זו ברה"ר ישקול בתבונה יתירה מה יכולה לעולל הכתבה או המאמר. רק נסיים שיתן ה' ויבא גואלינו מהרה ונשוב להיות כאיש אחד בלב אחד.

  • רק הערה קטנה: הרמח"ל לא היה ספרדי, אלא איטלקי. האיטלקים הם עדה שלישית נפרדת. אדרבה, לפי המחקרים מוצאם של האשכנזים הראשונים הוא מאיטליה.

 • הערה נפלאה, צודק בכל מילה ומילה

  רק עניין אחד על מה שכתבת וז"ל: ה"ה ביחס ללימוד התורה שלספרדים יש במה להתגאות בגדולי תורה למשך כל הדורות מהרי"ף והר"ם עובר דרך רבותינו הראשונים הספרדים ועד הרמח"ל המהרי"ט המחנ"א וכו. עכ"ל.

  מסתבר שאני טועה, אבל נדמה לי שתמיד מדברים על גדלותם ותרומתם התורנית של חכמי הספרדים רק בשנות הקדומות, וזה כאילו מודים במקצת שבשנים האחרונות הדבר השתנה ח"ו לא לטובה, לכן חשוב להדגיש שגם בדורות האחרונים ממש לפני הקמת המדינה וגם אחריה היו לנו לספרדים עולם תורני מלא ומפואר שבגלל משברי העליה וההגירה לא מוכרת כל כך.

 • לעיל צירפתי לינקים על עולם התורני הספרדי בדורות האחרונים עד לימינו אנו שלצערנו לא כל כך מוכרים בעולם התורה, שכוללת תרבות תורנית שפרחה הן בהלכה, הן במוסר ובהגות והן בכל מקצועות התורה שנשכחו בתודעת עולם התורה הליטאי הכללי בימינו, תנ"ך, דקדוק, שירה ופיוט, קבלה, פילוסופיה, עולם הדרוש ועוד.

  דרך אגב, גם אני מודה לתרומה התורנית הנפלאה של הלמדנות הליטאית, אבל לא פחות מכך (גם דרך אגב) נראה שגם תרומתו של הרב עובדיה עצמו מבחינה למדנית והלכתית (מלבד תורת הספרדים שאכתוב עליהן לקמן) לעולם ההלכה היא אדירה ונתן פנים יותר רציניות לעולם ההלכה. מרן הרב עובדיה תרם לנו דרך וגישה הלכתית מאוד מחודשת וחשובה. נדמה לי שלא היה לפניו מי שהיה לומד וכותב את תשובותיו וספריו באופן אנציקלופדי כל כך, המכיל בתשובתו את כל השיטות ההלכתיות הרלוונטיות שנאמרו עד זמנו (ספרדים ואשכנזים) וכן את כל הנקודות ההלכתיות הרלוונטיות לכל ענין, וכולם מסודרות בצורה כרונולוגית וברורה. בתשובותיו יש שיח הלכתי בין רבני כל הדורות ומכל המקומות כולם במקום אחד. בנוסף לזה יש להדגיש את תרומתו בעניין העיסוק בכללי פסיקה בתוך הפסיקה עצמה (בבלי וירשלמי, קבלה ופוסקים, הלכה ומנהג, קבלת מרן, סתם ויש, ספק ספקא וכו') באופן כל כך ברור ומקיף. אני לא מתכוון לעצם המסקנות של הרב עובדיה, אלא לשיח ההלכתי שהוא יצר (כולל אצל החולקים עליו). כיום הוא סלל את הדרך גם לרבים שאין להם זיכרון פנומנלי כמותו, אבל הם למדנים שיש לידם את תכנית "אוצר החכמה" ופרויקט השו"ת). בימינו, בתודות למרן הרב עובדיה, תשובה בהלכה אינה עוד מהלך פרטי של הפוסק בסוגיא ובנושא הכלים הבסיסים עם כמה הברקות, דקדוקים וחידושים פרטיים, אלא יש הסתכלות יותר כולל ומקיפה של ההלכה. וזה השפיע רבות. ומזה (למדנות ליטאית) ומזה (למדנות הרב עובדיה), הדרכים המחודשים הללו, את תנח ידך.

 • לכבוד היהודי החלבי!
  תודה רבה על החומר ששלחת.
  ברור שידעתי [כפי השערתך] שהיו גדולי תורה במשך כל הזמן בארצות המזרח.
  גם מה שכתבת על הגר"ע יוסף זקוק למאמר בפנ"ע על התרומה האדירה שלו לעולם התורה
  אציין שבצעירותי עסקתי במסכת יבמות בסוגייה העוסקת בד' אבא שאול דמצוות חליצה קודמת ליבום, פתחתי "יביע אומר", וגיליתי שכל הסוגיה פרוסה שם כשמלה בצורה מעוררת התפעלות וכל תג ותג שם זה תורה בפנ"ע.
  רק הערה לסיום [אין לי אינטרנט ביום יום ויהיה נבצר ממני להשתתף בהמשך הדיון] לכבוד ה' פרקש-
  דיברת הרבה על מנטליות ספרדית ואת הצמרמורת שאחזה בך בעת נשיקת הבבא סאלי זצ"ל. – צריך שתדע שאף בזמן הגמרא ישנם מעשיות שאינם מותאמים בדיוק לפי המנטליות של היום שהיו מוגדרים כ"לא נאורים", וגם המשכילים באירופה דיברו בדיוק באותה צורה על אחיהם החרדים לדבר ה' ועל הליכות חייהם הלא מנומסות [אתה ודאי יודע על מה אני מדבר], והפשר בזה הוא שישנם הרבה פסי התנהגות שבתפיסה אחת יחשבו כלגיטימיים ואף נעלים, ובתפיסה אחרת יחשבו כבזויות, קביעת היחס לכל דבר ודבר הינה ע"פ תפיסת דעת האדם ושכלו מה חשוב יותר ומה פחות , כך שיתכן שאצל תרבות מסוימת x יחשב כדבר בזוי ובתרבות אחרת אינה תחשב כדבר בזוי.
  מעתה חשוב לך איך ספרדי מתייחס אליך שאתה כותב כזה מאמר ומתנשא בצורה מעוררת תיעוב [כמעט כמו הנשיקה של הבבא סאלי].
  דבר תמוה שראיתי במאמרך, שמחד ראשית הורתו של מאמרך הוא מחמת דעתך על הגזענות כדבר רע ונתעב שצריך למגרו, ומאידך כל המאמר מא' ועד ת' מלא בהדגשת החסרונות של השני. האמנם?
  אמנם לכל מתבונן הדבר נהיר וברור – הכאב שלך אינו בגוף "התפיסה" של הגזענות אלא בהנהגתה ויישומה בפועל בצורה בוטה [תשב לידו כי הוא ספרדי,], הרגש שהניע את כותב המאמר הוא שאין זה "נאור" לדבר גזענות [בדיוק כמו השמאל הישראלי שהמניע העיקרי הוא הנאורות שבשלום ולא עצמותו] "ואין זה נאה שבחברתינו יהיה כאלו מעשים". אבל גוף הרגשת העליונות על האחר אינה מציקה לך ואדרבא…, אנא חשב מסלול מחדש!
  צריך שתדע שבעולם התורה האמיתי ובקרב רוב בני התורה האמיתיים שיומם וליל לא ישבותו וכל חשקם ומעוזם הוא להבין עוד רשב"א או רמב"ם אין יחס גזעי כלל בין אשכנזים לספרדי [וכשם שמתרחקים מהספרדים הבעייתים כך הם מתרחקים מהאשכנזים הבעייתיים, והשיקול העומד בעיניהם הוא תורני טהור ולא הרגשת עליונות ]. כל השיח של חלק מהמגיבים ואיני רוצה לכתוב את שמם אינו נמצא בבני התורה האמיתיים [גם לא קיים ברגשותיהם] ואת זה אני כותב משום שיש לי הרבה מאוד חברים כאלה. ולכן הצעתי לכולם היא להתחזק בלימוד התורה ובעבודת ה' מאשר להתעסק בשיח זה שההתעסקות בו לדידי אינה מועילה כלל בניגוד לדעת הכותב [וברור לי שגם מורו הגרמ"ש היה אומר זאת] ובמקום לתת פינה לפריקת רגשות שליליים של אנשים אפשר לפתח שיח אוהב ומחבק (סליחה על המילה העממית) המדגיש את המעלות שיש לכל אחד ולא להתמקד על הראיה השלילית והחשוכה [קצת מן האור דוחה הרבה מהחושך – ע"י חיזוק האור נדחה החושך מאיליו]. בברכת "ואהבת לרעך כמוך" אחד מבני החבורה

  • שפתיים יישק!!!! כזה ראה וקדש!!!

 • אגב, אין דבר כל כך יפה מרגש ומרומם כמו לנשק את הידיים של החכמים. בילדותי, כאשר היינו נפגשים אם חכם גדול (גם אשכנזים) אבא שלי היה אומר לי לנשק את ידו וזה היה עושה לי כל כך טוב והרגשתי את החכמים כמו מלאכים (וגם ראיתי איך אבא שלי אדם מבוגר וחשוב בקהילה היה מנשק את ידי החכמים).

  לענ"ד מבחינה חינוכית המנהג הזה הוא מנהג מפואר כדי להחדיר אהבת החכמים וכבודם.

  גם אני זוכר כאשר חכמים באו לחו"ל וכל המשפחה שלי המורחבת, הסבות, הדודים, הסבא רבא וכו' וכל הילדים כולם מנשקים את יד החכם בכבוד גדול ובאהבה רבה. אי אפשר לתאר במילים איזה כבוד חכמים היה מורגש.

  הסבות שלי והדודים שלי לא היו חרדים אבל כולם שלחו את הבנים שלהם לישובות ללמוד תורה מפי החכמים וגם הילדים שלהם רצו ללמוד בישיבות

  אין לי ספק שחלק גדול מאהבת חכמים של הספרדים המסורתיים באה מהמנהג הקדוש הזה של נשיקת יד החכם ומשם מה שהם לא עזבו את הדת ומה שחלק גדול מהם חזרו לקיום המצוות כהלכה.

  • אולי הגזמתי במה שכתבתי "חלק גדול", אבל בכל זאת אין ספק עד כמה חשוב המנהג הנפלא הזה, אבל לענ"ד ממש חבל לאנשים שאף פעם לא חוו בעצמם את מה שתיארתי לעיל (ולא מדובר בכלל בפולחן ח"ו, אלא בהבעת כבוד, אהבה והערכה באופן עמוק, יפה ומתוק שאי אפשר לתאר).

   גם לאבא ולאמא, לסבא ולסבתא אנחנו מנשקים עד ימינו את הידיים שלהם כל פעם שנפגשים איתם ולאו דוקא בליל שבת וזה גם מנהג אדיר ונפלא של כיבוד הורים.

   משום מה בעולם המערבי של ימינו גם הספרדים התחילו קצת להזניח את המנהג המפואר הזה, בין לחכמים ובין להורים, אבל בכל זאת ברוך השם בחלק גדול מהציבור הספרדי עדיין קיים והלוואי שתמיד יתקיים

 • כמה הזכירו כאן מדברי מרן הרב עובדיה שאמר על האשכנזים שהם מצאצאי הכוזרים והנה מצאתי סייעתא רבה לדבריו הקדושים מדברי הגמרא שרוב גנבי ישראל נינהו וכידוע שרוב רובם של הגנבים אינם מצאצאי הכוזרים.

 • לתגובה הנפלאה של "שווה בין שווים" כדאי שתתקבל תשובה מכותב המאמר שליט"א

  בעיקר על הטענות שלא הובאו עד כאן בתגובות האחרות, כמו מש"כ:

  "הצעתי לכולם היא … [שבמקום] להתעסק בשיח זה שההתעסקות בו לדידי אינה מועילה כלל בניגוד לדעת הכותב [וברור לי שגם מורו הגרמ"ש היה אומר זאת] ובמקום לתת פינה לפריקת רגשות שליליים של אנשים אפשר לפתח שיח אוהב ומחבק המדגיש את המעלות שיש לכל אחד ולא להתמקד על הראיה השלילית והחשוכה [קצת מן האור דוחה הרבה מהחושך – ע"י חיזוק האור נדחה החושך מאיליו]. "

 • מקורות מחז"ל, זוהר והפוסקים קשורים על מנהג נשיקת החכמים על היד

  תניא אמר רבי עקיבא בשלשה דברים אוהב אני את המדיים (…) כשנושקין אין נושקין אלא על גב היד וכו'. (ברכות ח, ב)
  אמר ר' שמעון בן גמליאל בג' דברים אני אוהב את בני המזרח (…) ואין נושקין אלא ביד (בראשית רבה פרשת ויצא פרשה עד)
  בגמרא במסכת עבודה זרה (דף יז.) אמרו, שהאמורא (מחכמי הגמרא) עולא, כאשר היה חוזר מבית המדרש, היה מנשק ידי אביו. ופירש רש"י, שכך דרך בני אדם, שכאשר יוצא מבית הכנסת, מנשק ידי אביו ואמו והגדולים ממנו בפס ידיהם.
  בזהר הקדוש (פרשת לך לך) אמרו, שרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, וכן כל תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, היו מנשקים את ידיו.
  וילמד אדם לבנו כשהוא קטן לנשק על ידי אביו ואמו, ועל ידי רבו, ועל ידי הגדולים והחסידים. וכל מי שמנשק הקטן על ידו, צריך לשים ידו על ראשו ויברכהו. כי כשישים אדם את ידו על ראש הקטן, הקטן מתברך (מנורת המאור של ר' ישראל ב"ר יוסף אלנקאוה, נהרג בספרד בפרעות שנת קנ"א 1391, הובאו דבריו בספר ראשית חכמה, שער גידול בנים, אות ח)
  נשיקת יד של הגדולים בתורה פשיטא ודאי דישיג בזה תועלת גדול לפי הקדושה הרבה שיש בהם דמלכי רבנן מחדשים בכל יום הלכות וכותבין בימין ושמאל מסייע לימין, שיש באצבעותיהן קדושת התורה כתובה באצבע אלוקים, מכל מקום טפי עדיף לנשק ידיהם בעת שיכולין לברך [פתח הדביר (סימן רסב אות ד) והו"ד בכף החיים (שם אות יז].

  ר’ אברהם גבישון מספר בספרו “עומר השכחה”, פירוש לספר משלי (ליוורונו תק”ח, על הפ’ “עטרת זקנים בני בנים וגו’“) כי בשעת פטירתו של הרי”ף נכנס אצלו הרמב”ם, והוא אז כבן ה’ שנים, ונשקו בידו. לימים היה אומר שלא זכה למה שזכה אלא באותה הנשיקה שנשקו, וברכו והאציל עליו מחכמתו.
  בשנה הנז’ נח נפשיה של הרב מהר”י קארו ז”ל, ובחוליו הוליכני אבא מארי הרב ז”ל לנשק את ידיו וברכני (…) ובסוף השנה נח נפשיה של הרב מהר”ר ישראל די קוריאל ז”ל והלכתי לנשק את ידיו וברכני (המהרי"ט, תשובות ופסקי מהרי”ט החדשים, מכון ירושלים תשל”ח, עמ’ כ-כא)
  המנהג פשוט בכל ערי תוגרמא שאחר תפילת ערבית בליל שבת כל העם קטנים וגדולים נושקים יד חכם הקהל ההוא. וכל הבנים והבנות כמו כן משקים ידי אביהם ואמם (שדי חמד, מערכת הק', כלל ז, ד"ה ואני)
  כשהכהן הגדול יוצא מן המקדש אחר עבודתו ביום הכיפורים היו מנשקים את ידו (סידור יעב"ץ, דיני ר"ה, הובא בשלחן המערכת של הראש"ל שליט"א דף נו)
  ראו עוד מקורות בשלחן המערכת עמ' נו, וכן בשו"ת עשה לך רב חלק ה שאלות ותשובות בקיצור סימן קט

 • בקהילה החבלית בחו"ל במדינה שאני גר יש עוד מנהגים מאוד יפים וחשובים הקשורים לכבוד והערכת החכמים והצדיקים (אני לא יודע האם נהוגים אצל הספרדים בארץ)

  כאשר בנאום או דרשה מסויימת הדרשן מזכיר אחד מהחכמים מהתקופה האחרונה שכבר נפטרו המוכרים לקהל או אחד מצדיקי הקהילה (כלומר לא כשמזכירים ראת הרמב"ם, אלא את מרן הרב עובדיה או את החכם בן ציון ועוד), כאשר מזכיר אותו הדרשן בפעם הראשונה, אחרי שאומר "עליו השלום" או "זכרונו לברכה" כל הקהל קם מהכיסא בתנועת כיבוד (כמו שעושים "בברכו"). וכאשר עושים להם השכבה כל הקהילה עומדת במלוא קומתם וכאשר מזכירים את שמותם בהשכבה עושים תנועת עלייה ברגליים כמו "קדוש קדוש קדוש". אותו דבר כאשר מזכירים כל בן אדם מהקהילה שנפטר, הקרובים שלו נוהגים הכל כנ"ל.

  עוד מנהג מאד יפה בקהילה שלנו. כאשר רב הקהילה עולה לספר תורה כל הקהל עומד לאורך כל עלייתו, וכן כאשר רב או מורה כלשהו עולה לתורה כל תלמידיו עומדים לאורך כל עלייתו, וכן כאשר בן אדם אחד עולה לתורה כל בניו ובנותיו, אחיו הקטנים ממנו, הנכדים שלו, האחיינים שלו, כולם עומדים לכבודו לאורך כל עלייתו. אחרי העלייה לתורה כל אלו הולכים לנשק אותו ולאבא לסבא ולחכם היו מנשקים את ידו (כיום לא כל כך נהוג לצערינו בנוגע לרב, אבל כן לאב ולסבא)

  אשרי עין ראתה כל אלה

 • מש"כ שבימינו לא נוהגים כל כך לנשק את יד החכם, הכוונה לחכמים הלא זקנים של הקהילה שלנו, שלא כולם מנשקים להם את היד (אבל יש כמה שכן מנשקים גם להם), אבל לחכמים הזקנים וכן לגדולי הדור שבאים מהארץ כמו החכם שלום והרב יצחק יוסף ועוד כמובן ופשוט שכל הקהל מנשקים להם את היד

  גם שכחתי להזכיר שאחרי עליית התורה של החכם (כאשר הולכים כולם לנשק לו את היד) שרים להם שירים לכבודו כמו "רם לחסדך יקוו לומדי התורה" ופותחים את השיר בניגון את הפסוק "כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים"

  והמנהג הזה קיים עד ימינו בעליית כל הרבנים

  אשרי עין ראתה כל אלה

 • לצערי כי רב נראה שאיננו יכולים עדיין לדון בנושא זה מבלי שהררי אמוציות ורגשות יפרצו החוצה ויהפכו כל דיון להר געש של השוואות גידופים וכינויים מינים ממינים שונים ומשונים.
  כנראה ש70 שנה עדיין לא מכסים ומבטלים כמעט 2000 שנה של גלות נפרדת עם ועם כלשונו ומעמדו.
  יש הבדלים בין אשכנזים לספרדים ובין ספרדים לאשכנזים. זה המציאות.
  דרך הלימוד שיטת העיון ואופן הפסיקה. הפלפול האשכנזי והבקיאות הספרדית.
  זה סוג מסויים של הבדל הבא לידי ביטוי בלימוד הגמרא ובפסיקה ההלכתית.
  יש הבדל ביחס לתפיסת המשפחה הספרדית והמשפחה האשכנזית. זה המציאות!
  לא רוצה להכנס לפרטי ההבדלים אך ברור מאליו שאשכנזי שמחובר לחלב אמו ירגיש יותר בעליונות דרכו וספרדי יחוש את מעלות שיטתו.
  למרות הכל אחים אנחנו.
  אינני מבין ספרדי שנלחם על מנת להכניס את ביתו לתיכון אשכנזי אך אינו נלחם להקים מוסד ספרדי שיתאים לדרכו בדיוק כפי שאינני מבין אשכנזי שבודק קבלת נערה יהודיה טהורה על פי שם משפחתה.
  זה עוול נוראי.
  אך מה לנו כי נלין כל עוד לא קמנו לעשות דומים היינו לאותו אחד שביתו נשרף והוא עומד ובוכה! לא העת לבכות העת לעשות! ומי שלא עושה שימשיך להאשים את האשכנזי בגזענות ואת הספרדי בנחיתות.

 • כמה מהמגיבים כאן בקשו את תגובתי והנני בתשובה.
  פורסמו באתר חמשה מאמרים בנושא הגזענות האשכנזית, ארבעה מתוך חמשת הכותבים הסכימו פה אחד בגנות תופעת הגזענות, ומאמר אחד שהסכים שיש גזענות אשכנזית הראויה לכל גינוי ועם כל זה טען שאפשר ומותר ואף חובה להבין את שרשיה כדי לטפל בה, ובנוסף, טען שבתוך מה שנראה כגזענות לשמה ישנם גם שיקולים עניינים. מאמר זה זכה לקיתונות של שופכין בכל אתר ואתר – כיצד יתכן לתת לגיטימיצה לגזענות? איך אתר 'צריך עיון' מרשה לעצמו לפרסם מאמר נבזי שכזה? מה עם לשון הרע? ועוד ועוד…
  שאלתי לכל המגיבים והמתרגזים: מה ציפיתם? שיכתבו ארבעה מאמרים העוסקים בגנות האשכנזים, ושלאשכנזים יהיה אסור להגיב שום תגובה חוץ מאשר 'אתם צודקים, חטאנו עווינו פשענו'. הרי כל תגובה שתגן בדרך כלשהי על העמדה האשכנזית, תהיה אשר תהיה, היא תהיה עמדה התומכת בגזענות ובאפלייה. אליהו לוי מאשים את האשכנזים בגזענות מחרידה, אברהם יוסף כותב על 'יצר ההתעללות' השוכן בלבם של האשכנזים, מעיין דוד כותבת על כך שהאשכנזים בגזענותם הגיעו לידי כך שהם בוחרים תלמידים למוסדות לפי צבע. ולפי הנראה מדעת רוב המגיבים כאן התגובה הלגיטימית היחידה לטענות הללו – היא כניעה מוחלטת לטענות. אף אחד לא טוען איך אתר צריך עיון נותן במה לטענות משמיצות כל כך? מה עם לשון הרע? מדוע לסכסך ולפלג? הכל מותר, כל כינויי הגנאי ביחס לאשכנזים הם לגיטימיים לחלוטין ואין בהם כל פגיעה באהבת ישראל אבל ביקורת אשכנזית כלפי הספרדים זה נורא ואיום. לא יתכן שגם לספרדים יש בעיה כלשהי, אולי גם הם צריכים לתקן אצלם משהו? כל רמיזה בקשר לכך שיש לספרדים גם חסרונות ביחס לאשכנזים ולא רק מעלות, היא גזענות מהסוג הגרוע ביותר.
  גם תגובות חלקלקות כמו:
  "הצעתי לכולם היא … [שבמקום] להתעסק בשיח זה שההתעסקות בו לדידי אינה מועילה כלל בניגוד לדעת הכותב ובמקום לתת פינה לפריקת רגשות שליליים של אנשים אפשר לפתח שיח אוהב ומחבק המדגיש את המעלות שיש לכל אחד ולא להתמקד על הראיה השלילית והחשוכה."
  הצעות נחמדות מסוג זה מוצעות רק כאשר נשמעת בקורת על הספרדים ולא במאמרים האחרים.
  היות ולדעתי חשוב מאוד להעלות את העמדה האשכנזית לדיון, משום שהדרך היחידה להניע כל תהליך לפיתרון הבעיה נעוצה בכך שמניחים את הבעיות על השלחן בלי מורא ודנים בהם. לי עצמי כתוצאה מהדיונים התחדדו לי תובנות שונות, יתכן אפילו, שהייתי כותב את המאמר המקורי בצורה שונה, אבל לו לא הייתי כותב אותו כמו שכתבתי לא הייתי מגיע לתובנות הללו.
  בשורות הבאות אמשיך בדרך זו ואחשוף ללא מורא עוד מהרגשות האשכנזיים כלפי הספרדים, כחלק ממגמתי לשים על השולחן את הדברים כהווייתם.
  ראשית אשתף את הקוראים בתגובות שקיבלתי באופן אישי מאשכנזים רבים גם כאלו שכלל לא מכירים אותי. רוב המגיבים אומרים בפשטות: טוב שכתבת את האמת! ישנם הכועסים עלי ואומרים: טיפש אומר מה שכולם חושבים! אחד מספר לי שאמו סגנית מנהלת באחד מבתי הספר הגדולים ביותר. שנה אחת היו בבית הספר עשרה מקרי גניבה. הוא שואל אותי בחיוך כמה מתוכם ספרדיות?…… כולם, הוא עונה לי. אין אחד שאמר לי: אני לא מרגיש כך ביחס לספרדים. אדרבא, כולם הסכימו שזו התחושה האשכנזית הרווחת.
  אין בדברים אלו הבעת עמדה ביחס לתחושות מחשבות ורגשות אלו אבל אי אפשר להתעלם מכך שהן קיימות. אפשר לראות שבאופן כללי אשכנזים לא נבהלים מזה שמטיחים בהם שהם גזעניים, וכפי שהסברתי שכאשר יש לאדם רגשות שליליות כלפי מאן דהוא לא יעזור שיצעקו עליו: אתה גזען.
  אתאר בקיצור שיחה שהיתה לי השבוע עם אשכנזי אחד שכמעט לא החליף איתי מילה מעולם, שיחה שאפשר ללמוד ממנה הרבה. הוא רואה אותי מרחוק, ניגש אלי אומר לי בהתלהבות: אתה כל כך צודק יש אצלנו גזענות נוראה, ההתייחסות שלנו לספרדים ב'שיחות סלון' היא נוראה, והוא מאריך לספר לי בסבלם של משפחות מעורבות בשידוכים, כמה סבל עובר על משפחה שילדיה הם רבע ספרדים רחמנא ליצלן, שאף אחד לא רוצה להתחתן איתם וכו' וכו'. שאלתי אותו: אתה מוכן לעשות שידוך איתם? והוא התחיל לגמגם, תראה אני לא יודע, לא חשבתי, לא הגעתי למסקנות. עניתי לו: אסביר לך: אתה מפחד שאם תעשה שידוך עם משפחה כזו יגידו כולם איזו בעיה יש למשפחה פלונית שהסכימו לעשות שידוך עם רבע ספרדי רח"ל. והוא הסכים איתי. שאלתי אותו: אז מי אמר לך שהאחרים שלא רוצים רבע ספרדי הם גזעניים אולי גם להם יש את הפחדים שלך?
  בהמשך השיחה הוא מספר לי על הסבל שעוברים משפחות בני תורה ספרדים ששייכים לגמרי לקהילות אשכנזיות והם סובלים מאוד מאי קבלה למוסדות אשכנזיים. תוך כדי שיחה הוא מספר לי שסיפר לו מנהל מוסד אשכנזי שהוא קיבל ילדים של חברים שלו שהם ספרדים מאושכנזים בלי בעיות ואחר כך הוא אכל מרורות מהספרדים הללו. ואז ממשיך אותו אחד ואומר לי מה אפשר לעשות עם הספרדים, זה בגנים שלהם.
  את המסקנות משיחה זו אני משאיר לקוראים אבל שימו לב שמדובר באחד שמגנה את הגזענות האשכנזית כדבר הראוי לכל גינוי.
  אחת התובנות שלי מהשיח הבין-עדתי כאן היא חוסר היכולת של הספרדים להבין ולהשלים עם מה שמפריע לאשכנזים ולכן התגובות שלהם יוצרות בדיוק את מה שהם רוצים למנוע.
  אדגים זאת בשתי סוגי תגובות.
  האחת, הנשיקות והשניה, מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.
  הנשיקות:
  רבים מתלוננים כאן על הדוגמא שהבאתי מהנשיקה לבבא סאלי. ובכן, שנים שפגשתי אמרו לי אתה כל כך צודק במה שכתבת, וסיפרו לי עוד סיפורים שמבטאים את הסלידה מתרבות הנשיקות. כוונתי בסיפור היתה להדגים שסלידה מתרבות כלשהיא אינה חייבת לנבוע מגזענות אלא כתוצאה של הרגלים ולכן גם אם יש לאשכנזים תחושה של סלידה מהתרבות הספרדית זו אינה גזענות אלא תחושה טבעית כתוצאה מההרגלים שלהם.
  בתגובות לפנינו האריך 'יהודי חלבי' (שבאופן אישי אני מחבב אותו עד מאוד אף שאיני מכירו אלא דרך תגובותיו כאן) במעלת תרבות הנשיקות הנהוגה אצל הספרדים. אם כוונתו היתה לחזק את הספרדים בינם לבין עצמם ניחא, אבל אם כוונתו להוכיח לאשכנזים את צדקת דרכם של הספרדים הרי בתיאוריו את תרבות הנשיקות הרי כיון שהאשכנזים סולדים מהתרבות הזו, ככל שהוא מתאר ביתר הרחבה את התרבות הזו הוא גורם לאשכנזי שקורא את זה לסלוד עוד יותר מהספרדים. גם אם זה דבר יפה ויש לזה משמעות רוחנית, אשכנזי שרואה את זה לא מאחל לעצמו את התרבות הזו.
  מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל:
  רבים מהמגיבים כאן התפארו בשמו של הגרע"י כסמל לתפארתה של היהדות הספרדית. הגדיל לעשות אחד מהמגיבים כאן שקבע שממרן הבית יוסף על מרן הגרע"י לא קם כמותו חוץ מרבי עקיבא איגר. יהי כך. אין בכוונתי לדון על גדלותו של הגרע"י אלא לתאר מה קורה במוחו של אשכנזי כשהוא קורא על הנפנוף הזה בשמו של הגרע"י.
  א. כאשר טענתי לפערים אינטלקטואלים לטובת האשכנזים אין בעובדת היותו של אדם אחד גדול ככל שיהיה להיות מדד לפערים האינטלקטואלים. המדידה והיחס צריכים להבחן על פני טווחים גדולים יותר של אוכלוסיה ולא לגבי אדם אחד. אם כל המגיבים מביאים דוגמת נגד מאדם אחד הם בעצמם מוכיחים את הטענה על הפערים האינטלקטואלים בין אשכנזים לספרדים. (חוץ מ'יהודי חלבי' שאכן מנסה להוכיח תמונה רחבה הרבה יותר ותודה לו על כך.)
  ב. הגרע"י בעיני אשכנזים רבים מסמל בדוקא את התרבות הספרדית שאינה אהודה עליהם בלשון המעטה. סגנון הדיבור שלו, ההשתלחויות שלו ברבנים אשכנזים וספרדים, כל אלו ועוד נתפסים בעיני האשכנזים כמנטליות ספרדית במיטבה. זכורני משפט ישן "בכל ספרדי יש עובדיה יוסף קטן", כלומר ספרדי אינו יכול להשתחרר מהמנטליות הספרדית שלו. כאשר ספרדי מביא את הגרע"י כתגובת נגד לאשכנזי הוא רק מוכיח לאשכנזי שהנה הוא צודק ביחסו לספרדים.
  ג. אצל האשכנזים הליטאים בפרט בבני ברק הגרע"י היה 'סדין אדום' עבורם. לא תמצאו את ספרי הגרע"י בבית כנסת ליטאי, לא תראו אותו (כמעט) מצוטט בספרי הלכה אשכנזיים, אנו עוד זוכרים את היחס בו קיבל הגרע"י ביתד נאמן במשך שנים, לא אהבו את ההתבטאויות שלו נגד החזון איש, חלקו על הפסיקה שלו, טענו שהיא מקילה מדי, בקרו בחריפות את שיטת הפסיקה שלו, את החלוקה העדתית בפסיקה, וגם בין הספרדים היתה ביקורת לא קטנה על שיטת הפסיקה של הגרע"י. בבני ברק קראו לו 'עובדיה' בלי הרב (כמובן שאינני מצדיק זאת). איש שיחי הנ"ל שדיבר על הגזענות, טען לי תוך דבריו שהבוז האשכנזי להגרע"י אינו מוצדק והוא ביקר את אביו שאינו מבין את האופי והסגנון הספרדי. תוך כדי דברינו על הגרע"י הוא קורא לו 'עובדיה'. ללמדך עד כמה ההרגל הזה מושרש אצל אשכנזים. ואני חוזר לטענתי, כאשר ספרדי מנפנף בגרע"י כדוגמת לגדלות המורשת הספרדית מה הוא גורם בכך לאשכנזי? לאהוב את הספרדים או לסלוד מהם? האשכנזי אומר לעצמו: זה הדוגמא שיש לספרדי להביא לי?
  אני חוזר ושונה אין בכוונתי בדברים הללו לדון האם מה שכתבתי נכון או לא נכון וגם לא לענות לתגובות שיוכיחו לי כמה איני צודק במה שכתבתי על הגרע"י, כוונתי רק להראות את החשיבה האשכנזית וכיצד התגובות הספרדיות רק מעצימות את החשיבה האשכנזית וגורמות ליתר סלידה מהתרבות הספרדית.
  ושוב, בתקוה להבנה.
  בשולי הדברים, לדעתי, היחס הלא מכבד דיו של חלק גדול מהאשכנזים למרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל נובע מהסתכלות צרה בלי לראות את היקף גדולתו של מרן הגרע"י והשפעתו העצומה על כלל ישראל, את המהפכות העצומות שחולל בקרב יהדות ספרד, וכל הלומד בספריו רואה שהם מלאים יראת שמים וחסידות טהורה.
  ואכתוב כאן שתי דוגמאות להשפעתו הכבירה של מרן הגרע"י בעם ישראל.
  א. העיקרון של לימוד התורה בטהרתה בלי שום תערובת לימודים אחרים (שלא כדברי 'יהודי חלבי'). ענין זה שהחדיר בכל כוחו בעוז ותעצומות בציבור הספרדי שברובו הגדול היה רחוק מהשקפה זו. ואחריו ממשיך בכל עוז בנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א להחדיר לכלל הציבור שהעיקר בחינוך הבנים לשלחם לישיבות קדושות על טהרת הקודש.
  ואצטט כאן מספרו יחוה דעת:
  בשו"ת יחווה דעת (חלק ג סימן עה). נשאל לפי המבואר בגמרא כאן שראוי ללמד את בנו אומנות, האם נער שסיים לימודיו בבית הספר ימשיך לימודיו בישיבה העוסקת גם בלימוד אומנות, ולקיים מאמר חז"ל 'יפה תורה עם דרך ארץ', או שילך ללמוד בישיבות הקדושות שכל הזמן בהם מוקדש ללימוד התורה בלבד. והשיב, דאין ספק שעדיף ללכת לישיבה קדושה כדי שיוכל להיות מושלם בכל מקצועות התורה, כי מי לנו גדול מהרמב"ם שהעיד על עצמו באגרותיו שכל מה שעסק בחכמות אחרות כפילוסופיא ורפואה וכדומה, אינו אלא לשמש לרקחות ולטבחות לתורה הקדושה להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא, ועם כל זה התאונן על כי נתמעטה עונתה של התורה. ואמר החכם מימי לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת, כמו שכתב בשו"ת התשב"ץ ואשרי חלקו של השם כל מעינותיו בתורתינו הקדושה, כי היא חיינו ואורך ימינו.
  ב. מי לנו גדול כמרן זצוק"ל שעשה מהפכה אדירה אצל כל יהדות ספרד בדקדוק הלכה. ואין כוונתי כאן לחומרות שמרן לא אהב זאת אלא לשימת לב על קיום המצוות כולן כהלכתן ובדקדוקיהן. כל זה ידוע לכל מספריו ומבתי מדרשות ובתי הוראה שהתפשטו מכוחו והחדירו את קיום ההלכה כצורתה בכל יהדות ספרד.

  • לכב' הרה"ג משה פרקש שליט"א

   תגובה נפלאה!

   כת"ר כתב "אחת התובנות שלי מהשיח הבין-עדתי כאן היא חוסר היכולת של הספרדים להבין ולהשלים עם מה שמפריע לאשכנזים ולכן התגובות שלהם יוצרות בדיוק את מה שהם רוצים למנוע".

   לענ"ד אולי אפשר לכתוב "חוסר היכולת של חלק מהספרדים". אני לא יודע אם כל הספרדים שהגיבו כאן מייצגים את כל הספרדים של העולם (ואולי היו גם מהמגיבים הספרדים שהגיבו באופן ענייני). כמובן שיש הרבה אנשים שקשה לשמוע כמה דברים על עדתם ובפרט אם מרגישים השפלה, אבל כמובן שיש גם אנשים פתוחים המוכנים לנהל שיח פתוח ופורח.

   אני כשלעצמי אהבתי ומעריך מאוד את המאמר ואת כנותו ורואה בו חשיבות גדולה כדי להבין ביתר דיוק מה קורה בראש חלק מהאשכנזים, אם כי לענ"ד לא כל האשכנזים חושבים כך על הספרדים בכללותם (שיש משהו בגנים שאי אפשר להפרד ממנו), חלקם מתייחסים לכל אדם ומשפחה בנפרד, חלקם רק מדברים על שוני (מה קרוב יותר לליבי ולאופי שלי) ולא על עליונות, חלקם לא מקבלים במוסדות שלהם בגלל עניינים של מעמד חברתי וכו' (שזאת מציאות במוסדות בארץ) אבל לא משום גזענות ח"ו, וחלקם בכלל לא חושבים על דברים כאלו. אבל בכל זאת המאמר חשוב מאד כדי להבין את הרגשות של חלק (אולי חשוב מאד) של האשכנזים כלפי הספרדים. ולא משנה מה הן הסיבות של הרגשות הללו (תהליכים חברתים והיסטורים, חוסר התאמה לשוני, חוסר היכרות אמיתית, "שפות" אחרות וכו').

   בנוגע לתגובה דלהלן: "הצעתי לכולם היא … [שבמקום] להתעסק בשיח זה שההתעסקות בו לדידי אינה מועילה כלל בניגוד לדעת הכותב ובמקום לתת פינה לפריקת רגשות שליליים של אנשים אפשר לפתח שיח אוהב ומחבק המדגיש את המעלות שיש לכל אחד ולא להתמקד על הראיה השלילית והחשוכה"

   כבודו צודק על מה שהעיר על התגובה הזאת. מה שיש לקחת מהתגובה הזאת הוא שאולי לא כדאי לנהל שיחות בעניינים אלו עם כל אחד ואחד (או בפומבי, לא יודע, דעתי נוטה שיותר טוב לנהל אותה בפומבי) כי לא כולם מסוגלים לשמוע דברים כאלו על קהילתם ורק גורם להם פריקת רגשות שלילים.

   המשך בתגובה הבאה

  • אתה באמת לא מבין מה הבדל בין המאמר שלך לשאר המאמרים?? יכולת ההבנה שלך היא ככל הנראה סלקטיבית או סתם כך מוגבלת… אבל אנסה להסביר בכל זאת.
   אף אחד מהמאמרים הבאים אחריך לא התחיל לפרט את חסרונותיה של הקהילה האשכנזית באופן הזה:
   'הבערת מכולות אשפה. יידוי אבנים וטיטולים משומשים בגאולה ואגפיה. השחתת ציוד ושבירת חפצים בוויז'ניץ. ואיך אפשר לדלג. מלחמת הפלגים בפונוביץ'.
   מעל הכל יעידו בתי הדין העמוסים לעייפה בסיכסוכי שכנים. שם באות לידי ביטוי הקנאה צרות העין חוסר פירגון הסגת גבול מירמה ושאר מעלות נפלאות בין האשכנזים.. ..' (ציטוט מלמטה)
   חוסר צניעות – פאות ארוכות ומושכות, כנסו לעזרת נשים בבית כנסת אשכנזי בימים נוראים ולבד תחושו שאתם בתצוגת אופנה,
   פראקים לכל צוציק בלי קשר לדרגתו ולמעמדו- ענין של הדור האחרון
   צביעות – כל אחד מנסה להראות עד כמה הוא צדיק ואם הוא לא צורח בעצימת עיניים ב"אמן יהא שמיא רבא" הרי שלא יצא ידי חובה, כל אישה משוויצה עד כמה בעלה כל היום לומד ולא נמצא בבית ולא עוזר ואפילו בתוך המשפחה בין אחיות ולהורים צריכים להשוויץ כי אם לא – מה שווים?
   וכו וכו'
   ניתן להאריך עוד רבות רק לא היה לי נעים בשונה מהאברך המכובד הרב החושוב ר' מוישה פרקש, ,וגם בשונה ממנו אני אסייג את דברי ואומר שבהחלט יש רבים שאינם מתאימים לנ"ל ועלינו לבחון כל אחד ואחד לגופו ולבדוק האם עונה על הנל או שלא ויכולים אנו לחבור אליו.
   מספיק מובן ההבדל בין המאמר שלך לאחרים?
   אין בעיה לדבר על תופעה ספציפית שראוי לתקנה, אנחנו בעד עבודת המידות, מוזמן לכתוב מאמר בגנות רכישת רכבי פאר כשעדיין אין בנמצא דירה למגורים ודירה לילד, יתכן ונשתכנע ונתחיל לנהוג בהתאם.

   נקודה נוספת על תגובתך הנל, אף אחד לא מנסה להוכיח לכם כלום: 'אם ניסיתם להוכיח לאשכנזים' 'הוכחתם לנו דווקא את ההפך' 'זו הדוגמא שיש לספרדי להביא לי?'
   מי אתה, ומי הם חבריך שנוכיח לכם משהו? עפתם על עצמכם לגמרי!

  • שלמה,
   אם האשכנזים היו מתבכיינים יומם ולילה מדוע הספרדים לא מקבלים את כל האשכנזים למוסדות הספרדיים, אם היו נלחמים בספרדים, בהלשנות בבתי משפט, מכנים אותם נאצים וכלל גינויי הגנאי שהפה הספרדי פולט, אם היו האשכנזים מתעלקים על הספרדים כך, לגיטימי ממש היה לענות לאשכנזים שלא רוצים הרבה מהם בגלל התכונות שמנית.

  • מי לנו גדול כמרן זצוק"ל שעשה מהפכה אדירה אצל כל יהדות ספרד בדקדוק הלכה. ואין כוונתי כאן לחומרות שמרן לא אהב זאת אלא לשימת לב על קיום המצוות כולן כהלכתן ובדקדוקיהן. כל זה ידוע לכל מספריו ומבתי מדרשות ובתי הוראה שהתפשטו מכוחו והחדירו את קיום ההלכה כצורתה בכל יהדות ספרד….
   מס שפתיים,
   את מילותיך ההרסניות כתבת,
   הם נמצאותכאן אש שחורה על גבי אש לבנה כאן.
   מים רבים לא יכבו אותם,
   ותמיהני כיצד קבלתה אכסניה בבית זה…???

 • הרב פרקש שלום רב,
  נשגב מבינתי, מדוע כבודו חושב שאין הוא גזען.
  לטענתך, הספרדים הם נחותים, ומזיקים.
  ההבדל היחיד שמצאתי בין התאוריה שלך לאנטישמיות הנאצית הוא אחד ויחיד: שהפתרון של הגרמנים היה פתרון סופי.
  והפתרון שלך הוא (אולי מפני שאתה נעלה, יפה נפש, צדיק ובעל מידות מיוחדות) להתייחס אליהם יפה ולא לגרום לצער בעלי חיים.
  לגופו של עניין, אולי לפני דור היו דבריך נכונים בעיני המתבונן, אך בדורנו זה האשכנזים שיש להם תוכן משלהם, אינם זקוקים לפסילת השונה על מנת להרגיש שווי ערך. מרבית דבריך אינם נכונים כלפי דור הספרדים הנוכחי.
  אילו היית כותב מאמר זה לפני 20 שנה ניחא, עוד היה אפשר להבין שאתה בא להסביר את האשכנזים.
  אבל כתיבת מאמר כזה בשנת תשע"ט, בה מרבית הספרדים איתם בא האשכנזי המצוי במגע הם בני תורה שחלק לא קטן מהם, הוא בוגרי מוסדות אשכנזיים, לא משרתת שום מטרה מלבד יצירת שנאה וטיפוח גאווה אשכנזית אצל אותם ביננו שאין להם משלהם וגאוותם היחידה היא להיות טוב יותר ביחס לאחר (במאפיינים חיצוניים גרידא, ללא שום יתרונות בפן רוחני אמיתי).
  בשונה ממה שהזכרת במאמר על שונות של יקים או הונגרים. את שונות הספרדים הצגת כנחיתות, פחות מתורבתים….פחות אינטלקטואלים…פחות צנועים….לכל אחד יש מעלות וחסרונות….
  ואני שואל בכנות, לא על מנת להתריס, מדוע פרשנות של כל נקודות השוני בצורה שלילית של ציבור שלם אינו נחשב לגזענות?
  מעבר לכל, כל הנקודות שהעלת, גם אם היו נכונות, מתאימות למבט חולין של צפון תל אביבי.
  מן המצופה שדווקא מציבור ליטאי איכותי, המכיר בכל הגמרות המדגישות שרחמנא ליבא בעי, זה מה שחשוב לקב"ה.
  ולכן מאמרך אינו ראוי לבן תורה אמיתי.

  • הדימויים של אשכנזים לנאצים ומעשיהם אינם מוסיפים כבוד גדול לאלו שמשתמשים בדימויים הללו.
   צריך להכניס דברים בפרופורציה, האשכנזים והספרדים חיים בשלום ובאחוה בכל מקום שהם (למעט סכסוכים פוליטיים) שכנים וחברים, חברותות, עזרה הדדית, חוץ מהנושא הכאוב של אפלייה בקבלה למוסדות ולחלק מפריע הענין של נישואין. מכאן ועד לכל הדימויים הנוראים שמדביקים לאשכנזים הדרך רחוקה.
   ספרדים יקרים! כבדו את עצמכם ואל תוכיחו לאשכנזים שהם צודקים!

  • חבל שלא הבנת את כוונת הכותב. זו בדיוק ההדגשה. בין מעשי הנאצים להתנהגות האשכנזים אין שום מקום להשוות. אבל המחשבה המתנשאת היא כמעט זהה… הם נחותים…ואני ארי….אני נעלה יותר…ועל בסיס מה אתה חושב זאת? על בסיס גזע ומוצא!
   אשכנזים איכותיים לא נזקקים לשנאת ספרדים על מנת להרגיש "שווים".

  • אי אפשר להתנהג בצורה בזוייה כמו שהראיתי כאן כל כך הרבה פעמים, כיצד הספרדים מבזים את עצמם ולבכות למה מרגישים עליונים עליכם.
   אחד בא לרב ואמר לו שכולם דורכים עלי, אמר לו הרב, אל תהיה שטיח אז לא ידרכו עליך.
   כבר כתבתי שגם אם לא נתייחס לכל המאפיינים המנטליים הספרדים שבעיני אשכנזים נראים בזויים לחלוטין כפי שפרקש ציין רק מן המקצת שבמקצת מהמאפיינים הדוחים שלכם, רק לראות אתכם מתבזים להכנס למוסדות שלנו מספיק עבור האשכנזי לבזות אותכם עד עולם. כותבים ספרדים התריעו על ההתבזות הספרדית כלפי האשכנזים ומה לכם כי תלינו עלינו?
   כבדו את עצמכם יכבדו אותכם. לאף אחד אין איזה אנג'נדה גזענית נגדכם, כדאי לכם להפסיק לדמיין על כך. אשכנזי לא מרגיש עליון, מתנשא, שווה, ליד ספרדי, אלא ספרדים מבזים את עצמם בהתנהגות שלהם היומיומית ומתבכיינים למה מתייחסים אליהם כך.
   גם בפוליטיקה לדוגמה כל הקמפיין של ש"ס בעינים אשכנזיות הוא מראה את הנחיתות של האנשים אליו הוא פונה, נזכר גם בקמפיין השקופים ואבא מה עשו לך. חברי הכנסת של ש"ס שהולכים אחד אחרי השני לכלא, אתם מבזים את עצמכם.
   יש בעיה חמורה נוספת שרוב האשכנזים הם לא איכותיים ולכן כל המוסדות האשכנזיים יוצרים מכסה חזקה מאוד של ספרדים, גם כי כל ראשי הישיבות הם אנשים לא איכותיים ומרגישים 'שווים' על ידי שהם לא מקבלים ספרדים וגם הציבור האשכנזי בכללו שלא ישלח את הילדים שלו למקום שהוא מעל 30% ספרדי, גם הוא לא איכותי והוא מרגיש 'שווה' רק כך.
   אותם אשכנזים איכותיים שאת/ה מכיר/ה, רבים מהם הופכים להיות נושאי משרה ואז פתאום הכל מתהפך והם מרגישים שווים רק על ידי זה שהם עושים מכסות לספרדים?! מי שידבר עם אותם אשכנזים איכותיים יראה שהם חושבים כמוני על הספרדים רק הם לא מדברים כי הם לא רוצים לפגוע בכם.
   אז די, צאו לנו מהורידים, כולנו אשכנזים לא איכותיים, טפלו בעצמכם והפסיקו להתבכיין.

 • להזכיר מה חשב היטלר על היהודים?? ואולי משם הביאו את הגזענות… ואולי אנו חוטאים באותו חטא??

 • המאמר מדגיש. חזור הדגש את דפוסי ההתנהגות הספרדים. שהם לצנינים בעיני אניני הטעם הליטאיים. . מלבד זאת שעל פשעי אנ'ש תכסה אהבה. כמו הבערת מכולות אשפה. יידוי אבנים וטיטולים משומשים בגאולה ואגפיה. השחתת ציוד ושבירת חפצים בוויז'ניץ. ואיך אפשר לדלג. מלחמת הפלגים בפונוביץ'. שהספרדים הלומדים שם. הביאו תובנות חדשות לחבר'ה בצ'כונה. איך מסדרים עניינים במזרח התיכון.. אבל מעל הכל. יעידו בתי הדין העמוסים לעייפה בסיכסוכי שכנים. שם באות לידי ביטוי הקנאה צרות העין חוסר פירגון הסגת גבול מירמה ושאר מעלות נפלאות בין האשכנזים.. ..

  • צודק בכל מילה. תיארת את האשכנזים תיאור מאפיין קולע למטרה. ועתה ברח לך מאיתנו ולמד במוסדות הספרדיים המפוארים, אבל במטותא ממך אל תלך לבד, קח איתך את כל אחיך המקוננים על האפליה ושלום על ישראל. כל המאמרים והדיונים כאן מיותרים לגמרי כי איזה אדם שפוי רוצה ללמוד במוסדות של חדלי אנוש כאלו.

  • רואה שלוחי? תלמדו מאיתנו!
   כמה שאנחנו חושבים שאתם נוראיים עדיין אנחנו לא רוצים לפצל את המוסדות על מנת לא ליצור פילוג בעם, הכל למען האחדות והשלום. אנו מצפים לראות אתכם נוהגים באותה הדרך ולמען האחדות רוצים להישאר איתנו למרות כל מגרעותינו.
   עכשיו אתה מבין למה יש תלונות על הציבור האשכנזי?

 • כל מה שכתבתי בענין מנהג הנשיקות לא היה כתגובה לגוף המאמר, לא כדי לחזק את הספרדים ולא כדי לשכנע את האשכנזים. כמובן שיכולים להיות הבדלים בתרבויות השונות והם לא בהכרח לא סימן של עליונות ולא של פחיתות, אלא של שוני תרבותי ותו לא. כמדומני שאצל היפנים הגיהוק בסעודה הוא דבר נימוסי שמראה שהאוכל היה טעים ואצלנו הוא דבר מכוער. ואני מבין ומקבל שהנשיקות ליד גורמות סלידה לליטאים (אם כי לא ידעתי לפני המאמר. היה חדש ומאד מעניין בשבילי). והסיבה שכתבתי על מנהג הנשיקות, היה ממש סתם כדי לכתוב דבר מעניין על המנהג שלנו החלבים כי הזכיר אותו שוב "שווה בין שווים", אז עליתי איך זה נתפס בתוך העולם החלבי ובדקתי קצת האם יש מקורות ובגלל שמצאתי מקורות מאד מעניינים שלא ידעתי עליהם אף פעם שיתפתי את המקורות לכולם כאן. סתם כך, בלי הרבה חשבונות (אם כי הדברים לא קשורים למאמר, וממש סליחה, אהבה מקלקלת השורה). ומתוך שנכנסתי למנהג זה כתבתי עוד מנהגים קשורים שנוהגים אצלנו בקהילה שלעיני בן אותה תרבות נראים ממש יפים ומרגשים ולעיני בן תרבות אחרת יכולים לגרום רגשות הפוכות.

  נראה שעצם הצגת מנהג אחד (כמו נשיקת יד) איך שהוא נתפס בקהילה מסויימת (החלבית שאני כתבתי) ואיך שהוא נתפס בקהילה אחרת (הליטאית כמו שכתב הרב פרקש שליט"א) באופנים כל כך שונים (והפוכים) מעשיר את המסר של הרב פרקש על ההבדלים בין העדות השונות שלפעמים מה שלאחד הוא דבר מפואר ויפה לשני הוא מתועב. וכך נבין אחד יותר את השני.

  ומכאן גם נלמד שאי אפשר לכפות לשני מה שמתועב לו למרות שלא מדובר בדבר המגעיל בעצמותו, כי לפעמים מה שלאחד הוא דבר מפואר ויפה, לשני הוא דבר שסולד ממנו. ומכאן גם שלא כל התנגדות לקבלת השני כרוכה בגזענות, אלא פשוט כי לא אוהבים את הרגלי החיים (עם כל הדקויות שבה) של השני. זה שאני לא אוהב משהו לא אומר שהוא לא דבר יפה נעלה ואהוב לאנשים אחרים, אבל גם אי אפשר להכריח אותי לקבל את הדבר הזה בתוך עולמי שלי. אי אפשר להכריח את האדם שסולד מגיהוקים להיות בסעודה שעושים את זה כמנהג היפנים (כמדומני), למרות שהוא מכבד גם את המנהג הזה של היפנים ומבין שלתרבות אחרת יכולים לתפוס את זה אחרת.

  אין לי אלא להודות לרב פרקש שליט"א מכל הלב, חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת

 • על הרב עובדיה בענין לימודי חול, כב' (הרב משה פרקש שליט"א) צודק שהרב עובדיה גרם את פריחת אלפי תלמודי תורה והישיבות בארץ לספרדים בלי לימודי חול, אבל לענ"ד הוא לא היה נגד עיקרונית ללימודי חול לקהל הרחב, אלא שבארץ רצה לפתח עולם תורני (ראו בגוף התשובה יחוה דעת שם שהעיסוק כל היום בתורה נאמר בעיקר ליחידי סגולה שנשאם ליבם ויש להם כשרונות מעולים להיות מורה הוראות בישראל. ראו שם גם שמביא סברא מעניינת שבארץ ישראל דוקא יש ענין מיוחד בלימוד חול ובמקצעות כדי לפתח את ארץ ישראל ולהיות עצמאים ולא להצטרך לאומות העולם. ע"ש).

  הנה קישור למכתבים של מרן הרב עובדיה על לימודים אקדמאים לאברכים ומורות

  https://docs.google.com/document/d/1_uKr0c-U2Ma5sZifPS5B4YHSZUjod-77zLy39tBrS5I/edit

  ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים

 • ממש אהבתי איך סיכם הרב פרקש שליט"א את מהפכתו של מרן הרב עובדיה בצורה נפלאה ומרגשת

  אכן, יש הבדל ענק בין מצב הספרדים בעולם לפני מרן ובין אחרי מרן באותם ב' הנקודות שמנה הרב פרקש, המושג של עולם הישיבות הספרדי באופן מסיבי והמושג של קיום המצוות כהלכה ולא סתם שמירת מסורת בערך.

  אם תקראו טוב שוב את מאמר של הרב פרקש תראו איך כתב הכל עם כוונות טובות ובאהבה לעולם הספרדי ורק רצה להראות את מה שהולך בראש כמה מהאשכנזים עלינו הספרדים, למרות שעל כמה פרטים אפשר לחלוק, אבל העיקר של מאמרו קיים ומועיל ממש. תורם להבנת המצב שזה החלק הראשון של הפטרון.

  והוא היחיד שהעז לכתוב את מה שקורה באמת במחשבה של חלק מהאשכנזים ולפרסמם באופן ברור ומסודר. הוא היחיד.

  • יש לי להבהיר שמה שאני אוהב מה שהרב פרקש פרסם את מאמרו זה לא אומר שאני מסכים על מה שהוא כתב על המטנליות הספרדית, ובאמת בכלל אינני מסכים. יש בדבריו דברים מוזרים ומזעזעים על הספרדים (למי שחושב ברצינות ויש לו עיניים פקוחות) על אי צניעותם, על המוחצנות שלהם, על חוסר יוזמתם והתבכיינותם, על פערים אינטלקטואלים, על קבלת ביקרת ועוד דברים לא יפים. בדברים הללו הוא לא תיאר עולם תרבותי שונה, אלא עולם תרבותי פחות ושל פחיתות גם לדעת הספרדים עצמם. אף אחד לא יאמר שכל הדברים הנ"ל הם תרבות שונה עם התיתרונות שלה, אלא הם דברים פחותים ומגונים.

   דוקא הדוגמה שהוא הביא מסיפור הבבא סאלי היא ממש נפלאה, כי שם באמת מדובר בהבדלים תרבותיים (כל הספרדים מנשקים את יד החכמים הגדולים) שלליטאי יכול לגרום סלידה, אבל בעצם לא מדובר בפחיתות בכלל, אלא במנהג חיים אחר אשר בתרבות הספרדית זה נראה כדבר חיובי (כמש"כ בתגובות הקודמות), אבל חוסר צניעות, חוסר אינטלקטואליות, ושאר הדברים שמנה במאמר אינן דברים שהתרבות הספרדית מעריכה וגם הם לא חלק מתרבותה, אלא לכל הדעות מדובר בדברים פחותים שאם מייחסים את זה לציבור שלם ולכל הכלולים בתוכו ובגלל זה לא מקבלים את כל מי ששייך לציבור הזה אז זה גזענות ממשית

   יש ג' שלבים בחשיבה הגזענית לספרדים:
   1. רוב הציבור הספרדי החרדי כך וכך (הכוונה לדברים לא טובים ח"ו שנאמרו במאמר, לא לדברים הקשורים בתרבות כמו נשיקת יד)
   2. אותם הדברים הם אינהרנטיים לספרדים (הם עצמיים, דבר בגנים או במהות התרבות עצמה) שלא יכולים להיחלץ מהם, לא משנה איפה ילמדו, איפה יגדלו וכו'.
   3. אני לא אסתכל על כל ילד או בחור ספרדי בנפרד, אלא אתייחס לכל ספרדי לפי ההכללה הנ"ל.

   מוכרחים להתקיים ג' הדמיונות הללו כדי להגיע לחשיבה הגזענית הזאת (או לפחות 1 ו3), ואם אחד מהג' (בעיקר 1 ו3) לא קיים, אז אין מקום לגזענות.

   ובאמת שכל מי שיסתכל ברצינות על החברה החרדית הספרדית יראה שכל ג' הדימיונות הללו הם טעות גמורה.

   בכל זאת, לענ"ד הציבור הליטאי אינו בהכרח גזען, ומה שלא שלא כל הליטאים מקבלים במוסדות את התלמידים הספרדים יכול לנבוע מסיבות אחרות:
   1. בגלל מעמד חברתי הקשור לעולם השיווק. ישיבה ליטאית בימינו נהפכה למותג, בלי קשר אם הלומד שם באמת יצא תלמיד חכם וירא שמים. ואם לא היה את הדבר הזה, אז היו מקבלים את כל הספרדים בלי קשר למוצא שלהם. הכל לפי הכשרונות והמידות.
   2. בגלל רצון הליטאים לשמור את התרבות השונה שלהם והאהובה והיקרה להם, אבל לא בהכרח כי התרבות שלנו פחותה ח"ו, אלא שהיא לא קרובה לליבם והם רוצים לפתח את הדבר שלהם. כלומר, לא מדובר באוניברסיטה שהיא מקום לימודים, אלא במרכז תרבותי שכל מטרתו המשך תרבות מסוימת.

   יש להדגיש כאן, שכמובן שיש הרבה מאד ליטאים שרואים בחיוב את הספרדים החרדים, וגם יש ליטאים שרואים את כל אחד ואחד בנפרד בלי להכליל, ויש שרק רואים בספרדים תרבות שונה גם נעלה ויפה (אם כי לא קרובה לליבם) ויש שרואים את הנסיבות שגרמה לכמה ספרדים להיות שונים אבל לא רואים משהו מהותי ובלתי משתנה, יש שלא מכירים את הספרדים באמת (לא לרעה ולא לטובה) ויש שלא חושבים בכלל על הדברים הללו. ואני כשלעצמי לא אכפת לי בכלל מה הליטאים חושבים עלינו, אבל כן אכפת לי מאד מה אנחנו הספרדים יודעים וחושבים על עצמינו (דבר מאד חשוב לדעת בפרט כאשר נמצאים במצב של מיעוט נשפל מסיבות היסטוריות-חברתיות)

   בכל זאת, מאמרו של הרב פרקש הוא טוב ומועיל כדי לדעת בבירור הדימוי של הספרדי במוח של חלק מהאשכנזים (שלדעת הכותב הם רבים) ומה בדיוק חושבים חלק מהליטאים.

   גם המאמר טוב ומועיל בגלל התגובות שקיבל ויתקבל. אחרי שמראים לנו איך חושבים עלינו חלק מהליטאים, אז אפשר להראות להם מה שהם (וגם הרבה ספרדים) לא יודעים ולא מכירים בכלל – עולם ספרדי מפואר. משום מה (יש כמה סיבות) הם לא הצליחו להכיר את העולם הנפלא של שלנו ונשאר במוחם של חלק מהם איזשהו דימוי מוטעה.

   עכשיו רוצה לכתוב משהו אישית.

   אני יהודי חלבי שלמדתי בחו"ל ולא הרגשתי בחיים שום אפליה ב"ה (גם מצד הגויים. הם מכבדים אותנו מאוד). אחרי התיכון והישיבה קטנה בארגנטינה למדתי כמעט 4 שנים בישיבה ליטאית טובה מאוד בירושלים וגם שם לא הרגשתי שום אפליה, לא מצד הרבנים ולא מצד החברים, אלא להפך, תמיד היו מדברים עלינו שירות ותשבחות (והמאמר הזה היה בשבילי הפעם הראשונה שאני שומע דברים לא טובים על הספרדים בצורה כל כך מפורשת ושיטתית)

   בכל זאת היו לנו בישיבה שיחות על ההבדלים בין הספרדים לאשכנזים, אבל לא שיחות ילדותיות של מי יותר אינטליגנטי או מי יותר צנוע, אלא על ההבדלים בהנהגה, בהשקפה, בחינוך ובדרך הלימוד בין הספרדים לליטאים.

   היינו משוחחים על דרך הספרדים שהיא יותר מכילה וגמישה ואין גבולות חדים בין חרדים ללא חרדים, בין שומרי כל המצוות של בין אדם למקום לאלו שלא שומרים את כל המצוות שבין אדם למקום, ושלעומת זאת בחרדיות הליטאית הגבולות יותר ברורים, ופשוט שיהודי מסורתי שעושה קידוש בשבת אבל לא שומר שבת כהלכתה (רואה טלוויזיה בשבת בביתו) לא יכול בכלל להיות חלק מהקהילה הליטאית. אבל אצלנו כן וגם בתוך אותה משפחה. [אגב, בחו"ל אני למדתי בבית ספר שחלק מהתלמידים הלכו בלי כיפה ברחוב והאמה שלהם לבשו מכנסיים, חלק מהם הוריהם היו אברכים ורבנים (עם כיפה שחורה, כובע וחליפה) ואחרים סוחרים או בעלי תואר אקדמאי, וכולם הרגשנו חלק מאותה קהילה בלי הבדל. אף אחד לא פסל את השני. אף אחד לא היה אנטי דתי, אלא להפך, כולם מכבדים את התורה ואת החכמים. גם היום כך הולך בקהילה ב"ה. יכולים לחלוק על הדרך שלנו, אבל כך הייתה והיא הדעת תורה של חכמנו הספרדים בארץ ובחו"ל, אין לנו מדיניות של התבדלות, אלא של הכלה, וב"ה עובד טוב מאד ומלבד שכל הקהילה ממשיכה להיות קשורה לתורה ולמצוות ומתקדמים כל יום יותר, גם יצאו ויצאים חכמים גדולים בתורה מהקהילה שלנו בחו"ל. רק כדי להביא אחדים לדוגמה שיצאו מקהילת החלבים בארגנטינה שנתחנכו בשיטה הזאת, הרב יצחק מזרחי בעל הספרים "בינת אמת", הרב אברהם סאלם בעל סדרת שו"ת ויען אברהם, הרב עזרא דוויק הכהן בעל ספרי מילי דעזרא ועוד רבים הפזורים בכל העולם ובארץ וכולם למודו ונתחנכו בתוך הקהילה שלנו לפי דרך הנ"ל.]

   גם היינו משוחחים בישיבה על חכמי הספרדים שמדגישים יותר את לימוד ההלכה (גם לבחורים) וגם על גישתם הפחות מחמירה שלהם (לא להכביד על ישראל בחומרות קשות אלא לבקש פטרונות), על הדרך הלימוד השונה שלהם שבנוסף לדרך עיונם השונה בגמ' ובפוסקים גם כללו לימודי תנ"ך, דקדוק, פיוט, קבלה ועוד.

   לא שוחחנו על הבלים של מי יותר גדול ממי בצניעות או באינטלקט, אלא דיברנו על דברים מעניינים כאלו המעשירים את עולמינו הרוחני, התורני והאינטלקטואלי.

 • הגבתי מקודם בן הראשונים ואם תקראו את התגובה תווכחו…ששנאת האשכנזים לא היתה קשורה לרצון שלי ללמוד בישיבתם,או להתחתן עימם…אלא שנאת חינם ורצון לפגוע בי רק משום שאני ספרדי. כך מה שכותב המאמר מנסה למכור לכם זה סיפורי בדים,ונסיון עלוב למצוא ולהמציא תירוצים לשינאה. אני חכם מספיק לדעת שאם תקבלו את התירוצים שלו..אז גם תירוצי הנאצים יהיו קבילים עבור רבים. אני עתה ברוך השם אדם עשיר מאוד מאוד ושנוררים אשכנזים….זוחלים אל דלתי כמעט כל יום…. כאשר אני זחלתי לבקש מהם הם סגרו לי את הדלת והשפילו אותי, אך אני נותן להם ביד רחבה.

 • אבי ספרדי ואימי אשכנזיה. אני נראה כמו אשכנזי וגם שמי לא "מסגיר" את מוצא אבי.
  למדתי כל חיי במוסדות וישיבות אשכנזיים, התפללתי תמיד בבתי כנסת אשכנזיים.
  אני לא מנשק ומתנשק, אני אדם רגוע ושליו, אני לא מכיר פיוטים ומקאמים, אני לא המוני ולא טיפש. הפער האינטלקטואלי שלי הוא לטובה, אני דובר כמה שפות, בעל עסק משגשג ולומד חצי יום בהתמדה, בישיבה הייתי מהמובחרים בה.
  אבל…
  כל חיי סבלתי מגזענות. הערות, הצקות, התנשאות וזלזול. כמו יהודי מתבולל בגרמניה, שלא מבין למה שכניו קוראים לו יהודי מלוכלך, ואיך הם יודעים שסבתו יהודיה…
  כבר בחיידר ילדים הרביצו לי וכינו אותי בכינויי גנאי סביב מוצאי, גם המלמדים היו מזכירים לי כל הזמן את זני הנחות. גם במבחנים לישיבות, גם בישיבות עצמן. ספגתי גזענות מבחורים מסכנים, מחלק מהרבנים, מהמשגיח עצמו.
  גם כיום כאדם נשוי ומצליח בחיי, יש הדואגים לזרוק לי הערות פה ושם.
  אולי מראי האשכנזי מציק להם, אולי הצלחתי בחיים, אולי זו קנאה.
  אבל וודאי שאין שום הסבר סביר לגזענות הזו.
  המאמר הזה הוא קשקוש מוחלט.
  רק מי שספרדי שגדל בסביבה אשכנזית יוכל להבין שזו גזענות נטו ללא סיבה, שהערות מגיעות מכל סוגי האוכלוסיה האשכנזית, ללא קשר להתנהגותו או למצבו של המושא שהם מתנשאים עליו.
  אין- סיבה- לאפליה!!!
  אל תתיימר להסביר את זה.
  להסביר את זה, זה מרושע ואכזרי, זה אטום ומתנשא, זה מחליא!! כי אין לך מושג בחיים האלה, אין לך צל של מושג.
  רוב הפרטים שכתבת הם שקר מוחלט.
  משפחתי המתגוררת בחו"ל וכל קהילתה הספרדית, הם אנשים מוצלחים, אנשי עסקים, אינטלקטואלים ומכובדים בסביבתם.
  שלא יתיימרו יהודי ארץ ישראל האשכנזיים להתקשט באצטלה של חכמה מיוחדת או גדלות בלעדית שאין לאחיהם הספרדים.
  אני חושב שאתה צריך להתבייש בעצמך ובשכמותך.

 • המאמר ותגובותיו של מ"י פרקש מזלזל שוב ושוב בתלמידי חכמים נוראים ועצומים: הבבא סאלי והרב עובדיה.
  זה לא משנה העדה שלהם ולא משנה העדה של הקוראים(אני אשכנזיה), חובה על כולנו למחות בדברים אלו, ולהוקיע אותם ולא לפול איתו בעוונו.
  אני רוצה למחות בשער בת רבים על העוון הנורא הזה, *והלוואי ויש דרך להדגיש תגובות באתר הזה,* אוי לא לדור שמבזים בו תלמידי חכמים, וכל הרוצה לטול בעוונו עם מי"פ שלא ימחה. אבל אני לא רוצה להיות שותפה כלל, והיות וקראתי אני חייבת למחות:

  א. אומרת הגמרא: "אמר רב יהודה אמר רב: "כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו".

  ב. וכתב הרמב"ם:"עוון גדול לבזות את החכמים או לשנאותן, ולא חרבה ירושלים עד שבזו בה תלמידי חכמים".

  ג. נאמר בזוהר (שמות סד.) שהקב"ה מוחל על כבודו ולא מוחל על כבודם של תלמידי חכמים.

  ד. ובמשנה שנינו "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא; האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמים, ואפיקורס" ובגמרא פירשו רב ורבי חנינא אמרו שניהם:"אפיקורס זה המבזה תלמידי חכמים". נמצא אם כן שהמבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא.

  ה. ונפסק להלכה ב"שלחן ערוך". ומי שביזה ת"ח, אפילו בדברים אפילו שלא בפניו, בית דין מנדין אותו ואין מתירים לו עד שירצה החכם שנידוהו בשבילו. ואף אם התחיל החכם קצת, אין רשות לכל אדם להחציף נגדו לענות לו בעזות. וחייבים כל העם לנהוג במנודה כל דיני נידוי, כגון שלא לצרפו למניין ושלא לשבת בתוך ארבע אמותיו. עד שימחל לו החכם ויתיר לו נידויו. (מכיון שמי"פ זלזל בתלמידי חכמים שמנוחתן עדן, עוד יותר קשה לו להשיג מהם מחילה אמיתית)

  ו. ובר"ה (דף י"ז) אמרינן דיורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות, וכל שכן המבזה תלמיד חכם בפניו ומביישו שענשו עצום ומופלג מאד מאד, וסכנה גדולה היא להקניט תלמיד חכם בשום דבור ובשום ענין, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל באבות (פ"ב) "והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש"

  ז. וכתב הרמב"ם, אף על פי שיש רשות לחכם לנדות לכבודו ואין הוא רוצה בכך, במה דברים אמורים? כשבזהו או חרפהו בסתר, אבל תלמיד חכם שבזהו או חרפהו אדם בפרהסיא אסור לו למחול על כבודו, ואם מחל נענש שזהו בזיון התורה, אלא נוקם ונוטר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו…
  "וכל השומע בזיון תלמידי חכמים ואינו מוחה עתיד ליתן את הדין."

  ח. אמר רבי יצחק כל המספר אחרי המת כאילו מספר אחרי האבן, איכא דאמרי דלא ידעי ואיכא דאמרי דידעי ולא איכפת להו, איני, והא אמר רב פפא חד אשתעי מלתא בתריה דמר שמואל ונפל קניא [קנה גדול וכבד נפל מן הגג] מטללא [גג] ובזעא לארנקא דמוחיה [כיס שהמוח מונח בו] שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה [יש אומרים שאינם יודעים שמדברים עליהם, ויש אומרים שיודעים הם אבל לא איכפת להם. והרי רב פפא סיפר על אחד שדיבר על שמואל אחר פטירתו ונפל עליו קנה גדול מהגג ופצע את מוחו, שונה הדבר לגבי תלמיד חכם שהקדוש ברוך הוא תובע בכבודו.]

  ט. אמר רבי יהושע בן לוי כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנם שנאמר (תהלים קכה) "והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון שלום על ישראל" [לעיל מיניה כתיב "הטיבה ה' לטובים" וסמיך ליה "והמטים עקלקלותם" והמכריעים את חובתם יותר על זכיותם להטותם לכף חובה] אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם ה' את פועלי האון [לגיהנם]. (ברכות יט.).

  והחובה שלנו היא למחות:
  הרמב"ם: "וכל השומע בזיון תלמידי חכמים ואינו מוחה עתיד ליתן את הדין."
  מצינו בגמרא (ב"מ דף פ"ד, וסנהדרין דף מ"ד ברש"י ד"ה דבעיא) שגדולי ישראל נענשו על זה דשמעו פעם אחת זילותא דתלמיד חכם ושתקו, וכל שכן אם בייש אחד לתלמיד חכם בפניו שיש חיוב עצום מאד מאד על כל השומעים לתבוע קלונו תיכף, ואם לאו ענוש יענשו מאד על זה, ואף אם יהיה זה שמבזהו מי שיהיה.

 • לספרדים שביננו, אנא כנסו והצטרפו:
  https://www.atzuma.co.il/shasshinui

 • הרב פרקש היקר,
  התייסחות א. – באבא סאלי – תיסע לבאר שבע ולנהריה ואשדוד , תראה איך כל החסידים והליטאים מנשקים את ידיהם של משפחת אבוחצירא,לא נראה שהם נגעלים, אולי כבר הטמיעו את תרבות הספרדים.
  תראה את רוב מקרה הפדופיליה בציבור החרדי שאינה מגיעה מהספרדים – כאן אתה כבר לא מתייחס לגזע, כנ"ל מלחמות בפוניבז, מאה שערים, ליטאים רבים שחרדים כלפי חוץ ובפנים כופרים גדולים וכדומה.
  בכל חברה יש אחר ושונה ותלמד לקבלם, אל תרחיק אותם.
  התייחסות ב- מרן הגר"ע קיבל זלזול מקומץ ליטאים בתחילת ובהמשך דרכו כנגדו וכנגד הפסיקה הספרדית ולכן כתגובה כביכול זלזל בחזו"א וכו'. רק לרומם את יהדות ספרד ולא חלילה על מנת לזלזל. החזו"א לדעתי זה הספר שמוזכר הכי הרבה ביביע אומר ונקרא בפיו מופ"ת הדור..
  רוב גדולי התורה החסידים והליטאים- לא אכתוב שמות כדי שלא נגיע חלילה לזלזול בת"ח , ע"י תגובות וכדו' (למעט ברשב"ם הלכתי והרב שך פוליטי)העריכו את מרן הגר"ע ואם לא למדו את תורתו בגלוי אז למדו אותה בסתר.אם תרצה תפנה אליי בפרטי ואשלח שמות של כל גדולי התורה הליטאים מ-100 השנה האחרונות מה היתה דעתו על מרן הגר"ע – האמן לי אני מכיר את כל הדעות וכל הטענות לסוגיהן. יש בשוליים ראשי ישיבות (ליגה ג) שעדיין תשמע קצת זלזול
  טענות כלפי הקלות בפסיקה – זו היתה דרך הפסיקה הספרדית ברובה לאורך הדורות, הפסיקה ספרדית החל מהשו"ע מבוססת על ראשונים ומקורות מהגמרא, הפסיקה האשכנזית מבוססת יותר על מנהגים וסברות.
  ידידי – למד היסטוריה – גם ברמב"ם, שו"ע, רמח"ל – האשכנזים בתחילה לא קיבלו אותם וראה את היחס אליהם היום.
  אותו דבר קורה כבר למרן הגר"ע. חלק מבתי המדרש בבני ברק הליטאים שעדיין לא מכניסים את ספריו – מפסידים בעצמם ועוצמים עיניים , מבחינה היסטורית זה כמו להילחם בשו"ע – בדיוק כך.
  בזוי מאד שמה שגורם לחלקכם להעריך אותו זה מיליון איש בהלוויה ולא למידה מהספרים שלו שמלאים בטהרה כפי שכתבת.
  מענה ג' – סיפורים מהרחוב שתלמידים ספרדים נוטים לבעיות יותר.
  כבר כתבו – אדם רואה מה שרוצה לראות.
  ראיה שכבר הביאו לך מיליון פעם ולא קיבלה מענה ראוי – החרדים המודרניים כמעט ולא עושים אפליה במוסדות ושם הספרדים פורחים, ודאי שכך רואים אצל החילונים והדת"ל.
  אני באופן אישי גדלתי במוסדות של החרדים המודרניים בכל שנות לימודיי וחלק גדול מהתלמידים כמובן היו ספרדים- תמיד מי שהיה גזען ולא היו רבים כאלה – היה הנמוך שבחבורה מבחינה אינטלגנטית ומבחינת יראת שמיים.
  מפגשים שהצעת הם רעיון מעולה.

 • לצערי נאלצת להצטרף למה שכתבה שרי ולמחות על הזלזול בכבודם של תלמידי חכמים. עד כה עוד היה איכשהו אפשר ללמוד זכות, אבל בתגובה האחרונה דרכי ההתבטאות על הגר"ע יוסף הם בגדר בזיון תלמידי חכמים גמור, לא משנה עד כמה הכותב מצטדק ש'כמובן אינו מסכים לכך'. אין לי עניין להמשיך להשתתף בשרשור הענק הזה שיום יבוא וסוציולוגים ילמדו אותו, אבל אכן נדרשת כאן מחאה.

 • יש כאן בריחה מהמציאות תוך התעטפות ב'ביזוי תלמידי חכמים'. מה אנחנו ילדים קטנים? אנחנו לא זוכרים את השערורויות של כל תקופה אודות ההתבטאויות של הרב יוסף?
  הגב' מעיין דויד סותמת פיות בשם 'ביזוי תלמידי חכמים'. רק נזכר איזה שטיפה קיבל ממך מי שהעיז להביא מקורות על שחורי העור.
  לשון הרע והוצאת שם רע על אשכנזים מותר, ביזוי תלמידי חכמים של הרב יוסף אסור. כשנוח מתאימים את התורה לצרכים של העולם המודרני, וכשנוח מתעטפים בצדקנות.
  הבכיינות המזרחית המהוללת. מי שגר בבית מזכוכית שלא יזרוק אבנים, הספרדים פשוט מתפלאים למה מזללים בנו הרי יש לנו את הרב יוסף? אי אפשר להכניס את הרב יוסף לתמונה ולא לצפות לתשובה ההולמת, שהרב יוסף הוא עצמו חלק מהסיבה לזלזול.
  נמאס מהבכיינות ומסתימת הפה לכל מי שעונה.
  לא תתלוננו – לא תקבלו. תתלוננו – תקבלו מנה אחת אפים.

  • שלוחי (שאני די בטוחה שאתה שם כיסוי של פרקש)
   אכן כל תקופה היו שערויות שבהם אנשים פשוטים דברו על רבנים.
   לכולם יש מקום בגיהנום, לכווווולם. לכל אויל שמדבר סרה על רבנים, ולכל שומע שלא מוחה.

   יש אפשרות לנהל ויכוח על אפליה בלי לבזות תלמידי חכמים.
   השיח שלך לאורך כל החודש הזה אכן לא אינטלגנטי ולא מכבד ולכן קשה לך גם לכבד את הרבנים הספרדים.
   שמחה שלא שם חלקי כמוך, אשכנזיה אני ונזהרת מאוד בכבוד תלמיד חכם, לא משנה או הוא הגדול הדור שלי או של שכנה שלי, ליטאי, הפלג, אדמו"ר או ראשון לציון.

 • מיכל שמצהירה על עצמה כספרדיה כתבה (בתגובה ל'לעצור את הריקוד):
  דווקא החינוך הספרדי ידוע בנוקשות יתר (ראי ישיבות ספרדיות לעומת אשכנזיות) ולא בהכרח שזאת הדרך לחנך בימינו אנו.
  ספרדי (בתגובה באשכול הזה כתב):
  תופעה ידועה שהמשטר בישיבות גבוהות ספרדיות הוא קפדני הרבה יותר מאשר המשטר הרופף בישיבות גבוהות אשכנזיות.(כן, אני יודע, כל אחד מכיר מקרה הפוך) כלומר שראשי הישיבות הספרדיות שהם ספרדים בעצמם מבינים שתלמידיהם זקוקים למשטר קפדני. והנה לנו סיבה מצויינת לא לקבל תלמידים ספרדים לישיבות אשכנזיות כיון שספרדים זקוקים למשטר קפדני שאותו לא יקבלו בישיבה אשכנזית. מה דעתכם?
  ואני אומר:
  ראשי הישיבות הספרדיים מכירים טוב טוב את הסחורה שלהם ולכן מתייחסים אליו בנוקשות. לחילופין, כפי שמיכל רמזה, ראשי הישיבות הספרדיות עצמם פרימיטיביים, ולכן הם לא משנים את הגישה.
  ספרדים! טפלו בעצמכם כראוי ואל תזרקו את בעיותכם על ראש האשכנזים!

 • אתחיל בזאת שאני לא ספרדי ולא אשכנזי, כך שאני אכתוב כאן את האמת שתכאב לכולכם. נתחיל בזאת שכותב המאמר הוא גזען. נקודה. הוא מצביע על מיליוני אנשים שונים ומכנה אותם ברברים פרימיטיבים ואפילו גנבים… אכן מזכיר את גבלס. אם אחד גנב אז בטח כל היהודים כך. מצד שני הספרדים בחלקם מלחכי הפינכה של האשכנזים. הם רואים בעצמם נחיתים לעומת האשכנזים ורצים להידרס על ידם. לש"ס היו 17 מנדטים. מה הם עשו בכוח הזה למען הספרדים? כלום. הנציגים דאגו רק לעצמם ולמקורבים, ובשיא החוצפה שלחו את ילדיהם למוסדות האשכנזים תמורת אתנן. אז אם אתם חושבים שאתם ירודים למה שהאשכנזים יחשבו אחרת? למי שמסתכל מבחוץ כל החרדים רצים להתרסקות. 25 אחוזים מהילדים בישראל חרדים, הם לא לומדים ליבה ולא יוכלו להתפרנס. שום מדינה לא יכולה לכלכל כמות כזאת בנוסף לזקנים ונכים ועוד שלא עובדים. בעוד כ-20 שנה החרדים יהיו בקטסטרופה כלכלית ואף אחד לא יתדפק על דלתות שום מוסד. ואז הגזענות תעלם.

 • להלן עיבוד שלי ממאמרו הנפלא של ד"ר נסים ליאון הי"ו. השמטתי ממנו כמה קטעים וכן ערכתי עוד שינויים. המאמר המקורי היה בן 30 עמודים והמאמר המעובד דלהלן הוא בן 11 עמודים בלבד וכולל את כל דבריו המרכזיים והחשובים לעניינינו.

  הסיטואציה המזרחית בחברה החרדית בישראל והתגובות לה

  א. מבוא
  ב. התפתחות החרדיות הליטאית המזרחית
  ג. הסיטואציה החרדית-מזרחית: כור-היתוך אידאולוגי בתנאים של בידול אתני
  ד. הפרדוקס החרדי-מזרחי: בין רציונליות אתנית לאוריינטליזם חרדי
  ה. בין העצמה (עצמאות) למודולאריות (השתאכנזות): התגובות לסיטואציה הוזרדית-מזרחית בישראל
  ו. סיכום: 'שתיקת המזרחים': בין מסגור למיסוד
  ז. חזון לעתיד לאור תובנות הסוציולוגיה

  א. מבוא
  פיזורם הגאוגרפי של היהודים לאורך ההיסטוריה תרם לגיוונם האתני הפנימי. בקרב תרבויות שונות במרחבים גאוגרפים שונים נוצרו מנהגים, ריטואלים ושיח ייחודיים לקהילות יהודיות שונות בעולם. אלה הפכו, בתנאי הגירה יהודית, לבסיס למובחנות תרבותית, כלומר, להתפתחות קבוצות יהודיות אתניות, או כפי שמכנה אותן הסוציולוג אליעזר בן רפאל: 'עדות'. ביהדות בת זמננו אותגרו החלוקות העדתיות בידי כורי היתוך אידאולוגיים וחינוכיים שונים שהתפתחו בתנאי המפנה המודרני והתגובות לו [השכלה, ציונות חילונית, ציונות דתית, חרדיות ליטאית, חב"ד].
  המושג 'כור ההיתוך' מוכר לרוב בהקשר של האידאולוגיה הציונית האינטגרטיבית שדגלה ב'מיזוג גלויות' לשם גיבוש מציאות יהודית לאומית חדשה, אחידה ומודרנית. דוגמה לכור היתוך מודרני נוסף, מוכר פחות, היא האידאולוגיה החרדית הליטאית. 'הליטאיות' עוצבה לא רק כקבוצת מוצא היסטורית המתנגדת לחסידות אלא גם כשיטה בלימוד התלמוד, בבניית מוסדות, ובהשקפת עולם, כלומר: כאידאולוגיה. במשך זמן רב ידעה הליטאיות להתגבר על הבדלי מוצא גאוגרפיים, אתניים וחברתיים שנכללו בה [הונגרים, פולנים, גרמנים וכו'], מתוך שאיפתה לכונן קהילת לומדים וגרעין קשה שיעמוד מול החברה הסובבת במסגרות הכריזמטיות של התנועות הלאומיות והסוציאליסטיות שהתחרו על לב היהודים [ציונות, השכלה].
  בעבור יהודים יוצא' ארצות האסלאם היה לעולם הישיבות הליטאי ולא'דאולוגיה הליטאית תפקיד מרכזי בהסללת דרכם אל תוככי החברה החרדית. כאמור, סביב תהליך זה נוצרו התנאים החברתיים ליצירת זהות יהודית חדשה חוצה קבוצות מוצא, החותרת למימוש אידאל 'בן תורה'. ואולם, בתנאי החברה הישראלית התברר כי חרדים ליטאים ממוצא אשכנזי ביקשו להבחין עצמם מחרדים ליטאים ממוצא מזרחי. וכך, בעוד על חלוקות המוצא המוקדמות של יוצאי אירופה השונים התגבר עולם הישיבה הליטאי, הרי שבמקרה המזרחי הוא הקפיד, וממשיך להקפיד, להפריד עצמו מהליטאים המזרחים.
  שתי טענות ניצבות ביסוד דרישה זו: שיש לשמור על המסורת והמנהג הייחודיים לכל עדה; ושקיימים הבדלים מנטליים עמוקים ובלתי מתאחים בין שתי העדות, 'האשכנזית' ו'המזרחית'. בד בבד עם הפרדה זו נמשכת הדרישה מן המזרחים לשמור על מחויבותם הטוטלית לאידאולוגיה הליטאית המשותפת ולאחריותם הפוליטית כלפיה.
  כתוצאה מכך התפתחה 'סיטואציה חרדית-מזרחית' שגם בה הזיהוי המזרחי הופך למטמן של נחיתות אתנו-מעמדית. וכל זאת בחברה המציגה עצמה לא פעם כלפי חוץ כמי שהגנה על מעמדם של המזרחים בישראל והצילה אותם מציפורני האינטגרציה הציונית. ואולם, אם בחברה הכללית בישראל הסיטואציה המזרחית נתונה תחת עין ביקורתית, הפועלת ככל יכולתה למיתונה ולעקירתה מהשורש – אם בשם אידאולוגיית כור ההיתוך הלאומית או בשמה של אידאולוגיה אזרחית אחרת – הרי שבחברה החרדית בישראל הפכה ההפרדה האתנית למדיניות ממוסדת, ששולבה בקביעת גבולותיו הפנימיים של הנוף החרדי, ולוותה בטיעונים המחייבים את קיומן של מסורות דתיות-עדתיות ובפיתוח פדגוגיה חרדית בדבר הבדלי מנטליות.

 • ב. התפתחות החרדיות הליטאית המזרחית
  מקורותיה ההיסטוריים של החרדיות המזרחית:
  המקור ההיסטורי הראשון הוא הקמת ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים במחצית שנות העשרים של המאה הקודמת, תחת שלטון המנדט. ישיבה זו שימשה לאורך שנותיה מוקד ליצירת אליטה רבנית מזרחית חדשה וכלי קודש. בישיבה גם התפתח אתוס אתני 'כלל-ספרדי' שחצה את קבוצות המוצא המזרחיות והתגבש סביב המחויבות לנוסחאות הלכתיות, שהבולטת שבהן הייתה זו של רבי יוסף חיים מבגדד, 'הבן איש חי'. הקשר ההדוק בין הלכה לבין זהות שימש בהמשך את חוגי החרדיות המזרחית בבואם לקבוע לעצמם עומק מיתולוגי אלטרנטיבי להשפעה האדנותית של עולם הישיבות הליטאיות האשכנזיות, ובבואם לברור לעצמם את חומרי הפוליטיקה של הזהות 'הספרדית'.
  מקור היסטורי שני הוא מעורבותם של חרדים ליטאים, ומאוחר יותר גם חסידי חב"ד, בעיצוב החינוך המסורתי של יהודי מרוקו בתחילת המאה העשרים, ועל כך ארחיב להלן.
  מקור היסטורי שלישי הוא מה שנהוג לכנות 'תנועת התשובה' – מונח המתאר ארגוני הסברה חרדיים, אשכנזיים ומזרחיים כאחד, שפעלו מסוף שנות השישים וביתר שאת בעשורים האחרונים, במטרה להפוך את האידאולוגיה החרדית לקנה מידה לקיום יהודי תקין. לתנועת התשובה מקום חשוב ומרכזי בהפיכת החוגים החרדיים ביהדות המזרחית מתופעה שבשוליים לתנועת התחדשות דתית כריזמטית המובילה לתמורה בתשתיות החיים הדתיים ביהדות זו.

  שליטת הליטאים על עולם התורה הספרדי
  מבין שלושת המקורות הללו, ניתן לקבוע כי לגופים הליטאיים ולאידאולוגיה הליטאית היה חלק מכריע בקשירת בני תורה ממוצא מזרחי אל עולמה של האידאולוגיה הליטאית. ראשית, החוגים הליטאיים היו מעורבים ביוזמות להקמת מוסדות חינוך מסורתי וישיבתי בקרב יהודי מרוקו כבר בראשית המאה העשרים, כמעין משקל-נגד ליוזמות החינוך המודרני של ארגון "אליאנס ישראל'. אולם מה שהחל כיוזמות חינוכיות ספורדיות, הפך לאחר מלחמת העולם השנייה לתנועת גיוס חינוכית רחבה שנמשכה ואף העמיקה לאחר הקמת מדינת ישראל והעלייה הגדולה מארצות האסלאם. מחקריו החלוציים של ההיסטוריון יעקב לופו בנושא זה מתארים כיצד בתוך שנים אחדות לאחר תום מלחמת העולם השנייה הועברו מאות ילדים ונערים יהודים ממרוקו למוסדות חינוך וישיבה ליטאיים באירופה ובארצות הברית. 'על פי אומדן זעיר' קובע לופו, 'הוצאו ממרוקו ללימודים בישיבות הליטאיות בעשור שבין השנים 1948 עד שנת 1958 למעלה מ-4000 תלמידים'. תלמידים אלה שימשו תשתית להתפתחות החוגים הרבניים החרדיים ביהדות המזרחית בת-זמננו.
  כך הוא לדוגמה המקרה של הרב אברהם חפוטא, דמות בולטת בחוגי החרדים המזרחים במרכז הארץ. הרב חפוטא נולד בעיר מרקש שבמרוקו, והיה מתלמידיה הראשונים של רשת הלימוד המסורתית 'אוצר התורה'. בכתב העת 'קול סיני' משנות השישים, היוצא לאור בידי חוגי החרדים המזרחים, מתואר כיצד 'ביוזמת נשיא אוצר התורה ר' יצחק שלום […] מניו יורק ומנהל ישיבת מיר בארצות הברית הרב קלמנוביץ' בחרו תלמידים מבחירי ישיבות במרוקו להעברתם להשתלמות בישיבת מיר בניו יורק – ללמוד שיטת הלימוד של ישיבות ליטא'. על הרב חפוטא נכתב כי כאשר 'מלאו לו י"ג שנים, נבחר במשלחת זו שהיו בתוכה גם בני שלושים. אחר השתלמות בארצות הברית עלו חלק מהקבוצה ארצה להמשיך לימודם בישיבת פונוביז' בבני ברק. תלמידים אלו היו גרעין העילויים שלמענם נוסדה נווה שלום, ליד ישיבת פונוביז' עבור בני התורה הספרדים'. הרב חפוטא וחבריו (הרבנים נסים טולדנו, גבריאל טולדנו ועוד) היו למסד שעליו התפתחה בהמשך חרדיות-מזרחית הספוגה בהשפעות עולם הישיבה הליטאי לגווניו, על שפתו, לבושו, מנהגיו ואורח חייו.
  המקרה האנקדוטי משהו של חפוטא יכול ללמד כי מגמת הגיוס לא הייתה המונית. ההפך מכך. החוגים שהיו מעורבים בהעברתם של הנערים נקטו, לפחות בתחילת הדרך, מדיניות סלקטיבית, וליקטו נערים 'עילויים' שבלטו בלימודיהם התורניים. כבר בשלב מוקדם הם הופרדו מבחינה אתנית והוקמו להם מסגרות חינוך נפרדות בשיטת הלימוד הליטאית.
  בצד היוזמות להקמת מסגרות תורניות ליטאיות לבנים ממוצא מזרחי, הוקם בשנות החמישים גם מוסד לבנות ממוצא מזרחי – סמינר 'אור החיים' בעיר החרדית בני ברק. עם השנים הפך הסמינר לאחת המקבילות המזרחיות לרשת 'בית-יעקב'. בהקמת 'אור החיים' היה מעורב משהפרדו, סוחר טקסטיל מבוסם, שהיה מהתורמים הבולטים לישיבת 'פורת יוסף'. יוזם הקמת הסמינר היה הרב אליעזר בן דוד, תלמיד ממוצא פרסי בישיבת 'נווה שלום' שבה למד הרב חפוטא. בהגיוגרפיה החרדית נעוצה הסיבה להקמת הסמינר בהוראתו של הרב אברהם ישעיהו קרליץ, החזון אי"ש (1953-1878), מנהיג הזרם הליטאי בישראל באותה עת, להקים מוסד שיחנך נערות ממוצא מזרחי בחינוך חרדי, 'כדי שתלמידי הישיבות הקדושות דוגמת הרב בן דוד וחבריו יבנו בתים נאמנים לה' ולתורתו וישיבו עטרה ליושנה'. לא ברור אם אכן זו הייתה הסיבה המקורית, אולם היא מלמדת על שני דברים: ראשית, על הרצון לבסס משפחות האמונות על סגנון חיים חרדי, מה שהפך לאחד המנגנונים החברתיים שתרמו להרחבתן ולהתגבשותן של קהילות ליטאיות של בני תורה ממוצא מזרחי סביב עולם של מוסדות, היוצר רשת רחבה של משפחות 'ראויות לחיתון' מבחינה אידאולוגית. דבר נוסף שמלמדת ההוראה הוא, שתלמידי ישיבות ליטאיות ממוצא מזרחי אינם מצופים להתחתן עם בנות המשפחות החרדיות-אשכנזיות ולכן יש צורך להקים מוסד שיספק חינוך חרדי לנערות ממוצא דומה.
  לטענת יעקב לופו, לעולם הישיבות הליטאי האשכנזי היה אינטרס ברור בגיוס נוער מארצות האסלאם. בדומה לתנועה הציונית גם חוגי הישיבות החרדיות מצאו עצמם תוהים לאחר שואת יהודי אירופה מהיכן יגייסו הון אנושי חדש לשיקומם ולהמשכיותם. יוצאי ארצות האסלאם נתפסו – בעיני התנועה הציונית וכן בעיני העולם החרדי האשכנזי – כמאגר יהודי נתון היכול לשמש כוח חיזוק ושיקום לאחר השואה. הדימוי המסורתי של המזרחים שימש מקור חשוב בהפיכתם ליעד לגיוס. שליחי התנועה הציונית ראו בגוון המסורתי של יהודי ארצות האסלאם מעין לאומיות יהודית טבעית' היכולה להתחבר, באמצעות חינוך והכשרה מתאימים, לאידאולוגיה הציונית. החברה החרדית, בדמות שליחי הישיבות הליטאיות וחסידי חב"ד, ביקשה לראות בגוון המסורתי מקור לאמונה טבעית ואדוקה היכולה להתחבר, באמצעות חינוך והכשרה מתאימים,לאידאולוגיה החרדית. בשני המקרים הוצדקה הגברת המעורבות בקהילות יהודי ארצות האסלאם לאחר השואה, במושגים של סולידריות יהודית ו'הצלה'; מעשה הצלה רוחני של יהודי המזרח לנוכח מצוקותיהם הכלכליות, החברתיות והפוליטיות שאליהן נקלעו לאורך שנות הארבעים.

 • (המשך אות ב')

  שליטת הליטאים על התנועת התשובה הספרדי
  לחוגי החרדים הליטאים היה גם מקום חשוב ומוביל בכינונה של תנועת התשובה החרדית ובפיתוח האידאולוגי שלה בשליש האחרון של המאה העשרים. בתחילת דרכה פעלה תנועת התשובה החרדית בקרב חוגי האליטה הישראלית, אך לאורך שנות השבעים, השמונים והתשעים העמיקה חדור אל ציבור המזרחים בישראל ובפזורות היהודיות מחוצה לה. דרשני תשובה נמרצים ממוצא מזרחי, כדוגמת הרב ראובן אלבז והאחים הרבנים יוסי ונסים יגן, פעלו בצד דרשנים ליטאיים נמרצים לא פחות ממוצא אשכנזי, כדוגמת הרב יהודה יוספי והרב מרדכי נויגרשיל. כל זאת בהשראתה ופיקוחה של מנהיגות רבנית ליטאית אשכנזית שעודדה את תנועת התשובה וראתה בה מגמה חשובה. בין המעודדים בלטו רבנים ליטאים בולטים כדוגמת הרב שלמה וולבה(2005-1914) והרב יהודה שפירא (2009-1924). האידאולוגיה החרדית-ליטאית, וכפי שהיא מכונה בלשון החוגים הליטאיים – 'ההשקפה' – תפסה מקום מרכזי במטרים של ארגוני חזרה בתשובה בולטים כדוגמת 'ערכים' ו'שופר'. יתרה מזאת: קיים דמיון רב בין תיאור התנהלות טקטי התשובה וההתחזקות של דרשני מוסר מהזרם הליטאי במזרח אירופה לבין התנהלות טקטי התשובה וההתחזקות של דרשנים כריזמטיים בתנועת התשובה החרדית בישראל שפעלו בקרב הציבור המזרחי לאורך שנות השמונים והתשעים. מעל לכול עמד היעד: שילוב המזרחים החוזרים בתשובה בעולם הישיבות, הכוללים והמסגרות התורניות.

  שליטת הליטאים על תנועת ש"ס
  אחד משיאיו של הקשר הליטאי-מזרחי שהוכר כנקודת התייחסות משמעותית, התגלה בדרך הקמתה של מפלגת ש"ס ב-1984. אמנם הייתה זו מפלגה חרדית-מזרחית המבטאת מהלך היסטורי של היפרדות מהחוגים האשכנזיים; אולם במשך תקופה ארוכה היא שימשה הזרוע הארוכה של ההנהגה הליטאית האשכנזית. מי שנתן את הלגיטימציה להקמתה של ש"ס כמפלגה המתבססת על ציבור בני תורה ופועלת בשמו, היה לא אחר מאשר מנהיג הזרם הליטאי משנות השבעים, הרב אליעזר מנחם מן שך (2001-1898). הוא גם היה זה שדאג כי ש"ס תוכל לעבור את מחסום אחוז החסימה בבחירות הראשונות שבהן התמודדה, ובכך להתגבר על משוכה שהקשתה לרוב על מפלגות אתניות שקדמו לה לפרוץ אל המערכת הפוליטית בישראל. ערב הבחירות הורה הרב שך לחוגים הליטאיים לנטוש את המפלגה החרדית-אשכנזית הוותיקה 'אגודת ישראל' ולבחור בש"ס הספרדית והחדשה. התוצאה הייתה שש"ס זכתה בארבעה נציגים, הפתעה של ממש מנקודת מבס ישראלית דאז. הרב שך היה גם מעורב בתקופת ההתבססות של ש"ס (1992-1984) באיוש הנציגים הפוליטיים של המפלגה ובקביעת הרכב 'מועצת החכמים' – המנהיגות הרוחנית שעמדה בראשה בתקופת התבססותה. ש"ס הייתה אפוא, בתחילת דרכה לפחות, ביטוי פוליטי ברור לדפוס השותפות האדנותית שניהל הפלג הליטאי האשכנזי עם ציבור בני התורה המזרחים. שותפות זו סייעה בתחילת הדרך לשיקום עולם הישיבות הליטאיות, ובסוף שנות השמונים סייעה לשמש תעודת ביטוח להישגים הפוליטיים של החרדים. יכולתה של ש"ס לגייס ציבור מצביעים מזרחי שאינו חרדי, ולהישאר בו בזמן נאמנה לאידאולוגיה של חברת הלומדים החרדית הרואה בלימוד התורה אתוס יסודי בארגון החיים הקהילתיים – הפכה אותה לגורם אטרקטיבי וחיוני בפוליטיקה החרדית.

 • ג. הסיטואציה החרדית-מזרחית: כור-היתוך אידאולוגי בתנאים של בידול אתני
  אם במקרה הציוני-דתי ביטאו מזרחים שלמדו במוסדות החינוך בזרם זה ביקורת על תהליכי ההטמעה המסיביים ששינו את זהותם, גם אם תרמו לניודם האפקטיבי לאורך זמן – הרי שבמקרה החרדי-ליטאי, הביקורת הייתה על הקושי ליישם את אידאולוגיית כור-ההיתוך הישיבתי על זהותם.
  אם באמצע שנות השישים התגאו חוגי החרדיות המזרחית בישראל כי אל 'מול זועקי הפליה וקיפוח עומדים מאות תלמידים מבני עדות המזרח והספרדיים, הלומדים בישיבות אשכנזיות – והם הדרך ליצירה תרבותית חברתית מאוחדת' – הרי שעשור מאוחר יותר הפציר הרב שך באחד ממנהלי מוסדות החינוך הכפופים למרותו, שימסור לחבריו כי 'בלי שום תירוצים ואמתלאות שמחויבים לקבל תלמידים מבני עדות המזרח […] ואני כותב זה בתורת הלכה ופסק הלכה שאין לנסות מזה'. שתי מובאות אלו מלמדות על הרצון לראות בעולם הישיבות, באידאולוגיית חברת הלומדים, בגדר חזון ומציאות של כור היתוך אידאולוגי המתגבר על קבוצות המוצא האתניות ומשמש מקור לכינונה של מעין חברה 'יהודית חדשה', אלטרנטיבה לחברה היהודית החדשה הציונית. ואולם, דומה כי שני הציטוטים הללו משקפים תפיסה אידילית המנותקת משהו מדפוסי המציאות, לפחות כפי שהתפתחו הלכה למעשה לאורך השנים בחברה החרדית בישראל: אינטגרציה אידאולוגית בתנאים של בידול אתני.
  המחויבות לאידאולוגיה של חברת הלומדים הצליחה במשך השנים להפוך בישראל, ובמידה מסוימת גם מחוצה לה, את 'הליטאיות' מקבוצת מוצא של צאצאי המתנגדים שהתגבשו סביב מפעלי ישיבות ליטא, לגישה אידאולוגית אולטרה-אורתודוקסית בולטת, המתגברת על חלוקות המוצא הפנימיות בה בדרך למימוש אידאולוגיית חברת הלומדים. תהליך דומה התרחש למשל בחסידות חב"ד. אולם כאן האידאולוגיה המטמיעה כללה גם את היהודים המזרחים. מי מהם שהסכימו לשנות את אורח חייהם לחב"די ולזנוח מנהגים והלכות מבית אבא, נטמעו בה בצורה שוויונית יחסית. לא כך הוא המקרה הליטאי-מזרחי בישראל. אמנם גם כאן האידאולוגיה חצתה קבוצות מוצא; חרדים ממוצא מזרחי וחרדים ממוצא אשכנזי חלקו באותה מערכת ערכים, נורמות והשקפה שנצרפה בבתי אולפנות זהים, בשיטות חינוך ולימוד זהות שביקשו להפוך לקו מנחה. ואולם, אם על הפער בין קבוצות המוצא האשכנזיות (מזרח אירופה ומרכזה) הצליחה האידאולוגיה הליטאית ומוסדות הלימוד שלה להתגבר, הרי שבמקרה של המזרחים, המשיך המוצא האתני לשמש גורם מבדיל שקיבל ביטוי גלוי בניהול יחסי השארות ובקבלה למוסדות החינוך.

  יהדות הספרדים בעיני הליטאים
  לסימונם האתני של בני התורה הליטאים ממוצא מזרחי יש להביא בחשבון גם את הצגתם כמי שזקוקים תדיר לפטרון מסייע. דרך זו התפתחה ביחס למספר הנחות יסוד שהושתו על החרדים המזרחים על ידי החברה החרדית-אשכנזית. ראשית, הנחת המורשת הדתית. זו הוצגה בידי החרדים האשכנזים כמוזרה, חלשה ורחוקה מעולם התלמוד והישיבה כפי שהתפתחו במזרח אירופה. בני התורה המזרחים, 'הספרדים' או 'בני עדות המזרח' כתיאורם, נדמו בעיני הקולטים האשכנזים כהד קלוש ליהדות מפוארת שקרנה הלכה וירדה. ביטוי לכך אפשר למצוא בלשונם של רבנים חרדים אשכנזים שמדברים לעתים בדרשותיהם על 'עדנת המזרח' ולא על 'עחת המזרח', כמו מבקשים להזכיר כי בכינוים של 'הספרדים' טמונה העדות לעברם המפואר שהיה ואיננו. הנחה נוספת היא שהמזרחים לא הביאו עמם כל מורשת של לימוד תלמוד רציני, בדומה למורשת שהביאו הישיבות הליטאיות ממזרח אירופה. מבחינה זו נתפסה תנועת ההצלה הליטאית לאחר מלחמת העולם השנייה לא רק כמצילה אותם מציפורני הכוחות החילוניים, אלא גם כמתקנת את הבערות הדתית של יהודי ארצות האסלאם, מעין 'אליאנס ליטאי'. נוסף על כך נחשדו רבני המזרחים, אף האדוקים שבהם, בנטייה אפשרית לציונות. העובדה כי מוסד ציוני כמו 'הראשון לציון', הרב הראשי הספרדי, נחשב יעד ראוי בעיני הרב עובדיה יוסף וראשי בני תורה אחרים ממוצא מזרחי, רק הגביר את החשד בדבר דבקותם של בני התורה המזרחים בהשקפה החרדית. זאת ועוד: לעיני החוגים החרדים האשכנזיים בלט השוני במבנה החברתי. בעוד חוגי החרדים האשכנזים בנו את המבנה המשפחתי, הקהילתי והפוליטי מתוך בידול ואף עימות עם הציבור שאינו חרדי, וראו בו איום, הרי החרדים המזרחים לא נשאו עמם כל מורשת של עימות אידאולוגי ולא ראו איום בתרבות המסורתית של בני משפחה וקהילה עמם המשיכו לשמור על קשר. יתרה מזאת: פעמים הם אף ראו בעולם המסורתי מקור השראה ומוקד לפעילות דתית.
  לכל ההנחות הללו מצטרפת טענה מרכזית בדבר הבדלי מנטליות בין אשכנזים למזרחיים, אשר מלווה את מגמת הסימון האתני ומחזקת אותה. טיעון זה חזר והופיע בראיונות רבים שניהלתי עם תלמידי ישיבות אשכנזיות וספרדיות, מורים ורבנים. 'יש להם מנטליות שונה מאתנו', אמר לי אברך אשכנזי. 'תשאל כל ראש מוסד שמחזיק ספרדים. זו מנטליות שונה, יותר נגררת, פחות עומדת על שלה. אולי זה בגלל שהעבר המפואר מסתיים אצל הרמב"ם. אני לא יודע. מדי פעם היו איזה כמה חריגים. אבל לא מצאנו אצלם איזה חידוש למדני גדול. הלכה כל אחד עם שכל יכול לעשות. בישיבות האשכנזיות יש שכל של לימוד. זה שונה מהלכה. אי אפשר להפוך אותם לאשכנזים. כל אחד צריך לחיות בתחום שלו. לא להתערבב'. משגיח בישיבה אשכנזית ענה לשאלתי: 'אתה שואל אות' מה זה מנטליות? תראה את היחס הגמיש הזה למדינה, ש"ס רצים לממשלה. זה טוב בשבילם, זה גם טוב בשבילנו. אבל בסופו של דבר הכול נמדד בהשקפה; מי הולך עם ההשקפה המקורית של כבדהו וחשדהו. תראה גם את הערבוב שם. חילונים וחרדים. זה לא חכם. אני אומר לתלמידים ספרדים בישיבה, משפחה זה טוב, אבל צריך להיזהר'.
  במקרה זה, המונח 'מנטליות' מבטא את הטענה כי קיים אופי כוללני המבטא תכונות חברתיות ומזג קולקטיבי. באחת המשפחות החרדיות האשכנזיות שעמה שוחחתי במהלך עבודת השדה, סופר לי כי מורה בסמינר שבו לומדת אחת הילדות גערה בה 'שלא תיפול למנטליות ספרדית', לאחר שהילדה כעסה על אחת מחברותיה לכיתה. המרחק בין דיבור על 'מנטליות' בנימה פסיכו-חברתית פסקנית, יכול לעבור מהר מאוד לדיבור על מנטליות הנטועה בביולוגיה של האדם, אשר בניגוד לשם משפחתו למשל, הוא אינו יכול להתחמק ממנה, בוודאי לא בחברה ענייה, שכן היא מסגירה אותו באמצעות צבע עורו, שערו, עיניו ואפו. המושג 'מנטליות' כמו מעניק לגוף ולמממניו החיצוניים תכונה נפשית גנטית בעלת צליל מדעי אובייקטיבי, שהופכת את עובדת המוצא החברתי לכזו שאי אפשר להתגבר עליה, ובמילים אחרות: אי אפשר לתרבת אותה.
  נראה כי בעיני החוגים הליטאים האשכנזיים, עולמם הדתי של המזרחים והמנטליות שלהם זקוקים לפטרון אשכנזי קבוע שימשיך במעשה ההצלה ובטיפוח ההשכלה התורנית. בני תורה ממוצא מזרחי דומים מבחינה זו במעמדם בחברה החרדית לחוזרים בתשובה שמעמדם קבוע. אף שהם רצויים לחברה החרדית, בהיותם בבחינת עדים לתוקף האמונה ובהיותם תוספת חיונית של כוח אדם בקהילה התלויה בכוחה הפוליטי – בכל הנוגע לשילובם השווה בליבת הקיום, הופך מעמדם למוקצה ומוחלש. טבעם של יחסי פטרונות כאלה, שהם נסמכים על יחסי כוח בלתי דינמיים ושהם מציבים גבולות בין הפטרון לבין מי שנחשבים לבני חסותו. יחסים אלה גם מלווים בלא מעט סטריאוטיפים הדדיים. במקרה של המזרחים בחברה החרדית, מצאו יחסי הכוח הפטרוניים הללו את מקומם בדרך של קביעת גבולות אתניים למערכות השארות והשידוכין, ובכך נוצר מעין מנגנון ששעתק את תהליך הבידול האתני ומיסד אותו. ביטוי נוסף ניכר בייצוג הפוליטי הדל בהנהגה הראלית של המפלגות החרדיות הוותיקות, ובראשן אגודת ישראל וכן בזלזול בידיעותיהם התורניות של רבנים מזרחים.

 • ד. הפרדוקס החרדי-מזרחי: בין רציונליות אתנית לאוריינטליזם חרדי
  הזירה שבה נחשף יותר מכול המתח המובנה שבין האינטגרציה להלכה לבידול האתני למעשה, היא זירת החינוך. בחברה החרדית, מערכות החינוך אינן רק מקומות לרכישת ידע דתי מעשי, אלא הן בעיקר ביטוי לזהות קבוצתית, ועל כן מוקמים בה לכתחילה מוסדות אתניים נבדלים השייכים למערך אידאולוגי משותף, ובולטות בה מערכות קבלה המתבססות גם על סלקטיביות אתנית למוסדות חינוך נחשבים, אשכנזיים.
  צעירים חרדים ממוצא מזרחי הנמנים עם הזרם הליטאי, ידעו לספר לי כי המדד לישיבה ליטאית אשכנזית טובה אינו בהכרח לפי איכות הלימוד בה, איכות המורים והרבנים או מספר תלמידי החכמים שיצאו ממנה; המדד לישיבה ליטאית אשכנזית טובה הוא כמות המכסות לתלמידים ממוצא מזרחי.
  הורים ממוצא מזרחי עושים ככל שרק ניתן כדי שיקבלו את ילדיהם למוסדות אשכנזיים. הורים ממוצא אשכנזי עושים ככל שרק ניתן כדי לשמור על 'איכות' המוסד של ילדיהם, אשר נמדדת כאמור, בין היתר, בעידוד הסלקטיביות האתנית. במידה רבה מדובר במגמה עממית הפועלת מלמטה למעלה. אף שהמנהיגות החרדית הליטאית מצהירה לא פעם כ' דעתה אינה נוחה ממציאות זו, השפעתה מוגבלת.
  מערך היחסים הפטרוני בין הליטאים האשכנזים לליטאים המזרחים הביא עד מהרה לפרדוקס קיומי שעמו מתמודדים בני תורה ליטאים ממוצא מזרחי בכל צומת חיים משמעותי לקביעת זהותם החרדית. מצד אחד, הם מחויבים לאידאולוגיה הליטאית של 'חברת הלומדים' ורואים בה מפתח למימוש הקיום היהודי הנכון בעיניהם; מצד אחר, הם מודעים לכך שאידאולוגיה זו, כמערכת חיים מחייבת, מלווה בכוחות רוטיניים דומיננטיים הרואים בבן התורה המזרחי דמות תלושה וחקיינית, שנסיבות הצטרפותו או הצטרפות משפחתו לעולם הישיבות החרדיות מקורן בחולשה היסטורית ובמצוקה, המעידות על טיבה של היהדות המזרחית ועל הנהגתה הרבנית. גם אם הם ישנו את שם משפחתם, את לבושם ואת נוסח תפילתם, יהגו 'לשון קודש' ויקפידו על הוראותיו של ספר ההלכה האשכנזי 'משנה ברורה' (ויתרחקו מספרי הלכה 'ספרדיים' כ'ילקוט יוסף' או 'מנוחה ואהבה') – עדיין הם יישארו 'ספרדים' 'בני עדות המזרח'; רכיב חברתי חריג ולא אורגני לדרך החיים החרדית הליטאית.
  חרדים ממוצא מזרחי האוחזים באידאולוגיה החרדית הליטאית, ורואים בה מקור לסמכות וליצירת זהות יהודית אותנטית לשיטתם, חשופים למעשה בצומתי חיים משמעותיים לאפליה בוטה, דווקא מצד מי שעודדו אותם לאמץ זהות זו.
  'אנחנו מוקצים מחמת מוצא', סיכם בפניי באירוניה אברך ליטאי ממוצא מזרחי. והוסיף בחיוך מרירי 'כמו שיש מוקצים מחמת מיאוס, כך הספרדים מוקצים מחמת מוצא. הם טובים לשימוש בענייני "חול" – פוליטיקה, קולות, ארגון של כנסים. אבל כשזה מגיע לענייני "שבת": שידוכין, לימוד, ובנים, אז אנחנו חלק מהלכות מוקצה'.
  אחד הביטויים לפרדוקס זה הוא שחרדים ממוצא מזרחי בכל זאת מבקשים להשתלב במוסדות אשכנזיים, אם בשם השוויון האתני ושאיפתם לתקנו, ואם בשם א' השוויון, מפאת היוקרה הנקשרת למי שמתקבל בכל זאת למוסדות אשכנזיים. העובדה שהישיבות החרדיות האשכנזיות מחזיקות במכסות נמוכות יכולה ללמד על כמות הפונים הרבה אליהן. אחת השאלות שסקרנו אותי במהלך עבודת השדה שלי הייתה, כיצד הסבירו בני התורה המזרחים שביקשו להשתלב במוסדות האשכנזיים מלכתחילה, את הדיסוננס. כיצד הם מבינים את החלוקה האתנית שנכפתה עליהם המטילה צל מתמיד על איכות 'חרדיותם'? כיצד הם מיישבים בתוכם את הדיסוננס מבחינה נרטיבית ואידאולוגית? מדוע הם אינם מתנגדים לסיטואציה הפודוקסית שלה הם חשופים?
  איך החרדים הספרדים חיים עם הפרדוקס של קבלת סמכות הליטאים ביחד עם ההשפלה שהם חשים מצידם?
  עם הזמן התברר לי אחד היסודות שעליו בנויה המציאות החרדית-מזרחית. הדיסוננס נפתר בזכות מערכת של הצדקות הרווחת בקרב החוגים החרדיים מזרחים ביחס למרחק שבין הקבוצה האשכנזית והקבוצה המזרחית בחברה החרדית. הצדקות אלה נשמעות בשיח הרבני החרדי-מזרחי, הנשאל מפעם לפעם על ידי ציבור שומעי לקחו, או על ידי חוקרים מהאקדמיה, על פשר הבידול האתני בחברה החרדית ועל הסכמתם לשותפות אידאולוגית עם החרדים האשכנזים האחראים למעשה למציאות זו הרואה בהם חרדים מסוג ב'. הממצאים מלמדים על מודעות ברורה לפרדוקס אך גם על היכולת הלא-מפתיעה משהו ליישובו. הצדקות דומות הופיעו גם בראיונות שקיימתי לאורך ארבע שנות עבודת השדה של' עם שבעה תלמידי ישיבות ליטאיות-אשכנזיות ממוצא מזרחי. ביקשתי להבין מה קושר אותם ללמוד במקום שכל כולו מבסא את הפרדוקס, מקום שלכאורה אין להם בו כל יתרון, שכן לעולם הם ימוקמו כנחותים מבחינה אתנית. גם כאן הדברים התבררו כמורכבים יותר.
  מחקרו של יעקב לופו כבר עמד על הדרך שבה מנסים בני תורה ליטאים ממוצא מזרחי ליישב את הפרדוקס שבו הם נתונים. בראיונות עמם הם הסבירו ללופו כי החרדים האשכנזים הצילו את נשמותיהם מציפורני הציונות והחילוניות. החרדים האשכנזים – ליטאים ואנשי חב"ד או אחרים – פתחו בפניהם את שערי גן העדן וחילצו אותם מגורל רוחני רע. לכן אין לבוא אליהם בהאשמות אלא בהכרת הטוב. במקום להתרכז בעצמם לאחו פצעי השואה, בחרו החרדים האשכנזים לקחת אחריות על הכלל היהודי.
  טענה דומה מופיעה גם מצד עסקנים אשכנזים ליטאיים, הרואים בהתנהלות המעצימה של המזרחים אי הכרת הטוב. בשיחות שניהלתי עם
  רבנים חרדים מזרחים הנמנים עם הפלג הליטאי, עלתה באחת הפעמים הטענה כי מדובר בשאלה לא לגיטימית, בחברה החרדית זו איננה אפליה. כל קבוצה מבקשת לשמור על מנהגיה ועל אורחות חייה. לכל קבוצה יש תפקיד וייעוד בעולם.

  מה הדימוי של הישיבות האשכנזיות בעולם החרדי ולמה בחורי הספרדים רוצים ללמוד שם?
  בראיונות עם בני תורה ממוצא מזרחי שניסו להתקבל למוסדות אשכנזיים, חלקם הצליחו וחלקם כשלו, למדתי רבות על הדימוי המורכב שהם נושאים בקרבם ביחס לחינוך החרדי האשכנזי. עולם הדימויים הזה מתחלק בין שתי תמות של הצדקה – תמה רציונלית ותמה אוריינטליסטית.
  הדימוי הרציונלי
  ההצדקה הרציונלית מכירה ביתרונות המופקים מלימוד בישיבה אשכנזית בראש ובראשונה המוניטין האינטלקטואלי. ישיבות אשכנזיות נחשבות בעיניהם כבעלות מוניטין למדני מפותח, שהתפתח בזכות עשרות שנות ניסיון של למדנות ליטאית. אמנם רבני ישיבות ספרדיות ופוסקים חרדים ממוצא מזרחי מעודדים אותם ללמוד לפי השיטה הספרדית, קרי: בקיאות, עיון ולימוד תכליתי של ההלכה, אולם בעיני המרואיינים נדמית שיטה זו כפשוטה מדי; כפחות אינטלקטואלית וכשייכת לעולם הישן שלא התקדם. ואף כי יש ישיבות ספרדיות הלומדות בשיטה הליטאית, מדוע, תוהים חלק מהם, לא ללמוד שיטה זו בכור מחצבתה?
  טענה רציונלית נוספת היא המשאבים החברתיים שמעניק להם הלימוד בישיבה חרדית אשכנזית. בחברה ענייה כחברת הלומדים החרדית, שבה סימני המובחנות המעמדית דלים, משמש הלימוד בישיבה אשכנזית כסמל סטטוס משמעותי. תלמיד ממוצא מזרחי שלומד בה זוכה בדימוי של עילוי, וככזה הוא יכול לדרוש לעצמו שידוך טוב, מה שמכונה בלשון החרדית 'סידור מלא' -שם נודף לנדוניה איכותית. המשמעות היא לרוב דירה שקונה לבני הזוג משפחת הכלה, לעתים אף שתי דירות – האחת למגורים והשנייה למחיה. במילים אחרות, לימוד בישיבות אשכנזיות מתורגם לנכסים בני מימוש.
  אולם לא רק נכסים כלכליים אלא גם נכסים חברתיים. המילה 'כבוד' שבה וחזרה בראיונות. 'לימוד בישיבה אשכנזית מביא לך הרבה כבוד, אמר לי אחד המרואיינים. 'זה דבר שלא תוכל לקבל אם אתה לומד באיזה ישיבה ספרדית'.
  היבט נוסף של הצדקה רציונלית נקשר בדימוי הסגור של הישיבה האשכנזית. בישיבות אלה המתבדלות יותר מהישיבות הספרדיות, אפשר לממש את האידאולוגיה החרדית, כלומר לבקר על מידת החשיפה לעולם החוץ. הישיבות גם 'סגורות' במובן הסלנגי של המילה, כלומר הן נחשבות למוסדות מסודרים היודעים את הדרך ולא מתנודדים עם כל רוח חולפת.
  הדימוי האוריינטליסטי
  עולם דימויים שני נקשר במה שניתן לכנות 'אוריינטליזם חרדי'. גם בחברה החרדית, החשדנית כלפי תרבות המערב והמודרניזציה שהביאה עמה, קיימת חלוקה סטריאוטיפית בין 'מערב' ל'מזרח', והתרבות החרדית האשכנזית נחשבת למודרנית יותר ולמעובית יותר. מונחים אלה עולים משפת המרואיינים הרואים בחינוך הישיבתי האשכנזי שם נרדף להיגיון, לקור רוח, לשכלתנות ולאליטיסטיות – תכונות הנתפסות בעיניהם כהיפוכו של החינוך הישיבתי הספרדי חסר הסדר והשיטה, הנוטה בעיניהם יתר על המידה אל הרגש ואל העממיות. 'מה לעשות', אמר לי אחד המרואיינים, 'אם אתה רוצה להיות מודרני אז אתה צריך ללמוד אצל הליטאים. ספרדים זה עולם של פעם. זה טוב לזכור את זה, אבל אם אתה רציני, אז רק ישיבה אשכנזית של הליטאים'.
  ההצדקה האוריינטליסטית בבחירה במוסדות אשכנזיים מקבלת ביטוי מפעם לפעם בהעלאת פרק ההצלה הרוחנית שזכו לה משפחותיהם. הדבר עולה בעיקר בדברי הדור המבוגר הרואה באשכנזים, כפי שציינתי לעיל, כמי שגאלו את נשמתם ולמעשה הפכו אותם לבני תרבות.
  האוריינטליזם החרדי כרוך בעולם דימויים נוסף שעליו כבר עמדנו לעיל, הנקשר בביטוי 'מנטליות'. גם כאן מרואיינים רבים הזכירו שוב ושוב את ההבדל בין המנטליות האשכנזית לזו הספרדית, אשר מצדיקה לדעתם את החלוקה בין שתי הקטגוריות ואת ההפרדה ביניהן.

 • ה. בין העצמה (עצמאות) למודולאריות (השתאכנזות): התגובות לסיטואציה הוזרדית-מזרחית בישראל
  קולוניאליזם תורני
  דומה כי הדברים עד כה מאששים את הבחנתו של ההיסטוריון יעקב לופו, שתיאר את מערך היחסים החודי-אשכנזי והחרדי-מזרחי כפועל בתוך מתווה של סיטואציה קולוניאלית, או כפי שהוא כינה זאת: 'קולוניאליזם תורני'. המונח 'סיטואציה קולוניאלית' מתאר מצב שבו חברה אחת שולטת על חברה אחרת ומחזיקה במונופול מלא על הכוח והמשאבים שלה, תוך שהיא מבססת מבנה שליטה בידולי פיזי, ריבודי וכלכלי, המעוגן בחוק ובדינמיקה החברתית.
  מה שחשוב לענייננו הוא סדר הזהויות הקולוניאליות, כלומר הדרך שבה הקולוניאליזם בונה את שליטתו, באמצעות המצאת קלסיפיקציות שמקבלות משמעות של שייכות והייררכיה חברתית. סולם הזהויות הקולוניאלי משקף מהלך של התקדמות תרבותית לקראת השתלבות מלאה בתרבותו של הקולוניאליסט – יעד שלא יושג לעולם.
  מבחינה היסטורית, הדיון בסיטואציה הקולוניאלית נולד בהקשר של הפרק האימפריאלי-ההתיישבותי של חברות אירופיות. ואולם כבר העירו חוקרי הקולוניאליזם כי לא תמיד הסיטואציה הקולוניאלית מקורה במופעים מערביים ובהשתלטות טריטוריאלית; היא יכולה לצמוח גם ממגמות של התפשטות תרבותית או דתית של קבוצות הרואות בדרך חייהן ובמסורתן בגדר מודל בלעדי לקיום אנושי תקין, התורם בעיניהן לקדמה החברתית ולגאולה האנושית. מגמות מעין אלו בלטו לאורך ההיסטוריה שקדמה לקולוניאליזם, למשל בדרך ההתפשטות האקטיבית של הנצרות והאסלאם. תנועות אלה פעלו לא רק למיגור מה שנראה בעיניהן ככפירה, אלא הן גם פעלו לצמצום מה שנראה בעיניהן כבערות. בנצרות בא הדבר לידי ביטוי במשימותיו האקטיביות של המיסיון; באסלאם היה זה הג'יהאד הדתי.
  בשני המקרים הנ"ל התפתחו לא פעם תנאים שבהם קבוצה שנחשפה לפעולות אלה קיבלה על עצמה את העקרונות התרבותיים החדשים (הדתיים במקרה זה), וניסתה במשך הזמן לנייד את עצמה אל ליבת המוסדות של אידאולוגיה זו. כלומר, היא ביקשה לחלץ עצמה מהמיקום הפריפריאלי שכפה עליה הסדר החדש, הקולוניאלי-דתי במקרה זה. ואולם, לא פעם היא נתקלה בחסמים הנובעים ממוצאה. כאשר הקבוצה פעלה בסביבה בעלת תודעה אינטגרטיבית, הרי שהסמים אלו התמסמסו ברבות הימים; אך כאשר היא פעלה בסביבה בעלת תודעה סלקטיבית מלכתחילה, יצרו אותם חסמים מציאות כמו-קסטאית.
  אם נקבל את קו הטיעון של לופו, ונראה במעורבותם של החוגים הליטאים האשכנזיים בגיוס נערים ונערות אל עולם הישיבות החרדי מקרה של קולוניאליזם תורני, נוכל לטעון כי בדומה לכך, גם כאן מבקשת קבוצת 'בני החסות' למצוא את מקומה כשווה בליבה החברתית, במקרה זה – עולם הישיבות האשכנזיות. ואולם דחייתה אינה מפתיעה, כמו שיבואר להלן.
  דוגמה מההיסטורי על קולוניאליזם דתי ומודל לתגובות השונות עליה
  מחקרו של פטריק קלילומב על התפתחות הכנסייה השחורה בבריטניה, יכול ללמד על גורל דומה של דחויים. קלילומב מתאר את פעילות אנשי המיסיון האנגלי ביבשת השחורה במשך תקופה ארוכה, ומאמציהם להעביר אל שורותיהם אפריקנים רבים. כאשר היגרו אפריקנים נוצרים אל בריטניה במסגרת תהליכי הדה-קולוניזציה וההגירה בשנות החמישים והשישים, התברר המרחק שבין האידאולוגיה האינטגרטיבית שבשמה פעל המיסיון, לבין דפוסי הבידול הגזעי של הכנסייה האנגלית על אדמת בריטניה. לטענת קלילומב, אנשי הכנסייה האנגלית סירבו לקבל את המהגרים האפריקנים כחברים שווים בכנסייה. אותה מערכת שפעלה לשינוי זהותם ושכנעה אותם בצדקת טיעוניה התאולוגיים ובאידאולוגיה השוויונית של הכנסייה, מנעה מהם להצטרף אליה בצורה שווה. הדחויים מצאו עצמם עומדים מול פרדוקס קיומי: מצד אחד האינטגרציה האידאולוגית שמשכה אותם לכנסייה, ומצד אחר הבידול האתני שדחה אותם ממנה. קלילומב מצביע על שלוש דרכי תגובה לסיטואציה זו: נטישת האמונה והמסגרות הדתיות; הקמת מסגרת כנסייתית עצמאית,חדשה ונפרדת, והקמת מסגרות כנסייתיות שחורות נבדלות בתוך הכנסייה האנגלית, כלומר קבלת האפליה תוך ניהול חיים מורכבים עמה.
  נדמה שאפשר לאמץ את המודל של קלילומב לסיטואציה החרדית-מזרחית בישראל. אמנם אין בידינו נתונים ברורים על מידת הנטישה של המסגרות; ראיונות עם בני משפחות של חרדים מזרחים לימדו אותי כי לא פעם, היתקלות במנגנוני האפליה האשכנזית משמשת הסבר ליציאה של בני משפחה מהמסגרת החרדית; ואולם, בצד אופציה זו התגבשו במשך השנים שני דפוסים נפרדים של קיום חרדי ביהדות המזרחית המקבילים לתגובות שתיאר קלילומב – דפוס מעצים ודפוס מודולרי.
  תגובה של העצמה אתנית
  הדפום הראשון, שאני מבקש לכנותו 'העצמה אתנית', נשען על פוליטיקה של זהות 'ספרדית' נפרדת, כלומר על הבלטה עצמית של ההבחנה האתנית בין אשכנזים לספרדים בחברה החרדית. במקרה זה התיוג 'ספרדים' הופך מקור לסימון עצמי, ומבטא לא רק יחידה חברתית נפרדת אלא גם ניסיון ליצור דתיות חרדית חדשה מלווה ביצירה אתנית רחבה, ולמצב עצמה כחלופה 'ספרדית' או 'עדתית' לאידאולוגיה החרדית הליטאית. במרחב זה מבמאים בני תורה ממוצא מזרחי, כגון הרב עובדיה יוסף, פוליטיקת זהות מובחנת וערנית. עמדה זו נאבקת בהייררכיה בדרך על חיבור אל מפעלים טקסטואליים ומוסדיים המכונים 'ספרדיים' או בעלי זהות עדתית מזרחית אחרת. בכך היא מסייעת לזהות את הזהות 'הספרדית' או 'העדתית' לא רק כנבדלת מבחינה קהילתית, אלא גם כמדויקת יותר בדרך ההתנהלות הדתית-חרדית הרצויה. כך למשל, מטופח שיח הלכתי 'ספרדי' או 'עדתי-מזרחי' מובחן הממלא בתוכן דתי ותרבותי את הגבולות האתניים הנכפים על המזרחים בחברה החרדית. במידה רבה לא מדובר בדפוס חדש; שורשיו מצויים כבר בפרויקטים ציבוריים כגון זו שהובילה תנועת 'נאמני התורה' בשנות השישים, אם כי זו הופנתה בעיקר כלפי החברה הרחבה ופחות כלפי החברה החרדית האשכנזית. ביטוי ברור יותר נמצא במפעלו ההלכתי 'הספרדי' הוותיק של הרב עובדיה יוסף ומשפחתו, וקריאתו החוזרת ונשנית לאברכים בני תורה לעסוק בהוראת תורה לציבור ובלימוד הלכה למעשה, דבר שנחשב כמהלך החותר תחת המגמות הליטאיות בחברת הלומדים החרדית-מזרחית.
  דוגמה ותיקה אחרת הוא מפעלה העדתי התוניסאי רב השנים של ישיבת 'כיסא רחמים ספרדית' בראשות הרב מאיר מזוז. בצד שתי דמויות בולטות אלה אפשר למצוא מפעלי זהות תורניים נוספים, כלל-ספרדיים או עדתיים צרים יותר.
  התגובה המודלרית
  בצד האופציה 'המעצימה' שמציעים רבנים כהרב עובדיה יוסף, נמצא כי רבנים ידועי שם בחברה החרדית הספרדית כרב יהודה עדס, משפחת הרבנים טולדנו, הרב מכלוף אוחנה, הרב שלום ביטאן, הרב צבי פדידה, הרב שאול גבאי ועוד רבים אחרים, מעדיפים מסיבות שונות את סגנון השיח וההשקפה הליטאיים. אלה מייצגים את הדפום השני, שאותו אני מבקש לכנות 'הדפוס המודולרי'. דפוס זה רואה במתכונת החיים הליטאית ובדרך ההשקפה המנחה אותה השגה נכונה של אורח החיים הדתי החרדי. דוגמה לכך אפשר למצוא בישיבות חרדיות מזרחיות כדוגמת 'דעת חיים' ו'אור ברוך' בירושלים, ו'ישיבת רכסים' ביישוב רכסים, שהן מישיבות העילית בחברה החרדית-מזרחית. חלק מרבני אותן ישיבות למד בישיבות ליטאיות ורואה עצמו כליטאי ממוצא מזרחי.
  אף שהדפוס המודולרי מתפתח כפריפריה לעולם הליטאי האשכנזי, תלמידי ישיבות 'מודולריות' אלה, כדוגמת יאור תורה' בבני ברק, טוענים כי רבים מהפונים ללמוד בהן עושים זאת מלכתחילה. כלומר, הם אינם רואים בישיבה בררת מחדל למי שלא מתקבל לישיבה האשכנזית, אלא רואים עצמם כחלק ממרכז תורני חדש, מודרני ואליטיסטי, המשמש חלופה ראויה לקיום הספרדי הדתי 'הישן'.
  מילה נרדפת בשיח החרדי לדפוס המודולרי היא המילה 'השתאכנזות'. ישיבות 'משתאכנזות' הן ישיבות שתלמידיהן ממוצא מזרחי, אך הן נוהגות כמנהג האשכנזים בכל הקשור לדרך הלימוד, להשקפת העולם ולהלכה.
  מזלה של ישיבת פורת יוסף "הישיבה הספרדית".
  על הדפום המודולרי וכוחו ניתן ללמוד מהמקרה של ישיבת 'פורת יוסף', שהיא כזכור המקור ההיסטורי השני להתפתחות החוגים החרדיים-מזרחיים, ובה למד בנערותו ובבחרותו הרב עובדיה יוסף. מצד אחד תופסת ישיבת 'פורת יוסף' מקום של כבוד בכותל המזרח של הזרם הספרדי בחברה החרדית, ואף במחקר האקדמי הביקורתי על אודות התפתחותו של זרם זה , אך מצד אחר היא מסמלת אולי יותר מכול גם אופציה בלתי ממומשת של זהות חרדית ספרדית נבדלת, עצמאית וגאה. ישיבה זו לא הצליחה להפוך לגורם מוביל בתנועת הישיבות הספרדיות בחברה החרדית, ולמעשה רק העמיקה לאורך השנים את ההתבטלות בפני החרדיות האשכנזית, אם מתוך כפיפותה המוחלסת למוסדות 'אגודת ישראל; ואם מתוקף העובדה שהיא הפכה בעיקר לישיבה ליטאית לתלמידים ממוצא מזרחי. וכל זאת על אף העובדה כי מדובר בישיבה בעלת משאבים כספיים, קשרים חובקי עולם בתפוצה הספרדית והמזרחית, היסטוריה מפוארת, ושורה מרשימה של רבנים 'אותנטיים' שפעלו בה, שיכולים ליצור, לפחות למראית עין, בשורה לבני התורה הספרדים. השיח הפנים חרדי-ספרד' בימינו מבחין בין 'פורת יוסף' הישנה המזוהה עם קו הלימוד והזהות הספרדית; ובין 'פורת יוסף' החדשה שהתרחקה מזהותה הייחודית לטובת הקו האשכנזי. תלמידים ותיקים וראשי ישיבה כחכם יהודה צדקה וחכם בן ציון אבא שאול המשיכו ללמוד בשיסת הלימוד הספרדית, קרי: קריאה מדוקדקת בדברי רש"י והתוספות על התלמוד, מתוך הנחה שאין מילה מיותרת בדבריהם; אלא שלאורך שנות השבעים ועד לעצם ימינו אלה החלו להשתלב בסגל הישיבה גם מורים ומשגיחים ספרדים ואשכנזים שהגיעו מעולם הישיבות הליטאיות, והביאו עמם שיטות לימוד חדשות ורוח חדשה. לדברי תלמידים בישיבה המגמה החדשה הכירה בעליונות שיטת הלימוד האשכנזית על פני זו הספרדית, ותרמה בשני העשורים האחרונים להפיכת הישיבה מישיבה ספרדית לעוד ישיבה ליטאית לתלמידים ממוצא מזרחי.
  אך 'פורת יוסף' השתנתה לא רק בשיטות הלימוד ובסגל המורים; היא השתנתה גם במזג. מישיבה שאינה דוחה על הסף שילוב לימודי חול והשתלבות במציאות הקהילתית הספרדית שמחוצה לה, היא הפכה למקום מסתגר, מתבדל שמגביה חומות, ולמעשה, לתואם כל מה שמזוהה עם האידאולוגיה הליטאית בנוסח 'ההשקפה' של הרב שך.

 • ו. סיכום: 'שתיקת המזרחים': בין מסגור למיסוד
  על אף תרומתם של המזרחים לשיקום עולם הישיבות הליטאי, ובימי ש"ס אף תרומתם לשמירת הישגיה הפוליטיים של אידאולוגיית חברת הלומדים; למרות בחירתם של מזרחים רבים לקשור את גורלם באורח החיים שעיצבה האידאולוגיה הליטאית האשכנזית; ולמרות העובדה כי רבים בחברה הליטאית האשכנזית עצמם מתקשים להצביע על שורשיהם 'הליטאיים' (בדומה אגב ליוצאי צפון אפריקה) – למרות כל זאת עדיין רווח בציבור הליטאי-האשכנזי בישראל התיוג של בני תורה מזרחים שסיימו את חוק לימודיהם בישיבה או בסמינר ברוח ליטאי-אשכנזי, כלא אותנטיים, בתלושים וכחקיינים, והם נתפסים כבעלי אופי ומזג שאינם ראויים להתחנך עמם לכתחילה ובטח שלא להתחתן אתם. 'הם לא חרדים', ציין לפניי אברך אשכנזי ליטאי, 'הם ספרדים. הם לא חרדים'. 'הספרדים' טען בפניי מנהל מוסד חינוך אשכנזי, 'לא הביאו אתם כלום לעולם הישיבות. אנחנו לימדנו אותם הכול'.
  אם בעבר הרחוק עודדה מנהיגות החברה החרדית האשכנזית הליטאית בישראל שילוב של 'ספרדים' במוסדותיה, הרי שבעשורים האחרונים היא מקפידה להורות על קביעת מכסות לשילוב זה. בסמינרים לבנות המנוהלים בידי החוגים האשכנזיים המכסה למזרחיות מגיעה לרוב עד 30 אחוז ממספר התלמידות; בישיבות לבנים המכסה נמוכה יותר, ויכולה להגיע עד 20 אחוז מכלל התלמידים ולא יותר.
  מגמת ההדרה של מזרחים ממוסדות חרדיים אשכנזיים הובילה במשך השנים לטענה קבועה וצודקת של אפלייתם, ולחשיפתה ולטיפול בה על ידי המדינה שפעלה למיגורה במוסדות המתוקצבים על ידה. ואולם, העובדה כי במהלך השנים לא הוגשו עשרות בג"צים כנגד מדיניות האפליה אינה נובעת רק מהסתייגות חרדית מעירוב המוסדות הממלכתיים בסדרי החינוך ובמוסדותיה; והיא גם אינה נובעת בהכרח מאימת תגובתם של החרדים האשכנזים. היא נעוצה בין השאר גם בהצדקות מופנמות לאפליה זו שהביאו להתפתחות של שני מרחבים חרדיינדמזרחיים – אם כריאקציה אתנית תוססת ועצמאית, ואם כהתאמה תוססת לא פחות לדרכה של האידאולגיה החרדית הליטאית, תוך הכרה במרחק האתני שנוצר בין הקבוצות.
  משהו מזה בצבץ לרגע בפרשת בית הספר לבנות בעמנואל. דרך מקרה עמנואל התברר עד כמה משמשת החלוקה האתנית בחברה החרדית ככלי לעיצוב יחסי' כוח אתנו-מעמדיים הייחודיים לה. נוטף על כך, בלט הטון הנמוך והמינימליסטי שבו דיברה לרוב המנהיגות הרבנית החרדית-מזרחית המרכזית בסוגיה – מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס, ראשי הישיבות הספרדיות המרכזיות, דרשני תנועת התשובה הבולטים, ראשי החוגים החסידיים הנאו-ברסלבים, וכדומה. למעשה, לנוכח עוצמת האירועים אפשר לדבר על שתיקת האליטה הרבנית המזרחית, שמכונה בלשון החברה החרדית 'דעת תורה'.
  בשוך הסערה, ראוי לשאול מהו מקור השתיקה? מדוע האפליה אינה מעוררת סולידריות חרדית-מזרחית ומבקיעה בין החוגים האשכנזיים למזרחיים בחברה החרדית?
  ממאבק פנים-חברתי, הפכה סוגיית עמנואל למאבק מול המדינה על מידת האוטונומיה של מערכת החינוך החרדית. אף שמקרה זה חשף במלוא עוצמתו את המתח העדתי בחברה החרדית, תיעל אותו הממסד החרדי אל תוך תבנית היחסים הלעומתית שבין החרדים לבית המשפט העליון בישראל. סדר העדיפויות של עולם הישיבות הליטאית קבע התעלמות מלב הבעיה – טענה בדבר אפליה אתנית בוטה. 'ההשקפה', כלומר האידאולוגיה, קדמה לדעת ההנהגה הרבנית לפוליטיקה של השונות. שתיקת האליטה המזרחית הבכירה הייתה אות וסימן להפנמה עמוקה של עיקרון זה, והיא חצתה את גבולות החלוקה שהצעתי כאן. מבחינה זו מקרה עמנואל הוא אירוע חריג ואכן חתרני, שצעקתו רק הבליטה את 'שתיקת המזרחים' בחברה החרדית, אל נוכח האפליה המתמשכת בה.
  האפליה המגובה במערכת הצדקות תאולוגיות, חברתיות, תרבותיות וחינוכיות, הלכה והתמסדה ופיצלה את החברה החרדית בין שלוש אסכולות ('עדות') במובן הרחב של מונח זה – הספרדית, המזרחית והאשכנזית.

  ז. חזון לעתיד לאור תובנות הסוציולוגיה
  אף כי לעת עתה האסכולה האשכנזית מובילה, אני מרשה לעצמי להתנבא כי הדבר זמני. ניסיון המחקר ההיסטורי בתופעות של המרת דת וקולוניאליזם מלמדות כי לאורך זמן, כוחות הפריפריה לשעבר הופכים בשלב כלשהו למגן האמונה ולמרכז הפוליטי והאידאולוגי החדש.

  ע"כ העיבוד של מאמרו הנפלא של ד"ר נסים ליאון הי"ו. למאמרו המקורי ראו בלינק הבא:

  https://www.researchgate.net/publication/311843725_hsytwzyh_hmzrhyt_bhbrh_hhrdyt_bysrl_whtgwbwt_lh

  • ב"ה.

   חסיד
   הציבור הספרדי הוא קרבן של הציונות המתחדשת מיסודו של הרצל ועד בן גוריון. הנטייה של הוגי הציונות, בפרט עם קום המדינה, הייתה ל'אחד' ול'חדש' את כל העם היהודי בארצו העתיקה, להעניק לו 'פנים חדשות' ישראליות, וכצורך להשגת מטרה זו ראו צורך להשילו מ'התרבות' הייחודי והמאפיין של 'קהילות הקודש' העתיקים שבאו ועלו לארץ ישראל. ואיני מתייחס עתה לחילון הנורא שעליה השתיתו את מדינת ישראל.
   במשך הגלות הארוכה, מאז שחרבה עירנו וחרב בית מקדשנו והתפזרנו בין האומות, נוצרה תרבות ייחודית ומאפיינת לקהילות הקודש במקומות פזוריהם. 'תרבות' שנתנה ביטוי בהלכה, במנהגים ובקבלה, ושהתבטאו בהווי, בפולקלור בלבוש ובמוסיקה ייחודית של הקהילות במזרח ובמערב.
   הציבור האשכנזי תושבי הארץ המכונה 'הישוב הישן' נלחם בשיניו עם הציונים, החסידים והליטאים שמרו מכל משמר לבל יאבדו את נכסיהם הרוחניים והתרבות הישנה נושנה, שהתבטאו בלבוש, במנהגים בהליכותיהם וכו'. לעומתם, הציבור הספרדי נושל בכוח מערכיו התרבותיים העתיקים, ולא השכילו לצערנו לשמור על התרבות העשירה למאוד שפיתחו במשך הדורות. הכול נאבד ונשכח בתהום הנשיה.
   ייאמר גלויות, גם המחנה הדתי-לאומי סובל מתופעה ציונית זו של 'התחדשות' ו'איחוד'. גדולי התורה שעמדו בראשם לא החשיבו את התרבות העתיקה של הקהילות לשבטיהם, ומגודל אהבתם את הארץ וקירוב הגאולה, ראו ב'איחוד' וב'התחדשות' חלק מהקרבתם על מזבח גאולת הארץ.
   גם בארצות הגולה שלאחר השבר הנורא שבהם הושמדו קהילות הקודש באירופה, השכילו החסידים והליטאים לשקם את 'קהילותיהם'. לא רק בארץ ישראל, אלא אף בארצות הגולה, בארצות הברית ובאירופה המערבית, קמו וגם ניצבו קהילות החסידים וישיבות הליטאיות, שבהם מטפחים ומרבים את התרבות העתיקה והאפיונים הייחודיים והשורשיים של קהילה וקהילה.
   מתוך שמירה מעולה זו, פרחה וצמחה 'גאוות יחידה' של קהילות האשכנזים. השמירה על ייחודיות ושורשיות מעניקים להם טעם נפלא של המשכיות.
   כחסיד, נשבר לבי בקרבי בראותי כל עיר על תליה בנויה ואילו עיר האלקים מושפלת עד שאול תחתיה, היכן נעלמה יהדות צפון אפריקה על שבטיה והליכותיה?, על לבושה הייחודי ועל מנהגיה?, אמנם, פה ושם נראה משהו קלוש מאותם קהילות המתבטאים במוסיקה, אך איה העשרות הגדולה של ה'תרבות' הייחודית הגדולה שלה? בדרכי לימוד התורה שלה, בהנהגותיה המיוחדות ובלבוש העתיק שבהם התהדרו דורות רבים? היכן הם ממשיכי הקהילות בחלב ובמצרים? היכן נעלמה גאוותה ותפארתה?
   אילו הייתה יהדות המזרח שומרת מכל משמר את נכסיה העשירים, את ייחודה ותרבותה העתיקה המאפיין אותה, הכול היה נראה אחרת.

 • טוב, יש כאן בלאגן. בתחילה קראתי את המאמר וחשבתי שסוף סוף מישהו עושה סדר, אך האופן הבלתי רגיש בו נכתבו הדברים גרם לבלבול. אז בואו נעשה סדר:
  1. האם יש אפליה אשכנזית כלפי אנשים מעדות המזרח? יש ויש.
  זה בא לידי ביטוי בעיקר באי קבלה למוסדות בלי לבדוק איכות ויראת שמיים , רק מפני שהם בני עדות המזרח (לא יודעת למה מתעקשים לקרוא להם ספרדים, האם כולם מוצאם מספרד?)
  2. צריך להפריד בין דחיית תרבות ים תיכונית/ערבית, לבין דחיית אדם רק בגלל שמו ומצאו.
  האשכנזים, כאשר הם מדברים סרה ב"פרענק" (ובכוונה השתמשתי בבטוי השלילי הזה) הם בעצם מביעים סלידה הגיונית מההתנהגות הים תיכונית שלו, שכוללת קללות, צעקות, התנהגות של שוק, שפה זולה.
  אבל בני עדות המזרח שמוצאם למשל, מצרפת, והם נימוסיים ומעודנים, האם יסתכלו עליהם באופן שלילי? כנראה שהרבה פחות, ובמקרה כזה זו אכן תהיה אפליה על רקע עדתי. בני עדות המזרח שסיגלו לעצמם סגנון התנהגות אירופאית – האם יהיה לי בעיה להשתדך איתם? ממש לא. אין לנו, האשכנזים, בעיה עם האנשים, ובטח ובטח שטיפשי להאשים את צבע העור השונה כגורם לאפליה. יש לנו בעיה אחת: עם ההתנהגות.
  אני גרה בביתר. בגבעה א', מסתובבים ברחובות המוני בני נוער נושרים, בקבוק בירה בידיהם, לבושם זול, ג'ל בבלוריתם, והם מקללים, מתנהגים בבריונות, גונבים, מזיקים. הבה נתבונן יותר לעומק: כמעט מאה אחוז שלהם הם בני עדות המזרח. למה? תגידו, הפלו אותנו, היינו במעברות, ממילא נהיה פושעים? בואו אחדש לכם – גם אימי, כשעלתה מהונגירה, חיה כמה שנים במעברה מוזנחת, אבל אף אחד לא חשב להצדיק פשע בשביל זה.
  בביתר גרים אשכנזים וספרדים, וזו לא מעברה, אז למה, ואני שואלת בכאב, למה רוב מוחלט של הפרחחים ברחובות הם ספרדים? ולא שחסרים נושרים אשכנזיים, אלא שאלה לא מתנהגים בבריונות ורמה תרבותילת נמוכה וזולה. ואיני מדברת מצד שמיים, שהרי אף על פי שהם מתנהגים כך, בד"כ הם מאמינים בבורא עולם ולא הופכים כופרים בעיקר, כמו הנושרים האשכנזיים. אבל אנחנו מדברים על התנהגות ולא על טוב במושגים אמיתיים. הרי גם הנאצים היו נורא תרבותיים וזה לא מנע מהם לרצוח.
  כלומר, אנחנו מדברים נטו על סוג תרבות ולא על טוב ורע. אשכנזי הוא לא יותר טוב מספרדי רק בגלל שהוא שונה תרבותית ויותר מנומס. אלא מאי? אני מנסה להסביר את הסיבה לפיה ספרדים נחשבים אחרים וכביכול פחות רצויים. שוב, מדובר בהתנהגות, ולא באדם עצמו. לדוגמא, גם בתוך הציבור האשכנזי יש יחס אחר לירושלמים בני הישוב הישן החיים כבר כמה וכמה דורות בארץ. הם גם ספגו את התרבות הים תיכונית, וממילא הם הרבה יותר רעשניים וחמים, לובשים בגדים צבעוניים ופחות עדינים באופן כללי. ותתפלאו, לא כל אחד רוצה להתחתן איתם, והם לא רוצים להתחתן עם אנשים ממוצא אשכנזי מסויים אחר. ואף אחד לא צועק הפליה הפליה. זה פשוט פערי מנטליות.
  אז יש מה לתקן בעניין ההפליה, אבל רובה באה בגלל חוסר הסכמה וחוסר אהדה להתנהגות הים תיכונית, וברור שאין ולא יתכן הבדל לא מבחינת רמה קוגנטיבית, ולא משום בחינה אחרת. כולנו בני אדם עם מעלותנו וחסרונותנו.

  • וכמה חסידים יש בביתר שאין תוכם כברם? כמה חסידים עם טלוויזיה בבית? שנוסעים 3 פעמים בשנה לקברות התאווה באירופה? כמה חסידות הולכות לבושות כמו פרוצות?
   אז הספרדים שמתקלקלים משנים את הבגדים וזה צורם לך אבל לפחות את יודעת עם מי לא להתחבר וממי לשמור את הילדים שלך….
   הליטאים שהתקלקלו ההורים זרקו מהבית ולכן את לא רואה אותם…
   לכל דבר יש מעלות וחסרונות – הילד הליטאי שנזרק מהבית לא יקלקל את שאר האחרים אבל ברור שגם לעולם לא יחזור לעומת הספרדי שכמה שהוא מקלל ועושה רעש אם רק תקראי לו להשלים מניין הוא ישר יצטרף וישאר גם לשיעור תורה מה שנותן תקווה שיום אחד הוא יתבגר ויחזור בחזרה….

 • דומני שפרקש – שלוחי מתנהג ממש כמו "שלוחי פרענק פארך". משיב בחוסר אינטלקטואליות מופגן ובברבריות חסרת רסן. לאור העובדה שאין לנו פרטנר ראוי לשמו, הדיון מסתיים.
  בהצלחה שלוחי בהמשך דרכך הבורה המובילה לקיטון הצר שבו מוצאים עצמם כל המצומצמים למיניהם…

 • וואוו וואוו אני קורא קבוע של האתר ומשום מה לא נכנסתי חודש… כמות התגובות עצומה (חלבי באיזה שהוא שלב זה נהיה מעיק..) אני לא יודע אם מישהו יקרא את התגובה שלי אחרי 350 תגובות אבל אני מרגיש חייב.
  דבר ראשון – מוזר שאתר מכובד כזה שמעלה אין ספור דיונים חשובים יורד לרמה כזאת רדודה!! בתקופה האחרונה יצאו כמה סדרות תיעודיות שהעלו לשיח הציבורי את העוול הנורא שנעשה לעדות המזרח בקום המדינה ואנשים רבים קמו ביושר והודו שהם טעו ולא ידעו את האמת ואילו אתם מתעקשים להמשיך את השקר
  כותב המאמר מזכיר לי את הילדים בחיידער שהתווכחו עם משה רבנו היה ספרדי או אשכנזי.. הרי אם היה אשכנזי היו קורים לו מוישה רבינוביץ… ואברהם אבינו בכל בא מעירק… כל המאמר והתגובות שלו הם אוסף של בדותות ברמה של ילד בן 6. אני חצי אשכנזי שכל חייו גדל במוסדות אשכנזים וגדל עם משפחתו הספרדית כך שאני מכיר את 2 הצדדים וגם שמעתי טוב את חברי האשכנזים…
  לכל עדה יש מעלות וחסרונות – הלך הכותב והציג את החסרונות של עדות המזרח ואילו את החסרונות של האשכנזים הציג כמעלות…. ובנוסף לקח חסרונות שהיו קיימות לפני 200\300 שנה … כאילו שאצל האשכנזים בכל ה1000 שנה האחרונות לא היה שום חסרון
  לספרדים יש הרבה מה ללמוד מהאשכנזים ולאשכנזים יש הרבה מה ללמוד מהספרדים וזה בדיוק היופי בחברה מעורבת. בדיוק כמו שאשכנזים רבים מתגאים בזה שלמדו להכין אוכל מזרחי לא יזיק ללמוד עוד כמה דברים.
  בפעם הראשונה בהיסטוריה שאני נתקל בטענה שאצל עדות המזרח אין כבוד לרבנים….
  את בטוח שאתה רואה ב2 העיניים?? כל המאמר מוכיח שאתה רואה רק בעין אחת!
  נשירה יש רק אצל הספרדים? בעיות למידה יש רק אצל הספרדים? כל מי שרק קצת מתעסק בתחום יודע שלצערנו נשירה זה מגיפה שלא פסחה על אף קהילה!! יש שנושרים כבר בישיבה קטנה ויש שבגדולה ופעמים רבות משפחות שלמות עם ילדיהן פורקים עול – בקהילות הכי סגורות וחנוקות יש אנשים שפרקו עול!! חסידים שלא ראו דמות אישה עד החתונה יום אחד התגרשו ועשו ניתוח לשינוי מין… גם אלה יש.
  אני לא יודע אם בכלל יש למה לרדת לטענות ולענות לגופן כי זה ממש לרדת לרמה של גן ילדים וגם כי ראיתי בכל התגובות שהכותב לא מקבל שום תשובה ותמיד יש לו סיפור נוסף…
  לכן התשובה שלי היא עבור ציבור הקוראים ואני אתייחס רק לטענות המהותיות ולא לשטויות כמו הטענה שספרדים יותר מלוכלכים מאשכנזים…. ולטענות שלא עלו בתגובות קודמות.
  אינטלקטואליה ושאיפה למצוינות – מי הצמיח יותר אינטלקטואלים כבר ענו לפני שזה שטות גמורה וכל בר דעת יודע שספרדים בישיבות האשכנזיות מוצלחים ביותר אבל מוזר שאתה נתלה בזוכי פרס נובל ופרופסורים בעוד והם מסתכלים עליך כפרימיטיבי נבער …. החרדים לא חלק מהעולם הזה …
  חום ומשפחתיות – כשחיפשתי מטפלת לילד שלי חיפשתי מטפלת מזרחית שתחבק אותו ותנשק אותו. להיות חם מזג זה לא מעלה אך גם להיות קר זה לא. כמה ילדים נושרים תולים את זה שלא קיבלו מעולם מאבא שלהם חיבוק או מחמאה? נכון שבמשפחה שנפגשת הרבה יכולות לצוץ מריבות וסכסוכים אז מה הפתרון? להיפגש פעם בשנה במפגש חנוכה למשך שעתיים?
  פשע ונשירה – תקעו אנשים בדימונה \ קריית שמונה ללא שום תנאים 2 ההורים עבדו שעות ארוכות בשביל להביא פרנסה ולא היה שום מוסדות חינוך ראויים והילדים ברחוב כל היום ומשם הדרך לכלא מהירה.
  ומכאן לנקודה הבאה – מי יותר מוצלח וחכם? מי שקיבל את כל הכלים והצליח או מי שהצליח נגד כל הסיכויים? אחרי דור או 2 בפריפריה צמח דור שלם של בוגרי אוניברסיטאות שלא נופל מאחיו האשכנזים בכל תחום.
  שפוני או קמצנות – מה עדיף? לקנות רכב מפואר או לחשוב בכל ביס האם לעשות עוד אחד או לשמור את הכסף לדירה? הגמ' אומרת דיקדוקי עניות קשים מעניות!
  פערי מנטליות? לפני לא הרבה שנים אנשים סיננו בשידוכין אם או פולני או גרמני – מרוקאי או טוניסאי.
  גרמנית לא יכלה לסבול כלה פולניה שאכל עם הידיים – מרוקאי מהערים לא השתדך עם מרוקאי מהכפרים.
  בוכרי לא עם סנדקר – פרסי עם יאזדי אבל כל זה נעלם אחרי כמה שנים שנטמענו אחד בשני אבל רק בציבור החרדי האשכנזי ממשיכים בקנאות לשמור על זה.
  מוסדות חינוך – אילו הטענות היו לפני כמה דורות עוד היה בהם שמץ של נכונות אילו הכותב היה מדבר על בעלי תשובה טריים החרשתי אבל אחרי 3 דורות של חרדיות חוץ מגזענות אין כלום! ילד ספרדי חרדי שהסבא והסבתא שלו חרדים וכל הדודים ובני הדודים חרדים והאבא גדל במוסדות אשכנזים או ספרדים בהשקפה אשכנזית אין שום פעם!! למעט נוסח התפילה וההבהרה – ואז מה ? נקים מוסד לכל תת מגזר? למה יקה רווק עם טלית זזה בסדר ובל ספרדי זה בעיה של לא תתגודדו? זה מה שהורס את החברה? אסור שהילד שלך ייראה מישהו שונה? וכמה ליטאים מתפללים בנוסח ספרד??
  לא ביום אחד נבנתה ישיבת חברון או הסמינר הישן ולכן מובן וברור לכל שכל הורה רוצה את הכי טוב לילדים שלו וגם לא רוצה להיות הראשון שיפתח את המוסד החדש ועליו יתבצע הניסוי
  אבל ב"ה קמו המון ישיבות ספרדיות מעולות שבחורים הולכים לשם לכתחילה ובגאווה – עושים שטעייגן כמו ליטאים אבל לומדים הלכות של ספרדים. מתפלפלים בקצות ור' חיים וגאים במורשת הספרדית
  הציבור הספרדי החרדי עולה יום עשרת מונים על אחיו האשכנזים כיוון שלקחו מ2 הצדדים את הדברים הטובים ולימוד התורה שלהם הוא לשמה ולא לשם הפראק או כבוד המשפחה.

 • "המנטליות האשכנזית שואפת לאינטלקטואליות ומעריכה אותה – לטוב, ולעתים למוטב. לתכונה זו י ש השלכות. תכניות הלימוד האקסקלוסיביות עבור חרדים, אם אלו של "קרן תקוה" ואם של גופים אחרים, משוועים ללא הצלחה לשלב כמה שיותר משתתפים ספרדיים בין שורותיהן. הסיבה לתת-ה ייצוג הרווח ברורה: אצל אשכנזים השאיפה האינטלקטואלית מרכזית ונוכחת יותר, ולכן האשכנזים מראש נרשמים יותר לתכניו ת אלו )מבדיקה, בכמה מאות אחוזים יותר(, וכן מתאימים להן יותר. מובן שלא חידשתי בעניין זה דבר; התופע ה ידועה ומוכרת לכל"
  הציטוט לעיל הוא שורש הגאווה וכל המידות הרעות.
  צא לאקדמיה החילונית,
  וראה,
  יותר מ50% מהמשרות הבכירות יוצאי עדות המזרח למיניהם.
  והאחרים מעורבים כבר אין שם כמעט אשכנזים טהורים. תבדוק….
  רק בחברה החרדית חכמתם של הספרדים היא בזויה (בעינך לא בעיני).
  ספרדי חרדי שפוי לא ילך ל"קרן תקוה", כי כאשר אשכנזי יהיה שם הוא ימשיך למלוך בסמינרים ובכל מקום,
  והספרדי יודח מכל מקום.
  אשכנזי הולך לקרן תקוה בבקר, ובלילה צועק גועלד על האקדמיה כשהוא צריך….
  הספרדי קצת יותר נאמן לדרכו.
  נוכחות ספרדית בתוכניות "הסמי מודרניות חרדיות אינטלקטואליות" אינה "הוכחה" ליתרון החכמה.
  ונראה לי שיש לי לכל מילה במאמר שתי מילים נגד, ומיותרת עבודת הכתיבה כי הכותב ודומיו איתנים בדעתם, במקום לכתוב לך אני כותבת מאמר לג'ורנאל בינלאומי במדעי המתמטיקה.

  • אינני יודע מאיפה לקחת את הנתונים שלך על למעלה מ50 אחוז באקדמיה. אני מכיר את הנתונים האלו: https://hanizu.wordpress.com/2016/10/30/אקדמיה-לאשכנזים-בלבד

   אולי את מתכוונת למכללות… מכללות הם לא בדיוק הפיסגה האקדמית, וגם לגביהן אני לא בטוח…

 • רק תיקון קטן : אשכנזים ,הם לא קרי מזג. הם מרגישים בדיוק אותו דבר כמו המזרחיים. אלא שהם לא חושבים שנכון להראות לכו—לם מה הם מרגישים או חושבים ברגע זה.
  ועוד משו מעניין: אפשר לערוך מחקר רק על סגנון התגובות בלבד, שהרי ההתלהמות והעצבים נכרו היטב דווקא בסוג כותבים מסוים, וזה בסדר, אבל לפחות תודו…

 • קראתי את המאמר ונחרדתי. לא מפני שהכותב טועה. הרבה מהנקודות שהוא מעלה אכן נכונות, למרבה הצער. אלא מפני שהוא מסתפק בהצגת המצב, וגרוע מכך – בהצדקת המצב, תוך כתיבה משפילה מאוד כלפי אחינו היקרים עצמנו ובשרנו. כאשר אתה לא כותב אפילו כיוון לפתרון, מוטב לשתוק, או לפחות לכתוב בצורה עדינה יותר.

  לדעתי שורשי הבעיה די פשוטים, וגם הפתרון הולך ונוצר מעצמו לאט לאט.
  ההבדל הוא בין תרבויות – תרבות אירופאית לעומת תרבות ערבית. זהו שורש כל ההבדלים, החל מנשיקת היד, המשך בנטייה פחותה לענייני אינטליגנציה וכלה בפריסת השמלה.
  על דרך כלל, התרבות האירופאית בימינו נעלה בהרבה מן התרבות הערבית (היו תקופות אחרות, ולענייננו אין זה משנה). היא הלכה ועלתה עוד ועוד במאות השנים האחרונות, עד שהיום אין להשוות כלל.
  למרבה הצער, אחינו היקרים היו בגלות ערב, וקיבלו את תרבותה הנחותה – שלא באשמתם. אין להם שום בעיה בגנים, אלא חינוך תרבותי שהוא הבעייתי. והא ראיה: הספרדים שהגיעו לארצות המערב כגון צרפת וארה"ב, לא נחותים כלל מן האשכנזים.
  לכן גם הפתרון הוא פשוט: במקום ליצור גטאות תרבותיים ולשמור על התרבות הנחותה, הספרדים לא צריכים להשתכנז אלא להתמערב – לצאת מגלות ישמעאל ולהתקרב לתרבות אדום. הדבר הזה כבר קורה מאליו לאט לאט, מפני שחיים כאן בצוותא כל נדחי הארץ, והתרבות השלטת היא מערבית.
  אלו שבאמת רוצים לשנות צריכים לחקור אחר שורשי ההבדלים בין התרבויות, ולשאוף לשנות מן השורש במידת האפשר.
  מאמר יפה לתחילת עיון בנושא: https://mida.org.il/2017/05/12/%D7%95%D7%90%D7%96-%D7%A1%D7%90%D7%93%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94/
  וכמובן יש גם דברים טובים ויפים בתרבות הערבית. אפשר לנוטלם וליצור מזיגה יפה של תרבויות.

 • לכל המזדעקים והזעים באי נוחות לאחר קריאת המאמר.. אתם מוזמנים לאתר של הרב מיכאל אברהם שם הוא כותב ומבהיר כמה נקודות. (ועיין שם עוד בדו שיח בין כותב המאמר לרב הנל ואכמל…) ושאלה לאדון פרקש, הרי ברור שכשאדם אירופאי ונאור רואה אדם פרימיטיבי וחשוך מנשק את יד אביו הדבר הראשון שהוא עושה זה הכללה וזילזול שהנה עוד אחד מהספרדים האלה… מעניין מה היה קורה אילו היה רואה את רבא או אביי עושים זאת. ובאתי לחדד נקודה: לפי דבריך יוצא ש..חילוני אשכנזי משכיל דרגה א. חרדי אשכנזי דרגה ב. חרדי ספרדי דרגה ג. אתה איפשהו באמצע… אם אתה רוצה להתנשאות באמת תהיה חילוני קבל עליך את ההשכלה בימלואה ותפסיק לשפוך יין בהבדלה לסימן טוב יחשוך.

  • כאחד שגדל כחרדי, נדהמתי מהעובדה שחרדי יעדיף להתחתן עם גירת צדק 'אירופאית' ולא חס וחלילה עם 'פרענקית'.
   בשביל מה כל הסבל בגלות? היו לכם 1000 שנה להתבולל עם איכרות בלונדיניות על גדות הריין. (שאין לי שום דבר נגדן ולא נגד אף אחת אחרת)

 • מאמר משנות קום המדינה. כשלא היה לאשכנזים שום מושג על יהדות ספרד וכל מה שהם ניסו והצליחו בחלקם, לחלן לחטוף ילדים!!! על טהרת ההשכלה הטהורה להרוס את יהדות ספרד המפוארת. ואז לטעון כל הספרדים ברברבים.

  כדאי שתורידו את המאמר הזה מהר. התוכן לא מדעי, לא משכיל, לא מוסיף כלום לחיים, מלבד הפצת שנאה בין אחים!

  לא לחינם ב"על הניסים האשכנזים אומרים "ועל המלחמות" אצל ספרדים אין את זה בנוסח ובהחלט גם באופי…

  מצטרפת פה ל364 מגיבים כועסים.

 • תמיד טענתי שהאשכנזים הם לא יהודים במקורם אלא מתגיירים מה שמוכח בהתנהגותם שאינה תואמת מוצא יהודי טהור וגם זוהמת הנצרות גדולה לעין ערוך מהאיסלם וגם צבעם אינו תואם עם שמי שמוצאו מאזור כנען שהרי כבר המשנה מגלה לנו שצבע עורם של בני ישראל בינוי
  אז נגלה כלפיהם קצת הבנה מסכנים ויש חובה לקרבם בעבותות של אהבה.
  מצטער על התגובה הצלחתם להוציא אותה ממני

  • ניסים היקר!
   אל לך להצטער שהצלחנו להוציא ממך את התגובה שלך.
   אתה כל כך צודק במה שאתה כותב על האשכנזים.
   ובפרט, שרק האשכנזים גזעניים (כנראה זה מגיע מטומאת הנצרות) ואתם הספרדים נוטפים אהבת ישראל טהורה, כפי שאפשר להיווכח מהדברים העדינים שלך. באופן כללי מי שעובר על התגובות כאן רואה שהאשכנזים כמעט כולם נגועים בגזענות ומידות רעות, והספרדים לעומתם תמיד עונים להם בנעימות, מתוך כבוד לזולת, ממש תגובות מעודנות ודומות לתגובה שלך.
   רציתי לבקש ממך אם אפשר, נא לא לקרב אותנו בעבותות של אהבה, אנו לא זקוקים לזה ממכם הספרדים, אבל בקשה אחת יש לי ממך, ספר לעצמך ולאחיך מי הם האשכנזים באמת וכפי שחשפת כאן קבל עם ועדה, והתרחקו
   כולכם, אתם היהודים האמתיים כהי העור עם הזוך והטוהר המוסלמי, מהמוסדות שלנו הרחק הרחק מכמטחוי קשת.
   מרגע זה ואילך כבר אין כתבות בכל העיתונות על הגזענות האשכנזית, כי איזה ספרדי ירצה ללכת למוסדות המזוהמים בטומאת הנצרות של לבני העור המתגיירים שהתנהגותם מעידה עליהם שאינם מבני אברהם יצחק ויעקב, ושלום על ישראל.
   יהיה לכם כל כך טוב וגם ……. לנו.
   הסגנון המשובח שלך הנובע מהטוהר המוסלמי הוא מאפיין מאוד ברור של תרבותכם. כידוע שהרב עובדיה יוסף (ורוב הרבנים הספרדים, כיום אפשר לשמוע למשל את הרב בן ציון מוצפי ועוד רבים) שהיה גדול מכל הרבנים האשכנזים שהיו מימות עולם, היה מרבה להשתמש בסגנון מעודן זה (שמאופיין בקריאות גנאי, קללות והדבקת סטריאוטיפים לעדות שונות והכל כמובן מתוך אהבת ישראל טהורה הנובעת מהזוך המוסלמי שמאפיין את הספרדים בכלל) ומעת לעת גם היה נוהג להטיח באשכנזים הטמאים טענות מן הסוג שהעלית כאן וחשפת את פרצופנו האמיתי.
   כה לחי!
   נ.ב. אפשר אולי להעלות השערה שהרב עובדיה יוסף שאב את המנטליות עם הזוך המוסלמי מהמוזיקה המזרחית שמאוד אהב לשמוע, כידוע, ובעיקר איזו זמרת ידועה ששכחתי את שמה. ידוע מהספרים הקדושים שהמוזיקה מאוד משפיעה על המידות של האדם.

 • הייתי בעל תשובה תמים ששלח את הילדים שלו למוסד שהיה קיים בנמצא כיון שאנו גרים בעיר לא מרכזית ילדיי נשלחו למוסד מהחינוך העצמאי מחוסר ברירה.גם אצל הבנים וגם אצל הבנות היו גילויי גזענות והתנהגויות בזויות מצד המלמדים והמורות שלחתי אותם אוהבים והילדים חזרו שונאים.
  הם אמרו לי לא פעם אבא בזכות אהבת ישראל הטהורה שלימדת אותנו והדרך הישרה שהראית לנו בדרכם של חז"ל (לא של הרבנים האשכנזים ולצערי רבניים מזרחיים שהולכים שבי אחריהם וזה כמובן כבר לא דומה לחזל הקדושים לא נכנס לזה כרגע)
  אנו ממשיכים לשמור תורה ומצוות כי החינוך שנתת לנו היה על טהרת הקודש לעומת השקר שחווינו ולמדנו במוסדות האשכנזים (שוב לא היתה לנו ברירה וגם הייתי תמים)
  היום אני לא ממליץ לשלוח לא לאשכנזים ולא לספרדים אלא לחינוך הממלכתי יש מסגרות חרדיות דתיות ממלכתיות הרבה יותר טובות בלי הגזענות הזו ויש גם יותר פתיחות..מי ששולח לעצמאי שלא יבכה ויתלונן.אפילו החילוני אם אין ברירה יותר טוב מהאשכנזי ולצערי היום גם הספרדי…שהולכים בדרכם של האכנזים…
  ועוד מסר קטן ספרדי שמגדל את ילדיו בסגידה לאשכנזים ה"צדיקים" מסתכן שהילד שלו ינשור כיוון שהוא במהרה יראה את התנהגותם המכוערת בכל מיני מקרים שרחוקה מאוד מדרכה של תורה ובאמת השקר שם מתגלה מהר לילדים פיקחים כיוון שאצלם החיצוניות זה העיקר וזה בדיוק ההיפך מיהדות
  זה מפרק תילד ושובר לו את הגישה שרב הוא צדיק וכו
  אלא להפך לומר להם שהם בסך הכל מסכנים שהם מייצגים את היהדות בצורה החיצונית שלה לכן הם נופלים בדברים כאלו כמו כל מה שנאמר לעיל לא להחביא מהילדים או לצייר להם עולם מושלם ההיפך הוא הנכון.וכך לא יהיה משבר לילד עד כדי נשירה וכו אלא תראו את הדרך היפה של התורה בבית אצל הגדולים באמת וכו ואם הילדים אומרים איך הרב הזה מתנהג ככה או אומר ככה לומר נכון אתה צודק ככה לא מתנהגים אבל הוא רב ורב הוא צדיק להגיד להם מפורשות לא לפחד שזה לא נכון והוא טועה כי התורה מלמדת אותנו אחרת ככה הילד לא יהיה תלוי רב או תלוי דרך כיוון שהדרך היום היא אשכנזית מוחצת אנחנו האזרחים הפשוטים אין לנו יכולת השפעה אלא בבתינו ובלבד שהחינוך יהיה אמיתי כמו שהתורה מלמדת ולא כמו דרכם של החרדים האשכנזי דרך מסולפת כמעט בכל.יום אחד אני אפרט למה אני מתכוון.

 • ניסים ממש תודה שאתה מבאר לנו את עמדותיך בבהירות.
  בקיצור, הדרך של הרבנים האשכנזים ושל הספרדים שהולכים בעקבותיהם היא דרך גרועה. היום גם הספרדים הולכים אחרי האשכנזים וזו דרך מסולפת כמו שאתה מתכנן להשכיל אותנו עוד ועוד בהמשך.
  אתה בבית שלך מעביר לילדים שלך את המסרים הנפלאים הללו, שאתה והילדים שלך קוראים לזה אהבת ישראל טהורה. (מן הסתם אתה מלמד אותם להבדיל בין בני אברהם יצחק ויעקב לבין גרים גרורים לפי צבע העור כפי שכתבת בהודעתך הקודמת)
  נהדר!
  רק בקש נא מחברך שיעזבו אותנו לנפשנו וירדו מהמוסדות שלנו. המסר שלך ברור, עדיף לשלוח למוסד חילוני מלשלוח למוסד אשכנזי. אפשר ממש לחוש כיצד אהבת ישראל נוטפת ממך.
  ודאי וודאי שידידיך כאשר ישמעו ויקראו את הפנינים שפיך הטהור מפיק הם ירוצו ללמוד במוסדות עם ילדיך המחונכים לאהבת ישראל טהורה כפי שלמדת אותם בבית. חבל שאתה לא מזדהה בשמך המלא, דומני שכל המוסדות החשובים הממלכתיים יקבלו את ילדך בתשואות לאחר ההצלחה הגדולה שלך בחינוך לאהבת ישראל טהורה.
  עלה והצלח!

 • אני חינכתי לאהבה ועדיין מחנך לאהבה החרדים קנו שנאה (כמובן לא אצלי אני יודע מניין זה נובע ) לילדים מתוך מה שהילדים בעצמם חוו ואתן דוגמא.
  ביתי הגיעה לסמינר פעם ראשונה (בהירה מאוד עם עניים כחולות והתאור רלוונטי תכף תבינו למה) הבנות עמדו מחוץ לכיתה במסדרון ודברו ולפתע הגיעה המורה האשכנזיה ה"צדיקה" מבוגרת עם פאה כמובן ומדברת עם הבנות בחוץ ובין היתר גם עם נבת שלי.בצלצול הן נכנסו לכיתה והמורה קוראת שמות להכיר את הבנות יותר ואז היא קוראת בשמה של ביתי והיא רואה שם משפחה ספרדי מייד פקחה זוג עיניים גדולות ואומרת לביתי "חבל" (חבל שאת ספרדיה חחח… לא יאומן),נו תחשבו עכשיו על הילדה לעיני כל הכיתה….לא צריך להסביר נכון?
  שומעים רבותי? על זה אני מדבר זו רק דוגמא אחת ובגלל המתנשאים כאן אביא בהמשך עוד דוגמאות בלי להביע דעה אתם תשפטו בעצמכם.היום אני פשוט מתריע מי ששולח לחינוך העצמאי שלא יבכה!!!!
  פשוט צריך להתנתק מהם לגמרי בדתי לאומי
  וגם החילוני אין את זה !!!!

  • מעוניין ליצור איתך קשר שלח לי וואצפ למספר 0535541527

 • בושה וחרפה הכתבה הזאת.
  בית בלל ובית שמאי היו מתווכחים שעות בבית מדרש וכשהיו מחוץ לבית מדרש היו מחתנים את הילדים שלהם זה אל זה.
  מי שמזווג זיווגים הוא הקדוש ברוך הוא ולא איזה שדכן שרוצה להרוויח כסףץ
  זה בושה וחרפה שרב בישראל כותב כתבה כזאת.

 • לכל ידידי האשכנזים שאתם מתפלפלים יום יום בישיבות שלכם בדברי רבתינו הראשונים הספרדים אם כל כך אתם מרגישים מובדלים מהספרדים אז אולי תוציאו את הספרים האלו מהישיבות שלכם כדוגת(רבנו חננאל והריף והרי מיגאש ור יצחק בן גיאת והאבן עזרא ורבנו בחיי והיד רמה ור נתן בעל הערוך והרמבם ובעל המאור ותוס ריד והשבולי הלקט והריטבא והרשבא והראה והרמבן ורבנו יונה והרן והנמוקי יוסף ור דוד בונפיד ור יסמעיל תלמיד הרשבא ואבודרהם והריבבן והמהרי קולון והרשבץ והריבש והרשבש ור יוסף גטיליה ועין יעקב ור עובדיה מברטנורא ור יצחק אבוהב והראם ועוד ועוד הם פרנקים אז תעזבו את ספרהים אז כנראה במה שנוח ואי אפשר לוקחים מהספרדים כמו תורת הספרדים או כסף אצל הקהילה החלבית אם שונאים אז עד הסוף כנראה שמי שסבל מגזענות לפני 70שנה היום הוא מרגיש צורך לפרוק את זה על ציבור מסוים להחמיר בכל החומרות שבעולם שלא מתקלחים בתשעת הימים ולא מתגלחים מצה שרויה מצה עשירה אבל שונאת חינם שזה מעיקר הדין ועל זה חרב הבית לא מעניין אותם העיקר לילמוד כל היום תורה אבל מה שווה תורה אם מידות רעות ירבעם בן נבט כל חכמי ישראל היו לפניו כעשבי השדה ובכל זאת תורתו לא שווה כלום בגלל מידותיו לכן אחי הספרדים יש לנו מורשת נפלאה גם באחרונים גדולי עולם שהרבה רבנים אשכנזים לא הכירו בכלל השאירו ספרים שות כדוגמת ר רפאל מיחס אמשה מזרחי ר יוסף חזן ר יהושע שבאבו ר יעקב פראגי ר אברהם הלוי ר יעקב אבן צור ר אפרים לניאדו ר אברהם ענתיבי ר רפאל ברדגו יוסף מולכו ר צדקה חוצין ר יהשוע בסיס ר אברהם יצחקי ועוד כל האלה גדולי עולם לפני 200 300 שנה חיברו ספרים מופלגים ויש עוד הרבה רק אחי הספרדים תדעו ותחקרו על המורשת שלנו תיראו מאיפה באנו איזה גדולי עולם חכמי ספרד בפרט אחרונים שלא מוכרים אבל היו גאונים בתורה מחברי ספרים עינו בשם הגדולים לחידא ותיראו מה זה יהדות ספרד

 • הכתבה הזאת היא הכתבה שהכי הכאיבה לי מימי חיי!!!!! בתור בחורה חצי ספרדיה וחצי אשכנזיה שמכירה מתוך הבית את כל ההבדלים בין המגזרים ציפיתי להסבר הגיוני שיסביר לי את התופעה המכוערת הזאת. הפתיחה של המאמר היתה נראית נכונה וכבר חשבתי סוף סוף אקבל מענה לשאלה הקשה הזאת, אבל לאחר שקראתי את המאמר הבנתי שכל עוד מסתובבים ביננו אנשים עם דעות כל כך מעוותות התופעה רק תלך ותגבר. יפה מאוד שהכותב מנסה להציג את עצמו כליברלי ופתוח לכולם אבל הפתיחה הזאת נכתבה אך ורק כדי שלא תפסיקו לקרוא לאחר הפסקה הראשונה. כל הסיבות שהכותב מנה חסרות כל בסיס, משמיצות את הציבור הספרדי בצורה מכוערת וגזענית. זה לא המקום לענות לכל טענה שהציג אבל רובן ככולן מוטעות מיסודן. האם באמת המטרה שלו היא לצמצם את האפליה או דווקא ללבות את האש? הוא בכלל יודע מה הוא מדבר? הרי כל הסיבות שהוא מנה כגורם לאפליה אינן אלא האפליה בעצמה! ההנחות השגויות עליהן היא מתבססת! פשוט מאמר מצומצם, מנותק מהמציאות, רווי דעות קדומות ומבייש את השם החתום עליו.

 • אין לי הרבה זמן להסביר לכותב הטועה שכנראה נחת מכוכב אחר כמה הוא טועה , רק רציתי לומר שראיתי שהוא תלמיד של הגר"ש שפירא זצל ואני מכיר סיפור מכלי ראשון עליו ( אפשר לשאול אותי את כל הפרטים) שמוכיח מה היתה דעתו בנדון וכמה דעת התלמיד חולקת על רבו ( טוב אצל האשכנזים פחות שומעים לרבנים,…הם הרי אינטליגנטיים הם יודעים מה לעשות 😁) ובכן כך היה המעשה בחור אשכנזי שלמד בבאר התלמוד שהיה לו חבר מהישיבה ספרדי – וקנין , והם היו גם חברי חדר והאשכנזי מאוד רצה את וקנין לאחותו כי סבר שהם מאוד מתאימים ושהוא ממש בחור מציאה ( אפי' שהוא ספרדי , כן…) אבל דא עקא הוא ספרדי שאל את אביו ומכיוון שהם היו קצת אמריקאים אז היה להם ראש קצת יותר בריא או ליתר דיוק פחות חולני והרעיון לא נדחה על הסף, הלכו לשאול את הגרמש שפירא, הרב לא הבין מה השאלה בכלל, וכה היתה תשובתו בטח מה השאלה אין פה כלל נושא ואידך זיל גמור צא ולמד כמה דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה,
  בנוסף יש לציין שהאשכנזים גם מפסידים המון מהגזענות שלהם יש הרבה סגנונות ויתרונות בספרדים ויש אשכנזים שזה טוב להם חסר בחורות תקועות בשידוכים שיכלו להתאים להם בחור ספרדי כלבבה אלא שהוא ספרדי או נשים הנשואות לאנשים בעלי מידות מגונות וקשות ואם היו פתוחים קצת בראש יכלו לקבל אנשים זהב כלבבם , צא ולמד מההרמוניה שיש בציבור הדתי לאומי ותבין מה הפסידו החרדים וגם האשכנזים שבהם יש שמחת חיים ומנטליות שרק בספרדים יש אנשים שיודעים לתת אבל זה לא הנושא של תגובתי

  • כשמדובר בשידוכים, כל מקרה לגופו. וכבר הגיבו כאן יפה שגם בעדות המזרח יודעים היטב להימנע משידוכים בין עדות מסויימות. ואני כותבת זאת כאשכנזיה שנשואה לספרדי, שנינו ממשפחות טובות מאד, ולא אכתוב עוד פרטים שיסבירו עד כמה "טובות" כי לא בא לי להיחשף, ומה שחיבר בינינו היה הנתונים האישיים בהתעלמות מוחלטת מהעדה (במחשבה שניה, בעלי העדיף אשכנזיה. אבל הוא לא פסל ספרדיות ופגש אותן ואף פעם זה לא ירד כי "היא ספרדיה", אלא מסיבות מאד ענייניות!). ודווקא מנקודת המבט הזו אומר – נישואין בין עדות זה לא מתאים לכל אחד!!! יש לנו מספיק עם מה להתמודד כשאנחנו מתחתנים, לא צריך להוסיף את הקושי של הבדלי מנהגים, הבדלי הלכות, ולא פעם גם הבדלי מנטליות! אין שום סיבה להתייחס לאי רצון לנישואין עם בני עדה אחרת כגזענות. אני גאה בבעלי, וגאה בהיותו ממשיך המסורת בגאון, ואני גם בזה ל"משתכנזים" שויתרו על מסורת אבותיהם ומתביישים בהוריהם ועברו על "אל תיטוש תורת אמך". ואני האשכנזיה צאצאית לבוני הארץ מגרמניה ורוסיה ופולין גידלתי את ילדי להתגאות באבותיהם – משני הצדדים. אבל זה לא מתאים לכל אחד.
   אה, ולגבי "שמחת חיים… שרק בספרדים יש", אין גזעני מזה. הלואי שאבא של בעלי היה מנשק אותו או מתנהג אליו ברכות כמו שהסבא הייקה שלי מתייחס לנכדים ולנינים והתייחס לילדיו. הוא קשוח, מרוחק, "ראש המשפחה", כמקובל בארצות דוברות ערבית בהן האב שומר על מרחק מהילדים. ולא שהוא לא אוהב, חס וחלילה. הוא דואג ומסור. אני רק מדברת על דרך ההבעה. סבא שמשחק שעות עם הקטנים ושופך רגש הילדים שלי ראו דווקא בצד האשכנזי, אז יאללה, די עם ההכללות.

 • הכתבה חושפת גזענות מהסוג הגרוע ביותר, באיצטלה של אינטלקטואליות.

  המגיבים הקודמים כבר הראו את הגזענות שבדברים, כך שאינני צריך לכלות את הזמן על התייחסות לגופו של עניין.

  רק אוסיף עוד תגובה של אדם אמיתי שמגנה את הכתבה בשאט נפש.

  החברה החרדית סבלנית כלפי גזענות ולכן יש אפשרות לחשוף דעות כאלה.

  דברים עלובים ועצובים.

 • מה עובר עליכם אנשים אצל החילונים והמזרוחניקים מרובים נישואי תערובת האם התחרפנתם כולכם ?

  • צודק בהחלט!!!
   הכל שטויות ונסיון נואש להצדיק עוול בן שנים רבות

 • נניח שכל מה שכתבת זה נכון וסביר לרגע.

  סיפור:
  היה אדם צעיר שהלך לכלא, שלא בצדק.
  הוא יצא אחרי 5 שנים, והתחיל לחפש עבודה.
  אף אחד לא היה מוכן להעסיק אותו.

  כל אחד היה לו הסבר רציונלי לגמרי: אנשים שהלכו לכלא הם, בממוצא, בגדול, בכללי – פחות טובים בתור עובדים.

  יצא שאיתו אדם לא היה לו דרך לפרנס אתעצמו בכבוד, ונהיה מר ובסוף פנה לפשע.

  המסר: כשכל אחד חושב בקטנוניות, ופוסל אנשים קטגורית, זה מזיק בצורה שונה לגמרי מאפליה פרטית.

  על ציבור החרדי-אשקנזי להבין את הנזק הנוהל הכללי הזאת עושה, ולהפסיק לפסול בחתונות ומוסדים על בסיס היותם ספרדים (אם כל השלכות הקורלציות שיוצאות משייכות למגזר הזה).

  בגלל שיודעים שיש סיכויים יותר גבוההים לבעיות (תזכרו שמניחים פה שהכותב צודק בקביעות שלו), אפשר לברר אצל ספרדים לבעיות ספיציפיות – יותר לברר שהתלמיד לא עושה הפרעות, יותר לברר שהשידוך יכבד את אישתו בצורה שהיא תרגיש טוב עם זה וכו'. לפסול מראש זה לא ליגיטימי ככלל.

 • לפי כל!!! הפרמטרים שהכותב מעלה , הרי שהתנהלות חכמי המשנה והתלמוד היתה ספרדית במלואה !!!

 • לפי כל הפרמטרים שהכותב מעלה , חכמי המשנה והתלמוד, מתאפיינים כספרדים גמורים !!

 • מה לעשות שאתם לא אשכנזים, מתוקים שלי?

  • המאמר נכתב בכנות, ועל כך ניתנת הערכתי לכותבו.
   כספרדי, אני טוען טענות קשות כלפי הספרדים ועל רפיסותם מול האשכנזים, במקום להקים לעצמם מוסדות עצמאיים ברמה גבוהה.
   אני בהחלט יכול להבין את החששות של האשכנזים (אף שכשנתקלים בזה, זה מקומם) מהירידה ברמה, לא בגלל שהספרדים הפ ברמה ירודה מהאשכנזים, אלא בגלל שהמגע בין אשכנזים שחשובה להם שימור מנטליותם, עם בעלי מנטליות שאינה כמותם, מפגש כזה יכול לגרום לסינטזה בעייתית.
   מוערכת בעיני גם האבחנה שציינת בין הבדלי תרבות לבין ״גזענות לשמה״.
   אבחנה מדוייקת.
   על הספרדים להקים לעצמם מוסדות חינוך שבהם ישאו בגאון את מסורתם ותרבותם בלי שפיפות קומה ובלי לרצות לאמץ לעצמם תרבות זרה שאינה בהכרח טובה משלהם.

   ודבר אחד, אנקדוטי משהו, אני רוצה לכתוב (השאלה הזו מעסיקה אותי ולו רק בשביל השעשוע האינטלקטואלי)
   אשכנזי חרדי שברגיל לא יסכים להתחתן עם ספרדיה, לו היה מוצא את עצמו אי שם בחו״ל בסביבה בה הוא יכול להתחתן או עם ספרדיה דתיה/חרדית, או עם אשכנזיה חילונית, במה יבחר?
   ענו כאוות נפשכם!

 • מאמר מופרך מלא סטריאוטיפים גזעניים וחסר כל בסיס. היה ראוי לו לכותב לעיין במעט מאמרים אקדמאיים ולא לבסס תזה על תחושותיו וצביעות. הציבור הספרדי החרדי חייב להינתק מאותם חצרות אשכנזיות גזעניות גם המחיר כואב ולבסס את אורח חייו על פי חכמי המזרח העצומים שלא שכחו להיות בני אדם לפני הכול. אני זוכר בשנות השישים אברכים אשכנזיים סועדים את הרב הגאון ברוך רפאל טולדנו בשעה שהרב הישיש שהיה קרוב לגיל 90 הלך כברת דרך כדי להתפלל עם אבי כחוב של כבוד לסבי שתמך בישיבתו בעיר מקנס במרוקו. הגישה הפטרונית של החרדים האשכנזיים כלפי הספרדיים מוטב לה שתחלוף מן העולם- אם האשכנזים יפתחו מעט את ראשם הם עשויים ללמוד לא מעט על חיים יהודיים אמתיים. אבל אתם חרדים לאג'נדה שלכם גם אם מבוססת על כרעי תרנגולת

 • אני בהלם מהתגובות הגזעניות משני הצדדים, התגובות אמורות להיות האשמות על הכותב מהצד הספרדי ותמיכות מהצד האשכנזי, אבל במקום זה הפכתם את כל העניין להצדקות על גזענות, אני חצי אשכנזי וחצי ספרדי ואני חושב שכל התגובות נגד ספרדים/אשכנזים הן כתוצאה מרמה מנטלית נמוכה גם מאלה שמגדירים את עצמם אקדמאים אתם מחשיבים את עצמכם חכמים ואז תופסים עמדה כדי לתמוך בעדה אחת ומשמיצים את השנייה וזה כולל את האשכנזים שמצדיקים גזענות לספרדים ולספרדים שמצדיקים גזענות לאשכנזים אתם פשוט הזויים כולכם

 • זה רב? מלאה בסטיגמאות ומתחפש לאביר זכויות הספרדים. מביא את הבן איש חי והנקה של תינוקות? האשכנזיות הולכות בחלקן עם פאות ארוכות מאד בשווי של עשרות אלפי שקלים כל אחת.

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל