עיתונות אלטרנטיבית? לא בכל מחיר

הרב ישראל כהן | י"ח אייר תשע"ז

השבועונים המבקשים לייצר אלטרנטיבה לעיתונות החילונית, ולשם כך מאמצים נורמות הזרות לקהילה החרדית. בימינו, משיכתה...

השכלה לבטלה

אלי פלאי | כ"ד אדר תשע"ח

מקובל לחשוב שכניסה משמעותית של חרדים לשוק התעסוקה חייבת לעבור במסלול האקדמי. אך הניסיון מורה...

לעצור את הריקוד

יהודית דיין | י"ט אדר ב' תשע"ט

אפליית הספרדים במוסדות החינוך היא המצוקה העיקרית הנולדת מהגזענות האשכנזית. לא נפתור בעיה זו באמצעות...

מי אנחנו ללא הקהילה?

אלי שטרן | ח' ניסן תש"פ

בימי שגרה מספקת הקהילה עבורנו כל מה שצריך לשם הגדרה עצמית, משמעות ותחושת ערך. אולם...

עבודה כתרופה לחרדיות

אסתר שטרן | כ"ז תשרי תשפ"א

המשבר של החרדים העובדים אינו נובע מהנתק שלהם מהאתוס החרדי של לימוד תורה ללא עבודה,...

חבר אני לכל אשר יראוך

הרב נתנאל אדיר | כ"א תמוז תשפ"א

אמת המידה לקרבה בין יראי ה' ממגזרים שונים אינה צריכה להיות האידאולוגיה וההשקפה, אלא יראת...

הכתם הוא על כולנו

ישראל וינגולד | ט"ו אלול תשפ"ג

תמיכתו הסדרתית של מאיר פרוש בעבריין אליעזר ברלנד אינה כתם אישי עליו בלבד אלא על...

איכא דרכא אחרינא

צבי שרייבר | כ"ו אדר תשע"ח

השילוב בין אקדמיה לחיים תורניים אינו פשוט, אולם הוא מתרחש, בין אם נרצה ובין אם...