"לברית הבט"

ד"ר מורן נגיד | א' אלול תשע"ז

בימיה הראשונים התאפיינה תנועת התשובה בקשר הדוק עם החברה החרדית. בעלי התשובה שאפו להיטמע בקהילות...

שבטים שונים; צרכים דומים

נתנאל זליקוביץ | י"ד אייר תשע"ח

הניסיון לקדם מכנה משותף בין פלגי היהדות אינו חדש, אבל המחלוקת בין היהדות האורתודקוסית והחילוניות...

לשם מה צריך את האקדמיה?

אליהו לוי | י"א תשרי תש"פ

בציבור הרחב ובקרב מקבלי ההחלטות שוררת מוסכמה כי הדרך הטובה ביותר לשלב גברים חרדים בעבודות...

"הרחיבי מקום אהלך"

אהרן קליין | ב' תמוז תש"פ

היחס לשוליים הוא אחת הסוגיות המשמעותיות שעמם מתמודד הציבור החרדי בעשורים האחרונים. רבים אינם מתאימים...

נושרים ברשת

שרה קאופמן | כ"ג בטבת תשפ"א

בעולם הווירטואלי אורבות לבני הנוער, ובעיקר לנערות, סכנות מסוגים שונים. נערות נורמטיביות כלפי חוץ עלולות...

אברכות היא דרך החיים שלנו

גרשון פרוש | י"א אלול תשפ"א

האתוס החרדי היסודי והעמוק ביותר מכתיב התרחקות והתנתקות מהחברה החילונית, בהערכה מפוכחת שהתקרבות אליה עתידה...

דע את תשובתך

הרב דן טיומקין | א' אלול תשע"ז

חזרה בתשובה אינה פעולה של רגע. מדובר בשינוי זהות – תהליך שלוקח שנים ארוכות, וכולל...