הנח להם לישראל

גרשון פרוש | א' אייר תשע"ח

נבואות הזעם מפני התפרקותה של החברה הישראלית בעקבות גידולו של הציבור החרדי מוקדמות מידי. הניסיונות...

עזר כנגדה?

הרב משה מייזליש | ז' תמוז תשע"ט

חיי האברכות בימינו גורמים לעיתים קרובות להיפוך בתפקידם המסורתי של הגבר והאשה. הגבר הופך להיות...

כיצד מונעים את הנשירה

הרב נח פלאי | ט' טבת תשפ"א

נשירת בני נוער ממוסדות לימוד היא מכת מדינה בדורנו. עם זאת, הנשירה אינה מתחילה כשהילד...

כשכל מה שנשאר הוא מסגרת

נפתלי גרוזמן | כ"ט סיוון תשפ"ב

הירידה הרוחנית בקרב רבים מבני הישיבות היוצאים לעבוד אינה תוצר של תפיסה תיאולוגית שגויה אלא...

תורתך קבע ומלאכתך ארעי

מוטי פלדשטיין | יד' אב תשע"ז

האווירה החינוכית בישיבות מורה כי העבודה היא צורך נחות, שלמרות שאי אפשר לעולם בלעדיו, עדיין...

גשר צר מאד

ישראל א. גרובייס | ז' אייר תשע"ח

נאום השבטים והצעתו של כהן לוקים באותה בעיה, הבשורה שלהם פונה החוצה ולא פנימה. כהן...

היושבת בגנים

הרב נועם פלאי | ח' תמוז תשע"ט

שחיקה, העדר תחושת סיפוק ומשבר גבריות אינם מצוקות ייחודיות לציבור האברכים, אלא הן נגעים נפוצים...

מה רע בחיבוק הרב תרבותי

אליהו לוי | י"ב סיון תש"פ

בעיני חרדים רבים, העובדה שחלקים מהאליטה החילונית החלו לחזר אחריהם מסמנת מגמה חיובית. אחרי הכל,...