סוף עידן ההשקפה

אליהו לוי | כ"ו טבת תשפ"ב

היריה שנורתה בתחילת השבוע בבית העלמין במרכז, והדהדה מקצה אחד של הארץ ועד קצה השני,...

עצמאות בחינוך לבעלי תשובה

עדן אביטבול | כ"ב אלול תשע"ז

השוני המנטלי בין בעלי התשובה לחרדים גבה מחיר כבד. ילדים שגדלו בבתים להורים חוזרים בתשובה...

בינו שנות דור ודור

הרב בנימין שרביט | א' תמוז תשע"ח

החברה החרדית אינה מזניחה את הנצחת השואה, אלא שמובנה שונה אצלה. היהדות החרדית רואה חובה...

הימין, השמאל ודעת התורה

גדליה וייסבורד | י"ד אלול תש"פ

הסיבה שהמפלגות החרדיות נעדרות מצע פוליטי בסוגיות של ימין ושמאל אינו חוסר אכפתיות לעתיד המדינה...